Vasháztartás a kloroplasztiszokban: A kloroplasztiszok vasfelvételi rendszere  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112047
típus PD
Vezető kutató Solti Ádám
magyar cím Vasháztartás a kloroplasztiszokban: A kloroplasztiszok vasfelvételi rendszere
Angol cím Chloroplast iron homeostasis: The iron uptake machinery of chloroplasts
magyar kulcsszavak vasfelvétel, kloroplasztisz, vashiány, ferri-kelát-reduktáz, repce
angol kulcsszavak iron uptake, chloroplast, iron deficiency, ferric chelate reductase, oilseed rape
megadott besorolás
Termesztett növények élettana (Komplex Környezettudományi Kollégium)50 %
Ortelius tudományág: Növénytáplálás
Sejtbiológia, molekuláris transzportmechanizmusok (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)30 %
Agrokémia (Komplex Környezettudományi Kollégium)20 %
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2014-09-01
projekt vége 2017-08-31
aktuális összeg (MFt) 8.509
FTE (kutatóév egyenérték) 2.10
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A növények vasháztartásában a kloroplasztiszok szerepe kulcsfontosságú. Környezeti hatások, mint például a vas korlátozott hozzáférhetősége miatt a világ mezőgazdasági területeinek 30%-a vashiányos. Vas hiányában a növények klorotikusak lesznek, csökken a növekedési erélyük és biomassza-hozamuk, valamint romlik a növényi termények tápértéke is.
Bár a gyökerek vasfelvételi mechanizmusát jól ismerjük, a hajtás szöveteiben a vastartalom 90%-át tartalmazó kloroplasztiszok vasfelvételéről és vasháztartásáról korlátozottak az információk. A pályázati munka céljai között szerepel ezért a vasfelvételi rendszer működésének, illetve vashiány hatására bekövetkező változásainak a feltárása és a kloroplasztiszok vasfelvételében szerepet játszó természetes vas-komplexek meghatározása. A pályázat keretében tervezett kísérletek három fő kérdés köré csoportosulnak: (i) a vasfelvétel in vivo szubsztrátját képező ferri-komplex meghatározása, (ii) a vasfelvételben szerepet játszó fehérje-komplexek összetételének vizsgálata és (iii) az esszenciális ferri-kelát reduktáz enzim expresszió szintű szabályozásának feltárása vashiányos körülmények között.
A pályázati munkát az ELTE Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszékén fogom végezni, repce (Brassica napus) modellnövényen. A kísérleti technikák különböző membrán-izolálási technikákat, enzim kinetikai méréseket, fehérjevizsgálati módszereket és génexpresszió vizsgálatokat fognak felölelni. Bár a pályázat fő célkitűzése egy alapvető növényélettani mechanizmus vizsgálata, a várható eredmények hozzájárulnak azonban a vashiány és a növények vas-tápértékének agronómiai növelésének lehetőségéhez is.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A vas esszenciális tápelem minden élős szervezet számára. A kloroplasztiszok, a növényi sejt fotoszintetikus organellumai a sejt vastartalmának több mint 90%-át tartalmazzák. Fontossága ellenére azonban ismereteink a kloroplasztiszok vasfelvételéről és vasháztartásáról hiányosak. A pályázati munka célja ezért a kloroplasztiszok vasfelvételi rendszerének, és működésének részletes vizsgálata felvételi kísérletekkel, és molekuláris biológiai módszerekkel. A kutatás várható eredményei választ adnak azokra a kérdésekre, hogy (i) milyen ferri-komplexek játszanak szerepet a kloroplasztiszok in vivo vasfelvételében, (ii) milyen funkcionális fehérje-fehérje interakciók figyelhetőek meg a kloroplasztisz belső burkolómembrán vasfelvételben szerepet játszó fehérjéi között és (iii) milyen génexpresszió szintű változások figyelhetőek meg a kloroplasztisz ferri-kelát reduktáz enzim génjének kifejeződésében vashiányos körülmények között. A vizsgálatok kísérleti modellnövénye a repce (Brassica napus), amely közeli rokona az általánosan tanulmányozott Arabidopsis-nak. A modellnövény genomja ismert, így lehetőség nyílik transzkripció szintű vizsgatokra, emellett alkalmas a membránfehérje komplexek vizsgálatára is. Jó kísérleti objektum vashiány előidézésére, és nagy levél biomassza produkciója miatt kiválóan alkalmas kloroplasztisz burkolómembránok izolálására.