Pozitronok kölcsönhatásai atomokkal és kapillárisfelületekkel  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
103279
típus NN
Vezető kutató Tőkési Károly
magyar cím Pozitronok kölcsönhatásai atomokkal és kapillárisfelületekkel
Angol cím Interaction of positrons with atoms and capillary surfaces
magyar kulcsszavak Kapillárisok, pozitron, elektron, rugalmas, rugalmatlan és többszörös szórások, Monte Carlo szimuláció
angol kulcsszavak Capillaries, positron, electron, elastic, inelastic and multiple scatterings, Monte Carlo simulation
megadott besorolás
Fizika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Atomfizika
zsűri Fizika
Kutatóhely Elektronikai és Detektorfejlesztési Laboratórium (MTA Atommagkutató Intézet)
résztvevők Bereczky Réka
Droppa Mihály
Józsi Tamás
Kis Norbert
Sándor Zoltán
projekt kezdete 2012-06-01
projekt vége 2016-08-31
aktuális összeg (MFt) 19.587
FTE (kutatóév egyenérték) 6.85
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett projekt fókuszában pozitron (elektron) makro-méretű kapillárisokkal, szabad atomokkal és felületekkel történő ütközésének szisztematikus vizsgálata áll. Kutatásaink során egybevetjük a kísérleti megfigyeléseinket az elméleti eredményeinkkel. A várható eredmények ténylegesen hozzájárulhatnak a pozitron-felület kölcsönhatások és a pozitron-atom ütközések során bekövetkező elektron kibocsátás fizikájának mélyebb megértéséhez.
Az anyagtudományi közösség, különösen a kondenzált anyagok fizikája és az alkalmazott nyalábkutatási technológiák egyértelműen profitálhatnak az új eredményekből.
Az egyik lehetséges alkalmazás az antianyag gyártásban nyerhet jelentős szerepet. Ezen felül a kapilláris fókuszáló tulajdonságának alkalmazását, mint töltött részecskét élő sejtekbe szállító eszközt már tanulmányozták. Ugyanakkor a töltött részecskével történő tumor besugárzás kritikus pontja, hogy milyen pontosan tudjuk a nyalábot a rákos sejtekbe szállítani. Az általunk javasolt kutatás eredményeit felhasználva speciális alakú kapillárisokat fogunk tervezni, ezáltal a töltött részecskéket a sejt megfelelő, kritikus részébe lehet irányítani. Így a besugárzás hatékonysága egyértelműen tesztelhetővé válna, és később felhasználható lenne a rákterápiában.
A kísérletek az Amerikai Egyesült Államokban (Fizika Tanszék, Missouri Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, Rolla, Missouri, USA), a mérésekhez a minta előkészítése és a legtöbb elméleti munka Magyarországon (Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete, ATOMKI) fog megvalósulni.

A fő célok a következők:
Pozitronok (elektronok) makro-kapillárison át történő transzportjának vizsgálata, amely jövőbeni új műszaki alkalmazásokhoz vezethet, úgymint jól fókuszált és intenzív pozitron nyaláb előállításához atomi ütközési kísérletek számára, vagy, mint alapvető eszköz antianyag hatékonyabb előállításhoz.

• Egyedi, szigetelő, makroszkopikus méretű kapillárisok fókuszáló tulajdonságának vizsgálata.
• Különböző célanyagok töltött részecske-szállító tulajdonságának tanulmányozása.
• A kapilláris alak optimalizálása a lehető legnagyobb átviteli hatékonyság eléréséhez.

A fent leírt vizsgálatok egy speciális eseteként mind kísérleti, mind elméleti úton tanulmányozzuk a pozitron és elektron hatására bekövetkező egyszeres és kétszeres ionizációt.

• Közel nulla szórási szöghöz vezető egyszeres ionizáció. Elektron és pozitron ütközések közötti lehetséges eltérések tanulmányozása.
• Pozitron hatására bekövetkező kettős ionizáció. Első- és magasabb rendű folyamatok vizsgálata.
angol összefoglaló
Within the scope of the present project, we would like to carry out systematic studies of positron (electron) collisions with macro-sized capillaries, free atoms and surfaces. In our investigations we will combine the theoretical works with experiments. Our planned works are expected to provide a real contribution to the deeper understanding of the physics of positron-surface interactions and electron emission in positron-atom collisions. The material science community, in particular the physics of condensed matter, applied research of beam technologies will clearly gain from this new understanding. One potential application would be in the antimatter factory. Moreover, applying the focusing properties of the capillary sample is already being studied as a charged particle transport tool into living cells. However, a crucial point of the charged particle tumor irradiation is the question that how accurate is the beam transport to the cancer cells. By using information obtained from our proposed studied, single conically shaped capillaries might be designed as transport devices, allowing charged particles to be injected to critical parts of the cell, so the effectiveness of the irradiation can be clearly tested and later may be used in cancer therapy.
