Mosapurc-Salauar  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
100688
típus K
Vezető kutató Szoke Béla Miklós
magyar cím Mosapurc-Salauar
Angol cím Mosapurc-Salauar
magyar kulcsszavak településtörténet, templomok, temetők, erődítések, interdisciplináris kutatások
angol kulcsszavak history of settlement, churches, cemeteries, fortifications, interdisciplinal researches
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Régészet
zsűri Régészet
Kutatóhely Régészeti Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Ritoók Ágnes
projekt kezdete 2012-01-01
projekt vége 2016-12-31
aktuális összeg (MFt) 17.952
FTE (kutatóév egyenérték) 6.90
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A lelőhely az európai kultúrtörténet kiemelkedő helyszíne, a Karoling birodalom legkeletibb grófságának székhelye, a magyar honfoglalás előtti keresztény térítés egyik központja, a Róma által 870-ben Pannóniában létesített, Metód vezette érsekség székhelye, a század végén Arnulf császár pannóniai székhelye, majd az Árpád korban megyeszékhely, ahol az egyik legkorábbi bencés monostor (1019) létesül. A monostor a középkorban hiteles hely, a török ellen végvárrá építik át, 1702-ben felrobbantják. Az 1948-ben megkezdett és jelenleg is zajló régészeti kutatások hatalmas mennyiségű leletanyagának, dokumentációjának rendezése, az eredmények feldolgozása az előző pályázatok segítségével sikeresen megindult, az első eredmények könyvméretű kész kéziratok formájában megszülettek. Jelen pályázat célja ezek folytatása és kiteljesítése, a hatalmas mennyiségű, mintegy félmillió kerámiatöredéket tartalmazó leletanyag leltározásának, fotózásának, rajzoltatásának, s a hasonlóan nagyszámú archeobotanikai, archeozoológiai, antropológiai, archeogenetikai, dendrokronológiai minta elemzésének folytatása és egyéb speciális természettudományos vizsgálatok végzése (nemesfém-, kerámia-, üvegösszetétel elemzése), ezek eredményeként további katalógusok készítése, speciális leletanyagcsoportok feldolgozása.
angol összefoglaló
The outstanding locality of the European cultural history, Mosaburg/Zalavár was the seat of the easternmost province, Pannonia Inferior of the Carolingian Empire, one of the centres of Christianisation before the Hungarian conquest, the seat of Method’s archidiocese in Pannonia founded by the Papacy. At the end of the 9th c. the residence of the Emperor Arnulf in Pannonia. County seat in the 11-13th c., where one of the earliest Benedictine moastery was founded (1019). The monastery became locus credibile from the 13th c. on, was fortified and served as a border fortress in the 16-17th c. against the Ottomans.
The excavations began in 1948 and has not been completed yet. Recording and processing the enormous quantity of finds has started succesfully by the help of the former tenders, the first results are shown in manuscripts. The aim of this tender to follow this work: to invertarize, to photo, to draw the enormous quantity of sherds and to analyse the archaeozoological, anthropological, archeogenetical, dendrochronological samples, and to make other special scitific (metallurgical, ceramical, glass) investigations. The results of which new catalogues of special groups of finds will be compiled.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat célja a Zalavár-Várszigeten közel 70 éve zajló ásatások eredményeinek természettudományos vizsgálatokkal kiegészített, modern szempontoknak megfelelő feldolgozása és közlésre előkészítése. Elkészült a Hadrianus zarándoktemplom és a Mária templom körüli 9-11. századi temetők több mint 2000 sírjának régészeti katalógusa (1100 oldal, 2.9 millió karakter), a sírok embertani anyagának klasszikus antropológiai feldolgozása és radiokarbon mintáinak vizsgálata is. Befejeztük a polírozott asztali kerámia egységes szempontrendszer szerinti katalógusba vételét (kb. 4200 töredék, 15 edény, 130 rajzos tábla), a különleges edényformák (1065 db), az ún. fenékbélyegek (341 db), a vas-, és agancsleletek (520 db), továbbá a Hadrianus zarándoktemplom melleti üvegkészítő műhelyben és tágabb környékén talált üvegleletek leltározását, katalógusban való leírását (658 üvegablak- 123 üvegedény-, 400 üvegöntő tégely-töredék, nyersüveg) és rajzos táblákba rendezését (145 tábla). Folyamatosan végeztük a hatalmas mennyiségű kerámia-leletanyag előzetes leltározását (kb. 50.000 edénytöredék). Terven felül elvégeztük az 1950-1980 közötti, Zalavárra vonatkozó dokumentáció teljes digitalizálását (335 tétel). Elkészült a Várszigeten 1948-tól 1994-ig végzett feltárásokon előkerült települési objektumok és kerámia-leletanyag korszerű feldolgozása. A Karoling-kori ásatási eredmények összefoglalása 2014 óta a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításán látható.
