Fenntartható ellátási lánc  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
105888
típus K
Vezető kutató Dobos Imre
magyar cím Fenntartható ellátási lánc
Angol cím Sustainable Supply Chain
magyar kulcsszavak Fenntarthatóság, Logisztika, Ellátási lánc, Beszerzés, Disztribúció, Termelésmenedzsment
angol kulcsszavak Sustainability, Logistics, Supply Chain, Purchasing, Distribution, Operations Management
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)100 %
Ortelius tudományág: Ipari kapcsolatok
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely GTK / Logisztikai és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Csutora Mária
Gelei Andrea
Vetőné Mózner Zsófia
Vörösmarty Gyöngyi
projekt kezdete 2012-09-01
projekt vége 2016-08-31
aktuális összeg (MFt) 7.448
FTE (kutatóév egyenérték) 3.10
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A fenntarthatóság és az ellátási lánc kapcsolatának vizsgálata a hazai kutatásokban eddig még nem kapott nagy hangsúlyt. A kutatás célja így kettős:
- egyrészt a fenntarthatóság és az ellátási lánc kapcsolatát a magyar nyelvű szakemberek megismertetni,
- másrészt nemzetközi szinten is elismert folyóiratokban és konferenciákon kutatási eredményeinket bemutatni.
Ehhez az ellátási láncot építő elemei szerint vizsgáljuk: beszerzés, termelés, disztribúció valamint az ezek mentén történő árképzés, különös tekintettel az üvegházhatású gázok (pl. széndioxid) kibocsátás beárazására.
A kutatásban résztvevők már eddig is neves nemzetközi publikációkat mondhatnak magukénak.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás alapkérdései:
1. A beszerzés területén hogyan építhetők be a környezeti szempontok a beszállító kiválasztási és értékelési kritériumokba. Vizsgálatunk fókuszába az értékelési rendszer kialakításán és működtetésén belül a súlyok meghatározásának problematikáját helyezzük. Empirikus vizsgálatot is tervezünk.
2. A fenntartható termelésmenedzsment és visszutas logisztika keretében az ellátási lánc koordináció és a környezeti, újrafelhasználási folyamatok integrálását tűzzük ki célul. A készletgazdálkodás módszereinek alkalmazását tekintjük elsőrendűnek.
3. A fenntartható logisztika és disztribúció területén a szállítás környezetre gyakorolt hatását, CO2 kibocsátás korlátozásának a disztribúcióra gyakorolt hatását vizsgálnánk.
4. Az ellátási lánc vállalatok közötti kapcsolatában az üvegházhatású gáz kibocsátás árra gyakorolt hatásának, és az ellátási láncon való tovagyűrűző hatását szimuláljuk az input-output modell segítségével.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kutatás eredményei között azt tekintjük fontosnak, hogy a hazai vállalati szakemberek is áttekintést kaphatnak egy, a nemzetközi kutatások fő irányaihoz kapcsolódó kutatás eredményeihez, amely véleményünk szerint hozzájárulhat a magyar vállalati szektor versenyképességének fokozásához.
Mindez a magyar gazdálkodástudomány nemzetközi trendjéhez történő felzárkózáshoz járulhat hozzá.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az üvegházhatású gázok kibocsátása az emberi lét fennmaradását veszélyezteti. Ennek elkerüléséhez nagyban hozzájárulhat a vállalati gazdlkodás olyan átalakítása, amely ezeknek a gázoknak a kibocsátását csökkenti és/vagy korlátozza. Ezzel egyensúlyt kell teremteni a vállalatok profitérdekeltsge és a környezeti szempontok érvényesülése között. Kutatásunk ezen fókusszal a vállalati működés mellett az üzleti kapcsolatok lebonyolítására is figyelmet fordít.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The connection between sustainability and supply chain has not gained much attention before in Hungarian business research. The aim of our research is twofold:
first to present and to sum up the relations of sustainability and supply chain management to Hungarian practicioners
secondly to publish our results in highly qualified peer reviewed international journals and conferences.
To do so we plan to investigate sustainable purchasing, sustainable operations management and closed loop supply chain, sustainable logistics and distribution and sustainable pricing (green huose gas) along the supply chain.
The participants of the project have published a number of papers in known international journals and books.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Research questions:
1. How it is possible to incorporate sustainability aspects into supplier evaluation and selection. We will focus on methodological matters of the selection, especially on weight selection of criteria. We plan an emprical investigation.
2. In sustainable operations management and reverse logistics we will investigate the integration of supply chain coordination and environmental and reuse processes. First of all we will concentrate on inventory controll modells to examine the main relationships.
3.In the field of sustainable logistics and distribution we try to analyse effect of greenhouse gas restriction of transportation on distribution of products.
