Diszlokációk kollektív tulajdonságainak vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
105335
típus K
Vezető kutató Groma István
magyar cím Diszlokációk kollektív tulajdonságainak vizsgálata
Angol cím Collective properties of dislocations
magyar kulcsszavak diszlokáció, deformációs instabilitás, diszlokációk kontinuum elmélete
angol kulcsszavak dislocation, deformation instabilities, continuum theory of dislocations
megadott besorolás
Fizika (Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományok)100 %
Ortelius tudományág: Fizika
zsűri Fizika
Kutatóhely Anyagfizikai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Györgyi Géza
Hegyi Ádám István
Ispánovity Péter Dusán
Kalácska Szilvia
Lendvai János
Szabó Péter
Tüzes Dániel
projekt kezdete 2012-09-01
projekt vége 2016-11-30
aktuális összeg (MFt) 32.548
FTE (kutatóév egyenérték) 14.23
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt célja mikron méretű kristályos objektumok deformációja során fellépő sztochasztikus jelenségek statisztikus fizikai vizsgálata elméleti és kísérleti módszerekkel. Az elvégzett vizsgálatok 5 csoportba oszthatók. A kapott legfontosabb eredmények a következők: A diszlokációk korábbi kontinuum elméletét továbbfejlesztettük. Az új elmélet képes leírni a szemcsehatárok közelében kialakuló diszlokációeloszlást valamint számot tud adni diszlokáció mintázatok kialakulásáról. Részletesen vizsgáltuk diszkrét diszlokáció dinamikai (DDD) szimulációval a diszlokáció lavinák tulajdonságait. Számtalan új jelenséget tanulmányoztunk részletesen. Egy új mezoszkopikus sztochasztikus modellt javasoltunk. Ez a mikroszkopikus DDD szimuláció és a teljesen determinisztikus kontinuum modell közötti átmenetet teremti meg. Építettünk egy olyan nanodeformációs berendezést amivel a SEM kamrájában tudunk in situ deformációs méréseket elvégezni. Az új berendezéssel Cu, Zn, ill. Al ötvözetekből készített mikrooszlopokon vizsgáltuk a diszlokáció lavinák tulajdonságait. Javasoltunk egy új módszer a kristályos anyagokban kialakuló belső feszültségek EBSD-vel történő meghatározására. A kapott eredményeket röntgen vonalprofil mérésekkel vetettük össze deformált Cu egykristályokon.
kutatási eredmények (angolul)
The main objective of the work proposed in the project was the experimental and theoretical investigation of the statistical properties of the deformation of micron sized objects. The research carried out can be separated into five different tasks. The results obtained are the following: The continuum theory of dislocations was further developed. Now it is able to describe dislocation density variation near a boundary and it predicts dislocation patterning too. The properties of dislocation avalanches were studied by discrete dislocation dynamics (DDD) simulations. Several new features of the collective motion of dislocations were analyzed in details. A new mesoscopic stochastic model was proposed. It represents a link between the DDD approach corresponding to the microscale and the fully deterministic continuum descriptions. A nanodeformation device suitable to perform compression tests in the chamber of a SEM was developed. With the new device compression tests were performed on Cu, Zn, and Al alloy micropillars to study dislocation avalanches. A new method was proposed to determine the internal stress distribution by EBSD. The results obtained were compares to X ray line profile measurements on compressed Cu single crystals.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105335
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
I Groma, M Zaiser, PD Ispánovity: Dislocation patterning in a two-dimensional continuum theory of dislocations, Physical Review B 93 (21), 214110, 2016
P Szabó, PD Ispánovity, I Groma: Plastic strain is a mixture of avalanches and quasireversible deformations: Study of various sizes, Physical Review B 91 (5), 054106, 2015
Á Hegyi, PD Ispánovity, M Knapek, D Tüzes, K Máthis, F Chmelík, Z Dankházi, G Varga, I Groma: Micron-scale deformation: a coupled in-situ study of strain bursts and acoustic emission, arXiv preprint arXiv:1604.01815, Submitted for publication to Microscopy and Microanalysis, 2016
S Kalácska, I Groma, A Borbély, PD Ispánovity: Comparison of the dislocation density obtained by HR-EBSD and X-ray profile analysis, arXiv preprint arXiv:1610.08915, Submitted for publication to Applied Physics Letters, 2016
D Tüzes, M Zaiser, PD Ispánovity: Disorder is good for you: The influence of local disorder on strain localization and ductility of strain softening materials, arXiv preprint arXiv:1604.01821, Submitted for publication to International Journal of Fracture, 2016
Ispánovity PD, Hegyi Á, Groma I, Györgyi G, Ratter K, Weygand D: Average yielding and weakest link statistics in micron-scale plasticity, ACTA MATERIALIA (ISSN: 1359-6454) 61: (16) pp. 6234-6245. (2013), 2013
Groma I, Tüzes D, Ispánovity PD: Asymmetric X-ray line broadening caused by dislocation polarization induced by external load, SCRIPTA MATERIALIA (ISSN: 1359-6462) 68: (9) pp. 755-758., 2013
Péter Dusán Ispánovity, Lasse Laurson, Michael Zaiser, István Groma, Stefano Zapperi, Mikko J. Alava: Avalanches in 2D Dislocation Systems: Plastic Yielding is not Depinning, arXiv:1307.3377, 2013
Péter Dusán Ispánovity, Lasse Laurson, Michael Zaiser, István Groma, Stefano Zapperi, Mikko J. Alava: Avalanches in 2D Dislocation Systems: Plastic Yielding is not Depinning, PRL 112: Paper 235501, 2014
Peter Szabo, Peter Dusan Ispanovity, Istvan Groma: Plastic strain is a mixture of avalanches and quasi-reversible deformations: Study of various sizes, arXiv:1408.2444, 2014
Istvan Groma, Zoltan Vandrus, Peter Dusan Ispanovity: Scale-free phase field theory of dislocations, arXiv:1404.6344, 2014
Peter Szabo, Peter Dusan Ispanovity, Istvan Groma: Plastic strain is a mixture of avalanches and quasi-reversible deformations: Study of various sizes, PHYSICAL REVIEW B 91:(5) Paper 054106, 2015
Istvan Groma, Zoltan Vandrus, Peter Dusan Ispanovity: Scale-free phase field theory of dislocations, PHYSICAL REVIEW LETTERS 114:(1) Paper 015503. 5 p., 2015
PD Ispánovity, D Tüzes, P Szabó, M Zaiser, I Groma,: The role of weakest links and system size scaling in multiscale modeling of stochastic plasticity, Accepted for publication in Physical Review B, 2016

 

Projekt eseményei

 
2013-10-11 13:54:49
Résztvevők változása
2012-07-31 10:31:08
Résztvevők változása
vissza »