Relationship of genetic variant-combinations of the innate immune system with disease susceptibility and therapeutic outcome in haematological malignancies  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
104903
Type K
Principal investigator Andrikovics, Hajnalka
Title in Hungarian A veleszületett immunrendszer genetikai variáns-kombinációinak kapcsolata rosszindulatú vérképzőszervi kórképek kialakulásával és lefolyásával
Title in English Relationship of genetic variant-combinations of the innate immune system with disease susceptibility and therapeutic outcome in haematological malignancies
Keywords in Hungarian veleszületett immunrendszer, genetikai variáns, rosszindulatú hematológiai betegségek
Keywords in English innate immune system, genetic variant, malignant disease of the hematopetic system
Discipline
Haematology, immunology, thrombosis, infectious diseases (Council of Medical and Biological Sciences)60 %
Ortelius classification: Haematology
Public health, health services, environmental and occupational medicine, epidemiology, medical ethics (Council of Medical and Biological Sciences)20 %
Ortelius classification: Oncology
Genetic epidemiology (Council of Medical and Biological Sciences)20 %
Panel Immunity, Cancer and Microbiology
Department or equivalent Hungarian National Blood Transfusion Service
Participants Andrikovics, Hajnalka
Bors, András
Homolya, László
Kalmár, Lajos
Kiss, Katalin Piroska
Kövy, Petra
Masszi, Tamás
Meggyesi, Nóra
Tordai, Attila
Tordai, Attila
Starting date 2013-01-01
Closing date 2017-12-31
Funding (in million HUF) 27.960
FTE (full time equivalent) 8.43
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A pályázat az általunk sikeresen, 2007-2011 között megvalósított OTKA pályázat folytatása azonos résztvevőkkel a kutatási terület és a módszertani háttér kibővítésével. Folytatni kívánjuk a myeloid rendszer malignus megbetegedéseiben (akut myeloid leukémia n=400, krónikus myeloid leukémia n=400, BCR-ABL negatív krónikus myeloproliferatív szindróma n=600) szenvedő betegcsoportok egyedi veleszületett és szerzett genetikai sajátosságainak meghatározását és a klinikai adatok további gyűjtését. A módszertani hátteret a nagy felbontású olvadási analízis (high resolution melting), ill. alacsonyabb denaturációs hőmérsékletű PCR technikákkal bővítjük. A kérdésfelvetés a veleszületett immunrendszer genetikai variációnak esetleges szerepére irányul, mivel a rendszer aktivitásának változásai befolyásolhatják a daganatok kialakulását, ill. a kezelések kapcsán legyengült immunrendszer mellett fokozott szerepet játszhatnak a kialakuló fertőzések súlyosságának és kimenetelének alakulásában befolyásolva ezáltal az összesített túlélést. A hematopoetikus őssejt transzplantációval kezelt AML-betegek alcsoportjában az említett sajátosságok fokozott jelentőségűek, tekintettel az esetek jelentős hányadában fellépő graft-versus host betegség immunológiai vonatkozásaira. A jól jellemzett betegcsoportokról rendelkezésre álló veleszületett és szerzett genetikai sajátosság együttes, összehasonlító elemzésével, eddig rejtett, új összefüggések megállapítása válhat lehetővé, amelyek hozzájárulhatnak (i) a patogenezis jobb megértéséhez; (ii) a fertőzések szempontjából veszélyeztetett betegek azonosításához; (iii) a prognózis jobb előre jelzéséhez; és (iv) esetleges új terápiás célpontok azonosításához.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A jelen kutatás alapvető célkitűzése, hogy a betegség kialakulását, illetve lefolyását és prognózisát befolyásoló új genetikai tényezőket találjunk a rosszindulatú vérképzőszervi betegségek egy csoportjánál. A jelen projektben a veleszületett immunrendszer genetikai variánsaira kívánunk koncentrálni, és ezek kapcsolatát fogjuk keresni a myeloid rendszert érintő akut, illetve krónikus kórképekkel. A nemzetközi szinten is versenyképes eredmények elérése érdekében folytatni fogjuk az egyetlen centrumban kezelt betegcsoportok korábban megkezdett gyűjtését és a betegek nyomon követését, növelve ezzel a megfigyelési időszakot. Elmélyítjük a betegcsoportok jellemzését a kórképekkel a legújabb kutatások alapján összefüggésbe hozott, szerzett, daganat-specifikus molekuláris eltérések szempontjából, és új módszerekkel növeljük ezek kimutatásának érzékenységét. A szerkezeti, ill. szabályozási eltéréseket okozó genetikai variánsok kiválasztása során a legújabb irodalom áttekintése után in silico módszerekkel fogjuk előre jelezni az SNP-jelöltek esetleges kapcsolatának esélyét részben a szerkezeti változás hatásának, részben a lehetséges funkcionális kapcsolatok számítógépes modellezésével. A kiválasztott, veleszületett SNP-kre irányuló genotipizálást elsősorban multiplex hibridizációs, allél-diszkriminációs technikákkal végezzük. A jelentős számú beteg- és betegség specifikus információ, ill. az egyedi SNP-genotípusok közötti kapcsolatok statisztikai elemzése mellett SNP-kombinációk, valószínűsíthető haplotípusok szerinti összehasonlításokat is fogunk végezni.