Comparison of the mechanisms of salicylic acid and salt stress-induced programmed cell death in tomato  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101243
Type K
Principal investigator Görgényi Miklósné Tari, Irma
Title in Hungarian Szalicilsav és sóstressz-indukált programozott sejthalál mechanizmusainak összehasonlítása paradicsomban
Title in English Comparison of the mechanisms of salicylic acid and salt stress-induced programmed cell death in tomato
Keywords in Hungarian Bax-Inhibitor, cisztein proteázok, metakaszpázok, NO, poliaminok, reaktív oxigén formák, sóstressz, szalicilsav
Keywords in English Bax-Inhibitor, cysteine proteases, metacaspases, NO, polyamines, reactive oxygen forms, salt stress, salicylic acid
Discipline
Plant pathology, molecular plant pathology (Council of Complex Environmental Sciences)40 %
Crop physiology (Council of Complex Environmental Sciences)40 %
Ortelius classification: Crop physiology
Cell biology and molecular transport mechanisms (Council of Medical and Biological Sciences)20 %
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Department of Plant Biology (University of Szeged)
Participants Poór, Péter
Szepesi, Ágnes
Starting date 2012-01-01
Closing date 2015-12-31
Funding (in million HUF) 10.024
FTE (full time equivalent) 5.70
state closed project
Summary in Hungarian
A kórokózó és a gyökérközegben élő, nem patogén mikroorganizmusok, a növényevő állatok valamint az abiotikus stresszorok jelátviteli utak hálózatát aktiválják, amelyek átfedhetnek, finoman szabályozottak, és amelynek következtében a növényi válaszreakciók aktiválódása egyaránt vezethet keresztrezisztenciához vagy indukálhatja a programozott sejthalált (PCD). A szalicilsav (SA) és a NaCl magas koncentrációi módosítják a reaktív oxigénformák (ROS) és NO homeosztázisát, a SA és NaCl együttes hatására koncentrációjuk csökkenhet is, ami hatással van a PCD kialakulására, az antiapoptotikus Bax inhibitor-1 protein és a PCD-vel kapcsolódó iniciátor vagy a fehérjebontást teljessé tevő proteázok (vakuoláris processzáló enzim (VPE), metakaszpázok, szerin proteázok) expressziójára és aktivitására. Az SA és a NaCl által indukált PCD morfológiai és biokémiai jellemzőit vizsgáljuk külön-külön és a két kezelést együttesen alkalmazva intakt paradicsom növényben és sejtszuszpenzióban abból a célból, hogy megvizsgáljuk az önálló és kombinációban alkalmazott kezelések hatását a ROS és az NO akkumulációjára, valamint a BI-1 és a PCD-vel kapcsolt proteázok expressziójára keresve a hatások specifikumát. Az SA és a NaCl hatását a ROS és az NO akkumulációjára, valamint a BI-1 és a PCD-vel kapcsolt proteázok expressziójára vizsgáljuk etilén receptor mutáns (Never ripe), ABS bioszintézis mutáns (flacca and sitiens) és jázmonsav bioszintézis mutáns (def1) paradicsomban a hormonális jelátviteli utak lehetséges kapcsolatainak felderítése céljából. Az SA- és a sóstressz-indukált PCD iniciációs eseményeinek, így a plazmamembrán depolarizációnak, az anion kieresztésnek, az NO és ROS produkciónak, a citokróm c mitokondriumból történő kieresztésének valamint a DNS fragmentációnak a vizsgálata a sejtszuszpenziós kultúrában történik.
