Charters of the Angevin Era XXII. (1338)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
105667
Type PUB-F
Principal investigator Piti, Ferenc
Title in Hungarian Anjou-kori Oklevéltár XXII. (1338)
Title in English Charters of the Angevin Era XXII. (1338)
Keywords in Hungarian forráskiadás, oklevelek, középkori magyar történelem
Keywords in English source publishing, charters, medieval Hungarian history
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Medieval history
Panel Publications Panel
Department or equivalent Research Team of Hungarian Medieval Studies (Office for Research Groups Attached to Universities and Other Institutions)
Starting date 2012-07-01
Closing date 2012-09-30
Funding (in million HUF) 0.600
FTE (full time equivalent) 0.20
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Kutatásom célja az volt, hogy az Anjou-kori Oklevéltár-sorozat keretein belül könyvemben összegyűjtsem és tartalmi kivonatok (regeszták) formájában publikáljam mindazon levéltári forrásokat (okleveleket), amik 1338-ban keletkeztek és az Anjou-kori Magyarország történelmére vonatkoznak.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az alapkérdés jelen esetben azonos volt a célkitűzéssel, vagyis az 1338-as év lehetőség szerinti összes fennmaradt oklevelének összegyűjtése, regesztázása és publikálása.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Könyvem egy nagyobb egész, az Anjou-kori Oklevéltár-sorozat része. E sorozat szerepe több szempontból is értékelhető. Első helyen kell kiemelni a nemzeti hagyomány ápolása tekintetében képviselt értékét. A XIV. század a magyar történelem európai közegre is hatást gyakorló időszaka, amely ráadásul igen nagy tömegű oklevelet hagyott az utókorra. Ezek teljeskörű kutatása és publikálása elsődleges tudományos feladat, ami a magyar történeti örökség megismerését segíti.
Az eredmények elsődleges felhasználói (a régmúlt iránt érdeklődő tanárokon, diákokon, értelmiségieken túl) a hazai és a nemzetközi (főleg a szomszédos országokban élő) középkortörténészek, hiszen több tízezer irat adatmennyisége vehető kézbe e sorozat köteteinek lapjain, s ezek alapján tudományos könyvek, tanulmányok, ismeretterjesztő munkák születhetnek. Az eddig ismeretlen adatok publikálásán túl a sorozat jelentőségét az is képviseli, hogy a kutatás immár összefüggéseiben vizsgálhatja egyre hosszabb időtávban a XIV. századi Magyarország történelmét és szilárd forrásalapokon nyilatkozhat meg róla.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Munkám az Anjou-kori Oklevéltár-sorozatba illeszkedik, aminek eddig 25 kötete jelent meg. E sorozat a magyarországi Anjouk (1301–1387) kapcsolatainak köszönhetően nemzetközi viszonylatban is jelentős, a hazai forráskiadás terén pedig hiánypótló vállalkozás, mely jelentős mértékben hozzájárult már eddig is a XIV. századi hazai és közép-európai középkortörténeti kutatások fellendüléséhez. Az eddig megjelent kötetek mind Magyarországon, mind a szomszédos államokban ezen évszázad tanulmányozásához máris nagyon fontos munkáknak számítanak.
A sorozat kötetei teljes egészében alapkutatásoknak minősülnek. Feladatuk egy jelentős mennyiségű, írott okleveles forráshagyaték teljességének összegyűjtése, rendszerezése, és publikálása a tudományágak művelői és a történelem iránt érdeklődők számára. A középkori magyar történeti kutatások legfontosabb forrásai ugyanis a középkori mindennapokat tükröző jogi iratok, az oklevelek.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The key goal of my research was to collect the charters issued in 1338 relating to the history of Hungary in the Angevin period, and to publish them as excerpts in a book which is integrated into the series titled Charters of the Angevin Era.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

My research question, in this case, was the same as my key goal: to collect, extract and publish in a book the charters issued in 1338, relating to Hungary of the Angevin period.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

My book is part of the series titled Charters of the Angevin Era. The importance of this series can be esteemed in many ways. First of all it concerns on the Hungarian national heritage. The 14th century was a very important period of Hungarian history, making influence to European history, too, and it left behind a great quantity of charters to the scholars. To research and publish these sources fully, is an academic key goal, that helps with learning more about the Hungarian historical medieval history.
The users of the results of this research, beside history teachers, students and intellectuals, are the Hungarian and international medieval scholars (especially living in the countries nearby Hungary), because thousands of new data can be learnt via the volumes of this series, which help with writing books and articles. Beside it, the importance of this series can be valued on the fact, that through the volumes of it, scholars can research the history of 14th century Hungary in coherences and in longer temporal perspective, and can speak of it on a very solid foundation of written sources.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

My work suits the series titled Charters of the Angevin Era, which contains 25 published volumes by now. This series, due to the connections of the Angevin monarchs of Hungary (1301–1387), has an international importance, too, and in the history of Hungarian source publishing it is a supplemental undertaking, which has been contributing a significant role to boost Hungarian and Middle-European researches on the 14th century history. The volumes of the series published so far are esteemed as very important works to research that century, either in Hungary or in the countries nearby it.
The volumes of this series are fully basic researches. Their key goal is to collect, systematize and publish a large quantity of important written sources for scholars and enquirers of history, because the most important sources of the Hungarian medieval researches are the charters, which are legal sources mirroring the everyday life of the Middle Ages.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat eredményeként 2012 szeptemberében megjelent az Anjou-kori Oklevéltár-sorozat XX. kötete, ami az 1338. évben akár Magyarországon, akár külhonban kiadott, a középkori Magyar Királysággal kapcsolatos, latin nyelvű írott jogi források (oklevelek) 627 kivonatát (regesztáját) közli. Az 531 oldalas kötet a forrásokban szereplő személy- és helynevek mutatóját is tartalmazza. A kötet, mint a mondott sorozat része, sok ezer történeti adat egybegyűjtésével és publikálásával segítheti a középkori magyar történelemmel foglalkozó kutatók munkáját.
Results in English
As the result of the project, in September 2012 the XXth volume of the series titled "Charters of the Angevin Era" has been published. It contains 627 excerpts (regesta) of Latin languaged legal written sources (charters) which had been issued either in Hungary or abroad in the year 1338 and are in connection with the medieval Hungarian Kingdom. This 531 paged book contains the index of personal and local names, too. The volume, as a part of the whole series mentioned above, by gathering and publishing thousands of historical data can help the work of researchers who deal with medieval Hungarian history.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105667
Decision
Yes

 

List of publications

 
Piti Ferenc: Anjou-kori Oklevéltár XX. (1338), Budapest-Szeged, 2012
Back »