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A jelen kutatás a már megkezdett, kutató laboratórium és betegellátó egység több évre visszatekintő sikeres együttműködésének folytatása a molekuláris orvostudomány talán legfejlettebb, a rosszindulatú vérképzőszervi megbetegedéseket magában foglaló területén. A veleszületett immunrendszer genetikai variánsai esetleges szerepének megismerése, ill. már meglévő ismeretek megerősítése és elmélyítése hozzájárulhat a (i) betegség kialakulási mechanizmusának jobb megértéséhez; (ii) lehetővé teheti olyan beteg-alcsoportok azonosítását, akik fokozottan veszélyeztetettek fertőzéses szövődményekre; (iii) hozzájárulhat a prognózis jobb előre jelzéséhez; (iv) elősegítheti különböző profilaktikus, ill. kezelési stratégiák kidolgozását és alkalmazását; (v) tovább bővítheti a betegcsoportok heterogenitásával kapcsolatos információkat. Mindezek összességében a személyre szabott orvoslás felé irányuló folyamat újabb lépését is jelenthetik, amely hozzájárulhat a viszonylag ritka, ugyanakkor kiemelkedően költséges betegcsoport terápiáit jellemző költséghatékonyság növekedéséhez. A betegcsoportok daganat-specifikus jellemzéséhez szükséges módszerek fejlesztése szükségszerűen a diagnosztika fejlődését is maga után vonja, ha a kutatás során megcélzott variánsok klinikai jelentősége megerősítést és elfogadást nyer a nemzetközi szakmai közösségben úgy ezek a módszerek a kutatatási eszköztárból átkerülhetnek a korszerű molekuláris diagnosztika armamentumába. A kutatási tevékenység során felmerülő feladatok megoldása fejleszti a résztvevő kutatók probléma megoldó képességét és lehetővé teszi fiatal diplomások folyamatos posztgraduális képzését.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A jelen pályázat az általunk sikeresen 2007-2011 között megvalósított OTKA pályázat folytatása azonos résztvevőkkel a kutatási terület és a módszertani háttér kibővítésével. Folytatni kívánjuk a myeloid rendszer heveny és idült, rosszindulatú megbetegedéseiben szenvedő betegcsoportok egyedi veleszületett és szerzett genetikai sajátosságainak meghatározását és a klinikai adatok további gyűjtését. A módszertani hátteret az érzékenység növelése érdekében két új eljárással bővítjük. A kérdésfelvetés a veleszületett, ősibb immunrendszer genetikai variációnak esetleges szerepére irányul, mivel a rendszer aktivitásának változásai befolyásolhatják a daganatok kialakulását, ill. a kezelések kapcsán legyengült immunrendszer mellett fokozott szerepet játszhatnak a kialakuló fertőzések súlyosságának és kimenetelének alakulásában befolyásolva ezáltal a túlélést. A vérképző őssejt átültetéssel kezelt heveny leukémiás betegek alcsoportjában az említett sajátosságok fokozott jelentőségűek, tekintettel az esetek jelentős hányadában fellépő különleges immunológiai szövődményre. A jól jellemzett betegcsoportokról rendelkezésre álló, jelentős számú, veleszületett és szerzett genetikai sajátosság együttes, összehasonlító elemzésével, eddig rejtett, új összefüggések megállapítása válhat lehetővé, amelyek hozzájárulhatnak (i) a betegség kialakulás jobb megértéséhez; (ii) a fertőzések szempontjából fokozottan veszélyeztetett betegek azonosításához; (iii) a prognózis jobb előre jelzéséhez; és (iv) esetleges új terápiás célpontok azonosításához.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

This grant application is the continuation of our previous OTKA project performed between 2007-2011 with identical participants and the extension of the research scope. We will continue the definition of germ line and acquired genetic characteristics of the patient cohorts (acute myeloid leukemia n=400, chronic myeloid leukemia n=400, BCR-ABL negative chronic myeloproliferative syndrome n=600) as well as the further collection of clinical data. The methodological repertoire will be extended by high resolution melting and colder denaturation PCR techniques. The main hypothesis is the primary role of the innate immune system since changes in the activity of this system may influence tumor susceptibility or alternatively may play an important role in the severity and outcome of infections on the background of an immuno-compromised host influencing by this overall survival. The above characteristics are even more important in the setting of AML patients treated with hematopoietic stem cell transplantation considering the immunological aspects of the frequently occurring graft-versus-host reaction. The coordinated and comprehensive analyses of germ line and acquired genetic characteristics of the available patient cohorts may allow to uncover new observations which may contribute to (i) better understanding the pathogenesis; (ii) the identification of particular patients at risk for infections; (iii) better prognostication; and (iv) possible identification of novel therapeutic targets.