A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
108919
típus K
Vezető kutató Szepesiné Simon Éva
magyar cím A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása
Angol cím Exploration of cadastral surveys (tapu defter) of the Ottoman Hungary and the periphery of the occupied region
magyar kulcsszavak szandzsák-összeírás (tahrír-defter), tímár-javadalom összeírás (tímár-defter), birtokadományozási jegyzőkönyv (rúznámcse), állami adót fizetők jegyzéke (dzsizje-defter), dicalis összeírás
angol kulcsszavak Books of Land Surveys (tahrîr defteri), Tîmâr Register, Daily Registers (ruznamçe defteri), Poll Tax Registers (cizye defteri), Dical Conscriptions
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Történelem
zsűri Történelem
Kutatóhely Magyar Nemzeti Levéltár
résztvevők Demeter Gábor
Hegyi Klára
Sudár Balázs
projekt kezdete 2014-01-01
projekt vége 2018-12-31
aktuális összeg (MFt) 15.036
FTE (kutatóév egyenérték) 6.80
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az oszmán központi pénzügyi hivatal és a kormányzat Magyarország területére vonatkozó 16–17. századi forrásai összegyűjtésének eredményeként digitális másolatban a Magyar Nemzeti Levéltár számára átadtunk 71 744 felvételt, amivel megtörtént a korszak hiányzó vagy pontosításra szoruló törökországi forrásainak pótlása. Ezzel párhuzamosan elkészült a Magyarország területére vonatkozó 16. századi oszmán jövedelem- és birtokgazdálkodás forrásainak földrajzi szempontú tematikus levéltári katalógusa, amely elérhető az MNL OL honlapján. A hatvani, füleki, mohácsi/pécsi, szigetvári (és görösgali) minta szandzsákok 16. századi adatainak feldolgozására kifejlesztettük az oszmán-magyar együttélés hatásának komparatív vizsgálatát lehetővé tevő, sokrétűen felhasználható és bővíthető „Oszmán összeírások” című relációs adatbázist, amely jelenleg 14 830 rekordot tartalmaz. Technikai okokból most az MNL belső hálózatán érhető el. Az adatok vizualizálása és a folyamatok jobb megértése céljából kifejlesztettünk egy TatukGIS alapú térinformatikai adatbázist. A projektben vizualizált adatok -240 db térkép- elektronikusan, illetve DVD-n kerülnek publikálásra. Kétnyelvű használati útmutató készült a két adatbázishoz, ezzel elősegítve más összeírás típusú adatbázisok működését és vizualizálását. Publikációk: 5 folyóiratcikk, 2 könyvfejezet, 3 útmutató, 1 levéltári segédlet, 6 egyéb. Megjelenés alatt: 1 monográfia, 1 könyvfejezet, 4 folyóiratcikk, 1 atlasz. Előadások: 8 nemzetközi, 15 hazai.
kutatási eredmények (angolul)
As a result of our data collection efforts 71 744 digital copies of archival data from the Ottoman central financial office and the government – concerning Hungary in the 16-17th c. – were handed over to the Hungarian National Archives. This means that we managed to fill in the lacuna regarding data availability for Hungary conquered by the Ottomans. Parallel to this a thematic geographical archival catalogue of the obtained data (financial, estates structure) was created which is available at the website of the Hungarian National Archives. Using the data from Hatvan, Fülek, Mohács/Pécs, Szigetvár, Görösgál sanjaks from the 16th c. as sample areas to study Ottoman accommodation, taxation, estate politics and coexistence of Hungarian and Ottoman structures, a database entitled „Ottoman tapu defters” was created containing 14,830 records. The database is available at the intranet of the Hungarian National Archives due to technical reasons. In order to visualize data and for the better understanding of the processes a GIS-aided system was also developed under TatukGIS platform. The visualized data – 240 maps – were published on DVD. A bilingual users’ guide was created for the the databases in order to help public users and the operation and visulaization of other databeses. Publications: 5 articles, 2 book chapters, 3 users’ guides, 1 archival aide-material, 6 other. In press: 1 book, 1 book chapter, 4 journal articles, 1 atlas. Presentations: 8 international, 15 inland.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108919
