Effects of the commensal microflora on human skin cells and on the complex skin barrier under physiological and pathological conditions  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
105369
Type NK
Principal investigator Kemény, Lajos
Title in Hungarian A bőr kommenzális mikroflórájának hatása a bőrsejtekre és az epidermális barrierre fiziológiás és patológiás körülmények között
Title in English Effects of the commensal microflora on human skin cells and on the complex skin barrier under physiological and pathological conditions
Keywords in Hungarian acne, keratinocita, szebocita, Propionibacterium acnes, epidermális barrier
Keywords in English acne, keratinocyte, sebocyte, Propionibacterium acnes, epiderma barrier
Discipline
Public health, health services, environmental and occupational medicine, epidemiology, medical ethics (Council of Medical and Biological Sciences)100 %
Ortelius classification: Dermatology
Panel Clinical Medicine
Department or equivalent Department of Dermatology and Allergology (University of Szeged)
Participants Ambrus, Lídia
Bebes, Attila
Bíró, Tamás
Czifra, Gabriella
Göblös, Anikó
Gubán, Barbara
Lakatos, Lóránt
Szabó, Kornélia
Tax, Gábor
Zákány, Nóra
Zsoldiné dr. Urbán, Edit
Starting date 2013-01-01
Closing date 2017-12-31
Funding (in million HUF) 94.848
FTE (full time equivalent) 25.85
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Vizsgálataink modell betegsége az acne vulgaris, mely a serdülőkori populáció nagy százalékát érintő bőrbetegség. Az acne a bőr speciális anatómiai és funkcionális struktúráit, a pilosebaceous egységeket érintő multifaktoriális gyulladásos betegség, mely bár klinikailag jól jellemzett, a kialakulásának hátterében álló folyamatok részletei a mai napig nem tisztázottak. Különösen igaz ez a betegség patogenezisében feltételezhetően szerepet játszó kommenzális mikróba, a Propionibacterium acnes (P. acnes) baktérium pontos szerepére.
Jelen hipotézisünk szerint a bőr kommenzális flórája, ezen belül a P. acnes baktérium szerepe kettős; az egészséges bőrben részt vesz annak komplex védelmi rendszerének, az epidermális barriernek a kialakításában és fenntartásában. Emellett feltételezésünk szerint patológiás körülmények között fontos szerepet játszik a veleszületett immun- és gyulladásos folyamatok szabályozásában. Munkánk során a P. acnes baktérium bőrsejtekre gyakorolt hatásait in vitro modell rendszerekben tanulmányozzuk.
Munkánk során kapott eredményeink hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogy mi a szerepe a bőr kommenzális mikroflórájának az epidermális barrier kialakításában, ennek során pontosan milyen molekuláris folyamatok mennek végbe a különböző bőrsejtekben. Mi történik molekuláris szinten akkor, ha felborul a szervezet immunszabályozásának és a bőrünkön élő mikrobiális ökoszisztémának az egyensúlya, például az acnés tünetek kialakulása során.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az acne patogenezisét a világ számos laboratóriumában, a jelenleg rendelkezésre álló legmodernebb technológiák segítségével kutatják. Ennek ellenére a pontos molekuláris patogenezis, valamint a betegség kialakulása során a bőrsejtek és a mikrobiális flóra kölcsönhatásának jellegzetességei és ezek változása a mai napig nem ismertek.
A pályázat keretében végzett vizsgálatok alapját az az elgondolás képezi, hogy a keratinociták, a szebociták, valamint a bőr kommenzális flórájában megtalálható Propionibacterium acnes (P. acnes) egymással egy finoman szabályozott egyensúlyt alkotnak. Ezek mindegyike, így a baktériumok is, fontos szerepet játszanak a bőr komplex barrierjének kialakításában. A fenti egyensúly felborulása patogén folyamatok, illetve különféle bőrbetegségek kialakulásához vezethet.
Munkánk során az alábbi kérdéseket vizsgáljuk:
-Ismert, hogy a P. acnes hatására in vitro keratinocita és szebocita sejtekben különböző immunfolyamatok indulnak, de az a mai napig nem tisztázott, hogy hogyan válik egy kommenzális baktérium patogénné.
-Melyek azok a körülmények és faktorok, amik ezt a változást okozzák?
-Milyen molekuláris folyamatok zajlanak az egészséges bőrsejtekben és az acne patogenezise során?
-Mi az oka annak, hogy ugyanaz a baktérium a tinédzserek esetében igazoltan hozzájárul az acnés tünetek kialakulásához, majd pár év elteltével már nem okoz immunaktivációt a bőrsejtekben?
-Mi az oka az egyéni tünetek súlyosságában megfigyelhető nagy eltéréseknek?
-Van-e mindennek valami köze a bőr barrier aktuális állapotához?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Szervezetünknek a környezettel érintkező felszínei folyamatosan kitettek a környezet különféle káros hatásainak. Ezek az anatómiai területek speciális mikrobiális flórával rendelkeznek, melyek tanulmányozása fontos tudományos kérdéseket vet fel. Munkánk során alapkutatás jellegű tevékenységet folytatunk, de a vizsgált problémák klinikai szempontból is igen jelentősek.