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The main goal of the present application to identify new genetic factors influencing disease formation, process and prognosis for a group of malignant hematopoietic disease. We will focus on the genetic variants of the innate immune system and we will search their associations in acute and chronic diseases of the myeloid system. In order to achieve internationally recognized scientific results, we will continue patient recruitment and follow up increasing by this the observation period. We will deepen the molecular characterization of the patient groups with respect to acquired tumor specific alterations known to be related to the diseases based on current literature and increase the sensitivities of the detection techniques. During the selection of the genetic variants to be tested, subsequent to the review of the current literature, we will predict the chances of SNP-associations partly on the bases of computer modeling of effects of structural changes due to SNPs as well as functional relationships of affected molecules. Genotyping for selected, germ line SNPs will be performed by multiplex hybridization, allelic discrimination techniques. Beside the analyzes of associations between the individual SNP-genotypes and patient-specific information, we will also include SNP-combinations and likely haplotypes in our analyzes.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The present project proposal is the continuation of a successful collaboration dating back several years between the research laboratory and a patient care unit on perhaps the most advanced area of molecular medicine namely malignant hematologic diseases. The complex analysis of genetic polymorphisms may (i) aid in the understanding of disease pathogenesis and risk, and lead to new therapeutics and or treatment regimes (ii) help the identification of patients at risk of infectious or inflammatory complications (iii) may allow early diagnosis and facilitate the development of effective prevention strategies, (iv) may improve outcome prediction over and above standard clinical prognostic indicators, (v) may lead to the establishment of different decision algorithms and transplant procedures for patients with high-risk disease and low-risk donors or patients with low-risk disease and high-risk donors; (vi) give rise to a better appreciation of the impact of clinical heterogeneity and effect this has on outcome in chemotherapeutic treatments including HSCT. Taken together, investigation of the genetic constitution and variations the innate immune system in the context of these myeloid malignancies may contribute to further steps toward personalized treatment which may contribute to the improvement of cost benefit ratio for this outstandingly costly disease group. The improvement of the techniques of detection of tumor specific features involves advancement of molecular diagnostics and as a result of international recognition, the new techniques may become routine procedures. Resolution of problems arising during research improves problem-solving capabilities of participating researchers and allows post gradual training of young scientists.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

This grant application is the continuation of our previous OTKA project performed between 2007-2011 with identical participants and the extension of the research scope. We will continue the definition of germ line and acquired genetic characteristics of the patient cohorts (acute myeloid leukemia n=400, chronic myeloid leukemia n=400, BCR-ABL negative chronic myeloproliferative syndrome n=600) as well as the further collection of clinical data. The methodological repertoire will be extended by two new techniques. The main hypothesis is the primary role of the innate immune system since changes in the activity of this system may influence tumor susceptibility or alternatively may play an important role in the severity and outcome of infections on the background of an immuno-compromised host influencing by this overall survival. The above characteristics are even more important in the setting of leukemic patients treated with hematopoietic stem cell transplantation considering the immunological aspects of the frequently occurring unique complication, i.e. graft-versus-host reaction. The coordinated and comprehensive analyses of germ line and acquired genetic characteristics of the available patient cohorts may allow to uncover new observations which may contribute to (i) better understanding the pathogenesis; (ii) the identification of particular patients at risk for infections; (iii) better prognostication; and (iv) possible identification of novel therapeutic targets.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Jelen kutatásunk a korábbi sikeres együttműködésünk folytatása egy kutató-diagnosztikai laboratórium és betegellátást végző osztály között. Számos új genetikai variánst azonosítottunk (szomatikus vagy a veleszületett immurendszer örökletes variánsai), amelyek befolyásolják a malignus hematopoietikus betegségek (akut és krónikus myeloid neopláziák és a myeloma multiplex) esetén a kórkép kialakulását, előrehaladását és prognózisát. Több vizsgálatunkban a hematopoietikus őssejt transzplantáció kimenetelét befolyásoló genetikai faktorok szerepét vizsgáltuk. Megfigyeléseink hozzájárulnak (i) egyes kórképek patomechanizmusának jobb megértéséhez, (ii) magas rizikócsoportba tartozó betegek azonosításához (pl. gyulladás, thrombosis, graft versus host betegség, másodlagos szolid tumorok szempontjából); (iii) jobb prognózisbecsléshez; (iv) minimális reziduális betegség monitorozásához, (v) új terápiás megközelítések lehetséges alkalmazásához.
