Arany János kritikai kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
108503
típus K
Vezető kutató Korompay János
magyar cím Arany János kritikai kiadása
Angol cím Critical Edition of the Complete Works of János Arany
magyar kulcsszavak költészet, műfordítás, népdal
angol kulcsszavak poetry, translation, folk-song
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)95 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)5 %
Ortelius tudományág: Népzenetudomány
zsűri Irodalom
Kutatóhely Irodalomtudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bolonyai Gábor
Csörsz Rumen István
Dávidházi Péter
Dezső Kinga
Gönczy Monika
Hász-Fehér Katalin
Kardeván Lapis Gergely
Paraizs Júlia
Rudas Péterné
Szilágyi Márton
Tarjányi Eszter
Török Erzsébet Zsuzsanna
Varga Pál
projekt kezdete 2014-02-01
projekt vége 2019-01-31
aktuális összeg (MFt) 14.584
FTE (kutatóév egyenérték) 17.57
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Honlapot indítunk, amely az Arany-filológia új eredményeiről számol be és a költő születésének kétszázadik évfordulójára való felkészülésről, majd annak megünnepléséről értesít. Megjelentetjük Arany János összes műveinek kilenc kötetét (a 2013-ban publikálandó negyedik levelezéskötet után az 1866–1882 közötti utolsót, a lapszéli jegyzetek négy kötetét (amelyek közül kettő a könyvekben, kettő a folyóiratokban található bejegyzéseket tartalmaz), a kisebb költemények első és harmadik kötetét, a kisebb epikus költeményeket és a Szentivánéji álom kétnyelvű fordítását, másrészt folytatjuk a már megkezdett művek sajtó alá rendezését (ezek: a kisebb költemények második kötete, az Arisztophanész- és Shakespeare-fordítások, a Toldi, a Toldi estéje, valamint a dalgyűjtemény), és megkezdjük Az elveszett alkotmánnyal és a hun trilógiával kapcsolatos munkálatokat.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Fő kérdéseink: az alapszövegek kiválasztása (amely nem egy esetben – egyrészt Arany János szembetegsége következtében, másrészt a hatástörténet szempontjaira való tekintettel – ellentmond az ultima manus hagyományának); a kéziratok és a korabeli kiadások textológiai sorrendje; a kéziratok hiányának következményei; a lapszéli jegyzetek kiadásának újdonsága és módszertani problémái; a Shakespeare-fordítások Arany által használt angol szövegének és német jegyzeteinek megjelentetése; a textológiai jegyzetek lábjegyzetben való közlése, a magyarázó jegyzetek kiterjedésének határai, a kötetek egymáshoz való viszonya.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Arany János műveinek kritikailag ellenőrzött szövegét az irodalomtörténet és textológia korszerű megállapításai szerint közöljük. Számos eddig nem, vagy csak részben ismert levelet publikálunk; lapszéli jegyzetei alapján új összefüggéseket állapíthatunk meg műveltségére, olvasottságára, véleményére vonatkozólag: Koszorú című folyóirata például a Lipcsében megjelent Europa felépítését és anyagát követi. Költeményei kiadásában olyan kéziratokat is felhasználunk, amelyek Voinovich Géza számára nem voltak hozzáférhetőek. Verseinek és fordításainak jegyzetei olyan filológiai és alkotáslélektani mozzanatokra hívják fel a figyelmet, amelyek meghatározóak lehetnek mind az irodalomtudomány, mind pedig az oktatás számára.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Arany János életműve szerves része az általános műveltségnek. Az új kritikai kiadással alapja és ellenőrző mércéje készül a népszerűsítő és tudományos, papíralapú és digitális könyvkiadásoknak, valamint egy olyan Arany-szótárnak, amely nélkülözhetetlen eszköze lesz a magyar nyelv és irodalom ismeretének és további kutatásának. Az 1951-ben elkezdett és az 1960-as években folytatott kritikai kiadás kötetei már jórészt elavultak, hiszen eddig nem közölt kéziratok és versek kerültek elő, s a textológia módszerei is jelentősen megújultak; most kihasználhatjuk a számítógép lehetőségeit is. Arany születésének kétszázadik évfordulóját úgy szeretnénk megünnepelni, hogy kutatásaink eredményeit egyrészt köteteinkben, másrészt pedig a Magyar Tudományos Akadémia tudományos ülésszakán tesszük közzé.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Summary

