A légzésfunkció követése születéstől kora gyermekkorig  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
105403
típus K
Vezető kutató Hantos Zoltán
magyar cím A légzésfunkció követése születéstől kora gyermekkorig
Angol cím Longitudinal assessment of lung function from birth to early childhood
magyar kulcsszavak légzésmechanika, légzésszabályzás, születési kohorsz, prenatalis meghatározók
angol kulcsszavak respiratory mechanics, respiratory control, birth cohort, prenatal determinants
megadott besorolás
Az előbbiekhez köthető betegségek biológiai alapjai (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)50 %
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Légzőrendszer
Biostatisztika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Tüdőgyógyászati Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Boda Krisztina
Czövek Dorottya
Gingl Zoltán
Gyurkovits Zita
Kokutiné dr. Orvos Hajnalka
Szabó Hajnalka
projekt kezdete 2012-10-01
projekt vége 2017-09-30
aktuális összeg (MFt) 30.753
FTE (kutatóév egyenérték) 7.09
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatás célja a légzőrendszer mechanikai impedanciája (Zrs) normálértékeinek meghatározása a 1-3 napos újszülöttekben egy születési kohorsz keretében, melyet 3 év alatt évi 500 újszülött vizsgálatával alakítunk ki. Zrs mérése természetes alvás közben, a 8-48 Hz frekvenciatartományban alkalmazott kényszerített oszcillációs technikával történik. Megvizsgáljuk a Zrs értékek reproducibilitását és a mechanikai paraméterekre konfidenciahatárokat állapítunk meg. Zrs légzési cikluson belüli változását 16 Hz-en követjük a légzési áramlástól és térfogattól való függésének megállapítására nyugodt légzés közben és sóhajtás alatt. A Zrs paramétereket a héliumkimosással meghatározott tüdőtérfogat alapján is értékeljük.
Tanulmányozni kívánjuk a légzőrendszer fejlődését az 1-3 napos és az 5-7 hetes kor között a születési kohorsz mintegy 300/év létszámú részében (i) a légzőrendszer rezisztív és elasztikus tulajdonságai és az antropometriai változók kapcsolatában, (ii) a születés utáni környezet által ezekre kifejtett hatásaiban és (iii) a légzésszabályozásnak a légzési mintázat és a Zrs paraméterek változásai tükrözte fejlődése vonatkozásában.
A 2-3 éves életkorban a születési kohorsz 60 %-ában Zrs mérésekre kerül sor a módszer kora gyermekkorra adaptált változatával (a vizsgálatok továbbvitelét a pályázati periódus utánra is tervezzük). Kiterjedt statisztikai vizsgálatot végzünk a születés előtti és utáni tényezőknek, szülői és környezeti faktoroknak a légzésfunkció esetleges romlásának, légzőrendszeri szimptómáknak rizikófaktorait, előjeleit keresendő.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

E pályázat fő hipotézisei a következők. (1) feltételezzük, hogy a kényszerített oszcillációs technika (FOT) olyan jelentős információmennyiséget szolgáltat a légzőrendszer mechanikai állapotáról, mely az újszülöttkorban alkalmazott légzésfunkciós tesztek révén nem állnak rendelkezésre; különösen a légzőrendszeri impedancia légzési cikluson belüli követése nyújt adatokat az áramlás- és térfogatfüggés dinamikájáról és annak kialakulatlan újszülöttkori szabályozásáról. (2) Azt várjuk, hogy az FOT és az abszolút tüdőtérfogat mérésének kombinációja egyedülálló betekintést nyújt a légzésmechanika és szabályozásának stabilitásába az élet első heteiben. Végül (3) feltételezzük azt, hogy a légzésfunkciós adatok és azok születés előtti, közbeni és utáni meghatározó tényezői közül kiválaszthatók azok, amelyek a légzésfunkció későbbi romlásának jelei lehetnek, és hogy ebben a késői koraszülöttek egy különösen kockáztatott csoport.
