A remodelláció és reverz remodelláció szerepe a szívelégtelenség experimentális modelleiben és humán vizsgálatokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
105555
típus K
Vezető kutató Merkely Béla
magyar cím A remodelláció és reverz remodelláció szerepe a szívelégtelenség experimentális modelleiben és humán vizsgálatokban
Angol cím Remodeling and reverse remodeling in experimental models and human studies of heart failure
magyar kulcsszavak szívelégtelenség, remodelláció, reverz remodelláció, reszinkronizációs kezelés, biomarker
angol kulcsszavak heart failure, remodeling, reverse remodeling, cardiac resynchronization therapy, biomarker
megadott besorolás
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Kardiológia
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Kardiológiai Tanszék-Kardiológiai Központ (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Bagyura Zsolt
Bárány Tamás
Bartykowszki Andrea
Édes Eszter
Földes Gábor
Gellér László
Hajas Ágota
Horváth Eszter Mária
Hrabák András
Kékesi Violetta
Kéri György
Kertai Miklós
Kosztin Annamária
Maurovich-Horvat Pál
Nagy Klaudia Vivien
Németh Tamás
Pólos Miklós
Rácz Kristóf
Radovits Tamás
Sax Balázs
Soós Pál
Széplaki Gábor
Vágó Hajnalka
Végh Eszter Mária
projekt kezdete 2012-09-01
projekt vége 2016-08-31
aktuális összeg (MFt) 43.875
FTE (kutatóév egyenérték) 18.16
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A szívelégtelenség egy rendszerbetegség, mely során a krónikusan fennálló hypoxia és perfúziózavar az egész szervezetet érinti. A szívelégtelenség előrehaladtával a szívizom átépülése (remodelling) jön létre, mely meghatározó a hemodinamikai funkció romlásának létrejöttében. A szív remodelláció a károsodott szíven kialakuló progresszív méretbeli növekedésként és funkcióromlást okozó alakbeli változásként definiálható.
A reszinkronizációs terápia (CRT) hatékony módszer a megfelelő gyógyszeres terápia ellenére is refrakter, intraventricularis vezetési zavarral rendelkező súlyos szívelégtelen betegek kezelésére. CRT során biventrikuláris pacemaker rendszer implantációjával biztosítható a kamrák közti elektromos és mechanikus szinkrónia, mely a szívelégtelenség tüneteinek javulásához vezethet. A terápia hatására a betegek 70-80% jelentős klinikai javulást mutat (responder betegek) és ezekben az esetekben a szívizomzat működésének javulása (reverz remodelling) figyelhető meg. Azonban a fennmaradó betegeknél nem tapasztalunk javulást (non-responderek). A CRT kezelésre responder betegek műtét előtti kiválasztása ezért lényeges és klinikailag jelentős döntés. Így a megbízható prediktív tényezők megismerése kiemelt jelentőséggel bír.
Pályázatunknak kettős célkitűzése van: a remodelláció és a reverz remodelláció új biomarkereinek vizsgálata (a protein kináz jelátvitel hatása a betegség patofiziológiájára, a szívműködésre ható nem-kardiális eredetű hormonok hatásai, az adrenerg receptor polimorfizmusok szerepei) és a hatékony reverz remodelláció prediktív tényezőinek azonosítása (reszinkronizációs terápia prediktív faktorai, a sebészi kezelés hatékonyabb tervezése).

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A szívelégtelenség progressziója során a szívizomszövet kóros remodelllációja figyelhető meg, ami haemodinamikai funkció-romláshoz vezet.
A reszinkronizációs terápia segítségével hatékonyan kezelhetők azok a tünetes, gyógyszer-rezisztens szívelégtelenségben szenvedő betegek, akik intraventricularis vezetési zavarral élnek. A betegek jelentős részénél a tünetek javulása figyelhető meg. Ezeknek a “responder” betegek a preoperatív kiszűrése kiemelkedő jelentőségű klinikai kérdés.
Projektünk első célja a remodelláció és reverz remodelláció új biomarkereinek feltárása. Vizsgáljuk a szívelégtelenség patogenezisében szerepet játszó protein kináz jelátvitelt, nem-kardiális eredetű hormonok hatását, krónikus szívelégtelenség patomechanizmusának biomarkereit, adrenerg receptor polimorfizmusok szerepét a nagy kardiális kockázatú betegek esetében, és egy új fejlesztésű pozitív inotróp szer hatását.
Második célunk a szívelégség hatékony reverz remodellációját befolyásoló prediktív faktorok keresése. Elemezzük a biventricularis pacemaker upgrade-en átesett betegek kezelésre adott válaszát. Vizsgáljuk a reszinkronizációs terápiára adott válasz prediktív faktorait, és új képalkotó technikák segítségével a myocardialis funkciót. Fejlesztünk és tesztelünk egy MR-rel vezérelt sebészi remodellációs eljárást.
Az experimentálistól a klinikai alapkutatásig terjedő projektünk in vitro és állatkísérletes (kis- és nagyállat-modellek) vizsgálatokon alapul. Az eredmények összevetése a humán vizsgálatokkal a szívelégtelenség diagnosztikus és terápiás lehetőségeinek javítását szolgálják.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A tervezett vizsgálat eredményei jelentős új ismereteket szolgáltatnak a postinfarctusos myocardiális hypertrophia, a pulmonalis hypertonia, a következményes bal és jobb kamrai remodelling és a krónikus szívelégtelenség patogeneziséről. Az elégtelenül működő szívből származó szívizomsejtek protein kináz aktivitási profiljának felderítése farmakoterápiás beavatkozások potenciális molekuláris célpontjaira mutathat rá.
További eredményeink a szívelégtelenség kialakulásában szerepet játszó gyulladásos folyamatok patogeneziséről nyújhattanak új információt. A gyulladásos folyamatokban szerepet játszó ágensek azonosítása, termelődésük dimaikája, valamint hatásuk és komplex szabályozásuk leírása szerepel terveink között.
A tervezett vizsgálat eredményei szignifikánsan javíthatják a reszinkronizációs terápia (CRT) kezelési stratégiájának hatékonyságát. Eredményeinknek köszönhetően javulhat a hatékony reszinkronizációs terápiára való preoperatív beteg-kiválasztás. Vizsgálatunk fontos eredményeket szolgáltat a jobb kamrában krónikusan ingerelt betegek CRT-upgrade-jének (biventricularis pacemaker) echocardiográfiás válaszáról. A dilatatív cardiomyopathiában szenvedő betegben a hegszövet-identifikáció szerepét már bizonyították. A bal és jobb kamrai kontraktilis rezerv, a diastolés diszfunkció változásának, a bal kamrai dyssynchronia-mintázatának leírása további hasznos információt jelenthet a CRT-upgrade-re adott választ előrejelzésében.
Az élvonalbeli képalkotó technikáknak köszönhetően (szív-CT és MR) minimalizálhatjuk a nagy kockázatú bal kamra aneurysmában szenvedő betegek peri- és postoperatív mortalitását.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A szívelégtelenség az emberi test számos szervét érintő rendszerbetegség. A szívelégtelenség előrehaladása során a szívizomszövet kóros átépülése, remodellációja figyelhető meg, ami a szív összehúzódó képességének romlásához vezet. A szív remodellációja a károsodott szíven kialakuló folyamatos méretbeli növekedésként és funkcióvesztéssel járó alakbeli változásként írható le. A remodellációt leggyakrabban tartós nyomás- vagy térfogat-túlterhelés, illetve szívinfarktus következtében fellépő szívizomsejt veszteség váltja ki.
A reszinkronizációs terápia (CRT) a szívelégtelenség kezelésére szolgáló, a bal kamra nem megfelelő idejű összehúzódásának (dyssynchronia) minimalizálására alkalmazott nem gyógyszeres kezelés biventrikuláris pacemaker készülék beültetésével. A CRT célja az atrioventricularis vezetés és a bal kamrai telődés optimalizálása, a jobb és bal kamrai kontrakció koordinálása az interventricularis és intraventricularis mechanikai késés csökkentésével. A CRT következtében a bal kamrában kialakuló strukturális és funkcionális reverz remodellációból eredő változásokat számos vizsgálatban dokumentálták és ezen változások egybeesnek a tünetek, a terhelhetőség, az életminőség és a kamrák összehúzódó képességének javulásával.
Projektünk célja kettős: a remodelláció és reverz remodelláció új biomarkereinek vizsgálata (protein kináz jelátvitel patofiziológiai hatásai, nem szív eredetű hormonok hatása a szívben, adrenerg receptor polimorfizmusok szerepe) és a hatékony reverz remodelling prediktív faktorainak keresése (a reszinkronizációs terápiára adott válasz meghatározó faktorai, a sebészi terápia hatékonyabb tervezése).
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Heart failure is a systemic disease affecting several organs the human body. Chronic hypoxia and perfusion defect is present at the whole system leading to organ specific pathological responses. The variety of effects is in association with the progression of the disease. During the progression of heart failure pathological remodeling of the myocardial tissue is observed, which leads to the loss of hemodynamic function. Cardiac remodeling can be defined as progressive increases in size and changes in shape resulting in deterioration of function of the heart after cardiac injury.
Cardiac resynchronization therapy (CRT) is an effective treatment for drug-refractory symptomatic severe heart failure patients with intraventricular conduction delay. In the majority of the patients (70-80%) marked improvement of the symptoms are observed (these patients are classified as responders). In these cases reverse-remodeling of the myocardial tissue is also present. However, some patients do not benefit from the therapy (non-responders). Preoperative selection of responder patients is an emerging problem with considerable clinical value. Thus the need for reliable predictive factors is of outmost importance.
The overall aims of our project were two fold; to investigate the role of novel biomarkers in remodeling and reverse remodeling (effects of protein kinase signaling on the pathophysiology, non-cardiac hormones on the heart, role of adrenergic receptor polymorphisms) and to identify predictive factors of efficient reverse remodeling (predictive factors for the response to cardiac resynchronization therapy, more effective planning of surgical therapy).

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

During the progression of heart failure pathological remodeling of the myocardial tissue is observed, which leads to the loss of hemodynamic function.
Cardiac resynchronization therapy (CRT) is an effective treatment for drug-refractory symptomatic severe chronic heart failure (CHF) patients with intraventricular conduction delay. In the majority of the patients marked improvement of the symptoms are observed. In these cases reverse-remodeling of the myocardial tissue is also present. Preoperative selection of this kind of “responder” patients is an emerging problem with considerable clinical value.