Summary
The signalling networks that are activated in response to pathogenic, herbivorous and beneficial organisms or abiotic stressors may overlap and are finely balanced and the activation of plant responses may lead to cross-tolerance or cell death. ROS and NO homeostasis modified by high concentrations of salicylic acid (SA) or NaCl affects the initiation of the programmed cell death (PCD) and the gene expression of anti-apoptotic Bax inhibitor-1 (BI-1) protein and different types of plant cell death-associated proteases (VPE, metacaspases and serine proteases). ROS and NO production may significantly decrease when SA and NaCl are applied in combination. The morphological and biochemical features of PCD induced by SA or NaCl and their combined effect will be compared in tomato plants as well as in suspension cultures in order to reveal the role of ROS and NO fine-tuning in the induction of the expression of PCD associated proteins. The SA and NaCl-induced PCD and the expression of anti-apoptotic BI-1 protein and PCD-associated proteases will be monitored in parallel with ROS and NO accumulation in ethylene receptor mutant (Never ripe), ABA biosynthesis mutants (flacca and sitiens) and in jasmonic acid biosynthesis mutant (def1) tomato to find possible cross-talk between hormonal signalling pathways. The initiating events leading to SA- and salt stress-induced PCD, the plasma membrane depolarization, the efflux of anions from the cells, the NO and ROS production, the release of cytochrome c from mitochondria and the morphological features such as DNA fragmentation will be monitored in tomato cell suspension cultures.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Munkánk célja annak feltárása volt, hogyan szabályozzák a reaktív oxigén- (ROS) és nitrogénformák (RNF) homeosztázisában bekövetkező változások a NaCl és a szalicilsav szubletális és letális dózisaival kezelt paradicsom növényekben az akklimatizációt és a stressz-indukálta sejtelhalást (PCD). Megállapítottuk, hogy a poliaminok végoxidációja által indukált ROS és RNF a sótressz által indukált PCD iniciációban játszik specifikus szerepet. A hormon jelátviteli utak akklimatizációban és a PCD indukcióban betöltött szerepét az abszcizinsav bioszintézis mutáns sitiens, etilén receptor mutáns Never ripe és jázmonsav jelátviteli mutáns jai1-1 paradicsom növényekben vizsgáltuk. A vad típus számára szubletáis sóstressz minden mutánsban PCD-t indukált a gyökércsúcsokban akkor, ha a szuperoxid és peroxinitrit koncentráció szignifikánsan megemelkedett, míg a H2O2 és NO esetén ez elmaradt. Bár a levélben mindkét stresszor hatására gyorsan nőtt egyes cisztein proteázok expressziója, a gyökérben ezek elsősorban az SA hatására expresszálódtak. A cisztein proteáz inhibitorok expressziója a szubletális stressznél mindkét stresszornál magasabb volt, így a proteáz inhibitorok hiánya vezethet a proteázok erőteljes aktiválódásához letális stressz során. A gyors proteáz aktiválódás miatt a sóstressz nevezhető autolitikus PCD formának, míg a proteázok aktiválódását az SA letális koncentrációja mellett is megfigyelhető proteáz inhibitor és Bax Inhibitor-1 expresszió késleltetheti.
Results in English
Our aim was to reveal how the changes in the homeostasis of reactive oxigen (ROS) and nitrogen forms (RNF) regulate the acclimation and the cell death of tomato plants exposed to sublethal and lethal concentrations of NaCl or salicylic acid (SA). It was found that ROS and RNF generated by the oxidation of polyamines play a specific role in the initiation of PCD during salt stress. The role of various hormonal signaling pathways in the acclimation and in PCD induction were investigated in abscisic acid biosynthesis mutant sitiens, ethylene receptor mutant Never ripe and jasmonic acid signaling mutant jai1-1 tomato plants. The salt stress which was tolerated by the wild types, induced PCD in the root apex of mutants