The experiments will be realized in USA (Department of Physics, Missouri University of Science and Technology, Rolla, Missouri, USA), the sample preparation for the measurements and most of the theoretical works will be performed in Hungary (Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences, ATOMKI).

The main goals are as follows:
Investigation of positron (electron) transport through a single macro-capillary for possible future technical applications either in producing well focusing and intense positron beam for atomic collision experiments or use as a key tool in producing more efficiently antimatter.
• Study of the focusing properties of single insulating macroscopic sized capillaries.
• Investigation of the transmission properties through various target materials.
• Optimizing the shape of the capillary for generating the highest possible transmission rate.
As a special case of the investigations described above we study the single and double ionization by positron and electron impact both experimentally and theoretically
• Single ionization leading to near zero scattering angles. The possible differences between electron and positron impact collisions.
• Double ionization by positron impact. Investigation of first and higher order processes.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt fókuszában pozitron (elektron) makro-méretű kapillárisokkal, szabad atomokkal és felületekkel történő ütközésének szisztematikus vizsgálata állt. Kutatásaink során kísérleti megfigyeléseinket modellszámításainkkal hasonlítottuk össze. Eredményeink jelentősen hozzájárultak a töltött részecske-felület kölcsönhatások és a töltött részecske-atom ütközések során bekövetkező elektron kibocsátás fizikájának mélyebb megértéséhez. Jelentősebb eredmények: Megmutattuk, hogy pozitron esetében is felépül a vezető elektromos tér a kapilláris belső felületén, amely átvezeti és fokuszálja is a beeső nyalábot. Elsőként vizsgáltuk lassú töltött részecskék egyedi kapillárisokon történő átvezetésének hőmérsékletfüggését. Méréseinkkel először sikerült megmutatni, hogy szigetelő kapilláris belső felület KV-os tartományra képes feltöltődni, és így önszerveződő elektrosztatikus lencseként kezdjen működni. Elsőként bizonyítottuk, hogy az ionterelődés MeV ionok esetében is megfigyelhető. Al2O3 kapillárison és egyetlen platina csövön keresztül, kísérleti és elméleti módszerekkel tanulmányoztuk elektronok átvitelét. Vizsgáltuk Ag, In és Sn L-héjának pozitronok által keltett röntgen keltési elméleti hatáskeresztmetszeteit 5 és 30 keV közötti pozitron energiákon. Pozitrónium és hélium atom ütközését vizsgáltuk a részecskék klasszikus pályáinak elemzésével. Különböző minták esetében a rugalmasan visszaszórt elektronok energiaeloszlásának részletes elméleti elemzését adtuk meg.
kutatási eredmények (angolul)
The scope of the present project was to carry out systematic studies of positron (electron) collisions with macro-sized capillaries, free atoms and surfaces. Our works provided a real contribution to the deeper understanding of the physics of positron-surface interactions and electron emission in positron-atom collisions. The material science community, in particular the physics of condensed matter, applied research of beam technologies gained from this new understanding. The main goals are as follows: We verified that pA positron beam are sufficient to produce guiding electric field. We investigated the temperature dependent guiding of charged particles through capillaries. Our measurements show for the first time that a capillary can be charged up in the range of KV and the capillary starts to behave as an self-organized electrostatic lens, able not only to guide but also to focus the beam. Transmission of 1 MeV proton microbeam through insulating capillary were presented. We identified three completely different regions in the transmission as a function of time. The transmission of low-energy electrons through Al2O3 nanocapillaries and a single platinum tube was investigated. The L-shell X-ray production cross sections for Ag, In and Sn by positron impact have been calculated. The interaction between positronium and a helium atom was studied. A theoretical description of the spectra of electrons elastically scattered from various samples was presented.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=103279