E hipotézisek igazolása érdekében létre kívánunk hozni egy születési kohorszot a Szegedi Tudmányegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján születettekből. A tervezett kutatástól az újszülöttkori és csecsemő légzésfunkció módszertanának fejlesztését és a légzésfunkció későbbi esetleges romlását jelző kockázati tényezők feltárását várjuk.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

E kutatási pályázat jelentős ismeretanyagot ígér az újszülöttek légzésfunkcióját illetően, minthogy nincs jelentős méretű tanulmány az egészséges (kora)szülöttekről e vonatkozásban, emellett e korcsoportban a kényszerített oszcillációs technika (FOT) – mely a legátfogóbb és legspecifikusabb neminvazív módszernek bizonyult későbbi korosztályoknál – alkalmazásáról nincs tudomásunk. Az FOT újszülöttkori légzésfunkciós tesztként történő kifejlesztése ezért nagy lehetőségeket ígér a légzőszervi betegségek korai diagnosztikájában, melyhez a jelen pályázat a légzésmechanika normativ értékeinek megállapításával és azoknak az abszolút tüdőtérfogat alapján történő interpretálásával járul hozzá. A tervezett születési kohorsz emellett egyedülálló lehetőséget nyújt a légzésfunkció követésére a születéstől a korai csecsemőkoron keresztül a kora gyermekkorig; azt is várjuk, hogy e kohorszvizsgálat a tervezett kutatás tartamán is túlnyúlik, ezzel nagyon értékes információforrást hozva létre. A születés előtti és utáni tényezők (beleértve a részletes családi, környezeti és egészségügyi adatokat) átfogó elemzésétől a gyermek- és felnőttkori légzőszervi megbetegedések eredetének feltárását várjuk. Kiemeljük, hogy a hallgatói részvételi komponens jelentős e pályázatban, mely ezáltal a tudományos utánpótlás képzéséhez is stimuláló környezetet teremt.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A légzőszervi betegségek világszerte a vezető halálokok között szerepelnek, okaik és eredetük az orvostudományi kutatások középpontjában állnak. E pályázatban az újszülöttek és csecsemők légzésfunkciójának olyan neminvazív mérési technikáját kívánjuk kidolgozni, amely a természetes alvás közben állapítja meg a légzőrendszer mechanikai tulajdonságait. E módszert a születés utáni első napban alkalmazzuk, a méréseket megismételjük ugyanezen csecsemőkön 5-7 hét múlva, majd 3 éves korukban a gyermekkorra adaptált hasonló módszert alkalmazzuk. Mintegy 1500 újszülött vizsgálatát tervezzük és legalább 60%-uk ismételt méréseit irányozzuk elő. A vizsgálatok megkezdésekor az alapadatokon felül kérdőíven rögzítjük a családban előfordult légzőszervi betegségeket, a dohányzással, lakókörnyezeti tényezőkkel (mint pl. háztartási vegyszerek, a fűtés módja, háziállatok) kapcsolatos adatokat, és ezt az adatbázist a későbbi vizsgálatok során a fizikai adatok és az egészségállapot változásaival egészítjük ki. Az új diagnosztikai eljárások ismételt alkalmazásától, az átfogó adatbázistól és annak alapos elemzésétől azt várjuk, hogy a esetlegesen kialakuló légzőszervi betegségek rizikófaktorairól, korai meghatározóiról pontosabb képet kapunk.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

We will establish normative values of respiratory impedance (Zrs) in the first days of life in a birth cohort in 3 years, at a recruitment rate of 500 newborns/yr. Zrs will be measured during natural breathing with the forced oscillation technique between 8 and 48 Hz. We will address the reproducibility of Zrs and establish confidence limits for its parameters. We will investigate the patterns of within-breath changes of Zrs at 16 Hz with impedance tracking techniques to study the flow and volume dependences of Zrs during steady-state breathing and during large spontaneous volume changes (sighs). The Zrs parameters will be interpreted on the basis of the values of functional residual capacity obtained by Helium washout.
