Protection of cardiac myocytes against simulated ischemia/reoxygenation injury in vitro.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
106001
Type PD
Principal investigator Görbe, Anikó
Title in Hungarian A szívizomsejtek védelme szimulált iszkémia/reoxigenizációs károsodás ellen in vitro.
Title in English Protection of cardiac myocytes against simulated ischemia/reoxygenation injury in vitro.
Keywords in Hungarian szimulált iszkémia, reoxigenáció, kardioprotekció
Keywords in English siumalted ischemia, reoxigenation, cardioprotection
Discipline
Stem cell biology (Council of Medical and Biological Sciences)40 %
Experimental pharmacology, drug discovery and design (Council of Medical and Biological Sciences)30 %
Experimental pharmacology, drug discovery and design (Council of Medical and Biological Sciences)30 %
Ortelius classification: Pharmacological sciences
Panel Cellular and Developmental Biology
Department or equivalent Department of Biochemistry (University of Szeged)
Starting date 2013-01-01
Closing date 2016-06-30
Funding (in million HUF) 14.040
FTE (full time equivalent) 2.45
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Összefoglaló: A miokardium iszkémiát követő, reperfúziós károsodásának hátterében több, egymással összefüggő folyamat áll, melynek megértése és feltárása nélkülözhetetlen az effektív gyógymódok kifejlesztésében. Az infarktus során véglegesen károsodott szívizomszövet sejt transzplantációval történő pótlása komoly eredményekkel kecsegtető terápiás lehetőség. A kardiomiocita irányba differenciáltatott indukált pluripotens őssejtek (iPS) használata lehetne a jövőben egy hatékony terápiás megoldás, mely sejttípus iszkémiás tűrőképességének vizsgálata elengedhetetlen feladat.
Célkitűzések:
1. Munkánk célja egy olyan in vitro rendszer továbbfejlesztése, amelyben a szívizomsejtek iszkémiás károsodása közvetlenül vizsgálható, szimulált iszkémiát követő reoxigenizáció segítségével. Ebben a rendszerben kívánjuk először vizsgálni a proteoglikánok családjába tartozó decorin molekula lehetséges citoprotektív hatását neonatális patkány kardiomiocitákon, valamint a fenti anyag hatásának összefüggését az ismert kardioprotektív nitrogén-monoxid hatásával.
2. Kardiomiocita irányba differenciált iPS sejtek iszkémia/reperfúziós károsodásra adott válaszát kívánjuk vizsgálni a fenti in vitro rendszerben. A sejtek elhalásának jól standardizálható méréséhez fluoreszcens viabilitás tesztet tervezünk beállítani.
3. Kardiomiocita irányba differenciált iPS sejtek szimulált iszkémia/reperfúziós károsodásának mérséklését tervezzük mérni ismert (nitrogén–monoxid) és az első évben tesztelt lehetséges (decorin) kardioprotektív anyagokkal. A sejtelhalás mértékének vizsgálata mellett a védőhatás hátterében álló jelátviteli utak vizsgálatát is tervezzük.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A jelen munka tervezete korábbi eredményeinkre alapozva körvonalazható. Újszülött patkányokból izolált (neonatális) szívizomsejtek még pár napig megőrzik osztódó képességüket, majd a differenciáció útjára lépve in vitro steril körülmények között tartva nagyszerű lehetőséget biztosítanak különböző kardioprotektív anyagok vizsgálatára. Munkacsoportunk már korábban azt találta, hogy a direkt kardioprotektív hatással rendelkező nitrogén monoxid (NO) neonatális kardiomiocitákon is védő hatású szimulált iszkémia/reoxigenációs rendszerben. A hatás hátterében működő ciklikus GMP / protein kináz G jelátviteli út szerepét is sikerült bizonyítani. Ezeken a sejteken a proteoglikánok családjába tartozó biglikán molekula kardioprotektív hatása részben a NO által mediált jelátviteli úton keresztül történik.
