Az aktivációs módszer kiterjesztése nukleáris asztrofizikai kutatásokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
108459
típus K
Vezető kutató Gyürky György
magyar cím Az aktivációs módszer kiterjesztése nukleáris asztrofizikai kutatásokban
Angol cím Extension of the activation method in nuclear astrophysics research
magyar kulcsszavak nukleáris asztrofizika, hatáskeresztmetszet-mérések, aktivációs módszer
angol kulcsszavak nuclear astrophysics, cross section measurement, activation method
megadott besorolás
Magfizika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Fizika
Kutatóhely Ionnyaláb-fizikai Laboratórium (MTA Atommagkutató Intézet)
résztvevők Csedreki László
Elekes Zoltán
Fülöp Zsolt
Halász Zoltán
Kiss Gábor
Mohr Peter
Somorjai Endre
Szücs Tamás
Török Zsófia
projekt kezdete 2013-09-01
projekt vége 2018-08-31
aktuális összeg (MFt) 18.240
FTE (kutatóév egyenérték) 15.80
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt keretében számos, a nukleáris asztrofizika különböző részterületein lényeges magreakció hatáskeresztmetszetét mértük meg. A mérések között az asztrofizikai motiváción kívül a kapcsolatot az aktivációs módszer használata teremti meg. A korábban széles körben alkalmazott technikát az asztrofizikai mérések kívánalmainak megfelelően terjesztettük ki. Az asztrofizikai p-folyamat vizsgálatában a hagyományos gamma-detektálás mellett röntgen-detektálást és vastagcéltárgy-hozam mérést alkalmaztunk. Hosszú felezési idejű izotópra vezető reakciók esetén az AMS (Accelerator Mass Spectrometry) módszert is használtuk a hatáskeresztmetszet meghatározására. A hidrogénégés kulcsreakcióinak vizsgálatát a reakciótermékek pozitronbomlását követő annihilációs sugárzás detektálásával végeztük. A tanulmányozott mintegy két tucat reakció mindegyike esetén a mért hatáskeresztmetszeteket összehasonlítottuk elméleti számítások jóslataival és levontuk az asztrofizikai következtetéseket (a legutóbb végzett mérések esetén az analízis még folyamatban van). Mivel az MTA Atommagkutató Intézet új Tandetron gyorsítóján végzett első kísérlet a jelen projekt része volt, így a gyorsító energiahitelesítését is elvégeztük a kutatómunka keretében.
kutatási eredmények (angolul)
In this project the cross sections of several astrophysically relevant nuclear reactions were measured. Besides the astrophysical motivation the common feature of these experiments was the application of the activation method. This well known technique was extended in various ways according to the special needs of the astrophysical reactions. In the study of the astrophysical p-process, besides the typical gamma-detection, X-ray detection and thick target yield measurements were also applied. In the case of long-lived residual nuclei of certain reactions, the advantages of the AMS (Accelerator Mass Spectrometry) method were exploited. For the study of some key reactions of hydrogen burning the detection of the annihilation radiation following the positron decay of the reaction product was used. For all the (roughly two dozen) studied reactions the measured cross sections were compared with the predictions of theoretical calculations and the astrophysical conclusions were drawn (the analysis of some of the most recent experimental results is still ongoing). The first experiment on the new Tandteron Accelerator of the host institute was part of the present project. Therefore, the precise energy calibration of the accelerator was also carried out in the framework of this project.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108459
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szücs T, Bemmerer D, Reinhardt TP, Schmidt K, Takács MP, Wagner A, Wagner L, Weinberger D, Zuber K: Cosmic-ray–induced background intercomparison with actively shielded HPGe detectors at underground locations, European Physical Journal A 51, 33, 2015, 2015
