Hétköznapok és birodalmi politika a Köprülü-restauráció idején  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109070
típus K
Vezető kutató Papp Sándor
magyar cím Hétköznapok és birodalmi politika a Köprülü-restauráció idején
Angol cím Everyday Life and Imperial Politics in the Köprülü Era
magyar kulcsszavak kora újkor története, 17. századi magyar történelem, Oszmán Birodalom története, Habsburg Birodalom, diplomáciatörténet, mentalitástörténet, Köprülü család, portai követségek története
angol kulcsszavak early modern history, 17th century Hungarian history, history of the Ottoman Empire, Habsburg Empire, history of foreign affairs, history of everyday life, Köprülü family, ambassadors at the Porte
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)100 %
Ortelius tudományág: Újkori történelem
zsűri Történelem
Kutatóhely Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Cziráki Zsuzsanna
Ivanics Mária
Kerekes Dóra
Kruppa Tamás
Kurucz György
Szabados János
Tóth Hajnalka
projekt kezdete 2013-11-01
projekt vége 2018-10-31
aktuális összeg (MFt) 43.640
FTE (kutatóév egyenérték) 9.86
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási témánk az volt, hogy feltárjuk, átírjuk és jegyzetelve megjelentetésre előkészítsük Simon Reniger Konstantinápolyban működő Habsburg állandó követ jelentéseit 1649-1660 közötti időtartamban. A kutatás eredményeképpen elkészült egy több mint 1300 oldalnyi kézirat. A kézirat előszavában a Habsburg követjelentések rövid kutatástörténete szerepel angolul. A munka bevezetése -- szitén angolul -- három nagyobb egységől áll, amelyből az első azt a kérdést veti fel, hogy miképpen lehet kategórizálni az Oszmán Birodalom fővárosaiban megjelenő magyar királyi, majd Habsburg követeket. A kérdés tisztázásához nem csak az európai forrásokat és szakirodalmat, hanem jelentős oszmán okleveles és történeti krónikát is referenciaként használtuk. A második részében a követ véleménye alapján áttekintettük az oszmán politikát befolásoló legfontosabb méltóságok, az anyaszultánok és nagyvezírek történetét, amelyen keresztül áttekintést kapunk a tárgyalt 11 év legfontosabb eseményeiről is. A bevezető után a dokumetumok szerepelnek 1300 oldalon keresztül német eredeti nyelven, angol jegyzetaparátussal.
kutatási eredmények (angolul)
Everyday Life and Imperial Politics in the Köprülü Era. Reports of the Resident Envoy, Simon Reniger from Constantinople to the Vienna Court (1649--1660) Our research topic was to explore, transcribe, annotate and prepare for publication the reports of Simon Reniger, Habsburg resident envoy in Constantinople in the period 1649-1660. As a result of this research, more than 1300 pages of manuscript have been created. In the foreword of the manuscript, the short research history of Habsburg ambassadorship is written in English. The introduction of the work - in English - consists of three larger units, the first of which raises the question of how to classify Hungarian royal and then Habsburg ambassadors and envoys in the capital of the Ottoman Empire from the 15th century to the 18th century. In order to clarify the issue, we used not only European sources and literature but also Ottoman archive material, documents and historical chronicles. In the second part, we have reviewed the history of the most important dignitaries of the Ottoman politics, the mothers of the sultans (valide sultans) and the grand viziers, through which the overview of the most important events of the 11 years is discussed. After the introduction, the documents are listed on 1300 pages in original German language with English introductions and notes.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109070
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Cziráki Zsuzsanna: Követ vagy szélhámos? A Habsburg-diplomácia útvesztői egy kons-tantinápolyi gyilkosság tükrében, Aetas 31. évfolyam 3. szám. 22-39., 2016
Krupa Tamás: Velence információs csatornái és portai kapcsolatrendszere a kandiai háború időszakában. Vázlat, Aetas 31. évfolyam 3. szám 93-98., 2016
Papp Sándor: Az ellenreformáció ellenhatása: A felkelő rendek szándéknyilatkozata az Oszmán Birodalomba való teljes behódolásra. (Erdélyi- Habsburg-Oszmán diplomácia)., Rekatolizácia a Uhorska Spoločnoť v 17. – 18. storičí.Ed.: Peter Kónya, Vydaval’stvo Prešovskej univerzity, Prešov, 2016. (2018) 371-394., 2016
Papp Sándor: Az Oszmán Birodalom, a Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia kapcsolattörténete a békekötések tükrében (Vázlat és adatbázis)., Aetas 33 4. sz. 86–99., 2018
Papp Sándor: Konstantinápoly eleste a magyar forrásokban és a történetírásban., Acta Universitatis Scientiarum Szegediensis Acta Historica Tomus 142, 41–60., 2018
Tóth Hajnalka: Mennyit ér egy magyar lovas hadnagy? – Egy rabkiváltás története diplomácia-történeti kontextusban a 17. század közepéről., Századok 152, 2. sz. 247–284., 2018
Szabados János: „Wollen sie mir dießes haltung, woll und guett, wo nicht, sage ich meinen dienst auff” – Johann Rudolf Schmid haditanácsos és Hans Caspar budai kém patrónus-kliensi (?) kapcsolata., Acta Universitatis Scientiarum Szegediensis Acta Historica Tomus 142, 65–80., 2018
Cziráki Zsuzsanna: Habsburg-Oszmán diplomácia a 17. század közepén. Simon Reniger konstantinápolyi Habsburg rezidens kinevezésének tanúságai (1647–1649), Századok, 2015
Papp Sándor: Egy Habsburg követ, Simon Reniger oszmán kapcsolathálózata Konstantinápolyban. Vezírek, muftik, magyar renegátok., Aetas 31. évf. (2016) 3. szám 40-52., 2016
Cziráki Zsuzsanna: The Memory of Authority – Notes on the grave of a Habsburg Ambassador in Constantinople from the Year 1654, (In: Gábor Kármán–Robert Born (Ed.): Die Pforte der Glückseligkeit beschreiten – Entering the Gate of Felicity, 2018
Tóth Hajnalka: „Unutulmuş Biriyim” – 17. Yüzyıl Ortasında Macar Süvari Subay ile Budinli Türk Çavuşun Serbest Bırakılma Hikâyeleri., Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi/The Journal for South-Eastern Studies, 24 (2013[2017]) 2. sz. 49–67., 2017
Tóth Hajnalka: A vasvári békekötésig vezető út. Oszmán–Habsburg diplomáciai lépések a béke megújítására, 1662–1664., A szentgotthárdi csata és a vasvári béke. Oszmán terjeszkedés – európai összefogás. Szerk. Tóth Ferenc–Czigány Balázs. Budapest, 2017. 319–338., 2017
Tóth Hajnalka: The circumstances and documents of the peace of Vasvár., Archivum Ottomanicum 2017., 2017
Szabados János: A 17. századi Habsburg-hírszerzés „gyöngyszeme”. Hans Caspar bu-dai titkos levelező (1646–1659) munkássága. Vázlat egy nagyobb öszzefoglalásho, Aetas 31 évfolyam 3. szám. 77-92., 2016

 

Projekt eseményei

 
2018-12-07 10:02:57
Résztvevők változása
vissza »