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Környezeti okok miatt a világ mezőgazdasági művelésre alkalmas területeinek közel 30%-a vashiányos, ezért a vashiány a növényi biomassza-hozam egyig legfontosabb gátló tényezője. A növények jelentős vas-forrást jelentenek az emberi táplálkozásban, így a növények vashiánya és vasháztartási zavarai komoly hatással bírnak az élelmiszerek tápértékére is. A növényi hajtás vastartalmának jelentős része a kloroplasztiszokban található, ezért az anyagcsere szempontjából legfontosabb organellum, a kloroplasztiszok vasfelvételi mechanizmusának vizsgálata és feltárása hozzájárul a növényi sejt vasháztartásának megértéséhez. Jóllehet számos,a kloroplasztiszok vasfelvételébe szerepet játszó protein ismert korábbi, génexpressziós tanulmányokból, ezek működési mechanizmusa és interakciós nem feltártak. Ezért a teljes kloroplasztisz vasfelvételi mechanizmust leíró modellek is hiányoznak. A különböző felvételi, fehérje- és génexpressziós technikák kombinációjának alkalmazásával azonban egy részletes kloroplasztisz vasfelvételi modell megalkotását tenné lehetővé. A pályázati munka fényt derítene a természetes ferri-komplexek és a fehérjekomplexek szerepére a kloroplasztiszok vasfelvételében. Bár a kutatás fő kérdései egy növényélettani alapproblémát tárgyalnak, a várható eredmények perspektívát nyújtanak a kloroplasztiszok vasháztartásába történő beavatkozásra, amely segítséget nyújthat a növények vasháztartásának stabilizálásában stressz körülmények között, valamint lehetőséget teremtene a termények vas tápanyagtartalmának növelésére is.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A vas az egyik legfontosabb tápelem mind a növényi szervezetek, mind az emberek számára. A világ mezőgazdasági művelésre alkalmas területeinek közel 30%-án a növényi biomassza-produkció egyik legjelentősebb gátoló tényezőjét jelenti a talajok vashiánya, illetve a vas felvételének nehézsége. Mivel a növényi eredetű táplálékok jelentős vasforrásnak minősülnek az emberi táplálkozásban, a vashiány az egyik legfontosabb élelmezési problémát is jelenti egyben. Vashiányos mezőgazdasági területeken a növények biomassza-hozama mellett a tápértékük is jelentősen csökken. A hajtások vastartalmának legnagyobb része a zöld színtestekben (kloroplasztiszokban) halmozódik fel, ezért a kloroplasztiszok vasfelvételének és vasháztartásának feltárása kiemelt jelentőséggel bír. A területről azonban hiányosak a tudományos ismeretek. A pályázati munka célkitűzése a kloroplasztiszok vasfelvételi rendszerének felépítése, működése és szabályozásának a feltárása. A vizsgálatok várható eredményei hozzájárulnak a teljes növényi szervezet vasháztartásának megértéséhez, valamint segíthetnek a növényi vas-anyagcsere stabilizálásában, így a termények vastartalmának növelésében vashiányos mezőgazdasági területeken.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

In plants, chloroplasts are the organelles of prime importance in intracellular iron (Fe) metabolism. Due to environmental factors such as limited soil Fe availability, approximately 30% of the world’s arable agricultural lands is Fe limited. In the absence of iron, chlorosis develops, growth and productivity decrease, and nutritional quality is strongly attenuated.