First aim of our project is to investigate the role of novel biomarkers in remodeling and reverse remodeling. Effects of protein kinase signaling on the pathogenesis of heart failure, role of non-cardiac hormones and biomarkers in the pathomechanism of CHF, role of adrenergic receptor polymorphism in high cardiac risk patients and the effects of a novel developed inotropic agent will be investigated.
The second aim of our project is to identify predictive factors of efficient reverse remodeling in heart failure. Analysis of the effect of biventricular pacemaker upgrade on responder status will be performed. Predictive factors for the response to CRT, new imaging techniques of cardiac function will be investigated. Moreover an MRI guided surgical remodeling will be developed and tested.
Our bench to bedside project is based on in vitro and animal studies (small and large animals). The expected results will be compared to human studies to improve the diagnostics and therapy of heart failure.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Results of the planned studies can provide significant new knowledge about the pathogenesis of postinfarction myocardial hypertrophy, pulmonary arterial hypertension, consequent left and right ventricular remodeling and the development of chronic heart failure. Exploring the changes in protein kinase activity profile of cardiomyocytes from the failing heart will provide possible molecular targets for pharmacological interventions.
Moreover our results can provide significant new knowledge about the pathogenesis of inflammatory procceses in developement of heart failure. Identification of agents that play key role in inflammation, the dinamics of the formation, the effects and the complex regulation is going to be described.
Results of the planned study might significantly improve the treatment strategy of patients with cardiac resynchrinozation therapy (CRT). Our expected results might improve the characterization and better preoperative selection of patients scheduled for CRT. New results will provide significant knowledge on the echocardiographic response to CRT-upgrade (biventricular pacemaker) in chronic RV-paced patients. The role of scar tissue identification is established in dilated cardiomyopathy patients. The evaluation of left and right ventricular contractile reserve, changes in diastolic function, left ventricular dyssynchrony pattern may provide additional information to predict the response to CRT-upgrade.
Based on the cutting edge imaging technique (cardiac CT and MRI), we will be able to minimize the peri- and postoperative mortality in the high-risk group of left ventricular aneurysm patients.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Heart failure is a systemic disease affecting several organs the human body. During the progression of heart failure pathological remodeling of the myocardial tissue is observed, which leads to the loss of hemodynamic function. Cardiac remodeling can be defined as progressive increases in size and changes in shape resulting in deterioration of function of the heart after cardiac injury. The remodeling process is triggered by prolonged pressure or volume overload, loss of contracting myocytes from myocardial infarction, genetic abnormalities of contractile proteins or exposure to cardiotoxic agents.
Cardiac resynchronization therapy (CRT) is a new concept for non-pharmacologic therapy of heart failure and left ventricular dyssynchrony. The purpose of CRT is to optimize atrioventricular conduction and left ventricular filling, coordinate right and left ventricular contraction by minimizing interventricular and intraventricular mechanical delay. The changes in structural and functional left ventricular reverse remodeling resulting from CRT have been documented in a number of studies, and these are coincident with improvement in symptoms, exercise capacity, quality of life and systolic function.
The overall aims of our project were two fold; to investigate the role of novel biomarkers in remodeling and reverse remodeling (effects of protein kinase signaling on the pathophysiology, non-cardiac hormones on the heart, role of adrenergic polymorphism) and to identify predictive factors of efficient reverse remodeling (predictive factors for the response to cardiac resynchronization therapy, more effective planning of surgical therapy).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A szívelégtelenség (HF)kialakulása és progressziója során a szívizom kóros szöveti átépülése (remodelling, R) jön létre ami funkciócsökkenéssel jár, melynek mértéke megfelelő kezeléssel csökkenthető (reverz remodelling, RevR). A kutatás során új ismereteket nyertünk a R és a RevR mechanizmusáról, új biomarkereiről többek között a humán HF és natív miociták, indukált pluripotens őssejt származékok, HF állatmodell-szívek protein-kináz útjai aktiválódási profiljának és apoptotikus elemeinek vizsgálata révén. A fiziológiás és patológiás szívhipertrófia pontos funkcionális elkülönítését adtuk (HF modell), valamint jellemeztük a RevR-t a károsító hatás megszüntetése után. Bizonyítottuk egy, a hipertófia kifejlődését és HF-be való átmenetét egyaránt gátló új farmakon (sGC aktivátor) terápiás hatásosságát. Újtípusú (Ca-érzékenyítő, miozin aktivátor) inotróp ágensek hatékonyságát és proaritmiás hatását jellemeztük kísérletes HF dekompenzációjában. A reszinkronizációs terápia (CRT) az intraventrikuláris vezetési zavarral bíró súlyos HF kezelési módszere, ahol biventrikuláris ingerlés biztosítja a kamrák szinkron működését, javítva a szív teljesítményét. A CRT-re való válaszkészség prediktív faktorait keresve 7 új gyulladásos markert és 4 szívfunkciós paramétert írtunk le, melyek a kezelési hatékonyság, ill. a mortalitás jó előrejelzői. A CRT-upgrade vizsgálatára egy prospektív, több-centrumos, több országot érintő klinikai vizsgálatot (Budapest Study) terveztünk meg és indítottunk el.
kutatási eredmények (angolul)
Development and progression of heart failure (HF) is associated with pathological remodelling of the myocardial tissue leading to impaired function. The degree of remodelling may be attenuated by therapeutic processes (reverse remodelling, RevR). The project provided information on the mechanism of R and RevR and on newly characterized biomarkers, i.e. the activation profiles of protein kinase pathways or apoptotic processes in human HF and native myocytes, pluripotent stem cell derived cardiomyocytes, and HF animal models as well. The functional differentiation of the physiological and pathological hypertrophy (HF model) and characterization of RevR after elimination of the evoking stimulus were also performed. The cardiac resynchronization therapy (CRT) is the main method for the treatment of HF aggravated by intraventricular dyssynchrony. The regular electrical and mechanical function achieved by programmed biventricular stimulation used in CRT ameliorates pump function. By investigating the predictive factors modulating the responsiveness of HF patients to CRT, seven inflammatory biomarkers and 4 functional variables were identified, which proved also to be independent predictors of the long-term mortality of HF patients. Considering the significance of this field we planned and initialized a prospective and multicenter clinical trial (Budapest Study) involving several countries for studying the RevR process and clinical outcomes in patients treated by CRT-upgrade.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105555
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Boros AM; Perge P; Jenei Z; Karády J; Zima E; Molnár L; Becker D; Gellér L; Prohászka Z; Merkely B; Széplaki G: Measurement of the Red Blood Cell Distribution Width Improves the Risk Prediction in Cardiac Resynchronization Therapy., Dis Markers; 2016: Article ID 7304538., 2016
Boros AM; Széplaki G; Perge P; Jenei Z; Bagyura Z; Zima E; Molnár L; Apor A; Becker D; Gellér L; Prohászka Z; Merkely B: The ratio of the neutrophil leucocytes to the lymphocytes predicts the outcome after cardiac resynchronization therapy., Europace 18(5): 747-54., 2016
Kosztin A; Kutyifa V; Nagy KV; Gellér L; Zima E; Molnár L; Szilágyi Sz; Özcan EE; Széplaki G; Merkely B: Longer right to left ventricular activation delay at cardiac resynchropnization therapy implantation is associated with improved clinical outcome in left bundle branch left bundle branch block patients., Europace 18(4): 550-9., 2016
Kosztin A; Széplaki G; Kovács A; Földes G; Szokodi I; Vivien Nagy K; Kutyifa V; Fórizs É; Végh EM; Gellér L; Becker D; Aradi D; Merkely B: . Impact of CT-apelin and NT-proBNP on identifying non-responders to cardiac resynchronization therapy., Biomarkers; 12: 1-8., 2016
