A "THE EARLY NEOLITHIC OF THE DANUBE - TISZA INTERFLUVE, SOUTHERN HUNGARY" c. monográfia publikációra való előkészítése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
107576
típus PUB-K
Vezető kutató Bánffy Eszter
magyar cím A "THE EARLY NEOLITHIC OF THE DANUBE - TISZA INTERFLUVE, SOUTHERN HUNGARY" c. monográfia publikációra való előkészítése
Angol cím Editing and layout for the monography titled "THE EARLY NEOLITHIC OF THE DANUBE - TISZA INTERFLUVE, SOUTHERN HUNGARY"
magyar kulcsszavak publikáció, monográfia, kora újkőkor, Dél-Magyarország
angol kulcsszavak publication, monography, Early Neolithic, Southern Hungary
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Régészeti Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2013-01-01
projekt vége 2013-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.304
FTE (kutatóév egyenérték) 0.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A könyv megszületésében négy körülmény játszott szerepet.
1. A Duna-Tisza köze kora neolithikumáról eddig szinte semmit sem tudtunk
2. 2000-től kezdve a Kalocsai Sárköz területén az OTKA K61935. sz. pályázat keretén belül ötven kora neolit lelőhely adatait gyűjtöttük fel és Fajszon a Körös-kultúra telepnyomai ásatáson is előkerültek
3. Kutzián Ida hagyatékának része a Szakmár-Kisülés Körös-kultúrás telepe, ennek feldolgozását a szerző vállalta
4. Rendelkezésre állnak friss környezetrégészeti adatok a területről.

A tervezett kötet az oxfordi Archaeopress Kiadónál jelenik meg angol nyelven, az Archaeolingua Kiadóval közös sorozat, az Archaeolingua - BAR-Central European Series 7. köteteként.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Egy, a Kárpát.medence őskorában évtizedek óta létező fehér folt eltüntetése és a kora neolit település keletkezésének, majd eltűnésének magyarázata

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A fent leírt fehér folt eltüntetésén túl, Európa neolithizációjában egy olyan eset feltárása, amely a marginális területeken való alkalmazkodás határait feszegeti

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A Kárpát-medence területén a Kr. e. 6. évezredben lezajló folyamatok, az élelemtermelés és a letelepedés kezdetei egész Európa őstörténelmét alakították. Sokat tudunk már a tiszántúli és a dunántúli átmenetről, ez a könyv elsőként kísérli meg rekonstruálni a köztes terület, a Duna-Tisza közének kora újkőkori kultúrtörténetét.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Four circumstances played key roles in the birth of the present monography.
1. Close to nothing has been known about the Early Neolithic of the Danube-Tisza Interfluve
2. Beginning with 2000, within the frames of a program (OTKA K 61935) 50 sites of the Körös culture were registered and its settlement features were traced back even in an excavation at Fajsz
3. The present author is responsible for the unpublished neolithic sites by Ida Kutzián - the Körös site of Szakmár-Kisülés lies exactly in the study area
4. New palaeo-environmental data are available from the region

The book will be published in Oxford, Archaeopress, in English, as Volume 7 within the joint Series with Archaeolingua: Archaeolingua - BAR-Central European Series

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

To publish new data on a region which was a terra incognita

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Beyond filling up a gap, this is a case study about group behaviour in marginal zones for the whole neolithic transition in Europe

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

The cultural development of the neolihtic transition in the Carpathian Basin strongly influenced the first food productive civilisations over the whole of Europe. Whilst much is known on Eastern Hungary and more and more about Transdanubia, the present volume attempts to reconstruct the first farmers in between, in the Danube-Tisza Interfluve.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A vizsgált terület és korszak egész Közép-Európa korai földművelő civilizációjának kialakulásában fontos szerepet játszik, bár nem minden csoportjuk és a neolithikum nem mindegyik szakszában. Ebben a kontextusban elhelyezve a könyv hasznos lehet mindenki számára, aki Európa újkőkorának kulturális, természettudományos és társadalmi aspektusait kutatja. Éppen emiatt választottuk a BAR Central European Series-ben való publikálást. A könyv nemzetközi tudományos körökben máris kedvező fogadtatásra talált. A vállalt kötet angol nyelvű, kétszeri korrektúrázását elvégeztem. Az Archaeolingua Kiadó elvégezte a szerkesztés, a képtördelés közös munkánk. A kézirat a szerződésnek megfelelően nyomdakész állapotban került a brit kiadóhoz.
kutatási eredmények (angolul)
This issue is specifically relevant in the light of the spread of farming towards Central Europe: a process in which Starčevo groups played a decisive role, whilst the Körös groups did not. The southern Danube region in Hungary is one of the key areas where the shift to sedentism occurred and whence it spread towards Central Europe. In addition to a comprehensive summary of our present knowledge and an outline of the possible trajectories of future research, the book also addresses a set of new questions on the Neolithic transition I did two full proofreading of the English text. The desk top publishing was made in the Archaeolingua Publishing House, the layout was a joint work of ours. Thus, according to the contract signed, the manuscript was delivered in a ready.to-print form to the British publisher.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=107576
döntés eredménye
igen
vissza »