Hipotézisek:
1. A proteoglikánok családjába tartozó decorin molekula citoprotektív hatású lehet neonatális patkány kardiomiocitákon szimulált iszkémiát követő reoxigenizáció okozta károsodás ellen. A decorin hatása összefüggésben lehet az ismert a kardioprotektív nitrogén-monoxid hatásával.
2. Kardiomiocita irányba differenciált iPS sejtek iszkémia/reperfúziós károsodása fluoreszcens végpontú viabilitás teszt alkalmazásával plate readeren történő méréssel jól beállítható és optimálizálható.
3. Kardiomiocita irányba differenciált iPS sejtek szimulált iszkémia/reperfúziós károsodása mérsékelhető ismert (nitrogén–monoxid) és az első évben tesztelt lehetséges (decorin) kardioprotektív anyagokkal. A NO mediált cGMP-protein kináz jelátviteli út aktiválódhat iPS sejtekben is.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

1. Jelen munka segítségével egy olyan in vitro rendszer fejlesztését tudjuk megtenni, amelyben a szívizomsejtek iszkémia/reperfúziós károsodása közvetlenül vizsgálható, szimulált iszkémiát követő reoxigenizáció segítségével. A sejtelhalás mértékének vizsgálata mellett a védőhatás hátterében álló jelátviteli utak részletes feltárása is lehetséges. A reperfúziós károsodás molekuláris hátterének megismerésével olyan új intracelluláris mediátorok, effektor molekulák kerülhetnek előtérbe, melyek terápiás célpontokká válhatnak. A modell segítségével a lehetséges kardioprotektív anyagok előszűrhetők, mely a későbbi kísérleteket költséghatékonnyabbá és sikeresebbé teheti.
2. Kardiomiocita irányba differenciált iPS sejtek iszkémia/reperfúziós károsodásra adott válaszának megismerése in vitro körülmények között hozzájárulhat ezen sejttípussal való további kísérletek gondos tervezéséhez. Ez a kísérletes modell különböző anyagok kardioprotektív hatásának tesztelését gyorsan, nagy elemszámmal és egyszerűen teheti lehetővé standardizált körülmények között, humán szövetben.
3. Megismerhetjük, hogy ismert kardioprotektív anyagok hatásosak-e kardiomiocita irányba differenciált iPS sejtek szimulált iszkémia/reperfúziós károsodásának mérséklésében.

A kardiovaszkuláris betegségek a fejlett gazdaságokkal rendelkező társadalmakban a leggyakoribb halált okozó betegségek közé tartoznak. Az olyan alapkutatási projektek, melyek tudományos alapot biztosíthatnak megfelelő gyógyszer támadáspontok feltérképezéséhez, nagyban hozzájárulhatnak egy terápiás áttöréshez. A szívizominfarktuson átesett betegek hatékony kezelése egy ilyen terület.
A gyógyszeres kardioprotektív beavatkozások mellett, a világon sok helyen kísérleti fázisban van különböző őssejt-prepatátumok alkalmazása a károsodott szívizom megújítására, illetve pótlására. Ezek a kísérleti eredmények azonban egyelőre kevéssé bíztatóak és széleskörű alkalmazásuk még jelentős szakmai és technológiai fejlesztést igényel. Az embrionális őssejtek célzottan differenciáltatott formái lehetővé teszik jól reprodukálható, standardizált in vitro sejtkultúra létrehozását, ahol a fent említett védő mechanizmusok jól vizsgálhatóak humán szöveti struktúrán.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az iszkémiás szívbetegségek napjainkban a vezető halálokok közé tartoznak Magyarországon. Ilyen esetekben a szívizom vérellátása és ezáltal oxigén ellátása átmenetileg vagy tartósan megszűnik. Amennyiben a vérellátás újra megindul (reperfúzió), a szövet életben maradhat, azonban a vérellátási területen lévő sejtek jó része károsodik. Ennek megfelelően az iszkémiás szívizomszövet károsodásának mérséklése különböző terápiás megoldásokkal fontos feladatnak tekinthető.