Vizsgált modellünk az acne, ami a tinédzserkorú populáció igen jelentős százalékát érintő bőrbetegség. Klinikai szempontból az acne a bőr speciális struktúráit, a follikulusokat érintő multifaktoriális, hiperproliferatív, gyulladásos betegség, mely ugyan klinikailag jól ismert és karakterizált, de a pontos molekuláris patogenezise a mai napig nem tisztázott. Eddigi ismereteink szerint a betegség kialakulásában fontos szerepet játszik a bőr sejtjeinek abnormális működése, és egy a follikulusainkban élő kommenzális mikróba, a Propionibacterium acnes (P. acnes).
Jelen feltevésünk szerint a bőr sejtjei (keratinociták és szebociták), valamint a P. acnes baktérium egymással dinamikus egyensúlyban áll, melynek részletes megismerésére in vitro modell kísérleteket végzünk. Vizsgálatainkban olyan kérdésekre szeretnénk választ kapni, hogy mi a pontos szerepe a kommenzális flórának a bőr barrier funkciójában, milyen molekuláris folyamatok mennek végbe a bőrsejtekben a baktérium hatására egészséges körülmények között, és az acnés tünetek kialakulása során.
Várható eredményeink egyrészt alapkutatási szempontból jelentősek, de emellett alapját képezhetik új terápiás eljárások kidolgozásának nemcsak az acne, de más olyan bőrbetegségek esetében is, melyekben a bőrsejtek és a kommenzális flóra egyensúlyának felborulása fontos szerepet játszik.
Ezek a vizsgálatok nemcsak azért fontosak, mert egy olyan betegség mélyebb megismerését tűzik ki célul, mely a tinédzserkorú populáció nagy százalékának életében igen jelentős szerepet játszik. Eredményeink hasznosíthatóságának gazdasági jelentősége is óriási, hiszen a bőrtünetek kezelésére alkalmazott kozmetológiai készítmények és gyógyszerek piaca napjainkban kiemelkedő.
Összességében a pályázat keretében várható eredmények alap- és alkalmazott kutatási, klinikai és potenciális gazdasági jelentőséggel is rendelkeznek.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az acne a bőrben található speciális anatómiai és funkcionális egységek (follikulusok) gyulladásos betegsége. Multifaktoriális kórkép, melynek kialakulásában számos faktor fontos szerepet játszik. Bár a betegség klinikailag jól ismert, és a serdülőkorú populáció 80-90%-át érinti valamilyen mértékben, komplex sajátságai miatt kialakulásának pontos mechanizmusa a mai napig nem ismert. Patogenezise során a bőrben található sejtek (keratinociták és szebociták) működési zavarai mellett egy a follikulusokban túlszaporodó, egyébként nem patogén baktérium (Propionibacterium acnes, P. acnes) is szerepet játszik.
Feltevésünk szerint a keratinociták, a szebociták, valamint a P. acnes baktérium az egészséges bőrben egymással dinamikus egyensúlyban van. Mindegyikük, még a baktérium is, fontos szerepet játszik az egészséges bőr működésének, egy sorétű védőrendszer, az úgynevezett epidermális barrier kialakításában és fenntartásában. Ha ez az egyensúly felborul, az a barrier felborulásához, patogén folyamatok elindulásához vezet.
Munkánk során in vitro rendszerekben tanulmányozzuk ennek a bonyolult rendszernek a felépítését és működését, a P. acnes hatását a keratinociták és szebociták sejt- és molekuláris biológiai folyamataira.
Kísérleteink során olyan kérdésekre keresünk választ, hogy milyen folyamatok történnek a baktérium hatására az egészséges bőrben, illetve a patogén folyamatok során. Kapott adataink segítségével várhatóan közelebb kerülünk annak megválaszolásához, hogy hogyan és miért válik egy ártalmatlan baktérium patogénné, mi történik a bőrsejtekben, valamint hogy hogyan tudjuk ezeket az adatokat a gyakorlati életben, új terápiás módszerek kifejlesztéséhez alkalmazni.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Our model disease is acne vulgaris, one of the most common skin diseases affecting a large percent of the adolescent population. Classically acne is considered as a multifactorial, inflammatory disease of the pilosebaceous unit, and even though it is clinically well characterized, there are still many open questions exists, especially concerning the exact sequence of events in its molecular pathogenesis, and the role of the otherwise commensal bacterium Propionibacterium acnes (P. acnes) in these processes.
We propose that the commensal microflora, especially P. acnes, apart from inducing the innate immune and inflammatory events under pathological conditions, also plays a key role in the establishment and maintenance of the complex barrier functions of the human skin. We aim at studying these various effects of the P. acnes bacterium on skin cells in suitable in vitro models.
By completing these studies, we will gain a better understanding of the role of the commensal microbial flora in the maintenance of the skin barrier; the nature and the sequence of molecular events taking place in the healthy skin in order to keep up this balanced state; and also how disturbance of host immunity and/or the microbial ecosystem may result in disease-provoking dysbiosis during the pathogenesis of acne.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Even though the molecular pathogenesis of acne is being investigated in several laboratories using state of the art molecular technologies, the exact pathogenesis of this common skin disease, the role of resident skin cells (keratinocyte, sebocyte) and the commensal flora is still not fully elucidated.