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
K. Tőkési, G.U.L. Nagy, I. Rajta, and R.J. Bereczky: Guiding as a general consequence of the charged particle interaction with the inner surface of an insulator capillary { Guiding of 1 MeV proton microbeam through PTFE macrocapillary, Phys. Rev. Lett. 2016 submitted, 2016
E. Giglio, S. Guillous, and A. Cassimi, H.Q. Zhang, G.U.L. Nagy, K. Tőkési: Evolution of the electric potential of an insulator under charged particle impact, Phys. Rev. Lett. 2016 under review, 2016
K. Tőkési, D. Varga: Energy distribution of elastically scattered electrons from double layer samples, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 369, ( 2016) 109–121., 2016
K. Tőkési, D. Varga, Z. Berényi: Quantitative analysis of the energy distributions of electrons backscattered elastically from polyethylene, , Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 354 (2015) 75–81., 2015
D. Borka, K. Tőkési: Interaction of low energy electrons with platinum surface, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 354 (2015) 112–115., 2015
S. Borbély, J. Feist , K- Tôkési, S. Nagele, L. Nagy ,J. Burgdörfer: Ionization of helium by slow antiproton impact: Total and differential cross sections., Physical Review A 90 (2014)5:2706, 2014
M. Vos, K. Tőkési, and I. Benkő: The Potential of Materials Analysis by Electron Rutherford Backscattering as Illustrated by a Case Study of Mouse Bones and Related Compounds, Microsc. Microanal 13 (2013) 576-586, 2013
S. Borbély, A. Tóth, K. Tôkési , L. Nagy: Spatial and temporal interference during the ionization of H by few-cycle XUV laser pulses., Physical Review A 87 (2013)1:3405, 2013
C. Lemell, S. Neppl, G. Wachter, K. Tőkési, R. Ernstorfer, P. Feulner, R. Kienberger, and J. Burgdörfer: Real-time observation of collective excitations in photoemission, Phys. Rev. B: Rapid Communication, 91, 241101(R) (2015), 2015
H. Xu, B. Da, J. Tóth, K. Tőkési and Z.J. Ding: Absolute Determination of Optical Constants by a Direct Physical Modeling of Reflection Electron Energy Loss Spectra, Submitted to Phys. Rev. B., 2016
N. I. Shvetsov-Shilovski, M. Lein, L. B. Madsen, E. Rasanen, C. Lemell, J. Burgdörfer, D. G. Arbo, and K. Tőkési: Two-step model with quantum interference for strong-field ionization, PHYSICAL REVIEW A 94 (2016) 013415-1- 013415-12, 2016
H. Agueny, A. Makhuote, K. Tőkési, A. Dubois, J.P. Hansen: Quantum interference induced by multi-scattering of electron in large molecules, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research (2016) under review, 2016
S. Borbely, J. Feist, K. Tőkési, S. Nagele, L. Nagy, and J. Burgdorfer: Ionization of helium by slow antiproton impact: Total and differential cross sections, PHYSICAL REVIEW A 90 (2014) , 052706., 2014
Lohner Roland, K. Tőkési: ATOMI ÜTKÖZÉSEK KLASSZIKUS MEGKÖZELÍTÉSBEN – út a Fermi molekuláris dinamikáig, FIZIKAI SZEMLE 2014/12, 2014
Attila Toth, Sandor Borbely, K. Tőkési, and Ladislau Nagy: Ionization of atoms by few-cycle EUV laser pulses: carrier-envelope phase dependence of the intra-pulse interference effects, THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D (2014) 68: 339, 2014
Takeshi Mukoyama K. Tőkési and Yasuyuki Nagashima: L-X-ray production cross sections by positrons, THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D (2014) 68: 342, 2014
K. Tőkési,, Robert D. DuBois, and Takeshi Mukoyama: Interaction of positronium with helium atoms – the classical treatment of the 5-body collision system, THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D (2014) 68: 255, 2014
K. Tokési , D. Tskhakaya and D. Coster: Atomic data for integrated tokamak modelling – Fermi-shuttle type ionization as a possible source of high energy electrons, EPJ Web of Conferences 79, 02003 (2014), 2014
K. Tőkési, and D. Varga: Multiple scattering in electron Rutherford scattering spectroscopy, Bentham Science, Book Chapter 7, 2016, page 1-43., 2016
A. R. Milosavljević, M. Lj. Ranković, D. Borka, J. B. Maljković, R. J. Bereczky, B. P. Marinković and K. Tőkési: Study of electron transmission through a metallic capillary, Journal of Physics: Conference Series 635 (2015) 062011, 2015
