’Oh, Selîmî it would be the best for us if at our banquet, The blood of the infidels was our wine and their skulls our goblets’. The Persian Divan of Sultan Selim I.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
104979
Type K
Principal investigator Péri, Benedek
Title in Hungarian "Ó, Szelímí! Az volna jó, ha a lakománkon, A hitetlenek vére volna borunk, s koponyájuk a poharunk". I. Szelim szultán perzsa dívánja.
Title in English ’Oh, Selîmî it would be the best for us if at our banquet, The blood of the infidels was our wine and their skulls our goblets’. The Persian Divan of Sultan Selim I.
Keywords in Hungarian Oszmán Birodalom, I. Szelim szultán, török irodalom, perzsa irodalom
Keywords in English Ottoman Empire, Sultan Selim I, Turkish literature, Persian literature
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Oriental studies
Panel History
Department or equivalent Institute of Oriental Studies (Eötvös Loránd University)
Starting date 2012-09-01
Closing date 2017-08-31
Funding (in million HUF) 8.880
FTE (full time equivalent) 3.75
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

I. Szelim szultán (1512–1520) nem az egyetlen oszmán uralkodó, aki államférfiként is és költőként is jelentőset alkotott. Költészete bizonyos szempontból mégis egyedülálló, hiszen ő az egyetlen a szultánok sorában, aki verseinek túlnyomó többségét, több,mint 300 verset, nem törökül, hanem perzsául írta. Ez a tény azért különösen figyelemre méltó, mert a szultán nagy ellenfele, I. Iszmaíl iráni uralkodó viszont kizárólag törökül verselt.
A szultán perzsa nyelvű versgyűjteményét Paul Horn ismertette meg a tudományos világgal. Először a szöveget jelentette meg 1904-ben, majd majd két évvel később egy cikket is szentelt az oszmán uralkodó perzsa nyelvű költészetének. Hornt követően a magyar iranista, Kégl Sándor foglalkozott a témával egy 1910-ben közreadott rövid és felületes cikkében. Az azóta eltelt időben sem a török irodalomtörténet, sem a nyugati tudományosság nem foglalkozott behatóan I. Szelim perzsa nyelvű költészetével. Jelen pályázat ezért kettős célt tűz maga elé: a versgyűjtemény kritikai kiadásának elkészítését és egy hosszabb lélegzetű, bevezető tanulmány megírását, mely a kor történeti, irodalomtörténeti kontextusába ágyazva vizsgálja, elemzi Szelim verseit. A tervezett kötetet egy annotált magyar fordítás teszi teljessé.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A tervezett projekt két részből áll.
1. A kritikai kiadás. Horn 1904-es szövegkiadása összesen négy kézirat alapján készült. A tervezett kritikai kiadás nemcsak a Törökországban található, tíznél több kéziratot veszi figyelembe, de feldolgozza két teheráni kézirat anyagát is, melyből az egyik olyan verseket is megőrzött, mely más variánsokban nem lelhető fel.
2. Az előszó. Az előszó olyan történeti, irodalom történeti témákat vizsgál, melyek elengedhetetlenek a kérdés megértéséhez.
a. A történeti háttér. Az a tény, hogy I. Szelim perzsául, iráni ellenfele, I. Iszmaíl törökül verselt, azt sugallja, hogy költeményeik sokkal többek voltak hétköznapi verseknél. Úgy tűnik, a fegyverrel megvívott oszmán-szafavida összecsapások mellett egy jelentős erőket megmozgató propaganda háború is folyt, melyben az uralkodók is részt vettek.
b. Irodalomtörténeti elemzés. A szultán verseinek jelentős része klasszikus perzsa szerzők költeményeinek parafrázisa. Az előszónak ez a része egyrészt a parafrázis (nazíre) jelenségét, korabeli értékét, mondanivalóját kívánja vizsgálni, másefelől a versek elemzésével megpróbál választ adni az egyik legfontosabb kérdésre: tehetséges, jó költő volt-e I. Szelim oszmán szultán.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

