Magyarország kistájainak elemzése a tájdegradációra való érzékenység szempontjából  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
108755
típus K
Vezető kutató Kertész Ádám
magyar cím Magyarország kistájainak elemzése a tájdegradációra való érzékenység szempontjából
Angol cím Analysis of the natural micro-regions of Hungary from the aspect of their sensitivity to landscape degradation
magyar kulcsszavak tájdegradáció, környezetérzékenység, elsivatagosodás, klímaváltozás
angol kulcsszavak landscape degradation, environmental sensitivity, desertification, climate change
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Földrajz
zsűri Agrár, Környezet, Ökológia, Földtudományok zsűrielnökök
Kutatóhely Földrajztudományi Intézet (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
résztvevők Balázs Boglárka
Jakab Gergely
Lóczy Dénes
Lóki József
Madarász Balázs
Mika János
Négyesi Gábor
Őrsi Anna
Pálinkás Melinda
Sipos Péterné Tóth Adrienn
Szabó Szilárd
projekt kezdete 2014-01-01
projekt vége 2018-12-31
aktuális összeg (MFt) 32.596
FTE (kutatóév egyenérték) 11.53
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Magyarország kistájain és tájtípusain ható legfontosabb tájdegradációs folyamatok jellemzése és elemzése valósult meg a projekt keretében. A vizsgált tájdegradációs folyamatok a következők: lepel erózió, árkos erózió, szélerózió, szikesedés és másodlagos szikesedés, fizikai talajdegradáció, talaj betapasztás, elsivatagosodás, árvizek, lejtős tömegmozgások. Elkészült a magyar tájak esztétikai értékelése térinformatikai módszerekkel. A degradációs folyamatok vizsgálata mellett a felsorolt degradációs folyamatokra való érzékenységet is tanulmányoztuk. A vizsgált folyamtokról térkép sorozat készült. A klímaváltozás jelentős hatást fog gyakorolni a tájdegradációs folyamatok többségére. Megnő a degradált területek nagysága és az érzékenység mértéke is meg fog változni. A Földünk egyészén ható degradációs folyamatokat a Magyarországon működő folyamatokkal összehasonlítva azt látjuk, hogy a magyar tájak viszonylag jó állapotban vannak és Európa legértékesebb tajai közé sorolhatók. Ez a megállapítás nem azt jelenti, hogy a tájdegradáció folyamatait nem kellene komolyan venni. Minden folyamat jelentős környezeti problémaként kezelendő, amelyeket tovább kell vizsgálni, elemezni és ennek alapján egy jól megalapozott intézkedési tervcsomag kidolgozása szükséges. Az elért eredmények jelentős mértékben járulnak hozzá a tájdegradációról és a táj érzékenységről való ismereteinkhez Magyarország tájai tekintetében.
kutatási eredmények (angolul)
A detailed description and analysis of the most significant landscape degradation processes acting in the natural micro-regions and landscape types of Hungary was carried out including sheet erosion, gully erosion, wind erosion, salinization and secondary salinization, physical degradation, soil sealing, desertification, flooding and mass movements. The aesthetical value of the Hungarian landscape was determined by GIS methods. In addition to the analysis of degradation processes sensitivity to landscape degradation was determined for the above processes, too. A maps series for the above processes was prepared as well. The impact of climate change will be very significant on the major part of landscape degradation processes. It will lead to the increase of the extension of the degraded areas and it will considerably affect landscape sensitivity. Comparing the processes of landscape degradation in the world and in Hungary the main conclusion is that the landscapes of Hungary are relatively well maintained and they are part of the most valuable landscapes in Europe. This statement doesn’t mean that landscape degradation processes should not be taken seriously. All degradation processes represent important environmental problems which have to be further investigated, analysed and on the basis of these the elaboration of a well-established policy making is necessary. The results are an important contribution to our knowledge on landscape degradation and sensitivity and on the landscapes of Hungary.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108755