1. Jelen kutatás első célkitűzése az, hogy olyan anyagokat vizsgáljon meg laboratóriumi körülmények (in vitro) között, amelyek képesek a szívizomsejteket megvédeni az iszkémiás károsodás ellen. A védő anyagok hatásmechanizmusnak a feltérképezése pedig további potenciális gyógyszermolekulák kifejlesztését teszi lehetővé, melyeket sikeresen lehetne alkalmazni a betegcsoportban.
2. Az infarktuson átesett betegek kezelésében különböző őssejt készítmények alkalmazása a károsodott szívizom megújítására, illetve pótlására lehet egy másik lehetőség.A humán embrionális őssejtek alkalmazása azonban komoly etikai kérdéseket vet fel. Egy újabb őssejttípus (indukált pluripotens őssejtek) szívizom irányba történő differenciáltatása azonban közelebb hozhatja ezt a terápiás lehetőséget a megvalósításhoz. Jelen kutatás során célul tűztük ki azt, hogy indukált pluripotens őssejteket (iPS) vizsgáljunk meg a korábban fejlesztett rendszerben.
3. A fent beállított sejtkultúra modell segítségével a lehetséges kardioprotektív anyagok előszűrhetők iPS sejteken is, mely a későbbi teszteléseket költséghatékonnyá és sikeresebbé teheti. A potenciális védő molekulák hatásosak lehetnek a későbbi terápiás sejtpótló beavatkozások esetén.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

There are several suspected mechanism in behind of reperfusion injury after ischemic attack of myocardium. Exploration and understanding of these mechanisms is indispensable for development of effective treatments. Terminally injured area of myocardium after heart attack can be replaced with transplanted cells, which direction gives a rise for successful therapeutic results. One of the effective therapeutic tools would be the introduction of induced pluripotent stem cells (iPS) into cell transplantation technologies. Testing of ischemic tolerance of iPSs is absolute necessary for this direction.

Specific aims:
1. Our aim is the improvement of an in vitro cell-based system, which suitable for direct testing of cardiac myocytes after ischemic injury. We plan to apply this sytem for the proteoglycan decorin molecule and its possible cytoprotective effect on neonatal rat cardiac myocytes. We aim to examine the possible connection between the protective mechanism of well-known cytoprotective nitrogen-monoxide and decorin.
2. We aim to examine the behavior of iPS-derived cardiac myocytes after ischemic/reperfusion injury in the applied in vitro system. We plan to set a well-standardized fluorescent viability assay on these cells.
3. We aim to moderate of death of iPS-derived cardiac myocytes after ischemic/reperfusion injury with a well-known cytoprotective nitrogen-monoxide and a possibly cytoprotective decorin. Second messenger mechanism in behind of cytoprotective effect should be explored as well.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The research plan of this project is based on our previous findings. Cardiac myocytes are isolated from neonatal rats are able to proliferate for 1-2 days and then differentiate further to matured myocytes. Cells kept under sterile conditions are excellent platform for testing of cardioprotective drugs. Our research group have shown that known cytoprotective nitrogen-monoxide protects neonatal cardiac myocytes after simulated ischemia/reoxygenation injury. Downstream signal pathway – cyclic GMP/protein kinase G) involved in this protection was explored as well. Furthermore, proteoglycan biglycan also was found to be protective on these cells under similar experimental condition.

Hypothesis:
1. Proteoglycan decorin could be protective on these cells under similar experimental condition. There could be a possible connection between the protective mechanism of well-known cytoprotective nitrogen-monoxide and decorin.
2. iPS-derived cardiac myocytes after ischemic/reperfusion injury can be tested using a fluorescent viability assay, which can be well-standardized assay.
3. Death of iPS-derived cardiac myocytes after ischemic/reperfusion injury possibly can be moderated with a well-known cytoprotective nitrogen-monoxide and decorin. NO-mediated second messenger mechanism involving cGMP-protein kinase G can be activated in iPS cells.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

1. Aim of this project is to develop an in vitro cell culture model, in which ischemic injury of cardiac myocytes could be tested directly, using simulated ischemia-reoxygenisation. Besides monitoring cell death and survival this experimental strategy provide insights into the complex signal transduction cascades involved in regulating of cardioprotection. Exploration of molecular mechanism of reperfusion injury may lead to new intracellular mediators and effector molecules which could be therapeutic targets in near future. Prescreening of several cardioprotective compounds with this model may lead more successful ex vivo and in vivo experiments with better cost effectiveness.
