Balatonőszöd-Temetői dűlő őskori településrészeinek komplex feldolgozása. A középső rézkori, késő rézkori és kora bronzkori településrészek  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
106432
típus PUB-K
Vezető kutató Horváth Tünde
magyar cím Balatonőszöd-Temetői dűlő őskori településrészeinek komplex feldolgozása. A középső rézkori, késő rézkori és kora bronzkori településrészek
Angol cím The prehistoric settlement parts of Balatonőszöd-Temetői dűlő
magyar kulcsszavak középső, késő rézkor, kora bronzkor, komplex, interdiszciplináris település-feldolgozás
angol kulcsszavak Middle and Late Copper Age, Early Bronze Age, complex multi-proxy settlement process
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító régészet
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Régészeti Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2013-01-01
projekt vége 2014-05-31
aktuális összeg (MFt) 5.000
FTE (kutatóév egyenérték) 0.68
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A monográfia 10 év alapkutatás eredménye. A célunk az volt, hogy Magyarország legnagyobb felületű, 2001-2002-ben feltárt középső rézkori, késő rézkori és kora bronzkori településrészeit a jelenleg elérhető legmodernebb régészeti szempontok szerint leírjuk, feldolgozzuk, értékeljük és bemutassuk. A régészeti vizsgálatokat természettudományos vizsgálatok egészítették ki. A lelőhely komplex bemutatásán kívül azonban az eredményeket szerettük volna a saját korszakainak és kultúráinak viszonyrendszerében egy tágabb perspektívába is beilleszteni, mivel a Baden kultúra egy nemzetközi kutatást igénylő, több, mint 10 ország területén elterjedt régészeti művelődés, ezért a vitás pontokon globális képet nyújtunk a nagyobb látószög és a teljesség kedvéért.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Magyarországon senki nem számított arra, hogy egy alapvetően mobilis emberi közösségekkel leírható kb. Kr.e. 4000-2000 közötti vizsgált időszakban az ideiglenes vagy tanyaszerű települések helyett egy tell-méretű, 100.000 m2-es település fog napvilágra kerülni. Balatonőszödön ez történt, és vizsgálataink szerint a település csak régészeti szempontból egyedi: azaz egyelőre nem sikerült ehhez hasonlót feltárni, a maga korában azonban tipikus, ami azt jelenti, hogy számtalan ehhez hasonló méretű lelőhely lehet még a föld alatt. Egy ilyen lelőhely előkerülése és feldolgozása alapvetően átrendezi a vizsgált korszakok és a benne élő kultúrák képét, mivel olyan sok új és modern szempontok alapján begyűjtött információt szolgáltat, amelyhez fogható mennyiség az elmúlt évtizedekben nem került be a tudomány vérkeringésébe. Balatonőszöd az első olyan késő rézkori lelőhely, ahol együtt került elő a Boleráz és a Baden "időszak", ugyanakkor vizsgálhatók voltak az azt megelőző, és az az után következő periódusok is, és a késő rézkorhoz való kapcsolatuk.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A magyar ősrégészet egyik legkiemelkedőbb ága a településkutatás lehetne: megfelelő, kiváló adottságú lelőhelyekkel rendelkezünk. Ugyanakkor az elmúlt évtizedek keserű tapasztalatai azt mutatják, hogy sem anyagilag, sem pedig szakmailag nehezen tudunk megfelelni annak a hatalmas településkutatási fellendülésnek, amely Európa más részeit az 1970-es évek óta jellemzi. Sem olyan méretű, sem olyan igényességű feltárások nem voltak, mint ami nemzetközi színvonalon elvárható lenne, de még a meglevő feltárások feldolgozását sem tudjuk megfelelő színvonalon kivitelezni. Ez a monográfia változtatni fog ezen: egy kiemelkedően nagy felületen megkutatott, kiváló színvonalon feltárt és feldolgozott települést mutat be, és ennek megfelelően új eredményei segítségével itthon egy 1956 óta változatlan, de kritikus problémákat generáló helyzetet fog megoldani, ugyanakkor megfelel és keresett lesz a nemzetközi kutatás számára is.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A Kr.e. 4000-2000 közötti időszak az emberiség életében egy különösen fontos periódus, úgy emlegetik, mint a Második neolitikus forradalom korszakát. Az ekkor élő kultúrák régészetileg látszólag kevésbé látványos településeket és leleteket hagytak hátra, mint az előző neolitikum, és az utána következő bronzkor időszakának kultúrái. Ennek oka az lehetett, hogy a vizsgált periódusban hosszú távon nem volt kiegyenlített és földművelésre alkalmas az időjárás, ezért a békés és letelepedett egy helyben lakás helyett egy új stratégiát választottak: a mobilis állattartást. A rossz klímaviszonyok különleges adaptációkra kényszerítik az emberiséget: ez a paleolitikum folyamán is megfigyelhető nyomás ekkor is érvényesült, és ha virágzó civilizációk nem is születtek, rengeteg új találmány igen, amely később, megfelelő körülmények között elősegítette a kultúrák felvirágzását. Ebben a válságosnak nevezhető periódusban tértek át az emberek a háziasított állatfajok elsődleges húshasznosításáról a másodlagos hasznosításra, vagyis kiaknázták az állatok igavonó erejét, trágyáját, tejüket további termékekként feldolgozták. Feltalálták a kereket, megépítették a kerekes járművek sorozatosan fejlődő típusait, elébe fogták állataikat. A kerék és a fogatolás elvén működő számos egyéb eszköz (eke, fazekaskorong, orsógomb) is ekkor születhetett. A másodlagos termékek forradalma megváltoztatta az emberek környezetét, kiszélesítette világukat, átrendezte táplálkozási és ruházkodási szokásaikat, megkönnyítette életüket. Ebbe a periódusba ad betekintést a könyvünk egyetlen lelőhely több kultúráján és korszakán keresztül.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