if the concentrations of superoxide anion and peroxinitrite significantly increased, while the level of H2O2 and NO declined. The expression of various genes encoding cysteine proteases increased rapidly by the two stressors, in the root they were expressed primarily under the effect of SA. The expression of cysteine protease inhibitors in the case of sublethal stress was higher under both stressors, so the absence of protease inbibitors may lead to significant activation of proteases during lethal stress. Due to the rapid increase in protease activity under salt stress, high salinity can be considered as autolytic PCD, while the expression of protease inhibitors and Bax Inhibitor-1 may delay the proteolysis the in tissues exposed to lethal SA concentration.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101243
Decision
Yes

 

List of publications

 
Péter Poór, Dóra Szopkó, Irma Tari: Ionic homeostasis disturbance is involved in tomato cell death induced by NaCl and salicylic acid, IN VITRO CELL DEV-PL 48: 377-382, 2012
Péter Poór, Ágnes Szepesi, Zoltán Takács, Judit Kovács, Irma Tari: Polyamine metabolism under salt-induced cell death in tomato plants, H Rennenberg, R Reski (szerk.) Plant Biology CongressAbstracts Freiburg, Németország, 2012.07.29-08.03. Kiadvány: Freiburg im Breisgau: 2012. pp. 408 Paper P-2-103., 2012
Judit Kovács, Péter Poór, Ágnes Szepesi, Irma Tari: Salt induced changes in the accumulation of reactive oxygene species and in ethylene production, In: Lubomír Nátr, Jana Albrechtová (szerk.) (szerk.) Bulletin Ceske spolecnosti experimentalni biologie rostlin. Prague: Praha, 2012. pp. 101., 2012
Irma Tari, Péter Borbély, Péter Poór, Ágnes Szepesi, Judit Kovács: Modification of salt stress-induced programmed cell death by exogenous nitric oxide in tomato, In: Tari I (szerk.) 11th Congress of the Hungarian Society of Plant Biology: Book of Abstracts. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2014.09.27-2014.09.29. MTA, 2014
Judit Kovács, Péter Poór, Gábor Patyi, Péter Borbély, Ágnes Szepesi, Zoltán Takács, Irma Tari: Investigation of salt stress induced changes in cysteine protease activity in abscisic acid deficient sitiens tomato (Solanum lycopersicum) mutant, In: Tari I (szerk.) 11th Congress of the Hungarian Society of Plant Biology: Book of Abstracts. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2014.09.27-2014.09.29. MTA, 2014
Péter Borbély, Péter Poór, Judit Kovács, Zoltán Takács, Gábor Patyi, Ágnes Szepesi, Irma Tari: Exogenous sodium nitroprusside alleviates salt-induced changes in photosynthesis of tomato leaves, In: Tari I (szerk.) 11th Congress of the Hungarian Society of Plant Biology: Book of Abstracts. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2014.09.27-2014.09.29. MTA, 2014
Poór P, Borbély P, Kovács J, Papp A, Szepesi Á, Takács Z, Tari I: Opposite extremes in ethylene/nitric oxide ratio induce cell death in cell suspension culture and in root apices of tomato exposed to salt stress., ACTA BIOLOGICA HUNGARICA 65:(4) pp. 428-438., 2014
Szepesi Á, Gellert A, Hurton Á, Borbély P, Kovács J, Poór P, Takács Z, Tari I: Effect of aminoguanidine on polyamine catabolism of tomato plants during short-term salt stress, In: OxiZymes 2014. Konferencia helye, ideje: Bécs, Ausztria, 2014.07.01-2014.07.04. Bécs: p. 161. 1 p., 2014
Tari Irma, Csiszár Jolán, Horváth Edit, Poór Péter, Szepesi Ágnes, Takács Zoltán: Sóstressz tolerancia fokozása szalicilsavval paradicsom növényekben, In: Fodor ferenc szerkesztő, Paál Árpádtól a molekuláris növénybiológiáig, EFO Nyomda, Százhalombatta, 55-60. ISBN 978-963-284-561-6, 2014
Ágnes Szepesi, Péter Borbély, Judit Kovács, Péter Poór, Szabolcs Tóth, Zoltán Takács, Irma Tari: Polyamine catabolism in tomato leaves exposed to salt stress, In: Celine Masclaux-Daubresse et al. (szerk.) 6th European Workshop on Leaf SenescenceVersailles, 2013.10.14. Kiadvány: Versailles: INRA, 2013. pp. 180 Paper 5.14., 2013