B. Paripás, B. Palásthy and K. Tőkési: (e,2e) coincidence study on the coherence of the 2s2(1S) and 2p2(1D)autoionizing states of He, Journal of Physics: Conference Series 635 (2015) 052077., 2016
S. Borbély, A. Tóth, K. Tőkési and L. Nagy: Ionization of noble gas atoms by few-cycle laser pulses: spatial interference effects, Journal of Physics: Conference Series 635 (2015) 092085., 2015
E. Giglio, R. D. DuBois, and K. Tőkési: Discharge properties of macroscopic glass capillaries after irradiation by low in-tensity low energy single charged Ar ions, Journal of Physics: Conference Series 635 (2015) 042010, 2015
G.U.L. Nagy, I. Rajta, and K. Tőkési: Guiding of 1 MeV proton microbeam through a tapered glass capillary, Journal of Physics: Conference Series 635 (2015) 032031., 2015
H. Xu, B. Da, S.F. Mao, K. Tőkési, and Z.J. Ding: Extended reverse Monte Carlo method for extracting optical constants of thin Ni film from reflection electron energy-loss spectroscopy, Journal of Physics: Conference Series 635 (2015) 062016., 2015
G.U.L. Nagy, I. Rajta and K. Tőkési: 2D SIMULATION OF 1 MEV PROTON MICROBEAM TRANSMISSION THROUGH AN INSULATING MACROCAPILLARY, Proceedings of the 28th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2016), Belgrade, Serbia, 29. Aug. 2. Sept. 2016, 170-173., 2016
N.P. Kucska, T. Mukoyama, and K. Tőkési: IONIZATION OF RUBIDIUM BY ELECTRON IMPACT, Proceedings of the 28th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2016), Belgrade, Serbia, 29. Aug. 2. Sept. 2016, 36-38., 2016
Viktor Ayadi, Péter Földi, Péter Dombi, Károly Tőkési: INITIAL PHASE SPACE DEPENDENT TUNNEL IONIZATION OF THE HYDROGEN ATOM, , Proceedings of the 28th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2016), Belgrade, Serbia, 29. Aug. 2. Sept. 2016, 12-15., 2016
D. Borka, C. Lemell, V. Borka Jovanović and K. Tőkési: SIMULATION OF ELECTRON TRANSMISSION THROUGH PLATINUM CAPILLARIES, Proceedings of the 28th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2016), Belgrade, Serbia, 29. Aug. 2. Sept. 2016, 150-153., 2016
K. Tőkési: Classical Trajectory Monte Carlo method – „Watching quantum physics in real time”, Abstract for the invited talk, XUV/X-ray light and fast ions for ultrafast chemistry (XLIC) expert WG1 workshop, „Frontiers in attosecond theory: from atoms to molecules, 2016
K. Tőkési: Classical Trajectory Monte Carlo method – „Watching quantum physics in real time”, Abstract for the invited talk, 28th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2016), Belgrade, Serbia, August 29th – September 2nd,, 2016
H. Agueny, A. Makhuote, K. Tőkési, A. Dubois, J.P. Hansen: Quantum interference induced by multi-scattering of electron in large molecules, 27th International Conference on Atomic Collisions in Solids (ICACS-27), 24 - 29 July 2016, Lanzhou, China, 27 July 2016, Programme and Book of abstract page 84., 2016
E. Giglio, S. Guillous, G.U.L. Nagy, R.D. DuBois, and K. Tőkési: Charge relaxation in macroscopic glass capillary after ion beam irradiation, 27th International Conference on Atomic Collisions in Solids (ICACS-27), 24 - 29 July 2016, Lanzhou, China, 28 July 2016, Programme and Book of abstract page 164., 2016
H.Xu, B.Da, J.Tóth, K. Tőkési and Z.J.Ding: Absolute extracting of optical constants from reflection electron energy-loss spectrum using a reverse monte carlo method, 27th International Conference on Atomic Collisions in Solids (ICACS-27), 24 - 29 July 2016, Lanzhou, China, 28 July 2016, Programme and Book of abstract page 164., 2016
G.U.L. Nagy, I. Rajta, and K. Tőkési: Real time simulation of 1 MeV proton microbeam transmission through an insulating macrocapillary, 27th International Conference on Atomic Collisions in Solids (ICACS-27), 24 - 29 July 2016, Lanzhou, China, 28 July 2016, Programme and Book of abstract page 142., 2016
D. Borka, C. Lemell, V. Borka Jovanović, K. Tőkési: Electron transmission through platinum macrocapillary, 27th International Conference on Atomic Collisions in Solids (ICACS-27), 24 - 29 July 2016, Lanzhou, China, 28 July 2016, Programme and Book of abstract page 192., 2016