A. Ornelas, D. Galaviz, Gy. Gyürky, G. Kiss, Zs. Fülöp, E. Somorjai, T. Szücs, M.P. Takács, P. Mohr, R.T. Güray, Z. Korkulu, N. Özkan, C. Yalcın: a-Scattering Experiment on 64Zn and the low energy a-nucleus optical potential, Proceedings of Science, 2015
Gy. Gyürky, Z. Halász, T. Szücs, G. G. Kiss, Zs. Fülöp: An ERC Starting Grant project on p-process nucleosynthesis concluded, Journal of Physics: Conference Series 665 (2016) 012033, 2016
G. G. Kiss, T. Szücs, P. Mohr, Zs. Fülöp, Gy. Gyürky, Z. Halász, R. F. Soha, E. Somorjai, A. Ornelas, D. Galaviz, C. Yalcin, R. T. Güray, N. Özkan: High precision elastic alpha scattering on the even-odd 115In nucleus at low energies, Journal of Physics: Conference Series 665 (2016) 012035, 2016
Z. Korkulu, N. Özkan, G. G. Kiss, T. Szücs, Zs. Fülöp, R. T. Güray, Gy. Gyürky, Z. Halász, E. Somorjai, Zs. Török, C. Yalcin: Alpha capture reaction cross section measurements on Sb isotopes by activation method, Journal of Physics: Conference Series 665 (2016) 012042, 2016
O Nusair, W. Bauder, Gy. Gyürky, M. Paul, P. Collon, Zs. Fülöp, J. Greene, N. Kinoshita, T. Palchan, R. Pardo , K. E. Rehm , R. Scott , R. Vondrasek: Accelerator Mass Spectrometry in Laboratory Nuclear Astrophysics, Journal of Physics: Conference Series 665 (2016) 012076, 2016
T. Szücs, G.G. Kiss, T. Rauscher, Zs. Török, Z. Halász, Zs. Fülöp, Gy. Gyürky, E. Somorjai: Cross section measurements for gamma-process studies using a LEPS detector, Journal of Physics: Conference Series 665 (2016) 012041, 2016
T. Szücs, D. Bemmerer, T.P. Reinhardt, K. Schmidt, M.P. Takács, A. Wagner, L. Wagner, D. Weinberger, K. Zuber: Cosmic-ray–induced background intercomparison with actively shielded HPGe detectors at underground locations, European Physical Journal A 51 (2015) 33, 2015
P. Mohr: Nucleosynthesis of 92Nb and the relevance of the low-lying isomer at 135.5 keV, PHYSICAL REVIEW C 93 (2016) 065804., 2016
T. Szücs, D. Bemmerer, A. Caciolli, Zs. Fülöp, R. Massarczyk, C. Michelagnoli, T.P. Reinhardt: Determination of gamma-ray widths in 15N using nuclear resonance fluorescence, PHYSICAL REVIEW C 92 (2015) 014315, 2015
Z. Halász, E. Somorjai, Gy. Gyürky, Z. Elekes, Zs. Fülöp, T. Szücs, G.G. Kiss, N. Szegedi, T. Rauscher, J. Görres, M. Wiescher: Experimental study of the astrophysical gamma-process reaction 124Xe(alpha,gamma)128Ba, Physical Review C in press., 2016
Gy Gyürky, A Ornelas, G G Kiss, Z Halász, T Szücs, Zs Fülöp: Towards a Total Cross Section Measurement of the 14N(p, γγ)15O Reaction by Activation, JPS CONF PROC 14: , 2017
Gyürky Gy, Ornelas A, Fülöp Zs, Halász Z, Kiss G G, Szücs T, Huszánk R, Hornyák I, Rajta I, Vajda I: Cross section measurement of the astrophysically important 17O}(p,gamma)18F reaction in a wide energy range, PHYS REV C 95: (3), 2017
Mohr P, Gyürky G, Fülöp Z: Statistical model analysis of α -induced reaction cross sections of Zn 64 at low energies, PHYS REV C 95: (1), 2017
Ornelas A, Mohr P, Gyürky G, Elekes Z, Fülöp Z, Halász Z, Kiss GG, Somorjai E, Szücs T, Takács MP, Galaviz D, Güray RT, Korkulu Z, Özkan N, Yalçln C: α scattering and α -induced reaction cross sections of Zn 64 at low energies, PHYS REV C 94: (5), 2016
Gyürky Gy, Fülöp Zs, Halász Z, Kiss GG, Szücs T : Nuclear physics uncertainties of the astrophysical γ -process studied through the 64 Zn(p, α ) 61 Cu and 64 Zn(p, γ ) 65 Ga reactions, J PHYS CONF SER 940: (1) Paper 012005. , 2018
Kiss G G, Szücs T, Mohr P, Török Zs, Huszánk R, Gyürky Gy, Fülöp Zs: α-induced reactions on 115In: Cross section measurements and statistical model analysis, PHYS REV C 97: (5) Paper 055803. 16 p. , 2018
Korkulu Z, Özkan N, Kiss G G, Szücs T, Gyürky Gy, Fülöp Zs, Güray R T, Halász Z, Rauscher T, Somorjai E, Török Zs, Yalçın C: Investigation of α -induced reactions on Sb isotopes relevant to the astrophysical γ process, PHYS REV C 97: (4) Paper 045803. 10 p. , 2018