Ágnes Szepesi, Péter Poór, Judit Kovács, Zoltán Takács, Ágnes Gallé, Irma Tari: Effects of salicylic acid on polyamine metabolism in tomato plants, In: Alisher Touraev, DB Collinge (szerk.) Plant Diseases and Resistance Mechanisms . Vienna, Ausztria, 2013.02.20-2013.02.22. Kiadvány: Vienna: 2013. pp. 68 Paper 65., 2013
Péter Poór, Judit Kovács, Ágnes Szepesi, Irma Tari: Salicylic acid induced cysteine protease activity during programmed cell death in tomato plants, In: Alisher Touraev, B Collinge (szerk.) Plant Diseases and Resistance Mechanisms . Vienna, Ausztria, 2013.02.20-2013.02.22. Kiadvány: Vienna: 2013. pp. 62 Paper 55., 2013
Péter Poór, Judit Kovács, Péter Borbély, Ágnes Szepesi, Ágnes Gallé, Irma Tari: Regulation of tomato leaf senescence induced by salt stress, In: Celine Masclaux-Daubresse et al. (szerk.) 6th European Workshop on Leaf Senescence Versailles, 2013.10.14-18. Kiadvány: Versailles: INRA, 2013. pp. 139 Paper 2.11., 2013
Poór Péter, Kovács Judit, Szepesi Ágnes, Tari Irma: A reaktív oxigénformák, a nitrogén monoxid és az etilén szerepe a sóstressz és szalicilsav indukált programozott sejthalál indukciójában paradicsom növényekben, In: Varga Zsuzsa (szerk.) A Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság VII. Konferenciája: Program és Absztraktok. Debrecen, Magyarország, 2013.08.29-31. Debrecen: 2013. pp. 32, 2013
Poór P, Borbély P, Kovács J, Papp A, Szepesi Á, Takács Z, Tari I: Opposite extremes in ethylene/nitric oxide ratio induce cell death in cell suspension culture and in root apices of tomato exposed to salt stress., ACTA BIOLOGICA HUNGARICA 65:(4) pp. 428-438., 2014
Ágnes Szepesi, Péter Borbély, Attila Gellert, Ágnes Hurton, Judit Kovács, Péter Poór, Zoltán Takács, Irma Tari: Impact of aminoguanidine on NO content and polyamine catabolism in salicylic acid treated tomato plants, In: Jeremy Astier, Christian Lindermayr (szerk.) 5th Plant NO Club Meeting . München, Németország, 2014.07.24-2014.07.25. Kiadvány: München: 2014. pp. 50, 2014
Csiszár J, Horváth E, Váry Zs, Gallé Á, Bela K, Brunner Sz, Tari I: Glutathione transferase supergene family in tomato: salt stress-regulated expression of representative genes from distinct GST classes in plants primed with salicylic acid., Plant Biochemistry and Physiology 78:15-26., 2014
Ágnes Szepesi, Péter Borbély, Attila Gellert, Ágnes Hurton, Judit Kovács, Péter Poór, Zoltán Takács, Irma Tari: Short term analysis of salt stress induced polyamine catabolism affected by aminoguanidine and diphenylene iodonium iodide in tomato, In: Györgyey J (szerk.)11th Congress of the Hungarian Society of Plant Biology: Book of Abstracts. Szeged, Magyarország, 2014.09.27-29. Kiadvány: 2014. pp. 54, 2014
Poór Péter, Kovács Judit, Borbély Péter Gábor, Takács Zoltán, Szepesi Ágnes, Tari Irma: Exogén NO hatása a sóstressz indukált fiziológiai válaszreakciókra paradicsomban, Magyar Tudomány Ünnepe Az MTA SZAB Biológiai Szakbizottság ünnepi tudományos ülése Reprezentatív előadások a biológiai munkabizottságok kutatási területeiről 2014. november 26. , 2014
Péter Poór, Gábor Patyi, Irma Tari Karamanos, Kiriakos Ktenidis: In Silico Analysis of cis-Regulatory Elements of Hexokinase Genes in Tomato (Solanum lycopersicum), J CURR PLANT SCI RES 1: (1) 1-10, 2015
Péter Poór, Gábor Laskay, Irma Tari: Role of Nitric Oxide in Salt Stress-induced Programmed Cell Death and Defense Mechanisms, In: Khan M N, Mobin M, Mohammad F, Corpas F J (szerk.) (szerk.) Nitric Oxide Action in Abiotic Stress Responses in Plants. Cham: Springer International Publishing, 2015. pp. 193-219., 2015
Péter Poór, Judit Kovács, Péter Borbély, Zoltán Takács, Ágnes Szepesi, Irma Tari: Salt stress-induced production of reactive oxygen- and nitrogen species and cell death in the ethylene receptor mutant Never ripe and wild type tomato roots, PLANT PHYSIOL BIOCH 97: 313-322, 2015