Although we are plenty of information about the Fe uptake of the roots, only pieces of information are available on the Fe uptake and metabolism of chloroplasts that contain 90% of the shoot Fe. The project intends to shed more light on the mechanism and regulation of chloroplast Fe homeostasis. It aims to reveal the mechanism of action of chloroplast Fe acquisition machinery and its alterations under Fe starvation. Investigations will be focused on (i) the chemical forms of Fe used as in vivo substrate in the uptake process (ii) the identification and organisation of the Fe uptake machinery of chloroplast envelopes, and (iii) transcription level regulation of chloroplast ferric-chelate reductase under Fe starvation. The project will be carried out at the Department of Plant Physiology and Molecular Plant Biology, Eötvös Loránd University using oilseed rape (Brassica napus) as model plant. Experimental techniques will include isolation techniques, enzyme kinetic measurements, and molecular biology methods: gene expression and proteomics investigations. Although the research question focuses on a basic physiological process, the expected results also have a future perspective of treating plant Fe deficiency and improve nutritional quality of plants.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Iron (Fe) is an essential cofactor in all living organisms. Chloroplasts, the photosynthetic organelles of the plant cell contain more than 90% of the Fe content of the shoot. Nevertheless, we have only pieces of information about the chloroplast Fe uptake and homeostasis. The main goal of the proposal is to elucidate the mechanism of action of the chloroplast Fe uptake by activity measurements and molecular biology methods. Expected results will give information on (i) the chemical form of Fe used as in vivo substrate in the chloroplast Fe uptake process, (ii) the protein-protein interactions and complex organisation of the Fe uptake machinery in the chloroplast inner envelope membrane, and (iii) the transcription level regulation of chloroplast ferric-chelate reductase under Fe starvation. The model organism, oilseed rape (Brassica napus) is a close relative of the often used Arabidopsis model plant. It has a sequenced genome, which gives the possibility for transcript and membrane protein complex organisation studies. In addition, it is a good object to develop iron deficiency and produce large amount of leaves to isolate envelope membranes.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Due to environmental factors, approximately 30% of the world’s arable agricultural lands are Fe limited. In consequence, Fe deficiency is one of the most limiting factors of plant production. In addition, as plants represent the major Fe source in human nutrition, Fe deficiency and disturbed Fe homeostasis of plants entails one of the most prevalent nutritional challenges. In the plant shoot, Fe is predominantly present in the chloroplasts. Studying the iron (Fe) uptake mechanism of chloroplasts may help to understand the iron homeostasis of the metabolically most important organelle of the plant cell. Although some proteins involved in chloroplast iron uptake are known from gene side, their interactions and mechanism of action are poorly understood. Thus there is no evidenced model on the whole Fe uptake process. Using combined approaches of various uptake, protein and nucleic acid techniques, the results are expected to give us a refined model on chloroplast Fe homeostasis. It will also contribute to revealing the role of certain metabolites, proteins and chelating agents in chloroplast Fe uptake. Proposed results also have a perspective for inventions into the chloroplast Fe homeostasis in order to stabilize plant Fe metabolism under environmental stress conditions and to improve the nutritional quality of crops.