Rajta I, Vajda I, Gyürky Gy, Csedreki L, Kiss ÁZ, Biri S, van Oosterhout HAP, Podaru NC, Mous DJW: Accelerator characterization of the new ion beam facility at MTA Atomki in Debrecen, Hungary, NUCL INSTRUM METH A 880: pp. 125-130., 2018
Szücs T, Kiss GG, Gyürky G, Halász Z, Fülöp Z, Rauscher T: Cross section of α-induced reactions on iridium isotopes obtained from thick target yield measurement for the astrophysical γ process, PHYS LETT B 776: pp. 396-401., 2018
Gy Gyürky, A Ornelas, G G Kiss, Z Halász, T Szücs, Zs Fülöp: Towards a Total Cross Section Measurement of the 14N(p, γγ)15O Reaction by Activation, JPS CONF PROC 14: Paper 020403. 3 p. , 2017
Gyürky Gy , Csik A, Mátyus Zs, Fülöp Zs, Halász Z, Kiss G G , Szücs T, Wagner L, Bemmerer D: Target characterizations for a 14N(p,γ)15O cross section measurement, EPJ WEB CONF 165: Paper 01027. 4 p. , 2017
Kiss GG, Mohr P, Fülöp Zs, Rauscher T, Gyürky Gy, Szücs T, Halász Z, Somorjai E, Ornelas A, Yalcin C, Güray RT, Özkan N: High precision 113In(a,a)113In elastic scattering at energies near the Coulomb barrier for the astrophysical gamma process, PHYSICAL REVIEW C 88, 045804, 2013
Di Leva A, Scott DA, Caciolli A, Formicola A, Strieder F, Aliotta M, Anders M, Bemmerer D, Broggini C, Corvisiero P, Elekes Z, Fülöp Zs, Gervino G, Guglielmetti A, Gustavino C, Gyürky Gy, Imbriani G, José J, Junker M, Laubenstein M, Menegazzo R, Napolitani E, Prati P, Rigato V, Roca V, Somorjai E, Salvo C, Straniero O, Szücs T, Terrasi F, Trezzi D: Underground study of the 17O(p,gamma)18F reaction relevant for explosive hydrogen burning, PHYSICAL REVIEW C 89, 015803, 2014
Gyürky Gy, Vakulenko M, Fülöp Zs, Halász Z, Kiss GG, Somorjai E, Szücs T: Cross section and reaction rate of 92Mo(p,gamma)93Tc determined from thick target yield measurements, Nuclear Physics A 922, 112., 2014
Kiss GG, Szücs T, Török Zs, Fülöp Zs, Gyürky Gy, Halász Z, Somorjai E, Rauscher T: Measurement of alpha-induced reaction cross sections on erbium isotopes for process studies, AIP Conference Proceedings 1594, 196, 2014
Kiss GG, Szücs T, Rauscher T, Török Zs, Fülöp Zs, Gyürky Gy,Halász Z, Somorjai E: Alpha induced reaction cross section measurements on 162Er for the astrophysical gamma process, Physics Letters B 735, 40., 2014
Yalcin C, Gyürky Gy, Halász Z, Szücs T, Güray R T, Kiss G G, Fülöp Zs, Özkan N, Somorjai E: Half-life measurements of the 144Pm isotope with gamma-spectroscopy, Journal of Physics: Conference Series 590 (2015) 2039., 2015
Yalcin C, Gyürky Gy, Rauscher T, Kiss G G, Özkan N, Güray R T, Halász Z, Szücs T, Fülöp Zs, Farkas J, Korkulu Z, Somorjai E: Test of statistical model cross section calculations for alpha-induced reactions on 107Ag at energies of astrophysical interest, Physical Review C 91 (2015) 034610, 2015
Ornelas A, Kiss G G, Mohr P, Galavíz D, Fülöp Zs, Gyürky Gy, Máté Z, Rauscher T, Somorjai E, Sonnabend K, Zilges A: The 106Cd(alpha, alpha)106Cd elastic scattering in a wide energy range for gamma process studies, Nuclear Physics A 940 (2015) 194., 2015
Kiss G G, Szücs T, Rauscher T, Török Zs, Csedreki L, Fülöp Zs, Gyürky Gy, Halász Z: Measurement of (alpha, n) reaction cross sections of erbium isotopes for testing astrophysical rate predictions, Journal of Physics G Nuclear and Particle Physics 42 (2015) 055103, 2015
Güray R T, Özkan N, Yalcin C, Rauscher T, Gyürky Gy, Farkas J, Fülöp Zs, Halász Z, Somorjai E: Measurements of 152Gd(p,gamma)153Tb and 152Gd(p,n)152Tb reaction cross sections for the astrophysical gamma process, Physical Review C 91 (2015) 055809, 2015
Gyürky Gy, Fülöp Zs, Halász Z, Kiss G G, Szücs T: Direct study of the alpha-nucleus optical potential at astrophysical energies using the 64Zn(p, alpha)61Cu reaction, Physical Review C 90 (2014) 052801(R), 2014

 

Projekt eseményei

 
2016-10-05 13:57:52
Résztvevők változása
vissza »