2. Cognition the behavior of iPS-derived cardiac myocytes after ischemic/reperfusion injury in the applied in vitro system could result well-designed further experimental approaches. Cardioprotective effect of various compounds quickly and simply can be tested and many groups are comparable in standardized way using this experimental model.
3. We could be familiar with that, whether well-known cardioprotective molecules moderate ischemic injury of iPS-cell derived cardiac myocytes after simulated ischemia/reoxygenation.

Ischemic heart disease is the leading cause of death in the industrialized world. Therefore, development of cardioprotective agents based on basic cardiovascular research to improve myocardial function and limit the extent of infarction during ischemia/reperfusion is of great clinical importance. One the therapeutic field is the treatment of patients suffering from myocardial infarction.
Besides the classical approach to protect the myocardial cells against ischemia/reperfusion injury, the transplantation of stem cells into the injured myocardium is a novel and promising approach in the treatment of cardiac disease and the restoration of myocardial function. However, many technical limitations should be overcome before the technology for wide-spread clinical use of stem-cell therapy will be developed. Embryonic stem cells have the capacity to resolve issues, by providing the ideal tool for reproducible cardiac in vitro test systems, with the added value of exploration possible protective mechanisms on human tissue.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Ischemic heart disease is a leading cause of death in Hungary nowadays. In this case the blood and oxygen supply of the heart is temporally or definitive blocked. In case of blood restoration (reperfusion), the tissue could survive, but most of the cells will be injured at the infracted area. Understanding of complex events leading to cell death during the reperfusion period and its moderation is indispensable for effective therapy.
1. Aim of this project is to test possible cardiprotective molecules using simulated ischemia-reoxygenisation test. Besides monitoring cell death and survival this experimental strategy provide insights into the complex signal transduction cascades involved in regulating of cardioprotection. Exploration of molecular mechanism of reperfusion injury may lead to new intracellular mediators and effector molecules which could be therapeutic targets in near future.
2. Besides the classical pharmacological protection the myocardial cells against ischemia/reperfusion injury, the transplantation of stem cells or cardiac myocytes derived from them into the injured myocardium is a novel and promising approach in the treatment of myocardial infarction. Human embryonic stem cell application is strongly limited because of ethical problems. However, induced pluripotent stem cells could take us closer to this therapeutic approach. In this project we aim to test iPS cells in our in vitro system.
3. Prescreening of several cardioprotective compounds on induced pluripotent stem cells with this model may lead more successful experiments with better cost effectiveness. Potential cytoprotective molecules can be applied during cell transplantation procedures.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A miokardium iszkémiát követő, reperfúziós károsodásának hátterében több folyamat áll, melynek megértése nélkülözhetetlen az effektív gyógymódok kifejlesztésében. Jelen projekben egy olyan in vitro rendszereket fejlesztettünk, melyben a szimulált iszkémiát követő reoxigenizáció (SI/R) vizsgálható. 1. A neonatális patkány kardiomiocitákon beállított SI/R rendszert új pozitív kontrollal teszteltük. Megvizsgáltuk a proteoglikánok családjába tartozó decorin molekula lehetséges citoprotektív hatását neonatális patkány kardiomiocitákon, valamint a fenti anyag hatásának összefüggését az ismert kardioprotektív nitrogén-monoxid hatásával. 2. Kardiomiocita irányba differenciált iPS sejtek iszkémia/reperfúziós károsodásra adott válaszát vizsgáltuk meg a fenti in vitro rendszerben. Továbbá sikeresen beállítottunk egy sejt jelölési módszert, mely segítségével a kardiomiocita pozitív sejtpopulációk külön vizsgálhatóak. 3. Kardiomiocita irányba differenciált iPS sejtek szimulált iszkémia/reperfúziós károsodásának mérséklését teszteltük ismert (nitrogén–monoxid) kardioprotektív anyaggal és arra jutottunk, hogy jelen fejlődési stádiumban az IPS-eredetű kardiomiociták nem alkalmasak kardiocitoprotekció in vitro tesztelésére. 4. Egy nemzetközi kollaborációs munka keretében egy innovatív 3 dimenziós tenyésztett szívizomszöveten vizsgáltuk meg a SI/R károsodás hatásait, valamint teszteltünk ismert kardioprotektív anyagokat (nitrogén–monoxid, B-típusú nátriuretikus peptid).