I. Szelim versgyűjteményének kiadása, a szultán személyének jelentősége és a téma feldolgozatlansága miatt nagy nemzetközi érdeklődésre tarthat számot. A kritikai szöveghez mellékelt tanulmány a perzsa török kapcsolatok egyik fontos pillanatát világítja meg. A szultán verseinek összehasonlító elemzése a történeti, irodalom történeti vonatkozásokon túl segíthet megérteni a 16.századi török-perzsa világ szellemi elitjének világlátását, a korabeli költők poetikai stratégiáit, s bepillantást enged a hódító Oszmán Birodalom egyik nagy jelentőségű, tehetséges uralkodójának gondolkodásába.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A 16. század elején, I. Szelim uralkodása (1512-1520) idején az Oszmán Birodalom figyelmét keleti szomszédja, a szafavida Irán kötötte le. I. Szelim perzsa nyelvű versgyűjteménye az igen intenzív oszmán-iráni kapcsolatok egyik jelentős korszakának mellékterméke, amikor a két birodalom hol fegyverrel, hol más, békésebb eszközökkel, többek között tollal küzdött egymás ellen. A versgyűjteményen keresztül megismerhető a korabeli szellemi elit világlátása, a költők versről, költészetről vallott felfogása, és a kor egyik legtehetségesebb uralkodójának gondolkodása.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The proposed research would include a new and critical edition of the 300 odd gazels and 3 kasides composed in Persian by Sultan Selim I. The edition is intended to be based on Paul Horn's edition plus the 15 odd manuscripts in Istanbul and Tehran. The volume would include a foreword focusing on the historical and literary context of Selim's poetry, a comparative analysis of the Sultan's poetry and also an annotated translation of the poems. The proposed project would be built on the results of the research work already done.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