According to our current hypothesis, keratinocytes, sebocytes and the commensal Propionibacterium acnes (P. acnes) bacterium exists in a delicate balance in our follicles. In contrast to the previous hypotheses, all three elements, even the microbes, are playing an active role in the formation and the maintenance of the epidermal barrier. Disturbances of this system lead to barrier defects and subsequently to the initiation of various skin diseases.
Our major questions:
-Changes in the cell biological and molecular properties of the various in vitro cultured skin cell types (keratinocytes, sebocytes) upon P. acnes treatment is readily described in the literature, but it is still not quite understood how an otherwise harmless commensal would become pathogenic.
-What factors are responsible for these changes?
-What is the exact sequence of the molecular events that happen in the skin cells in response to the P. acnes bacterium in healthy and acne-proned skin?
-How can it happen, that the same bacterium may initiate the immune and inflammatory processes in puberty leading to acne, whereas, on other occasions, it can also escape immune activation in our skin?
-What causes the large variations in the clinical severity of the symptoms in the different individuals? Does it have any connection with the actual state of our skin barrier?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Understanding the exact function of cells that are located at the forefront of the human body that are constantly exposed to the various effects of the outer environment, and also in close connection with a specialized microbial flora that inhabit these niches can bring up many interesting scientific questions to be solved. Our major approach is to perform basic, explorative research, but study questions that are strongly clinically oriented.
Our model disease is acne vulgaris, one of the most common skin diseases affecting a large percent of the adolescent population. Classically acne is considered as a multifactorial, inflammatory disease of the pilosebaceous unit, and even though it is clinically well characterized, there are still many open questions exists, especially concerning the exact sequence of events in its molecular pathogenesis, and the role of the otherwise commensal bacterium Propionibacterium acnes (P. acnes) in these processes.
We propose the existence of a dynamic interaction involving the resident skin cells and P. acnes, and we aim to study various elements of this system in suitable in vitro models.
By completing these studies we will gain a better understanding of the role of the commensal microbial flora in the maintenance of the skin barrier, the nature and the sequence of molecular events occuring in the healthy skin in order to keep the balanced state and also during the pathogenesis of acne.
Apart from the basic scientific value of these results they can also serve as foundations for the development of novel treatment modalities not only for acne, but also for other skin diseases where imbalance of the skin cells and the resident microbial flora is suggested to play a major role in the pathogenesis. These questions have a great importance, as acne itself is a very common skin disease of the adolescent population, an age group in which physical appearance is a key problem. Not to mention the potential economical importance of new treatment options, as the market value of over the counter skin care products and different medications is enormous.
Overall, the proposed project can result significant achievements useful for basic, clinical and applied science too.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Acne is an inflammatory disease of a special anatomical and functional structure in our skin (pilosebaceous unit). It is a multifactorial disease, and several different factors are playing an important role in its pathogenesis. Though acne is clinically well-characterized and affects 80-90% of the adolescent population, because of its complex nature its exact pathophysiology is still not known. Known pathogenic factors include the irregular function of the resident skin cells, such as the keratinocytes and sebocytes, and hypercolonization of the skin follicles by a commensal bacterium called Propionibacterium acnes (P. acnes).
According to our current hypothesis keratinocytes, sebocytes and the P. acnes bacterium is exists in an intricate balance in the healthy skin. All of them are actively participate in the formation and maintenance of a multilayer defense system called the epidermal barrier. If this balance gets disturbed, that will lead to the disruption of this barrier, and to the initiation of pathogenic events.
In our work, we aim to perform in vitro studies to analyze various aspects of this system. For that the effect of the P. acnes bacterium will be monitored on various cellular and molecular biology functions of cultured keratinocytes and sebocytes.
By doing that we would like to gain a deeper understanding of the events that happen in the healthy skin cells, and also in the pathogenesis of various skin diseases in response to P. acnes. We hope to discover why and how an otherwise harmless bacterium turns pathogenic, what happens in the skin cells, and how we can use all these information for the development of novel treatment options.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Bőrünknek sejtjei komplex feladatot látnak el, melynek eredményeképpen alakul ki az epidermális barrier. Munkánk során a Cutibacterium acnes (C. acnes) baktérium, és az endokannabinoid rendszer kiválasztott képviselőinek hatását vizsgáltuk a veleszületett immun- és gyulladásos folyamatokra és az epidermális barrierre fiziológiás és patológiás körülmények között. Olyan szabályozó molekulákat azonosítottunk (TNFAIP3 és TNIP1), melyek képesek a C. acnes indukálta folyamatok szabályozására. Megmutattuk, hogy a gyulladásos bőrbetegségek kezelésénél alkalmazott retinoidok közvetlenül képesek ezen folyamatok gátlására a TNIP1 molekula szintjének szabályozásán keresztül. A C. acnes baktérium törzsek filogenetikailag differenciált módon befolyásolták a keratinociták és a szebociták differenciációs folyamatait, a szebociták faggyútermelését, a bőr barrier sajátságait, és a sejtek életképességét. Utóbbiak szabályozásában bakteriális anyagcsere termékek, többek között a C. acnes által termelt propionsav is fontos szerepet játszik. Az endokannabinoid rendszer is hatékonyan befolyásolta a keratinociták és szebociták sejbiológiai folyamatait. Megmutattuk, hogy egyes képviselőik fontos szerepet játszhatnak többek között a mikrobák, vagy egyéb ágensek által kiváltott veleszületett immun- és gyulladásos folyamatok, valamint a szebociták faggyútermelésének kontrollálásában. Ezek alapján hatékony terápiás ágensek lehetnek különféle gyulladásos és barrier sérüléssel járó kórképek kezelésében.