This monography was born with the investigation of the last 10 year and producted by 23 co-authors. Our aim was to described, processed and evaluated with modern, multi-proxy manners the greatest excavation of Hungary from the Middle Copper Age, Late Copper Age and Early Bronze Age at Balatonőszöd site, and compare these ages with each others. We gave wider perspectives in some special cases because the archaeoloical research of the Baden culture is an international project: the territory of the culture lenghten 10 country in Europe.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The investigated period between 4000-2000 BC can describe with mobile human populations, theirs lifestyle based on stock-breeding. The archaeologist counted many settlement spot under this period, which were seasonal, tiny camp sites, without houses and developed, or important cultivation. The site of Balatonőszöd is unique, because it is a large site, with common, typical houses. The statement of the research on this stage suggest that the site is a unique settlement, but the question is: was it a unique settlement in it own age? We supposed that it was not: it was a typical settlement of Boleráz/Baden culture, and there are many similar site at Hungary, just they have not been excavated yet. Balatonőszöd the first archaeological settlement from the Late Copper Age where the two inner period of the Baden culture, the eraly Boleráz and the classic Baden were together, and we could examine theirs relations with each other.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The settlement-archaeology could be the most popular and famoust part of the Hungarian Archaeology, because on the territory of the country there are many excellent sites. The experiments of the last decades show that we could not live this preference, and not just the financial sources missing, but the archaeological professionalism also. This monography would like to compensate this fault of hungarian archaeology.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

The investigated period between 4000-2000 BC was a very important watershed in the life of human populations, mentioned as the Secondary Exploitation of the Animals and Secondary products Revolution. There were many excellent invention (wheel, cart. yoke, plough) which connected this time. The reason of why these human culture did not develope as the former and later cultures was the climate fluctuation/deterioration. This exterior factor press the archaeological cultures to stock-breeding and mobilism in place of cultivation and long-life living on one place, which are the growing factors in the human life.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A magyar ősrégészet évtizedek óta lemaradásban van a településrégészeti kutatások területén - mind feltárási, módszertani, feldolgozási és közlési tekintetben. Ez a kötet ezt a hiányt pótolja, példát és utat mutat az elkövetkező évtizedekben a magyar kollégáknak. A magyar, az angolnál is terjedelmesebb kötet publikálásával nem lehet érv már az sem, hogy nem tudják elolvasni, mert angolul van. A Balatonőszöd-lelőhely különös előnye a következő pontokban foglalható össze: - a kb. 2000 ismert késő rézkori lelőhely között ez volt az első, ahol a Boleráz, Baden és a Kostolác együtt is előkerült, így egymáshoz való viszonyuk is vizsgálható volt. - Ez a 14 mai állam területén található Baden lelőhelyek közt az ismert legnagyobb és legjobban kutatott. - Mivel középső rézkori és a kora bronzkori kultúrák is ismertek a lelőhelyen, a kutatás során egy még nagyobb szerveződést és időintervallumot, a középső rézkor-késő rézkor-kora bronzkor szekvenciát is vizsgálni tudtunk. A kötet interdiszciplinaritásra törekszik. Teljességgel magyar produkció, magyar szakembere bevonásával. Ez mellett azonban a témakörönként megjelent idegen nyelvű cikkek alapján nemzetközi elfogadtatása is igen kimagasló, sikeres.
kutatási eredmények (angolul)
Balatonőszöd is the largest known Late Copper Age settlement all around the world. In Hungary we known about 2000 Late Copper Age sites, but this was the first, where we excavated the whole Late Copper Age Boleráz-Baden-Kostolác sequence. Its value higher, if we added, that there are parts from Middle Copper Age and Early Bronze Age cultures also in the site. Thus these chronological and cultural spectrum is wider: we could investigate the Middle Copper Age-Late Copper Age-Early Bronze Age sequence (theirs continuity, similarity, etc.).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=106432
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Horváth T., Gál E., Gherdán K., Gulyás S., Köhler K., Kulcsár G., Kustár Á., Mihály J., Nagy I., Pető Á., Péterdi B., Schöll-Barna G., Sipos Gy., S. Svingor É., Tóth M., Vörös I., Zandler K.: The Prehistoric Settlement at Balatonőszöd-Temetői-Dűlő, Archeolingua/MTA BTK RI, 2014
vissza »