Ditranzitív szerkezetek a manysi nyelvben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
101652
típus K
Vezető kutató Sipőcz Katalin
magyar cím Ditranzitív szerkezetek a manysi nyelvben
Angol cím Ditransitive constructions in Mansi language
magyar kulcsszavak manysi nyelv, ditranzitív szerkezetek, nyelvi változás - nyelvcsere
angol kulcsszavak Mansi language, ditransitive constructions, language change - language shift
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Szintaxis
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Finnugor Nyelvtudományi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Bíró Bernadett
Bíró Bernadett
projekt kezdete 2012-02-01
projekt vége 2016-01-31
aktuális összeg (MFt) 14.727
FTE (kutatóév egyenérték) 4.59
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatásunk célja a manysi szintaxis egy területének, a ditranzitív szerkezeteknek a vizsgálata. A manysi szintaxis, és általában a kisebb uráli nyelvek szintaxisa a kevésbé kutatott területek közé tartozik. A ditranzitív szerkezetek az utóbbi időben a nemzetközi kutatások középpontjába kerültek a nyelvtipológiában. Az erre irányuló vizsgálatokban a kisebb uráli nyelvek gyakorlatilag nem szerepelnek
Az obi-ugor ditranzitív szerkezetek régóta képezik vizsgálatok tárgyát, hiszen e nyelvek jellegzetes vonása a ditranzitív szituációk kétféle kifejezésmódja. Ezeket a szerkezeteket az obi-ugor nyelvek sajátos és egzotikus vonásaként tartják számon, melyek a többi rokon nyelvben ismeretlenek. Az újabb tipológiai kutatások azonban azt mutatják, hogy az obi-ugor nyelvekben használatos kétféle ditranzitív szerkesztésmód párhuzama a világ számos nyelvében jól ismert jelenség. Kutatásunkban ebben a tipológiai keretben több szempontból szeretnénk vizsgálni a manysi ditranzitív szerkezeteket. Vizsgálatunk forrásai egyrészt írott szövegek: régebben gyűjtött folklórszövegek, valamint újabb közlések. Másrészt tervezünk anyanyelvi adatközlőkkel való munkát is, hiszen ennek segítségével lehetővé válna a pragmatikai szempontok vizsgálata, valamint a ditranzitív szerkezetekben bekövetkezett nyelvi változások feltérképezése is. Vizsgálatunk az összes manysi nyelvjárásra kiterjed.
A nyelvi adatközlőktől gyűjtött újabb anyagainkat hangzó anyaggal ellátott szöveggyűjteményben tennénk közzé, a ditranzitív szerkezetekre irányuló kutatásaink eredményeit monográfiában foglalnánk össze.
Az uráli nyelvcsalád ugor ágába tartozó manysi a nyelvváltás előre haladott stádiumában van, kutatásunk ezáltal egy erősen veszélyeztetett nyelv dokumentálását is szolgálná.
angol összefoglaló
The aim of our research is to study a special area of Mansi syntax, the ditransitive constructions. Mansi syntax, and the syntax of the smaller Finno-Ugric languages in general, have been studied to a low extent. In linguistic typology, ditransitive constructions have become the focus of international research recently. Smaller Uralic languages, however, have not been included in these studies.
Ob-Ugric ditransitive constructions have been the foci of research for a long time, as the use two different structures for the expression of the ditransitive situation is a special feature of these languages. These structures are considered unique and exotic characteristics of the Ob-Ugric languages, which are absent from the other Uralic languages. More recent typological studies, however, have shown that the two ditransitive constructions used in the Ob-Ugric languages have equivalents in numerous languages of the world. In this typological frame, we intend to study Mansi ditransitive constructions from several aspects. On the one hand, our research relies on written sources: folklore texts collected earlier and also more recent publications. On the other hand, our plans include cooperation with native speakers, since it would enable us to study pragmatic aspects as well, and the charting of the linguistic changes concerning ditransitive constructions. Our research involves the study of all Mansi dialects.
We plan to publish the data collected from native speakers in the form of a chrestomathy enhanced with audio material, and to disseminate results of our research on ditransitive constructions in a monograph.