Results in English
Our skin cells perform a complex task, resulting in the epidermal barrier. In the course of our work the effects of the commensal Cutibacterium acnes (C. acnes) bacterium and selected endocannabinoid molecules were investigated on the properties of the innate immune and inflammatory processes and the skin barrier under physiological and pathological conditions. We identified important negative regulators (TNFAIP3 and TNIP1) of the C. acnes-induced innate immune and inflammatory processes, and show that retinoids, used in the treatment of inflammatory skin diseases are capable of the direct inhibition of these processes by controlling the level of the TNIP1 molecule. C. acnes bacterial strains also influenced keratinocyte and sebocyte differentiation, sebum secretion of sebocytes, skin barrier properties and cell viability in a phylogenetically distinct manner. Bacterial metabolites, including propionic acid also influenced some of these cellular processes. The endocannabinoid system also effectively influenced the cellular processes of keratinocytes and sebocytes. We have shown that some of their representatives can play important roles in controlling the innate immune and inflammatory processes induced by different microbes or other agents, and the sebum production of sebocytes. Thus, they can be effective therapeutic agents for the treatment of various inflammatory and barrier-related disorders.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105369
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szántó M., Oláh A., Szöllősi A.G., Tóth K.F., Páyer E., Czakó N., Pór Á., Kovács I., Zouboulis C.C., Kemény L., Bíró T., Tóth B.I.: Activation of TRPV3 Inhibits Lipogenesis and Stimulates Production of Inflammatory Mediators in Human Sebocytes - A Putative Contributor to Dry Skin Dermatoses., J. Invest. Dermatol. (Epub ahead) doi: 10.1016/j.jid.2018.07.015., 2018
Erdei L, Bolla BS, Bozó R, Tax G, Urbán E, Kemény L, Szabó K.: TNIP1 Regulates Cutibacterium acnes-Induced Innate Immune Functions in Epidermal Keratinocytes, Front Immunol. 2018 Sep 24;9:2155. doi: 10.3389/fimmu.2018.02155. eCollection 2018., 2018
Megyeri K, Orosz L, Bolla S, Erdei L, Rázga Z, Seprényi G, Urbán E, Szabó K, Kemény L.: Propionibacterium acnes Induces Autophagy in Keratinocytes: Involvement of Multiple Mechanisms, J Invest Dermatol. 2018 Apr;138(4):750-759. doi: 10.1016/j.jid.2017.11.018., 2018
Szöllősi A.G., Vasas N., Angyal Á., Kistamás K., Nánási P.P., Mihály J., Béke G., Herczeg-Lisztes E., Szegedi A., Kawada N., Yanagida T., Mori T., Kemény L., Bíró T.: Activation of Transient Receptor Potential Vanilloid-3 Regulates Inflammatory Actions of Human Epidermal Keratinocytes, J. Invest. Dermatol. 138(2):365-374. doi: 10.1016/j.jid.2017.07.852. Epub 2017 Sep 28., 2017
Tóth B.I,. Szallasi A., Bíró T.: Transient Receptor Potential Channels and Itch: How Deep Should We Scratch?, Handb. Exp. Pharmacol. 226:89-133., 2015
Oláh A., Ambrus L., Nicolussi S., Gertsch J., Tubak V., Kemény L., Soeberdt M, Abels C., Bíró T.: Inhibition of fatty acid amide hydrolase exerts cutaneous anti-inflammatory effects both in vitro and in vivo., Exp. Dermatol. 25(4):328-30. IF: 2,679, 2016
Oláh A., Markovics A., Szabó-Papp J., Szabó P.T., Stott C., Zouboulis C.C., Bíró T.: Differential Effectiveness of Selected Non-Psychotropic Phytocannabinoids on Human Sebocyte Functions Implicates Their Introduction in Dry/Seborrheic Skin and Acne Treatment., Exp. Dermatol. 25(9):701-707., 2016
Bolla B Sz, Tax G, Urbán E, Kemény L, Szabó K: A Propionibacterium acnes hatására induló veleszületett immun és aktivációs folyamatok vizsgálata HPV-KER sejteken, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 89:(6) p. 166. (2013), 2013
Erdei L, Tax G, Bolla B SZ, Urbán E, Kemény L, Szabó K: Identification of negative regulatory elements counteracting the Propionibacterium acnes-induced signaling pathways in in vitro cultured immortalized keratinocytes, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 5:(3) p. 23. (2013), 2013
Erdei L, Tax G, Bolla B SZ, Urbán E, Kemény L, Szabó K: Propionibacterium acnes indukálta TLR szignálfolyamatok negatív szabályozóinak vizsgálata in vitro tenyésztett keratinocitákban, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 89:(6) p. 163. (2013), 2013
