A magyar prozódia laboratóriumi fonológiai vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
101050
típus PD
Vezető kutató Mády Katalin
magyar cím A magyar prozódia laboratóriumi fonológiai vizsgálata
Angol cím A laboratory phonology approach to Hungarian prosody
magyar kulcsszavak laboratóriumi fonológia, percepció, beszéd, fonetika
angol kulcsszavak phonetics, prosody, phonology, perception, speech
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Fonológia
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Nyelvtudományi Intézet
projekt kezdete 2011-09-01
projekt vége 2015-08-31
aktuális összeg (MFt) 20.966
FTE (kutatóév egyenérték) 3.40
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az intonációs fonológia olyan prozódiai elmélet, amelyben fontos szerepet kapnak az univerzálék és a prozódiai tipológia. A modellt eddig nem alkalmazták a magyar nyelvre. A kutatás célja, hogy a magyar prozódia nyitott kérdéseit kísérletekkel tesztelje, és az eredményeket az intonációs fonológia kereteibe helyezze. A magyar prozódia számos ponton eltér az eddig leírt nyelvektől (amelyek elsősorban indoeurópai, valamint ázsiai tonális nyelvek votak), ezért a kutatási projekt eredményei az intonációs fonológia modellező erejét is növelni fogják.

A kutatás három fő kérdésre koncentrál: (1) Miben különbözik a magyar prozódia, amelyben a mondat fő hangsúlya többnyire a mondat elején található, a már leírt, többségében mondatvégi hangsúllyal rendelkező nyelvektől? (2) Mi a magyarázata annak, hogy a magyar folyékony beszédben ott is előfordulhatnak szünetek, ahol nincs prozódiai vagy szintaktikai határ, holott a szünetet prozódiai frázisok közötti határjelzőnek szokás tekinteni? (3) Hogyan valósul meg a szóhangsúly, amely a magyarban mindig szókezdő, ha nem esik egybe a mondat szintjén levő hangsúllyal? Vannak-e stabil jegyei? Ha nincsenek, alátámasztja-e a szakaszkezdő helyzet a hangsúly észleletét?

A vizsgálat a magyar prozódia jelenlegi modelljeiből kiindulva beszédprodukciós kísérletekkel és az eredmények percepciós tesztelésével keres választ a fenti kérdésekre.
angol összefoglaló
Intonational phonology is one of the leading theories in prosody research. Prosodic universals and prosodic typology play an important role in this model that has not been adapted to Hungarian so far. This project deals with basic questions of Hungarian prosody that will be empirically investigated and embedded into the intonational phonology framework. Since Hungarian prosody is typologically very different from Indo-European and Asian tone languages prosodic research has mainly focussed on so far, insights into this language will also improve the modelling capacities of intonational phononology.

The project addresses the following questions: (1) In what ways is Hungarian, in which important information is localised early in the sentence, different from most other languages, in which new information preferably appears towards the end of the sentence? (2) Why can regular pauses, that are usually located at prosodic boundaries in other languages, appear within prosodic and syntactical phrases in Hungarian? (3) Is word stress, that is always word-initial and thus predictable in Hungarian, expressed by acoustic prominence if the word itself is not accented on the sentence level? If yes, in what way? If no, can phrasing alone elicit the perception of prominence?

Relying on current models of Hungarian prosody, preliminary answers will be tested based on speech production data and their perceptual validation.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
lenlegi eredmények azt mutatják, hogy mivel a magyarban az információs szerkezetet elsősorban a szórend és a szintaktikai szerkezet fejezi ki, a fókusztípusok (mondatfókusz, implicit és explicit kontrasztot tartalmazó szűk fókusz) prozódiai megkülönböztetése opcionális, amit gyakran felülírnak pragmatikai szempontok. (2) A magyar prozódiai szerkezetben meghatározóak a hangsúlyalapú szakaszok, azaz akcentuális frázisok. Mivel a dallamhangsúlyt hordozó szavak mindig új prozódiai szakaszt kezdenek, a szakaszkezdő szó automatikusan erősebb prominenciát is hordoz, mint a szakaszbelseji szavak. (3) A magyarban, számos indoeurópai nyelvvel ellentétben, fontos szerepet játszanak a szakaszkezdő határjelző tónusok, például a mondattípusok megkülönböztetésében. A mondatkezdő hangmagasság önmagában is elég lehet ahhoz, hogy a beszélők meg tudják állapítani, kérdőszavas kérdő vagy felkiáltó mondatot, ill. eldöntendő kérdést vagy kijelentést hallanak-e éppen.