In preparation for the bicentenary celebrations of János Arany’s birth (2017) our objective is to launch a website which will serve to publicize the latest research output in Arany Studies and will provide information on the plans and events of the bicentenary celebrations. The research team aims to publish nine volumes in the series of the complete works: the last volume of Arany’s letters (1866–1882) which will follow the publication of the fourth volume (forthcoming in 2013), four volumes of Arany’s marginalia (two volumes will contain his marginal comments in books and the other two his notes preserved in journals), the first and third volumes of Arany’s shorter poems, a volume containing his shorter epic poems, and a bilingual edition of his translation of A Midsummer Night’s Dream. The research team will also proceed with the ongoing editorial works on the second volume of the shorter poems, his translations of Shakespeare and Aristophanes, Toldi, Toldi estéje, and his collection of songs. The research team will also commence research on Az elveszett alkotmány and the Hun trilogy.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The research will examine the choice of the copy-texts which, in many cases, will be established contrary to the traditional principle of final intention-editing (ultima manus) partly due to Arany’s failing eyesight and partly to taking into account the interpretive tradition; will revisit the textual chronology of manuscripts and contemporary editions; will evaluate the consequences of the missing manuscripts; will demonstrate methodological issues in editing the marginalia published for the first time; will publish Arany’s translations of Shakespeare in a multilingual (Hungarian-English-German) edition; will show the textual apparatus in footnotes; will analyze the extent of explanatory notes and will investigate the relationship between the different volumes.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The research team publishes a critically edited text of János Arany’s complete works which utilizes the results of the latest research in literary history and textual studies. It will include several previously unknown letters or partially quoted ones; will publish his marginalia which will shed new light on Arany’s learning, readings and thoughts (e.g. his journal Koszorú closely followed its model, Europa published in Leipzig both in terms of structure and content). In editing his shorter poems we now have access to manuscripts which were not known to their previous editor, Géza Voinovich. The apparatus accompanying the poems and translations draws attention to such philological and psychological details that it will serve as a useful pedagogical and research tool.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Arany’s oeuvre is an integral part of general knowledge. The new critical edition is designed to be the foundation and the measure of the ensuing scholarly and popular editions, paper-based and digital publications; it will also serve as the basis for a future glossary/language companion to Arany’ works which will be an indispensable tool for the study of Hungarian language and literature and further research. The volumes published in the previous series of the critical edition, launched in 1951 and continued in the 1960s, are largely outdated since invaluable new sources (manuscripts and poems) have come to light and textual studies have undergone significant changes both in terms of methodology and technology. Our major contribution to the bicentenary will be the publication of the aforementioned volumes and the dissemination of our research output which will be presented at a scientific conference at the Hungarian Academy of Sciences.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Megjelentettük az 1951-ben elkezdett Arany János Összes művei című kritikai kiadás 18. és 19. kötetét és ezzel befejeztük ezt a sorozatot. Elkezdtük az Arany János Munkái című új kritikai kiadást: publikáltuk a Lapszéli jegyzetek első, a Kisebb költemények harmadik és az Elbeszélő költemények kötetét, valamint Arany János nagyszalontai könyvtárának és széljegyzeteinek katalógusát. Nyomdában van az Arisztophanész-fordítások első kötete. Jól halad a sorozat tervezett köteteinek munkája is. Előkészítettük az Arany kéziratait és versszövegeit, valamint Dalgyűjteményét bemutató honlapot. Az akadémiai Arany János Emlékbizottság vezetésével irányítottuk a 200 éves évforduló tudományos ülésszakokkal és kiadványokkal való megünneplését.