4.In the field of sustainable pricing of greenhouse gas emission we plan to analyse the spillover effect with the help of input-output model.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

As the results of the project we consider as important, that Hungarian practicioners can get an overview the results of international sustainable supply chain practice. Our results will contribute to the competitiveness of the Hungarian firms. As a consequence the Hungarian management practice can approach to international trends.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Emission of greenhouse gasses can endanger the life of human and animal beings. To avoid this situation it is important that firms elter their supply chain parctice and reduce their own gas emission and motivate their business partners to the same reduction. A new balance between profit orientation and environmental conciousness of firms must be attained.Our research will focus on operational as well as business relationship issues.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Fenntartható Ellátási Lánc projektben négy alprojektben végeztük a munkát: Fenntartható Beszerzés, Fenntartható Termelés, Fenntartható elosztás és Karbon költségek megragadása. A projekt időtartama alatt öt A kategóriás és/vagy impakt faktoros cikket publikáltunk A Fenntartható Beszerzés projekt eredményeként egy környezeti tényezőkkel kibővített beszállítóértékelési modellt fejlesztettünk ki. A Fenntartható Termelés projektben egy olyan visszutas logisztikai modellt állítottunk fel, amelyben a beszállító-termelő együttműködését vizsgáltuk. A Fenntartható Elosztás és Karbon költségek megragadása alprojektekben a CO2 kibocsátás számszerűsíthetőségét tekintettük a logisztikában és ellátási láncban.
kutatási eredmények (angolul)
In the Sustainable Supply Chain project we have had four subproject: Sustainable Purchasing, Sustainable Operation, Sustainable Distribution and Calculation of Carbon Costs in Supply Chains. In the project we have published five papers in journals with impact factor and/or category A. In subproject Sustainable Purchasing we have offered an environmental extended supplier selection method. Subproject Sustainable Operations has analyzed a reverse logistics model with cooperation of supplier-buyer. The last two subprojects have modelled the carbon costs in logistics and supply chains.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105888
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dobos Imre, Vörösmarty Gyöngyi: Green supplier selection and evaluation using DEA-type composite indicators, INT J PROD ECON 157: 273-278, 2014
Dobos Imre, Vörösmarty Gyöngyi: Zöld beszállító értékelés a közös súlyok meghatározásával egy DEA modellben, XXXI. MAGYAR OPERÁCIÓKUTAT ÁSI KONFERENCIA, PROGRAM ÉS ELŐADÁSKIVONATOK, Cegléd, 2015. június 10 - 12, 2015
Dobos Imre, Grigory Pishchulov: Hányszor újítsunk fel egy használt terméket egy visszutas logisztikai modellben?, XXXI. MAGYAR OPERÁCIÓKUTAT ÁSI KONFERENCIA, PROGRAM ÉS ELŐADÁSKIVONATOK, Cegléd, 2015. június 10 - 12, 2015, 2015
Vetőné Mózner Zsófia: Carbon accounting in long supply chain industries, Corporate Climate Accounting, EMAN Edited Volume, (Editors: Schaltegger-Zvezdov-Etxeberria-Csutora-Günther) Springer, Dordrecht (in press), 2015
Vörösmarty Gyöngyi: Zöldbeszerzési gyakorlat egy hazai felmérés eredményeinek tükrében, Logisztikai Évkönyv 2015, (szerk. Duleba Szabolcs) Magyar Logisztikai Egyesület (2014), pp. 190, 2014
Vörösmarty Gyöngyi: Green purchasing practices and their motivational background, Preparing for new challenges, Proceedings of the 24th annaual conference of IPSERA, 2015 March, Amsterdam, 2015
Gelei Andrea, Dobos Imre: The role of trust in sustainable business relationships – an empirical research using dyadic data analyses, IMP 2014 - Conference in Bordeaux, 2014
Imre Dobos · Barbara Gobsch · Nadezhda Pakhomova · Grigory Pishchulov · Knut Richter: Design of contract parameters in a closed-loop supply chain, CEJOR (2013) 21:713–727, DOI 10.1007/s10100-013-0308-5, 2013
Zsófia Vetőné Mózner: A consumption-based approach to carbon emission accounting - sectoral differences and environmental benefits, Journal of Cleaner Production 42 (2013) 83-95, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.10.014, 2012
I Dobos, G Vörösmarty: A sustainable economic order quantity model with carbon footprint, Pawar, K.S., Rogers, H. (Eds.): Resilient Supply Chains in an Uncertain Environment: Proceedings of the 18th International Symposium on Logistics (ISL 2013), Vienna, Aus, 2013
