Valószínűség, kauzalitás, tér és idő  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
100715
típus K
Vezető kutató Szabó László
magyar cím Valószínűség, kauzalitás, tér és idő
Angol cím Chance, Causality, Space, and Time
magyar kulcsszavak valószínűség, kauzalitás, tér, idő, kvantummechanika, relativitáselmélet, algebrai térelmélet, korreláció, Reichenbach, lokalitás, EPR-Bell, fizikai elméletek logikai rekonstrukciója
angol kulcsszavak chance, causality, space, time, quantum mechanics, relativity, AQFT, correlation, locality, EPR-Bell, logical reconstruction of physical theories
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Tudományfilozófia
zsűri Kultúra
Kutatóhely Filozófiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Gömöri Márton
Rédei Miklós
Szabó Gábor
projekt kezdete 2012-02-01
projekt vége 2016-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.645
FTE (kutatóév egyenérték) 6.88
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Pályázatunk sok vonatkozásban folytatása az EPR--Bell-probléma és a sztochasztikus kauzalitás területén végzett korábbi kutatásainknak -- melyeket az OTKA is támogatott két kutatási pályázat formájában. A most tervezett programban azonban fokozott hangsúlyt kívánunk helyezni a következő, a téma szempontjából fundamentális koncepcionális problémák elemzésére:

• a valószínűség interpretációja

• a lokalitás/szeparáció/függetlenség fogalmának pontos értelmezése

• az algebrai kvantumtérelmélet alapfogalmainak precíz operacionális értelmezése

• a relativisztikus téridő-elméletek empirikus/operacionális megalapozása

A négy éves kutatási program keretében be szeretnénk fejezni két angol és egy magyar nyelvű könyvet (Hofer-Szabó, A valószínűség interpretációi; Hofer-Szabó--Rédei--E. Szabó, Explaining Correlations; E. Szabó, Empiricist Analysis of Space-Time Theories [a címek ideiglenesek]). Továbbá számos angol nyelvű cikket tervezünk publikálni folyóiratokban, speciális kötetekben illetve konferenciakötetekben.
angol összefoglaló
From many aspects, the project is a continuation of our previous research on the EPR--Bell problem and stochastic causality -- partly supported by two OTKA projects -- but with new emphasis on more fundamental conceptual issues concerning the interpretation of probability, the problem of precise meaning of locality/separation/independence, the precise operational understanding of the basic notions of algebraic quantum field theory, and the empirical/operational foundations of relativistic theories of space-time. During the 4-year project we plan to complete two English and one Hungarian books (Hofer-Szabó, A valószínűség interpretációi; Hofer-Szabó--Rédei--E. Szabó, Explaining Correlations; E. Szabó, Empiricist Analysis of Space-Time Theories [with provisional titles]) and a number of journal/special volume/conference papers (in English).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Követtük az eredeti kutatási programot mindazokon a konkrét kutatási területeken, melyeket megadtunk az projekt kutatási tervében. Az első két év legfontosabb eredménye, hogy megjelent a témában írt monográfiánk a Cambridge University Pressnél. 2014-től kezdve két további témával bővítettük kutatásainkat, melyek szorosan kapcsolódnak az eredeti programhoz. Gömöri Márton és E. Szabó László, Gyenis Zalánnal (ELTE BTK, Logika Tanszék) együttműködésben azzal a problémával kezdett foglalkozni, hogy hogyan lehet a kvantummechanika alapfogalmait és kiinduló premisszáit rekonstruálni tisztán operacionalista terminusokban. A másik kisebb módosítása az volt, hogy Rédei Miklós, együttműködésben Gyenis Zalánnal és részben Hofer-Szabó Gáborral, foglalkozni kezdett néhány a valószínűségelmélet filozófiájának irodalmában sokat vitatott fundamentális problémával, köztük, a Beltrand's Paradoxonnal, a Davis Lewis-féle 'Principal Principle'-lel, a Borel–Kolmogorov Paradoxonnal, valamint a Bayesianus következtetés problémájával. A 2016-os év a pályázat meghosszabbítása volt. A hosszabbítás hónapjainak eredménye: 4 cikk, 22 konferencia előadás, és 13 szemináriumi előadás. Összegezve, a pályázat egész futamideje alatt, 2012 január 1. és 2016 december 31. között, 32 cikket publikáltunk (ebből 30-at nemzetközi folyóiratokban illetve kötetekben), továbbá 73 konferencia előadást és 68 szemináriumi előadást tartottunk.
kutatási eredmények (angolul)
The research program have been pursued in all particular fields we described in the original Research Plan of the project. One of the main achievements in the first two years was that our monograph came out with Cambridge University Press. Since 2014 two further research topics have been included, which are closely related to the original research program. Márton Gömöri and László E. Szabó, in collaboration with Zalán Gyenis (Department of Logic, Institute of Philosophy, Eötvös University), began to deal with a new problem: how can the fundamental ideas and premises of quantum theory be reconstructed in completely operational terms. Another slight modification was that Miklós Rédei, in collaboration with Zalán Gyenis, and partly with Gábor Hofer-Szabó, turned to a couple of fundamental problems hotly discussed in the philosophy of probability literature, such as the Beltrand's Paradox, Davis Lewis' Principal Principle, the Borel-Kolmogorov Paradox, and the Bayesian inference. Year 2016 was an extension of the original research project. During the extension period we had 4 papers, 22 conference talks, and 13 seminar talks. In sum, during the whole period from 2012 January 1 to 2016 December 31, we published 1 monograph and 32 papers (30 in international journals and volumes); we delivered 73 conference talks and 68 seminar talks.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100715
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gábor Hofer-Szabó: Noncommutative causality in algebraic quantum field theory, M. C. Galavotti, D. Dieks, W. J. Gonzalez, S. Hartmann, Th. Uebel, M. Weber (eds.), The Philosophy of Science in a European Perspective, Vol. 5., 543-554, 2014
Gábor Hofer-Szabó: EPR correlations, Bell inequalities and common cause systems, D. Aerts, S. Aerts and C. de Ronde (eds.), Probing the Meaning of Quantum Mechanics: Physical, Philosophical and Logical Perspectives, 263-277., 2014
Zalán Gyenis and Miklós Rédei: Atomicity and causal completeness, Erkenntnis 79 (2014) 437–451, 2014
Zalán Gyenis and Miklós Rédei: Defusing Bertrand's Paradox, The British Journal for the Philosophy of Science, doi: 10.1093/bjps/axt036, 2014
Miklós Rédei: A categorial approach to relativistic locality, Studies in the History and Philosophy of Modern Physics 48 (2014) 137-146, 2014