S. Borbély, I. Brezinova, S. Nagele, F. Lackner, L. Nagy, K. Tőkési, and J. Burgdörfer: Antiproton energy loss distribution in He gas, 27th International Conference on Atomic Collisions in Solids (ICACS-27), 24 - 29 July 2016, Lanzhou, China, 28 July 2016, Programme and Book of abstract page 209., 2016
R. Gombos, E. Baranyai, S. Harangi, T. Kézi, and K. Tőkési: Major and trace elements in animal bones - search for environmental effects, 27th International Conference on Atomic Collisions in Solids (ICACS-27), 24 - 29 July 2016, Lanzhou, China, 28 July 2016, Programme and Book of abstract page 210., 2016
N.P. Kucska, T. Mukoyama, and K. Tőkési: Ionization of rubidium by electron and positron impact, 27th International Conference on Atomic Collisions in Solids (ICACS-27), 24 - 29 July 2016, Lanzhou, China, 28 July 2016, Programme and Book of abstract page 211., 2016
G.U.L. Nagy, I. Rajta, and K. Tőkési: Real time simulation of 1 MeV proton microbeam transmission through an insulating macrocapillary, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research (2016) under review, 2016
H.Xu, B.Da, J.Tóth, K. Tőkési and Z.J.Ding: Absolute extracting of optical constants from reflection electron energy-loss spectrum using a reverse monte carlo method, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research (2016) under review, 2016
Borka, C. Lemell, V. Borka Jovanović, K. Tőkési: Electron transmission through platinum macrocapillary, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research (2016) under review, 2016
A. R. Milosavljević, R. J. Bereczky, J. B. Maljković, K. Tőkési and B. P. Marinković: Characterization of low-energy electrons produced upon electron passing through a single Teflon capillary, Proceedings of the 3rd National Conference on Electronic, Atomic, Molecular and Photonic Physics, 3rd CEAMPP, August 25, 2013, Belgrade, Serbia, 38-41., 2013
K. Tőkési, I. Rajta, G.U.L. Nagy, and R.J. Bereczky: Can the ions be guided with MeV/amu energies? The case of 1 MeV proton microbeam, Abstract Book of 30th Brandt Ritchie Workshop, Donostia-San Sebastián, Spain, 1-4 October 2013, page 28, 2013
K. Tőkési, D. Tskhakaya, and D. Coster: Atomic data for inegrated Tokamak modelling, 3rd European Energy Conference (E2C 2013), Budapest, Hungary on October 27-30, 2013., 2013
K. Tőkési: Charged particle guiding through insulator capillaries – from discovery to application, Physics Department Universita' di Genova1, Italy, 1. July 2013, 2013
K. Tőkési: Charged particle guiding through insulator capillaries – from discovery to application, Institute of Physics Belgrade, University of Belgrade, Pregrevica 118, 11080 Belgrade, Serbia, 29. Aug. 2013, 2013
K. Tőkési: Interactions of short and intense electric pulses with atoms and molecules - validity of the classical treatment, Institute of Physics Belgrade, University of Belgrade, Pregrevica 118, 11080 Belgrade, Serbia, 31. Oct. 2013, 2013
C. Lemell, K. Tőkési, and J. Burgdörfer: Classical simulations for surface-streaking experiments, Abstract Book of 30th Brandt Ritchie Workshop, Donostia-San Sebastián, Spain, 1-4 October 2013, page 27., 2013
T. Mukoyama, K. Tőkési, and Y. Nagashima: Inner-shell ionization by positrons in the binary-encounter approximation, The XVII International Workshop on Low-Energy Positron and Positronium Physics and the XVIII International Symposium on Electron-Molecule Collisions and Swarms, 19-21 Jul, 2013
K. Tőkési, R.D DuBois, and T. Mukoyama: Interaction of positronium with helium atoms – the classical treatment of the 5-body collision system, The XVII International Workshop on Low-Energy Positron and Positronium Physics and the XVIII International Symposium on Electron-Molecule Collisions and Swarms, 19-21 Jul, 2013
R. J. Bereczky, J. Tóth, B. Da, S. F. Mao, Z. J. Ding, and K. Tőkési: Optical properties of nickel derived from reflection electron energy loss spectra, 28th International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions. ICPEAC 2013, 24-30 July, 2013, Lanzhou, China., 2013
G.U.L. Nagy, R. J. Bereczky, I. Rajta, K. Tőkési: Proton microbeam transmission between flat plates,, 28th International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions. ICPEAC 2013, 24-30 July, 2013, Lanzhou, China., 2013
K. Tőkési, I. Rajta, G.U.L. Nagy, and R. J. Bereczky: Can the ions be guided with MeV/amu energies? The case of the 1 MeV proton microbeam, 28th International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions. ICPEAC 2013, 24-30 July, 2013, Lanzhou, China., 2013
A. R. Milosavljević, R. J. Bereczky, J. B. Maljković, K. Tőkési and B. P. Marinković: Characterization of 200 eV electrons transmission through a single glass microcapillary at large tilt angles, 28th International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions. ICPEAC 2013, 24-30 July, 2013, Lanzhou, China., 2013
G. Langer, G. Erdélyi, A. Csik, D. Tskhakaya, D. Coster, and K. Tőkési: Interaction of low energy carbon ions with tungsten surface, 28th International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions. ICPEAC 2013, 24-30 July, 2013, Lanzhou, China., 2013
K.Tőkési, P. Salamon, D. Tskhakaya, and D. Coster: Universal functional formula of atomic elastic cross sections., The case of the hydrogen target, 28th International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions. ICPEAC 2013, 24-30 July, 2013, Lanzhou, China., 2013
K.Tőkési, T. Mukoyama, and Y. Nagashima: L-shell x-ray production cross sections of Ag, In and Sn by positron impact, 28th International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions. ICPEAC 2013, 24-30 July, 2013, Lanzhou, China., 2013
A. R. Milosavljević, R. J. Bereczky, J. B. Maljković, K. Tőkési and B. P. Marinković: Characterization of low-energy electrons produced upon electron passing through a single Teflon capillary, Abstract Book of 3rd National Conference on Electronic, Atomic, Molecular and Photonic Physics, 3rd CEAMPP, August 25, 2013, Belgrade, Serbia, 18., 2013
R.J. Bereczky, J. Tóth, B. Da, S.F. Mao, Z.J. Ding, and K. Tőkési,: Optical properties of nickel derived from reflection electron energy loss spectra, Abstract Book of 30th Brandt Ritchie Workshop, Donostia-San Sebastián, Spain, 1-4 October 2013, page 92., 2013
Nay Istvan: Töltött részecskék élettani hatása sejtekre és sejtalkotókra, DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TECNOLÓGIAI KAR BIOMÉRNÖKI TANSZÉK, Témavezető: Tőkési Károly, 2013
Lohner Roland Károly: Ion - atom ütközések klasszikus és kvázi-klasszikus vizsgálata, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Témavezető: Tőkési Károly, 2014
G.U.L. Nagy, I. Rajta, R.J. Bereczky and K. Tőkési: Incident beam intensity dependence of the charge-up process of the guiding of 1 MeV proton microbeam through a Teflon icrocapillary, 10.1140/epjd/e2015-50718-3, 2015
I. Rajta, G. U. L. Nagy, R. J. Bereczky, K. Tőkési: Interaction of proton microbeam with the inner surface of a polytetrafluoroethylene macrocapillary, 10.1016/j.nimb.2014.12.042., 2015
G. U. L. Nagy, R. J. Bereczky, I. Rajta, K. Tőkési: Energy distribution of proton microbeam transmitted through two flat plates, doi:10.1016/j.nimb.2015.01.020, 2015
A. Wartak, R.J. Bereczky, G. Kowarik, K. Tőkési, F. Aumayr: Conceptual design and sample preparation of electrode covered single glass macro-capillaries for studying the effect of an external electric field on particle guiding, 10.1016/j.nimb.2014.12.055, 2015
K. Tőkési, D. Varga, Z. Berényi: Quantitative analysis of the energy distributions of electrons backscattered elastically from polyethylene, 10.1016/j.nimb.2014.12.082, 2015
J. B. Maljković, M. Lj Ranković, R. J. Bereczky, B. P. Marinković, K. Tőkési, A. R. Milosavljević: Study of electron transmission through a platinum tube, 10.1016/j.nimb.2014.11.087., 2015
D. Borka, K. Tőkési: Interaction of low energy electrons with platinum surfacei, 10.1016/j.nimb.2014.12.044, 2015
E. Giglio, R. D. DuBois, A. Cassimi, K. Tőkési: ow energy ion transmission through a conical insulating capillary with macroscopic dimensions, 10.1016/j.nimb.2014.11.056, 2015
M. Alshammari, K. Alshammari, A. Cudd, R.D. DuBois, K. Tőkési: Exploring new aspects and practical applications of capillary guiding of charged particle beams, 10.1016/j.nimb.2014.11.084, 2015
E. Gruber, G. Kowarik, F. Ladinig, J. P. Waclawek, D. Schrempf, and F. Aumayr, R. J. Bereczky and K. Tőkési, P. Gunacker, T. Schweigler, C. Lemell, and J. Burgdörfer: Temperature control of ion guiding through insulating capillaries, Phys. Rew. A 86 062901, 2012
K. Tőkési and R. D. DuBois: Interaction of light particles with capillaries, AIP Conf. Proc. 1525, 452-454., 2013