Polyánka H, Szabó K, Tax G, Erdei L, Göblös A, Tubak V, Újfaludi Zs, Boros I, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: A HPV-KER sejtek UV-B stressz indukálta folyamatainak jellemzése, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 89:(6) p. 181. (2013), 2013
Polyanka H, Szabo K, Tax G, Goblos A, Agnes K, Tubak V, Ujfaludi Z, Boros I, Bata-Csorgo Z, Kemeny L, Szell M: Characterization of UV-B induced cellular processes in a keratinocyte cell line (HPV-KER) immortalized with the HPV-E6 oncogene, JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 133:(1) p. S218. (2013), 2013
Szabo K, Tax G, Erdei L, Bolla B, Urban E, Kemeny L: Identification of negative regulatory elements counteracting the Propionibacterium acnes-induced signaling pathways in in vitro cultured immortalized keratinocytes, JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 133:(1) p. S204. (2013), 2013
Szabó K: The role of the skin's commensial microflora in health and disease, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 5:(3) p. 13. (2013), 2013
Tax G, Erdei L, Bolla B Sz, Urbán E, Kemény L, Szabó K: Különböző Propionibacterium acnes törzsek hatása a HPV-KER sejtek sejtbiológiai folyamataira, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 89:(6) p. 181. (2013), 2013
Tax G, Bolla B, Erdei L, Urban E, Kemeny L, Szabo K: Strain specific and dose dependent effect of various Propionibacterium acnes strains on the cellular functions of HPV-KER cells, JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 133:(1) p. S203. (2013), 2013
Tax G, Erdei L, Bolla B Sz, Urbán E, Kemény L, Szabó K: Studies on the effect of various Propionibacterium acnes strains on the cellular functions of HPV-KER cells., IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 5:(3) p. 44. (2013), 2013
Bolla B, Tax G, Erdei L, Urbán E, Kemény L, Szabó K: A mikrobiális flóra epidermális barrier funkcióra gyakorolt hatása in vitro tenyésztett keratinocitákban, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 90:(6) p. 256., 2014
Bolla S B, Tax G, Erdei L, Urban E, Kemeny L, Szabo K: The effect of the skin microbiome on the barrier properties of in vitro cultured immortalized keratinocytes, JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 134:(Suppl.2) p. S80., 2014
Bolla SzB, Tax G, Erdei L, Urbán E, Kemény L, Szabó K: Studies on the effect of Propionibacterium acnes on the barrier properties of human in vitro cultured keratinocytes, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 6:(3-4) p. 11., 2014
Erdei L, Tax G, Bolla B S, Urban E, Kemeny L, Szabo K: Studying the negative regulatory factors of the Propionibacterium acnes-induced signaling pathways in in vitro cultured immortalized keratinocytes, JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 134:(Suppl.2) p. S80., 2014
Erdei L, Tax G, Bolla SzB, Urbán E, Kemény L, Szabó K: Studying the negative regulatory factors of the propionibacterium acnes-induced signaling pathways in in vitro cultured immortalized keratinocytes, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 6:(3-4) p. 19., 2014
Erdei L, Tax G, Bolla B, Urbán E, Kemény L, Szabó K: Propionibacterium acnes-indukálta TLR szignálfolyamatok negatív szabályozóinak azonosítása és jellemzése keratinocitákban, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 90:(6) pp. 257-258., 2014
Glasenhardt K, Tax G, Erdei L, Bolla BSz, Urbán E, Kemény L, Szabó K: A keratinociták, szebociták, és a Propionibacterium acnes baktérium közötti kölcsönhatások in vitro modellezése, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 90:(6) p. 273., 2014
Szabó K, Széll M: Kísérletes bőrgyógyászati kutatások multifaktoriális immunmediált kórképekben a szegedi Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikán az elmúlt tíz évben, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 90:(4) pp. 146-150., 2014
Tax G, Erdei L, Bolla B S, Urban E, Kemeny L, Szabo K: Propionibacterium acnes affects the cellular properties of cultured human keratinocytes in a strain-specific and dose-dependent manner, JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 134:(2) p. S79., 2014