We will study the maturation of the respiratory system between postnatal age intervals of 1-3 days and 5-7 weeks, in a subpopulation of the birth cohort (N=300/yr), in terms of (i) the alterations in resistive and elastic properties as functions of anthropometric changes, (ii) the impact of the postanatal environment on these alterations and (iii) the changes in the breathing pattern and Zrs parameters, as potential indicators of the maturation of respiratory control.
We will investigate the determinants of lung function in early childhood, by recruiting a subgroup (N~300) of the birth cohort at 2-3 yrs of age for measurements of Zrs (to be continued beyond the project period). In addition to relationships to anthropometric data and respiratory health, the impacts of the pre- and postanatal parental and environmental data will be extensively analyzed as predictors of potential respiratory symptoms and impairment in lung function.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The main hypotheses addressed in this research project are as follows. First, we expect that the forced oscillation technique (FOT) will lead to a significant amount of information on the mechanical properties of the respiratory system, which is unavailable from other respiratory function tests employed in the neonatal period; in particular, the within-breath tracking of respiratory impedance will reveal the flow- and volume dependent dynamics of respiratory resistance and its immature control in the newborns. Second, we propose that the FOT combined with the measurement of absolute lung volume will give a unique insight into the factors determining the stability of the mechanics of breathing and their maturation during the first few weeks of life. Third, we hypothesize that lung function, as well as prenatal, perinatal and postnatal factors can be identified as predictors of any later impairment in respiratory function in healthy newborns, and that the late preterm neonates form a particularly predisposed class in this respect.

To this end, we aim at establishing a birth cohort population from neonates born at the Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Szeged. This study will result in methodological advances in neonatal and infant lung function and will also help identify the predisposing factors of lung function impairment in later life.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

A significant amount of knowledge on the respiratory function of newborns is expected from the proposed research. No extensive studies have been conducted in the first days of life in healthy term and preterm infants, and the forced oscillation technique (FOT) - which has proved to offer the most comprehensive and specific noninvasive method of respiratory function in later life - has not yet been employed in this age group. Therefore, development of the FOT for neonatal lung function testing has the potential of the early diagnosis of respiratory disorders, for which the proposed research will establish normative lung function values, and interpretation of the FOT data will be facilitated by the measurement of lung volume. Additionally, the planned birth cohort study will give a unique possibility for the follow-up of respiratory function, first during early infancy and extending then to early childhood; it is also anticipated that this birth cohort study will continue beyond the period of this proposed project, and it will create an invaluable resource of information. Analysis of factors from the prenatal and postnatal life, including parental, environmental and health information will result in a better understanding of the origins of childhood and adult respiratory diseases. Importantly, the proposed research includes a significant component of student participation and will thus serve as an environment facilitating the early scientific activity.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Respiratory diseases are among the leading causes of morbidity and mortality worldwide, and its origins are in the focus of medical research. This proposed project aims at the development of a noninvasive technique for the assessment of the respiratory function in newborns and infants, which can be applied during natural sleep and diagnose the mechanical properties of the lungs. This method will be employed in the first 3 days of life in healthy neonates, will be repeated in the same babies at the age of 5-7 weeks, and 2-3 years thereafter. We will establish a birth cohort including 1500 newborns, and we plan to make the repeated measurements of lung function in at least 60% of this population. Questionnaires will be filled at the recruitment to record the parental history of lung disease, smoking habits, environmental factors (such as household chemicals, heating, pets, etc.), and the database will be updated at the later visits to include changes in physical data and health status. It is expected that the involvement of novel diagnostic techniques, a comprehensive resource of data and a thorough analysis of factors will shed light on the early determinants of later respiratory diseases.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kidolgoztuk az oszcillometriás technika új változatait csecsemők légzésfunkciójának alvás közbeni mérésére, mely a légutak tágasságáról, a tüdőszövet rugalmasságáról és ezek dinamikájáról szolgáltat adatokat. A módszert egészséges újszülöttekben alkalmaztuk az első 3 napon, majd egy nagy dél-afrikai születési kohorsz követéses vizsgálataiba vontuk be a 6 hetes, 1 éves és 2 éves életkorban. A magas (80% feletti) sikerrátájú mérések új eredményeket hoztak a légzőrendszer stabilitását, fejlődését és a környezeti tényezők befolyásait illetően. Az új légzésfunkciós adatok minden eddiginél érzékenyebben jelezték a későbbi légzőszervi megbetegedések várható bekövetkezését. Mérési eljárásunk adaptációja óvodáskorú és nagyobb gyermekekben is sikeres volt: más módszerekhez képest sokkal érzékenyebben és szelektívebben különítette el az egészséges és az asztmás eseteket, és ez a dél-afrikai kohorsz utánkövetésén túlmenően egy sokcentrumos nemzetközi vizsgálat elindításához is vezetett. Módszerünk a felnőtt tüdőgyógyászati diagnosztika számára is új ismereteket eredményezett, elsősorban a krónikus obstruktív légzőszervi betegségben szenvedők légzéstámogatásának optimalizálása terén.