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Őrsi A: A geodiverzitást veszélyeztető tájdegradációs folyamatok értékelése magyarországi példák alapján, pp. 463-471 in: Kórodi T; Sansumné Molnár J; Siskáné Szilasi B; Dobos E. VII. Magyar Földrajzi Konferencia kiadványa. Miskolci Egyetem Földrajz Intézete, Miskolc, 2014
Őrsi A: Geodiversity and land degradation in Hungary, p.1. Geophysical Research Abstracts 16, 2014
Kertész Á; Pajtókné Tari I; Tóth A; Őrsi A: Tájdegradáció és megújuló energiatermelés, pp. 32-37 in: Szabó V; Fazekas I. Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás III. Környezet és Energia Konferencia. MTA DAB Megújuló Energetikai Munkabiz, Debrecen, 2014
Kertész Á; Őrsi A; Pajtókné Tari I; Tóth A: Identification of sensitivity to land degradation and desertification with respect to landscape services, p. 43. International Congress on Landscape Ecology "Understanding Mediterranean Landscapes: Human vs Nature", 2014
Kertész Á; Őrsi A: A tájdegradációra való érzékenység meghatározása indexek alkalmazásával, pp. 49-50. VII. Magyar Földrajzi Konferencia: absztraktkötet, 2014
Kertész Á; Őrsi A; Tóth A: Tájértékelés térinformatikai módszerekkel, pp. 351-362 in Márkus B. Térinformatika 2014. Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Székesfehérvár, 2014
Őrsi A: A geodiverzitást veszélyeztető tájdegradációs folyamatok értékelése magyarországi példák alapján, p. 50. VII. Magyar Földrajzi Konferencia: absztraktkötet, 2014
Kertész Á: Report on the Eleventh International Conference on Environmental, Cultural, Economic, and Social Sustainability, HUNG GEOGR BULL (2009-) 64: (2) 159, 2015
Kertész Á, Őrsi A, Tóth A: The effect of soil erosion on ecosystem services, with examples of Lake Balaton subcatchments, In: Nachtnebel P, Kovar K (szerk.) (szerk.) HydroEco' 2015: 5th International Conference on Hydrology and Ecology: Advances in monitoring, predicting and managing hydroecological processes. Wien: Thomas Wittman Büro Service, 2015. pp. 68-69., 2015
Kertész Á, Őrsi A, Tóth A: Identification of sensitivity to land degradation and desertification with respest to landscape services, In: Alphan H, Atik M, Baylan E, Karadeniz N (szerk.) (szerk.) International Congress on Landscape Ecology: Understanding Mediterranean Landscapes: Human vs. Natur. Antalya: Landscape Research Society, 2015. pp. 155-160. (PAD publications ; 2.), 2015
Kertész Á, Pálinkás M, Tóth A: Assessment of soil erosion sensitivity, In: European Society for Soil Conservation (szerk.) (szerk.) 7th Congress of the European Society for Soil Conservation "Agroecological assessment and functional-environmental optimization of soils and terrestrial ecosystems" : Moscow, Russion Federation, May 18-22, 2015 : congress materials. Moscow: European Society for Soil Conservation, 2015. pp. 37-38., 2015
Kertész Á, Pálinkás M, Tóth A: Land degradation, soil erosion and ecosystem services, In: Hungarian Geographical Society (szerk.) (szerk.) EUGEO Budapest 2015: congress programme and abstracts. Budapest: Hungarian Geographical Society, 2015. pp. 176., 2015
Lóczy D, Dezső J, Czigány Sz: Landscape degradation in the Hungarian Drava Plain, Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution, IAG Regional Conference, Barnaul, Altai State University, Extended Abstracts, 2015
Lóczy D, Dezső J, Czigány Sz, Prokos H: Water budget of an oxbow in the Drava River floodplain, Integrative sciences and sustainable development of rivers, 2nd Conference Internationale Lyon 2015, Programme and abstracts, 2015