Tax G, Urbán E, Puskás R, Kónya Z, Kemény L, Szabó K: Propionic acid secreted by propionibacterium acnes may modify the cellular properties of keratinocytes, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 6:(3-4) p. 48., 2014
Tax G, Erdei L, Bolla BSz, Urbán E, Palotás Zs, Puskás R, Kónya Z, Kemény L, Szabó K: A propionsav szerepének vizsgálata a Propionibacterium acnes baktérium patogenicitásában, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 90:(6) pp. 276-277., 2014
Gábor Tax, Edit Urbán, Zsuzsanna Palotás, Róbert Puskás, Zoltán Kónya, Lajos Kemény and Kornélia Szabó: Propionic acid produced by Propionibacterium acnes strains contribute to their pathogenicity, revizió bírálat alatt az Acta Dermato-Venereologica c. tudományos folyóiratnál, 2015
Hilda Polyánka and Kornélia Szabó, Vilmos Tubak, Erzsébet Kusz, Lilla Erdei, Gábor Tax, Beáta Szilvia Bolla, Barbara Fazekas, Zsuzsanna Ujfaludi, Róbert Katona, Imre Boros, Zsuzsanna Bata-Csörgő, Lajos Kemény, Márta Széll: A novel immortalized keratinocyte cell line (HPV-KER) is a suitable model for in vitro analysis of UV-B-induced processes of keratinocytes, bírálat alatt az Archives of Dermatological Research c. tudományos folyóiratnál, 2015
Oláh A, Tóth I.B, Borbíró I, Sugawara K, Szöllősi A.D, Czifra G, Pál B, Ambrus L, Kloepper J, Camera E, Ludovici M, Picardo M, Voets T, Zouboulis C.C, Paus R, Bíró T: Cannabidiol Exerts Sebostatic and Anti-Inflammatory Effects on Human Sebocytes, J. Clin. Invest., 2014
Oláh A, Ambrus L, Bodnár D, Herczeg-Lisztes E, Szöllősi A.G, Nicolussi S, Gertsch J, Katona R.L, Tubak V, Kemény L, Soeberdt M, Abels C, Bíró T.: Inhibition of Fatty Acid Amide Hydrolase Exerts Cutaneous Antiinflammatory Effects both in vitro and in vivo, bírálat alatt a Journal of Investigative Dermatology c. tudományos folyóiratnál, 2015
Gábor Tax, Edit Urbán, Zsuzsanna Palotás, Róbert Puskás, Zoltán Kónya, Lajos Kemény and Kornélia Szabó: Propionic acid produced by Propionibacterium acnes strains contribute to their pathogenicity, Acta Derm Venereol. 2016 Jan 20;96(1):43-9. doi: 10.2340/00015555-2154., 2016
Oláh A, Ambrus L, Bodnár D, Herczeg-Lisztes E, Szöllősi A.G, Nicolussi S, Gertsch J, Katona R.L, Tubak V, Kemény L, Soeberdt M, Abels C, Bíró T.: Inhibition of Fatty Acid Amide Hydrolase Exerts Cutaneous Antiinflammatory Effects both in vitro and in vivo, Exp. Dermatol. doi: 10.1111/exd.12930., 2015
Bolla B Sz, Tax G, Erdei L, Urbán E, Kemény L, Szabó K: Propionibacterium acnes and pro-inflammatory cytokine treatment modifies the barrier properties of in vitro cultured keratinocytes, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 7:(3) pp. 10-11. (2015), 2016
Bolla B Sz, Tax G, Erdei L, Urbán E, Kemény L, Szabó K: A Propionibacterium acnes és gyulladásos citokin kezelések hatása az epidermális barrier funkcióira in vitro tenyésztett keratinocitákban, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 91:(6) p. 220. (2015), 2015
Erdei L, Tax G, Bolla B Sz, Urbán E, Kemény L, Szabó K: TNIP1 regulates the Propionibacterium acnes-induced inflammatory signaling pathways in human epidermal keratinocytes, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 7:(3) pp. 13-14. (2015), 2015
Erdei L, Tax G, Bolla B Sz, Urbán E, Kemény L, Szabó K: A TNIP1 molekula szerepe a Propionibacterium acnes-indukálta TLR szignálfolyamatok negatív szabályozásában, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 91:(221) p. 221. (2015), 2015
Tax G, Szabó K, Urbán E, Palotás Zs, Puskás R, Kónya Z, Bíró T, Kemény L: A Propionibacterium acnes által termelt propionsav szerepe az acne vulgaris patogenezisében, BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 91:(6) p. 238. (2015), 2015
Tax G, Urban E, Palotas Z, Puskas R, Konya Z, Biro T, Kemeny L, Szabo K: Propionibacterium acnes produced propionic acid may contribute to the pathogenesis of acne vulgaris, JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 135:(2) p. S76. (2015), 2015
Tax Gábor: STUDIES ON THE ROLE OF THE SKIN MICROBIOME IN HEALTHY SKIN AND UNDER PATHOGENIC CONDITIONS, http://doktori.bibl.u-szeged.hu/2705/, 2015
K. Szabó, L. Erdei, B. Sz. Bolla, G. Tax, T. Bíró, L. Kemény: Factors shaping the composition of the cutaneous microbiota, közlemény bírálat alatt a British Journal of Dermatology folyóiratnál, 2016