kutatási eredmények (angolul)
We have developed a novel oscillometric method for lung function studies in sleeping infants, which provides dynamic information on the airway caliber and the distensibility of lung tissue. The method was introduced in a healthy newborn population in the first 3 days of life and employed in a large South African birth cohort study at 6 weeks, 1 year and 2 years of age. The measurements had high (>80%) success rates and provided us with new data relating to the stability and development of the respiratory system and the influence of environmental factors. The new lung function measures predicted subsequent events of respiratory disease with an outstanding sensitivity. Adaptation of our method for measurements in preschool-age and older children resulted in an unprecedented high sensitivity and specificity in the discrimination between asthmatic and healthy children, and this has led to the continuing follow-up of the South African cohort and the launch of an international multicenter investigation. Our method was also successfully introduced in the adult pulmonary diagnostics, by demonstrating its utility in the optimisation of respiratory support in chronic obstructive pulmonary disease.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105403
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
D Czovek, L Willemse, B Radics, G Makan, A Visagie, Z Gingl, GL Hall, PD Sly, HJ Zar, Z Hantos, D Gray: Low dynamic compliance may indicate expiratory flow limitation in healthy infants, Am J Respir Crit Care Med 2016, Volume 193; 2016: A4590, 2016
C Shackleton, Z Hantos, A Kumar, K Grimwood, B Radics, Z Gingl, PD Sly, D Czovek: Intra-breath assessment of respiratory impedance reveals unique pattern of bronchodilator response in wheezy children, Am J Respir Crit Care Med 2016, Volume 193; 2016: A4591, 2016
B Radics, T Coppens, N Andre, C Page, L Degrugilliers, S Borkowski, K Bayat, G Makan, Z Gingl, Z Hantos, S Bayat: Oscillatory measurements of upper airway casts reconstructed from CT images, Am J Respir Crit Care Med 2016, Volume 193; 2016: A5958, 2016
Z Hantos, A Ramgoolam, D Czovek, G Makan, Z Gingl, B von Ungern-Sternberg, G Hall: Respiratory impedance measured via laryngeal mask airway in anaesthetized children, Respirology 21 (Suppl 2): 20-20 (2016), 2016
C Shackleton, Z Hantos, A Kumar, K Grimwood, B Radics, Z Gingl, P Sly, D Czovek: A sensitive lung function measure to differentiate between healthy and wheezy children, Respirology 21 (Suppl 2): 8-8 (2016), 2016
A Ramgolam, Z Hantos, G Zhang, B Regli von-Ungern Sternberg, G Hall: Postural changes in respiratory mechanics are not associated with perioperative respiratory complications in obese children, Respirology 21 (Suppl 2): 185-185 (2016), 2016
A Ramgolam, Z Hantos, G Zhang, B Regli von-Ungern Sternberg, G Hall: Alterations in respiratory mechanics do not increase the risk of perioperative respiratory complications in children during anaesthesia, Respirology 21 (Suppl 2): 175-175 (2016), 2016
Hantos Z, Czövek D, Gyurkovits Z, Szabó H, Maár BA, Radics B, Virág K, Makan G, Orvos H, Gingl Z, Sly PD: Assessment of respiratory mechanics with forced oscillations in healthy newborns, Pediatric Pulmonology 50: 344-352, 2015
