Az angol irodalom magyar története  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
101798
típus K
Vezető kutató Kállay Géza
magyar cím Az angol irodalom magyar története
Angol cím A Hungarian History of English Literature
magyar kulcsszavak irodalomtörténet, kultúrtörténet, angol és brit irodalom és kultúra
angol kulcsszavak history of literature, cultural history, English and British literature and culture
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)95 %
Ortelius tudományág: Germán filológia
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)5 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
zsűri Irodalom
Kutatóhely Angol-Amerikai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bényei Tamás
Dávidházi Péter
Farkas Ákos
Friedrich Judit
Gárdos Bálint
Halácsy Katalin
Janczer Csikós Dóra
Karáth Tamás
Kiss Attila
Komáromy Zsolt
Matuska Ágnes
Péter Ágnes
Péteri Éva
Pikli Natália
Rácz István
Reichmann Angelika
Ruttkay Veronika
Séllei Nóra
Szigeti Balázs
Timár Andrea
projekt kezdete 2012-03-01
projekt vége 2017-02-28
aktuális összeg (MFt) 25.654
FTE (kutatóév egyenérték) 23.82
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A vállalt feladat az Angol iordalom magyar történetének elkészítése volt. Ez megvalósult 69 szerző és 14 szerkesztő bevonásával. A kézirat Bevezetésből (Kállay Géza) [29 oldal, 79 037 karakter szóközzel)] és öt fő részből áll: I. rész. A középkor: a kezdetektől az 1480-as évekig [231 oldal, 613 985 karakter szóközzel] II. rész. A kora modern kor: az 1480-as évektől az 1640-es évekig [531 oldal, 1 177 120 karakter szóközzel] III. rész. A restaurációtól a romantikáig: Az 1660-as évektől az 1830-as évekig [854 oldal, 2 168 789 karakter szóközzel] IV. rész. A Viktoriánus kor és a Modernizmus: az 1830-as évektől az 1930-as évekig [344 oldal, 906 791 karakter szóközzel] V. rész. A Modernizmustól a Posztmodernig: az 1930-as évektől napjainkig [468 oldal, 1 189 067 karakter szóközzel] Összesen: 2457 oldal, 6 134 789 karakter szóközzel
kutatási eredmények (angolul)
The task we undertook was to write A Hungarian History of English Literature. This has been accomplished with the contribution of 69 authors and 14 editors. The manuscript consists of an Introduction (by Géza Kállay, 29 pages, 79 037 characters without space] and five major parts: Part I: The Middle Ages: from the earliest times to the 1480s [231 pages, 613 985 characters without space] Part II: The Early Modern Period: from the 1480s to the 1640s [531 pages, 1 177 120 characters without space] Part III: From the Restoration to Romanticism: from the 1660s to the 1830s [854 pages, 2 168 789 characters without space] Part IV: The Victorian Era and Modernism: from the 1830s to the 1930s] [344 pages, 906 791 characters without space] Part V: From Modernism to Postmodernism: from the 1930s to the Present [468 pages, 1 189 067 characters without space] Total: 2457 pages, 6 134 789 characters without space
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101798
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kállay Géza: Az angol irodalom magyar története: elvi kérdések, Filológiai Közlöny 2013/4, LIX. évfolyam, Az angol irodalom magyar története (szerk, Kállay Géza), pp. 369-383., 2013
Dávidházi Péter: Egy jelző mint új feladatértelmezés. A magyarországi anglisztikától az angol irodalom magyar történetéig, Filológiai Közlöny 2013/4, LIX. évfolyam, Az angol irodalom magyar története (szerk, Kállay Géza), 2013
