'Lokátor' tudományos ismeretterjesztő rádióműsor  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
103151
típus PUB-I
Vezető kutató nagy helga
magyar cím 'Lokátor' tudományos ismeretterjesztő rádióműsor
Angol cím 'Locator' broadcasting science
magyar kulcsszavak tudománynépszerűsítés, élenjáró kutatások, karrier, oktatás
angol kulcsszavak science communication, cutting-edge researches, carrier, education
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Tudományfilozófia
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Civil Rádiózásért Alapítvány
projekt kezdete 2012-01-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 0.940
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
LOKÁTOR

Tudománynépszerűsítő és a tehetségeket, tehetséggondozást bemutató médiaprogram a Civil Rádióban

„A tehetséget nem elég megtalálni, a tehetséget ápolni kell!”


A Civil Rádió egy olyan közösségi alkotóműhely, szabad és független médium, amely alapítása óta egyik legfontosabb küldetésének tartja a társadalmon belüli esélyegyenlőtlenség elleni küzdelmet.
Fontosnak tartjuk, hogy mindenki ugyanolyan eséllyel férhessen hozzá olyan alapvető társadalmi javakhoz, mint az egészséges élet, a munka világában való részvétel, illetve az oktatáshoz és a tudáshoz való hozzáférés, és az ebben rejlő fejlődés lehetősége.

Mi a nyilvánosság és a közösségi összefogás erejével tudunk küzdeni. Rádiónk több éve egyik centruma és aktív szervezője a civil életnek; nyilvánosságot és fórumot teremtünk szakmai szervezeteknek és programoknak – műsorainkban foglalkozunk mindazzal, amivel a tömegmédiumok egyre kevésbé: szociális témákkal, társadalmi problémákkal, civil küzdelmekkel, helyi összefogásokkal, lokális programokkal.

Immáron több mint 15 éve szólunk mindazokhoz, akikhez egyre inkább elfelejtenek szólni, beszélünk mindarról, amiről egyre kevésbé beszélnek, és hangot adunk mindazoknak, akiket manapság szeretnek némaságban tartani.

A LOKÁTOR – tudománynépszerűsítő és a tehetségeket, a tehetséggondozást bemutató médiaprogramunk is ezt a küldetést teszi magáévá. Tenni kívánunk azért, hogy a tudomány valóban népszerűvé váljon, a tehetségek valóban hozzáférhessenek a tudás forrásaihoz, és eszközeinkkel segíteni kívánunk abban, hogy a társadalom egyre szélesebb körben ismerje fel, milyen lehetőségekkel bír a tehetségek „megtalálása” és folyamatos fejlesztése.
A LOKÁTOR elnevezéssel induló programunknak több célkitűzése és konkrét cselekvési területe van:

• Műsorainkban ifjú tehetségeket mutatunk be – riportok, portrék segítségével,
• Bemutatjuk a tehetséggondozás szakmai hátterét - tehetségpontokat, szakembereket, programokat, a hátrányos helyzetűek és a kistelepüléseken élő tehetségek segítésének módjait, lehetőségeit,
• Mentorprogramunk keretében olyan tehetséges fiatalokat kívánunk fogadni, akik érdeklődnek a (rádiós)újságírás és a közösségi médiumok eszközhasználata iránt.
• A Magyarországon zajló tudományos élet, oktatás és kutatások bemutatása, hírek szerkesztése, programok, előadások ajánlása, OTKA által támogatott kutatások, kutatók bemutatása, interjúk.

A program megvalósításának koordinátora a tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozó műsorkészítő műhelyünk, illetve a műhelyben tevékenykedő rádiós szerkesztőink, akik valamilyen formában már évek óta foglalkoznak a tudománynépszerűsítéssel, tudományos ismeretterjesztéssel, tehetséggondozással. Számtalan interjút készítettünk már kutatókkal, tanárokkal, részt vettünk tehetségnapokon, diákalkotó pályázatokon (többek között a Gábor Dénes Főiskola Tehetségnapján, az Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállításokon, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet kutatótáborában). Az elmúlt két évben médiatámogatói voltunk a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatnak és a Színpadon a Természettudomány elnevezésű európai kezdeményezésű programnak is.