Oláh A; Németh BT; Mátyás C; Hidi L; Lux Á; Ruppert M; Kellermayer D; Sayour AA; Szabó L; Török M; Meltzer A; Gellér L; Merkely B; Radovits T: Physiological and pathological left ventricular hypertrophy of comparable degree is associated with characteristic differences of in vivo hemodynamics., Am J Physiol Heart Circ Physiol; 310: H587-97., 2016
Perge P; Boros AM; Szilágyi Sz; Zima E, Molnár L; Gellér L; Prohászka Z; Merkely B; Széplaki G: Novel biomarkers in cardiac resynchronization therapy: Hepatocyte growth factor is an independent predictor of clinical outcome., Am Heart J (bírálat alatt), 2016
Ruppert M; Korkmaz-Icöz S; Li S; Németh BT; Hegedüs P; Brlecic P; Mátyás C; Zorn M; Merkely B; Karck M; Radovits T; Szabó G: Myocardial reverse remodeling after pressure unloading is associated with maintained cardiac mechanoenergetics in a rat model of left ventricular hypertrophy., Am J Physiol Heart Circ Physiol; 311: H592-603., 2016
Szegedi N; Gellér L; Tahin T; Merkely B; Széplaki G: Rivaroxabankezelés mellett kialakult bal pitvari fülcsethrombus sikeres kezelése direkt trombininhibitorral., Orv Hetil; 157(4): 154-6., 2016
Széplaki G; Boros AM; Szilágyi Sz; Osztheimer I; Jenei Zs; Kosztin A; Nagy KV; Karády J; Molnár L; Tahin T; Zima E; Gellér L; Prohászka Z; Merkely B: Complement C3a predicts outcome in cardiac resynchronization therapy of heart failure., Inflamm Res; [Epub ahead of print 2016 Aug 4.], 2016
Széplaki G; Gellér L; Özcan EE; Tahin T; Kovács OM; Parázs N; Karády J; Maurovich-Horvat P; Szilágyi S; Osztheimer I; Tóth A; Merkely B: Respiratory gating algorithm helps to reconstruct more accurate electroanatomical maps during atrial fibrillation ablation performed under spontaneous respiration., J Interv Card Electrophysiol; 46(2): 153-9., 2016
Földes G; Harding SE; Lyon AR: The Failing Cardiomyocyte. In: Oxford Textbook of Heart Failure 2ed., Oxford University Press (megjelenés alatt), 2016
Kriston-Vizi J; Harding SE; Földes G: 2.4. Structural Toxicity / 2.4.2. Hypertrophy. In: Stem Cell-Derived Models in Toxicity., Springer (megjelenés alatt), 2016
Gara E: Humán pluripotens őssejt-eredetű endothelsejtek jellemzése. Doktori tézisek., Semmelweis Egyetem, Budapest, 2016
Nagy KV; Széplaki G; Boros AM; Perge P; Molnár L; Szilágyi Sz; Karády J; Apor A; Zima E; Gellér L; Merkely B: Az EuroQol-5D kérdőív segítségével meghatározott életminőség mortalitást előrejelző szerepe CRT beültetésen átesett betegek körében., Card Hung; 46: F107., 2016
Oláh A; Németh BT; Mátyás C; Lux Á; Ruppert M; Kellermayer D; Sayour AA; Szabó L; Merkely B; Radovits T: Distinct myocardial expression of mitochondrial regulators is associated with characteristic differences of in vivo hemodynamics in physiological and pathological left ventricular hypertrophy., Eur J Heart Fail; 18(Suppl.1): 425., 2016
Perge P; Boros AM; Geller L; Molnar L; Zima E; Forizs E; Merkely B; Szeplaki G: Prognostic value of novel heart failure biomarkers in patients undergoing cardiac resynchronization therapy., Eur Heart J; 37( Suppl): 1289., 2016
Fülöp GÁ; Kovács Á; Nagy L; Csípő T; Juhász B; Priksz D; Pórszász R; Radovits T; Oláh A; Papp Z; Tóth A: A direkt miozin aktivátor Omecamtiv mecarbil kardiovaszkuláris mellékhatásai., Card Hung; 46: F47, 2016
Nagy VK; Szeplaki G; Koszitn A; Boros AM; Perge P; Molnar L; Szilagyi Sz; Apor A; Zima E; Geller L; Merkely B: Quality of life measured with EuroQol-5D questionnaire predicts long term mortality and echocardiographic response in CRT patients ., Global Heart; 11(Suppl.2): e90., 2016
Oláh A; Németh BT; Mátyás C; Lux Á; Ruppert M; Kellermayer D; Szabó L; Török M; Sayour AA; Meltzer A; Benke K; Merkely B; Radovits T: Characteristic distinction of energy-dependent hemodynamics in physiological and pathological left ventricular hypertrophy is related to different myocardial expression of mitochondrial regulators., Eur Heart J; 37(Suppl.1): 24., 2016
Perge P; Boros AM; Fórizs E; Szilagyi S; Osztheimer I; Zima E; Molnár L; Gellér L; Merkely B; Széplaki G: Assessing the value of novel biomarkers in predicting clinical outcomes after cardiac resynchronization therapy., Europace; 18(Suppl.1): i19., 2016
Perge P; Boros A; Szilágyi Sz; Osztheimer I; Fórizs É; Molnár L; Zima E; Gellér L; Merkely B; Széplaki G: A D-vitamin-hiány előrejelzi a kedvezőtlen klinikai választ reszinkronizációs terápiában részesülő szívelégtelen betegekben., Card Hung; 46: F108., 2016
Ruppert M; Korkmaz-Icöz S; Li S; Merkely B; Karck M; Szabó G; Radovits T: Electrical reverse remodeling following pressure unloading in a rat model of left ventricular hypertrophy., Eur Heart J; 37(Suppl.1): 113., 2016
Kovács A; Oláh A; Lux Á; Mátyás C; Németh BT; Kellermayer D; Ruppert M; Török M; Szabó L; Meltzer A; Assabiny A; Birtalan E; Merkely B; Radovits T: Strain and strain rate by speckle tracking echocardiography correlate with pressure-volume loop derived contractility indices in a rat model of athlete's heart, Am J Physiol Heart Circ Physiol; 308(7): H743-H748., 2015
Merkely B; Gara E; Lendvai Z; Skopal J; Leja T; Zhou W; Kosztin A; Várady G; Mioulane M; Bagyura Z; Nemeth T; Harding SE; Földes G: Signalling via PI3K/FOXO1A Pathway Modulates Formation and Survival of Human Embryonic Stem Cell-Derived Endothelial Cells:, Stem Cells Dev; 24(7): 869-878., 2015
Nagy VK; Széplaki G; Apor A; Kutyifa V; Kovács A; Kosztin A; Becker D; Boros AM; Gellér L; Merkely B: Role of Right Ventricular Global Longitudinal Strain in Predicting Early and Long-Term Mortality in Cardiac Resynchronization Therapy Patients., PLoS One; 10(12): e0143907., 2015
Oláh A; Németh BT; Mátyás Cs; Horváth EM; Hidi L; Birtalan E; Kellermayer D; Ruppert M; Merkely G; Szabó G; Merkely B; Radovits T: Cardiac effects of acute exhaustive exercise in a rat model., Int J Cardiol; 182(1): 258-266., 2015
Szegedi N; Széplaki G; Kovács A; Nagy KV; Németh T; Kutyifa V; Molnár L; Osztheimer I; Zima E; Szilágyi Sz; Özcan EE; Gellér L; Merkely B: Reszinkronizációs terápia – Primer implantáció és upgrade., Card Hung; 45(1): 5-11., 2015
Szeplaki G; Szegedi N; Tahin T; Merkely B; Geller L: Successful Catheter Ablation of Right Atrial Tachycardia After Bilateral Lung Transplantation., Transplantation; 99(8): e115-116., 2015
Chahine MN; Mioulane M; Sikkel MB; O'Gara P; Dos Remedios CG; Pierce GN; Lyon AR; Foldes G; Harding SE: Nuclear pore rearrangements and nuclear trafficking in cardiomyocytes from rat and human failing hearts., Cardiovasc Res; 105(1): 31-43., 2015
Dolatshad NF; Hellen N; Jabbour R; Harding SE; Földes G: G-Protein coupled receptor signalling in pluripotent stem cell-derived cardiovascular cells: implications for disease modelling., Front Cell Dev Biol; 3: Article 76, 1-17, 2015
Özcan EE; Szilagyi S; Sallo Z; Molnar L; Zima E; Szeplaki G; Osztheimer I; Öztürk A; Merkely B; Geller L: Comparison of the effects of epicardial and endocardial cardiac resynchronization therapy on transmural dispersion of repolarization., Pacing Clin Electrophysiol. 38(9):1099-105., 2015
Szegedi N; Szeplaki G; Merkely B; Geller L: Successful emergency ablation of ventricular tachycardia in the early postoperative period after left ventricular assist device implantation., Clin Res Cardiol; 104(5): 450-452., 2015
Kosztin A; Gara E; Harding SE, Földes G: Stem Cell Therapy to Treat Heart Failure, In: Caplan M (ed): Reference Module in Biomedical Sciences. Elsevier. London., 2015
Oláh A: Cardiac effects of long-term exercise training and acute exhaustive exercise in rat models. Doktori Tézisek., Semmelweis Egyetem, Budapest., 2015
Kovács A; Oláh A; Lux Á; Mátyás C; Németh BT; Kellermayer D; Szabó L; Braun S; Merkely B; Radovits T: Strain and strain rate by speckle-tracking echocardiography reflect both the effects of exercise training and detraining in a rat model of athlete’s heart., Eur Heart J; 36 (Suppl 1): 373., 2015
Németh BT; Mátyás C; Oláh A; Hidi L; Ruppert M; Lux Á; Kellermayer D; Merkely G; Merkely B; Radovits T: The soluble guanylate cyclase activator cinaciguat inhibits pressure overload-induced cardiac hypertrophy., Eur J Heart Fail; 17 (Suppl. 1): 30., 2015
Özcan EE; Öztürk A; Özel E; Senarslan Ö; Uyar S; Tastan A; Szeplaki G; Tahin T; Merkely B; Gellér L: Left ventricle pacing polarity during cardiac resynchronization therapy significantly affects repolarization patterns regardless of pacing site., Heart Rhythm; 12(5Suppl): S305-306. (PO 03-188)., 2015
Szeplaki G; Boros AM; Perge P; Jenei ZS; Zima E; Molnar L; Szilagyi Sz; Prohaszka Z; Geller L; Merkely B: Red cell distribution width is superior to the NT-proBNP in the survival prediction of chronic heart failure patients with cardiac resynchronization therapy., Europace; 17 (Suppl 3): iii151., 2015
Széplaki G; Perge P; Boros A; Nagy KV; Szilagyi Sz; Molnár L; Tahin T; Zima E; Gellér L; Merkely B: Elevated carbonhydrate antigen 125 (CA-125) predicts poor prognosis in cardiac resynchronization therapy of chronic heart failure patients., Eur Heart J; 36(Suppl.): 53., 2015