G Vörösmarty, I Dobos: Is there a real development in sustainability?: A model to analyse how environmantal factors internalized in supply chain management, Pawar, K.S., Rogers, H. (Eds.): Resilient Supply Chains in an Uncertain Environment: Proceedings of the 18th International Symposium on Logistics (ISL 2013), Vienna, Aus, 2013
Dobos Imre és Vörösmarty Gyöngyi: Fenntarthatósági szempontok beépítése a beszállító értékelésbe a DEA/CI közös súlyok módszere alkalmazásával, Szántai Tamás és Illés Tibor (Szerk.): XXX. MAGYAR OPERÁCIÓKUTATÁSI KONFERENCIA Program és előadáskivonatok, 2013
Csutora Mária, Dobos Imre: Calculating the carbon cost sensitivity of sectors using hybrid accounting methodology, Helsinki, 24-26 September, EMAN-EU conference Proceedings, pp. 87-90, 2012
Csutora Mária: Extending the scope of material flow accounting: risks and opportunities in hybrid accounting,, EMAN-EU Conference on Material Flow Costing, Dresden, 2013 March 20-22, p.35., 2013
Dobos Imre és Vörösmarty Gyöngyi: Fenntarthatósági szempontok beépítése a beszállító értékelésbe a DEA/CI közös súlyok módszere alkalmazásával, Szántai Tamás és Illés Tibor (Szerk.): XXX. MAGYAR OPERÁCIÓKUTATÁSI KONFERENCIA Program és előadáskivonatok, 2013
Csutora Mária, Vetőné Mózner Zsófia: A nemzetközi kereskedelem hatása a kibocsátáselszámolási módszertanra Kína példáján keresztül, KÜLGAZDASÁG 57 (9-10) pp. 54-78., 2013
Csutora Mária, Vetőné Mózner Zsófia: Proposing a beneficiary-based shared responsibility approach for calculating national carbon accounts during the post-Kyoto era, CLIMATE POLICY 2014: Paper 905442. (2014), DOI:10.1080/14693062.2014.905442, 2014
Barna Zsolt, Gelei Andrea: Szénlábnyom mérése – fókuszban a közúti áruszállítás és a raktározás, Vezetéstudomány 45 (7-8), 53. - 68. oldal, 2014
Görbe Szabina, Gelei Andrea: "Mennyit ér” a fenntarthatóság? - Esettanulmány az externális hatások mérésére és azok internalizálására, Vezetéstudomány 45 (7-8), 15. - 28. oldal, 2014
Vörösmarty Gyöngyi, Dobos Imre: Fenntarthatósági szempontok beépítése a beszállító értékelésébe a DEA/CI összetett indikátorok módszere alkalmazásával, Vezetéstudomány/Budapest Management Review 45 (3), 62-70, 2014
Grigory Pishchulov, Imre Dobos, Barbara Gobsch, Nadezhda Pakhomova & Knut Richter: A vendor–purchaser economic lot size problem with remanufacturing, Journal of Business Economics/Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 84:749-791, 2014
Dobos Imre, Vörösmarty Gyöngyi, Gelei Andrea: Green Supply Chain Practices, Chikán, A. (Ed.): Book of Abstracts, 18th International Symposium on Inventories, Augustus 18-22, 2014, Budapest, Hungary, p. 152, 2014
Vörösmarty Gyöngyi: A zöldbeszerzés motivációs háttere, Vezetéstudomány, 2015, vol. 46. no. 12 pp. 13-21., 2015
Vörösmarty Gyöngyi: Környezeti szempontok megjelenése a hazai KKV-k beszerzési gyakorlatában, Marketing és menedzsment, 50. évf. 1 szám, 53-64, 2016
Csutora Mária, Vetőné Mózner Zsófia, Tabi Andrea: Measuring Sustainability Performance Along the Supply Chain: Dilemmas of Using a Hybrid Accounting Approach, WBCSD EMAN conference., Geneva. 2015. International Sustainability Accounting Symposium, pp. 31-44, ISBN: 978-3-942638 -57-9 and 978 -2-940521-32-6, 2015
Vörösmarty Gyöngyi: Green purchasing, public procurement and beyond in: From efficiency to effectiveness in an integrated Supply Chain Management, Proceedings of the 25th annual conference of IPSERA, 2016 március 20-23, 2016
Dobos Imre, Gelei Andrea: Dynamization of the Trust Game: An Inventory Control Approach, Attila Chikán (szerk.) 19th International Symposium on Inventories: Book of Abstracts. 51 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016.ISBN 978-615-5270-25-3, 2016
Dobos Imre, Wimmer Ágnes: Investigation of Initial Inventory Levels ina Supply Chain by an Embedded Newsboy Problem, Attila Chikán (szerk.) 19th International Symposium on Inventories: Book of Abstracts. 51 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016.ISBN 978-615-5270-25-3, 2016
Dobos Imre, Vörösmarty Gyöngyi: Effects of Inventory Related Costs on Supplier Evaluation, Attila Chikán (szerk.) 19th International Symposium on Inventories: Book of Abstracts. 51 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016.ISBN 978-615-5270-25-3, 2016
Csutora Mária, Vetőné Mózner Zsófia, Dobos Imre: The True Cost of Carbon: Integrating Input and Output Side Carbon Accounting, Research Society Conference ISDRS 2016 Conference. Rethinking Sustainability Models and Practices: Challenges for the New and Old World Contexts Lisbon, 2016
vissza »