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Iron (Fe) is one of the most important nutrients for plants and for humans. Approximately 30% of the world’s arable agricultural lands are Fe limited, thus Fe deficiency is one of the most limiting factors of plant production. In addition, as plants represent the major Fe source in human nutrition, Fe deficiency entails one of the most prevalent nutritional challenges. Under Fe deficient conditions, the biomass production and the nutrition quality of plants strongly decrease. In the shoot, Fe is predominantly located in the chloroplast. Thus, the understanding of the Fe metabolism and regulation in chloroplast is of prime importance. Nevertheless, our knowledge is scant in this field. This project aims to clarify of the mechanism of action, machinery, and regulation of the chloroplast Fe uptake. The obtained results may contribute to our understanding of the plant Fe homeostasis, and also have a perspective for inventions to stabilize plant Fe metabolism under environmental stress conditions and to improve the nutritional quality of crops.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kloroplasztiszok szerepe esszenciális a növények vas- (Fe-) háztartásában. A kloroplasztiszok előnyben részesítik a Fe felvételét Fe-karbonsav komplexekből, szemben olyan kelátokkal és komplexekkel, ahol a Fe N-ligandumokhoz is köt, mint a nikociánamin-komplex esetében. A Fe-karbonsav komplexek közül is a Fe(III):citrát 1:1.1 arányú komplexek felvétele preferált. A természetes ferri-komplexek a növényi klorózis regenerálásban is hatékonyak. A kloroplasztiszok külső burkolómembránjának Fe-transzportjában egy feszültségfüggő mechanizmusnak kiemelkedő jelentősége van. A réz jelenléte szintén befolyásolja a kloroplasztiszok vasfelvételét, de a prediktált vas-kelát-reduktázért folytatott kompetíción túl egy feszültségfüggő mechanizmus is feltételezhető. Az Arabidopsis kloroplasztisz burkolómembrán fehérjék túlnyomó többségét azonosítottuk a Brassica proteomban is. A vasfelvételben fontos fehérjék majd’ mindegyike több mint 80% homológiát mutatott. A növények vasellátásának mértéke, valamint a levelek kora fontos szabályozó tényezői a kloroplasztiszok vasfelvételi rendszerének, azonban az expresszió-szintű szabályozáson túl, különösen vashiányos körülmények között, egy poszt-transzlációs szabályozó mechanizmus megléte is feltételezhető. Végül, a fotoszintetikus apparátus vashiányt követő regenerációjában a kloroplasztiszok vasfelvétele, és a vas beépülése az I. fotokémiai rendszerekbe kiemelt jelentőségű folyamatok.
kutatási eredmények (angolul)
Chloroplasts are the organelles of prime importance in the intracellular iron (Fe) metabolism of plants. The chloroplast Fe uptake system prefers Fe uptake form ferric-carbonic acid complex sources over complexes and chelates where Fe also binds to N ligands such in nicotianamine complex. Among ferric-carbonic acid complexes, Fe(III):citrate 1:1.1 complexes were preferred. Natural ferric-compounds are also effective in the regeneration of plant iron chlorosis. Across the chloroplast outer envelope membrane, a voltage-sensitive Fe transport mechanism exists that regulates the Fe uptake. The presence of copper also