Gray, D., Czovek, D., Smith, E., Willemse, L., Alberts, A., Gingl, Z., Hall, G. L., Zar, H. J., Sly, P. D., Hantos, Z.: Respiratory impedance in healthy unsedated South African infants: effects of maternal smoking, Respirology 20: 467-473, 2015
Gray, D., Willemse, L., Visagie, A., Smith, E., Czovek, D., Sly, P. D., Hantos, Z., Hall, G. L., Zar, H. J.: Lung function and exhaled nitric oxide in healthy unsedated African infants, Respirology 20: 1108-1014, 2015
Czövek D, Shackleton C, Hantos Z, Taylor K, Kumar A, Chacko A, Ware RS, Makan G, Radics B, Gingl Z, Sly PD: Tidal changes in respiratory resistance are sensitive indicators of airway obstruction in children, Thorax 71: 907-915, 2016
A. Lorx, D. Czövek, Z. Gingl, G. Makan, B. Radics, D. Bartusek, S. Szigeti, J. Gál, G. Losonczy, P. D. Sly, Z. Hantos: Airway dynamics in COPD patients by within-breath impedance tracking: effects of continuous positive airway pressure, Eur Respir J 71:907-915, 2017
Gray D, Willemse L , Alberts A , Czövek D, Nduru P, Vanker A, Stein DJ, Koen N, Sly PD, Hantos Z, Hall GL, Zar HJ: Determinants of early life lung function in African infants, Thorax 72: 445-450, 2017
White EC, de Klerk N, Hantos Z, Priston M, Hollams EM, James A, Sly PD, Holt PG, Hall GL: Mannitol challenge testing for asthma in a community cohort of young adults, Respirology 22: 678-683, 2017
Shackleton C, Czovek D, Grimwood K, Ware RS, Radics B, Hantos Z, Sly PD: Defining 'healthy' in preschool-aged children for forced oscillation technique reference equations, Respirology 2017 Oct 5. doi: 10.1111/resp.13186. [Epub ahead of print] PMID: 28981187, 2017
B. Radics, Z. Gyurkovits, H. Szabó, B. Maár, H. Orvos, P. D. Sly, Z. Hantos: Within-breath changes in respiratory impedance in healthy neonates, Annual Congress of the European Respiratory Society, Vienna, 1-5 September, 2012, 2012
Z. Hantos , B. Radics , Z. Gyurkovits , H. Szabó , H. Orvos , P. D. Sly: Oscillation mechanics of the respiratory system in healthy newborns, International Conference of the American Thoracic Society, San Francisco, 18-23 May, 2012, 2012
H. Szabó, Z. Gyurkovits, B. Radics, B. Maár, H. Orvos, P. D. Sly, Z. Hantos: Respiratory mechanics in healthy newborns studied with the forced oscillation technique, 11th International Congress on Paediatric Pulmonology, Bangkok, June 30-July 2, 2012, 2012
B. Radics, Z. Gyurkovits, H. Szabo, H. Orvos, P. Sly, Z. Hantos: Changes in respiratory impedance during deep inspiration in healthy newborns, Annual Congress of the European Respiratory Society, Barcelona, 1-5 September, 2012 (abstract 1483), 2013
H. Szabó , Z. Gyurkovits , B. Radics , H. Orvos , K. Virág , K. Boda , P. D. Sly , Z. Hantos: Respiratory mechanics in preterm infants of 32 to 36 gestational age studied with the forced oscillation technique, 12th International Congress on Paediatric Pulmonology, Valencia, June 29-July 1, 2013,, 2013
White E, Hantos Z, DeKlerk N, Hollams E, Hall G: Specificity and sensitivity of mannitol challenge testing for asthma in young adults from the Western Australian pregnancy (Raine study) cohort, Respirology 19, S2: 5, 2014