Bartykowszki A; Drobni Zs; Balogh O; Becker D; Szabolcs Z; Balázs Gy; Szidonya L; Maurovich-Horvat P; Merkely B: Szívtranszplantált betegek koronária-státuszának követése koronária-CT-angiográfiával - első tapasztalatok., Cardiol Hung 2014; 44(Suppl E): E118., 2014
Kiss LZs; Bagyura Zs; Vadas R; Polgár L; Szenczi O; Soós P; Szelid Zs; Merkely B: A szubklinikus atherosclerosis és a 2-es típusú diabetes rizikó kapcsolatának vizsgálata egy közép-európai cardiovascularis szűrőprogram résztvevői körében., Cardiol Hung 2014; 44(Suppl E): E86-87., 2014
Oláh A; Kovács A; Lux Á; Mátyás C; Németh BT; Kellermayer D; Meltzer A; Merkely B; Radovits T: A noninvazív speckle-tracking echokardiográfiával mért strain paraméterek és a nyomás-térfogat analízis során számolt érzékeny kontraktilitási indexek korrelációja sports, Cardiol Hung 2015; 45 (Suppl. D): 36., 2015
Radovits T; Oláh A; Németh BT; Mátyás C; Lux Á; Ruppert M; Szabó L; Török M; Merkely B: A fiziológiás és pathológiás balkamra-hipertrófia részletes in vivo hemodinamikai összehasonlítása patkánymodellben., Cardiol Hung 2015; 45 (Suppl. D): 37, 2015
Kosztin A; Kutyifa V; Nagy KV; Gellér L; Zima E; Molnár L; Szilágyi Sz; Ozcan EE; Széplaki G; Merkely B: Larger intraventricular lead distance at implantation is associated with improvement in biomarkers, ejection fractionand clinical outcome in CRT patients., Eur Heart J 2014; 35(S1): 86-87 / P527., 2014
Boros A; Simon S; Osztheimer I; Szilágyi Sz; Zima E; Gellér L; Molnár L; Merkely B; Széplaki G: The role of ECG parameters in resynchronization therapy of heart failure patients., Eur Heart J 2014; 35(S1): 92-93 / P551., 2014
Boros A; Perge P; Osztheimer I; Szilágyi Sz; Zima E; Gellér L; Molnár L; Merkely B; Széplaki G: The role of fraktalkine in the resynchronization therapy of heart failure., Eur Heart J 2014; 35(S1): 99 / P577., 2014
Perge P; Kovács A; Liptai Cs; Apor A; Nagy KV; Gellér L; Széplaki G; Merkely B: The effect of cardiac resynchronization therapy on mitral regurgitation of different pathomechanisms., Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2014; 15(S2): ii20/P164., 2014
Bartykowszki A; Drobni ZD; Panajotu A; Celeng C; Suhai F; Jermendy AL; Csobay-Novák Cs; Merkely B; Maurovich-Horvat P: Evaluation of coronary status with 256-slice computed tomography in heart transplant recipients., Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2014; 15(S2): ii43/P810., 2014
Nagy KV; Végh EM; Sax B; Kosztin A; Zima E; Turi-Kovács N; Kékesi V; Merkely B: Co-administration of levosimendanand different catecholamines in experimental heart failure: haemodynamic and arrhythmogenic effects., Eur Surg Res 2014; 522: 148., 2014
Végh EM; Sax B; Nagy KV; Kosztin A; Kékesi V; Szűcs G; Zima E; Merkely B: Investigation of novel biomarkers in experimental model of chronic heart failure., Eur Surg Res 2014; 52: 133., 2014
Özcan EE; Öztürk A; Özel E; Senarslan Ö; Uyar S; Tastan A; Szeplaki G; Tahin T; Merkely B; Gellér L: Left ventricle pacing polarity during cardiac resynchronization therapy significantly affects repolarization patterns regardless of pacing site., Heart Rhythm 2015; 12(5Suppl): S305-306. (PO 03-188)., 2015
Németh BT; Mátyás C; Oláh A; Hidi L; Ruppert M; Lux Á; Kellermayer D; Merkely G; Merkely B; Radovits T: The soluble guanylate cyclase activator cinaciguat inhibits pressure overload-induced cardiac hypertrophy., Eur J Heart Fail 2015; 17 (Suppl. 1): 30, 2015
Oláh A; Németh BT; Mátyás C; Lux Á; Ruppert M; Kellermayer D; Szabó L; Török M; Meltzer A; Merkely B; Radovits T: Comparative investigation of left ventricular funtion by pressure-volume analysis in rat models of physiological and pathological left ventricular hypertrophy., J Mol Cell Cardiol 2015; 86 (Suppl.1.): 32., 2015
Oláh A; Németh BT; Mátyás; Lux Á; Ruppert M; Kellermayer D; Szabó L; Török M; Merkely B; Radovits T: Comparative investigation of in vivo hemodynamics in rat models of physiological and pathological left ventricular hypertrophy., Eur Heart J 2015; 36 (Suppl 1): 184., 2015
Kovács A; Oláh A; Lux Á; Mátyás C; Németh BT; Kellermayer D; Szabó L; Braun S; Merkely B; Radovits T: Strain and strain rate by speckle-tracking echocardiography reflect both the effects of exercise training and detraining in a rat model of athlete’s heart., Eur Heart J 2015; 36 (Suppl 1): 373., 2015
Radovits T; Oláh A; Kovács A; Lux Á; Mátyás C; Németh BT; Kellermayer D; Szabó L; Meltzer A; Merkely B: Left ventricular contractility of athlete’s heart: assessment by speckle tracking echocardiography and invasive pressure-volume analysis in rats., Eur Heart J 2015; 36 (Suppl 1): 463., 2015
Oláh A; Lux Á; Németh BT; Mátyás Cs; Kellermayer D; Ruppert M; Szabó L; Merkely G;, Merkely B; Radovits T: Reversible cardiac hypertrophy and left ventricular functional changes after exercise training in a rat model., Cardiovasc Res 2014; 103(S1): P74, 2014
Nagy KV, Végh EM, Kosztin A, Zima E, Sax B, Bárány T Kékesi V, Merkely B: Levosimendan-katekolamin kombinált kezelés haemodinamikai hatékonyságának és arrythmogenitásának vizsgálata kísérletes szívelégtelenségben, Cardiol Hung 2014; 44 (Suppl E): 31-32, 2014
Nagy KV, Vegh EM, Sax B, Kosztin A, Zima E, Turi-Kovats N, Kekesi V, Merkely B: Co-administration of levosimendan and different catecholamines in experimental heart failure: haemodynamic and arrhythmogenic effects, Eur Surg Res 2014;52:148, 2014
Végh EM, Sax B, Nagy KV, Kosztin A, Kékesi V, Szűcs G, Zima E, Merkely B: Investigation of novel biomarkers in an experimental model of chronic heart failure, Eur Surg Res 2014;52:133, 2014
Sax B, Nagy KV, Vegh EM, Kosztin A, Szucs G, Zima E, Turi-Kovacs N, Kekesi V, Merkely B: Interaction of Ca-sensitiser levosimendan and different catecholamines in chronic heart failure: experimental studies, Acta Physiol (Oxf.) 2014; 211 (Suppl. 697): 86, 2014
Sax B: A gherlin kardiovaszkuláris hatásai, Doktori tézisek, 2013; Budapest, 2013
Reed D; Földes G;, Harding SE; Mitchell JA: Stem cell derived endothelial cells for cardiovascular disease; a therapeutic perspective., Br J Clin Pharmacol; 75(4):897-906., 2013
Mioulane M; Földes G; Ali NN; Schneider MD; Harding SE: Development of high content imaging methods for cell death detection in human pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes., J Cardiovasc Transl Res; 5(5):593-604., 2012
Ebner N; Földes G; Szabo T; Tacke M; Fülster S; Sandek A; Doehner W; Anker SD; von Haehling S: Assessment of serum cotinine in patients with chronic heart failure: self-reported versus objective smoking behaviour., Clin Res Cardiol; 102(2):95-101., 2013
Maggioni AP; Anker SD; Dahlström U; Filippatos G; Ponikowski P; Zannad F; Amir O; Chioncel O; Leiro MC; Drozdz J; Erglis A; Fazlibegovic E; Fonseca C; Fruhwald F; Gatzov P; Goncalvesova E; Hassanein M; Hradec J; Kavoliuniene A; Lainscak M; Logeart D; Merkely B; Metra M; Persson H; Seferovic P; Temizhan A; Tousoulis D; Tavazzi L; on behalf of the Heart Failure Association of the ESC (HFA).: Are hospitalized or ambulatory patients with heart failure treated in accordance with European Society of Cardiology guidelines? Evidence from 12 440 patients of the ESC, Eur J Heart Fail; 15(10):1173-84., 2013
Radovits T; Oláh A; Lux A; Németh BT; Hidi L; Birtalan E; Kellermayer D; Mátyás C; Szabó G; Merkely B: Rat model of exercise-induced cardiac hypertrophy - hemodynamic characterization using left ventricular pressure-volume analysis., Am J Physiol Heart Circ Physiol; 305(1): H124-134., 2013
Radovits T; Arif R; Bömicke T; Korkmaz S; Barnucz E; Karck M; Merkely B; Szabó G: Vascular dysfunction induced by hypochlorite is improved by the selective phosphodiesterase-5-inhibitor vardenafil., Eur J Pharmacol; 107(1-3): 110-119., 2013
Apor A; Merkely B; Morrell T; Zhu S; Ghosh E; Vágó H; Andrássy P; Kovács SJ: Diastolic Function in Olympic Athletes vs. Controls: Stiffness and Relaxation Based Echocardiographic Comparison., J Exerc Sci Fit; 11(1): 29-34., 2013
Balázs T; Merkely B; Bognár E; Zima E: Interaction of intraluminal tissue and coronary sinus lead stabilized with stent placement., JCE; 24(4): 468-470., 2013
Balázs T; Merkely B; Bognár E; Gellér L; Szilágyi Sz; Dobrányszky J; Zima E: Methods for examination an explanted coronary sinus lead stabilized with a coronary stent., PACE; 36(2): e27-e30., 2013
Sax B; Merkely B; Túri K; Nagy A; Ahres A; Hartyánszky I; Hüttl T; Szabolcs Z; Cseh K; Kékesi V: Characterization of pericardial and plasma ghrelin levels in patients with ischemic and non-ischemic heart disease., Regul Pept; 186C: 131-136., 2013
Merkely B: Bővülő indikációk a szívelégtelenség reszinkronizációs kezelésében, hazai tapasztalatok és lehetőségek., Cardiol Hung; 42(3): 147-154., 2012
Földes G, Mioulane M, Kodagoda T, Lendvai Z, Iqbal A, Ali NN, Schneider MD, Harding SE: Immunosuppressive agents modulate function, growth and survival of cardiomyocytes and endothelial cells derived from human embryonic stem cells, Stem Cells Dev 2014; 23:467-76., 2014