Mansi, which belongs to the Ugric branch of the Uralic language family, faces accelerated language shift. Thus, our research would also contribute to the documentation of a seriously endangered language.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Projektünk során a manysi ditranzitív szerkezeteket vizsgáltuk, alapvetően tipológiai megközelítésből, de a kiterjedt korpuszon alapuló kutatás a kérdéskör részletes morfoszintaktikai, szemantikai elemzését nyújtja és a szerkezetek használatának pragmatikai összefüggéseit is érinti. A kutatás korpusz-alapú, kb. 100 évet felölelő írott és szóbeli forrásokból gyűjtött adatok vizsgálatán alapul. Kutatásunk eredményeit konferencia-előadásokon és publikációkban adtuk közzé: 10 konferencia előadást tartottunk, 8 publikációt jelentettünk meg (további 4 későbbi megjelenéssel). Kutatásainkat monográfiában összegeztük, melynek címe Ditranzitivity in the Mansi Language, és amelyet a Studia Uralo-Altaica sorozatban kívánunk megjelentetni. Manysi adatközlőnktől szövegeket gyűjtöttünk, ezek hanganyaggal együtt megtalálhatók honlapunkon: http://sztefinnugor.wix.com/mansiarchives#!dinislamova/u5f5d Kutatásunk eredményei elérhetők az alábbi honlapon: http://sztefinnugor.wix.com/mansiresearch#!ditransitivity/cfvg
kutatási eredmények (angolul)
In our project we investigated the ditransitive constructions of the Mansi language, basically from typological aspect but our corpus-based research also gives a detailed description of the morfosyntax and semantics of Mansi ditransitive constructions and pragmatic aspects are concerned as well. The language data are taken from a large number of written and oral sources and extend over about a hundred years. The results of our research were published in several conference papers and studies and we have compiled a monographic description on the topic (Ditranzitivity in the Mansi Language). We intend to publish it in the series of Studia Uralo-Altaica. During the project we collected Northern Mansi texts from our informant, Svetlana Dinislamova. The texts with audio recordings can be found on our homepage: http://sztefinnugor.wix.com/mansiarchives#!dinislamova/u5f5d The results of our research can be found on the following homepage: http://sztefinnugor.wix.com/mansiresearch#!ditransitivity/cfvg
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101652
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bíró Bernadett: Az északi manysi cselekvésnevek szemantikai vizsgálata -Ditranzitív igékből képzett cselekvésnevek?, Hajdú Péter – Schmidt Éva emlékkonferencia (PTE BTK, Pécs, 2012. október 11–13.), 2012
Sipőcz Katalin: Ditranzitív igék a manysiban., Hajdú Péter – Schmidt Éva emlékkonferencia (PTE BTK, Pécs, 2012. október 11–13.), 2012
Bíró Bernadett: Cselekvésnevek a manysiban – Az északi manysi cselekvésnevek valenciája., Folia Uralica Debreceniensia 18: 3–33. Debrecen, 2011., 2012
Sipőcz Katalin: Ditransitive constructions in Northern Mansi, Ob-Babel Project, 2012
Sipőcz Katalin: Ditranzitív igék és ditranzitív szerkezetek a manysiban, Obi-ugor és szamojéd kutatások, Magyar őstörténet. Szerk.: Fancsaly Éva – B. Székely Gábor, Pécs 2013: 212-223, 2013
Sipőcz Katalin: Ditranzitív igék a manysiban., Nyelvtudományi Közlemények 109: 123-137, 2013
Bíró Bernadett: Ditranzitív igékből képzett cselekvésnevek a manysiban, Nyelvtudományi Közlemények 109: 137-151, 2013
Bíró Bernadett: Ditranzitív igékből képzett cselekvésnevek a manysiban, Obi-ugor és szamojéd kutatások, Magyar őstörténet. Szerk.: Fancsaly Éva – B. Székely Gábor, Pécs 2013: 29-42, 2013, 2013
Bernadett Bíró, Katalin Sipőcz: Syntactic variation in Mansi ditransitive constructions, Grammar and Context: New Approaches to the Uralic Languages. Tartu 2013, 2013
Bernadett Bíró, Katalin Sipőcz: A typological investigation in the process of language shift - Mansi ditransitive constructions before and during the language shift, Language Documentation and Linguistic Theory 4 Conference (LDLT4). London, 2013