When Paul Horn published the dîvân of Sultan Selim I in 1904, he used seven manuscripts but out of them only three are preserved in Turkish libraries. The new critical edition besides using Horn's edition, would mainly be based on the 15 odd manuscripts available in Turkey and Iran, including a rare copy in Tehran with poems not found anywhere else. The foreword and the couplet by couplet comparative analysis of the text would endavour to address the most important historical and literary issues that are essential for assessing the merits and value of Sultan Selim's Persian poetry. The volume would be complete with an annotated translation of the poems.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Though Horn’s edition based only on seven of the extant manuscripts and typeset in ta'lîk was published in 1904 no in-depth analysis of Sultan Selim's gazels and the kasides has been published so far. Horn devoted a short article to the subject in 1906 that was followed by a twenty page long study full of mistakes by a Hungarian Iranist, Kégl Sándor in 1910. Though the sultan’s poetry seems to have been quite popular in the Ottoman Empire in the late 19th century as it is attested by a selection of his ‘best’ lines published in a separate volume, Turkish scholars contributed very little to the study of the topic. The first one to write on the subject was Ali Emiri who devoted a few paragraphs to Selim’s poetical efforts in one of his articles published in 1916. The gazels were translated into Turkish by Ali Nihat Tarlan in 1946 and most recently Ahmet Kartal has taken up the subject in one of his studies. The latest additions to the short list of studies written on the subject are my two articles in Hungarian that are parts of a planned series. The proposed project would thus study a rather neglected but most interesting topic of Ottoman literary history.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Sultan Selim I was not the only one among the sultans of the Ottoman Empire whose favourite pastime acitivities included composing pieces of poetry. Nevertheless he was the only one who wrote his poems almost exclusively, not as one would expect, in Ottoman Turkish, but Persian, the language of Safavids who were the main opponents of the Ottomans in the East. Though Paul Horn’s edition based only on seven of the extant manuscripts and typeset in ta'lîk was published in 1904 no in-depth analysis of Sultan Selim's gazels and the kasides has been published so far. Horn devoted a short article to the subject in 1906 that was followed by a twenty page long study full of mistakes by a Hungarian Iranist, Kégl Sándor in 1910. Though the sultan’s poetry seems to have been quite popular in the Ottoman Empire in the late 19th century as it is attested by a selection of his ‘best’ lines published in a separate volume, Turkish scholars contributed very little to the study of the topic. The first one to write on the subject was Ali Emiri who devoted a few paragraphs to Selim’s poetical efforts in one of his articles published in 1916. The gazels were translated into Turkish by Ali Nihat Tarlan in 1946 and most recently Ahmet Kartal has taken up the subject in one of his studies. The latest additions to the short list of studies written on the subject are my two articles that are parts of a planned series. The proposed research would include a new and critical edition of the Persian dîvân of Sultan Selim I together with a foreword, a comparative analysis and an annotated translation of the poems.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat célja I. Szelim oszmán szultán perzsa nyelvű versgyűjteménye, dívánja kritikai kiadásának előkészítése volt. A kutatás első lépését a szükséges kéziratok felkutatása és megszerzése jelentette. A pályázat pénzügyi elszámolásának rugalmatlansága azt eredményezte, hogy a kéziratokat saját zsebből kellett megvásárolnom. Ez tetemes összeget jelentett, mivel a kutatás során húsz korábban nem ismert kéziratot sikerült találnom, melyekből több, mint 100 eddig publikálatlan vers került elő. A kiadáshoz tartozó kritikai apparátus az egyes kéziratok közötti legapróbb eltéréseket is feltünteti a részletes jelentésben jelzett módon, ami lehetővé teszi a szöveghagyományozás eltéréseinek nyomon követését. A munka során az eredetileg vállalthoz képest sokkal nagyobb anyag került feldolgozásra, s menet közben világossá vált, hogy a szultán költészetével kapcsolatban újonnan felvetődött kérdések megválaszolására egy teljes monográfiára is szükség lesz, melynek alapját az elkészült kiadás jelenti. A kiadás, a szükséges változtatások elvégzése után angolul fog megjelenni egy magyar szakmai kiadónál, remélhetőleg 2018 folyamán. A monográfia publikálására a tervek szerint egy évvel később kerülhet sor. A projekt futamideje alatt öt a témához szorosan és négy lazábban kapcsolódó tanulmányt írtam, ezek közül eddig négy jelent meg. A szultán költészetének kutatásában elért eredményekről 4 nemzetközi konferencián számoltam be.
Results in English
The aim of the project was to prepare a new critical edition of the divan of the Ottoman Sultan, Selim I (1512-1520). The starting point of the research was the critical edition published by Paul Horn in 1904. Horn's edition was based on 7 manuscript out of which only 3 came from libraries situated in Istanbul. During the past five years I managed to discover and purchase 20 further unknown manuscripts which yielded more than 100 hitherto unknown poems. The critical apparatus of the edition records the minutest differences between the manuscripts making it possible to map the textual tradition. The textual material researched and included in the new edition is considerably bigger than Horn's edition of 300 poems. The critical edition will be published in English by a Hungarian publisher, hopefully in 2018. In the light of the new material unearthed a full length monograph on Selim's poetry is being prepared and it is planned to be published in 2019. During the research project 9 papers were written out of which 4 have already been printed and 4 have been accepted for publication and 4 papers were read at international conferences.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104979
Decision
Yes

 

List of publications

 
Péri Benedek: I. Szelim szultán kiadatlan perzsa versei I., Keletkutatás 2015 tavasz, 115-138., 2015
Péri Benedek: I. Szelim szultán kiadatlan perzsa versei II., Keletkutatás 2015 ősz, pp. 113-130., 2015
Péri Benedek: The influence of Mīr `Alī-šīr Navāyī’s Persian poetry on the ghazals of the Ottoman sultan Selim I (1512–1520), Shuhrat Sirajiddinov (szerk.), Alisher Navoiy va XXI asr. Tashkent: Tamaddun, 2017. pp. 74-80, 2017
Péri Benedek: I. Szelim szultán (1512–1520) imitációs technikája. Két Háfiz parafrázis példája, Keletkutatás 2016 tavasz, pp. 63-76, 2016
Péri Benedek: I. Szelim szultán kiadatlan perzsa versei II., Keletkutatás 2015 ősz, pp. 113-130., 2015
Back »