Tóth B.I, Szallasi A., Bíró T: Transient Receptor Potential Channels and Itch: How Deep Should We Scratch?, Handb. Exp. Pharmacol. 226:89-133., 2015
Oláh A, Tóth I.B, Borbíró I, Sugawara K, Szöllősi A.D, Czifra G, Pál B, Ambrus L, Kloepper J, Camera E, Ludovici M, Picardo M, Voets T, Zouboulis C.C, Paus R, Bíró T: Cannabidiol Exerts Sebostatic and Anti-Inflammatory Effects on Human Sebocytes, J. Clin. Invest., 2014
Attila Oláh, Arnold Markovics, Judit Szabó-Papp, Pálma Szabó, Colin Stott, Christos C. Zouboulis, Tamás Bíró: Differential effectiveness of selected non-psychotropic phytocannabinoids on human sebocyte functions implicates their introduction in dry / seborrheic skin and acne trea, Exp. Dermatol. doi: 10.1111/exd.12930., 2016
K. Szabó, L. Erdei, B. Sz. Bolla, G. Tax, T. Bíró, L. Kemény.: Factors shaping the composition of the cutaneous microbiota., British Journal of Dermatology, 2016
L. Kemény, N. Nagy, Zs.Csoma, K. Szabó, G.Erős: Pharmacological targeting of the epidermal barrier, Current Pharmaceutical Design, 2016
Oláh A, Ambrus L, Nicolussi S, Gertsch J, Tubak V, Kemény L, Soeberdt M, Abels C, Bíró T: Inhibition of fatty acid amide hydrolase exerts cutaneous anti-inflammatory effects both in vitro and in vivo, Exp Dermatol. 25(4):328-30, 2016
Szöllősi A.G., Gueniche A., Jammayrac O., Szabó-Papp J., Blanchard C., Vasas N., Andrási M., Juhász I., Breton L., Bíró T.: Bifidobacterium longum extract exerts pro-differentiating effects on human epidermal keratinocytes in vitro., Exp. Dermatol. 26(1):92-94., 2017
L. Erdei, B.S. Bolla, G. Tax, E. Urbán, L. Kemény, K. Szabó: Anti-inflammatory role of TNIP1 in the Propionibacterium acnes-induced signaling events in human epidermal keratinocytes, Journal of Investigative Dermatology, Volume 136, Issue 9, Supplement 2, S220., 2016
B.S. Bolla, L. Erdei, G. Tax, E. Urbán, L. Kemény, K. Szabó: Studying the effect of Propionibacterium acnes bacterium on the barrier properties of the skin., Journal of Investigative Dermatology, Volume 136 , Issue 9 , S179., 2016
K. Glasenhardt, L. Erdei, B.S. Bolla, G. Tax, E. Urbán, L. Kemény, K. Szabó: Development of an in vitro follicle model to study the interaction of keratinocytes, sebocytes and Propionibacterium acnes., Journal of Investigative Dermatology , Volume 136 , Issue 9 , S223., 2016
Erdei Lilla, Bolla Beáta Szilvia, Tax Gábor, Urbán Edit, Kemény Lajos, Szabó Kornélia: A TNFAIP3 szerepének vizsgálata a Propionibacterium acnes indukálta gyulladásos folyamatok szabályozásában humán epidermális keratinocitákban., Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 92:(6) p. 276., 2016
Bolla Beáta Szilvia, Erdei Lilla, Tax Gábor, Urbán Edit, Kemény Lajos, Szabó Kornélia: A Propionibacterium acnes baktérium epidermális barrierre gyakorolt hatásának vizsgálata in vitro modell rendszerekben., Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 92:(6) p. 275., 2016
Glasenhardt Katalin#, Erdei Lilla#, Bolla Beáta Szilvia, Tax Gábor, Urbán Edit, Kemény Lajos, Szabó Kornélia: In vitro modell kifejlesztése a keratinociták, szebociták és a Propionibacterium acnes baktérium kölcsönhatásainak vizsgálatára., Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 92:(6) p., 2016
B Sz Bolla, L Erdei, G Tax, E Urbán, L Kemény, K Szabó: Propionibacterium acnes may modify the barrier properties of the skin, 41th Annual Meeting of the Japanese Society for Investigative Dermatology; Program and Abstract book p188., 2016
Lilla Erdei, Beáta Szilvia Bolla, Gábor Tax, Edit Urbán, Lajos Kemény, Kornélia Szabó: TNIP1 regulates the Propionibacterium acnes-induced innate immune and inflammatory events in human epidermal keratinocytes, 3rd Meeting of Middle - European Societies for Immunology and Allergology, Abstract Book p131-132., 2015
B Sz Bolla, L Erdei, G Tax, E Urbán, L Kemény, K Szabó: Propionibacterium acnes may affect the barrier properties of the skin, 3rd Meeting of Middle - European Societies for Immunology and Allergology, Abstract Book p63., 2016
Glasenhardt K, Tax G, Erdei L, Bolla B Sz, Urbán E, Kemény L, Szabó K: Studies on the interaction of epidermal keratinocytes, sebocytes and the skin colonizing propionibacterium acnes bacterium, 3rd Meeting of Middle - European Societies for Immunology and Allergology, Abstract Book p62, 2016