Zalán Gyenis and Miklós Rédei: Why Bertrand's Paradox is not paradoxical but is felt so, in Recent Developments in the Philosophy of Science: EPSA13 Helsinki, U. Maki, S. Ruphy, G. Schurz, I. Votsis, (eds.) (Springer, forthcoming), 2015
Miklós Rédei: Assessing the status of the Common Cause Principle, in New Directions in the Philosophy of Science, M-C. Galavotti, D. Dieks, W.J. Gonzalez, S. Hartmann, T. Uebel, M. Weber, (eds.) (Springer, 2014) 433-442, 2014
1. Y. Kitajima, M. Rédei: Characterizing common cause closedness of quantum probability theories, Studies in History and Philosophy of Modern Physics 52 (2015) 234-241, 2015
2. Z. Gyenis, M. Rédei: Defusing Bertrand's Paradox, he British Journal for the Philosophy of Science 66 (2015) 349-373, 2015
3. Z. Gyenis, M. Rédei: Why Bertrand's Paradox is not paradoxical but is felt so, Recent Developments in the Philosophy of Science: EPSA13 Helsinki, U. Maki, S. Ruphy, G. Schurz, I. Votsis, (eds.) (Springer, 2015) 265-276, 2015
G. Hofer-Szabó: Local causality and complete specification: a reply to Seevinck and Uffink, Recent Developments in the Philosophy of Science: EPSA13 Helsinki, U. Maki, S. Ruphy, G. Schurz, I. Votsis, (eds.) (Springer, 2015), 209-226., 2015
G. Hofer-Szabó: Relating Bell's local causality to the Causal Markov Condition, Foundations of Physics 45 (9), 1110-1136, 2015
G. Hofer-Szabó: On the relation between the probabilistic characterization of the common cause and Bell's notion of local causality, Studies in the History and Philosophy of Modern Physics 49., 32-41., 2015
G. Hofer-Szabó and P. Vecsernyés: On the concept of Bell's local causality in local classical and quantum theory, Journal of Mathematical Physics 56., 032303., 2015
M. Gömöri and L. E. Szabó: Formal statement of the special principle of relativity, Synthese, 192 (2015), pp. 2053–2076., 2015
Gábor Hofer-Szabó, Miklós Rédei, László E Szabó: The Principle of the Common Cause, Cambridge: Cambridge University Press, 209 p., 2013
Márton Gömöri, László E. Szabó: Operational understanding of the covariance of classical electrodynamics, PHYS ESSAYS 26: 361-370, 2013
László E. Szabó: Mathematical facts in a physicalist ontology, PARAL PROC LETT 22: (3) , 2012
Gábor Hofer-Szabó and Péter Vecsernyés: A generalized definition of Bell's local causality, Synthese, 193(10), 3195-3207 (2016), 2016
Zalán Gyenis and Miklós Rédei: Measure theoretic analysis of consistency of the Principal Principle, Philosophy of Science 83, 972-987., 2016
Zalán Gyenis and Miklós Rédei: Conditioning using conditional expectations: The Borel-Kolmogorov Paradox, Synthese, DOI: 10.1007/s11229-016-1070-8, 2016
L. E. Szabó: Mathematical facts in a physicalist ontology, Parallel Processing Letters, 22 (2012) 1240009, 2012
Szabó Gábor: Vis aleativa - a valószínűség propensity-interpretációja, Magyar Filozófiai Szemle, 2012/1, 56, 95-117, 2012
Hofer-Szabó G., P. Vecsernyés: Noncommutative local common causes for correlations violating the Clauser-Horne inequality, Journal of Mathematical Physics, 53. 122301., 2012
Hofer-Szabó G., P. Vecsernyés: Reichenbach's common cause principle in algebraic quantum field theory with locally finite degrees of freedom, Foundations of Physics, 42., 241-255., 2012
Gábor Hofer-Szabó: Separate common causal explanation and the Bell inequalities, International Journal of Theoretical Physics, 51., 110-123., 2012
M. Rédei, I. Pedro San: Comparing causality principles, Studies in the History and Philosophy of Modern Physics 43 (2012) 84-89, 2012
M. Rédei, C. Werndl: On the history of the isomorphism problem of dynamical systems with special regard to von Neumann's contribution, Archive for History of Exact Sciences 66 (2012) 71-93, 2012
M. Rédei: Some historical and philosophical aspects of quantum probability theory and its interpretation, In Probabilities, Laws and Structures, D. Dieks, Wenceslao J. Gonsalez, S. Hartmann, M. Stöltzner, M. Weber (eds.) (Springer, 2012) 497-506, 2012
G. Hofer-Szabó, M. Rédei, L. E. Szabó: The Principle of the Common Cause, Cambridge University Press, 2013
M. Gömöri, L. E. Szabó: Formal statement of the special principle of relativity, Synthese, DOI: 10.1007/s11229-013-0374-1, 2013
M. Gömöri, L. E. Szabó: Operational understanding of the covariance of classical electrodynamics, Physics Essays 26, pp. 361--370. DOI: 10.4006/0836-1398-26.3.361, 2013
E. Szabó László: Vázlatpontok a fizikai elméletek fizikalista értelmezéséhez, In Zvolenszky Zs. et al. (szerk.), Nehogy érvgyűlölők legyünk -- Tanulmánykötet Máté András 60. születésnapjára, L'Harmattan, Bp. 2013, p. 122--129., 2013
M. Rédei: Hilbert's 6th Problem and Axiomatic Quantum Field Theory, Perspectives on Science 22 (2014) 80–97, 2014
Gömöri Márton: Szuperholizmus, In Zvolenszky Zs. et al. (szerk.), Nehogy érvgyűlölők legyünk -- Tanulmánykötet Máté András 60. születésnapjára, L'Harmattan, Budapest, 2013, 55--69., 2013
G. Hofer-Szabó, P. Vecsernyés: Bell inequality and common causal explanation in algebraic quantum field theory, Studies in the History and Philosophy of Modern Physics, 44, 404-416., 2013
G. Hofer-Szabó, P. Vecsernyés: Noncommutative Common Cause Principles in algebraic quantum field theory, Journal of Mathematical Physics, 54, 042301., 2013
vissza »