interacts to Fe uptake, but over the predicted competition for the ferric-chelate reductase enzyme, it may also interact to the Fe uptake on a voltage-sensitive way. The majority of Arabidopsis chloroplast envelope proteins are identified in the Brassica proteome. Concerning those related with the chloroplast Fe uptake, nearly all genes have a sequence homology higher than 80% in the Brassica genome. Fe nutrition status of the plants and age of leaves are important regulating factors of both the chloroplast ferric-chelate reductase enzyme and the uptake transporters. Nevertheless, over expressional level regulation, a post-translational regulation mechanism may exist, especially under Fe deficiency. Finally, during the regeneration of the photosynthetic apparatus after Fe deficiency, the incorporation of Fe into photosystem I is a mechanism of prime importance.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112047
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Martín-Fernández Clara, Solti Ádám, Czech Viktória, Kovács Krisztina, Fodor Ferenc, Gárate Agustín, Hernández-Apaolaza Lourdes, Lucena Juan J: Response of soybean plants to the application of synthetic and biodegradable Fe chelates and Fe complexes, PLANT PHYSIOL BIOCH 118: 579, 2017
Solti Á, Kovács K, Müller B, Vázquez S, Hamar É, Pham HD, Tóth B, Abadía J, Fodor F: Does a voltage-sensitive outer envelope transport mechanism contribute to the chloroplast iron uptake?, PLANTA : , 2016
Solti Ádám, Sárvári Éva, Tóth Brigitta, Mészáros Ilona, Fodor Ferenc: Incorporation of iron into chloroplasts triggers the restoration of cadmium induced inhibition of photosynthesis, J PLANT PHYSIOL 202: 97-106, 2016
Krisztina Kovács, Jiří Pechoušek, Libor Machala, Radek Zbořil, Zoltán Klencsár, Ádám Solti, Brigitta Tóth, Brigitta Müller, Hong Diep Pham, Zoltán Kristóf, Ferenc Fodor: Revisiting the iron pools in cucumber roots: identification and localization, PLANTA 244: 167-179, 2016
Solti A, Sárvári E, Szöllosi E, Tóth B, Mészáros I, Fodor F, Szigeti Z: Stress hardening under long-term cadmium treatment is correlated with the activation of antioxidative defence and iron acquisition of chloroplasts in Populus, Z NATURFORSCH C 71: (9-10) 323-334, 2016
Müller Brigitta, Kovács Krisztina, Halász Katalin, Kavak Yusuf, Gyuris Balázs, Fodor Ferenc, Sárvári Éva, Solti Ádám: The chemical forms of Fe used as in vivo substrate in uptake process of chloroplasts, J PLANT PHYSIOL PATH 5: , 2017
Müller Brigitta, Kovács Krisztina, Halász Katalin, Kavak Yusuf, Sági-Kazár Máté, Gyuris Balázs, Fodor Ferenc, Sárvári Éva, Solti Ádám: The substrate preference of the iron acquisition system of chloroplasts in Brassica napus, In: Györgyey János (szerk.) (szerk.) A Magyar Növénybiológiai Társaság XII. Kongresszusa. Szeged: Magyar Növénybiológiai Társaság, 2017. pp. 51., 2017
Brigitta Müller, Norbert Horváth, Katalin Zihné Perényi, Gamze Tarı, Yusuf Kavak, Katalin Halász, Máté Sági-Kazár, Balázs Gyuris, Ferenc Fodor, Ádám Solti: Copper interacts with the iron uptake mechanism of chloroplasts, In: Ördög Vince, Molnár Zoltán (szerk.) (szerk.) Book of Abstracts of the 8th Symposium on Microalgae and Seaweed Products in Plant/Soil Systems . Mosonmagyaróvár, Magyarország, 2017.06.26-2017.06.27. Kiadvány: 2017. pp. 77, 2017
Halasy Viktória, Farkas Zsuzsanna, Pankaczi Fruzsina, Kovács Krisztina, Klencsár Zoltán, Homonnay Zoltán, Fodor Ferenc, Tamás László, Solti Ádám, Pólya Sára: Cucumber and nanoparticles: Can C. sativus utilise nanoferrhydrate as iron source?, In: Frébort I, Holecová M (szerk.) (szerk.) 4th Meeting on Biotechnology of Plant Products - Green for Good IV Programme and Abstracts . Olomouc, Csehország, 2017.06.19-2017.06.22. Kiadvány: 2017. pp. 166, 2017
Hong Diep Pham, Brigitta Müller, Kálmán Szenthe, Sára Pólya, Yusuf Kavak, Éva Sárvári, Ferenc Fodor, László Tamás, Ádám Solti: Age and iron nutrition scale regulation of the iron uptake system of chloroplasts., In: Ördög Vince, Molnár Zoltán (szerk.) (szerk.) Book of Abstracts of the 8th Symposium on Microalgae and Seaweed Products in Plant/Soil Systems . Mosonmagyaróvár, Magyarország, 2017.06.26-2017.06.27. Kiadvány: 2017. pp. 80, 2017
Hong Diep Pham, Sára Pólya, Kálmán Szenthe, Büşra Özkan, Sarah Pakozd, László Tamás, Ferenc Fodor, Ádám Solti: Iron deficiency up-regulates the chloroplast iron uptake related transport proteins PIC1 and NiCo., In: Ördög Vince, Molnár Zoltán (szerk.) (szerk.) Book of Abstracts of the 8th Symposium on Microalgae and Seaweed Products in Plant/Soil Systems . Mosonmagyaróvár, Magyarország, 2017.06.26-2017.06.27. Kiadvány: 2017. pp. 78, 2017
Müller Brigitta, Pham Hong Diep, Kovács Krisztina, Szenthe Kálmán, Pólya Sára, Kavak Yusuf, Horváth Norbert, Gyuris Balázs, Sági-Kazár Máté, Zihné Perényi Katalin, Sárvári Éva, Tamás László, Fodor Ferenc, Solti Ádám: Organization, mechanism of action and regulation of the chloroplast iron uptake system, In: Györgyey János (szerk.) (szerk.) A Magyar Növénybiológiai Társaság XII. Kongresszusa. Szeged: Magyar Növénybiológiai Társaság, 2017. pp. 19., 2017
Müller Brigitta, Kotán Barbara, Liu Kehui, Wu Huilan, Fodor Ferenc, Ling Hong-Qing, Solti Ádám: Proteome analysis of chloroplast inner envelope: A combined in vitro and in silico assay in Brassica napus, In: Lucena J J, Carrasco-Gil S, López-Rayo S, Gárate A, Hernández-Apaolaza L, Yunta F (szerk.) (szerk.) Iron Nutrition in Plants - Abstracts of the 18th International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2016. pp. S4-PO-04., 2016
Müller Brigitta, Pham Hong Diep, Szenthe Kálmán, Hamar Éva, Kovács Krisztina, Sárvári Éva, Fodor Ferenc, Solti Ádám: Mechamism and regulation of chloroplast iron uptake, In: Lucena J J, Carrasco-Gil S, López-Rayo S, Gárate A, Hernández-Apaolaza L, Yunta F (szerk.) (szerk.) Iron Nutrition in Plants - Abstracts of the 18th International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2016. pp. S4-OR-01., 2016
Müller Brigitta, Solti Ádám, Fodor Ferenc: The chemical forms of Fe used as in vivo substrate in uptake process of chloroplast and enzymatic characteristics of cFRO, In: Albrechtova J, Santrucek J (szerk.) (szerk.) Plant Biology Europe EPSO/FESPB 2016 Congress: Abstracts. Prague, Csehország, 2016.06.26-2016.06.30. Kiadvány: Prague: 2016. Paper ID 820. , 2016
Pham Hong Diep, Müller Brigitta, Pólya Sára, Fodor Ferenc, Solti Ádám: Alterations in the expression of chloroplast iron transport related proteins PIC1 and NICO under different Fe supply conditions, In: Lucena J J, Carrasco-Gil S, López-Rayo S, Gárate A, Hernández-Apaolaza L, Yunta F (szerk.) (szerk.) Iron Nutrition in Plants - Abstracts of the 18th International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2016. pp. S6-PO-02., 2016
Brigitta Müller, Kálmán Szenthe, Hong Diep Pham, Sára Pólya, Barbara Bánkuti, Ferenc Bánáti, Éva Sárvári, László Tamás, Ferenc Fodor, Ádám Solti: Ferric chelate reductase regulation and iron uptake of chloroplasts, organelles of a cyanobacterial origin in the plant cell, In: Ördög V, Molnár Z (szerk.) (szerk.) 7th Symposium on Microalgae and Seaweed Products in Plant/Soil-Systems "Contribution to Sustainable Agriculture . Mosonmagyaróvár, Magyarország, 2015.06.29-2015.06.30. Kiadvány: 2015. pp. 68, 2015
Müller Brigitta, Szenthe Kálmán, Pham Hong Diep, Pólya Sára, Bánkuti Barbara, Bánáti Ferenc, Sárvári Éva, Tamás László, Fodor Ferenc, Solti Ádám: Ferric chelate reductase regulation and iron uptake of chloroplasts, organelles of a cyanobacterial origin in the plant cell, In: Ördög V, Molnár Z (eds.) Book of Abstracts, 7th Symposium on Microalgae and Seaweed Products in Plant/Soil Systems. Mosonmagyaróvár, Magyarország, 2015.06.29, p. 68., 2015
Solti Á, Kovács K, Müller B, Vázquez S, Hamar É, Pham HD, Tóth B, Abadía J, Fodor F: Does a voltage-sensitive outer envelope transport mechanism contributes to the chloroplast iron uptake?, Planta DOI: 10.1007/s00425-016-2586-3, 2016
Solti Á, Sárvári É, Szöllősi E, Tóth B, Mészáros I, Fodor F, Szigeti Z: Stress hardening under long-term cadmium treatment is correlated with the activation of antioxidative defence and the iron acquisition of chloroplasts in Populus, Zeitschrift für Naturforschung C DOI: 10.1515/znc-2016-0092, 2016
Solti Á, Sárvári É, Tóth B, Mészáros I, Fodor F: Incorporation of iron into chloroplasts triggers the restoration of cadmium induced inhibition of photosynthesis, Journal of Plant Physiology 202: 97–106, 2016
Kovács K, Pechoušek J, Machala L, Zbořil R, Klencsár Z, Solti Á, Tóth B, Müller B, Pham HD, Kristóf Z, Fodor F: Revisiting the iron pools in cucumber roots: identification and localization, Planta DOI: 10.1007/s00425-016-2502-x, 2016
Müller B, Solti Á, Fodor F: The chemical forms of Fe used as in vivo substrate in uptake process of chloroplast and enzymatic characteristics of cFRO, Albrechtová J, Šantrůček J (eds.) Plant Biology Europe: EPSO/FESPB 2016 Congress. Prague, Czech Republic, ID 820., 2016
Kovács K, Fodor F, Solti Á: Mössbauer spectroscopic investigation of iron deficient plants supplied with divalent Fe source, Lucena JJ, Carrasco-Gil S, López-Rayo S, Gárate A, Hernández-Apaolaza L, Yunta F (eds.) Iron Nutrition in Plants - Abstracts of the 18th International Symposium on Iron N, 2016
Müller B, Pham HD, Szenthe K, Hamar É, Kovács K, Sárvári É, Fodor F, Solti Á: Mechamism and regulation of chloroplast iron uptake, Lucena JJ, Carrasco-Gil S, López-Rayo S, Gárate A, Hernández-Apaolaza L, Yunta F (eds.) Iron Nutrition in Plants - Abstracts of the 18th International Symposium on Iron N, 2016
Müller B, Kotán B, Liu K, Wu H, Fodor F, Ling H-Q, Solti Á: Proteome analysis of chloroplast inner envelope: A combined in vitro and in silico assay in Brassica napus, Lucena JJ, Carrasco-Gil S, López-Rayo S, Gárate A, Hernández-Apaolaza L, Yunta F (eds.) Iron Nutrition in Plants - Abstracts of the 18th International Symposium on Iron N, 2016
Pham HD, Müller B, Pólya S, Fodor F, Solti Á: Alterations in the expression of chloroplast iron transport related proteins PIC1 and NiCo under different Fe supply conditions, Lucena JJ, Carrasco-Gil S, López-Rayo S, Gárate A, Hernández-Apaolaza L, Yunta F (eds.) Iron Nutrition in Plants - Abstracts of the 18th International Symposium on Iron N, 2016
Martín-Fernández C, Solti Á, Czech V, Kovács K, Fodor F, Garáte A, Hernández-Apaolaza L, Lucena JJ: Soybean and cucumber plants response to the application of synthetic and biodegradable Fe chelates and Fe complexes, Lucena JJ, Carrasco-Gil S, López-Rayo S, Gárate A, Hernández-Apaolaza L, Yunta F (eds.) Iron Nutrition in Plants - Abstracts of the 18th International Symposium on Iron N, 2016
vissza »