White E, Hantos Z, DeKlerk N, Hollams E, Holt, P, Sly P, Hall G: Early life and childhood risk factors for asthma in young adults in the Western Australia pregnancy cohort (Raine study), Respirology 19, S2: 36, 2014
Hantos Z, Czövek D, Gyurkovits Z, Szabó H, Maár BA, Radics B, Virág K, Makan G, Orvos H, Gingl Z, Sly PD: Assessment of respiratory mechanics with forced oscillations in healthy newborns, Pediatric Pulmonology doi: 10.1002/ppul.23103. [Epub ahead of print], 2014
Schmidt MH, Bayat S, Hantos Z, Gennai S, Maignan M, Briot R: Forced oscillation technique for evaluation of ex vivo perfused pig lungs, European Respiratory Society Annual Congress, 2014
Grey D, Czövek D, Willemsee, L, Alberts A, Gingl Z, Zar HJ, Sly PD, Hantos Z: Non-invasive measurement of respiratory impedance in unsedated healthy infants, European Respiratory Society Annual Congress, 2014, 2014
Radics B, Hantos Z: A kényszerített oszcillációs technika és klinikai alkalmazása (The forced oscillation technique and its clinical application), Medicina Thoracalis (accepted), 2014
Hantos Z, Czövek D, Gyurkovits Z, Szabó H, Maár BA, Radics B, Virág K, Makan G, Orvos H, Gingl Z, Sly PD: Assessment of respiratory mechanics with forced oscillations in healthy newborns, Pediatric Pulmonology 50: 344-352, 2015
Radics B, Hantos Z: A kényszerített oszcillációs technika és klinikai alkalmazása (The forced oscillation technique and its clinical application), Medicina Thoracalis 67: 316-324, 2014
Gray, D., Czovek, D., Smith, E., Willemse, L., Alberts, A., Gingl, Z., Hall, G. L., Zar, H. J., Sly, P. D., Hantos, Z.: Respiratory impedance in healthy unsedated South African infants: effects of maternal smoking, Respirology 20: 467-473, 2015
Szabari, M. V., Tolnai, J., Maar, B. A., Parameswaran, H., Bartolak-Suki, E., Suki, B., Hantos, Z.: Lung structure and function in elastase-treated rats: A follow-up study, Respir Physiol Neurobiol 215: 13-19, 2015
Gray, D., Willemse, L., Visagie, A., Smith, E., Czovek, D., Sly, P. D., Hantos, Z., Hall, G. L., Zar, H. J.: Lung function and exhaled nitric oxide in healthy unsedated African infants, Respirology 20: 1108-1014, 2015
Healy, B., Sly, P., Hantos, Z., Czovek, D.: Maternal lung function in pregnancy, Respirology 20, Suppl. 2, 3-3, AO010, 2015
Shackleton, C., Czovek, D., Kumar, A., Taylor, K., Sly, P., Hantos, Z.: Airway distensibility is not influenced by changes in growth in pre-school aged children, Respirology 20: Suppl. 2, 3-3, AO008, 2015
Kumar, A., Czovek, D., Shackleton, C., Hantos, Z., Grimwood, K., Sarna, M., Whiley, D., Sloot, T., Alsaleh, A., Lambert, S., Sly, P.: Wheezy episodes during the first year of life decrease airway distensibility, Respirology 20: Suppl. 2, 27-27, TO037, 2015
Chacko, A., Czovek, D., Mills, D., Shackleton, C., Hantos, Z., Sly, P.: Temporal forced oscillation technique detects changes in airway mechanics in wheezy children, Respirology 20: Suppl. 2, 123-123, TP168, 2015
Czovek, D., Chacko, A., Mills, D., Shackleton, C., Hantos, Z., Sly, P.: Within-breath respiratory resistance in children with positive bronchodilator response, Respirology 20: Suppl. 2, 92-92, TP079, 2015