kutatási eredmények (angolul)
The aims of the application and the project are to make a modern process supplemented with scientific investigations of the Zalavár-Vársziget excavations, which take near seventy years, and to prepare the publications. The archaeological catalogue of the 9–11th century churchyards (more than 2000 graves) of the Virgin Mary’s and Hadrian’s Church was completed (1100 pages – 2.9 million characters). The traditional anthropological analysis of the graves was finished and was completed by radiocarbon investigation of 20 samples. The polished ware of pottery was catalogued according to elaborated criteria (15 vessels, circa 4200 pcs of fragments, 130 graphic plates). Vessels of particular form (1065 pcs), bottom stamps (341 pcs), iron and antler finds (520 pcs) and glass finds found in the glass workshop next to the Hadrian’s church and its surroundings (658 window panes, 123 fragments of glass vessels, 400 fragments of crucibles and raw glass) were inventoried, described and arranged on 145 plates. The primary registration of the enormous amount of finds was continuously carried out (circa 50,000 fragments ceramics). The digitalization of the documents on the Zalavár-site (335 items) originally was not included in the program. The modern processing of the settlement phenomena and ceramic finds of the 1952-1994 excavations of Zalavár was completed. The results of the Carolingian period of the Zalavár excavations are summarized and exhibited in the permanent exhibition of the HNM.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100688
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ritoók Ágnes: The Benedictine monastery of Zala/Zalavár (County Zala), Mensch, Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balaton/People, Settlement and Landscape on Lake Balaton over the Millennia (Heinrich-Tamáska O-Straub P), 2014
Szőke Béla Miklós - Révész László: Il bacino dei Carpazi nell'eta dei Carolingi ed al tempo della Conquista della patria: Guida all'esposizione archeologica del Museo Nazionale Ungherese., Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2014
Б. М. Сёке – Л. Ревес: Карпатский бассейн в епоху Каролингов и обретения родины: Путеводитель по археологической выставке Венгерского Национального Музея,, Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2014
Szőke B.M.: A Kárpát-medence a Karoling-korban és a magyar honfoglalás., Sudár Balázs et al. (szerk.) Magyar Őstörténet – Tudomány és hagyományőrzés. Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 31-42., 2014
Szőke B.M.: Mosaburg/Zalavár, Kouřil P (szerk.) Great Moravia and the Beginnings of Christianity. Brno: Archeologicky Ústav Akademie Ved Ceské Republiky, 262-267., 2014
Ritoók Á.: The Benedictine Monastery of Zala/Zalavár (Hungary / Benediktínsky kláštor v Zale/Zalavári, Kultúrne dejiny 1/2014 (Eds Nemeš, J. - Papajík, D.) 19-47. 201, 2014
Szőke Béla Miklós – Ritoók Ágnes: Régészeti kutatások Zalavár-Várszigeten, egy központ 900 éves metamorfózisa, Szalon (műemlék, szépművészet, műipar) 16/6. 60-64., 2012
Szőke Béla Miklós: Bogyay Tamás és a Karoling-kori Mosaburg/Zalavár (Thomas von Bogyay and Mosaburg/Zalavár of the Carolingian Age), Ars Hungarica 38, 358-372., 2012
Ritoók Ágnes: The Benedictine monastery of Zala/Zalavár (County Zala), Heinrich-Tamáska O. - Straub P. (Hrsg.): Mensch, Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balaton. Budapest -Leipzig - Keszthely. 281-304., 2014
Szőke Béla Miklós: Kulturelle Beziehungen zwischen Mosaburg/Zalavár und dem Mittelmeerraum., Salamon M - Wołoszyn M. et alii (eds.): Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archeological and Historical Evidence, Warsaw-Kraków 125-142, 2012
Szőke Béla Miklós: Mit Silbergelb bemalte Glasfensterbruchstücke..., Schmuckstücke..., Schnallenösensporengarnitur ...von Zalavár/Vársziget, Chr. Stiegemann-M. Kroker-W. Walter (Hgg): Credo. Christianisierung Europas im Mittelalter. Band II. Katalog. Petersberg. 539–543, 2013
Szőke Béla Miklós: .: A Karoling kor a Kárpát-medencében: A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítása., Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2014
Szőke Béla Miklós: The Carolingian Age in the Carpathian Basin: Permanent Exhibition of the Hungarian National Museum, Magyar Nemzeti Múzeum, 2014
Ritoók Ágnes: The Benedictine Monastery of Zala/Zalavár (Hungary / Benediktínsky kláštor v Zale/Zalavári, Kultúrne dejiny 1/2014 (Eds Nemeš, J. - Papajík, D.) 19-47., 2014
Szőke Béla Miklós – Révész László: A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában: A Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításának vezetője, Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2014
Szőke Béla Miklós - Révész László: The Carpathian Basin in the Carolingian Age and in the Period of the Hungarian Conquest: Guide to the Archaeological Exhibition of the Hungarian National Museum., Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2014
Szőke Béla Miklós - Révész László: Das Karpatenbecken in der Karolingerzeit und der ungarischen Landnahmezeit: Führer durch die Archäologische Ausstellung des Ungarischen Nationalmuseums., Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2014
Szőke B.M.: Karoling kor, Vágó Ádám, Szenthe Gergely (szerk.) A Kárpát-medence ősi kincsei a kőkortól a honfoglalásig. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum 482-489., 2015
Ritoók Á: Decline of a central place in the Middle Ages – Zalavár., „Castellum, Civitas, Urbs“ Centres and Elites in Early Medieval East-Central Europe. Castellum Pannonicum Pelsonense 6. Hrsg. Heinrich-Tamaska, O. et al. 102-111., 2015
vissza »