Pilismarót-Basaharc késő rézkori temető feldolgozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
104276
típus K
Vezető kutató Bondár Mária
magyar cím Pilismarót-Basaharc késő rézkori temető feldolgozása
Angol cím Pilismarót-Basaharc, a Late Copper Age cemetery
magyar kulcsszavak késő rézkor, Boleráz, temető
angol kulcsszavak Late Copper Age, Boleráz, cemetery
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Régészet
zsűri Régészet
Kutatóhely Régészeti Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Köhler Kitti
projekt kezdete 2012-09-01
projekt vége 2014-08-31
aktuális összeg (MFt) 6.327
FTE (kutatóév egyenérték) 1.80
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Pilismarót-Basaharc a bolerázi csoport mindmáig egyedülálló sírszámú temetője a kultúra egész elterjedési területén. 1967-1972. között Torma István összesen 110 sírból álló hamvasztásos temetőt tárt fel ezen a lelőhelyen a késő rézkori badeni kultúra korai korszakából. A sírokból nagy számú edénymelléklet maradt ránk. A szokványos tálak, korsók, fazekak, amforák, kőeszközök mellett különleges tárgyak – agyag állatszobrok, agyag rython, pecsétlő, miniatűr edénykék, hengeres agyagtárgyak – is megtalálhatóak a temetkezési mellékletek között. A temetkezéseket a sírok fölé halmozott kövekkel jelölték.
A temető mindmáig csak néhány előzetes közlésből ismert, amelyekre viszont a hazai és nemzetközi szakirodalom nagy számban hivatkozik. E részinformációkra alapozva már különböző általánosítások, tévedések is megjelentek a szakirodalomban.
A leletanyag restaurált, fotózott, leltározott. A jelen pályázat keretében a temető tudományos publikációját szeretnénk elkészíteni. A Pilismarót-basaharci temető lehetőségeink szerinti komplex feldolgozásával – a budakalászi temető monografikus publikációja után – egy újabb, régóta várt temetőközléssel járulhatunk hozzá a késő rézkor társadalmi, kronológiai kérdéseinek jobb megismeréséhez és a tévedések eloszlatásához.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A késő rézkor társadalma, kapcsolatrendszere a leletek tükrében, kronológiai problémák.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A Pilismarót-basaharci temető lehetőségeink szerinti komplex feldolgozásával – a budakalászi temető monografikus publikációja után – egy újabb, régóta várt temetőközléssel járulhatunk hozzá a késő rézkor társadalmi, kronológiai kérdéseinek jobb megismeréséhez és a tévedések eloszlatásához.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A késő rézkorban (Kr. e. 3500-3000) fontos változások mentek végbe Európa történetében. Különböző népvándorlások (indoeurópai népek), klímaváltozás, gazdasági átalakulás (az állatok másodlagos hasznosításának nevezett felfedezés, új fajok háziasítása, a tejtermékek elterjedése stb.), a négykerekű szekér megalkotása jellemzi a korszakot. A folyamatok minél pontosabb megismeréséhez rendkívül fontos a régészeti forrásanyag megismerése: telepek, temetkezések publikálása. Pályázatunkban egy kulcsfontosságú lelőhelyet szeretnénk feldolgozni.
Pilismarót-Basaharc a bolerázi csoport mindmáig egyedülálló sírszámú temetője a kultúra egész elterjedési területén. 1967-1972. között Torma István összesen 110 sírból álló hamvasztásos temetőt tárt fel ezen a lelőhelyen a késő rézkori badeni kultúra korai korszakából. A sírokból nagy számú edénymelléklet maradt ránk. A szokványos tálak, korsók, fazekak, amforák, kőeszközök mellett különleges tárgyak – agyag állatszobrok, agyag rython, pecsétlő, miniatűr edénykék, hengeres agyagtárgyak – is megtalálhatóak a temetkezési mellékletek között. A temetkezéseket a sírok fölé halmozott kövekkel jelölték.
A temető mindmáig csak néhány előzetes közlésből ismert, amelyekre viszont a hazai és nemzetközi szakirodalom nagy számban hivatkozik. E részinformációkra alapozva már különböző általánosítások, tévedések is megjelentek a szakirodalomban.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Pilismarót-Basaharc represents the largest burial ground of the Boleráz group in the group’s entire distribution. Between 1967 and 1972, István Torma uncovered a cemetery of the Late Copper Age Baden culture containing 110 cremation burials at Pilismarót–Basaharc. The graves contained a high number of vessels: in addition to the usual ceramic wares (bowls, pots, amphoras) and other customary grave goods such as stone implements, a number of unusual and remarkable artefacts were also deposited in the burials. The latter include animal figurines, a clay rhyton, stamp seals, miniature vessels and cylindrical clay artefacts. The burials were marked by stones heaped over the grave.
No more than a few preliminary reports have been published to date. These laconic reports are often quoted in Hungarian and international archaeological studies; however, owing to the incomplete information in the preliminary reports, many erroneous generalisations have been made about the site.
The find material is already conserved, restored, photographed and inventoried. Our purpose is the preparation of a final report for publication. Following the monograph on the Budakalász cemetery, the publication of the burials from the Pilismarót–Basaharc cemetery and the complex archaeometric and archaeological analysis of the grave goods would likewise fill a gap and contribute to a better understanding of Late Copper Age society and the period’s chronology, in addition to dispelling a number of misconceptions about this period.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

the society of the Lata Copper Age, contacts and archaeological materials, crhronological problems

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Following the monograph on the Budakalász cemetery, the publication of the burials from the Pilismarót–Basaharc cemetery and the complex archaeometric and archaeological analysis of the grave goods would likewise fill a gap and contribute to a better understanding of Late Copper Age society and the period’s chronology, in addition to dispelling a number of misconceptions about this period.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

In the Late Copper Age there had been great changes in the history of Europe. Different migrations (indoeuropeen people) climatic problems, changes in the economy (secondary products revolution, domestication of new species, spread of milk products etc.), the invention of the four wheeled vehicle caracterise this period. For getting the best view into these processes it is very important to have the right archaeological material and sources: the publication of the settlements and cemeteries. In this project we intend to process a unique cemetery of the Late Copper Age.

Pilismarót-Basaharc represents the largest burial ground of the Boleráz group in the group’s entire distribution. Between 1967 and 1972, István Torma uncovered a cemetery of the Late Copper Age Baden culture containing 110 cremation burials at Pilismarót–Basaharc. The graves contained a high number of vessels: in addition to the usual ceramic wares (bowls, pots, amphoras) and other customary grave goods such as stone implements, a number of unusual and remarkable artefacts were also deposited in the burials. The latter include animal figurines, a clay rhyton, stamp seals, miniature vessels and cylindrical clay artefacts. The burials were marked by stones heaped over the grave.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pilismarót–Basaharc (Torma István ásatása 1967-1972) a késő rézkori badeni kultúra (bolerázi csoport) egyedülálló sírszámú (110 hamvasztásos sír), teljesen feltárt temetője a kultúra egész elterjedési területén. A temető csak néhány előzetes közlésből ismert, egy-két sír anyaga és néhány kiragadott tárgy alapján általánosítások, téves adatok is megjelentek a hazai és a nemzetközi szakirodalomban. Az OTKA K-104276. sz. pályázat keretében elkészült a temető komplex feldolgozása és a monográfia kézirata, amelyre a témavezető OTKA publikációs pályázatot nyújtott be. A témavezető a régészeti elemzéseket írta meg (sírok, leletek bemutatása, rítus, a temető belső kronológiája, tárgyak elemzése). A feldolgozás különlegessége a hamvakból nyert 14C eredmény (SUERC, Glasgow), és a hamvak antropológiai kiértékelése is. Az ásatás idején még pauszra rajzolt, bemérési fixpont nélküli összesítőkből térinformatikai térkép készült. A kötetet a leleteket bemutató táblák, és a tárgyak temetőn belüli elhelyezkedését bemutató térképek illusztrálják, összesen 240 oldal, 80 kép.
kutatási eredmények (angolul)
The cemetery containing 110 cremation burials uncovered by István Torma between 1967 and 1972 is the currently known largest, completely excavated cemetery of the Boleráz group (representing the early Baden period) in the culture’s entire distribution. No more than a few preliminary reports have been published to date. These laconic reports are often quoted in Hungarian and international archaeological studies; however, owing to the incomplete information presented in the preliminary reports, many erroneous generalisations have been made about the site. An OTKA grant (No. K-104276) enabled the complex assessment of the cemetery and the preparation of a monographic manuscript, and the project leader has applied for an OTKA publication grant. The project leader has written the chapters focusing on the cemetery’s archaeological assessment (description of the graves and their finds, burial rites, the cemetery’s internal chronology, analysis of the grave goods). One unique element in the assessment is the radiocarbon dating of the human remains (SUERC, Glasgow) alongside their physical anthropological analysis. A GIS-based plan of the cemetery has been prepared from the cemetery plan made at the time of the excavation, drawn on tracing paper without any datum points. The descriptions and analyses are accompanied by tables illustrating the finds and maps showing the distribution of various artefact types within the cemetery: 240 pages and 80 tables.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104276
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bondár Mária: Késő rézkori temető pilsimarót-Basaharcon (Torma István ásatása 1967, 1969-1972), kézirat (OTKA PUB-K pályázatra benyújtva), 2015
vissza »