Horváth E, Csiszár J, Gallé Á, Poór P, Szepesi Á, Tari I: Hardening with salicylic acid induces concentration-dependent changes in abscisic acid biosynthesis of tomato under salt stress., J PLANT PHYSIOL 183: 54-63, 2015
Tari I, Csiszár J, Horváth E, Poór P, Takács Z, Szepesi Á: The alleviation of the adverse effects of salt stress in the tomato plant by salicylic acid shows a time- and organ-specific antioxidant response., ACTA BIOL CRACOV BOT 57: (1) 21-30, 2015
Tari Irma, Kovács Judit, Borbély Péter, Takács Zoltán, Szepesi Ágnes, Poór Péter: Sóstressz indukálta reaktív oxigén- és nitrogénformák és a sejthalál vizsgálata etilén receptor mutáns „Never ripe” és vad típusú paradicsom gyökerében, In: Lugasi Andrea, Fébel Hedvig (szerk.) A Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság VIII. Kongresszusa: Program és előadáskivonatok. Budapest 2015.11.05. Kiadvány: 2015. pp. 32, 2015
Zoltán Takács, Péter Poór, Ágnes Szepesi, Irma Tari: Comparison of the time-dependent role of polyamine oxidases under sublethal and lethal salt stress in tomato plants, In: I Tari, D Benyó Joint development of higher education in plant biology: Opening Conference, BOOK OF ABSTRACTS. Szeged, 2015.04.20-21. Kiadvány: Szeged: 2015. pp. 13, 2015
Horváth, E., Brunner, S., Bela, K., Papdi, C., Szabados, L., Tari, I., Csiszár, J.: Exogenous salicylic acid-triggered changes in the glutathione transferases and peroxidases are key factors in the successful salt stress acclimation of Arabidopsis thaliana., Functional Plant Biology,42(12), 1129-1140., 2015
Kovács J, Péter Poór, Szepesi Á, Tari I: Salicylic acid induced cysteine protease activity during programmed cell death in tomato plants., Acta Biologica Hungarica 67(2) accepted, 2016
Poór P, Kovács J, Szopkó D, Tari I: Ethylene signaling in salt stress- and salicylic acid-induced programmed cell death in tomato suspension cells., Protoplasma, 2013
Poór, P. and Tari, I: Regulation of stomatal movement and photosynthetic activity in guard cells of tomato abaxial epidermal peels by salicylic acid, Functional Plant Biology, 2013
Csiszár J., Horváth E., Váry Zs., Gallé Á., Szepesi Á., Brunner Sz., Tari I.: Role of glutathione transferases in the hardening effect of salicylic acid in tomato., International Conference „Plant Abiotic Stress Tolerance II”, 22-25 February, 2012, Vienna, Austria, Book of Abstacts, 2012
Kovács, J., Péter Poór, Ágnes Szepesi, Irma Tari: Salt stress induced ethylene production and cysteine protease activity during programmed cell death in tomato, 7th Scandinavian Plant Physiology Society PhD Student Conference. Tallinn, Észtország, 2012.09.12-2012.09.15. Book of Abstracts, 2012
Kovács, J. Péter Poór, Ágnes Szepesi, Irma Tari: Salt stress induced cysteine protease activities during programmed cell death in tomato., Plant Biology Congress Freiburg 2012: jointly organized by FESPB and EPSO. Freiburg, Németország, 2012.07.29-2012.08.03. Book of Abstracts, 2012
Kovács, J., Péter Poór, Ágnes Szepesi, Irma Tari: Salt induced changes in the accumulation of reactive oxygen species and in ethylene production, Bulletin Ceske spolecnosti experimentalni biologie rostlin. Konferencia, Brno, Csehország, 2012.09.03-2012.09.05., 2012
Poór P, Kovács J, Szopkó, D., Tari I.: Ethylene signaling in salt stress- and salicylic acid-induced programmed cell death in tomato suspension cells., VIPCA (Vienna International Plant Conference Association) VIPCA (Vienna International Plant Conference Association) International Conference. Plant Abiotic Stress Toleran, 2012
Poór, P., Ágnes Szepesi, Zoltán Takács, Judit Kovács, Irma Tari: Polyamine metabolism under salt-induced cell death in tomato plants., Plant Biology Congress Freiburg 2012: jointly organized by FESPB and EPSO. Freiburg, Németország, 2012.07.29-2012.08.03. Book of Abstracts, 2012
