The Role of Parenting and Networks in Human Capital Formation  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101409
Type K
Principal investigator Kertesi, Gábor
Title in Hungarian A szülői nevelés és tanulói hálózatok szerepe a gyermekek készségfejlődésében
Title in English The Role of Parenting and Networks in Human Capital Formation
Keywords in Hungarian gyermekek készségfejlődése, tanulói hálózatok, szülői nevelés, kortárscsoporti hatások, időmérleg
Keywords in English Human Capital Formation, Networks, Parenting, Peer Effects, Time Use
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: Human resources in education
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Sociology of labour
Panel Society
Department or equivalent Institute of Economics, (Centre for Economic and Regional Studies)
Participants Hajdu, Tamás
Kézdi, Gábor
Starting date 2012-01-01
Closing date 2015-12-31
Funding (in million HUF) 9.600
FTE (full time equivalent) 3.55
state closed project
Summary in Hungarian
A szülői nevelés és tanulói hálózatok szerepe a gyermekek készségfejlődésében
Kertesi Gábor és Kézdi Gábor

A kutatás a szülők nevelési inputjainak és a tanulói hálózatok szerepét vizsgálja a gyermekek emberi tőkéjének a fejlődésében. Négy alprojektből áll, amelyeket önmagukban tervezzük publikálni nemzetközi folyóiratokban.
Három alprojekt olyan adatok elemzésére épül, amelyek egyedülállóak a maguk nemében, így alkalmasak nemzetközi szempontból is értékes következtetések levonására. Az egyik alprojekt a különböző társadalmi hátterű gyermekek közötti teszteredmény-különbségek alakulását vizsgálja az óvodós évektől a középiskoláig. Egy másik projekt a városon belüli tanulmányi egyenlőtlenségeket köti össze a város iskolái közötti etnikai és társadalmi különbségekkel és a városon belóli lakóhelyi elkülönülés mértékével. A harmadik empirikus projekt a tanulók közötti tényleges kapcsolatok szerepét vizságlja az egyéni kompetenciák fejlődésére gyakorolt hatás szempontjából. A negyedik projekt elméletibb jellegű: közgazdasági modellt dolgoz ki arra, hogy megvizsgálja a szülőknek gyermekeik emberi tőkéjébe történő időbeli és pénzbeli befektetéseinek alakulását, és tesztelhető következményeket von le a modellből a szegénység és e befektetések kapcsolatára.
Summary
The Role of Parenting and Networks in Human Capital Formation
Gábor Kertesi and Gábor Kézdi
The project will investigate the role of parenting and students’ networks in the formation of children’s human capital. It consists of four projects; each of which is intended to result in a publication on its own.
Three projects make use of unique data that allow for in-depth analysis of various aspects of the main question. They all use data from Hungary, but they are likely to provide results that are of international interest. One project looks at the evolution of social “gaps” in test scores from preschool to high school; another project looks at the relation of town-level inequality in outcomes to inequality of student composition across schools and residential segregation; the third one looks at the relation of actual student networks within classrooms and their relation to individuals’ progress in test scores. One project is more theoretical; it develops a model of parents’ investment of their income and time into their children’s human capital with heterogeneity in the efficacy of such investments, and derives testable implications.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás a szülők nevelési inputjainak és a tanulói hálózatok szerepét vizsgálta a gyermekek emberi tőkéjének fejlődésében négy, empirikus elemzésekre épülő projektben. (1) Megmutattuk, hogy a nyolcadik évfolyamos roma tanulók jelentős mértékű iskolai lemaradását nem etnikai sajátosságok, hanem csaknem kizárólag jól értelmezhető társadalmi okok magyarázzák: az egészségi állapot, az otthoni nevelési környezet és a jó minőségű iskolák hiánya. (2) A szülői időfelhasználás vizsgálatával rámutattunk arra, hogy a szegényebb gyermekek családjaiban a szülők lényegesen kevesebb időt töltenek a gyermekeikkel és jövedelmük kisebb hányadát fordítják gyermekeik készségeit fejlesztő javak és szolgáltatások vásárlására. Azt is bemutattuk, hogy a szülői ráfordítások mértékében az elmúlt 20 évben nőttek a társadalmi különbségek. (3) A harmadik projekt során az iskolai szegregáció okait elemeztük. A szegregáció mértékét alapvetően a tanulói mobilitás, a roma tanulók városi aránya és a helyi oktatáspolitika határozza meg. (4) Az egyéni és társadalmi szempontból is rendkívül fontos interetnikus kapcsolatok létrejöttét két tényező befolyásolja jelentős mértékben: a tanulók iskolai eredményei, illetve az, hogy a diákok milyen mértékben vannak kitéve egymás társaságának az osztályban. Eredményeink szerint egy hatékony oktatáspolitika e két tényezőre fókuszálva tudná elősegíteni az interetnikus barátságok létrejöttét.
Results in English
Our research analyzed the effects of family background and peer networks on children’s human capital formation. We conducted four empirical projects to understand the mechanisms behind those effects. (1) We showed that the Roma – non-Roma school achievement gap is substantial, but it is almost completely explained by social differences in health, home environment and parenting, and access to high quality education, however, ethnic factors do not play an important role. (2) Investigating child-related time use and expenditures of Hungarian parents, we showed that more educated parents spend significantly more time with their children than less educated parents, and they also spend a significantly higher fraction of their total expenditure on children. This difference increased until the recent economic crisis. (3) In the third project we analyzed the causes of school segregation in Hungarian towns. Our results showed that school segregation is significantly associated with student mobility, the share of the Roma population in the town and the local educational policies. (4) Interethnic relations are important not only for the minority, but for the whole society as well. These relations are determined by two major factors: academic achievement and the ethnic composition of the peer group. In a simulation exercise we showed that a policy that combines desegregation and closing the achievement gap can effectively foster interethnic relations.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101409
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kertesi Gábor és Kézdi Gábor: A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól, Közgazdasági Szemle, LIX. évf., július-augusztus, 798-853. old. + online melléklet, 2012
Gábor Kertesi and Gábor Kézdi: Time use, expenditures, parental education and income and the production of children's human capital, Working paper, Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences RCERS, 2013
Kertesi Gábor és Kézdi Gábor: Iskolai szegregáció, szabad iskolaválasztás és helyi oktatáspolitika 100 magyar városban, Budapest Working Papers on the Labour Market 2014/6. szám, 2014
Kertesi Gábor és Kézdi Gábor: A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól, Közgazdasági Szemle, LIX. évf., július-augusztus, 798-853. old. + online melléklet, 2012
Gábor Kertesi and Gábor Kézdi: Time use, expenditures, parental education and income and the production of children's human capital, Working paper, Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences RCERS, 2013
Gábor Kertesi and Gábor Kézdi: On the test score gap between Roma and non-Roma students in Hungary and its potential causes, Economics of Transition, 24(1) 2016, 135-162 + online appendix, 2016
Tamás Hajdu, Gábor Kertesi and Gábor Kézdi: High-achieving minority students can have more friends and fewer adversaries (Evidence from Hungary), Budapest Working Papers on the Labour Market 2015/7. szám, 2015
Gábor Kertesi and Gábor Kézdi: The kindergarten attendance allowance in Hungary (Evaluation of a conditional cash transfer program), Acta Oeconomica 64(1) 2014, 27-49, 2014

 

Events of the project

 
2014-08-05 09:37:38
Résztvevők változása
2011-12-21 09:00:42
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
Back »