G. U. L. Nagy, I. Rajta, R. J. Bereczky, and K. Tőkési: Experimental setup for studying guiding of proton microbeam, AIP Conf. Proc. 1525, 40-42, 2013
K. Tőkési, L. H. Toburen, and J. L. Shinpaugh: The signature of the Fermi-shuttle type multiple ionization in collision between carbon ions and neon atoms, AIP Conf. Proc. 1525, 682-685., 2013
A. R. Milosavljević, R. J. Bereczky, M. Kovačević, K. Tőkési and B. P. Marinković: Energy and Angular Distribution of Electrons Transmitted through a Single Glass Microcapillary, Proceedings of the 26th International Symposium on the Physics of Ionized Gases. SPIG 2012. Zrenjanin, Serbia, Eds: Kuraica, M. et al. 79-82, 2012
S. Borbély, A. Tóth, K. Tőkési, and L. Nagy: Spatial and temporal interference during the ionization of H by few-cycle XUV laser pulses, Phys. Rew. A 87, 013405-1 - 013405-9., 2013
R.D. DuBois and K. Tőkési: Can positrons be guided by insulating capillaries?, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 279 186-189, 2012
K. Tőkési: Interaction of light particles with capillaries, 22nd International Conference on the Application of Accelerators in Research and Industry (CAARI-2012), Dallas Fort Worth, USA, 5-10 August 2012, 2012
K. Tőkési, and R.D. DuBois: Interaction of light particles with capillaries, Book of abstract, 22nd International Conference on the Application of Accelerators in Research and Industry (CAARI-2012), Dallas Fort Worth, USA, 5-10 August 2012. WED-N, 2012
K. Tőkési: Time evolution of the proton microbeam transmission through an insulating microcapillary, 22nd International Conference on the Application of Accelerators in Research and Industry (CAARI-2012), Dallas Fort Worth, USA, 5-10 August 2012, 2012
G.U.L. Nagy, I. Rajta, R.J. Bereczky, K. Tőkési: Time evolution of the proton microbeam transmission through an insulating microcapillary, Book of abstract, 22nd International Conference on the Application of Accelerators in Research and Industry (CAARI-2012), Dallas Fort Worth, USA, 5-10 August 2012. THU-R, 2012
K. Tőkési: Angular integrated electron spectra in collision between carbon ions and neon atoms (Search for Fermi-shuttle ionization), 22nd International Conference on the Application of Accelerators in Research and Industry (CAARI-2012), Dallas Fort Worth, USA, 5-10 August 2012., 2012
K. Tőkési, P. Sigmund, L.H. Toburen, and J.L. Shinpaugh: Angular integrated electron spectra in collision between carbon ions and neon atoms (Search for Fermi-shuttle ionization), Book of abstract, 22nd International Conference on the Application of Accelerators in Research and Industry (CAARI-2012), Dallas Fort Worth, USA, 5-10 August 2012. TUE-A, 2012
A. R. Milosavljević, R. J. Bereczky, M. Kovačević, K. Tőkési and B. P. Marinković: Energy and Angular Distribution of Electrons Transmitted through a Single Glass Microcapillary, Book of abstract, 26th Symposium and Summer School on Physics of Ionized Gases (SPIG), August, 27 – 31, 2012, Zrenjanin, Serbia, S2.6, 2012
G. Kowarik, R. J. Bereczky, E. Gruber, F. Ladinig, D. Schrempf, C. Lemell, J. Burgdörfer, K. Tőkési, and F. Aumayr: THE EFFECT OF CONDUCTIVITY ON ION GUIDING THROUGH STRAIGHT INSULATING MACRO – CAPILLARIES, Book of abstract, 16th International Conference on the Physics of Highly Charged Ions, September 2 – 7, 2012, Heidelberg, Germany, A-c01, 2012
G. Kowarik, R. J. Bereczky, E. Gruber, F. Ladinig, D. Schrempf, C. Lemell, J. Burgdörfer, K. Tőkési, and F. Aumayr: The effect of conductivity on ion guiding through insulating capillaries, Book of abstract, 25th International Conference on Atomic Collisions in Solids, October 21-25, 2012 Kyoto, Japan, Tu-010, 2012
G. Kowarik, R. J. Bereczky, E. Gruber, F. Ladinig, D. Schrempf, C. Lemell, J. Burgdörfer, K. Tőkési, and F. Aumayr: TEMPERATURE CONTROL OF ION GUIDING THROUGH STRAIGHT INSULATING MACRO – CAPILLARIES, Book of abstract, 19th International Workshop on Inelastic Ion-Surface Collisions (IISC-19) 16 – 21 September 2012, Frauenchiemsee, Germany, M-25, 2012
G.U.L. Nagy, I. Rajta, R. J. Bereczky, K. Tőkési: Time evolution of the proton microbeam transmission through an insulating microcapillary, Book of abstract, 13th International Conference on Nuclear Microprobe Technology and Applications. Lisbon, Portugal, 22-27 July, (2012), 2012