Kiss Attila Attila: Minek a története az irodalom? Egy irodalomtörténeti vállalkozás margójára, Filológiai Közlöny 2013/4, LIX. évfolyam, Az angol irodalom magyar története (szerk, Kállay Géza), 2013
Komáromy Zsolt: Hogyan írjunk Wordsworthről Az angol irodalom magyar történetében?, Filológiai Közlöny 2013/4, LIX. évfolyam, Az angol irodalom magyar története (szerk, Kállay Géza), 2013
Timár Andrea: Egy lehetséges Coleridge-fejezet kérdései, Filológiai Közlöny 2013/4, LIX. évfolyam, Az angol irodalom magyar története (szerk, Kállay Géza), 2013
Bényei Tamás: Az angol irodalom magyar története mint „intervenció”: egy fejezetterv kapcsán, Filológiai Közlöny 2013/4, LIX. évfolyam, Az angol irodalom magyar története (szerk, Kállay Géza), 2013
D. Rácz István: A költészettörténet dilemmái, Filológiai Közlöny 2013/4, LIX. évfolyam, Az angol irodalom magyar története (szerk, Kállay Géza), 2013
Friedrich Judit: Legyen-e szó kortárs irodalomról Az angol irodalom magyar történetében? Tibor Fischer és a kulturális emlékezet, Filológiai Közlöny 2013/4, LIX. évfolyam, Az angol irodalom magyar története (szerk, Kállay Géza), 2013
Kállay Géza: "Játszóhely az egész világ": Shakespeare (1564-1616) titka, MAGYAR TUDOMÁNY 177:(2016/10) pp. 1218-1229., 2016
Kállay Géza: Hagyományos és mai irodalomtörténet, LIGET: IRODALMI ÉS ÖKOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 2013, 26:(5) pp. 17-36., 2013
Komáromy Zsolt: Irodalmi historiográfia és korszakolás: elméleti és gyakorlati megfontolások egy angol irodalomtörténethez, Filológiai Közlöny 2017/1, LXIII. évf., 2017
Karáth Tamás: Középkori angol drama és színház, Filológiai Közlöny 2017/1, LXIII. évf, 2017
Matuska Ágnes: Heterogeneitás és játékosság: a korai Tudor dráma, Filológiai Közlöny 2017/1, LXIII. évf., 2017
Gárdos Bálint: Cockney költői körök, Filológiai Közlöny 2017/1, LXIII évf., 2017
Gárdos Bálint – Komáromy Zsolt – Péti Mikós – Timár Andrea: Szerzői körök Azangol irodalom magyar történetében, Filológiai Közlöny 2017/1, LXIII. évf., 2017
Timár Andrea: Az angol nemzeti irodalom kialakulása, Filológiai Közlöny 2017/1, LXIII. évf., 2017
Reichmann Angelika: Joseph Conrad prózapoétikája, Filológiai Közlöny 2017/1, LXIII. évf., 2017
Balajthy Ágnes: Térkép nélkül: angol utazási irodalom a két világháború között, Filológiai Közlöny 2017/1, LXIII. évf., 2017
Szlukovényi Kata: Angol holokausztköltészet, Filológiai Közlöny 2017/1, LXIII. évf., 2017
Kirchknopf Andrea:: A kortárs angol történelmi regény és a neoviktoriánus irodalom, Filológiai közlöny 2017/1, LXIII. évf., 2017
Szép Eszter: A Punch magazintól a grafikus regényig: a brit képregények egyik története, Filológiai Közlöny 2017/1, LXIII. évf., 2017
Kállay Géza: Ruttkay Kálmán és Az angol irodalom magyar története, In: Dávidházi Péter, Komáromy Zsolt (szerk.) Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal: Egy rejtőzködő életmű újraolvasása. Budapest: Reciti Kiadó, 2015. pp. 289-299., 2015
D. Rácz István: Az első világháború az angol költészetben, STUDIA LITTERARIA 54:(3-4) pp. 125-132. (2015), 2015
Bényei Tamás: A kortárs angol regény mint világirodalom, ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 66:(3) pp. 38-54. (2015), 2015
Bényei Tamás: Emlékmű és kísértethang: Az első világháború emlékezetének két metaforája az angol irodalmban, STUDIA LITTERARIA 54:(3-4) pp. 47-79. (2015), 2015
Kállay Géza: Kényes önkény: Saussure "anagrammatikus pokoljárásának" háttere, LIGET XXIX: (1) 48-60, 2016
Kállay Géza: Being Film, In: Jászay Dorottya, Velich Andrea (szerk.) (szerk.) Film and Culture. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2016. pp. 5-18.
Film and Culture, 2016
Kállay Géza: Cora Diamond and Stanley Cavell on the Aesthetic in Wittgenstein, In: Stefan Majetschak, Anja Wieiberg (szerk.) (szerk.) Aesthetics Today: Contemporary Approaches to the Aestetics of Nature and of Art. Kirchberg am Wechsel, Ausztria, 2016.08.07-2016.08.13. Kiadvány: Kirchberg am Wechsel: 2016. pp. 118-120. (International Wittgenstein Symposium 39; 29.), 2016
Kállay Géza: Élet és halál aktivitása és medialitása a Macbethben, In: Herczeg Tamás (szerk.) (szerk.) Emlékkonferencia. Shakespeare 400. Szabadtéri Játékok 85. Szeged: Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Kht, 2016. pp. 61-69., 2016
Kállay Géza: "...but without / The illness should attend it", In: Katalin G Kállay, Mátyás Bánhegyi, Ádám Bognár, Géza Kállay, Judit Nagy, Balázs Szigeti (szerk.) (szerk.) The Arts of Attention. Budapest: L'Harmattan; Károli Gáspár Református Egyetem, 2016. pp. 199-217. (Károli Könyvek), 2016
Kállay Géza: "Mint aki az ég világosságát csodálja, és a fényt magába szívja", In: Zsengellér József, Kodácsy Tamás, Ablonczy Tamás (szerk.) (szerk.) Felelet a Mondolatra: Tanulmányok a 60 éves Bogárdi Szabó István tiszteletére. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; Pápai Református Teológiai Akadémia; L'Harmattan Kiadó, 2016. pp. 25-38. (Acta Theologica Papensia 16; Károli Könyvek tanulmánykötet), 2016
Kállay Géza: Előszó, In: Géher István Shakespeare-olvasókönyv: Tükörképünk 37 darabban. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2015. pp. 7-20., 2015
Kállay Géza: The Villain as Tragic Hero, In: Simonkay Zsuzsanna, Nagy Andrea (szerk.) (szerk.) Heroes and Saints: Studies in Honour of Katalin Halácsy. Budapest: Mondat Kft., 2015. pp. 283-296., 2015
Kállay Géza: "My glance.... like that of someone admiring the illumination of the sky and drinking in the light": Perspectives and "the Real" in the Tractatus, In: Christian Kanzian -- Josef Mitterer -- Katheruina Neges (szerk.) (szerk.) Realismus -- Relativismus--Konstruktivismus ---- Realism-Relativism-Constructivism Band XXIII: Beisträge der Österreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft --- Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Soceity Volume XXIII. Kirchberg am Wechsel, Ausztria, 2015.08.09-2015.08.15. Kiadvány: 2015. pp. 151-153., 2015
Kállay Géza: Bevezető, In: William Shakespeare Macbeth. Budapest: Liget Műhely Alapítvány, 2014. pp. 3-29., 2014
Kállay Géza: A nyelv határai: Shakespeare-tanulmányok, Budapest: Liget Műhely Alapítvány, 527 p., 2014
Kállay Géza: És most: beszélj!: nyelvfilozófia, dráma, elbeszélés, Budapest: Liget, 2013
Kállay Géza: Nem puszta szó: Shakespeare Othellója nyelvfilozófiai megközelítésben, Budapest: Liget Műhely Alapítvány, 240 p., 2013

 

Projekt eseményei

 
2015-11-12 08:35:04
Résztvevők változása
2014-12-02 09:57:13
Résztvevők változása
2014-11-27 17:52:56
Résztvevők változása
vissza »