D Kovács, M Lovászi, C Zouboulis, T Bíró, A Oláh, M Sta°hle, É Remenyik and D Törőcsik: Identification of sebocytes as a novel source for adipokines within human skin, Journal of Investigative Dermatology, Volume 136, Issue 9, Supplement 2,, 2016
J Mihály, Á Angyal, S Bánhalminé Szilágyi, V Tubak, M Soeberdt, C Abels, A Oláh and T Bíró: Establishment and optimization of pro-inflammatory model systems in human keratinocytes, Journal of Investigative Dermatology, Volume 136, Issue 9, Supplement 2, 2016
A Oláh, N Zákány, A Markovics, S Nicolussi, J Gertsch, F Piscitelli, V Di Marzo, Á Pór, C Zouboulis and T Bíró: The endocannabinoid tone regulates human sebocyte biology, Journal of Investigative Dermatology, Volume 136, Issue 9, Supplement 2,, 2016
Attila Oláh, Nóra Zákány, Arnold Markovics, Erika Takács, Simon Nicolussi, Jürg Gertsch, Fabiana Piscitelli, Vincenzo Di Marzo, Zouboulis C. Christos, Tamás Bíró: : Effects of modulation of the endocannabinoid tone on human sebocytes, 26th Annual Symposium of the International Cannabinoid Research Society (ICRS), 2016
Lilla Erdei, Beáta Szilvia Bolla, Gábor Tax, Edit Urbán, Lajos Kemény, Kornélia Szabó: TNFAIP3 may play a role in the regulation of Propionibacterium acnes-induced signaling pathways in human epidermal keratinocytes., MIT 45. Vándorgyűlése, Siófok, 2016
Beáta Szilvia Bolla, Lilla Erdei, Gábor Tax, Edit Urbán, Lajos Kemény, Kornélia Szabó: Propionibacterium acnes, a member of the cutaneus microbiota, may affect the barrier properties of the skin., MIT 45. Vándorgyűlése, Siófok, 2016
Katalin Glasenhardt#, Lilla Erdei#, Beáta Szilvia Bolla, Gábor Tax, Edit Urbán, Lajos Kemény, Kornélia Szabó: Development of an in vitro model to study the interaction of keratinocytes, sebocytes and Propionibacterium acnes., MIT 45. Vándorgyűlése, Siófok, 2016
Mihály Johanna, Angyal Ágnes, Sárvári Anitta Kinga, Shahrzad Alimohammadi, Tubak Vilmos, Oláh Attila, Bíró Tamás: Gyulladásos modellek optimalizálása humán keratinocitákon, Magyar Farmakológiai, Anatómus, Mikrocirkulációs és Élettani Társaságok Közös Tudományos Konferenciája, 2016
Markovics Arnold, Takács Erika, Mihály Johanna, Balogh Norbert, Szántó Magdolna, Szöllősi Attila Gábor, Zouboulis C. Christos, Oláh Attila, Bíró Tamás: Novel endokannabinoidok hatásainak vizsgálata humán szebocitákon, Magyar Farmakológiai, Anatómus, Mikrocirkulációs és Élettani Társaságok Közös Tudományos Konferenciája, 2016
Takács Erika, Oláh Attila, Zákány Nóra, Markovics Arnold, Simon Nicolussi, Jürg Gertsch, Fabiana Piscitelli, Vincenzo Di Marzo, Christos C. Zouboulis, Bíró Tamás: Az endokannabinoid tónus fokozása komplex módon befolyásolja a humán szebociták biológiai folyamatait, Magyar Farmakológiai, Anatómus, Mikrocirkulációs és Élettani Társaságok Közös Tudományos Konferenciája, 2015
Oláh Attila, Markovics Arnold, Szabó-Papp Judit, Szabó Pálma Tímea, Colin Stott, Christos C. Zouboulis és Bíró Tamás: Egyes nem-pszichotróp fitokannabinoidok hatásainak vizsgálata humán szebocitákon, Magyar Farmakológiai, Anatómus, Mikrocirkulációs és Élettani Társaságok Közös Tudományos Konferenciája, 2016
Mihály Johanna, Amgyal Ágnes, Bánhalminé Szilágyi Szilvia, Tubak Vilmos, Oláh Attila, Bíró Tamás: Gyulladásos modellek optimalizálása humán keratinocitákon, Sümegi Membrán- Transzport Konferencia, 2016
Gábor Tax, Edit Urbán, Zsuzsanna Palotás, Róbert Puskás, Zoltán Kónya, Lajos Kemény and Kornélia Szabó (megosztott utolsó szerzők): Propionic acid produced by Propionibacterium acnes strains contribute to their pathogenicity, Acta Derm Venereol. 2016 Jan 20;96(1):43-9. doi: 10.2340/00015555-2154., 2016
K. Szabó, L. Erdei, B. Sz. Bolla, G. Tax, T. Bíró, L. Kemény.: Factors shaping the composition of the cutaneous microbiota., British Br J Dermatol. 2017 Feb;176(2):344-351. doi: 10.1111/bjd.14967. Epub 2017 Jan 23., 2017
Páyer E., Szabó-Papp J., Ambrus L., Szöllősi A.G., Andrási M., Dikstein S., Kemény L., Juhász I., Szegedi A., Bíró T., Oláh A.: Beyond the Physico-Chemical Barrier: Glycerol and Xylitol Markedly yet Differentially Alter Gene Expression Profiles and Modify Signaling Pathways in Human Epidermal Keratinocytes, Exp. Dermatol., 2018

 

Events of the project

 
2016-12-09 08:55:42
Résztvevők változása
Back »