Results in English
In vitro experimental investigations of different molecules in the reperfused heart tissue is an important step in the development of cardioprotective therapies. Present project focused on in vitro investigation of ischemia/reperfusion injury on various cardiac myocytes models. 1. Simulated ischemia/reoxygenation system on neonatal rat cardiac myocytes was validated by positive control compounds. The molecular mechanism behind of cardiocytoprotective effect of proteoglycan decorin was tested in this system. 2. We successfully investigated the sensitivity of IPS derived cardiac myocytes to ischemic injury. We have implemented a technique for their separation from other cell types, which let us to test cardiac marker positive cell population. 3. Testing of known cardiocytoprotective molecule nitric oxide was carried out on IPS derived cardiac myocytes resulting that these cell types at their given developmental stage are not suitable for testing cardioprotective candidate molecules. 4. Within the confines of international cooperation we successfully performed simulated ischemia/reoxygenation testing on 3D engineered heart tissue with validation of cardioprotective molecules (nitric oxide, B-type natriuretic peptide).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=106001
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szántai Ágnes, Pálóczi János, Ernesto Ruivo, Kobolák Julianna, Dinnyés András, Ferdinandy Péter, Görbe Anikó: Őssejt eredetű kardiomiociták azonosítása specifikus kardiális markerek: vaszkuláris sejtadhéziós molekula 1 és Troponin I alkalmazásával., Cardiologica Hungarica konferencia kiadvány, 2015
A. Görbe, J. Pálóczi, E Ruivo, Á Szántai, R Gáspár, J Kobolák, A. Dinnyés, P. Ferdinandy: Nitric oxide mediated cytoprotection against simulated ischemia/reperfusion caused injury in induced pluripotent stem cell-derived cardiac myocytes, Vascular Pharmacology, 2015
Laura Kiscsatári, Zoltán Varga, Andrew V Schally, Renáta Gáspár, Csilla Terézia Nagy, Zoltán Giricz, Péter Ferdinandy, Gabriella Fábián, Zsuzsanna Kahán, Anikó Görbe: Protection of neonatal rat cardiac myocytes against radiation-induced damage with agonists of growth hormone-releasing hormone, Pharmacological research, 2016
Pálóczi J, Varga ZV, Apáti Á, Szebényi K, Sarkadi B, Madonna R, De Caterina R, Csont T, Eschenhagen T, Ferdinandy P, Görbe A: Exogenous Nitric Oxide Protects Human Embryonic Stem Cell-Derived Cardiomyocytes against Ischemia/Reperfusion Injury, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016
Gorbe A, Eder A, Varga ZV, Paloczi J, Hansen A, Ferdinandy P, Eschenhagen T: Protection by the NO-Donor SNAP and BNP against Hypoxia/Reoxygenation in Rat Engineered Heart Tissue, PLOS ONE 10: (7) , 2015
A Görbe, ZV. Varga, J. Paloczi, S. Rungarunlert, N. Klincumhom, MK. Pirity, R. Madonna, T. Eschenhagen, A. Dinnyés, T. Csont, P. Ferdinandy: Cytoprotection by the NO-donor SNAP against ischemia/reoxygenation injury in mouse embryonic stem cell-derived cardiomyocytes, MOLECULAR BIOTECHNOLOGY 56:(3) pp. 258-264., 2014