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sudár Balázs: Pécs története a hódoltság korában (1543-1586), Pécs története III. Pécs története a hódoltság korában (1543-1686) Főszerk. Vonyó József (megjelenés alatt), 2019
Hajnalka Tóth - Gábor Demeter - Éva Szepesiné Simon - Adrienn Papp: Habsburg ve Osmanli İmparatorlukları Arasındaki Sınır Bölgesi _Macaristan’daki Osmanlı Eğemenliği, 23rd Symposium of Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes. Sofia, Bulgaria 11-15 September 2018. pp. 20-21, 2018
Sudár Balázs – Hegyi Klára – Sz. Simon Éva: Segédlet az oszmán-török szövegekben arab betűvel lejegyzett tulajdonnevek átírásához, http://mnl.gov.hu/mnl/ol/oszman_torok_nevek_atirasa, 2019
Sz. Simon Éva: Tematikus segédlet a budai vilájet Magyarország területére eső szandzsákjainak 16. századi adó- és birtokösszeírásaihoz, http://mnl.gov.hu/mnl/ol/leveltari_segedlet_oszman_osszeirasokhoz, 2019
Demeter Gábor: Használati útmutató az OTKA K 108919 számú pályázati támogatással készült Oszmán összeírások című relációs adatbázis rekordjainak vizualizálására kifejlesztett GIS szoftverhez/Users' Guide to the GIS Software Supporting the Visualization of Data in Project OTKA K 108919 (Ottoman Tapu Defters), http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hasznalati_utmutato_a_gis_szoftverhez, 2019
Sz. Simon Éva – Hegyi Klára – Demeter Gábor: Atlasz a 16. századi oszmán jövedelem- és birtokgazdálkodás tanulmányozásához (hatvani, füleki, görösgali, mohácsi, pécsi , szigetvári szandzsák), http://mnl.gov.hu/mnl/ol/terkepek, 2019
Sz. Simon Éva: Útmutató az Oszmán összeírások című adatbázis működéséhez, http://mnl.gov.hu/mnl/ol/utmutato_az_oszman_osszeirasok_cimu_adatbazis_mukodesehez, 2019
Sz. Simon Éva: A szpáhi katonaság vizsgálatának lehetőségei a MNL OL Oszmán adatbázisa alapján., Eger, 2017. november 12. Élet az oszmán hódoltságban V., Hungari Dzsebedzsi Kulturális Hagyományőrző és Sportegyesület., 2017
Sudár Balázs: Szekszárd története a török korban (1541-1686), Szekszárd, ahol élünk. Várostörténet mindenkinek. Szerk.V. Kápolnás Mária. Szekszárd, 2018. 110-135. p., 2018
Sudár Balázs: A mohácsi náhíje és települései a 16. században, Kézirat, 2019
Hegyi Klára: A füleki szandzsák, MTA BTK TTI közlésre elfogadott kézirat, 2019
Sz. Simon Éva: Egy év a szigetvári szandzsák történetéből (983). Javadalombirtokos szpáhik fluktuácija 1575. április 18. és 1576. március 28. között, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, közlésre elfogadott kézirat, 2019
Éva Sz. Simon: "Sınrsz" Imparatorluk - 16. Yüzyıl Macar Krallığı’nda Osmanlı Yayılması, TKGM, Istanbul (közlésre elfogadott konferenciacikk), 2019
Gábor Demeter - Éva Sz. Simon: Some Spatial and Temporal Aspects of Ottoman Accomodation in the Hungarian Kingdom - The Possibilities of Visualization in GIS., TKGM, Istanbul (közlésre elfogadott konferenciacikk), 2019
Éva Sz. Simon: Mufassal Defterleri’ne göre Osmanlıların XVI. Yüzyıl Macar Krallığı’nı Fethetme Yöntemleri, 23rd Symposium of Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes. Sofia, Bulgaria 12 September 2018. (konferencia előadás), 2018
Sz. Simon Éva: Magyar falvak, török földesurak. A birtokadományozási naplók adatbázisainak tanulságai, Eger, 2018. november 16. Élet az oszmán hódoltságban VI., Hungari Dzsebedzsi Kulturális Hagyományőrző és Sportegyesület, 2018
Éva Sz. Simon - Gábor Demeter: 'Sınrsz Imparatorluk' - Osmanlı Yönetim Biçiminin Bazı Bölgesel ve Dönemsel Özellikleri ile GIS (Coğrafi Bilgilendirme Sistemi) Tabanlı Görüntüleme Olanakları, Istanbul, 2018. december 5. Macar Kültür Merkezi, İstanbul (önálló előadás), 2018
Gábor Demeter - Éva Sz. Simon: 'Borderless Empire' Some Spatial and Temporal Aspect of Ottoman Accommodation in the Hungarian Kingdom - the Possibilites of Visualization in GIS, Ankara, 2018.december 6. Bilkent Üniversitesi, Ankara (önálló előadás), 2018