Reed DM, Földes G, Gatheral T, Paschalaki KE, Lendvai Z, Bagyura Z, Nemeth T, Skopal J, Merkely B, Telcian AG, Gogsadze L, Edwards MR, Gough P, Bertin J, Johnston SL, Harding SE, Mitchell JA: Pathogen sensing pathways in human embryonic stem cell derived-endothelial cells: Role of NOD1 receptors, PloS One. 2014;9(4):e91119, 2014
Hartyánszky I, Tóth A, Berta B, Pólos M, Veres G, Merkely B, Szabolcs Z, Pepper J.: Personalized surgical repair of left ventricular aneurysm with computer-assisted ventricular engineering†, Interact Cardiovasc Thorac Surg 2014; 19(5): 809-814., 2014
Weymann A, Radovits T, Schmack B, Korkmaz S, Li S, Chaimow N, Pätzold I, Becher PM, Hartyánszky I, Soós P, Merkely G, Németh BT, Istók R, Veres G, Merkely B, Terytze K, Karck M, Szabó G: Total aortic arch replacement: Superior ventriculo-arterial coupling with decellularized allografts compared with conventional prostheses, PLoS One 2014; 9: e103588, 2014
Radovits T, Mátyás C, Oláh A, Németh BT, Hidi L, Ruppert M, Lux Á, Merkely G, Kellermayer D, Merkely B: Pharmacological activation of the soluble guanylate cyclase inhibits pressure overload-induced cardiac hypertrophy, Cardiovasc Res 2014; 103(S1): P508., 2014
Radovits T, Matyas C, Olah A, Nemeth BT, Hidi L, Ruppert M, Lux A, Kellermayer D, Szabo G, Merkely B: The soluble guanylate cyclase activator cinaciguat prevents pressure overload-induced cardiac hypertrophy, Eur Heart J 2014; 35(S1): 882 / P4927., 2014
Ozcan EE, Széplaki G, Tahin T, Osztheimer I, Szilagyi S, Apor A, Horvath PM, Vago H, Merkely B, Geller L: Impact of respiration gating on image integration guided atrial fibrillation ablation, Clin Res Cardiol, 2014 Sep; 103(9):727-31, 2014
Jenei ZM, Zima E, Csuka D, Munthe-Fog L, Hein E, Széplaki G, Becker D, Karádi I, Prohászka Z, Garred P, Merkely B: Complement activation and its prognostic role in post-cardiac arrest patients, Scand J Immunol, 2014 Jun; 79(6):404-9, 2014
Kovacs A, Apor A, Nagy A, Vago H, Toth A, Nagy AI, Kovats T, Sax B, Széplaki G, Becker D, Merkely B: Left Ventricular Untwisting in Athlete's Heart: Key Role in Early Diastolic Filling?, International Journal of Sports Medicine 35:(3) pp. 259-264. (2014), 2014
Geller L, Molnar L, Szilagyi S, Zima E, Szeplaki G, Osztheimer I, Tahin T, Ozcan E E, Apor A, Merkely B: Long term efficacy and safety of transseptal endocardial left ventricular lead implantation after left ventricular lead implantations, Eur Heart J 2014; 35(S1): 86 / P525., 2014
Nagy K V, Szeplaki G, Kutyifa V, Kosztin A, Apor A, Szilagyi S, Zima E, Molnar L, Geller L, Merkely B: Right ventricular longitudinal strain as a predictor of early and long-term mortality in Cardiac Resynchronisation Therapy implanted patients, Eur Heart J 2014; 35(S1): 93 / P554., 2014
Papp R, Hartyánszky I, Tahin T, Gellér L, Merkely B, Széplaki G, Pólos M: Konstriktív pericarditis miatt végzett Turtle-Cage műtétet követő pulmonális véna izoláció, Cardiol Hung 2014; 44(Suppl E): E67-68., 2014
Kutyifa V, Kosztin A, Bindra A, Zima E, Szilagy Sz, Roka A, Nagy KV, Geller L, Merkely B,: Cardiac resynchronization therapy is associated with better long-term outcome in females, even in non-ischemic cardiomyopathy, Eur Heart J 2014; 35(S1): 95 / P562., 2014
Merkely B, Kutyifa V, Bógyi P, Kosztin A, Nagy KV, Molnár L, Szilágyi Sz, Zima E, Gellér L: CRT-D. vs. CRT-P implantáció mortalitásra gyakorolt hatása krónikus szívelégtelen betegekben - nagy betegszámú, egy centrumos vizsgálat, Cardiol Hung 2014; 44(Suppl E): E106-107., 2014
Gara E, Skopál J, Kosztin A, Merkely B, Harding S E, Foldes G: Angiogenic potential of human pluripotent stem cell-derived arterial and venous endothelial cells, Cardiovasc Res 2014; 103(S1): 47., 2014
Akca F, Hubay M, Zima E, Széplaki G, Végh E M, Skopál J, Lenvai Zs, Theuns D, Merkely B, Szili-Torok T: High-volume lesions using a new second-generation open irrigation readiofrequency catheter are associated with the development of inhomogeneous lesions, Pace 2014; (Vol 37): 864-873, 2014
Sax B: A gherlin kardiovaszkuláris hatásai, Doktori tézisek, 2013; Budapest, 2013
Özcan EE; Szilagyi S; Sallo Z; Molnar L; Zima E; Szeplaki G; Osztheimer I; Öztürk A; Merkely B; Geller L: Comparison of the effects of epicardial and endocardial cardiac resynchronization therapy on transmural dispersion of repolarization., PACE [Epub ahead of print 2015 Jun 10], 2015
Kosztin A; Kutyifa V; Nagy KV; Gellér L; Zima E; Molnár L; Szilágyi Sz; Özcan EE; Széplaki G; Merkely B: Longer right to left ventricular activation delay at cardiac resynchropnization therapy implantation is associated with improved clinical outcome in left bundle branch bl, Europace [Epub ahead of print 2015 Jun 27], 2015
Boros AM; Széplaki G; Perge P; Jenei Z; Bagyura Z; Zima E; Molnár L; Apor A; Becker D; Gellér L; Prohászka Z; Merkely B: The ratio of the neutrophil leucocytes to the lymphocytes predicts the outcome after cardiac resynchronization therapy., Europace [Epub ahead of print 2015 May 12], 2015
Széplaki G; Szegedi N; Tahin T; Merkely B; Gellér L: Successful Catheter Ablation of Right Atrial Tachycardia After Bilateral Lung Transplantation., Transplantation [Epub ahead of print 2015 Apr 29], 2015
Kovács A; Oláh A; Lux Á; Mátyás C; Németh BT; Kellermayer D; Ruppert M; Török M; Szabó L; Meltzer A; Assabiny A; Birtalan E; Merkely B; Radovits T: Strain and strain rate by speckle tracking echocardiography correlate with pressure-volume loop derived contractility indices in a rat model of athlete's heart, Am J Physiol Heart Circ Physiol 2015; 308(7): H743-H748., 2015
Szegedi N; Szeplaki G; Merkely B; Geller L: Successful emergency ablation of ventricular tachycardia in the early postoperative period after left ventricular assist device implantation., Clin Res Cardiol 2015; 104(5): 450-452., 2015
Oláh A; Németh BT; Mátyás Cs; Horváth EM; Hidi L; Birtalan E; Kellermayer D; Ruppert M; Merkely G; Szabó G; Merkely B; Radovits T: Cardiac effects of acute exhaustive exercise in a rat model., Int J Cardiol 2015; 182(1): 258-266., 2015
Merkely B; Gara E; Lendvai Z; Skopal J; Leja T; Zhou W; Kosztin A; Várady G; Mioulane M; Bagyura Z; Nemeth T; Harding SE; Földes G: Signalling via PI3K/FOXO1A Pathway Modulates Formation and Survival of Human Embryonic Stem Cell-Derived Endothelial Cells:, Stem Cells Dev 2015; 24(7): 869-878., 2015
Földes G; Matsa E; Kriston-Vizi J; Leja T; Amisten S; Kolker L; Kodagoda T; Dolatshad N; Mioulane M; Vauchez K; Arányi T; Ketteler R; Schneider M; Denning C; Harding S: Aberrant α-Adrenergic Hypertrophic Response in Cardiomyocytes from Human Induced Pluripotent Cells., Stem Cells Rep 2015; 3(5): 905-914., 2015
Széplaki G; Özcan EE; Osztheimer I; Tahin T; Merkely B; Gellér L: Ablation of the epicardial substrate in the RVOT in a patient with Brugada syndrome refusing implantable cardioverter defibrillator therapy., Can J Cardiol 2014; 30(10): 1249.e9.-1249.e11., 2014
Mihalcz A; Kassai I; Geller L; Szili-Torok T: Alternative techniques for left ventricular pacing in cardiac resynchronization therapy., PACE 2014; 37(2): 255-261., 2014
Chahine MN; Mioulane M; Sikkel MB; O'Gara P; Dos Remedios CG; Pierce GN; Lyon AR; Foldes G; Harding SE: Nuclear pore rearrangements and nuclear trafficking in cardiomyocytes from rat and human failing hearts., Cardiovasc Res 2015; 105(1): 31-43., 2015
Reed DM; Földes G; Kirkby NS; Ahmetaj-Shala B; Mataragka S; Mohamed N; Francis CM; Gara E; Harding SE; Mitchell JA: Morphology and vasoactive hormone profiles from endothelial cells derived from stem cells of different sources., Biochem Biophys Res Commun. 2014;455(3-4):172-7., 2014
Szegedi N; Széplaki G; Kovács A; Nagy KV; Németh T; Kutyifa V; Molnár L; Osztheimer I; Zima E; Szilágyi Sz; Özcan EE; Gellér L; Merkely B: Reszinkronizációs terápia – Primer implantáció és upgrade., Cardiol Hung 2015; 45(1): 13-19., 2015
Bagyura Z; Kiss L; Edes E; Lux A; Polgár L; Soós P; Szenczi O; Szelid Z; Vadas R; Józan P; Bagdy G; Merkely B: Cardiovascular szűrőprogram a közép-magyarországi régióban. Budakalász vizsgálat., Orv Hetil 2014 Aug 1;155(34): 1344-52., 2014
Kosztin A; Gara E; Harding SE, Földes G: Stem Cell Therapy to Treat Heart Failure, In: Caplan M (ed): Reference Module in Biomedical Sciences. Elsevier. London, 2015, 2015
Gara E; Skopál J; Merkely B; Harding SE; Földes G: Angiogenic properties of human pluripotent stem cell-derived arterial and venous endothelial cells., Acta Physiol 2014; 697(SI): 52., 2014
Kosztin A; Polgár L; Kőhidai L; Várnai P; Gara E; Skopál J; Harding S; Merkely B; Földes G: Angiogenic and positive inotropic effects of apelin fragments on human pluripotein stem cell-derived cardivascular cells., Acta Physiol 2014; 697(SI): 84., 2014
Oláh A; Lux Á; Németh BT; Mátyás Cs; Kellermayer D; Birtalan E; Ruppert M; Szabó L; Hidi L; Török M; Merkely G; Meltzer A; Merkely B; Radovits T: Development and complete morphological and functional reversibility of athlete's heart in a rat model., Acta Physiol 2014; 697(SI): 161., 2014