Lóczy D, Dezső J, Halász a, Ortmann-Ajkai A: Floodplain functions and rehabilitation potential, 17th International Symposium, 27-29 May 2015, Nitra, Slovakia, Symposium Abstracts, 2015
Mika J, Kertész Á: Sensitivity of Natural Micro-Regions of North-East Hungary to Landscape Degradation, In: Our common future under climate change: International scientific conference : abstract book. Paris, Franciaország, 2015.07.07-2015.07.10. Kiadvány: 2015. pp. 197, 2015
Kertész Á, Őrsi A: A tájdegradációra való érzékenység meghatározása indexek alkalmazásával, In: VII. Magyar Földrajzi Konferencia: absztraktkötet. Miskolc-Lillafüred, Magyarország, 2014.09.02-2014.09.04. Kiadvány: Miskolc: Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar, 2014. pp. 49-50., 2014
Kertész Á, Őrsi A, Pajtókné Tari I, Tóth A: Identification of sensitivity to land degradation and desertification with respect to landscape services, In: International Congress on Landscape Ecology "Understanding Mediterranean Landscapes: Human vs Nature" . Antalya, Törökország, 2014.10.23-2014.10.25. Kiadvány: Antalya: k.n., 2014. pp. 43, 2014
Kertész Á, Őrsi A, Tóth A: Tájértékelés térinformatikai módszerekkel, In: Márkus Béla (szerk.) (szerk.) Térinformatika 2014: 20 éves a Térinformatika Tanszék. Székesfehérvár: Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, 2014. pp. 351-362., 2014
Jakab G, Kertész Á, Madarász B, Pálinkás M, Tóth A: Soil erosion survey using remote sensing images, In: EGU General Assembly, Geophysical Research Abstracts. Vol. 18, p. 11319., 2016
Kertész Á, Őrsi A: Desertification sensitivity analysis, In: Har N, Bedelean H (szerk.) Soil: our common future: European Society for Soil Conservation (ESSC) International Conference: Cluj Napoca, June 15-18, 2016, pp. 12-13, 2016
Kertész Á: Educational aspects of sustainable landscape use, In: International Environmental Education Conference : IEEC 2016: tools and aims in environmental education. 56 p. Eger, Magyarország, p. 5., 2016
Kertész Á, Pálinkás M, Tóth A: Térinformatikai alkalmazások a tájértékelésben, In: Balázs B. (szerk.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VII. Theory meets practice in GIS. 575 p. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. p. 548, 2016
Kertész Á, Pálinkás M, Tóth A: Tájértékelés térinformatikai módszerekkel, In: Pajtókné Tari I, Tóth A (szerk.) Magyar Földrajzi Napok 2016, Absztraktkötet, VIII. Magyar Földrajzi Konf., XVI. Geográfus Doktoranduszok Országos Konf. Eger. p. 71, 2016
Kertész Á, Pálinkás M, Tóth A: Földhasználat változás és tájdegradáció, In: Pajtókné Tari I, Tóth A (szerk.) Magyar Földrajzi Napok 2016, Absztraktkötet, VIII. Magyar Földrajzi Konf., XVI. Geográfus Doktoranduszok Országos Konf. Eger. p. 86, 2016
Kertész Á: Is desertification a problem in Hungary?, Acta Geographica Debrecina Landscape and Environment 10:(3-4) pp. 242-247., 2016
Pálinkás M, Kertész Á, Tóth A: Tájesztétikai értékelés Magyarország területén térinformatikai módszerek segítségével, In: Balázs B. (szerk.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VII. Theory meets practice in GIS. 575 p. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 369-379, 2016
Lóczy D, Dezső J, Czigány Sz: Floodplain rehabilitation in Hungary, In: Hristova, N (ed.): 4th Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conf. Abstracts of oral and poster presentations. Vidin, Bulgária, 2016. Tip-top Press, Sofia. p. 2, 2016
Szabó Sz, Gácsi Z, Balázs B: Specific features of NDVI, NDWI and MNDWI as reflected in land cover categories, Acta Geographica Debrecina Landscape and Environment 10:(3-4) pp. 194-202, 2016
Kertész Á.: The effect of land degradation on ecosystem services, Ecosystem Services of Headwater Catchments. New Delhi: Springer India, 2017. pp. 209-216. (ISBN:978-3-319-57946-7), 2017