Bernadett Bíró, Katalin Sipőcz: The resurgence of a seriously endangered language in urban environment. How the concept of the state of Mansi is represented in the Mansi newspaper?, Language revitalization in a Russian and European context: Exploring solutions for minority language maintenance 2013 Helsinki, 2013
Sipőcz Katalin: A manysi evidenciálisról, FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 21: 121-141, 2014
Sipőcz Katalin: Wogulisches Wörterbuch. Gesammelt und geordnet von Artturi Kannisto, bearbeitet von Vuokko Eiras, herausgegeben von Arto Moisio, Nyelvtudományi Közlemények 110: 401-406, 2014
Bíró Bernadett, Sipőcz Katalin: Ditransitive Constructions in Mansi Dialects., Workshop ”Ditransitive constructions in a cross-linguistic perspective”, held in connection with Syntax of the World’s Languages VI (SWL6) 10-12, 2014
Sipőcz Katalin: The ditransitive verbs from the aspect of lexical typology. A case study on Mansi ditransitive verbs., 4th Mikola Conference on Lexicology and Lexicography of the Uralic and Siberian languages, Szeged, 2014
Sipőcz Katalin: Ditranzitív igék és ditranzitív szerkezetek a manysiban, Obi-ugor és szamojéd kutatások, Magyar őstörténet. Szerk.: Fancsaly Éva – B. Székely Gábor, Pécs 2013: 212-223, 2013
Sipőcz Katalin: Ditranzitív igék a manysiban., Nyelvtudományi Közlemények 109: 123-137, 2013
Bíró Bernadett: Ditranzitív igékből képzett cselekvésnevek a manysiban, Nyelvtudományi Közlemények 109: 137-151, 2013
Bíró Bernadett: Ditranzitív igékből képzett cselekvésnevek a manysiban, Obi-ugor és szamojéd kutatások, Magyar őstörténet. Szerk.: Fancsaly Éva – B. Székely Gábor, Pécs 2013: 29-42, 2013, 2013
Bernadett Bíró, Katalin Sipőcz: Syntactic variation in Mansi ditransitive constructions, Grammar and Context: New Approaches to the Uralic Languages. Tartu 2013, 2013
Sipőcz Katalin: The ditransitive verbs from the aspect of lexical typology. A case study on Mansi ditransitive verbs., 4th Mikola Conference on Lexicology and Lexicography of the Uralic and Siberian languages, Szeged, 2014
Bíró Bernadett: Az északi és déli manysi ditranzitív szerkezetek szórendje, Nyelvelmélet és dialektológia 3., 2015
Bíró Bernadett: Ditranzitív igékből képzett cselekvésnevek a manysiban [Mansi nomina actionis derived from ditransitive verbs], Nyelvtudományi Közlemények 109., 2013
Bíró Bernadett: Ditranzitív igékből képzett cselekvésnevek a manysiban, Fancsaly Éva, B. Székely Gábor (szerk.): Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet: Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia, 2013
Sipőcz Katalin: Non-standard negation in Mansi, Ju V Islamova (szerk.) Problemy i perspektivy socialjno-ekonomicheskogo i etnokuljturnogo razvitija korennyh malochislennyh narodov severa: Filologichekie issledovanij, 2015
Sipőcz Katalin: Ditransitivity in the Ob-Ugric languages, Harri Mantila; Kaisa Leinonen; Sisko Brunni; Santeri Palviainen; Jari Sivonen (szerk.) Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Oulu 2015: Plenary Papers., 2015
Sipőcz Katalin: Testi kalandozások, avagy mire jók a testrésznevek?, Érdekes nyelvészet. Szeverényi Sándor - Szécsényi Tibor (szerk.). 156 p. Szeged: JATEPress, 2015. pp. 85-103., 2015
Sipőcz Katalin: Tárgyjelölés a manysi ditranzitív szerkezetekben, Nyelvelmélet és dialektológia 3.. 261 p. Budapest Szent István Társulat, 2015. p. 234-246, 2015
Sipőcz Katalin: Negation in Mansi, Negation in Uralic Languages. Miestamo - Tamm - Wagner-Nagy (ed.)Amszterdam: John Benjamins Publishing Company, 2015. pp. 191-219. (Typological Studies in Language; 108.), 2015
Bíró Bernadett, Sipőcz Katalin: Nyelvcsere a manysiknál, n: Kozmács István (szerk.) Kétnyelvűségi szöveggyűjtemény. Nyitra: Nyitrai Konstantin Egyetem, Közép-Európai tanulmányok Kara., 2015. pp. 259-278., 2015
Bíró, Bernadett – Leisiö, Larisa – Sipőcz, Katalin: Object-verb agreement and object marking in Mansi (Vogul) and in North-Samoyedic languages, Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Oulu 2015 Book of Abstracts. (Ed.) Harri Mantila Jari Sivonen Sisko Brunni Kaisa Leinonen Santeri Palviainen, 2015
vissza »