Szepesi, Á., Péter Poór, Judit Kovács, Zoltán Takács, Ágnes Gallé, Irma Tari: Short term effect of salicylic acid on polyamine metabolism in tomato plants, Plant Biology Congress Freiburg 2012: jointly organized by FESPB and EPSO.Freiburg, Németország, 2012.07.29-2012.08.03., 2012
Csiszár J, Horváth E, Váry Zs, Gallé Á, Bela K, Brunner Sz, Tari I: Glutathione transferase supergene family in tomato: salt stress-regulated expression of representative genes from distinct GST classes in plants primed with salicylic aci, Plant Physiology and Biochemistry, 2013
Poór, P. and Tari, I: Regulation of stomatal movement and photosynthetic activity in guard cells of tomato abaxial epidermal peels by salicylic acid, Functional Plant Biology 39 : 1028-1032, 2012
Poór P, Kovács J, Szopkó D, Tari I: Ethylene signaling in salt stress- and salicylic acid-induced programmed cell death in tomato suspension cells, Protoplasma 250: 273-284, 2013
Poór P, Kovács J, Borbély P, Szepesi Á, Gallé Á, Tari I: Regulation of leaf senescence induced by salt stress., 6th European Workshop on Leaf Senescence, 14-18th October 2013, INRA Versailles France Book of Abstracts, pp. 139, 2013
Szepesi Á, Borbély P, Kovács J, Poór P, Tóth Sz, Takács Z, Tari I: Polyamine catabolism in tomato leaves exposed to salt stress., 6th European Workshop on Leaf Senescence, 14-18th October 2013, INRA Versailles France, Book of Abstracts, pp. 179., 2013
Poór P, Kovács J, Szepesi Á, Tari I: A reaktív oxigénformák, a nitrogénmonoxid és az etilén szerepe a sóstressz és a szalicilsav indukált programozott sejthalál indukciójában., A Magyar szabadgyök Kutató Társaság VII. Konferenciája, Debrecen, 2013. augusztus 29-31. Programfüzet, 2013
Szepesi Á, Kovács J, Poór P, Takács Z, Tóth Sz, Marlene Delauney, Tari I: Egy diamin oxidáz gátlószer hatása a paradicsom növények sóstressz toleranciájára., A Magyar Szabadgyök Kutató Társaság VII. Konferenciája, Debrecen, 2013. augusztus 29-31. Programfüzet 38. old., 2013
Horváth E, Brunner Sz, Bela K, Csenki D, Papdi Cs, Szabados L, Tari I, Csiszár J: The influence of salicylic acid pre-treatments ont he salt stress response of Arabidopsis thaliana., Oxidative stress and cell death in plants: Mechanisms and implications. Society for Experimental Biology Plant Symposium, Florance, 26th-28th June, 2013, Abstracts pp 41, 2013
Poór P, Laskay G and Tari I: Role of nitric oxide in salt stress-induced programmed cell death and defense mechanisms, Nitric oxide action in abiotic stress responses in plants, Ed. Khan MN, Springer International Publishing, Switzerland (Contract Nr. 21 547), 2014
Judit Kovács, Péter Poór, Irma Tari: Monitoring of plant proteases during salt-stress-induced PCD in Lycopersicum esculentum, Gácser A, Vágvölgyi Cs (szerk.) Biomedica Minikonferencia - Kutatások az SZTE Biológus Tanszékein. Konferencia helye, ideje: Szeged, 2013.12.13 Szeged: JATEPress p. 18, 2013
Ágnes Szepesi, Péter Borbély, Attila Gellert, Ágnes Hurton, Judit Kovács, Péter Poór, Zoltán Takács,Irma Tari: Impact of aminoguanidine on NO content and polyamine catabolism in salicylic acid treated tomato plants, In: Jeremy Astier, Christian Lindermayr (szerk.) 5th Plant NO Club Meeting. Konferencia helye, ideje: München, Németország, 2014.07.24-2014.07.25. München: p. 50., 2014
Ágnes Szepesi, Péter Borbély, Attila Gellert, Ágnes Hurton, Judit Kovács, Péter Poór, Zoltán Takács,Irma Tari: Short term analysis of salt stress induced polyamine catabolism affected by aminoguanidine and diphenylene iodonium iodide in tomato, In: Tari I (szerk.) 11th Congress of the Hungarian Society of Plant Biology: Book of Abstracts. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2014.09.27-2014.09.29. MTA, 2014
Csiszár Jolán, Horvát E, Váry Zs, Gallé Á, Bela K, Brunner Sz, Tari I: Glutathione transferase supergene family in tomato: salt stress-regulated expression of representative genes from distinct GST classes in plants primed with SA, PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 78: pp. 15-26., 2014
Back »