Kertész Á, Mika J, Jakab G, Palinkás M: Quantitative analysis of relevant soil, land-use and climate characteristics on landscape degradation in Hungary, GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 19: Paper EGU2017-10892., 2017
Balázs B, Bíró T, Dyke G, Sing, SK, Szabó S: Extracting water-related features using reflectance data and principal component analysis of Landsat images, Hydrological Sciences Journal, 63(2), pp. 269-284., 2018
Kertész Ádám, Nagy Loránd Attila, Balázs Boglárka: Effect of land use change on ecosystem services in Lake Balaton Catchment, LAND USE POLICY 80: pp. 430-438., 2019
Szabó Szilárd, László Elemér, Kovács Zoltán, Püspöki Zoltán, Kertész Ádám, Singh Sudhir Kumar, Balázs Boglárka: NDVI dynamics as reflected in climatic variables: spatial and temporal trends – a case study of Hungary, GISCIENCE AND REMOTE SENSING 56: (4) pp. 624-644., 2019
Balázs B, Bíró T, Dyke G, Singh S K, Kertész Á, Szabó Sz: Identification of water surfaces as triggering factors of soil degradation by remote sensing methods, In: Vittori, Antisari L (szerk.) Soil and water security : challenges for the next 30 years!, University of Bologna (2018) p. 51., 2018
Kertész Á: The role of conservation agriculture in combatting land degradation, In: Dobos, A; Mika, J (szerk.) International Environmental Education Conference IEEC 2018, Líceum Kiadó (2018) p. 21., 2018
Kertész Á: Analysis of landscape degradation sensitivity, In: Nedkov, S (szerk.) International Scientific Conference "Smart geography" : book of abstracts, St. Kliment Ohridski University Press (2018) pp. 192-193., 2018
Kertész Á, Balázs B, Pálinkás M, Szabó Sz, Tóth A: Landscape aesthetical evaluation of Hungary by GIS methods, In: EUROGEO 2018 : Geography for all, (2018) D3/2, 2018
László Bertalan, Tibor József Novák, Zoltán Németh, Jesús Rodrigo-Comino, Ádám Kertész, Szilárd Szabó: Issues of Meander Development: Land Degradation or Ecological Value? The Example of the Sajó River, Hungary, WATER 10: (11) 1613, 2018
Madarász B, Juhos K, Jakab G, Tóth A, Kertész Á: Risk assessment of secondary salinization in Hungary, In: Vittori, Antisari L (szerk.) Soil and water security : challenges for the next 30 years!, University of Bologna (2018) p. 20., 2018
Kertész Á, Pálinkás M, Tóth A: Földhasználat változás és tájdegradáció, In: Pajtókné, Tari I; Tóth, A (szerk.) Magyar Földrajzi Napok 2016 : konferenciakötet, Magyar Földrajzi Társaság; Agria Geográfia Alapítvány; Eszterházy Károly Egyetem (2016) pp. 470-475., 2016
Centeri Cs, Jakab G, Kertész Á: Sheet erosion, In: Kertész, Á (szerk.) Landscape degradation in Hungary, MTA RCAES Geographical Institute (2019) pp. 11-25., 2019
Jakab G, Kertész Á: Gully erosion, In: Kertész, Á (szerk.) Landscape degradation in Hungary, MTA RCAES Geographical Institute (2019) pp. 26-36., 2019
Kertész Á: Landscape degradation in Hungary, MTA RCAES Geographical Institute, 2019
Kertész Á: Introduction and objectives, In: Kertész, Á (szerk.) Landscape degradation in Hungary, MTA RCAES Geographical Institute (2019) pp. 1-10., 2019
Kertész Á: Soil sealing, In: Kertész, Á (szerk.) Landscape degradation in Hungary, MTA RCAES Geographical Institute (2019) pp. 79-85., 2019
Kertész Á, Négyesi G, Lóki J: Wind erosion, In: Kertész, Á (szerk.) Landscape degradation in Hungary, MTA RCAES Geographical Institute (2019) pp. 37-48., 2019
Kertész Á, Őrsi A: Desertification sensitivity, In: Kertész, Á (szerk.) Landscape degradation in Hungary, MTA RCAES Geographical Institute (2019) pp. 113-120., 2019
Pálinkás M, Tóth A, Kertész Á: Landscape aesthetics, In: Kertész, Á (szerk.) Landscape degradation in Hungary, MTA RCAES Geographical Institute (2019) pp. 101-112., 2019

 

Projekt eseményei

 
2019-07-23 13:56:56
Résztvevők változása
2016-09-23 16:14:06
Résztvevők változása
2016-09-13 19:09:05
Résztvevők változása
2015-02-20 13:45:25
Résztvevők változása
vissza »