Attometer physics phenomena: experimental and theoretical studies at the CERN LHC ALICE detector  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
106119
Type NK
Principal investigator Lévai, Péter
Title in Hungarian Attométeres fizikai jelenségek kísérleti és elméleti tanulmányozása a CERN LHC ALICE kísérletnél
Title in English Attometer physics phenomena: experimental and theoretical studies at the CERN LHC ALICE detector
Keywords in Hungarian attométer, LHC, ALICE, kvark-gluon plazma, nehézion-ütközés, kollektív jelenségek
Keywords in English attometer, LHC, ALICE, quark-gluon plasma, heavy ion collisions, collective phenomena
Discipline
Physics (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Quantum field theory
Panel Natural Sciences Committee Chairs
Department or equivalent Theoretical Physics Department (Wigner Research Centre for Physics)
Participants Agócs, András
Barnaföldi, Gergely Gábor
Bencédi, Gyula
Bencze, György
Berényi, Dániel
Boldizsár, László
Dénes, Ervin
Futó, Endre
Gyulassy, Miklós
Hamar, Gergő
Harangozó, Szilveszter Miklós
Imrek, József
Kalmár, Gergely
Kiss, Gábor
Kiss, Tivadar
Melegh, Hunor Gergely
Molnár, Levente
Oláh, László
Pochybova, Sona
Tölyhi, Tamás
Varga, Dezső
Vértesi, Róbert
Volpe, Giacomo
Starting date 2012-09-01
Closing date 2016-10-31
Funding (in million HUF) 105.687
FTE (full time equivalent) 44.45
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A pályázat által kért támogatás a magyar ALICE csoport kutatásait teszi lehetővé 2013-16-ban. Egyrészt folytatni kívánjuk a CERN LHC ALICE detektorral a 2.75 ATeV energiájú Pb+Pb és a 7 TeV energiájú p+p ütközések adatainak begyűjtését és elemzését, ennek anyagi fedezetére pályázunk a következő 4 évre. Másrészt rész kívánunk venni az ALICE detektor továbbfejlesztésében, az adatgyűjtő rendszer teljesítményének megnövelésében. Ehhez kérünk egy egyszeri, az első évben esedékes támogatást.
A 2013/14-es leállás alatt az ALICE detektor upgrade-je megtörténik, hogy utána a maximális energiájú 5.5 ATeV PbPb és 14 TeV pp ütközésekben nagyságrendekkel több adatot gyűjthessünk be. Ehhez szükséges az adatgyűjtő rendszer teljes lecserélése, amelyet jelentős részben a magyar csoport végezne el a következő 2 évben. Ha megnőtt a detektált részecskék száma, akkor folytathatjuk a nagyon ritkán keletkező nagyenergiás részecskezáporok elemzését, a kvark és gluon jetek kísérleti szétválogatását, a nagyon intenzív p+p ütközések beazonosítását. Részt veszünk a HMPID detektor üzemeltetésében és a HMPID-ben detektált nagy impulzusú töltött hadronok beazonosításában, a hadron-eloszlások meghatározásában. Folytatjuk a nagyon-nagy impulzusú (p> 10-15 GeV/c) töltött hadronok szétválogatására készülő (Ring Imaging Cherenkov módszeren alapuló) VHMPID detektor fejlesztését. Szinten tartjuk a Wigner FK-ban működő, adatelemzést végző ALICE Tier-2 CPU-állomást. A kísérleti adatokat összevetjük elméleti modelljeinkkel, meghatározzuk az ütközésekben keletkező kvark-gluon plazma tulajdonságait, tanulmányozzuk a legkorábbi, legenergikusabb folyamatokat, amelyek a néhány attométeres tartományban játszódnak.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az LHC gyorsító energiáin elvégzett nehézion és proton-proton ütközések óriási energiakoncentrációt hoznak létre egy nagyon kis (néhány száz vagy ezer köbfemtométernyi) térfogatban. Ekkor az anyag teljesen másképp viselkedik, mert a normál anyagot alkotó kvarkok és gluonok kiszabadulnak, és egy rövid ideig kvark-gluon plazma állapot jön létre. Ez az anyag töltötte ki az Ősrobbanás után néhány mikromásodpercig az Univerzumot. Azaz az LHC kísérletekben közvetlenül a Világegyetem ősi állapotát tanulmányozhatjuk, és az ALICE kísérletben meghatározhatjuk annak rendkívüli tulajdonságait.
Az LHC energiája azonban olyan nagy, hogy az Lorentz-kontrahált protonok és atommagok egymásba hatolása, a kezdeti folyamatok inkább az attométeres hossz-skálán játszódnak le. Azaz az ütközésekben előbb attométeres skálájú fizikai folyamatok zajlanak, majd ezt követik a femtométeres skálán zajló dinamikai folyamatok. Ez utóbbi femto-folyamatok tanulmányozását végezzük a kvark-gluon plazma állapot vizsgálata során. Azonban az elméleti számolások rámutattak, hogy a nagyon korai szakaszban zajló atto-folyamatok lényegesen eltérnek a femto-folyamatoktól. Célkitűzésünk, hogy a kísérletekben ezekről az atto-folyamatokról kapjunk közvetlen információt. Ehhez a nagyon-nagy impulzusú részecskéket, a nagyenergiás kvark és gluon jeteket kell tanulmányoznunk. Minél nagyobb energiájú a teszt-részecske, annál világosabban mutatja az atto-skálás viselkedést. A pályázat ideje alatt kísérleti módszereket dolgozunk ki ezen információk kinyerésére és alkalmazni is kívánjuk ezeket a módszereket az ALICE által mért adatokon. Az új adatok alapján elsőként dolgozhatjuk ki az atto-folyamatok elméleti leírását.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kutatási program végrehajtása, azaz a felvetett alapkérdés megválaszolása, nevezetesen hogy milyen attométeres skálán zajló folyamatok jelentkeznek az extrém nagy energiás nehézion és proton-proton ütközésekben, új kísérleti módszerek kifejlesztését követeli meg, valamint új kísérleti berendezések megépítését teszi szükségessé. Az így kapott kísérleti eredmények értelmezése várhatóan új elméleti kutatási irányokat alakít majd ki.
Az attométeres skálán zajló folyamatok tanulmányozását elsőként az LHC gyorsító energiája tette lehetővé. A kutatási terv végrehajtása azonban attól függ, hogy tudjuk-e növelni a számunkra érdekes, de az ütközésekben csak nagyon ritkán bekövetkező érdekes események számát, s mekkora hányadát tudjuk rögzíteni ezen események. Az ALICE adatgyűjtő rendszerének továbbfejlesztése nélkül nem tudnánk ezt a feladatot teljesíteni. Ezt az egyedi fejlesztést magyar kutatók hajtják végre, a létrehozott tudás a magyar csoport számára jelent versenyelőnyt, amelyet más gyorsítóknál végrehajtott kísérletek esetében is ki lehet használni, ahogy az eddig is történt. A nagy adatátviteli sűrűség elérése felhasználható más területeken is, így például plazmafizikai és űrkutatási kérdésekben is, ahogy erre már szintén volt példa.
Amennyiben sikerült megfelelő számú, nagyon nagy impulzusú eseményt begyűjteni, akkor magyar doktoranduszok és témavezetőik fogják elemezni ezeket az adatokat. A megszerzett tudásuk, az elért új eredmények a fiatal kutatók számára elemi fontosságú. Tudományos kutatói pályájuk így sikeresen, nagy lendülettel indulhat, és így a későbbiekben is sikeresen folytatódhat. Azaz a projekt sikere az utánpótlá képzésre is nagy hatással lesz.
Az új elméleti ismeretek megjelenése megtermékenyítőleg hathat más tudományágakra. Igy az attométeres skálán zajló, erős kölcsönhatás által dominált folyamatok jobb megismerése hatással lehet az attoszekundumos skálán zajló elektromágneses folyamatok, nagy intenzitású lézerek tanulmányozására is, ami a Szegeden épülő ELI szuperlézer esetén különösen figyelemre méltó szinergikus kapcsolat kiépülését jelentheti.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A CERN új gyorsítója, a nagy hadronütköztető missziója sokrétű, a tudományos kutatás élvonalába tartozó kérdések megválaszolását tűzte ki céljául. Így keresi a részecskék tömegéért felelős higgs bozont, az Univerzumban található sötét anyag és sötét energia elemi részecskéit, valamint vizsgálni kívánja az Univerzum korai állapotában létezett extrém anyagi állapotokat. Az LHC ALICE detektor ez utóbbi feladatra koncentrál és a magyar ALICE csoport ebben a kutatásban vesz részt.
A Nagy Ősrobbanás után néhány mikromásodperccel kvarkok és gluonok töltötték ki az Univerzumot. Ezt az egykori kvark-gluon plazma állapotot kívánjuk újra létrehozni és tanulmányozni a gyorsító segítségével. Ehhez ólom-ólom ütközéseket hozunk létre és az ütközés során keletkezett új részecskék tulajdonságait vizsgáljuk. Kiderítettük, hogy a kvarkok és gluonok által dominált folyamatok a femtométeres hossz-skálán határozzák meg a mért jelenségeket. Az ütközések kezdeti szakaszában azonban eltérő jellegű, attométeres hossz-skálán működő jelenségek is fellépnek. Ezek tanulmányozása új típusú kísérleti módszereket és detektorokat igényelnek.
Kutatási tervünk szerint részt kívánunk venni az ALICE detektor adatgyűjtő rendszerének modernizálásban, a begyűjthető adatok mennyiségének, a detektált nagyon-nagy impulzusú részecskék számának jelentős megnövelésében, a begyűjtött adatok első kézből történő elemzésében, a fizikai következtetések levonásában, az attométeres folyamatok feltérképezésében. Célunk, hogy a nemzetközi kutatások élvonalába tartozó, de akár azt megelőző eredményeket érjünk el és tovább folytathassuk a CERN LHC ALICE együttműködés keretei között folytatott kutatásainkat.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The requested support covers the research expenses of the Hungarian ALICE group during 2013-16. On one side we continue the data collection and data analysis in the 2.75 ATeV PbPb and 7 TeV pp collisions at the LHC ALICE, the grant will cover these expenses for 4 years. On the other side, we want to participate in the upgrade project of ALICE, especially in the increase of the capacity of the data aquisition system (DAQ). We request a larger amount of support for this step to be accomplished in the first year.
The ALICE upgrade will happen during 2013/14, after this break the accelerator will work with its full power of 5.5 ATeV PbPb and 14 TeV pp collisions. The data flow will be order of magnitude larger. Without the DAQ upgrade these data will not be collected. If the data flow is increasing, then we can focus on the analysis of rear events, such as high energy jets, and perform the separation of quark and gluon jets, the identification of intense p+p collisions.
Our plan is to continue our previous activity at the ALICE HMPID (High Momentum Particle Identification Detector) analysing the recorded data.We also continue our R&D activity with the planned ALICE VHMPID (Very High Momentum Particle Identification Detector). We try to keep the level of the Tier-2 ALICE station at the Wigner FK. The extracted data will be compared to our theroretical results, we determine the properties of the produced quark-gluon plasma and study the earliest, most energetic processes of the collisions, which take place in the attometer region.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Heavy ion and proton-proton collisions create hugh energy concentration in a very small volume (few hundred or thousand cubic-femtometer). The matter behave completely differently, because ingredient quarks and gluons become free and form the quark-gluon plasma (QGP) state, the primordial matter of the Universe. This QGP filled the Universe for a few microseconds after the Big bang. In the LHC experiments we can recreate this primordial matter and study its properties.
The energy of LHC is so large, that the Lorentz-contracted protons and ions overlap each other in the early stage in the length scale of few attometers. On the other hand, the most important processes take place in this early phase, followed by thermalization, equilibration of the quark and gluon system, characterized by processes with the femtometer scale. The theories indicate differences between the atto-region and the femto-region. LHC experiments are able to carry information about the atto-region, first time in the experimental studies. These information can be extracted through the intense study of extreme high energy
hadron production originated from high energy quark and gluon production. The increase of the energy means better view of atto-physics phenomena.
During our project we plan to develop experimental methods to extract these information and to study the description of attometer scale processes.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The basic question of the planned project is to explore the attometer-scale processes in the early phase of proton-proton and heavy ion collisions at extreme high energies in the LHC ALICE experiments. During next years the extracted experimental results and their theoretical interpretation may open a completely new research field of high energy physics.
The attometer-scale processes can be studied at LHC energies, first time in history. However, the success of these studies are strongly depend on the capability of detecting very rear events in the collisions. The data aquisition system of teh ALICE detector must be renewed and rebuilt, without these improvements the scientific program can not be achieved.
Members of the Hungarian ALICE group have built the recent DAQ system of the ALICE detector, thus it was natural to receive an invitation to participate in the DAQ-upgrade. The planned high data rate and the developed hardware/software can be used in other research areas, including plasmaphysics and space science, as we could see in the past. Thus, this technology transfer is one possibility to use the collected knowledge in other fields.
In case of successful DAQ-upgrade we will receive first hand data from the ALCIE experiments, which is very useful for young doctoral and postdoctoral students and it can help them to start a succesful scientific carrier in this field.
The theoretical results gained in the LHC experiments are connected to the study of extreme strong fields, thus a synergy can be bult between the LHC experiemnts and the planned ELI high intensity laser experiments.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

The mission of the CERN Large Hadron Collider is to explore the unknown sides of Nature and to use state-of-the art experimental equipments and methods. The research targets are the discovery of higgs bosons (responsible for the mass of the elementary particles), the exploration of dark matter and dark energy (the biggest puzzles in the cosmology), and the investigation of the properties of quark-gluon plasma (QGP), the primordial matter of the Universe. The LHC ALICE experiment is focusing on this last topic and perform experiments to study the QGP state.
After a few microseconds the QGP filled the Universe. In heavy ion collisions we can recreate this extreme state of the matter for a very short time in a very small volume - but it is enough for studying the properties of this extreme matter. During last years it become clear that the dynamical processes are working on a femtometer length scale during the thermalization and the rehadronization of the QGP state. However, in the very early stage of the collisions, when the two protons or heavy ion overlap each other, different processes appears working at the attometer length scale. These are the production of extreme high energy quark and gluon pairs, many-particle production channels and other, yet unknown processes. The study of these phenomena requests new detectors, new methods and new ideas.
In our research plan we focus on the upgrade of the ALICE DAQ system to change the detector complex into an ultimate detector, which will able to explore very rear events carrying information about this attometer-scale processes. Our aim is to find new physics in the extreme high energy proton-proton and heavy ion collisions.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az NK106119 Projektünk keretében elméleti és kísérleti tanulmányokat folytattunk nehézion ütközésekben, a CERN LHC ALICE együttműködés tagjaként. Alapkutatást és hardware/software fejlesztést végeztünk. 2012-2016 között 7 TeV és 13 TeV-en p+p, 5.02 ATeV-en p+Pb, 2.76 és 5.02 ATeV-en Pb+Pb ütközések kerültek elvégzésre az LHC-nél. Fő célunk a kísérleti adatok elemzése, a keletkezett kvark-gluon plazma fázis tulajdonságainak részletes vizsgálata volt. Tanulmányoztuk a jetek keletkezését, hadron korrelációkat, anizotróp áramlásokat, jet energia veszteséget, charm és bottom hadronok keletkezését és elnyomását. Megvizsgáltuk extrém erős terek kialakulását és a Királis Mágneses Effektus megjelenését LHC energián. Továbbfejlesztettük a HIJING MC-programot multiprocesszoros alkalmazásra. Üzemeltettük az adatfeldolgozó Tier-2 központot. Az LS1/LS2 alatt részt vettünk a felújítási programokban (DAQ rendszer és TPC). Folytatjuk a teljes ALICE DAQ monitorozását. Geofizikai alkalmazásra képes új típusú detektorokat fejlesztettünk ki (müon-tomográfia). Eredményeinket 60 tudományos cikkben publikáltuk, ebből 38 cikk referált (össz impakt faktor 160), 22 cikk konferencia proceedingsben jelent meg. Konferenciát, workshopokat és iskolákat szerveztünk a projekt ideje alatt.
Results in English
Our NK106119 Project focused on theoretical and experimental investigation of heavy ion collisions at CERN LHC ALICE Collaboration, including basic research and hardware/software R&D activities. During the time period of 2012-2016 p+p collisions were performed at 7 TeV and 13 TeV energies, p+Pb at 5.02 ATeV, Pb+Pb at 2.76 ATeV and 5.02 ATeV. Our main goal was to analyze experimental data and investigate the properties of the created quark-gluon plasma phase. We investigated jet production, hadron correlation, collective phenomena as anisotrop flow, jet energy loss in dense partonic matter, charm and bottom hadron production and suppression. Our results indicates the creation of QGP and different properties of the strongly interacting matter were determined. We studied extreme strong field formation in heavy ion collisions and the appearance of Chiral Magnetic Effect at LHC . We improved the HIJING Monte-Carlo model for multiprocessor application. We maintened the TIER-2 Computer station in Budapest. During LS1/LS2 we participated in the upgrade of the data aquisition system and the TPC detector. We continue to monitor the ALICE DAQ system. During detector R&D activity we developed new type of MWPC detectors, which are available for geophysical applications. The obtained results were published in 60 scientific papers, including 38 refereed ones (with impact factor 160) and 22 papers were published in conference proceedings. Workshops, Conferences and Schools were organized.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=106119
Decision
Yes

 

List of publications

 
Berényi D, Varró S, Lévai P, Skokov VV: Describing pair production in inhomogeneous external fields with the Dirac-Heisenberg-Wigner formalism, EPJ Web Conf. 78, 03001, 2014
Berényi D, Varró S, Skokov VV, Lévai P: Pair production at the edge of the QED flux tube, Phys.Lett. B749, 210-214 ( arXiv:1401.0039 [hep-ph]), 2015
Adam J, ..., Barnaföldi GG, Bencédi G, Berényi D, Boldizsár L, Hamar G, Kiss G, Lévai P, Lowe A, Olah L, Pochybova S, Varga D, Volpe G: Centrality dependence of the nuclear modification factor of charged pions, kaons, and protons in Pb-Pb collisions at sNN−√=2.76 TeV, Phys.Rev. C93, 034913 (arXiv:1506.07287 [nucl-ex]), 2016
Adam J, ..., Barnaföldi GG, Bencédi G, Berényi D, Boldizsár L, Hamar G, Kiss G, Lévai P, Lowe A, Olah L, Pochybova S, Varga D, Volpe G: Centrality dependence of particle production in p-Pb collisions at sNN−−−√= 5.02 TeV, Phys.Rev. C91, 064905 ( arXiv:1412.6828 [nucl-ex] ), 2015
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Charged jet cross sections and properties in proton-proton collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev. D91, 112012 ( arXiv:1411.4969 [nucl-ex]), 2015
Agocs AG, Barile F, Barnafoldi GG, Bencedi G, Bencze G, Berenyi D, Boldizsar L, Hamar G, Levai P, Molnar L, Varga D, Yoo I-K: R&D studies of a RICH detector using pressurized C4F8O radiator gas and a CsI-based gaseous photon detector, Nuclear Instruments and Methods A732, 361-365, 2013
Berényi D, Varró S, Lévai P, Skokov VV: Pair production from space- and time-dependent strong fields, J. Phys. Conf. Ser. 594, 012055, 2015
Berényi D, Lévai P: Chiral magnetic effect in the Dirac–Heisenberg–Wigner formalism, Phys. Lett. B782, 162-166 [arXiv:1707.03621], 2018
Barnaföldi GG, Bíró G, Gyulassy M, Harangozó MSz, Lévai P, Ma G, Papp G, Wang XN, Zhang BW: First Results with HIJING++in High-Energy Heavy-Ion Collisions, Nucl. Part. Phys. Proc. 289-290, 373-376 (Hard Probe 2016) [arXiv:1701.08496], 2017
Acharya S, Barnaföldi GG, Bencédi Gy, Berényi D, Biro G, Boldizsár L, Hamar G, Kiss G, Kőfaragó M, Lévai P, Lowe A, Oláh L, Pochybova S, Varga D, Vértesi R: D-meson azimuthal anisotropy in midcentral Pb-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV, Phys. Rev. Lett. 120, 102301 [arXiv:1707.01005], 2018
Adam J, Barnaföldi GG, Bencédi Gy, Berényi D, Biro G, Boldizsár L, Hamar G, Kiss G, Kőfaragó M, Lévai P, Lowe A, Oláh L, Pochybova S, Varga D, Vértesi R: Anomalous evolution of the near-side jet peak shape in Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV, Phys. Rev. Lett. 119, 102301 [arXiv:1609.06643], 2017
Adam J, Barnaföldi GG, Bencédi Gy, Berényi D, Biro G, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss G, Lévai P, Lowe A, Oláh L, Pochybova S, Varga D, Volpe G: Anisotropic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV, Phys. Rev. Lett. 116, 132302 [arXiv:1602.01119], 2016
Adam J, Barnaföldi GG, Bencédi Gy, Berényi D, Biro G, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss G, Lévai P, Lowe A, Oláh L, Pochybova S, Varga D, Volpe G: Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at midrapidity in Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, Phys. Rev. Lett. 116, 222302 [arXiv:1512.06104], 2016
Adam J, ..., Barnaföldi GG, Bencédi G, Berényi D, Boldizsár L, Hamar G, Kiss G, Lévai P, Lowe A, Olah L, Pochybova S, Varga D, Volpe G: Charge-dependent flow and the search for the chiral magnetic wave in Pb-Pb collisions at √sNN= 2.76 TeV, Phys. Rev. C93, 044903 [arXiv:1512.05739], 2016
Adam J, Barnaföldi GG, Bencédi Gy, Berényi D, Biro G, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss G, Lévai P, Lowe A, Oláh L, Pochybova S, Varga D, Volpe G: D-meson production in p-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV and in pp collisions at √s=7 TeV, Phys. Rev. C94, 054908 [arXiv:1605.07569], 2016
Xu J, Buzzatti A, Gyulassy M: The Tricky Azimuthal Dependence of Jet Quenching at RHIC and LHC via CUJET2.0, Nuclear Physics A 932, 128 (arXiv:1404.0384 [hep-ph]), 2014
Gyulassy M, Levai P, Vitev I, Biro TS: Non-Abelian Bremsstrahlung and Azimuthal Asymmetries in High Energy p+A Reactions, Physical Review D90, 054025 (arXiv:1405.7825 [hep-ph]), 2014
Gyulassy M, Levai P, Vitev I, Biro TS: Initial-State Bremsstrahlung versus Final-State Hydrodynamic Sources of Azimuthal Harmonics in p + A at RHIC and LHC, Nuclear Physics A931, 943-948 (arXiv:1407.7306 [hep-ph]), 2014
Acconcia TV, Agocs AG, Barnafoldi GG, Bencedi G, Bencze G, Levai, P, Olah L, Varga D, Yoo I-K: VHMPID RICH prototype using pressurized C4F8O radiator gas and VUV photon detector, Nuclear Instruments and Methods A767, 50-60, 2014
Agocs AG, Barile F, Barnafoldi GG, Bencedi G, Bencze G, Berenyi D, Boldizsar L, Hamar G, Levai P, Molnar L, Pochybova S, Varga D: R&D on high momentum particle identification with a pressurized Cherenkov radiator, Nuclear Instruments and Methods A766, 92-95, 2014
Agocs AG, Barile F, Barnafoldi GG, Bencedi G, Bencze G, Berenyi D, Boldizsar L, Hamar G, Levai P, Molnar L, Varga D, Yoo I-K: Nuclear Instruments and Methods A732, 361-365, http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2013.08.017, 2013
Olah L, Barnafoldi GG, Hamar G, Melegh HG, Suranyi G, Varga D: Cosmic Muon Detection for Geophysical Applications, Advances in High Energy Physics 2013, Paper 560192, 2013
Hamar G, Varga D, Kiss G: Close cathode chamber, new variant of MWPCs, Proceedings of Science 2013, Paper 046, 2013
Hamar G, Varga D: TCPD, a TGEM based hybrid UV photon detector, Journal of Instrumentation 8, Paper C12038 (8p), 2013
Varró S, Ádám P, Bíró TS, Barnaföldi GG, Levai P (Eds.): Proceedings of Wigner 111 – Colourful & Deep Scientific Symposium, Budapest, Hungary, November 11-13, 2013, European Physical Journal Web Conference 78, 2014
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Multiparticle azimuthal correlations in p -Pb and Pb-Pb collisions at the CERN Large Hadron Collider, Phys. Rev. C90, 5, 054901 (arXiv:1406.2474 [nucl-ex]), 2014
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Suppression of Υ(1S) at forward rapidity in Pb-Pb collisions at sNN−−−√=2.76 TeV, Physics Letters B738, 361-372 (arXiv:1405.4493 [nucl-ex]), 2014
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Production of charged pions, kaons and protons at large transverse momenta in pp and Pb–Pb collisions at sNN−−−√ =2.76 TeV, Physics Letters B736, 196-207 (arXiv:1401.1250 [nucl-ex]), 2014
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration: Measurement of quarkonium production at forward rapidity in pp collisions at s√=7 TeV, European Physical Journal C74, 8, 2974 (arXiv:1403.3648 [nucl-ex]), 2014
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Azimuthal anisotropy of D meson production in Pb-Pb collisions at sNN−−−√=2.76 TeV, Physical Review C90, 3, 034904 (arXiv:1405.2001 [nucl-ex]), 2014
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Transverse momentum dependence of inclusive primary charged-particle production in p-Pb collisions at sNN−−−√=5.02 TeV, European Physics Journal C74, 9, 3054 (arXiv:1405.2737 [nucl-ex]), 2014
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Measurement of prompt D-meson production in p−Pb collisions at sNN−−−−√ = 5.02 TeV, Phys. Rev. Lett. 113, 23, 232301 (arXiv:1405.3452 [nucl-ex]), 2014
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Neutral pion production at midrapidity in pp and Pb-Pb collisions at sNN−−−√=2.76TeV, Eur. Phys. J. C74, 10, 3108 (arXiv:1405.3794 [nucl-ex]), 2014
Biro TS, Barnafoldi GG, Van P: New Entropy Formula with Fluctuating Reservoir, Physica 417, 215-220 (arXiv:1405.3813 [cond-mat.stat-mech]), 2015
Oláh L, Barnaföldi GG, Hamar G, Melegh HG, Surányi G, Varga D: Applications of Cosmic Muon Tracking at Shallow Depth Underground, Astroparticle, Particle, Space Physics and Detectors for Physics Applications: pp. 280-284 (Proceedings of the 14th ICATPP Conference), 2014
Biró G, Barnaföldi GG, Futó E: On the Way to Future's High Energy Particle Physics Transport Code, arXiv:1512.06637 [cs.DC], 2015
Pósfay P, Barnaföldi GG, Jakovác A: FRG Approach to Nuclear Matter in Extreme Conditions, PoS EPS-HEP2015 (2015) 369 (arXiv:1510.04906 [hep-ph]), 2015
Oláh L, Barnaföldi GG, Melegh H, Surányi G, Varga D: Close Cathode Chamber technology for cosmic particle tracking, J.Phys.Conf.Ser. 632 (2015) no.1, 012020, 2015
Barnaföldi GG, Ürmössy K, Biró G: A ’soft+hard’ model for Pion, Kaon, and Proton Spectra and v2 measured in PbPb Collisions at s√ = 2.76ATeV, J.Phys.Conf.Ser. 612 (2015) no.1, 012048 (arXiv:1509.06195 [hep-ph]), 2015
Bencédi Gy, Barnaföldi GG, Molnár L: Identified Two-particle Correlations and Quantum Number Conservations in p-p and Pb-Pb Collisions at LHC Energies, arXiv:1502.01393 [hep-ex], 2015
Ürmössy K, Biró TS, Barnaföldi GG, Xu Z: v2 of charged hadrons in a`soft + hard' model for PbPb collisions at s√ = 2.76 ATeV, Proc. of 10th Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy (WPCF 2014) ( arXiv:1501.05959 [hep-ph] ), 2015
Biró TS, Ván P, Barnaföldi GG, Ürmössy K: Statistical Power Law due to Reservoir Fluctuations and the Universal Thermostat Independence Principle, arXiv:1409.5975 [cond-mat.stat-mech], 2014
Ananya, Barnaföldi GG, Kiss T: O2 : A novel combined online and offline computing system for the ALICE Experiment after 2018, J.Phys.Conf.Ser. 513 (2014) 012037, 2014
Ürmössy K, Biró TS, Barnaföldi GG, Xu Z: Disentangling Soft and Hard Hadron Yields in PbPb Collisions at sNN√ = 2.76 ATeV, arXiv:1405.3963 [hep-ph], 2014
Bencédi Gy, Barnaföldi GG, Molnár L: Monte Carlo Studies of Identified Two-particle Correlations in p-p and Pb-Pb Collisions, J.Phys.Conf.Ser. 589 (2015) no.1, 012001 ( arXiv:1403.0117 [hep-ex]), 2015
Albacete JL, ..., Barnaföldi GG, Gyulassy M, Lévai P, ...: Predictions for p+Pb Collisions at sNN−√=5 TeV: Comparison with Data, arXiv:1605.09479 [hep-ph], 2016
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration):: Long-range angular correlations of p , K and p in p–Pb collisions at p s^1/2_NN = 5.02 TeV, Physics Letters B726, 164-177 (arXiv:1307.3237 [nucl-ex] ), 2013
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): D meson elliptic flow in non-central Pb-Pb collisions at sqrts(s_NN) = 2.76TeV, Phys.Rev.Lett. 111, 102301 (arXiv:1305.2707 [nucl-ex] ), 2013
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Centrality determination of Pb-Pb collisions at sqrt(sNN) = 2.76 TeV with ALICE, Phys. Rev. C 88, 044909 (arXiv:1301.4361 [nucl-ex]), 2013
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Charge correlations using the balance function in Pb-Pb collisions at sqrt{s_{NN}} = 2.76 TeV, Phys. Lett. B, 723, 267-279 (arXiv:1301.3756 [nucl-ex]), 2013
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Measurement of the inclusive differential jet cross section in $pp$ collisions at s**1/2 = 2.76 TeV, Phys.Lett. B722, 262-272, (arXiv:1301.3475 [nucl-ex]), 2013
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Long-range angular correlations on the near and away side in pPb collisions at s_{NN}**1/2=5.02 TeV, Phys.Lett. B719, 29-41 (arXiv:1212.2001 [nucl-ex]), 2013
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Pseudorapidity density of charged particles pPb collisions at s_{NN}**1/2=5.02 TeV, Phys. Rev. Lett. 110, 032301 (arXiv:1210.3615 [nucl-ex]), 2013
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Coherent J/psi photoproduction in ultra-peripheral Pb-Pb collisions at s_{NN}**1/2 = 2.76 TeV, Phys.Lett. B718, 1273-1283 (arXiv:1209.3715 [nucl-ex]), 2013
Acconcia TV, Agócs AG, Barnaföldi GG, Bencédi G, Bencze G, Berényi D, Boldizsár L, Futó E, Hamar G, Kovács L, Lévai P, Molnár L, Oláh L, Pochybova S, Varga D: A Very High Momentum Particle Identification Detector, European Physics Journal, Submitted. arXiv:1309.5880 [nucl-ex], 2013
Albacete JL, Barnaföldi GG, Gyulassy M, Lévai P, Papp G: Predictions for p+Pb Collisions at √s_NN= 5 TeV, International Journal of Modern Physics E, Submitted (arXiv:1301.3395 [hep-ph]), 2013
Biró TS, Barnaföldi G.G, Ván P: Derivation of Tsallis Entropy and the Quark-Gluon-Plasma Temperature, European Physics Journal A 49, 110 (arXiv:1208.2533 [hep-ph]), 2013
Van P, Barnafoldi GG, Biro TS, Urmossy K: Nonadditive thermostatistics and thermodynamics, J. Phys. Conf. Ser. 394:012002, (arXiv:1209.5963 [cond-mat.stat-mech]), 2012
Acconcia TV, Agócs AG, Barnaföldi GG, Bencédi G, Bencze G, Berényi D, Boldizsár L, Futó E, Hamar G, Kovács L, Lévai P, Molnár L, Oláh L, Pochybova S, Varga D: A Very High Momentum Particle Identification Detector, European Physics Journal Plus 129, Paper 91. 30p (arXiv:1309.5880 [nucl-ex]), 2014
Albacete JL, Barnaföldi GG, Gyulassy M, Lévai P, Papp G: Predictions for p+Pb Collisions at √s_NN= 5 TeV, International Journal of Modern Physics E22 1330007 (arXiv:1301.3395 [hep-ph]), 2013
Biró TS, Barnaföldi G.G, Ván P: Quark-Gluon-Plasma connected to finite heatbath, European Physics Journal A 49, 110 (arXiv:1208.2533 [hep-ph]), 2013
Van P, Barnafoldi GG, Biro TS, Urmossy K: Nonadditive thermostatistics and thermodynamics, J. Phys. Conf. Ser. 394:012002, (arXiv:1209.5963 [cond-mat.stat-mech]), 2012
Van P, Barnafoldi GG, Biro TS, Urmossy K: Nonadditive thermostatistics and thermodynamics, Journal of Phys. Conf. Ser. 394, 012002 (arXiv:1209.5963 [cond-mat.stat-mech]), 2012
Biro TS, Barnafoldi GG, Van P, Urmossy K: Statistical Power-Law Spectra due to Reservoir Fluctuations, arXiv:1404.1256 [hep-ph], 2014
Biro TS, Barnafoldi GG, Van P: New Entropy Formula with Fluctuating Reservoir, Physica 417, 215-220 (arXiv:1405.3813 [cond-mat.stat-mech]), 2014
Urmossy K, Biro TS, BArnafoldi GG, Xu Z: Disentangling Soft and Hard Hadron Yields in PbPb Collisions at √ s NN = 2.76 ATeV, arXiv:1405.3963 [hep-ph], 2014

 

Events of the project

 
2015-11-19 14:41:41
Résztvevők változása
2015-07-21 16:49:03
Résztvevők változása
2015-05-08 09:27:35
Résztvevők változása
2014-11-24 13:31:19
Résztvevők változása
Back »