Election Pledges and Public Policy in Hungary, 1990-2014  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101401
Type K
Principal investigator Soós, Gábor
Title in Hungarian Választási ígéretek és kormányzati teljesítmény Magyarországon, 1990-2014
Title in English Election Pledges and Public Policy in Hungary, 1990-2014
Keywords in Hungarian politikatudomány, demokrácia, demokratikus teljesítmény, mandátumelmélet, ígéretek, pártprogram, választási kampány
Keywords in English political science, democracy, democratic performance, mandate theory, pledges, party manifestos, election campaign
Discipline
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Governance
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Institute for Political Science (Center for Social Sciences)
Participants Brunczel, Balázs
Gyulai, Attila
Horváth, Péter
Körösényi, András
Papp, Zsófia
Sebők, Miklós
Szűcs, Zoltán Gábor
Starting date 2012-01-01
Closing date 2015-06-30
Funding (in million HUF) 6.968
FTE (full time equivalent) 6.20
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatási projekt célja annak felmérése és magyarázata, hogy a magyarországi pártok választási ígéretei mennyire számon kérhetőek és mennyire teljesítik ezeket.

A projekt három kutatási kérdése:
1. Mennyire informatívak a választási kampányok Magyarországon? Milyen mértékben tesznek számon kérhető ígéreteket a pártok?
2. Mennyire teljesítik a kormányok a választási ígéreteket? Milyen mértékben felelnek meg a (köz)politikai döntések a választási mandátumnak?
3. Milyen tényezők befolyásolják a kampányok számon kérhetőségét és az ígéretek teljesülését?

Az első két kérdés szigorú módszertanon alapuló megválaszolása a magyarországi pártok és egymást követő kormányok demokratikus teljesítményének értékelése, és ezzel a magyar politika egyfajta demokratikus auditja az 1990 és 2014 közötti időszakra. A harmadik kérdés megválaszolása hozzájárulás a magyar és nemzetközi empirikus politikatudományhoz.

A projekt Magyarországon úttörő jellegű, társadalmi haszonnal járó alapkutatás fiatal kutatócsoporttal és nemzetközi ambíciókkal.

Várt kutatási eredmények: (1) publikációk, köztük egy nyomtatott könyv; (2) on-line adatbázisok, amelyek hozzájárulnak a magyar politológia kutatási infrastruktúrájához; (3) nemzetközi kapcsolatépítés és tudásáramlás.

Pályázati támogatást igénylünk (1) nemzetközi konferenciákon való részvételre, (2) a kutatási adatbázisok (feltárt források és kódolt választási ígéretek) on-line hozzáférhetőségének megteremtésére és (3) az eredmények publikálására egy monográfiában.
Summary
The main goal of the project is to measure and explain the degree to which parties in Hungary have made accountable campaign promises and fulfilled them since the transition to democracy in 1990.

The research questions can be formulated as follows:
1. How informative are party campaigns for citizens? To what degree do parties make accountable pledges?
2. Do governments in Hungary act according to their electoral mandate? To what degree does public policy enact election pledges?
3. Which factors contribute to or impede the accountability of campaign pledges and their fulfillment?

A rigorous assessment of the democratic performance of parties and governments yields a response to the first two questions, which is actually a form of democratic audit of politics in Hungary between 1990 and 2014.

The project maps hitherto uncharted territory in Hungarian political science with remarkable expected benefits for the wider public. It is implemented by a youthful research team, and with the intention of gaining international recognition for both our host institution and the Hungarian political science research community in general.

The research outputs of the project:
(1) Publications, including a printed book;
(2) On-line databases, contributing to the research infrastructure of the Hungarian political science.
(3) Dissemination and networking activities, including conference participation.

Funding is requested for international mobility (conference participation), management of online databases (campaign documents as well as categorized pledges), and the publication of a monograph.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Választási ígéretek és kormányzati teljesítésük című kutatási projekt célja annak felmérése és magyarázata, hogy a pártok választási ígéretei mennyire számon kérhetőek és a kormányok mennyire teljesítik ezeket. A kutatás 2010 és 2018 között zajlik az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet kutatóinak részvételével. Az OTKA támogatásával megvalósult kutatási szakasz három fő eredménnyel zárult. I. Létrejött a magyarországi pártok által tett választási ígéretek teljes adatbázisa 1990-től 2014-ig, illetve az ígéretek teljesítésének értékelése négy választási ciklusra (1998-2014). Ez az adatbázis számos más kutatás alapja lehet hosszabb távon. II. A kutatócsoport két tanulmánykötetet publikált, amelyek beszámoltak a módszertani és empirikus eredményekről, illetve kísérleti jelleggel járták körbe a politikai ígéretek kutatásának különféle lehetséges megközelítéseit. 1. Soós Gábor és Körösényi András (szerk.): Azt tették, amit mondtak? Választási ígéretek és teljesítésük, 2002-2006, MTA TK PTI, Budapest, 2013. 215 o. 2. Soós Gábor (szerk.): Ígéret, felhatalmazás, teljesítés. Választási programok és megvalósításuk, 1998-2010, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2015. 180 o. III. A kutatócsoport tagjai számos konferencián vettek részt, amelyek egyrészt a nemzetközi ígéretkutatással épített ki kapcsolatokat, másrészt a kutatás eredményeinek megismertetésére szolgált.
Results in English
The main goal of the "Election Pledges and Public Policy in Hungary, 1990-2014" project is to measure and explain the degree to which parties in Hungary have made accountable campaign promises and fulfilled them since the transition to democracy in 1990. The research project has been implementing by a group of researchers in the Institute for Political Science, Research Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences since 2010. Corresponding with the grant agreement, the phase of the research project, funded by OTKA between 2012 and 2015, yielded three results: I. Two large datasets were created: (1) the database of all pledges made by parliamentary parties in Hungary between 1990 and 2014, and (2) the database of the fulfillment of pledges in three electoral cycles between 1998 and 2014. The databases can be used by future projects, too. II. Two book publications were realized in 2013 and 2015 (even if the grant contract required only one), which reported the theoretical, methodological and empirical findings of the research, plus made attempts to find new opportunities in the research of electoral pledges. III. The members of the research group participated in several conferences, where they shared the results of the Hungarian pledge research and established contacts with academics of similar research interest.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101401
Decision
Yes

 

List of publications

 
Soós Gábor és Körösényi András (szerk.): Azt tették, amit mondtak? Választási ígéretek és teljesítésük, 2002-2006, MTA TK PTI, Budapest, p. 215, 2013
Soós Gábor (szerk.): Ígéret, felhatalmazás, teljesítés. Választási programok és megvalósításuk, 1998-2010, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2015

 

Events of the project

 
2013-01-08 10:05:33
Résztvevők változása
2011-12-19 11:16:08
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Politikatudományi Intézet), Új kutatóhely: Politikatudományi Intézet (MTA Politikatudományi Intézet).
Back »