R.D. DuBois and K. Tőkési: An Investigation of Guiding of Positrons Through Insulating Capillaries, Journal of Physics: Conference Series 388 (2012) 142014., 2012
T. Tanga, Z. M. Zhang1b, K. Tőkésic, K. Goto and Z. J. Ding: Surface Optical Properties for Copper Based on Surface Kramers-Kroning Analysis, Proc. of SPIE Vol. 8729 87290l-1, 2013
R.J. Bereczky, J. Tóth, B. Da, S.F. Mao, Z.J. Ding, and K. Tőkési: Optical properties of nickel derived from reflection electron energy loss spectra, Journal of Physics: Conference Series 488 (2014) 132007, 2014
K. Tőkési, I. Rajta, G.U.L. Nagy, and R.J. Bereczky: Can the ions be guided with MeV/amu energies? The case of the 1 MeV proton microbeam, Journal of Physics: Conference Series 488 (2014) 132019, 2014
G.U.L. Nagy, R.J. Bereczky, I. Rajta, K. Tőkési: Proton microbeam transmission between flat plates., Journal of Physics: Conference Series 488 (2014) 132018, 2014
G. Langer, G. Erdélyi, A. Csik, D. Tskhakaya, D. Coster, and K. Tőkés: Interaction of low energy carbon ions with tungsten surfac, Journal of Physics: Conference Series 488 (2014) 132009, 2014
A.R. Milosavljevic,R.J. Bereczky, M. Kovacevi, K. Tőkési, and B.P. Marinkovi: Characterization of 200 eV electrons transmission through a single glass microcapillary at large tilt angles, Journal of Physics: Conference Series 488 (2014) 132008, 2014
K. Tőkési, T.Mukoyama, and Y. Nagashima: L-shell x-ray production cross sections of Ag, In and Sn by positron impact, Journal of Physics: Conference Series 488 (2014) 072002, 2014
M. Vos, K. Tőkési, and I. Benko: Direct observation of the major components of mouse bones and related compounds by electron Rutherford backscattering spectroscopy, Journal of Physics: Conference Series 488 (2014) 052010, 2014
K. Tőkési, P. Salamon, D. Tskhakaya, D. Coster: Universal functional formula of atomic elastic cross sections. The case of the hydrogen target, Journal of Physics: Conference Series 488 (2014) 042011, 2014
S. Borbely ,A. Toth, K. Tőkési, and L. Nagy: , Spatial interference during the ionization of noble gas atoms by few-cycle XUV laser pulses, Journal of Physics: Conference Series 488 (2014) 032022, 2014
Takeshi Mukoyama, K. Tőkési and Yasuyuki Nagashima: K-shell ionization by positrons in the binary-encounter approximation, Eur. Phys. J. D (2014) 68: 64, 2014
Bereczky Réka Judit, K. Tőkési, Aleksandar R.Milosavljevic, Bratislava P. Marinko: 200 eV energiájú elektronok átvezetése egyedi, teflon kapillárison, Fizikai szemle (2014) 153, 2014
K. Tőkési, L.H. Toburen, , and J.L. Shinpaugh: The signature of the Fermi-shuttle type multiple ionization in collision between carbon ions and neon atoms, ATOMKI Annual Report 2012 (2013) 62., 2013
K. Tőkési, L.H. Toburen, , and J.L. Shinpaugh: The signature of the Fermi-shuttle type multiple ionization in collision between carbon ions and neon atoms, ATOMKI Annual Report 2012 (2013) 62., 2013
K. Tőkési, R.D. DuBois: Interaction of light particles with capillaries,, ATOMKI Annual Report 2012 (2013) 63, 2013
A. Tóth, S. Borbély, K. Tőkési, L. Nagy: Spatial and temporal interference during the ionization of H by few-cycle XUV laser pulses, ATOMKI Annual Report 2012 (2013) 70., 2013
A. R. Milosavljevic, R. J. Bereczky , M. Kovacevic, K. Tőkési, B. P. Marinkovic: Energy and angular distribution of electrons transmitted through a single glass microcapillary, ATOMKI Annual Report 2012 (2013) 71, 2013
E. Gruber, R. J. Bereczky, G. Kowarik, F. Ladinig, J. P. Waclawek, D. Schremp, K. Tőkési, F. Aumayr: Temperature control of ion guiding through insulating capillaries, ATOMKI Annual Report 2012 (2013) 72, 2013
E. Gruber, R. J. Bereczky, G. Kowarik J.P. Waclawek, D. Schrempf, K. Tőkési, F. Aumayr: Investigation of the conductivity of the borosilicate glass, ATOMKI Annual Report 2012 (2013) 73., 2013
G.U.L. Nagy, I. Rajta, R.J. Bereczky, K. Tőkési: Experimental setup for studying guiding of proton microbeam, ATOMKI Annual Report 2012 (2013) 103., 2013

 

Projekt eseményei

 
2014-01-30 17:52:13
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Elektronspektroszkópiai Osztály (MTA Atommagkutató Intézet), Új kutatóhely: Elektronikai Osztály (MTA Atommagkutató Intézet).
vissza »