Sz. Simon Éva: Oszmán előrenyomulás Kanizsa környékén a 16. században - Az oszmán adóösszeírások térinformatikai megjelenítésének tanulságai, Nagykanizsa, 2018. október 9. Thúry György emlékkonferencia, Nagykanizsa (Konferencia előadás), 2018
Sz. Simon Éva: "Határtalan" birodalom - Oszmán terjeszkedés Magyarországon a 16. században, Budapest, 2017. november 30. Magyar Nemzeti Levéltár, Levéltári délutánok, 6. (önálló előadás), 2017
Sz. Simon Éva: A hódoltság oszmán összeírásainak adatbázisai - új vizsgálatok lehetőségei, Budapest, 2018. április 27., MTA BTK TTI (önálló eleőadás), 2018
Sz. Simon Éva: A dunántúli falvak hódoltatása - Oszmán terjeszkedés a Dél-Dunántúlon a 16. században, Szigetvár, 2016. október 25. (Konferencia előadás), 2016
Sz. Simon Éva: Az oszmán terjeszkedés stratégiái a 16. századi összeírások alapján, Szombathely, 2018. november 22. Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathelyről indultak... (Konferencia előadás), 2018
Hegyi Klára: A füleki szandzsák a hódoltság és a királyság határán, Budapest, 2015. május 19. MTA BTK TTI (önálló előadás), 2015
Hegyi Klára: A török Eger ereje, Eger, 2015. november 26. Élet az oszmán hódoltságban III., Hungari Dzsebedzsi Kulturális Hagyományőrző és Sportegyesület (konferencia előadás), 2015
Hegyi Klára: A jászság a török hódoltságban, Jászberény, 2016. október 19. Jász Múzeum (önálló előadás), 2016
Sudás Balázs: Oszmán elit a hódoltság utolsó húsz évében, Villány, 2016. április 8. (konferencia előadás), 2016
Sudár Balázs: Oszmán "helyi elit" a magyar végvidéken. Önérdek, közérdek, államérdek. Az érdek hatása Magyarország koraújkori történelmének alakulására, Eger, 2018. október 10-11. Dobó István Vármúzeum (konferencia előadás), 2018
Gábor Demeter: Towards a new interpretation of sources: Ottoman accommodation in the Hungarian Kingdom – database-building and the possibilities of visualization in GIS, 23rd Symposium of Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes. Sofia, Bulgaria 12 September 2018. (konferencia előadás), 2018
Sz. Simon Éva: A hódoltatás stratégiája, avagy az Oszmán Birodalom magyarországi határainak vizsgálata az adóösszeírások adatainak tükrében, Eger, 2015. november 26. Élet az oszmán hódoltságban III., Hungari Dzsebedzsi Kulturális Hagyományőrző és Sportegyesület (konferencia előadás), 2015
Sz. Simon Éva: A hódoltság török forrásainak adatbázisai – az oszmán összeírások vizsgálatának új lehetőségei. Az MNL OL és az MTA BTK TTI közös oszmanisztikai kutatócsoportjának bemuta, Eger, Hungari Dzsebedzsi Kulturális Hagyományőrző és Sportegyesület, IV. Élet a török hódoltságban c. konferencia, 2016. 11. 11., 2016
Szepesiné Simon Éva: A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása (OTKA K 108919) Szakmai beszámoló a harmadik évről (2016), Catastrum: Évnegyedes katasztertörténeti folyóirat 4:1 pp. 59-64., 2017
Sz. Simon Éva: Várfoglalás vagy illúziókeltés? Az 1574. évi Kanizsa elleni oszmán támadás és következményei, Zalai Múzeum 23. pp. 201-217., 2017
Éva Sz. Simon:: Kayıt Dışı (Hâric ez-Defter) ve “Gayrimeskûn” (Hâli ez-Raiyyet) Yerlerin Osmanlı Sınır Boylarının Şekillenmesinde Etkisi, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi/Journal for South-Eastern European Studies 2. pp. 1-16., 2017
Sz. Simon Éva:: Az Oszmán hódoltság időszaka, Nyomot hagytak - Évszázadok, személyiségek, aláírások: Their Traces - Centuries, Personalities, Signatures. Budapest: Magyar Nemzeti Levéltár, 2017. pp. 36-45. In: Németh, 2017
Sudár Balázs:: Pécs és Szigetvár párbaja. A dél-dunántúli front török szemmel (1543-1566), „Mozgó frontvonalak: háború és diplomácia a várháborúk időszakában 1552–1568” Studia Agriensia; 35.2017. pp. 41-66., 2017
Sudár Balázs:: Pécstől Szigetvárig (1543–1566), In: "Vár állott...": Tudományos történeti konferenciák Vajdahunyadvár 2013-2016. Szerk.: Hermann Róbert, Bp., 2017. pp. 103-111., 2017
