The Neo-Assyrian Army: II. The Assyrian Army on Campaign as Reconstructed from the Assyrian Palace Reliefs and the Cuneiform Sources.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
100277
Type K
Principal investigator Dezső, Tamás
Title in Hungarian Az újasszír hadsereg rekonstrukciója: az asszír hadsereg hadjáraton (az asszír palotadomborművek és írott források alapján)
Title in English The Neo-Assyrian Army: II. The Assyrian Army on Campaign as Reconstructed from the Assyrian Palace Reliefs and the Cuneiform Sources.
Keywords in Hungarian ókori keleti hadtörténet, asszír hadtörténet, asszír katonai expanzió, Asszíria
Keywords in English military history of the ancient Near East, military history of Assyria, Assyrian military expansion, Assyria
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Ancient studies
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Ancient and Classical Studies (Eötvös Loránd University)
Participants Niederreiter, Zoltán
Vér, Ádám
Starting date 2012-02-01
Closing date 2015-01-31
Funding (in million HUF) 17.944
FTE (full time equivalent) 4.58
state closed project
Summary in Hungarian
The Assyrian Army: II. The Neo-Assyrian Army on Campaign as Reconstructe from the Assyrian Palace Reliefs and the Cuneiform Sources munkacímet viselő páyázat fő célkitűzése egy monografikus munka elkészítése. Az újasszír hadseregre vonatkozó téma feldolgozása egy húszéves kutatás végső feladata. A monográfia elkészítésével párhuzamosan a választott téma első kutatási adatbázisát kívánom létrehozni a rendelkezésre álló írott és képi források együttes feldolgozásával. Mindez tehát a forrásanyag rendszerezését, keresési adatbázist, digitalizált képanyagot és általunk készített tematikus térképeket jelent. Ezen felül, szeretném a már megkezdett műhelymunkát folytatni, amelybe a hazai assziriológiai oktatásban részt vevő egyetemi hallgatók és doktoranduszok is szerepelnek. Mindez a nemzetközi assziriológiai kutatásokban szerepet vállaló tevékenységet jelent hazánk számára, és egyúttal a résztvevők számára ez egy lehetőség publikációk készítésére és kutatások megvalósítására.
Summary
The main aim of our project, the working title of which is The Assyrian Army: II. The Neo-Assyrian
Army on Campaign as Reconstructed from the Assyrian Palace Reliefs and the Cuneiform
Sources is to prepare the groundwork of a monographic synthesis. The elaboration of the issue
of the Assyrian army is the final task of a twenty-year-long research project. Along with the writing
of the monograph, I wish to create the first database of the written and pictorial sources. This
includes the classification of the sources, the setting up of a search database, digitalized pictorial
scenes and thematic maps. In addition to this, I would like to continue our working seminars, in
which MA and PhD students were actively involved as well. As this research project comes to a
close, Hungary’s growing role in the field of international assyriological research provides an
opportunity for publication activity and the preparation of perspective projects.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A hároméves (2012-2015) (100277 jelzetű) Az újasszír hadsereg rekonstrukciója: az asszír hadsereg hadjáraton (az asszír palotadomborművek és írott források alapján) című OTKA pályázat által támogatott kutatómunka eredményeként számos tudományos közlemény és konferencia előadás mellett egy monografikus feldolgozás született (Dezső, Tamás, The Assyrian Army: II. The Neo-Assyrian Army on Campaign as Reconstructed from the Assyrian Palace Reliefs and the Cuneiform Sources), amely kézirat formájában elkészült és várhatóan 2015. júniusában fog megjelenni az Eötvös Kiadó gondozásában.
Results in English
The Reconstruction of the Neo-Assyrian Army: The Assyrian Army on Campagin (based on the Neo-Assyrian Palace Reliefs and Written Sources) was a three-year research project (2012-2015) that gave birth to several publications, conference speeches and a monograph (Dezső, Tamás, The Assyrian Army: II. The Neo-Assyrian Army on Campaign as Reconstructed from the Assyrian Palace Reliefs and the Cuneiform Sources), the manuscript of which is accomplished and the volume will be published in June of 2015 at the Eötvös University Press.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100277
Decision
Yes

 

