Biogén nano-hidroxiapatit alapú kompozitok szerkezeti jellemzése és biológiai tulajdonságai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91259
típus K
Vezető kutató Balázsi Csaba
magyar cím Biogén nano-hidroxiapatit alapú kompozitok szerkezeti jellemzése és biológiai tulajdonságai
Angol cím Structure evolution and biological properties of biogenic nanosized hydroxyapatite-based composites
magyar kulcsszavak tojáshéj, hidroxiapatit, nanokompozit, bioaktivitás
angol kulcsszavak eggshell, hydroxyapatite, nanocomposite, bioactivity
megadott besorolás
Anyagtudomány és Technológia (gépészet-kohászat) (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Hulladékok újrahasznosítási technológiája
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet (Természettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Balázsi Katalin
Gergely Gréta
Károly Zoltán
Klébert Szilvia
Lukács István Endre
Tapasztó Orsolya Éva
Tóth Attila Lajos
projekt kezdete 2012-10-01
projekt vége 2015-09-30
aktuális összeg (MFt) 8.273
FTE (kutatóév egyenérték) 14.30
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A tervezett kutatás fő célja a hidroxiapatit alapú kompozitok portechnológiai előállítása,
kialakulási mechanizmusának és biológiai viselkedésének vizsgálata.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás alapkérdése a hidroxiapatit alapú kompozitok kialakulásának fizikai és kémiai
folyamatainak feltárása, a kialakuló szerkezet, mechanikai és biológiai tulajdonságai közötti
kapcsolatok meghatározása.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az egyik fő hangsúly az összetétel- szerkezet-tulajdonságok-előállítási paraméterek és a
szinterelési folyamat optimalizálása, és a (bio) funkcionalizált kompozitok integrációja
különböző csontpótlásra alkalmas implantátumokba.
Az elért kutatási eredményeket referált szakmai folyóiratokban, nemzetközi
konferenciákon előadás és poszter formájában, illetve konferencia kiadványokban
megjelenő cikkek formájában közöljük.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A kutatómunka várható távlati eredménye kiváló minőségű bioaktív anyag előállítása
egyszerű és olcsó technológia segítségével.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The planned research is focused to the hydroxyapatite based composite preparation by
powder technology and the investigation of their evaluation and biological behaviour.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The principal question to be addressed is the study of the formation of hidroxiapatite based composites, elucidation of their physical and chemical processes. The relationship
between the evolving structure, mechanical and biological properties of hidroxiapatite composites will be examined.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Emphasis will be given to optimization of composite production-sintering processes, the processing of the biomaterials into films or fibres, the integration of the developed (bio) functional composites in implants and bone
substitutes. The realized research results will be published in international journals with high impact
factors, and will be presented on national and international conferences as presentation or
posters.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The main aim of research work is the development of excellent bioactive materials by
simply and cost-effective fabrication.
vissza »