Sz. Simon Éva: A szpáhi katonaság vizsgálatának lehetőségei a MNL OL Oszmán adatbázisa alapján., Eger, 2017. november 12. Élet az oszmán hódoltságban V., Hungari Dzsebedzsi Kulturális Hagyományőrző és Sportegyesület., 2017
Sz Simon É: A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása (K 108 919), Catastrum 1:31-44, 2014
Sz. Simon Éva: A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása (OTKA K 108919): Szakmai beszámoló az első évről (2014), Catastrum 2. pp. 46-48., 2015
Sz. Simon Éva: A hódoltság kori forrásanyag komparatív vizsgálatának új lehetőségei: Beszámoló az MNL Országos Levéltára és az MTA BTK Történettudományi Intézete közös oszmanisztikai ku, Levéltári Közlemények 86. pp. 341-343., 2015
Szepesiné Simon Éva: A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása (OTKA K 108919) Szakmai beszámoló a második évről (2015), Catastrum: Évnegyedes katasztertörténeti folyóirat 3:1. pp. 54-56., 2016
Szepesiné Simon Éva: A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása (OTKA K 108919) Szakmai beszámoló a harmadik évről (2016), Catastrum: Évnegyedes katasztertörténeti folyóirat 4:1 pp. 59-64., 2017
Sz. Simon Éva: Várfoglalás vagy illúziókeltés? Az 1574. évi Kanizsa elleni oszmán támadás és következményei, Zalai Múzeum 23. pp. 201-217., 2017
Éva Sz. Simon: Kayıt Dışı (Hâric ez-Defter) ve “Gayrimeskûn” (Hâli ez-Raiyyet) Yerlerin Osmanlı Sınır Boylarının Şekillenmesinde Etkisi, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi/Journal for South-Eastern European Studies 2. pp. 1-16., 2017
Sz. Simon Éva: A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása (OTKA K 108919): Szakmai beszámoló a negyedik évről (2017), Catastrum: Évnegyedes katasztertörténeti folyóirat 5:1, 2018
Sz. Simon Éva: A szülejmáni béke: Amagyarországi oszmán adóösszeírások és a magyar-oszmán békekötések összefüggései, Aetas:Történettudományi folyóirat 33:4. 53-72. p., 2018
Sz Simon É: A hódoltságon kívüli „hódoltság” Oszmán terjeszkedés a Délnyugat-Dunántúlon a 16. század második felében., MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, p. 368, 2014
Simon ÉSz: Flight or Submission: Changing Identities in the Ottoman-Hungarian Borderlands. The County of Zala in the 1570s., p. 33-46. in: Born R; Puth A. Osmanischer Orient und Ostmitteleuropa. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2014
Sz Simon É: A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása (K 108 919), Catastrum 1:31-44, 2014
Demeter G: A török kor utáni újratelepülés demográfiai sajátosságainak vizsgálata az 1715/20-as Regnicolaris Conscriptio segítségével Nógrád megyében, pp. 83-103. in: Menyhárt Krisztina. Gazdaság és kultúra: a magyarországi nemzetiségek gazdasági és kulturális tevékenysége a 19. és a 20. században.Bolgár Kulturális Fóru, 2014
Simon Éva Sz: Flight or Submission: Changing Identities in the Ottoman-Hungarian Borderlands. The County of Zala in the 1570s., p. 33-46. in: Born R; Puth A. Osmanischer Orient und Ostmitteleuropa. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2014
Sz. Simon Éva: A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása (OTKA K 108919): Szakmai beszámoló az első évről (2014), Catastrum 2. pp. 46-48., 2015
Sz. Simon Éva: A hódoltság kori forrásanyag komparatív vizsgálatának új lehetőségei: Beszámoló az MNL Országos Levéltára és az MTA BTK Történettudományi Intézete közös oszmanisztikai ku, Levéltári Közlemények 86. pp. 341-343., 2015
Szepesiné Simon Éva: A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása (OTKA K 108919) Szakmai beszámoló a második évről (2015), Catastrum: Évnegyedes katasztertörténeti folyóirat 3:1. pp. 54-56., 2016
Sz. Simon Éva: A hódoltság török forrásainak adatbázisai – az oszmán összeírások vizsgálatának új lehetőségei. Az MNL OL és az MTA BTK TTI közös oszmanisztikai kutatócsoportjának bemuta, Eger, Hungari Dzsebedzsi Kulturális Hagyományőrző és Sportegyesület, IV. Élet a török hódoltságban c. konferencia, 2016. 11. 11., 2016
vissza »