kutatási eredmények (angolul)
Our research team has published the concluding volumes (vol. 18th and vol. 19th) of the old series of János Arany’s Complete Works. In addition, we have also commenced a new series of critical edition of Arany’s oeuvre; several bulky volumes have already come out, such as: János Arany’s Marginalia (Vol. 1), János Arany: Short Poems (Vol. 3), János Arany: Epic Poems, and A Catalogue of János Arany’s Book Collection from Nagyszalonta Including the List of Books Containing the Poet’s Marginal Entries. János Arany’s translations of Aristophanes are also currently being prepared for publication, and further volumes are planned. A digital collection of János Arany’s poetical works including his song collection has also been launched. Finally, our research team as part of the János Arany Memorial Committee has been permanently engaged in managing the conferences and conference proceedings occasioned by the János Arany Bicentenary-year.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108503
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csörsz Rumen István: "népdalunk után indulva..." Arany János nép- és közköltési mintáiból, Napút, 2017/6. 181-198., 2017
Szilágyi Márton: Arany János A rodostói temető című verse ürügyén, Szirt a habok közt: Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Debrecen, 201-207., 2014
Új Imre Attila: Arany János összes művei XVIII. Arany János levelezése (1862-1865), Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2014
Korompay H. János: Arany János összes művei XIX. Arany János levelezése (1866-1882), Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2015
Korompay H. János: ""egy dióhéjban ellaknám" Hamletkint". A Hamlet-fordítás Arany János életművében, "Eszedbe jussak". Tanulmányok Arany János Hamlet-fordításáról. 35-50. reciti, 2015
Tarjányi Eszter: Három megkomponált verseskötet a 19. század közepéről. Arany János, Lévay József és Madách Imre, Irodalomismeret 2/ 9–28., 2015
Korompay H. János: Nyomozás alapszöveg után. Arany János műveinek kritikai kiadása, Élet és tudomány 1318-1320., 2014
Hász-Fehér Katalin: Arany János munkái. Lapszéli jegyzetek. Folyóiratok I., Universitas Kiadó-MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2016
Szilágyi Márton: Arany János társadalmi státuszának változásai, Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írói csoportosulások 2., szerk. Biró Annamária – Boka László. Partium Kiadó – reciti, Nagyvárad – Budapest, 109–124., 2016
Hász-Fehér Katalin: Bárdok Walesben - A walesi bárdok keletkezés- és közléstörténete, Irodalomtörténet 186-223., 2014
Dezső Kinga: "Majd kilencz tiz emberöltő régiségben". Az elbeszélő ideje Arany Toldijában, Irodalomtörténeti Közlemények 555-566., 2016
Paraizs Júlia: Arany János és a színház. A Szentivánéji álom-fordítás és a színház kapcsolata, "Óhajtom a classicus írók tanulmányát". Arany János és az európai irodalom, Bp., Universitas, 97-132., 2017
Bolonyai Gábor: "Átkoszta makverő", avagy Arany János Aristophanés-fordítása a korabeli európai fordítói gyakorlat tükrében, Óhajtom a classicus írók tanulmányát”. Arany János és az európai irodalom, szerk. Korompay H. János, Bp., Universitas – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 9-46., 2017
Csörsz Rumen István: Arany János dalgyűjteménye és a debreceni kollégium, "Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!" Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai, Bp., Universitas, 9-35., 2017
Szilágyi Márton: "Mi vagyok én?" Arany János költészete, Bp., Kalligram, 2017
Korompay H. János: Az Arany János által 1834-ben készített prédikáció, Irodalomtörténeti Közlemények 129-138., 2017
Török Zsuzsa: Arany és a britek. A Toldi és a Murány ostroma a londoni Athenaeumban, Tiszatáj, 72-82., 2017
Hász-Fehér Katalin: "Azokkal időzöm, a kik másszor voltak". Arany János és Goethe, „Óhajtom a classicus írók tanulmányát”. Arany János és az európai irodalom, szerk. Korompay H. János, Bp., Universitas – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 245-274., 2017
Hász-Fehér Katalin: Arany János nagyszalontai könyvtárának és széljegyzeteinek katalógusa, Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2019
Török Zsuzsa: Arany János Munkái. Elbeszélő költemények, Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2019
S. Varga Pál: Arany János Munkái. Kisebb költemények 3., Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2019

 

Projekt eseményei

 
2017-12-14 13:44:51
Résztvevők változása
2014-03-03 16:01:56
Résztvevők változása
vissza »