A középkori Kárpát-medence környezettörténete  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112318
típus K
Vezető kutató Benko Elek
magyar cím A középkori Kárpát-medence környezettörténete
Angol cím An Environmental History of the Carpathian Basin in the Middle Ages
magyar kulcsszavak környezetrégészet, környezettörténet, holocén paleoökológia
angol kulcsszavak environmental archaeology, environmental history, Holocene palaeoecology
megadott besorolás
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)40 %
Ortelius tudományág: Geológia
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Régészet
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Történelem
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely Régészeti Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Berta Adrián
Csikiné Kolláth Ágnes
Gál Erika
Gulyás Sándor
Jakab Gusztáv
Kvassay Judit
Miklós Zsuzsa
Misi Dávid
Náfrádi Katalin
Nógrády Árpád
Orosz Krisztina
Pál Ilona
Raczkyné Kovács Gyöngyi
Sávai Szilvia
Serlegi Gábor
Sümegi Pál
Torma Andrea
Töviskes Rita Judit
Zatykó Csilla
projekt kezdete 2014-09-01
projekt vége 2019-08-31
aktuális összeg (MFt) 66.658
FTE (kutatóév egyenérték) 31.96
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat interdiszciplináris együttműködés keretében új területekre terjesztette ki a középkor környezettörténeti kutatását. Ennek fontos forrásai az egykori, feltöltődött tavak és árokmedrek üledékéből mintát szolgáltató geológiai fúrások voltak. Ezek két területen sűrűsödtek, egyrészt a mai Magyarország központi régiójában, a Pilis-hegység területén, másrészt a hasonló kutatásokból eddig alapvetően kimaradt Erdélyben. A Pilis-hegység kolostoraikoz tartozó halastavak fúrásával e kolostorok és előzményeik korai történetéhez, használatuk végső periodusaihoz nyertünk fontos adatokat, illetve körvonalazhattuk a középkori pilisi erdők összetételét és ennek változásait. Az erdélyi fúrások új adatokat szolgáltattak a sókitermelés történetéhez, a magasabban fekvő, erdős területek irtásához, a lombhullató és a tűlevelű fák viszonyához és a középkori-kora újkori klíma történetéhez. Az egész Kárpát-medence területén 137 feldolgozott üledékgyűjtő hely adataira támaszkodva az elmúlt kb. 1300 év gabonatermesztéséről pollenalapú rekonstrukciós javaslat készült. A projekt jelentős új eredményeket hozó kutatási területe volt a középkori állatcsont-anyag vizsgálata. A középkori Kárpát-medence házi- és vadászott állatainak sajátosságairól átfogó munka született, 192 feldolgozott lelőhely adatai alapján. A projekt eredményeit összefoglaló, interdiszciplináris tanulmánykötetben jelentetjük meg.
kutatási eredmények (angolul)
Within the framework of an interdisciplinary cooperation, the project has extended the environmental research of the Middle Ages to new areas. An important element of the programme was the series of geological drillings to sample sediments of formerly filled up lakes, river beds and bogs. Most drills were concentrated in two areas, on the one hand, at the central region of Hungary, in the Pilis Mountains and on the other hand, at Transylvania, which has been largely excluded from similar research up until now. By drilling fishponds belonging to monasteries of the Pilis Mountains, we obtained important data on the early history of these monasteries and their antecedents (royal manor houses), as well as the composition and changes of the medieval Pilis forests. Transylvanian borings have provided new data on history of salt production, deforestation of higher-elevated woodlands, the prehistoric and medieval proportion of deciduous and coniferous species in forest compositions, as well as the climate history from Roman times to the early modern period. Based on data from 137 processed borings carried out throughout the Carpathian Basin, a pollen-based reconstruction of cereal production for the the last 1300 years has been proposed. Based on data from 192 processed sites, a comprehensive work on the characteristics of domestic and hunted animals in the medieval Carpathian Basin has been carried out. The results of the project will be published in an interdisciplinary volume
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112318
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Benkő Elek: Történelem sárból és iszapból, Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. Szerk. Horn Ildikó et al. