Analitikai elválasztások mikrofluidikai csipeken  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
111932
típus K
Vezető kutató Gáspár Attila
magyar cím Analitikai elválasztások mikrofluidikai csipeken
Angol cím Analytical separations in microfluidic chips
magyar kulcsszavak mikrofluidika, elektroforézis, kromatográfia
angol kulcsszavak microfluidics, electrophoresis, chromatographia
megadott besorolás
Analitikai kémia (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Műszeres analitika
zsűri Kémia 1
Kutatóhely TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Andrási Melinda
Gyémánt Gyöngyi
Koczka Péter István
Lázár István
Nagy Andrea
Vasas Gábor
projekt kezdete 2015-01-01
projekt vége 2018-12-31
aktuális összeg (MFt) 19.701
FTE (kutatóév egyenérték) 6.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A mikrofluidikai (lab-on-a-chip) technológia minden bizonnyal forradalmasíthatja a laboratóriumi kísérletezést, az analitikai meghatározásokat. A pályázatban a mikrocsipben megvalósítható elválasztástechnikai eljárásokra olyan újfajta és eredeti megközelítéseket kívánunk alkalmazni, mint a (i) párhuzamosan végrehajtható LC és CEC a mikrocsip mikrotöltetein, (ii) új állófázisok (pl. aerogélek), illetve (iii) többdimenziós (LC-CEC vagy CZE-CEC) elválasztások alkalmazása. A tervezett munka során a néhány éve megkezdett mikrofluidikai kutatásainkat szeretnénk folytatni, hogy olyan mikrocsipeket tervezhessünk és előállíthassunk, amelyekben elektroforetikus, kromatográfiás, illetve elektrokromatográfiás elválasztásokat végezhessünk és tesztelhessünk. Nemcsak a már jól ismert kromatográfiás tölteteket, de különbözőképpen módosított szilika aerogéleket, mint új kromatográfiás állófázisokat is integrálni szeretnénk a mikrocsipek csatornáiba. Teljesen újszerűnek számít az a törekvésünk, hogy párhuzamos csatornákban egyetlen csipen 3-50 kromatográfiás mikrotöltetet alakítsunk ki, ily módon extrém gyors és elemzési sebességű eszközhöz juthatunk. A töltött PDMS mikrocsipek elkészítésének egyszerűsége és csekély költsége gyakorlatilag a mikrocsip egyszer-használatosságát is lehetővé teheti. A mikrocsipen olyan eddig alig használt detektálási módszert is kívánunk alkalmazni, mint a felületi plazmon rezonancia spektroszkópia.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás főbb pontjai: (i) új típusú mikrofluidikai eszközök tervezése és előállítása, (ii) elválasztások (CE, LC, CEC) tanulmányozása üres és töltött csatornákban, új állófázisok integrálása és (iii) a kifejlesztett mikrofluidikai eszközök orvosdiagnosztikai, gyógyszer- és környezetanalitikai alkalmazásai. Olyan mikrocsipeket szeretnénk előállítani, amelynek párhuzamos csatornáiban 3-50 kromatográfiás töltetet is kialakíthatunk, hogy ezáltal olyan nagy elemzési sebességű eszközhöz juthassunk, amely akár több hagyományos analitikai labor elemzési sebességével érhet fel. E sokcsatornás rendszereket többféle verzióben készítjük el, és vizsgáljuk majd ezek hatékonyságát. A sokcsatornás rendszerek egyetlen csipen történő megvalósítása lehetőséget adhat valódi 2D elválasztások (pl. CZE-LC) végrehajtására. A mikrocsipek tervezése, elkészítése és tesztelése mellett tanulmányozni szeretnénk az elmzésekre nagyban ható fizikai-kémiai jellemzőket (áramlási dinamika, a lamináris áramló folyadékszegmensek hatékony keverése, áramlási profilok nyitott/töltött csatornákban, az elektroozmotikus áramlás függése a felületi adszorpcióktól, stb.). A mikrofluidikában nagyon hiányzik egy univerzális detektor, mely érzékeny elemzéseket tesz lehetővé akár pL térfogatú mintákra. Előkísérleteink alapján a SPR spektroszkópia alkalmas lehet mind mikrocsipekben, mind a miniatürizált kapilláris elektroforetikus rendszerekben ilyen detektorként való alkalmazásra, ráadásul az SPR rendkívül előnyösen használható a PDMS felületre történő adszorpciók közvetlen vizsgálatára.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A „lab-on-a-chip” technológia a nagyfokú miniatürizálást, különböző kémiai eljárások integrálását és automatizálását teszi lehetővé a laboratóriumi kísérletezésben és az analitikai kémiában. A tervezett projekt abban újszerű és innovatív, hogy integrálni próbálja a mikrofluidikai csipekben a legnagyobb hatékonyságú elválasztástechnikai módszereket (LC, CE, CEC). A kifejlesztett csipeket alkalmazva a kihasználhatók a technológiából adódó olyan jellemző előnyök, mint a csupán minimális minta (100-500 pL) és reagens mennyiség (1-10 uL) szükségessége, gyors analízis (1-2 perc) és egyszerű többszörözés (2 vagy több elválasztóegység ugyanazon a csipen (multiplex)) lehetősége. Jelenleg úgy tűnik, hogy a mikrofluidikai csipek a legolcsóbb és mégis nagy hatékonyságú analitikai eszközök, így kutatásuk és elterjesztésük nem csupán alaptudományi célzatú, de gazdaságossági érdek is. Hosszabb időtávon vizsgálva e “lab-on-a-chip” jellegű kutatások társadalmi hasznosíthatóságát képzeljük csak el, hogy felkeressük a körzeti orvosunkat egy komplex vizsgálatra, aki ahelyett hogy a különböző vizsgálatokhoz több adag vért venne le tőlünk és küldene el egy külső diagnosztikai laborba, csupán egyetlen csepp vérből 20-30 vizsgálatot végeztet el egy kis, csupán mobiltelefon méretű analizáló egység segítségével, és még a doktori vizit során közli az eredményeket. Másrészt, a nagy gyógyszergyártó cégek hasonló elvű, kicsit “ipari” változatú mikrofluidikai készülékekben milliónyi lehetséges gyógyszervegyület biokémiai sajátságait határozhatják meg óránként csupán néhány nL mintát felhasználva. A remények szerint kifejlesztésre kerülő mikrocsipek parányi minták sokaságával képesek párhuzamosan kémiai reakciókat lejátszatni és komponenseket analizálni, íly módon csökkentve drámaian a költségeket és fokozva az elemzési sebességet a diagnosztikában és a gyógyszerkutatásban. A projekt további társadalmi hasznaként szükséges rámutatni arra, hogy Magyarországon nagy szükség van új analitikai ismerekkel rendelkező fiatal szakemberek képzésére. A mikrofluidika, CE vagy miniatürizált kromatográfiás rendszerek jövőbeni kutatása/alkalmazása nagyban függ a fiatal szakemberek ilyen területeken való magas szintű egyetemi képzésétől.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az utóbbi években a „lab-on-a-chip” technológia forradalmasítani látszik a laboratóriumi kísérleteket és analitikai vizsgálatokat. Az analitikai mérőrendszerek miniatürizálása nem csupán a jelenlegi technológia összenyomását jelenti, de egyúttal egészen újfajta analitikai rendszerek megszületését is lehetővé teszi. A mikrocsipekben végzett vizsgálatok sokkal gyorsabbak, pikoliternyi mintaoldatot, illetve szubmikroliternyi reagens oldatot igényelnek. Ezek a kutatások - elsősorban biotechnológiai, klinikai és analitikai kémiai területeken - intenzíven folynak a fejlett országok egyetemein és a különböző fejlesztő cégekben. A tervezett vizsgálatok célja újfajta mikrofluidikai csipek tervezése, elkészítése, melyekben különböző elválasztástechnikai módszereket alkalmazva végezhetünk analitikai meghatározásokat. Munkánkban nagy hangsúlyt helyezünk a több csatornában egyidejűleg végrehajtható elektroforetikus vagy kromatográfiás elválasztások kifejlesztésére, hogy ilyen módon az elemzések sebességét jelentősen növelhessük (ezzel együtt az elemzések költségét csökkentsük). Az elemzések hatékonyságának növeléséhez meg kell vizsgáljuk a mikrocsipek felületén történő adszorpciós folyamatokat, ehhez újfajta megközelítésként felületi plazmon rezonancia spektroszkópiás módszer kívánunk használni. A kifejlesztett analitikai mikrocsipeket klinikai és környezeti minták elemzésével fogjuk tesztelni. A tervezett kutatást – mint ahogyan eddig is - szoros nemzetközi együttműködésben végezzük. A támogatás felhasználásának célja nemzetközileg elismert eredményeket produkáló hazai mikrofluidikai analitikai kutatás megerősítése.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The developments of the different parts of the microchips are essential innovations for the fulfilment of the lab-on-a-chip conception. Although there is a high demand for miniaturized chromatographic techniques, numerous recent surveys showed only a few examples of chip-based chromatographic systems compared to chip-based CE devices. In this proposal we focus on new and original approaches of separation in microchip, like (i) parallel LC and CEC on multipackings, (ii) new stationary phases (eg. aerogels), (iii) multidimension (LC-CEC or CZE-CEC) separations. Additionally, the application of SPR in microchips counts as a new detection facility. In the planned work we would like to continue our microfluidic research to design and microfabricate microchips for electrophoretic, chromatographic and electrochromatographic separations. We plan to integrate differently modified silica aerogel as a new chromatographic packing into the chip, and we hope it can be utilized to separate a large variety of compounds. Additionally, we would like to demonstrate how the fabrication of the packed multi-channels for 3-50 parallel chromatographic separations is possible. Such multipackings can lead to fast and and high throughput separations. The simplicity of replication of the PDMS chips and the minimal consumption of the conventional packing particles makes the chips inexpensive and disposable. The electrophoretic separations are planned to performed in microchip, and also in miniaturized capillary electrophoretic systems which can be considered as a hybride of PDMS microchips and conventional capillary electrophoresis in fused silica capillaries.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The keypoints of this research are mainly (i) designing and microfabrication of microfluidic devices, (ii) developing separations in open tubular and packed channels and (iii) application of microfluidic devices in clinics, pharmacology and environment. The planned research is based on our experiences and knowledge on electrophoretic and microfluidic research.
We would like to fabricate packed multi-channels for 3-50 parallel chromatographic separations which might lead to a high sample throughput analytical system equals to that can be obtained by several classical chromatographic laboratories, altogether. For the parallel multi-channel chromatographic separations several channel patterns should be designed. Additionally, these parallel separations may provide promising facilities to on-chip technologies for multidimensional separations.
In addition to the designing and fabrication of chips, we should study the physico-chemical characteristics (flow dynamics, effective mixing of the highly laminar flows in the channels, flow profiles in the open/packed channel, rate of electroosmotic flow depending on the combined surface of the channel (glass/PDMS)) and operation (different modes of injection, problems in detection) of the prepared chips and integrated packings.
The surface plasmon resonance spectroscopy is planned to use both as an universal detection technique and an effective tool to study adsorption of different components on PDMS. We plan to on-line combine the digestion of a protein of interest with trypsin immobilization on a PDMS surface (in microchip or PDMS coated fused silica capillary) with electrophoretic separation or MALDI-MS detection.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The microfluidic “lab-on-a-chip” technology makes possible the effective miniaturization and integration and automatization of different chemical procedures in the laboratory experiments and analytical chemistry. The planned research is new and innovative because it makes efforts to integrate the high efficient separation methods (LC, CE, CEC) in microfluidic chips.
Using the developed disposable chips, we would like to utilize the advantages of our microfluidic devices: minute volume of consumed samples (100-500 pL) and reagents (1-10 μL), fast analysis (within 1-2 min), cheap parallelization (2 or more separation units on a single chip). The microfluidic devices seems to be the cheapest, yet high efficient analytical tools, their spreading is not only scientificly motivated, but it is also an economic interest.
For the society’s utilization of the lab-on-a-chip research in a longterm view imagine visiting the doctors's office for a routine checkup. Instead of drawing several vials of blood for analysis by an outside diagnostics lab, the doctor collects a single drop. Using a mobile phone-sized instrument he runs 20-30 tests in a few minutes and discusses prior to your departure. On the other hand large pharmaceutical companies are using a similar, but more “industrial” instrument to analyze the biochemical properties of a million potential lead drug compounds per hour, using nanoliter volumes of sample. The desired chips perform biochemical reactions and analysis from many tiny samples in parallel, reducing costs while greatly improving speed and reproducibility for both diagnostics and drug discovery.
There is a general requirement in Hungary to train experts in bioanalysis with fresh knowledge. The future of microfluidics, capillary electrophoresis or miniaturized chromatographic systems depends largely on the effective training of young researchers in the area of CE and in CE on microchips. It can well be estimated that as in present, also in the future the researchers having modern bioanalytical knowledge and skill to miniaturise analytical systems will be much in demand both in research and chemical industrial fields.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

During the past decade microfluidic “lab-on-a-chip” technology has revolutionized laboratory experimentation. To create “lab-on-a-chip” devices, manufacturing methods from the microchip industry were coupled to techniques involving fluid dynamics, analytical chemistry, and biochemistry resulting in miniature integrated biochemical processing systems. Hence, the proposed work herein should be considered interdisciplinary and multidisciplinary in nature. Miniaturization is not only about shrinking current technology but involves opening new windows of opportunity for novel analytical systems. The key to success of “lab-on-a-chip” systems does not only lie in the development of novel microfabricated components but also in demonstrating that these systems offer novel capabilities and improved performance over current technologies.
The goals of the planned research is to design and fabricate new types of microfluidic chips to be able to perform analytical determinations based on different separation methods. We make efforts to develop multiplex analysis, where several electrophoretic or chromatographic separations can be carried out in the same time in a single chip in order to largely increase the rate of the analysis (and largely decrease the cost of the measurements). To improve the efficiency of the separations the adsorption processes on the surface of the microfluidic channels should be studied. For this, as a new approach, surface plasmon resonance spectroscopy is intended to apply. The developed analytical microchips will be tested by clinical and environmental samples.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az NKFI támogatásnak köszönhetően több kisebb készüléket és eszközt tudtunk beszerezni, melynek révén a néhány éve kialakított mikrofluidikai laboratóriumunk tovább fejlődhetett. A kromatográfiás és elektroforetikus elválasztásokhoz alkalmazható mikrofluidikai csipek tervezését és mikrofabrikációs eljárásait optimáltuk és tovább tökéletesíthettük. A komplex mikrocsipekben a nyomás- és sebességeloszlásokat szimulációk révén tanulmányoztuk az optimális geometriát és nyomásviszonyokat. Az elektroforetikus elválasztásokra alkalmas mikrofluidikai csipeket olyan kapacitíven csatolt érintkezésmentes vezetőképességméréses detektorral (C4D) kapcsoltuk, ahol a mérőelektródok a csipeken kívül találhatók. E C4D detektor előnye, hogy a mikrocsip reverzibilisen elhelyezhető/eltávolítható a detektor érzekelő felületéről és szabadon változtatható a detektálás helye a mikrocsipen (szeparációs távolság). Izotachoforetikus (ITP) elválasztást mind kapillárisban, mind mikrocsipben C4D és UV fotometriás detektálással alkalmaztunk. A kromatográfiás mikrotölteteket nagy fajlagos felületű hordozóként is felhasználtuk enzimreaktorok kialakításához. Az ilyen tripszines mikroreaktorokban 10 s kontakt idő elegendőnek bizonyult fehérjéket tartalmazó minták (például könnyminták) nagy hatékonyságú és gyors bontásához. Miniatürizált, mikrofluidikai láng atomemissziós spektrométert, az első „flame-on-a-chip” eszközt fejlesztettük ki, amely alkalmas alkálifémek meghatározására ppm koncentrációban.
kutatási eredmények (angolul)
Thanks to the NKFI grant several smaller instruments and tools could be purchased, thus our few-year established microfluidic laboratory could be further improved. Designing and microfabrication of microchips applicable for chromatographic and electrophoretic separations were optimized and further developed. The pressure and velocity distribution in a complex microchip was simulated in order to find the optimized geometry and pressure conditions. Electrophoretic microfluidic chips were matched to a capacitively coupled contactless conductivity detector (C4D) having external in-plane electrodes. The advantages of this type of C4D are the choice to reversibly place or remove the microchip onto/from the detector and to freely variate the position of the detection (separation length) on the microchip. Isotachophoresis (ITP) using C4D and UV detection was applied both in capillary and microchip. The chromatographic micropackings in chips were used as support of high specific surface for enzym reactors. Reaction time in the reactor was 10 seconds. The developed reactor can be used effectively for rapid protein digestion of realistic samples with high sample throughput. We proved the applicability of the microfluidic chip IMER for rapid tear protein digestion. We developed of a miniaturized flame atomic emission spectrometer, which was named as „flame-on-a-chip” for the analysis of low ppm concentration of alkali metals.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111932
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Arpas Kiss, Attila Gaspar: Fabrication of a Microfluidic Flame Atomic Emission Spectrometer: a Flame-on-a-Chip, Anal.Chem., 2018, 90, 5995-6000, 2018
A.Kecskemeti, A.Gaspar: Particle based liquid chromatographic separations in microfluidic devices, Anal.Chim.Acta, 2018, 1021, 1-19, 2018
A.Kecskemeti, A.Gaspar: Particle-based immobilized enzymatic reactors in microfluidic chips, Talanta, 2018, 180, 211-228, 2018
A.Kecskemeti, C.N.Nagy, G.Kallo, E.Csosz, A.Gaspar: The application of a microfluidic reactor including spontaneously adsorbed trypsin for rapid protein digestion of human tear samples, Proteomics Clin. Appl., 2017, 11, 1700055, 2017
A.Kecskemeti, J.Bako, I.Csarnovics, E.Csosz, A.Gaspar: The application of non-covalently immobilized trypsin in a poly(dimethylsiloxane) microfluidic device for rapid protein digestion, Anal. Bioanal. Chem., 2017, 409, 3573-3585, 2017
Arpad Kiss, Adam Kecskemeti, Attila Gaspar: Study of thermospray and evaporation effects in a flame-on-a-chip, Microchem. J., 2019, 145, 444-449, 2019
Kecskeméti Á., Nagy C., Gáspár A.: Characterization of a poly(dimethylsiloxane) microfluidic chip containing adsorbed trypsin for rapid protein digestion, 33rd International Symposium on Microscale Separations and Bioanalysis, March 25-29, 2017, Noordwijkerhout., Program book, pp. 43., 2017
Kecskeméti Á., Nagy C., Gáspár A.: Characterization of a poly(dimethylsiloxane) microfluidic chip containing adsorbed trypsin for rapid protein digestion, 45th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, June 18-22, 2017, Prague., Abstract book, pp. 44., 2017
A. Gaspar: Surface characteristics of PDMS and their effects on electrophoretic separations, 17th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Ohrid, 2017. július 2. –július 8., Abstract Book, PL-03., ISBN: 978-608-4762-11-9, 2017
A.Kecskemeti, Cynthia N., Nagy, A. Gaspar: Characterization of PDMS microfluidic chip containing immobilized trypsin for rapid protein digestion, 17th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Ohrid, 2017. július 2. –július 8., Abstract Book, O-08., ISBN: 978-608-4762-11-9, 2017
A.Molnar, A.Kecskemeti, A. Gaspar: The use of electrolyte systems compatible to mass spectrometric determination for capillary electrophoresis, 17th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Ohrid, 2017. július 2. –július 8., Abstract Book, P-01., ISBN: 978-608-4762-11-9, 2017
Gápspár A.: Termospray mintabevitel alkalmazásának lehetőségei az atomspektrometriában és a mikrofluidikában, 60. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Debrecen, 2017. augusztus 23-25., 2017
Cynthia N.Nagy, A.Kecskemeti, A.Gaspar: Tryptic digestion of tear samples using a microfluidic enzyme reactor, 17th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Ohrid, 2017. július 2. –július 8., Abstract Book, P-02., ISBN: 978-608-4762-11-9, 2017
A.Nagy, A.Kecskemeti, A.Gaspar: Chromatographic packings in microchips, 11th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods, September 6-8, 2017, Siófok., Abstract book, pp. 52., 2017
A.Kecskemeti, C.Nagy, A.Gaspar: Characterization of a poly(dimethylsiloxane) microfluidic chip containing adsorbed trypsin for rapid protein digestion, 11th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods, September 2-4, 2015, Siófok., Abstract book, pp. 107-108., 2017
C.Nagy, A.Kecskemeti, A.Gaspar: Characterization of a microfluidic enzyme reactor for the rapid proteolysis of human tear samples, CECE 14th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, October 8-11, 2017, Veszprém., Abstract book, op. 74., 2017
A.Kecskemeti, C.N.Nagy, G.Kallo, E.Csosz, A.Gaspar: The application of a microfluidic reactor including spontaneously adsorbed trypsin for rapid protein digestion of human tear samples, Proteomics Clin. Appl., 2017, 11, 1700055, 2017
A.Kecskemeti, A.Gaspar: Particle-based immobilized enzymatic reactors in microfluidic chips, Talanta, accepted, 2018, in press, 2018
A.Kecskemeti, A.Gaspar: Particle based liquid chromatographic separations in microfluidic devices, Anal.Chim.Acta, accepted, in print 2018, 2018
Gáspár Attila: Kromatográfiás töltetek alkalmazása mikrofluidikai csipekben, Magyar Kémikusok Lapja, 2018, 73 (2), 56-59, 2018
Peter I. Koczka, Ede Bodoki, Attila Gaspar: Application of capacitively coupled contactless conductivity as an external detector for zone electrophoresis in poly(dimethylsiloxane) chips,, Electrophoresis, 37, 398-405, 2016
A.Kecskemeti, J.Bako, I.Csarnovics, E.Csosz, A.Gaspar: The application of non-covalently immobilized trypsin in a poly(dimethylsiloxane) microfluidic device for rapid protein digestion, Anal. Bioanal. Chem., beküldve, 2016
Attila Gaspar: Lab-on-a-chip - múlt, jelen, jövő, 47. Kromatográfiás Továbbképző Tanfolyam, 2016. január 25-27, Szeged, 2016
Andrási Melinda, Gáspár Attila: Antitestek vizsgálata kapilláris elektroforézissel, 47. Kromatográfiás Továbbképző Tanfolyam, 2016. január 25-27, Szeged, 2016
A. Gáspár: Trends in Lab-on-a-chip Technology, 16th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Varsó, 2016. július 6. -július 15. Abstract Book, PL-4., 2016
A.Kecskemeti, J.Bako, I.Csarnovics, A. Gaspar: The application of non-covalently immobilized trypsin in PDMS microfluidic devices for rapid protein digestion, 16th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Varsó, 2016. július 6. -július 15. Abstract Book, OC-5, 2016
P.I.Koczka, R.Bodor, M.Masar, A.Gaspar: Application of isotachophoresis in commercial capillary electrophoresis instrument using C4D and UV detection, 16th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Varsó, 2016. július 6. -július 15. Abstract Book, P-12., 2016
A.Molnar, A.Kecskemeti, A.Gaspar: Optimising peptide mapping by CZE, 16th International Symposium and Summer School on Bioanalys, 16th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Varsó, 2016. július 6. -július 15. Abstract Book, P-16., 2016
Gáspár A.: Elválasztástechnika mikrocsipekben, Elválasztástudományi Vándorgyűlés, 2016. november 9-11, Kecskemét, Előadáskivonatok, 3.o., 2016
Kecskeméti Á., Gáspár A.: PDMS mikrofluidikai csipben adszorpcióval immobilizált tripszin használata gyors fehérjebontáshoz, Elválasztástudományi Vándorgyűlés, 2016. november 9-11, Kecskemét, Előadáskivonatok, 16.o., 2016
A.Kecskemeti, A.Gaspar: Preparation and characterization of a packed bead immobilized trypsin reactor integrated into a PDMS microfluidic chip for rapid protein digestion, Talanta, beküldve, 2016
P.I.Koczka, E.Bodoki, A.Gaspar: Application of capacitively coupled contactless conductivity as an external detector for zone electrophoresis in poly(dimethylsiloxane) chips, Electrophoresis, 2016, 37, 398-405, 2016
P.I.Koczka, R.Bodor, M.Masar, A. Gaspar: Application of isotachophoresis in commercial capillary electrophoresis instrument with dynamic suppression of electroosmotic flow, Electrophoresis, 37, 2384–2392, 2016
A.Kecskemeti, J.Bako, I.Csarnovics, E.Csosz, A.Gaspar: The application of non-covalently immobilized trypsin in a poly(dimethylsiloxane) microfluidic device for rapid protein digestion, Anal. Bioanal. Chem., 2017, 409, 3573-3585, 2017
A.Kecskemeti, A.Gaspar: Preparation and characterization of a packed bead immobilized trypsin reactor integrated into a PDMS microfluidic chip for rapid protein digestion, Talanta, 2017, 166, 275–283, 2017
Z.Baranyai, E.Brücher, F.Uggeri, A.Maiocchi, I.Tóth, M.Andrási, A.Gáspár, L.Zékány, S.Aime: The role of equilibrium and kinetic properties in the dissociation of Gd[DTPAbis(methylamide)] (Omniscan) near to physiological condition, J. Chemist-A European Journal. 2015, 21, 4789–4799, 2015
M. Andrasi, G. Lehoczky, Z. Nagy, G.Gyemant, A. Pungor, A. Gaspar: A comparative study of capillary electrophoresis and isothermal titration calorimetry for the determination of binding constant of human serum albumin to monoclonal antib, Electrophoresis, 2015, 36, 1274–1281, 2015
Andrea Nagy, Eszter L. Tóth, Kristóf Iván, Attila Gáspár: Design and modeling of microfluidic systems for multiple chromatographic separations, Microchem.J., 2015, 123, 125-130., 2015
M.Andrasi, L.Zekany, A.Gaspar: Study on repeatibility of the determination of temozolomide by micellar electrokinetic capillary chromatography using internal standards, J.Anal.Chem., 2015, 70, 1360-1367, 2015
P.I.Koczka, E.Bodoki, A.Gaspar: Application of capacitively coupled contactless conductivity as an external detector for zone electrophoresis in poly(dimethylsiloxane) chips, Electrophoresis, 2015, elfogadva, 2015
A. Metzinger, A. Nagy, A. Gáspár, Z. Márton, É. Széles, A. Buzás, G. Galbács: On the feasibility of liquid sample microanalysis using polydimethylsiloxane microfluidic chips with in-channel and, J.Anal. At. Spectr., közlésre elfogadva, 2015, 2015
P.I.Koczka, R.Bodor, M.Masar, A. Gaspar: Application of isotachophoresis in commercial capillary electrophoresis instrument with dynamic suppression of electroosmotic flow, Electrophoresis, közlésre beküldve, 2016
Gáspár Attila: Elektroforetikus elválasztások kapillárisban és mikrocsipben, MTA doktori értekezés, 2015
M.Andrási, Á.Klekner, A.Gáspár: Capillary electrophoresis for human health, 20th International Conference on Analytical Methods and Human Health, Patince, Szlovákia, June 15-18 2015. Abstract Book, L-02, 2015
M.Andrási, Á.Klekner, A.Gáspár: Analysis of pharmaceuticals in clinical samples using capillary electrophoresis, 15th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Marosvásárhely, Románia, 2015. július 13. -július 18. Abstract Book, L-02., 2015
P.I.Koczka, E.Bodoki, A.Gáspár: Developing PDMS microchips for electrophoretic separation using contacless conductivity detection, 15th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Marosvásárhely, Románia, 2015. július 13. -július 18. Abstract Book, L-07, 2015
Á.Kecskeméti, A.Molnár, A.Gáspár: Preparation of trypsin-based packed bead microreactor for rapid protein digestion, 15th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Marosvásárhely, Románia, 2015. július 13. -július 18. Abstract Book,P-21., 2015
M.Andrasi, G.Lehoczki, Z.Nagy, Gy.Gyemant, A.Pungor, A.Gaspar: Determination of binding constant of human serum albumin to monoclonal antibody using capillary electrophoresis and isothermal titration calorimetry, 10th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods, September 2-4, 2015, Siófok, Abstract book, pp. 125., 2015
A.Kecskemeti, A.Gaspar: Preparation of trypsin-based packed bead microreactor for rapid protein digestion, 10th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods, September 2-4, 2015, Siófok, Abstract book, pp. 130., 2015
P.I.Koczka, E.Bodoki, A.Gaspar: Study of applicability of PDMS chip to C4D with in-plane electrodes and its application for CZE separations, 10th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods, September 2-4, 2015, Siófok., Abstract book, pp. 141., 2015
Gáspár A.: Kromatográfiás és elektroforetikus elválasztások mikrocsipekben, 360. Tudományos Kollokvium, NAIK Élelmiszertudományi Kutatóintézet, 2015. szeptember 25, Budapest., 2015
A. Metzinger, A. Nagy, A. Gáspár, Z. Márton, É. Széles, A. Buzás, G. Galbács: On the feasibility of liquid sample microanalysis using polydimethylsiloxane microfluidic chips with in-channel and, Spectrochim. Acta B, 126, 23-30, 2016
P.I.Koczka, R.Bodor, M.Masar, A. Gaspar: Application of isotachophoresis in commercial capillary electrophoresis instrument with dynamic suppression of electroosmotic flow, Electrophoresis, 37, 2384–2392, 2016
C.Nagy, A.Kecskemeti, A.Gaspar: Development of microfluidic chips with increased specific surface area, 18th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 25-30 June 2018, Komarno, Slovak Republic, P-18, 2018
Gáspár A., Kecskeméti Á., Nagy C.: Fehérjék adszorpciója polidimetilsziloxán felületre: analitikai lehetőségek, Elválasztástudományi Vándorgyűlés, 2018. november 8-10, Tapolca, Előadáskivonatok, 39.o., 2018
Nagy C., Kecskeméti Á., Gáspár A.: Nagy fajlagos felületű enzimreaktorok kifejlesztése polidimetilsziloxánból készült mikrocsipekben, Elválasztástudományi Vándorgyűlés, 2018. november 8-10, Tapolca, Előadáskivonatok, 39.o., 2018
Kecskeméti Á., Gáspár A.: Tömegspektrometriával kapcsolt kapilláris elektroforézis (CE-MS) alkalmazása természetes vegyületek vizsgálatára, Elválasztástudományi Vándorgyűlés, 2018. november 8-10, Tapolca, Előadáskivonatok, 43.o., 2018
Ádám Kecskeméti, Attila Gáspár: Analyses of peptides (and other molecules) by CZE-MS, 18th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 25-30 June 2018, Komarno, Slovak Republic, L-18, 2018

 

Projekt eseményei

 
2014-07-22 16:56:59
Résztvevők változása
vissza »