A. Chacko, D. Czovek, D. Mills, C. Shackleton, Z. Hantos, P. D. Sly: Acute changes in dynamic airway mechanics in young children with viral wheeze is detectable via temporal forced oscillation technique, Am J Respir Crit Care Med 191;2015:A2337, 2015
D. Czovek, C. Shackleton, A. Chacko, D. Mills, Z. Gingl, Z. Hantos, P. D. Sly: Within-breath changes in respiratory mechanics during acute airway obstruction in young children, Am J Respir Crit Care Med 191;2015:A2327, 2015
Z. Hantos, A. Lorx, D. Czovek, Z. Gingl, G. Losonczy, J. Gal, P. D. Sly: Tracking of airway impedance in healthy and COPD subjects, Am J Respir Crit Care Med 191;2015:A1209, 2015
A. Kumar, D. Czovek, C. Shackleton, M. Sarna, D. Whiley, A. Alsaleh, T. Sloots, Z. Gingl, Z. Hantos, K. Grimwood, S. Lambert, P. D. Sly: Wheeze in infancy decreases airway distensibility assessed at 3 years of age, Am J Respir Crit Care Med 191;2015:A2338, 2015
C. Shackleton, D. Czovek, K. Taylor, A. Kumar, P. D. Sly, Z. Hantos: Airway distensibility is independent of age and height in pre-school aged children, Am J Respir Crit Care Med 191;2015:A2336, 2015
D. Czovek, C. Shackleton, K. Taylor, Z. Gingl, Z. Hantos, P. Sly: Limitations of forced spirometry in the detection of bronchodilator response in asthmatic children, Eur Respir J 2015; 46: Suppl. 59, PA1258, 2015
D. Czovek, G. Hall, E. White, E. Hollams, A. James, N. De Klerk, P. Holt, P. Sly, Z. Hantos: Within-breath analysis of respiratory mechanics before and after mannitol challenge, Eur Respir J 2015; 46: Suppl. 59, PA2245, 2015
Z. Hantos, A. Ramgolam, G. Makan, D. Czovek, Z. Gingl, G. Hall, B. Regli-Von Ungern Sternberg: Measurement of respiratory system mechanics via laryngeal mask airway in children, Eur Respir J 2015; 46: Suppl. 59, OA3498, 2015
B. Radics, Z. Gyurkovits, Z. Gingl, G. Makan, B. Maár, H. Orvos, P. D. Sly, Z. Hantos: Classification of flow-dependent changes in mechanical impedance in healthy newborns, Eur Respir J 2015; 46: Suppl. 59, OA3504, 2015
Czövek D, Shackleton C, Hantos Z, Taylor K, Kumar A, Chacko A, Ware RS, Makan G, Radics B, Gingl Z, Sly PD: Tidal changes in respiratory resistance are sensitive indicators of airway obstruction in children, Thorax 71: 907-915, 2016
A. Lorx, D. Czövek, Z. Gingl, G. Makan, B. Radics, D. Bartusek, S. Szigeti, J. Gál, G. Losonczy, P. D. Sly, Z. Hantos: Airway dynamics in COPD patients by within-breath impedance tracking: effects of continuous positive airway pressure, Eur Respir J (accepted), 2017
Gray D, Willemse L , Alberts A , Czövek D, Nduru P, Vanker A, Stein DJ, Koen N, Sly PD, Hantos Z, Hall GL, Zar HJ: Determinants of early life lung function in African infants, Thorax (accepted), 2017
White EC, de Klerk N, Hantos Z, Priston M, Hollams EM, James A, Sly PD, Holt PG, Hall GL: Mannitol challenge testing for asthma in a community cohort of young adults, Respirology (accepted), 2017

 

Projekt eseményei

 
2017-01-10 11:34:40
Résztvevők változása
2015-11-27 13:54:29
Résztvevők változása
2015-07-31 10:19:28
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Tüdőgyógyászati Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »