Tájszintű biodiverzitási mintázatok kialakulása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
106133
típus K
Vezető kutató Lengyel Szabolcs
magyar cím Tájszintű biodiverzitási mintázatok kialakulása
Angol cím Formation of landscape-scale patterns in biodiversity
magyar kulcsszavak mozaik élőhelyek, természetvédelem, restauráció, kezelés
angol kulcsszavak community assembly, mosaic habitats, landscape ecology, nature conservation, restoration, management
megadott besorolás
Környezeti biológia, ökotoxikológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)40 %
Ortelius tudományág: Ökológia
Biodiverzitás, természetvédelmi biológia és genetika, inváziós biológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)40 %
Állati viselkedés, viselkedésökológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)20 %
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Duna-kutató Intézet (Ökológiai Kutatóközpont)
résztvevők Mérő Thomas Oliver
Mester Béla
Mester Béla
Szabolcs István Márton
Szepesváry Csaba
projekt kezdete 2013-01-01
projekt vége 2017-12-31
aktuális összeg (MFt) 36.194
FTE (kutatóév egyenérték) 8.68
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt konzervációbiológiai és restaurációs ökológiai szempontból fontos eredményekhez vezetett. A természetes gyepek alapállapot-felmérése szerint több állatcsoport faj- és/vagy egyedszáma pozitívan korrelált az élőhelyi sokféleség legalább egy mérőszámával. A növényzetlakó, főként növényevő ízeltlábúak leginkább az élőhely-diverzitás kompozicionális, míg a talajlakó, főként ragadozó ízeltlábúak inkább annak szerkezeti jellemzőivel mutattak összefüggést. A restaurált gyepek folytatólagos monitorozása az egyenesszárnyúak, kétéltűek és madarak faj- és/vagy egyedszámának növekedését mutatta, míg a futóbogarak, pókok és méhek faj- és egyedszáma egy rövid kezdeti emelkedést követően fokozatosan a természetes gyepekre jellemző értékekre csökkent. Egy, a mocsarakban szarvasmarha-legeltetést és irányított égetést alkalmazó terepi kísérlet nem támogatta a közepes zavarás hipotézist, mert a kétéltűek és madarak faj- és egyedszáma a legintenzívebb zavarásnál volt a legmagasabb, melynél az élőhelyi diverzitás maximális volt. A kutatás eredményeiből 22 cikk jelent meg WoS folyóiratokban (összes IF: 49), ebből 8 db a Scimago Journal Rank szerinti D1-es, 7 db pedig Q1-es folyóratban. A kutatás további eredménye 8 hazai folyóiratcikk, 3 nemzetközi könyvfejezet és 1 konferencia-cikk, 1 MTA doktori és 3 egyetemi (PhD) doktori értekezés, 8 diplomamunka, 7 meghívott előadás, 11 konferencia-előadás és 12 poszter.
kutatási eredmények (angolul)
The project led to results important in conservation biology and restoration ecology. A baseline survey in natural grasslands showed that species richness and/or abundance of several animal groups correlated positively with at least one measure of habitat diversity. Vegetation-dwelling herbivorous arthropods responded mostly to compositional habitat diversity, whereas ground-dwelling predatory arthropods responded mostly to structural habitat diversity, suggesting that restoration/management for animals should focus on habitat diversity. Continued monitoring of restored grasslands showed that species richness and/or abundance increased for Orthopterans (crickets and grasshoppers), amphibians and birds, and decreased gradually after an initial increase to levels typical in natural, target grassland for carabid beetles, spiders and bees. A field experiment with cattle grazing and prescribed burning in marshes did not support the intermediate disturbance hypothesis because amphibian and bird richness and diversity were highest at high disturbance intensity, which maximized the diversity of habitats. We published 22 papers in WoS journals (total IF: 49), of which 8 were in Scimago Journal Rank D1 journals and 7 in other Q1 journals. The project also led to 8 papers in Hungarian journals, 3 international book chapters and 1 conference paper, 1 academic doctorate and 3 university (PhD) doctorates, along with 8 MS theses, 7 invited talks/seminars, 11 conference talks and 12 posters.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=106133
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Boldogh SA, Visnyovszky T, Szegedi Z, Habarics B, Horváth R, Krajnyák C, Lengyel Sz: Where can flood refugees go? Re-distribution of Corncrakes (Crex crex) due to floods and its consequences on grassland conservation in north-eastern Hungary, Ornis Hungarica 24: 18-31, 2016
Borics G, Ács É, Boda P, Boros E, Erős T, Grigorszky I, Kiss KT, Lengyel Sz, Reskóné NM, Somogyi B, Vörös L: Water bodies in Hungary – an overview of their management and present state, Hidrológiai Közlöny 96: 57-67, 2016
Carrizo SF, Lengyel Sz, Kapusi F, Szabolcs M, Kasperidus HD, Scholz M, Markovic D, Freyhof J, Cid N, Cardoso AC, Darwall W: Critical catchments for freshwater biodiversity conservation in Europe: identification, prioritisation and gap-analysis, Journal of Applied Ecology 54: 1209-1218. (Editor's Choice), 2017
Szabolcs M, Mizsei E, Jablonski D, Vági B, Mester B, Végvári Z, Lengyel Sz: Distribution and diversity of amphibians in Albania: new data and foundations of a comprehensive database, Amphibia-Reptilia 38: 435-448, 2017
Mizsei E, Jablonski D, Végvári Zs, Lengyel Sz, Márton Sz: Distribution and diversity of reptiles in Albania: a novel database from a Mediterranean hotspot, Amphibia-Reptilia 38: 157-173, 2017
Mester B, Szabolcs M, Szalai M, Tóth M, Mérő TO, Szepesváry Cs, Polyák L, Puky M, Lengyel Sz: Az Egyek-pusztakócsi mocsarak (Hortobágyi Nemzeti Park) kétéltűfaunája, Természetvédelmi Közlemények 23: 50-67, 2017
Paládi P, Tóth D, Lengyel Sz, Juhász L, Kövér L: Dolmányos varjak (Corvus cornix Linnaeus, 1758) szárnybilétás jelölése Debrecenben, Természetvédelmi Közlemények 23: 68-79, 2017
Lengyel Sz, Kosztyi B, Schmeller DS, Henry P-Y, Kotarac M, Lin Y-P, Henle K: Evaluating and benchmarking biodiversity monitoring: Metadata-based indicators for sampling design, sampling effort and data analysis, Ecological Indicators 85: 624-633, 2018
Mérő TO, Žuljević A, Varga K, Lengyel Sz: Reed management influences philopatry to reed habitats in the Great Reed-Warbler (Acrocephalus arundinaceus), Condor: Ornithological Applications 120: 94-105, 2018
Kövér L, Tóth N, Lengyel Sz, Juhász L: Corvid control in urban environments: a comparison of trap types, North-Western Journal of Zoology (2018): e171602, 2018
Lengyel Sz: Tájak visszavadítása - Élőhelyek helyreállítása és természetvédelmi kezelése alföldi nyílt tájak védelmében, Természet Világa, Sokszínű Ökológia különszám (folyamatban), 2019
Málnás K: A tiszavirág (Palingenia longicauda) kárpát-medencei állományainak populációgenetikai kapcsolatai és veszélyeztető tényezői, Doktori disszertáció, Debreceni Egyetem, Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola, 2015
Mérő TO: The effects of habitat restoration and management on grassland mammals and wetland birds, Doktori disszertáció, Debreceni Egyetem, Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola, 2016
Prokopová M, Cudlín O, Včelaková R, Lengyel Sz, Salvati L, Cudlín P: Latent drivers of landscape transformation in Eastern Europe: Past, present and future, Sustainability, 2018
Lengyel Sz: NATURA 2000-es elsőbbségi élőhelytípusok helyreállítása és természetvédelmi kezelése a Hortobágyi Nemzeti Parkban, Varga Z (szerk.) A Pannon régió élő öröksége − a NATURA 2000 hálózat. Pp. 229-241. Szerif Kiadó, Budapest ISBN: 978-963-06-9415-5, 2014
Lengyel Sz, Szabó Gy, Kosztyi B, Mester B, Mérő TO, Török P, Horváth R, Magura T, Rácz IA, Tóthmérész B: Variability in the responses of animal groups to grassland restoration, Proceedings of the 9th European Dry Grassland Meeting, Prespa, Greece, 2012. 05. 19-23. Pp. 204-209. ISBN 978-960-86416-5-5, 2013
Mérő TO, Bocz R, Polyák L, Horváth Gy, Lengyel Sz: Local habitat management and landscape-scale restoration influence small mammal communities in grasslands, Animal Conservation, 2015
Mérő TO, Žuljević A, Varga K, Lengyel Sz: Habitat use and nesting success of the Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) in different reed habitats in Serbia, Wilson Journal of Ornithology, 2015
Mérő TO, Žuljević A, Varga K, Bocz R, Lengyel Sz: Effect of reed burning and precipitation on the breeding success of Great Reed Warbler, Acrocephalus arundinaceus, on a mining pond, Turkish Journal of Zoology, 2014
Lin Y-P, Huang C-W, Ding T-S, Wang Y-C, Hsiao W-T, Crossman ND, Lengyel Sz, Lin W-C, Schmeller DS: Conservation planning to zone protected areas under optimal landscape management for bird conservation, Environmental Modelling & Software, 2014
Markovic D, Carrizo S, Freyhof J, Cid N, Lengyel Sz, Scholz M, Kasperidus H, Darwall W: Europe’s freshwater biodiversity under climate change: distribution shifts and conservation needs, Diversity and Distributions, 2014
Lengyel Sz, Kosztyi B, Ölvedi TB, Gunton RM, Kunin WE, Schmeller DS, Henle K: Conservation strategies across spatial scales, Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation, 2014
Kosztyi B, Henle K, Lengyel Sz: Biodiversity monitoring and policy instruments: Trends, gaps and new developments, Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation, 2014
Lengyel Sz: A biológiai sokféleség keletkezése, veszélyeztető tényezői, helyreállítása és monitorozása: evolúciós és konzervációökológiai kutatások a biodiverzitás különböző szintjei, Akadémiai doktori (DSc) értekezés, 2014
Mester B, Szalai M, Mérő TO, Puky M, Lengyel Sz: Spatiotemporally variable management by grazing and burning increases marsh diversity and benefits amphibians: a field experiment, Biological Conservation, 2015
Mérő TO, Lontay L, Lengyel Sz: Habitat management varying in space and time: the effects of grazing and fire management on marshland birds, Journal of Ornithology, 2015
Mester B, Lengyel Sz, Puky M: Low frequency of amphibian morphological anomalies in a large protected wetland and grassland complex in Hungary, Herpetological Conservation and Biology, 2015
Mérő TO, Žuljević A, Lengyel Sz: Latitudinal, longitudinal and weather-related variation in breeding parameters of Great Reed Warblers in Europe: A meta-analysis, Bird Study, 2015
Kövér L, Gyüre P, Balogh P, Huettmann F, Lengyel Sz, Juhász L: Recent colonization and nest site selection of the Hooded Crow (Corvus corone cornix L.) in an urban environment, Landscape and Urban Planning, 2015
Rácz IA, Déri E, Kisfali M, Batiz Z, Varga K, Szabó Gy, Lengyel Sz: Early changes of orthopteran assemblages after grassland restoration: a comparison of space-for-time substitution versus repeated measures monitoring, Biodiversity and Conservation 22: 2321-2335, 2013
Mérő TO, Bocz R, Polyák L, Horváth Gy, Lengyel Sz: Local habitat management and landscape-scale restoration influence small mammal communities in grasslands, Animal Conservation, 2015
Mérő TO, Žuljević A, Varga K, Lengyel Sz: Habitat use and nesting success of the Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) in different reed habitats in Serbia, Wilson Journal of Ornithology, 2015
Mérő TO, Žuljević A, Varga K, Bocz R, Lengyel Sz: Effect of reed burning and precipitation on the breeding success of Great Reed Warbler, Acrocephalus arundinaceus, on a mining pond, Turkish Journal of Zoology, 2014
Lin Y-P, Huang C-W, Ding T-S, Wang Y-C, Hsiao W-T, Crossman ND, Lengyel Sz, Lin W-C, Schmeller DS: Conservation planning to zone protected areas under optimal landscape management for bird conservation, Environmental Modelling & Software, 2014
Markovic D, Carrizo S, Freyhof J, Cid N, Lengyel Sz, Scholz M, Kasperidus H, Darwall W: Europe’s freshwater biodiversity under climate change: distribution shifts and conservation needs, Diversity and Distributions, 2014
Mester B, Szalai M, Mérő TO, Puky M, Lengyel Sz: Spatiotemporally variable management by grazing and burning increases marsh diversity and benefits amphibians: a field experiment, Biological Conservation, 2015
Mérő TO, Lontay L, Lengyel Sz: Habitat management varying in space and time: the effects of grazing and fire management on marshland birds, Journal of Ornithology, 2015
Mester B, Lengyel Sz, Puky M: Low frequency of amphibian morphological anomalies in a large protected wetland and grassland complex in Hungary, Herpetological Conservation and Biology, 2015
Mérő TO, Žuljević A, Lengyel Sz: Latitudinal, longitudinal and weather-related variation in breeding parameters of Great Reed Warblers in Europe: A meta-analysis, Bird Study, 2015
Kövér L, Gyüre P, Balogh P, Huettmann F, Lengyel Sz, Juhász L: Recent colonization and nest site selection of the Hooded Crow (Corvus corone cornix L.) in an urban environment, Landscape and Urban Planning, 2015
Lengyel Sz, Déri E, Magura T: Species richness responses to structural or compositional habitat diversity between and within grassland patches: a multi-taxon approach, PLOS ONE, 2016
Mizsei E, Üveges B, Vági B, Szabolcs IM, Lengyel Sz, Pfliegler WP, Nagy TZ, Tóth JP: Species distribution modelling leads to the discovery of new populations of one of the least known European snakes, Vipera ursinii graeca, in Albania, Amphibia-Reptilia, 2016
Mérő TO, Žuljević A, Varga K, Lengyel Sz: Wing size-related habitat selection by Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) males, Auk: Ornithological Advances, 2016
Mérő TO, Žuljević A, Lengyel Sz: Negative effect of roosting starlings (Sturnus vulgaris) on clutch survival in the great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus), Biologia, 2016
Lengyel Sz, Déri E, Magura T: Species richness responses to structural or compositional habitat diversity between and within grassland patches: a multi-taxon approach, PLOS ONE 11: (&) e0149662, 2016
Mester B, Szalai M, Mérő TO, Puky M, Lengyel Sz: Spatiotemporally variable management by grazing and burning increases marsh diversity and benefits amphibians: A field experiment, BIOL CONSERV 192: 237-246, 2015
Markovic D, Carrizo S, Freyhof J, Cid N, Lengyel Sz, Scholz M, Kasperidus H, Darwall W: Europe’s freshwater biodiversity under climate change: distribution shifts and conservation needs, DIVERS DISTRIB 20: 1097-1107, 2014
Polyák L, Cozma NJ, Farkas A, Kundrát JT, Móra A, Lengyel Sz: Újabb lárvaadatok a Sajó tegzesfaunájához (Trichoptera), Acta Biologica Debrecina 31: 83-94, 2013
Farkas A, Polyák L, Móra A, Lengyel Sz: A Sajó szitakötő-faunája (Odonata), Acta Biologica Debrecina 31: 27-39, 2013
Markovic D, Carrizo S, Freyhof J, Cid N, Lengyel Sz, Scholz M, Kasperidus H, Darwall W: Europe’s freshwater biodiversity under climate change: distribution shifts and conservation needs, DIVERS DISTRIB 20: 1097-1107, 2014
Lengyel Sz, Déri E, Magura T: Species richness responses to structural or compositional habitat diversity between and within grassland patches: a multi-taxon approach, PLOS ONE, 2016
Mizsei E, Üveges B, Vági B, Szabolcs IM, Lengyel Sz, Pfliegler WP, Nagy TZ, Tóth JP: Species distribution modelling leads to the discovery of new populations of one of the least known European snakes, Vipera ursinii graeca, in Albania, Amphibia-Reptilia, 2016
Mérő TO, Žuljević A, Varga K, Lengyel Sz: Wing size-related habitat selection by Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) males, Auk: Ornithological Advances, 2016
Mérő TO, Žuljević A, Lengyel Sz: Negative effect of roosting starlings (Sturnus vulgaris) on clutch survival in the great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus), Biologia, 2016
Rácz IA, Déri E, Kisfali M, Batiz Z, Varga K, Szabó Gy, Lengyel Sz: Early changes of orthopteran assemblages after grassland restoration: a comparison of space-for-time substitution versus repeated measures monitoring, Biodiversity and Conservation 22: 2321-2335, 2013
Mérő TO, Žuljević A, Varga K, Lengyel Sz: Breeding of the brood parasitic Common Cuckoo (Cuculus canorus) in reed habitats in NW Vojvodina, Serbia, Natura Croatica 22: 265-273, 2013
Polyák L, Cozma NJ, Farkas A, Kundrát JT, Móra A, Lengyel Sz: Újabb lárvaadatok a Sajó tegzesfaunájához (Trichoptera), Acta Biologica Debrecina 31: 83-94, 2013
Farkas A, Polyák L, Móra A, Lengyel Sz: A Sajó szitakötő-faunája (Odonata), Acta Biologica Debrecina 31: 27-39, 2013
Lengyel Sz, Szabó Gy, Kosztyi B, Mester B, Mérő TO, Török P, Horváth R, Magura T, Rácz IA, Tóthmérész B: Variability in the responses of animal groups to grassland restoration, Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services. Proceedings of the 9th European Dry Grassland Meeting, Prespa, Greece, 2012. 05. 19-23. Pp. 204-209. Editors: Vr, 2013

 

Projekt eseményei

 
2017-03-01 15:07:27
Résztvevők változása
2016-10-03 11:47:04
Résztvevők változása
2014-10-07 09:50:07
Résztvevők változása
2013-01-25 15:02:02
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Balatoni Limnológiai Intézet (MTA Ökológiai Kutatóközpont), Új kutatóhely: Duna-kutató Intézet (MTA Ökológiai Kutatóközpont).
vissza »