Boros A, Perge P, Osztheimer I, Szilagyi S, Zima E, Geller L, Molnár L, Merkely B, Szeplaki G: The role of fractalkine in the resynchronization therapy of heart failure., Eur Heart J 2014; 35: 99-100, 2014
Boros A, Simon S, Osztheimer I, Szilagyi S, Zima E, Geller L, Molnar L, Merkely B, Szeplaki G: The role of ECG parameters in the resynchronization therapy of heart failure patients, Eur Heart J 2014; 35: 92-93, 2014
Geller L, Molnar L, Szilagyi S, Zima E, Szeplaki G, Osztheimer I, Tahin T, Ozcan E E, Apor A, Merkely B: Long term efficacy and safety of transseptal endocardial left ventricular lead implantation after left ventricular lead implantations, Eur Heart J 2014; 35: 86, 2014
Kosztin A, Kutyifa V, Nagy K V, Geller L, Zima E, Molnar L, Szilagyi S, Ozcan E E, Szeplaki G, Merkely B: Larger interventricular lead distance at implantation is associated with improvement in biomarkers, ejection fraction and clinical outcome in crt patients, Eur Heart J 2014; 35: 86-87, 2014
Nagy K V, Szeplaki G, Kutyifa V, Kosztin A, Apor A, Szilagyi S, Zima E, Molnar L, Geller L, Merkely B: Right ventricular longitudinal strain as a predictor of early and long-term mortality in Cardiac Resynchronisation Therapy implanted patients, Eur Heart J 2014; 35: 93, 2014
Széplaki G, Csanádi Z: Baroreceptor stimuláció helye a hypertonia és a szívelégtelenség kezelésében, Cardiol Hung 2014; 44 (Suppl E):, 2014
Szegedi N, Széplaki G, Özcan E, Fazekas L, Merkely B, Gellér L: Kamrai tachycardia abláció műszíves betegnél, Cardiol Hung 2014; 44 (Suppl. E): 20, 2014
Papp R, Hartyánszky I, Tahin T, Gellér L, Merkely B, Széplaki G, Pólos M: Konstriktív pericarditis miatt végzett Turtle-Cage műtétet követő pulmonális véna izoláció, Cardiol Hung 2014; 44 (Suppl. E): 67, 2014
Széplaki G: Eszközös baroreceptor stimuláció, Cardiol Hung 2014; 44 (Suppl. E), 2014
Szilágyi Sz, Merkely B, Molnár L, Tahin T, Osztheimer I, Zima E, Széplaki G, Gellér L: Transseptalis endocardialis bal kamrai elektróda beültetés a vena subclavia felől végzett transseptalis punkcióval, Cardiol Hung 2014; 44 (Suppl. E): 14, 2014
Boros A, Schlőgl S, Szelényi Zs, Zima E, Gellér L, Molnár L, Széplaki G, Merkely B: EKG paraméterek szerepe a szívelégtelenség reszinkronizációs kezelésében, Cardiol Hung 2014; 44 (Suppl. E): 105, 2014
Perge P, Liptai Cs, Schneider Á, Apor A, Gellér L, Molnár L, Zima E, Széplaki G, Merkely B: A reszinkronizációs terápia hatása a különböző mechanizmussal létrejövő funkcionális mitrális regurgitációra, Cardiol Hung 2014; 44 (Suppl. E): 107, 2014
Kutyifa V, Kosztin A, Bindra A, Zima E, Szilagy Sz, Roka A, Nagy KV, Geller L, Merkely B,: Cardiac resynchronization therapy is associated with better long-term outcome in females, even in non-ischemic cardiomyopathy, Eur Heart J 2014; 35 (Suppl. 1): 95, 2014
Merkely B, Kutyifa V, Bógyi P, Kosztin A, Nagy KV, Molnár L, Szilágyi Sz, Zima E, Gellér L: CRT-D. vs. CRT-P implantáció mortalitásra gyakorolt hatása krónikus szívelégtelen betegekben - nagy betegszámú, egy centrumos vizsgálat, Cardiol Hung 2014; 44 (Suppl. E): 106, 2014
Gara E, Márky Á, Varga R, Lendvai Zs, Skopál J, Kosztin A, Szigetfű É, Merkely B, Földes G: Pluripotens őssejtek angiogenetikus tulajdonságainak jellemzése, Cardiol Hung 2014; 44 (Suppl. E): 52, 2014
Kosztin A, Széplaki G, Kovács A, Nagy K V, Végh E M, Földes G, Szokodi I, Aradi D, Merkely B: Az Apelin és NT-PROBNP szerepe a nonreszponder betegek azonosításában CRT-implantáció után, Cardiol Hung 2014; (Suppl E): 105, 2014
Gara E, Skopál J, Kosztin A, Merkely B, Harding S E, Foldes G: Angiogenic potential of human pluripotent stem cell-derived arterial and venous endothelial cells, Cardiovasc Res 2014; (Suppl. 103): 7, 2014
Földes G, Gara E, Lendvai Z, Mathe D, Skopál J, Leja T, Kosztin A, Merkely B, Harding S E: Signalling via pi3k/foxo 1a pathway modulates formation and survival of human embryonic stem cell-derived endothelial cells, Cardiovasc Res 2014; (Suppl. 103): 13, 2014
Óriás I V, Molnár L, Bárány T, Sax B, Gellér L, Heltai K, Becker D, Merkely B, Zima E: A levosimendan klinikai hatékonyságának és biztonságosságának retrospektív vizsgálata, Cardiol Hung 2014; (Suppl. E): 2, 2014
Óriás I V, Molnár L, Bárány T, Sax B, Gellér L, Heltai K,, Becker D, Merkely B, Zima E: Retrospective study on the clinical effectivity and security of levosimendan, Cardiol Hung 2014; (Suppl. E): 2, 2014
Liptai M Cs, Perge P, Schneider Á, Nagy K V, Kosztin A, Gellér L, Apor A, Széplaki G, Merkely B: A mitrális regurgitáció jelentősége a kardiális reszinkronizációs terápia hatékonyságában (közép- és hosszú távú eredmények), Cardiol Hung 2014; (Suppl. E): 106, 2014
Akca F, Hubay M, Zima E, Széplaki G, Végh E M, Skopál J, Lenvai Zs, Theuns D, Merkely B, Szili-Torok T: High-volume lesions using a new second-generation open irrigation readiofrequency catheter are associated with the development of inhomogeneous lesions, Pace 2014; (Vol 37): 864-873, 2014
Földes G, Mioulane M, Kodagoda T, Lendvai Z, Iqbal A, Ali NN, Schneider MD, Harding SE: Immunosuppressive agents modulate function, growth and survival of cardiomyocytes and endothelial cells derived from human embryonic stem cells, Stem Cells Dev 2014; 23:467-76., 2014
Reed DM, Földes G, Gatheral T, Paschalaki KE, Lendvai Z, Bagyura Z, Nemeth T, Skopal J, Merkely B, Telcian AG, Gogsadze L, Edwards MR, Gough P, Bertin J, Johnston SL, Harding SE, Mitchell JA: Pathogen sensing pathways in human embryonic stem cell derived-endothelial cells: Role of NOD1 receptors, PloS One. 2014;9(4):e91119, 2014
Hartyánszky I, Tóth A, Berta B, Pólos M, Veres G, Merkely B, Szabolcs Z, Pepper J.: Personalized surgical repair of left ventricular aneurysm with computer-assisted ventricular engineering†, Interact Cardiovasc Thorac Surg 2014; pii: ivu219., 2014
Weymann A, Radovits T, Schmack B, Korkmaz S, Li S, Chaimow N, Pätzold I, Becher PM, Hartyánszky I, Soós P, Merkely G, Németh BT, Istók R, Veres G, Merkely B, Terytze K, Karck M, Szabó G: Total aortic arch replacement: Superior ventriculo-arterial coupling with decellularized allografts compared with conventional prostheses, PLoS One 2014; 9: e103588, 2014
Mátyás C, Oláh A, Németh BT, Hidi L, Ruppert M, Lux Á, Kellermayer D, Merkely B, Radovits T: A szolubilis guanilát-cikláz gyógyszeres aktiválása meggátolja a nyomás-indukált szívizom-hipertrófia kialakulását, Cardiol Hung 2014; 44 (Suppl. E):31, 2014
Merkely G, Radovits T, Weymann A, Németh BT, Oláh A, Mátyás C, Schmack B, Soós P, Istók R, Karck M, Merkely B, Szabó G: Vascular Impedance Changes after Total Aortic Arch Replacement: Superiority of Decellularized Allografts Compared with Conventional Prostheses, Eur Surg Res 2014; 52: 228, 2014
Németh BT, Mátyás C, Oláh A, Hidi L, Ruppert M, Lux Á, Kellermayer D, Merkely G, Merkely B, Radovits T: Pharmacological activation of the soluble guanylate cyclase inhibits pressure overload-induced cardiac hypertrophy, Cardio Croat 2014; 9: 245, 2014
Radovits T, Mátyás C, Oláh A, Németh BT, Hidi L, Ruppert M, Lux Á, Merkely G, Kellermayer D, Merkely B: Pharmacological activation of the soluble guanylate cyclase inhibits pressure overload-induced cardiac hypertrophy, Cardiovasc Res 2014; 103 (Suppl.1): S93, 2014
Simon A, Benkő R, Szabó G, Oláh A, Nagy KV, Mátyás C, Hajas Á, Kosztin A, Pólos M, Hartyánszky I, Zima E, Radovits T, Merkely B, Horváth EM: Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) activation in chronic heart failure correlates with the level of cardiac dysfunction, Acta Physiol (Oxf) 2014; 211 (Suppl. 697): 83, 2014
Radovits T, Matyas C, Olah A, Nemeth BT, Hidi L, Ruppert M, Lux A, Kellermayer D, Szabo G, Merkely B: The soluble guanylate cyclase activator cinaciguat prevents pressure overload-induced cardiac hypertrophy, Eur Heart J 2014; 35 (Suppl 1): 882, 2014
Széplaki G, Perge P, Merkely B: A terápiarezisztencia áttörése hypertoniában: a szimpatikus tónus csökkentésének eszközös lehetőségei, Háziorvos Továbbképző Szemle 2014. (19. évf.) 6. sz. 399-402, 2014
Ozcan EE, Széplaki G, Tahin T, Osztheimer I, Szilagyi S, Apor A, Horvath PM, Vago H, Merkely B, Geller L: Impact of respiration gating on image integration guided atrial fibrillation ablation, Clin Res Cardiol, 2014 Sep; 103(9):727-31, 2014
Jenei ZM, Zima E, Csuka D, Munthe-Fog L, Hein E, Széplaki G, Becker D, Karádi I, Prohászka Z, Garred P, Merkely B: Complement activation and its prognostic role in post-cardiac arrest patients, Scand J Immunol, 2014 Jun; 79(6):404-9, 2014
Kovacs A, Apor A, Nagy A, Vago H, Toth A, Nagy AI, Kovats T, Sax B, Széplaki G, Becker D, Merkely B: Left Ventricular Untwisting in Athlete's Heart: Key Role in Early Diastolic Filling?, International Journal of Sports Medicine 35:(3) pp. 259-264. (2014), 2014