Kadomatsu K, Bencsik P, Gorbe A, Csonka C, Sakamoto K, Kishida S, Ferdinandy P: Therapeutic Potential of Midkine in Cardiovascular Diseases, BR J PHARMACOL 171: (4) pp. 936-944., 2014
Madonna R, Engel FB, Davidson SM, Ferdinandy P, Görbe A, Sluijter JP, Van Laake LW.: Stem cell aging and age-related cardiovascular disease: Perspectives of treatment by ex-vivo stem cell rejuvenation., Curr Drug Targets. 2014 Dec 5. [Epub ahead of print], 2014
Bencsik P, Pálóczi J, Kocsis GF, Pipis J, Belecz I, Varga ZV, Csonka C, Görbe A, Csont T, Ferdinandy P.: Moderate inhibition of myocardial matrix metalloproteinase-2 by ilomastat is cardioprotective., Pharmacol Res. 2014 Feb;80:36-42. doi: 10.1016/j.phrs.2013.12.007. Epub 2013 Dec 28., 2014
Gáspár R, Görbe A, Pálóczi J, Varga ZV, Gömöri K , Ferdinandy P, Csont T.: A kis leucin gazdag proteoglikánok védő hatásúak a szívizomsejtek szimulált iszkémia/reperfúziós károsodásával szemben, Magyar Kardiológusok Társasága 2014. évi Tudományos Kongresszusa, 2014. május 14-17, Balatonfüred,, 2014
R. Gaspar, A. Gorbe, J. Paloczi, ZV Varga, K Gomori, P. Ferdinandy, T. Csont: Cardiac myocytes are protected by small leucine rich proteoglycans against simulated ischemia/reperfusion injury, Frontiers in Cardiovascular Biology 2014. July 03-06, Barcelona, Spain, 2014
J Pálóczi, VZ Varga, Á Apáti, N Szebényi, B Sarkadi, R Madonna, R De Caterina, T Eschenhagen, T Csont, P Ferdinandy and A Görbe: The NO-donor SNAP exerts cardioprotection against ischemic/reperfusion injury in human embryonic stem cell-dereved cardiomyocytes, Fontiers in Cardiovascular Biology 2014. july 03-06, Barcelona, Spain, 2014
A. Görbe, A. Eder, ZV. Varga, J. Pálóczi, A. Hansen, P. Ferdinandy, T. Eschenhagen: Cytoprotection by the NO-donor SNAP and BNP against hypoxia/reoxygenation injury in rat engineered heart tissue, Frontiers in Cardiovascular Biology 2014. July 03-06, Barcelona, Spain, 2014
A Görbe, ZV. Varga, J. Paloczi, S. Rungarunlert, N. Klincumhom, MK. Pirity, R. Madonna, T. Eschenhagen, A. Dinnyés, T. Csont, P. Ferdinandy: Cytoprotection by the NO-donor SNAP against ischemia/reoxygenation injury in mouse embryonic stem cell-derived cardiomyocytes, MOL BIOTECHNOL In press: In press, 2013
Gáspár Renáta, Görbe Anikó, Pálóczi János, Varga V Zoltán, Ferdinandy Péter, Csont Tamás: A biglikán „core protein” védő hatású a szívizomsejtek szimulált iszkémia/reoxigenizációs károsodásával szemben, In: A Magyar Élettani, Farmakológiai és Mikrocirkulációs Társaságok 2013. évi közös Tudományos Kongresszusa . Budapest, Magyarország, 2013.06.05-2013.06.08. Kiadvány: Magyar Élettani Társaság, 2013., 2013
Kadomatsu K, Bencsik P, Gorbe A, Csonka C, Sakamoto K, Kishida S, Ferdinandy P: Therapeutic Potential of Midkine in Cardiovascular Diseases, BR J PHARMACOL In press: In press, 2013
Madonna R, Görbe A, Ferdinandy P, De Caterina R: Glucose Metabolism, Hyperosmotic Stress, and Reprogramming of Somatic Cells, MOL BIOTECHNOL 55: (2) 169-178, 2013
Szucs G, Murlasits Z, Török S, Kocsis GF, Pálóczi J, Görbe A, Csont T, Csonka C, Ferdinandy P: Cardioprotection by Farnesol: Role of the Mevalonate Pathway, CARDIOVASC DRUG THER 27: (4) 269-277, 2013
Back »