A Civil Rádió tehetségekkel tehetségekről szóló programjában részt vevő főbb műsorok, melyek készítői, tanulmányaik és szakmájuk okán is, elkötelezettek a hiteles tudományközvetítés, a tudomány, a természettudomány mellett:

Tehetségsáv http://www.tehetsegsav.hu/
Apollo13 http://tothur.com/
Feltalált Tárgyak Osztálya http://civiltudomany.blog.hu/


Valljuk, hogy a tehetséget nem elég megtalálni, a tehetséget ápolni kell! A tehetség támogató környezet nélkül elveszhet. Programunkkal, ismeretterjesztő tevékenységünkkel hozzá kívánunk járulni a tehetségeket körülvevő társadalmi védőháló sűrűbbre szövéséhez, a hézagok befoltozásához. A tehetségek kibontakozásához önmagában soha nem lesz elegendő a közoktatás, az állami ellátórendszerek fejlesztése. A tehetségek ápolásához, megbecsüléséhez a család, a kisközösségek, a civil szféra és a társadalom hozzájárulása egyaránt szükséges.

A tudományos ismeretterjesztés, a tudományos eredmények társadalom felé való publikálása szintén rendkívül fontos, a demokratikus döntéshozatali eljárások eredményességét, a fenntarthatóságot, tudatos környezetalakítást, technikai fejlesztések irányát tekintve. A kényelmetlen érzés, melyet a tudománnyal, tudományszociológiával foglalkozók a társadalomtól a tudományos kutatások, technikai fejlesztések felé éreztek, észleltek, ma már nem feltétlenül jelentkezik. Az emberek érdeklődése a tudomány és a technika felé egyre nő, s bizonyítják ezt a szaporodó tematikus tévé csatornák, blogok, internetes fórumok, melyek a világ legnagyobb kutatásaival, legnagyobb elméleteivel, kísérleteivel foglalkoznak, miközben megvalósítják a szórakozva tanulás egyik régi vágyát, és a média tanulást segítő eszközként való felhasználását is. Rádióműsoraink, a civil rádió internetes oldalán és a saját boglapjaikon is megjelenve szintén ezzel a célkitűzéssel, a szórakozva tanulást szeretnénk megvalósítani, hitelesen és elmélyülten közvetíteni a jövőnk alakulásának szempontjából megkerülhetetlen témákat, tudományterületeket, technikai fejlesztéseket és eredményeket.
angol összefoglaló
Locator

Science communication – introducing talents and talent management in Civil Radio

Civil Radio is a creative community, a free and independent medium, whose main purpose is to battle for equal opportunities in society.

It is a very important mission of the radio from the beginning to fight for everyone’s right to access social values and services such as education, health services or the opportunity of personal development.

Our tool is the publicity and the collaborative work of community. Civil Radio has been an active facilitating factor of civil life and NGO sector for several years. We provide publicity to various organizations, community projects. In our radio shows we deal with the issues of social life and its problematic factors, civic and local collaborations or local activities. We deal with all those issues that cannot appear in the mass media.

For 15 years we are speaking to those ones who are forgotten, we are talking about those issues that are not talked, and we give voice to those ones who are likely left to be numb.


Our project called Locator has the same maxim and mission. We would like to enhance the popularity of science, the accessibility of knowledge and education, and with our tools we would like to enlighten people and make them realize how important it is to discover our talents and manage them.

The main activities of our project:
• We introduce gifted, talented people in our radio shows
• We introduce the professional background of talent management
• We train young talents who are interested in journalism to media usage and writing skills
• We introduce researches, OTKA researches, science projects, scientists and teams in our radio shows


The project is coordinated by a collaborative team responsible for publishing science in radio – all members are media professionals who are working on the field of science journalism for years.

We have made several interviews, radio shows with researchers, teachers, students, we participated in science promoting events (like the Talent Day of Gábor Dénes College, the Hungarian Science and Technical Student Exhibition, etc.). In the last two years we were mediapartners of the Researcher’s Night events and of the EU initiated project called Science on Stage.

Civil Radio’s radio shows are about science and talent management whose presenters are devoted to science and science promotion:

Tehetségsáv http://www.tehetsegsav.hu/
Apollo13 http://tothur.com/
Feltalált Tárgyak Osztálya http://civiltudomany.blog.hu/


We believe that it is not enough to discover a talent we also must take care of the talent. A talent can be lost without a supporting environment and background. With our project we would like to contribute to the supporting net of helping talents. Unfortunately public education and schools will never be able to fully take care of the gifted young ones – the development of the talented ones needs the contribution of the family, the surrounding communities and the social environment as well.

The promotion of sciences, the dissemination and communication of science researches’ results towards society is very important in order to plan our future, to form our environment and to make use of our human and other resources.
People’s attention toward science is increasing – more and more thematic television channels, blogs, internet websites come into life day by day promoting the results of scientific researches in an entertaining way.

Our radio shows and the supporting website will be launched for this purpose as well – transmitting and broadcasting those scientific issues, events and news that are unavoidably part of our everyday life.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Civil Rádió alapítása óta fontos küldetésének tartja a tudomány népszerűsítését – az elmúlt 18 év során több olyan ismeretterjesztő magazinműsorunk volt, amelyek a természet- és társadalomtudományok aktuális eredményeit, kutatási területeit mutatták be. Fontos missziónknak tekintjük a jövő generációinak szemléletformálását és segítését, ezért is helyeztük jelenlegi, „Lokátor” elnevezésű pályázati programunk középpontjába a tehetséggondozást és kifejezetten a fiataloknak szóló ismeretterjesztést. Ez utóbbiban nem is annyira a bemutatásra kerülő témákkal és kutatásokkal igyekeztük megszólítani elsődleges célközönségünket, hanem a feldolgozás módjával – törekedtünk a közvetlenségre, s arra, hogy elsősorban ne didaktikai rádióműsorok készüljenek, hanem a figyelmet felkeltő, érdeklődést kiváltó interjúk, beszélgetések, műsorösszeállítások szülessenek. A rádióműsorokon felül egyfajta nyitott tehetséggondozó műhelyként fogadtuk az újságírás, ezen belül is a tudományos újságírás iránt érdeklődő fiatalokat. Programunk eredményeképpen elkészült közel 50 órányi hanganyag, 12 műsorban 13 OTKA által támogatott kutatást mutattunk be hallgatóinknak, fejlesztettük tudományos műhelyünk webes felületét és elindítottuk a műsorok szélesebb körű letöltését és elérését lehetővé tevő podcast csatornánkat is. Az OTKA támogatása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy tudományos népszerűsítő tevékenységünket minőségileg fejlesszük és több tízezer emberhez juthassanak el tudományos műsoraink.
kutatási eredmények (angolul)
One of the most important missions of Civil Radio is popularizing science – during the last 18 years we had many radio shows that promoted the actual results and researches of natural and social science. It is also a very important issue of Civil Radio to help the next generations and shape their approaches and point of views. Therefore in this project called “Locator” we put talent management and science promotion (primarily for young ones) into focus. We tried to reach our primer target group not only by the selection of science topics but by the way we have introduced them – instead of being didactic we tried to be direct and personal in our radio shows to catch the attention of the target group. Besides producing radio shows, Civil Radio has been like an open talent-managing workshop in which we invited and integrated young talents who were interested by scientific journalism. We offered them media trainings and let them making interviews, radio shows. As a result of our project we have produced radio shows almost in 50 hours, in 12 radio shows we introduced 13 OTKA funded scientific researches, we developed our website and set up a podcast channel by which it is easier to access and download radio shows.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=103151
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nagy Helga: A tudománytörténet-írás és a tudományfilozófia perspektívái, Civil Rádió FM98, 2012
Nagy Helga: Tudományfilozófia, fizika és természetfilozófia, Civil Rádió FM98, 2012
Nagy Helga: A Szépművészeti Múzeum tudományos tevékenysége, Civil Rádió FM98, 2012
Nagy Helga: Rádiócsillagászat, Civil Rádió FM98, 2012
Nagy Helga: A török-hódoltság kori Magyarország, Civil Rádió FM98, 2012
Nagy Helga: Polányi Mihály, az orvos, a kémikus és a filozófus gondolatai a tudományról, Civil Rádió FM98, 2012
Nagy Helga: A Svábhegyi Csillagvizsgáló, Civil Rádió FM98, 2012
Nagy Helga: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Elektrotechnikai Múzeuma, Civil Rádió FM98, 2012
Nagy Helga: A magyar-orosz kapcsolatok kultúrtörténeti aspektusai 1703-1848 között I., Civil Rádió FM98, 2012
Nagy Helga: A magyar-orosz kapcsolatok kultúrtörténeti aspektusai 1703-1848 között II., Civil Rádió FM98, 2012
Nagy Helga: A magyar orvostörténet kezdetei és első történetírói, Civil Rádió FM98, 2012
Nagy Helga: Fizika Magyarországon a két világháború között, Civil Rádió FM98, 2012
Nagy Helga: Lokátor - tudományos ismeretterjesztő médiaprogram, Civil Rádió FM98, 2012
vissza »