Özcan EE, Osztheimer I, Széplaki G, Merkely B, Gellér L: Successful ablation of atrioventricular nodal re-entrant tachycardia in a patient with interruption of inferior vena cava and azygos continuation, Can J Cardiol, 2013 Dec;29(12):1741.e9-11, 2013
Kovács A, Kosztin A, Solymossy K, Celeng C, Apor A, Faludi M, Berta K, Széplaki G, Földes G, Merkely B: Novel biomarkers associated with increased left ventricular mass measured by three-dimensional echocardiography in patients with end-stage renal disease, Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2013; 14(S2):ii190, 2013
Balázs T; Merkely B; Bognár E; Zima E: Interaction of intraluminal tissue and coronary sinus lead stabilized with stent placement., JCE; 24(4): 468-470., 2013
Balázs T; Merkely B; Bognár E; Gellér L; Szilágyi Sz; Dobrányszky J; Zima E: Methods for examination an explanted coronary sinus lead stabilized with a coronary stent., PACE; 36(2): e27-e30., 2013
Arribas F; Auricchio A; Wolpert C; Merkely B; Merino JL; Boriani G; Van Der Velde E; Camm J; Vardas P: The EHRA White Book., Europace; 14(Suppl 3): iii1-iii55., 2013
Schäfer B; Rusai K; Tóth A; Pásti K; Ujszászi Á; Krekó M; Horváth E; Sallai P; Reusz Gy; Merkely B; Tulassay T; Szabó A: Cardiac magnetic resonance Imaging in children with chronic kidney disease and renal transplantation., Pediatr Transplant; 16(4): 350-356., 2012
Szabó G; Loganathan S; Merkely B; Groves JT; Karck M; Szabó Cs; Radovits T: Catalytic peroxinitrite decomposition improves reperfusion injury after heart transplantation., J Thorac Cardiovasc Surg; 143(6): 1443-1449., 2012
Kutyifa V; Merkely B; Szilágyi Sz; Zima E; Róka A; Király Á; Osztheimer I; Molnár L; Széplaki G; Gellér L: Usefulness of Electroanatomical Mapping during Transseptal Endocardial Left Ventricular Lead Implantation., Europace; 14(4): 599-604., 2012
Sax B; Merkely B; Túri K; Nagy A; Ahres A; Hartyánszky I; Hüttl T; Szabolcs Z; Cseh K; Kékesi V: Characterization of pericardial and plasma ghrelin levels in patients with ischemic and non-ischemic heart disease., Regul Pept; 186C: 131-136., 2013
Németh BT; Hidi L; Tóth R; Radovits T; Szabó G; Merkely B; Horkay F; Veres G: A szívizomvédelem lehetőségei a szívsebészeti gyakorlatban., Cardiol Hung; 43(2): 63-69., 2013
Szabolcs Z; Hartyánszky I; Hüttl T; Fazekas L; Balogh O; Becker D; Soós P; Varga T; Paulovich E; Németh E; Rácz K; Horkay F; Merkely B: A 2012-es év a húszéves hazai felnőttszív-transzplantáció sikeréve – és ami mögötte van., Orv Hetil; 154(22): 863-867., 2013
Merkely B: Bővülő indikációk a szívelégtelenség reszinkronizációs kezelésében, hazai tapasztalatok és lehetőségek., Cardiol Hung; 42(3): 147-154., 2012
Nagy KV; Kutyifa V; Apor A; Édes E; Nagy A; Merkely B: Balkamra-hipertrófia és remodelling vizsgálata élsportolókban., Cardiol Hung; 42(1): 14-19., 2012
Gara E; Merkely B; Földes G: Őssejtek és érrendszeri megbetegedések. Hogyan készítsünk ereket?, Élet és Tudomány; 68(15):470-71., 2013
Földes G; Mioulane M: Differentiation and use of cardiomyocytes derived from human pluripotent stem cells. pp 71-81., In: Hayat MA (ed): Stem Cells and Cancer Stem Cells 9. Therapeutic Application in Disease and Injury. Springer Science+Business Media. Dordrecht., 2013
Földes G; Mioulane M: High content imaging and analysis of pluripotent stem cell derivatives. pp 29-39., In: Turksen K (ed): Imaging and Tracking Stem Cells. Methods and Protocols. Humana Press., 2013
Reed D; Földes G;, Harding SE; Mitchell JA: Stem cell derived endothelial cells for cardiovascular disease; a therapeutic perspective., Br J Clin Pharmacol; 75(4):897-906., 2013
Mioulane M; Földes G; Ali NN; Schneider MD; Harding SE: Quantification of cell death mechanisms in human pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes., J Cardiovasc Transl Res; 5(5):593-604., 2013
Ebner N; Földes G; Szabo T; Tacke M; Fülster S; Sandek A; Doehner W; Anker SD; von Haehling S: Assessment of serum cotinine in patients with chronic heart failure: self-reported versus objective smoking behaviour., Clin Res Cardiol; 102(2):95-101., 2013
Maggioni AP; Anker SD; Dahlström U; Filippatos G; Ponikowski P; Zannad F; Amir O; Chioncel O; Leiro MC; Drozdz J; Erglis A; Fazlibegovic E; Fonseca C; Fruhwald F; Gatzov P; Goncalvesova E; Hassanein M; Hradec J; Kavoliuniene A; Lainscak M; Logeart D; Merkely B; Metra M; Persson H; Seferovic P; Temizhan A; Tousoulis D; Tavazzi L; on behalf of the Heart Failure Association of the ESC (HFA).: Are hospitalized or ambulatory patients with heart failure treated in accordance with European Society of Cardiology guidelines? Evidence from 12 440 patients of the ESC, Eur J Heart Fail; 15(10):1173-84., 2013
Kovács A; Apor A; Nagy A; Vágó H; Tóth A; Nagy AI; Kováts T; Sax B; Széplaki G; Becker D; Merkely B: Left ventricular untwisting in athlete’s heart: key role in early diastolic filling?, Int J Sports Med [Epub ahead of print 2013 Jul 30]., 2013
Radovits T; Oláh A; Lux A; Németh BT; Hidi L; Birtalan E; Kellermayer D; Mátyás C; Szabó G; Merkely B: Rat model of exercise-induced cardiac hypertrophy - hemodynamic characterization using left ventricular pressure-volume analysis., Am J Physiol Heart Circ Physiol; 305(1): H124-134., 2013
Radovits T; Arif R; Bömicke T; Korkmaz S; Barnucz E; Karck M; Merkely B; Szabó G: Vascular dysfunction induced by hypochlorite is improved by the selective phosphodiesterase-5-inhibitor vardenafil., Eur J Pharmacol; 107(1-3): 110-119., 2013
Apor A; Merkely B; Morrell T; Zhu S; Ghosh E; Vágó H; Andrássy P; Kovács SJ: Diastolic Function in Olympic Athletes vs. Controls: Stiffness and Relaxation Based Echocardiographic Comparison., J Exerc Sci Fit; 11(1): 29-34., 2013
Földes G; Matsa E; Kriston-Vizi J; Leja T; Amisten S; Kolker L; Kodagoda T; Dolatshad N; Mioulane M; Vauchez K; Arányi T; Ketteler R; Schneider M; Denning C; Harding S: Aberrant α-Adrenergic Hypertrophic Response in Cardiomyocytes from Human Induced Pluripotent Cells., Stem Cell Rep; 3(5): 905-914., 2014
Földes G, Mioulane M, Kodagoda T, Lendvai Z, Iqbal A, Ali NN, Schneider MD, Harding SE: Immunosuppressive agents modulate function, growth and survival of cardiomyocytes and endothelial cells derived from human embryonic stem cells, Stem Cells Dev; 23: 467-76., 2014
Hartyánszky I, Tóth A, Berta B, Pólos M, Veres G, Merkely B, Szabolcs Z, Pepper J.: Personalized surgical repair of left ventricular aneurysm with computer-assisted ventricular engineering†, Interact Cardiovasc Thorac Surg; 19(5): 809-814., 2014
Kovács A, Kosztin A, Solymossy K, Celeng C, Apor A, Faludi M, Berta K, Széplaki G, Földes G, Merkely B: Novel biomarkers associated with increased left ventricular mass measured by three-dimensional echocardiography in patients with end-stage renal disease, Int J Cardiovasc Imaging 30(7): 1331-7., 2014
Ozcan EE; Széplaki G; Tahin T; Osztheimer I; Szilagyi S; Apor A; Horvath PM; Vago H; Merkely B; Geller L: Impact of respiration gating on image integration guided atrial fibrillation ablation., Clin Res Cardiol; 103(9): 727-31., 2014
Reed DM, Földes G, Gatheral T, Paschalaki KE, Lendvai Z, Bagyura Z, Nemeth T, Skopal J, Merkely B, Telcian AG, Gogsadze L, Edwards MR, Gough P, Bertin J, Johnston SL, Harding SE, Mitchell JA: Pathogen sensing pathways in human embryonic stem cell derived-endothelial cells: Role of NOD1 receptors, PloS One; 9(4): e91119., 2014
Weymann A, Radovits T, Schmack B, Korkmaz S, Li S, Chaimow N, Pätzold I, Becher PM, Hartyánszky I, Soós P, Merkely G, Németh BT, Istók R, Veres G, Merkely B, Terytze K, Karck M, Szabó G: Total aortic arch replacement: Superior ventriculo-arterial coupling with decellularized allografts compared with conventional prostheses., PLoS One; 9: e103588., 2014
Bagyura Z; Kiss L; Edes E; Lux A; Polgár L; Soós P; Szenczi O; Szelid Z; Vadas R; Józan P; Bagdy G; Merkely B: Cardiovascular szűrőprogram a közép-magyarországi régióban. Budakalász vizsgálat., Orv Hetil;155(34): 1344-52., 2014
Jenei ZM, Zima E, Csuka D, Munthe-Fog L, Hein E, Széplaki G, Becker D, Karádi I, Prohászka Z, Garred P, Merkely B: Complement activation and its prognostic role in post-cardiac arrest patients, Scand J Immunol; 79(6):404-9, 2014
Mihalcz A; Kassai I; Geller L; Szili-Torok T: Alternative techniques for left ventricular pacing in cardiac resynchronization therapy., PACE; 37(2): 255-261., 2014
Reed DM; Földes G; Kirkby NS; Ahmetaj-Shala B; Mataragka S; Mohamed N; Francis CM; Gara E; Harding SE; Mitchell JA: Morphology and vasoactive hormone profiles from endothelial cells derived from stem cells of different sources., Biochem Biophys Res Commun; 455(3-4): 172-7., 2014
Széplaki G; Özcan EE; Osztheimer I; Tahin T; Merkely B; Gellér L: Ablation of the epicardial substrate in the RVOT in a patient with Brugada syndrome refusing implantable cardioverter defibrillator therapy., Can J Cardiol; 30(10): 1249.e9.-e11., 2014
Széplaki G, Perge P, Merkely B: A terápiarezisztencia áttörése hypertoniában: a szimpatikus tónus csökkentésének eszközös lehetőségei, Háziorvos Továbbképző Szemle; 19. évf. (6. sz.): 399-402., 2014
Kosztin A; Gara E; Harding SE; Földes G: Stem Cell Therapy to Treat Heart Failure.Section 1, in: Reference Module in Biomedical Sciences., Elsevier, 2014
Liptai M Cs, Perge P, Schneider Á, Nagy K V, Kosztin A, Gellér L, Apor A, Széplaki G, Merkely B: A mitrális regurgitáció jelentősége a kardiális reszinkronizációs terápia hatékonyságában (közép- és hosszú távú eredmények), Cardiol Hung; (Suppl. E): 106, 2014
Mátyás C, Oláh A, Németh BT, Hidi L, Ruppert M, Lux Á, Kellermayer D, Merkely B, Radovits T: A szolubilis guanilát-cikláz gyógyszeres aktiválása meggátolja a nyomás-indukált szívizom-hipertrófia kialakulását, Cardiol Hung; 44 (Suppl. E):31, 2014
Nagy KV, Végh EM, Kosztin A, Zima E, Sax B, Bárány T Kékesi V, Merkely B: Levosimendan-katekolamin kombinált kezelés haemodinamikai hatékonyságának és arrythmogenitásának vizsgálata kísérletes szívelégtelenségben, Cardiol Hung; 44 (Suppl E): 31-32, 2014
Nagy KV, Vegh EM, Sax B, Kosztin A, Zima E, Turi-Kovats N, Kekesi V, Merkely B: Co-administration of levosimendan and different catecholamines in experimental heart failure: haemodynamic and arrhythmogenic effects, Eur Surg Res; 52: 148., 2014
Németh BT, Mátyás C, Oláh A, Hidi L, Ruppert M, Lux Á, Kellermayer D, Merkely G, Merkely B, Radovits T: Pharmacological activation of the soluble guanylate cyclase inhibits pressure overload-induced cardiac hypertrophy, Cardio Croat; 9: 245., 2014
Radovits T, Matyas C, Olah A, Nemeth BT, Hidi L, Ruppert M, Lux A, Kellermayer D, Szabo G, Merkely B: The soluble guanylate cyclase activator cinaciguat prevents pressure overload-induced cardiac hypertrophy, Eur Heart J; 35(S1): 882 / P4927., 2014
Sax B, Nagy KV, Vegh EM, Kosztin A, Szucs G, Zima E, Turi-Kovacs N, Kekesi V, Merkely B: Interaction of Ca-sensitiser levosimendan and different catecholamines in chronic heart failure: experimental studies, Acta Physiol (Oxf.); 211 (Suppl. 697): 86., 2014
Végh EM, Sax B, Nagy KV, Kosztin A, Kékesi V, Szűcs G, Zima E, Merkely B: Investigation of novel biomarkers in an experimental model of chronic heart failure., Eur Surg Res; 52: 133., 2014
Bartykowszki A; Drobni Zs; Balogh O; Becker D; Szabolcs Z; Balázs Gy; Szidonya L; Maurovich-Horvat P; Merkely B: Szívtranszplantált betegek koronária-státuszának követése koronária-CT-angiográfiával - első tapasztalatok., Cardiol Hung; 44(Suppl E): E118., 2014
Bartykowszki A; Drobni ZD; Panajotu A; Celeng C; Suhai F; Jermendy AL; Csobay-Novák Cs; Merkely B; Maurovich-Horvat P: Evaluation of coronary status with 256-slice computed tomography in heart transplant recipients., Eur Heart J Cardiovasc Imaging; 15(S2): ii43/P810., 2014
Boros A, Perge P, Osztheimer I, Szilagyi S, Zima E, Geller L, Molnár L, Merkely B, Szeplaki G: The role of fractalkine in the resynchronization therapy of heart failure., Eur Heart J; 35: 99-100, 2014
Boros A, Schlőgl S, Szelényi Zs, Zima E, Gellér L, Molnár L, Széplaki G, Merkely B: EKG paraméterek szerepe a szívelégtelenség reszinkronizációs kezelésében, Cardiol Hung; 44 (Suppl. E): 105, 2014
Boros A; Simon S; Osztheimer I; Szilagyi S; Zima E; Geller L; Levente M; Merkely B; Szeplaki G: The role of ECG parameters in the resynchronization therapy of heart failure patients., Eur Heart J; 35(Suppl.)L: 92-93., 2014
Gara E, Márky Á, Varga R, Lendvai Zs, Skopál J, Kosztin A, Szigetfű É, Merkely B, Földes G: Pluripotens őssejtek angiogenetikus tulajdonságainak jellemzése, Cardiol Hung; 44 (Suppl. E): 52., 2014
Gara E, Skopál J, Kosztin A, Merkely B, Harding S E, Foldes G: Angiogenic potential of human pluripotent stem cell-derived arterial and venous endothelial cells, Cardiovasc Res; 103(S1): 47., 2014
Gara E; Skopál J; Merkely B; Harding SE; Földes G: Angiogenic properties of human pluripotent stem cell-derived arterial and venous endothelial cells., Acta Physiol; 697(SI): 52., 2014
Kiss LZs; Bagyura Zs; Vadas R; Polgár L; Szenczi O; Soós P; Szelid Zs; Merkely B: A szubklinikus atherosclerosis és a 2-es típusú diabetes rizikó kapcsolatának vizsgálata egy közép-európai cardiovascularis szűrőprogram résztvevői körében., Cardiol Hung; 44(Suppl E): E86-87., 2014
Kosztin A, Kutyifa V, Nagy K V, Geller L, Zima E, Molnar L, Szilagyi S, Ozcan E E, Szeplaki G, Merkely B: Larger interventricular lead distance at implantation is associated with improvement in biomarkers, ejection fraction and clinical outcome in crt patients, Eur Heart J; 35: 86-87, 2014
Kosztin A; Polgár L; Kőhidai L; Várnai P; Gara E; Skopál J; Harding S; Merkely B; Földes G: Angiogenic and positive inotropic effects of apelin fragments on human pluripotein stem cell-derived cardivascular cells., Acta Physiol; 697(SI): 84., 2014
Kutyifa V, Kosztin A, Bindra A, Zima E, Szilagy Sz, Roka A, Nagy KV, Geller L, Merkely B,: Cardiac resynchronization therapy is associated with better long-term outcome in females, even in non-ischemic cardiomyopathy, Eur Heart J; 35(S1): 95 / P562., 2014
Simon A, Benkő R, Szabó G, Oláh A, Nagy KV, Mátyás C, Hajas Á, Kosztin A, Pólos M, Hartyánszky I, Zima E, Radovits T, Merkely B, Horváth EM: Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) activation in chronic heart failure correlates with the level of cardiac dysfunction, Acta Physiol (Oxf); 211 (Suppl. 697): 83., 2014
Merkely B, Kutyifa V, Bógyi P, Kosztin A, Nagy KV, Molnár L, Szilágyi Sz, Zima E, Gellér L: CRT-D. vs. CRT-P implantáció mortalitásra gyakorolt hatása krónikus szívelégtelen betegekben - nagy betegszámú, egy centrumos vizsgálat, Cardiol Hung; 44(Suppl E): E106-107., 2014
Szilágyi Sz, Merkely B, Molnár L, Tahin T, Osztheimer I, Zima E, Széplaki G, Gellér L: Transseptalis endocardialis bal kamrai elektróda beültetés a vena subclavia felől végzett transseptalis punkcióval, Cardiol Hung; 44 (Suppl. E): 14., 2014
Oláh A; Lux Á; Németh BT; Mátyás Cs; Kellermayer D; Birtalan E; Ruppert M; Szabó L; Hidi L; Török M; Merkely G; Meltzer A; Merkely B; Radovits T: Development and complete morphological and functional reversibility of athlete's heart in a rat model., Acta Physiol; 697(SI): 161., 2014
Oláh A; Lux Á; Németh BT; Mátyás Cs; Kellermayer D; Ruppert M; Szabó L; Merkely G;, Merkely B; Radovits T: Reversible cardiac hypertrophy and left ventricular functional changes after exercise training in a rat model., Cardiovasc Res; 103(S1): P74., 2014
Óriás I V, Molnár L, Bárány T, Sax B, Gellér L, Heltai K, Becker D, Merkely B, Zima E: A levosimendan klinikai hatékonyságának és biztonságosságának retrospektív vizsgálata, Cardiol Hung; (Suppl. E): 2., 2014
Perge P; Kovács A; Liptai Cs; Apor A; Nagy KV; Gellér L; Széplaki G; Merkely B: The effect of cardiac resynchronization therapy on mitral regurgitation of different pathomechanisms., Eur Heart J Cardiovasc Imaging; 15(S2): ii20/P164., 2014
Perge P, Liptai Cs, Schneider Á, Apor A, Gellér L, Molnár L, Zima E, Széplaki G, Merkely B: A reszinkronizációs terápia hatása a különböző mechanizmussal létrejövő funkcionális mitrális regurgitációra, Cardiol Hung; 44 (Suppl. E): 107., 2014
Radovits T, Mátyás C, Oláh A, Németh BT, Hidi L, Ruppert M, Lux Á, Merkely G, Kellermayer D, Merkely B: Pharmacological activation of the soluble guanylate cyclase inhibits pressure overload-induced cardiac hypertrophy, Cardiovasc Res; 103(S1): P508., 2014
Özcan EE; Osztheimer I; Széplaki G; Merkely B; Gellér L: Successful ablation of atrioventricular nodal re-entrant tachycardia in a patient with interruption of inferior vena cava and azygos continuation., Can J Cardiol; 29(12): 1741.e9-e11., 2013
Arribas F; Auricchio A; Wolpert C; Merkely B; Merino JL; Boriani G; Van Der Velde E; Camm J; Vardas P: The EHRA White Book., Europace; 14(Suppl 3): iii1-iii55., 2013
Balázs T; Merkely B; Bognár E; Zima E: Interaction of intraluminal tissue and coronary sinus lead stabilized with stent placement., JCE; 24(4): 468-470., 2013
Sax B: A gherlin kardiovaszkuláris hatásai, Doktori tézisek, Budapest, 2013
Kosztin A; Széplaki G; Nagy KV; Apor A; Liptai Cs; Molnár L; Zima E; Gellér L; Merkely B: Serum apelin as a predictor of right ventricular dysfunction., Europace; 15(Suppl.2): 499., 2013
Kutyifa V; Gellér L; Zima E; Szilágyi Sz; Szűcs G; Nagy KV; Kosztin A; Molnár L; Széplaki G; Merkely B: Right ventricular to left ventricular interlead sensed delay predicts all-cause mortality in CRT patients., Europace; 15(Suppl.2): 499, 2013
Kutyifa V; Zima E; Szilágyi Sz; Róka A; Szűcs G; Molnár L; Kosztin S; Széplaki G; Gellér L; Merkely B: Intraoperative right to left ventricular interlead delay predicts outcome in CRT patients., Eur Heart J; 34(Suppl.1): 10., 2013
Liptai Cs; Perge P; Kosztin A; Nagy KV; Kutyifa V; Gellér L; Apor A; Széplaki G; Merkely B: A mitrális regurgitáció jelentősége a kardiális reszinkronizációs terápia hatékonyságában., Card Hung; 43: B85-6., 2013
vissza »