Results in English
The present project was the continuation of a successful collaboration dating back several years between the research-diagnostic laboratory and a patient care unit. We identified several new genetic factors (somatic or inheried variants of the innate immune system) influencing disease formation, process and prognosis for a group of malignant hematopoietic disease (like acute and chronic myeloid neoplasms and multiple myeloma). We focused on the outcome of haematopoietic stem cell transplantation. Our observations contributed to (i) better understanding the pathogenesis; (ii) the identification of particular patients at risk for inlammation, thrombosis, graft versus host disease, secondary solid tumours; (iii) better prognostication; (iv) monitoring minimal residual disease; (v) possible identification of novel therapeutic targets.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104903
Decision
Yes

 

List of publications

 
Andrikovics H, Krahling T, Balassa K, Halm G, Bors A, Koszarska M, Batai A, Dolgos J, Csomor J, Egyed M, Sipos A, Remenyi P, Tordai A, Masszi T.: Distinct clinical characteristics in myeloproliferative neoplasms with calreticulin mutations, Haematologica. 2014 Jul;99(7):1184-90., 2014
Balassa K, Krahling T, Remenyi P, Batai A, Bors A, Kiss KP, Torbagyi E, Gopcsa L, Lengyel L, Barta A, Varga G, Tordai A, Masszi T, Andrikovics H: Recipient and donor JAK2 46/1 haplotypes are associated with acute graft-versus-host disease following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, LEUKEMIA LYMPHOMA 58: (2) 391-398, 2017
Balassa K, Andrikovics H, Remenyi P, Batai A, Szilvasi A, Bors A, Kiss KP, Rajczy K, Inotai D, Torbagyi E, Lengyel L, Barta A, Gopcsa L, Tordai A, Masszi T.: Sex-specific survival difference in association with HLA-DRB1∗04 following allogeneic haematopoietic stem cell transplantation for lymphoid malignancies., Hum Immunol. 2018 Jan;79(1):13-19., 2018
Bátai Á, Reményi P, Réti M, Barta A, Gopcsa L, Lengyel L, Torbágyi É, Csukly Z, Karászi É, Tordai A, Andrikovics H, Balassa K, Tasnády S, Masszi T.: [Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in Hungary]., Orv Hetil. 2017 Feb;158(8):291-297., 2017
Bödör C, Király P, Krahling T, Gángó A, Marosvári D, Masszi T, Fekete S, Ujj G, Egyed M, Farkas P, Csomor J, Kajtár B, Bors A, Tordai A, Andrikovics H.: Molecular characterization of myeloproliferative neoplasms with concomitant BCR-ABL1 and JAK2 V617F or calreticulin mutations., HAEMATOLOGICA, 2016; 101 (S01): 551, 2016
Bors A, Andrikovics H, Illés Z, Jáger R, Kardos M, Marosi A, Nemes L, Tordai A.: Carrier and prenatal diagnostic strategy and newly identified mutations in Hungarian h, Blood Coagul Fibrinolysis. 16(2) 161-6., 2015
Bors A, Kiss K, Balassa K, Andrikovics H, Benko S, Illes Z, Inotai D, Szilvasi A, Gelle-Hosso A, Rajczy K, Csukly Z, Batai A, Torbagyi E, Barta A, Lengyel L, Remenyi P, Masszi T, Tordai A.: Presence of KIR2DS1 receptor in donors of allogeneic hematopoietic transplantation due to myeloid malignancies improves overall survival in recipients with HLA-C2 antigens., Haematologica, 2015; 100 (S1), p275. (P694) abstract, 2015
Dinya T, Tornai T, Vitalis Z, Tornai I, Balogh B, Tornai D, Antal-Szalmas P, Sumegi A, Andrikovics H, Bors A, Tordai A, Papp M.: Functional polymorphisms of innate immunity receptors are not risk factors for the non-SBP type bacterial infections in cirrhosis., Liver Int. 2017 Dec 13. doi: 10.1111/liv.13664. [Epub ahead of print], 2018
Inotai D, Szilvasi A, Benko S, Boros-Major A, Illes Z, Bors A, Kiss KP, Rajczy K, Gelle-Hossó A, Buhler S, Nunes JM, Sanchez-Mazas A, Tordai A.: HLA genetic diversity in Hungarians and Hungarian Gypsies: complementary differentiation patterns and demographic signals revealed by HLA-A,-B and -DRB1 in Central Europe, Tissue Antigens.86(2):115-21., 2015
Kiss KP, Varga G, Mikala G, Balassa K, Bors A, Kovy P, Meggyesi N, Kozma A, Csacsovszki O, Remenyi P, Valyi-Nagy I, Tordai A, Masszi T, Andrikovics H.: The adverse effect of FOPNL genomic variant is reversed by bortezomib-based treatment protocols in multiple myeloma., Leuk Lymphoma. 2018 Mar;59(3):710-716., 2018
Mátrai Z, Andrikovics H, Szilvási A, Bors A, Kozma A, Ádám E, Halm G, Karászi É, Tordai A, Masszi T: Lipoprotein Lipase as a Prognostic Marker in Chronic Lymphocytic Leukemia., Pathol Oncol Res. 2017 Jan;23(1):165-171., 2017
Balassa K, Krahling T, Remenyi P, Batai A, Bors A, Kiss KP, Torbagyi E, Gopcsa L, Lengyel L, Barta A, Varga G, Tordai A, Masszi T, Andrikovics H: Recipient and donor JAK2 46/1 haplotypes are associated with acute graft-versus-host disease following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation., Leuk Lymphoma. 2017 Feb;58(2):391-398., 2017
Krahling T, Balassa K, Kiss KP, Bors A, Batai A, Halm G, Egyed M, Fekete S, Remenyi P, Masszi T, Tordai A, Andrikovics H.: Co-occurrence of Myeloproliferative Neoplasms and Solid Tumors Is Attributed to a Synergism Between Cytoreductive Therapy and the Common TERT Polymorphism rs2736100., Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2016 Jan;25(1):98-104., 2016
Cross NC, White HE, Ernst T, Welden L, Dietz C, Saglio G, Mahon FX, Wong CC, Zheng D, Wong S, Wang SS, Akiki S, Albano F, Andrikovics H, Anwar J, Balatzenko G, Bendit I, Beveridge J, Boeckx N, Cerveira N, Cheng SM, Colomer D, Czurda S, Daraio F, Dulucq S, Eggen L, El Housni H, Gerrard G, Gniot M, Izzo B, Jacquin D, Janssen JJ, Jeromin S, Jurcek T, Kim DW, Machova-Polakova K, Martinez-Lopez J, McBean M, Mesanovic S, Mitterbauer-Hohendanner G, Mobtaker H, Mozziconacci MJ, Pajič T, Pallisgaard N, Panagiotidis P, Press RD, Qin YZ, Radich J, Sacha T, Touloumenidou T, Waits P, Wilkinson E, Zadro R, Müller MC, Hochhaus A, Branford S: Development and evaluation of a secondary reference panel for BCR-ABL1 quantification on the International Scale., Leukemia. 2016 Sep;30(9):1844-52., 2016
Rajnics P, Kellner Á, Karádi É, Moizs M, Bödör C, Király PA, Marosvári D, Andrikovics H, Egyed M: Increased Lipocalin 2 level may have important role in thrombotic events in patients with polycythemia vera and essential thrombocythemia., Leuk Res. 2016 Sep;48:101-6., 2016
Remenyi P, Varga G, Mikala G, Reti M, Gopcsa L, Batai A, Csukly Z, Lengyel L, Torbagyi E, Barta A, Fabian J, Levai D, Szombath G, Andrikovics H, Masszi T: Early Versus Delayed Autologous Stem Cell Transplantation and Interferon Maintenance in Multiple Myeloma: Single-Center Experience of 18 Years., Transplant Proc. 2016 Jan-Feb;48(1):177-84, 2016
N Meggyesi, A Bors, A Kozma, E Ádám, P Reményi, A Bátai, E Torbágyi, L Gopcsa, L Lengyel, A Barta, K Kállay, G Kriván, R Simon, T Masszi, H Andrikovics: Monitoring of chimerism after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation by short tandem repeats, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine; 2016: 54(10): eA186, 2016
C Bodor, P Kiraly, T Krahling, A Gango, D Marosvari, T Masszi, S Fekete, G Ujj, M Egyed, P Farkas, J Csomor, B Kajtar, A Bors, A Tordai, H Andrikovics: MOLECULAR CHARACTERIZATION OF MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS WITH CONCOMITANT BCR-ABL1 AND JAK2 V617F OR CALRETICULIN MUTATIONS, HAEMATOLOGICA, 2016; 101 (S01): 551, 2016
H Andrikovics, A Bors, C Bödör, B Kajtár, Z László, B Nagy, A Tordai, MC Müller, A Hochhaus, NCP Cross: Harmonization of deep molecular monitoring of chronic myeloid leukemia in Hungary, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2016; 54 (10): eA168, 2016
Koszarska M, Kucsma N, Kiss K, Varady G, Gera M, Antalffy G, Andrikovics H, Tordai A, Studzian M, Strapagiel D, Pulaski L, Tani Y, Sarkadi B, Szakacs G.: Screening the Expression of ABCB6 in Erythrocytes Reveals an Unexpectedly High Frequency of Lan Mutations in Healthy Individuals., PLoS One. 2014 Oct 31;9(10):e111590., 2014
Krähling T, Balassa K, Meggyesi N, Bors A, Csomor J, Bátai Á, Halm G, Egyed M, Fekete S, Reményi P, Masszi T, Tordai A, Andrikovics H.: Komplex molekuláris genetikai vizsgálati algoritmus myeloproliferatív neoplasiák diagnosztikájában, Orv Hetil. 2014 Dec 1;155(52):2074-81., 2014
Mátrai Z, Andrikovics H, Szilvási A, Bors A, Kozma A, Ádám E, Halm G, Karászi É, Tordai A, Masszi T: Lipoprotein Lipase as a Prognostic Marker in Chronic Lymphocytic Leukemia., Pathol Oncol Res. 2017 Jan;23(1):165-171., 2017
Meggyesi N, A Bors, A Kozma, E Ádám, P Reményi, A Bátai, E Torbágyi, L Gopcsa, L Lengyel, A Barta, K Kállay, G Kriván, R Simon, T Masszi, H Andrikovics: Monitoring of chimerism after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation by short tandem repeats, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine; 2016: 54(10): eA186, 2016
Koszarska M, Bors A, Feczko A, Meggyesi N, Batai A, Csomor J, Adam E, Kozma A, Orban TI, Lovas N, Sipos A, Karaszi E, Dolgos J, Fekete S, Reichardt J, Lehoczky E, Masszi T, Tordai A, Andrikovics H.: Type and location of isocitrate dehydrogenase mutations influence clinical characteristics and disease outcome of acute myeloid leukemia., Leuk Lymphoma. 2013 May;54(5):1028-35., 2013
Koszarska M, Meggyesi N, Bors A, Batai A, Csacsovszki O, Lehoczky E, Adam E, Kozma A, Lovas N, Sipos A, Krahling T, Dolgos J, Remenyi P, Fekete S, Masszi T, Tordai A, Andrikovics H.: Medium-sized FLT3 internal tandem duplications confer worse prognosis, than short and long duplications in a non-elderly acute myeloid leukemia cohort., Leuk Lymphoma. 2013 Nov 25. [Epub ahead of print], 2013
Andrikovics H, Bors A, Meggyesi N, Koszarska M, Bödör Cs, Rajnai H, Csernus B, Kajtár B, Alpár D, Antal-Szalmás P, Kiss-László Zs, Pajor L, Kappelmayer J, Matolcsy A, Martin C. Müller és Tordai A.: A BCR-ABL1 génfúzió molekuláris monitorozás hazai standardizációja az Európai LeukemiaNet EUTOS program keretében., Hemat Transzf. 2013. november, 46(2):113-120., 2013
H Andrikovics, M Koszarska, A Bors, N Papp, D Czifra, O Csacsovszki, A Batai, E Adam, A Kozma, N Lovas, A Sipos, J Dolgos, S Fekete, P Remenyi, B Sarkadi, A Tordai, T Masszi.: POLYMORPHISMS OF MULTIDRUG RESISTANCE TRANSPORTER (ABCG2 AND ABCB1) GENES IN PATIENTS WITH ACUTE MYELOID LEUKAEMIA, Haematologica 2013; 98 (S1); p402., 2013
M Koszarska, I Kasza2, A Bors, H Andrikovics, A Tordai, A Varadi, K Németh, G Scheffer, G Szakacs, B Sarkadi.: MUTATIONS OF ABCG2 TRANSPORTER AS THE GENETIC BASIS OF HIGH FREQUENCY BLOOD ANTIGEN JUNIOR., Haematologica 2013; 98 (S1); p501., 2013
Andrikovics H, Meggyesi N, Koszarska M, Papp N, Krahling T, Halm G, Barta A, Bátai Á, Ujj Gy, Masszi T, Fekete S, Tordai A.: A trombopoetin receptor gén (MPL) mutációk kimutatása myeloproliferatív neopláziákban., Haematológia-Transzfúziológia 2013: 46 (Suppl. 1), 31, 2013
Andrikovics H, Bors A, Papp N, Halm G, Egyed M, Mikala G, Bátai Á, Reményi P, Masszi T és Tordai A.: Mennyiségi JAK2 V617F meghatározás jelentősége myeloproliferatív neopláziában (MPN)., Haematológia-Transzfúziológia 2013: 46 (Suppl. 1), 30-31;, 2013
Koszarska M, Bors A, Feczko A, Meggyesi N, Batai A, Csomor J, Adam E, Kozma A, Orban TI, Lovas N, Sipos A, Karaszi E, Dolgos J, Fekete S, Reichardt J, Lehoczky E, Masszi T, Tordai A, Andrikovics H.: Type and location of isocitrate dehydrogenase mutations influence clinical characteristics and disease outcome of acute myeloid leukemia., Leuk Lymphoma. 2013 May;54(5):1028-35., 2013
Koszarska M, Meggyesi N, Bors A, Batai A, Csacsovszki O, Lehoczky E, Adam E, Kozma A, Lovas N, Sipos A, Krahling T, Dolgos J, Remenyi P, Fekete S, Masszi T, Tordai A, Andrikovics H.: Medium-sized FLT3 internal tandem duplications confer worse prognosis, than short and long duplications in a non-elderly acute myeloid leukemia cohort., Leuk Lymphoma. 2014 Jul;55(7):1510-7., 2014
Andrikovics H, Bors A, Meggyesi N, Koszarska M, Bödör Cs, Rajnai H, Csernus B, Kajtár B, Alpár D, Antal-Szalmás P, Kiss-László Zs, Pajor L, Kappelmayer J, Matolcsy A, Martin C. Müller és Tordai A.: A BCR-ABL1 génfúzió molekuláris monitorozás hazai standardizációja az Európai LeukemiaNet EUTOS program keretében., Hemat Transzf. 2013. november, 46(2):113-120., 2013
Krähling T, Balassa K, Meggyesi N, Bors A, Csomor J, Bátai Á, Halm G, Egyed M, Fekete S, Reményi P, Masszi T, Tordai A, Andrikovics H.: Komplex molekuláris genetikai vizsgálati algoritmus myeloproliferatív neoplasiák diagnosztikájában, Orv Hetil. 2014 Dec 1;155(52):2074-81., 2014
Andrikovics H, Krahling T, Balassa K, Halm G, Bors A, Koszarska M, Batai A, Dolgos J, Csomor J, Egyed M, Sipos A, Remenyi P, Tordai A, Masszi T.: Distinct clinical characteristics in myeloproliferative neoplasms with calreticulin mutations, Haematologica. 2014 Jul;99(7):1184-90., 2014
Bors A, Andrikovics H, Illés Z, Jáger R, Kardos M, Marosi A, Nemes L, Tordai A.: Carrier and prenatal diagnostic strategy and newly identified mutations in Hungarian h, Blood Coagul Fibrinolysis. 2014 Sep 25., 2014
Koszarska M, Kucsma N, Kiss K, Varady G, Gera M, Antalffy G, Andrikovics H, Tordai A, Studzian M, Strapagiel D, Pulaski L, Tani Y, Sarkadi B, Szakacs G.: Screening the Expression of ABCB6 in Erythrocytes Reveals an Unexpectedly High Frequency of Lan Mutations in Healthy Individuals., PLoS One. 2014 Oct 31;9(10):e111590., 2014
Z Matrai, H Andrikovics, J Csomor, B Timar, A Kozma, Tordai A, T Masszi.: Extramedullary Myeloid Sarcoma With Eosinophilia and FIP1L1-PDGFRA Rearrangement: Complete Cytogenetic Response To Imatinib Therapy, BLOOD 2013; 122 (21), abstract: 5033., 2013
A Bors, H Andrikovics, S Benkő, A Boros-Major, Zs Illés, D Inotai, A Szilvási, A Gelle-Hossó, K Rajczy, A Tordai.: Complete absence of the c*04:09n allele in a large hungarian cohort, TISSUE ANTIGENS 2014; 84 (S1): p136, 2014
M Koszarska, I Kasza2, A Bors, H Andrikovics, A Tordai, A Varadi, K Németh, G Scheffer, G Szakacs, B Sarkadi.: Mutations of ABCG2 transporter as the genetic basis of high frequency blood antigen junior, Haematologica 2013; 98 (S1); p501., 2013
Bors A, Andrikovics H, Illés Z, Jáger R, Kardos M, Marosi A, Nemes L, Tordai A.: Carrier and prenatal diagnostic strategy and newly identified mutations in Hungarian h, Blood Coagul Fibrinolysis. 16(2) 161-6., 2015
White H, Deprez L, Corbisier P, Hall V, Lin F, Mazoua S, Trapmann S, Aggerholm A, Andrikovics H, Akiki S, Barbany G, Boeckx N, Bench A, Catherwood M, Cayuela JM, Chudleigh S, Clench T, Colomer D, Daraio F, Dulucq S, Farrugia J, Fletcher L, Foroni L, Ganderton R, Gerrard G, Gineikienė E, Hayette S, El Housni H, Izzo B, Jansson M, Johnels P, Jurcek T, Kairisto V, Kizilors A, Kim DW, Lange T, Lion T, Polakova KM, Martinelli G, McCarron S, Merle PA, Milner B, Mitterbauer-Hohendanner G, Nagar M, Nickless G, Nomdedéu J, Nymoen DA, Leibundgut EO, Ozbek U, Pajič T, Pfeifer H, Preudhomme C, Raudsepp K, Romeo G, Sacha T, Talmaci R, Touloumenidou T, Van der Velden VH, Waits P, Wang L, Wilkinson E, Wilson G, Wren D, Zadro R, Ziermann J, Zoi K, Müller MC, Hochhaus A, Schimmel H, Cross NC, Emons H.: A certified plasmid reference material for the standardisation of BCR-ABL1 mRNA quantification by real-time quantitative PCR., Leukemia. 2015 Feb;29(2):369-76., 2015
Varga G, Mikala G, Andrikovics H, Koszarska M, Balassa K, Ádám E, Kozma A, Tordai A, Masszi T.: NFKB1 -94ins/delATTG polymorphism is a novel prognostic marker in first line-treated multiple myeloma., Br J Haematol. 168(5):679-88., 2015
Langabeer SE, Andrikovics H, Asp J, Bellosillo B, Carillo S, Haslam K, Kjaer L, Lippert E, Mansier O, Oppliger Leibundgut E, Percy MJ, Porret N, Palmqvist L, Schwarz J, McMullin MF, Schnittger S, Pallisgaard N, Hermouet S; MPN&MPNr-EuroNet.: Molecular diagnostics of myeloproliferative neoplasms., Eur J Haematol. 2015 Oct;95(4):270-9., 2015
Bors A, Inotai D, Andrikovics H, Benkő S, Boros-Major A, Illés Z, Szilvási A, Gelle-Hossó A, Rajczy K, Tordai A.: Low occurrence of the HLA-C*04:09N allele in a large Hungarian cohort., Tissue Antigens. 86(1):32-5., 2015
Meggyesi N, Kovy P, Telek V, Balassa K, Varga L, Bors A, Remenyi P, Batai A, Torbagyi E, Gopcsa L, Lengyel L, Barta A, Tordai A, Masszi T, Andrikovics H.: Polimorphism in TGFB1 gene predisposes to relapse and development of acute graft-versus-host disease grades III-IV., Haematologica, 2017; 102 (S2), p625; E1535., 2017
Balassa K, Andrikovics H, Remenyi P, Batai A, Bors A, Kiss KP, Szilvasi A, Rajczy K, Inotai D, Gopcsa L, Lengyel L, Barta A, Reti M, Tordai A, Masszi T.: The potential role of HLA-DRB1*11 in the development and outcome of haematopoietic stem cell transplantation-associated thrombotic microangiopathy., Bone Marrow Transplant. 50(10):1321-5., 2015
Inotai D, Szilvasi A, Benko S, Boros-Major A, Illes Z, Bors A, Kiss KP, Rajczy K, Gelle-Hossó A, Buhler S, Nunes JM, Sanchez-Mazas A, Tordai A.: HLA genetic diversity in Hungarians and Hungarian Gypsies: complementary differentiation patterns and demographic signals revealed by HLA-A,-B and -DRB1 in Central Europe, Tissue Antigens.86(2):115-21., 2015
Varga G, Mikala G, Kiss KP, Kosóczki É, Szabó E, Meggyesi N, Balassa K, Kövy P, Tegze B, Szombath G, Tordai A, Andrikovics H, Homolya L, Masszi T.: Proteasome Subunit Beta Type 1 P11A Polymorphism Is a New Prognostic Marker in Multiple Myeloma., Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2017 Nov;17(11):734-742., 2017
White H, Deprez L, Corbisier P, Hall V, Lin F, Mazoua S, Trapmann S, Aggerholm A, Andrikovics H, Akiki S, Barbany G, Boeckx N, Bench A, Catherwood M, Cayuela JM, Chudleigh S, Clench T, Colomer D, Daraio F, Dulucq S, Farrugia J, Fletcher L, Foroni L, Ganderton R, Gerrard G, Gineikiene E, Hayette S, El Housni H, Izzo B, Jansson M, Johnels P, Jurcek T, Kairisto V, Kizilors A, Kim DW, Lange T, Lion T, Polakova KM, Martinelli G, McCarron S, Merle PA, Milner B, Mitterbauer-Hohendanner G, Nagar M, Nickless G, Nomdedeu J, Nymoen DA, Leibundgut EO, Ozbek U, Pajic T, Pfeifer H, Preudhomme C, Raudsepp K, Romeo G, Sacha T, Talmaci R, Touloumenidou T, Van der Velden VH, Waits P, Wang L, Wilkinson E, Wilson G, Wren D, Zadro R, Ziermann J, Zoi K, Muller MC, Hochhaus A, Schimmel H, Cross NC, Emons H: A certified plasmid reference material for the standardisation of BCR-ABL1 mRNA quantification by real-time quantitative PCR., LEUKEMIA 29: (2) 369-376, 2015

 

Events of the project

 
2017-04-20 15:26:48
Résztvevők változása
2017-01-18 12:41:41
Résztvevők változása
2016-02-03 13:33:48
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Tordai Attila
Új vezető kutató: Andrikovics Hajnalka

A vezető kutató váltás indoka: munkahelyváltás
2016-01-12 15:03:29
Résztvevők változása
2015-01-28 13:38:43
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Országos Vérellátó Szolgálat (Országos Vérellátó Szolgálat), Új kutatóhely: (Országos Vérellátó Szolgálat).
2014-03-06 15:37:38
Résztvevők változása
Back »