kutatási eredmények (angolul)
(1) We investigated the interaction between prosodic prominence and information structure in Hungarian. Our results so far have shown that, given that information structure is primarily expressed by word order and syntactic structure in Hungarian, the prosodic distinction of focus types (broad, narrow and contrastive focus) is optional and often overridden by pragmatic aspects. (2) Accentual phrases are relevant for the prosodic structure of Hungarian. Since words with a pitch accent always initiate a new prosodic phrase, phrase-initial words automatically carry a higher prominence than phrase-medial ones. (3) Phrase-initial boundary tones play, unlike in many Indo-European languages, an important role, e.g. for marking sentence types. Sentence-initial pitch can be sufficient for listeners to distinguish between string-identical wh-interrogatives and wh-exclamatives and between yes/no questions and declaratives.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101050
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Reichel, Uwe D. & Mády, Katalin: Parameterization of F0 register and discontinuity to predict prosodic boundary strength in Hungarian spontaneous speech, Proc. Elektronische Sprachsignalverarbeitung 65, Bielefeld, 2013
Reichel, Uwe & Mády, Katalin: Comparing parameterizations of pitch register and its discontinuities at prosodic boundaries for Hungarian, Proc. Interspeech Singapore, 111-115., 2014
Mády, Katalin, Reichel, Uwe D. & Beňuš, Štefan: Accentual phrases in Slovak and Hungarian, Proc. Speech Prosody, Dublin, 2014
Mády, Katalin & Szalontai, Ádám: Where do questions begin? – phrase-initial boundary tones in Hungarian polar questions, Proc. Speech Prosody, Dublin, 2014
Mády, Katalin: A fogadomban sok vendég van: hosszú magánhangzók egy mezőségi nyelvjárásban, Nyelvelmélet és dialektológia konferencia, 2014
Beňuš, Štefan , Reichel, Uwe D. & Mády, Katalin: Modelling accentual phrase intonation in Slovak and Hungarian, Proc. Olomouc Linguistic Colloquium, 2014
Beňuš, Štefan, Reichel, Uwe D., Mády, Katalin: Modelling accentual phrase intonation in Slovak and Hungarian, Complex Visibles Out There. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure, 2014
Gyuris B, Mády K: Approaching the prosody of Hungarian wh-exclamatives, In: Péter Szigetvári (szerk.) (szerk.) VLLXX: Papers Presented to László Varga on his 70th Birthday. Budapest: ELTE, 2013. pp. 333-349., 2013
Mády Katalin: A fogadodban sok a vendég, In: É Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.) (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia 3.. Budapest: Szent István Társulat, 2015. pp. 196-210., 2015
Mády Katalin: Prosodic (non-)realisation of broad, narrow and contrastive focus in Hungarian: a production and a perception study, In: Interspeech 2015 - Proceedings of the 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association . Drezda, Németország, 2015.09.06-2015.09.10. Kiadvány: ISCA, 2015. pp. 948-952., 2015
Mády Katalin, Bárkányi Zsuzsanna: Voicing assimilation at accentual phrase boundaries in Hungarian, In: The Scottish Consortium for ICPhS 2015 (szerk.) (szerk.) Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow: Department of Management, University of Glasgow, 2015. pp. .
Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences, 2015
Reichel Uwe D, Mády Katalin, Beňuš Štefan: Parameterization of prosodic headedness, In: Interspeech 2015 - Proceedings of the 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association . Drezda, Németország, 2015.09.06-2015.09.10. Kiadvány: ISCA, 2015. pp. 929-933., 2015
Mády Katalin, Szalontai Ádám: Where do questions begin?, In: Nick Campbell, Dafydd Gibbon, Daniel Hirst (szerk.) (szerk.) 7th International Conference on Speech Prosody, SP 2014 . Dublin, Írország, 2014.05.20-2014.05.23. Kiadvány: Dublin: International Speech Communications Association, 2014. pp. 568-572. (Proceedings of the International Conference on Speech Prosody), 2014
Reichel Uwe D., Mády Katalin: Comparing parameterizations of pitch register and its discontinuities at prosodic boundaries for Hungarian, In: Haizhou Li, Helen Meng, Bin Ma, Eng Siong Chng, Lei Xie (szerk.) (szerk.) INTERSPEECH 2014 : Celebrating the Diversity of Spoken Languages: 15th Annual Conference of the International Speech Communication Association. Singapore, Szingapúr, 2014.09.14-2014.09.18. Kiadvány: Singapore: ISCA, 2014. pp. 5, 2014
Mády K, Gyuris B, Szalontai Á: Phrase-initial boundary tones in Hungarian interrogatives and exclamatives, In: Mertens P, Simon C (szerk.) (szerk.) Proceedings of the Prosody-Discourse Interface Conference . Leuven, Belgium, 2013. Kiadvány: 2013. pp. 69-73., 2013
Mády K, Reichel UD, Beňuš Š: Prosodic phrasing and fixed word stress: a study on Hungarian and Slovak, In: Friderici AD, Lahiri A, Hualde JE (szerk.) (szerk.) Proceedings of the 6th Phonetics and Phonology in Iberia . Lisbon, Portugália, 2013.06.24. Kiadvány: Lisbon: Universidade Lusíada, 2013. Paper 1. , 2013
Mády Katalin, Szalontai Ádám, Deme Andrea, Surányi Balázs: On the interdepencende of prosodic phrasing and prosodic prominence in Hungarian, In: Proc. 11th International Conference on the Structure of Hungarian . Piliscsaba, Magyarország, 2013.08.29-2013.08.31. Kiadvány: Piliscsaba: 2013. pp. 2 Proc. 11th International Conference on the Structure of Hungarian, 2013
Reichel Uwe D, Mády Katalin: Parameterization of F0 register and discontinuity to predict prosodic boundary strength in Hungarian spontaneous speech, In: 65., Proc. Elektronische Sprachsignalverarbeitung . Bielefeld, Németország, 2013.03.26-2013.03.28. Kiadvány: 2013. pp. 223-230. 65, Proc. Elektronische Sprachsignalverarbeitung, 2013
Mády K: A fókusz prozódiai jelölése felolvasásban és spontán beszédben, In: Gósy M (szerk.) (szerk.) Beszéd, adatbázis, kutatások. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012. pp. 91-107., 2012
Mády Katalin: Does low informational weight require deaccentuation in Hungarian?, http://www.nytud.hu/sinfonija4/program.html, 2011
Mády Katalin: Deaccentuation in Hungarian and its logical background, Proc. Speech Prosody, 6th International Conference, Sanghaj, 2012
Mády Katalin, Gyuris Beáta: Low phrase-initial boundary tone in Hungarian exclamatives, Proc. 13th LabPhon, Advancing Prosodic Transcription for Spoken Language Science and Technology, 2012
Mády Katalin: A fókusz prozódiai jelölése felolvasásban és spontán beszédben, Gósy M. (szerk.), Beszéd, adatbázis, kutatások. Budapest: Akadémiai Kiadó., 2012
Gyuris, Beáta & Mády, Katalin: Approaching the prosody of Hungarian wh-exclamatives, P. Szigetvári (ed.), VLLXX: Papers presented to László Varga on his 70th birthday. ELTE, 2013
Mády, Katalin, Reichel, Uwe D. & Beňuš, Štefan: Prosodic phrasing and fixed word stress: a study on Hungarian and Slovak, Proc. 2nd Workshop Advancing Prosodic Transcription, Phonetics and Phonology in Iberia, Lisbon, 2013
Mády, Katalin & Rácz, Péter: Attitude as a dimension of sound change, Proc. 6th Phonetics and Phonology in Iberia, Lisbon, 2013
Mády, Katalin, Gyuris, Beáta & Szalontai, Ádám: Phrase-initial boundary tones in Hungarian interrogatives and exclamatives, Proc. 5th International Conference Prosody-Discourse Interface (IDP), Leuven, Belgium., 2013
Mády, Katalin, Szalontai, Ádám, Deme, Andrea & Surányi, Balázs: On the interdependency of prosodic phrasing and prosodic prominence in Hungarian, Proc. 11th International Conference on the Structure of Hungarian, Piliscsaba, Hungary, 2013
vissza »