Printing types and ornaments of early Hungarian books, 17th ct./vol.2: Upper-Hungarian and Transsylvanian presses  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
107528
Type PUB-F
Principal investigator Vizkeletyné Ecsedy, Judit
Title in Hungarian A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei XVII.sz./2.köt.: Felső-magyarországi és erdélyi nyomdák
Title in English Printing types and ornaments of early Hungarian books, 17th ct./vol.2: Upper-Hungarian and Transsylvanian presses
Keywords in Hungarian nyomdatörténet, nyomdai betűk, tipográfia, könyvdíszek, Magyarország
Keywords in English printing history, printing types, tipography, ornaments, Hungary
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Art History (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Art history
Panel Publications Panel
Department or equivalent Balassi Kiadó
Starting date 2013-01-01
Closing date 2014-04-30
Funding (in million HUF) 3.100
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A Régi magyarországi nyomdák betűi és díszei, 17. sz./2. kötete a felső-magyarországi és erdélyi nyomdák 17. századi teljes felszerelését közli szövegesen, katalógus formájában és mérethű reprodukciók formájában. A korszak nyomdai felszerelését nyomdabetűk, könyvdíszek és fametszetű vagy rézmetszetű illusztrációk alkották, és amelyek összessége megadja azt a teljes, korabeli magyarországi nyomdafelszerelést, amellyel a 17. századi könyveinket nyomtatták. Minthogy a nyugat- és észak-magyarországi nyomdák felszerelése már megjelent kötet alakban, így ezzel a mostani kötettel válik teljessé a 17. századi nyomdáink tipográfiai repertóriuma.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás alapkérdése, amelyre a kötet válaszol, hogy elkülöníthetők-e egymástól az egyes hazai nyomdák felszerelésük alapján? Az egyes nyomdák felszerelésének bemutatása jól bizonyítja, hogy nem volt két egyforma felszereléssel dolgozó nyomdánk, minden műhely egyedi, jellemző betű, dísz- és illusztrációs anyaggal volt ellátva.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Minthogy az egyes, 17. századi nyomdáink felszerelése egymástól eltérő, és csak arra az egy műhelyre jellemző, ennek alapján az ismeretlen nyomdahelyű, fiktív nyomdahelyű, vagy csonkán fennmaradt könyvek helyhez, évhez és nyomdához köthetők. Ez a magyarországi könyvészet, irodalomtörténet és tágabb értelemben a művelődéstörténethez szolgáltat új adalékokat.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A kötet a 17. századi magyarországi nyomdák teljes betű, könyvdísz és illusztrációs anyagát tartalmazza, mindazt, amit a korabeli nyomdászok könyveik előállításához és díszítéséhez felhasználtak. A reprodukciók jól bizonyítják, hogy az egyes nyomdák felszerelése egymástól eltérő és nagyon jellegzetes, egymással össze nem téveszthető volt. Ennek alapján az ismeretlen helyen nyomtatott könyvek is meghatározhatók. Az anyag nagy mennyiségére való tekitnettel a 17. századi hazai nyomdákat nem lehetett egy kötetben bemutatni, a nyugat- és észak-magyarországi nyomdák teljes betű- és dísz-anyaga már megjelent, most pedig a felső-magyarországi és erdélyi nyomdák repertóriuma teszi teljessé az áttekintést.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The 2nd volume of "Printing types and ornaments of early Hungarian books, 17th ct." renders the complete equipment of Upper Hungarian and Transylvanian printing shops describing them in a study, a catalogue and reproductions. Contemporary printing equipments consisted of printing types, ornaments and wood-cut and engraved illustrations. The complete survey of these displays the contemporary equipment with the help of which the books in Hungary were printed throughout the 17th century. As the volume containing the printing equipment of Western- and Northern Hungarian presses was already published by the applicant, with the present volume the repertory of 17th century Hungarian printing material will be complete.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The basic question of the research, which is answered by the present volume is, whether the Hungarian printing offices can be distinguished according to their equipment? The display of printing equipments used by the different contemporary Hungarian presses definitely proves that all the presses were very characteristic and individual in their equipment (printing types, ornaments, etc.)

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

As the printing equipment of each 17th century Hungarian printing office is different, the printings produced by them are also highly characteristic. On the basis of these characteristic printing types, ornaments, etc. even defective books, or those without printing place, date or printer can be localized.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The volume contains all the printing types, ornaments and illustrations to be found in 17th century books printed in Hungary. Both the study and the reproductions very spectacularly prove that the printing equipment of each office was different and unique. This complete repertory will help scholars to locate early Hungarian books, the printing place of which is otherwise not known. Considering the large quantity of reproductions the whole printing material of Hungarian printing shops could not be published in one volume, with the present, 2nd volume the repertory is made complete.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A könyv megjelent. A könyvből a következő könyvtárakba küldünk tiszteletpéldányokat: Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Könyvtára ELTE Egyetemi Könyvtár Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár - Bölcsészettudományi és Term. tud. Könyvtár Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Könyvtára Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár MTA Könyvtár és Információs Központ MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Irodalom Tanszék Könyvtára
Results in English
A könyv megjelent. A könyvből a következő könyvtárakba küldünk tiszteletpéldányokat: Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Könyvtára ELTE Egyetemi Könyvtár Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár - Bölcsészettudományi és Term. tud. Könyvtár Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Könyvtára Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár MTA Könyvtár és Információs Központ MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Irodalom Tanszék Könyvtára
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=107528
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bánfi Szilvia, Pavercsik Ilona, Perger Péter, V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei XVII/2., Balassi Kiadó, 2014
Back »