List of publications

 
Dezső, Tamás: The Assyrian Army: II. The Neo-Assyrian Army on Campaign as Reconstructed from the Assyrian Palace Reliefs and the Cuneiform Sources, kézirat, várható megjelenés: 2015. június., 2015
Dezső Tamás: The Assyrian Army. I: The Structure of the Assyrian Army as Reconstructed from the Assyrian Palace Reliefs and Cuneiform Sorces, Budapest: ELTE - Eötvös Kiadó, 1 p. (Antiqua et Orientalia; 2.), 2012
Dezső Tamás: The Assyrian Army I: The Structure of the Assyrian Army as Reconstructed from the Assyrian Palace Reliefs and Cuneiform Sorces, Budapest: ELTE - Eötvös Kiadó, 1 p. (Antiqua et Orientalia; 3.), 2012
Dezső Tamás: Neo-Assyrian Military Intelligence, In: Hans Neumann, Reinhard Dittmann, Susanne Paulus, Georg Neumann, Anais Schuster-Brandis (szerk.) (szerk.) Krieg und Frieden im Alten Vorderasien: 52e Rencontre Assyriologique Internationale International Congress of Assyriology and Near Eastern Archaeology. Münster: Ugarit-Verlag, 2014. pp. 221-235. (Alter Orient und Altes Testament; 401.), 2014
Dezső Tamás, Vér Ádám: Assyrians and Greeks, ACTA ANTIQUA ACAD SCI HUNG 53: 325-359, 2013
Dezső Tamás: Asszírok és görögök, In: Manhercz Orsolya (szerk.) (szerk.) Historia critica: tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014. pp. 13-40. (Publicationes Instituti Historici Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae; 1.), 2014
Dezső Tamás: Az asszír hadsereg gazdasági és társadalmi háttere, Konferencia előadás: XI. Magyar Ókortudományi Konferencia - Gazdaságtörténeti szekció (ELTE BTK 2014. május 22.), 2014
Vér Ádám: A vas allokációja az Újasszír Birodalomban, Csabai Z. - Földi Zs. - Grüll T. - Vér Á. (szerk.), Ökonómia és ökológia: tanulmányok az ókori gazdaságtörténet és történeti földrajz köréből. L'Harmattan (in press), 2015
Bácskay András – Niederreiter Zoltán: Bölcs tudósok, a nagy istenek titkának őrzői. A tudósok és a tudományos szövegek szerepe a mezopotámiai mágiában, Nagy Á. M. (szerk.), Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban. I. kötet: Egyiptom – Mezopotámia – Anatólia – Itália. Budapest: Gondolat, 2013. 18, 2013
Vér Ádám: Az újasszír birodalmi adminisztráció rekonstrukciós lehetőségei, Bárány T. – Gáspár Zs. – Margócsy I. – Reich O. – Vér Á. (szerk.), A megértés mint hivatás. Köszöntő kötet Erdélyi Ágnes 70. születésnapjára. Budapest: L'Harmattan295-315, 2014
Dezső, Tamás – Vér, Ádám: Assyrians and Greeks, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. (Közlésre elfogadva; terjedelem: 111 000 karakter), 2014
Esztári, Réka – Vér, Ádám: The Voices of Ištar: Prophetesses and Female Ecstatics in the Neo-Assyrian Empire, G. G. Xeravits (ed.), Religion and Female Body in Ancient East Mediterranean.Berlin: de Gruyter (forthcoming). (terjedelem: 104 000 karakter), 2014
Vér Ádám: Neo-Assyrian kārus in the Zagros, Z. Csabai (ed.), Studies in Economic and Social History of the Ancient Near East in Memory of Péter Vargyas. Budapest: L'Harmattan. 789-810., 2014
Dezső Tamás: Assyrikos logos?, ÓKOR 11: (2) 3-15, 2012
Niederreiter Zoltán: Ma’allanate: Study of 42 cuneiform texts held in the Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Konferencia előadás, elhangzott: Greater Mesopotamia: Reconstruction of its environment and history (Interuniversity Attraction poles - Phase VII) Brüsszel, 2013 május 29, 2013
Niederreiter Zoltán: The typology of the Adad-nērārī III-style cylinder seals, Konferencia előadás: Current Research on Glyptic from Greater Mesopotamia, Royal Museums of Art and History (Brüsszel, 2013. október), 2013
Vér Ádám: Áttelepítések és urbanizáció az újasszír kori Zagroszban, Konferencia előadás: Ókori Történeti Földrajz Konferencia: Ökonómia / Ökológia (PTE Ókortörténeti Tanszék, 2013. október 4.), 2013
Vér Ádám: Iron in the Neo-Assyrian Written Sources, Konferencia előadás: Culture & Material Contacts in the Ancient Near East: Movements of People, Objects and Ideas, Torino, 2014. december 2., 2014
Vér Ádám: Távolsági kereskedelem az Újasszír Birodalomban, Ókor. Folyóirat az antik kultúráról 11/4. 3-12., 2012
Vér Ádám: Stratégiai árucikkek és presztízsjavak kereskedelme az Újasszír Birodalomban, XI. Magyar Ókortudományi Konferencia: Gazdaságtörténeti szekció, Budapest, 2014. május 24., 2014
Esztári, Réka – Vér, Ádám: The Voices of Ištar: Prophetesses and Female Ecstatics in the Neo-Assyrian Empire, G. G. Xeravits (ed.), Religion and Female Body in Ancient East Mediterranean.Berlin: de Gruyter (forthcoming). (terjedelem: 104 000 karakter), 2015
Vér Ádám: Kivégzés, emberáldozat és halotti szellem Aššur-bān-apli politikájában, Konferencia előadás: Textus et Contextus. Emberáldozatok az Ókori Keleten. (Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, 2013. június 21.), 2013

 

Events of the project

 
2015-01-27 15:50:05
Résztvevők változása
Back »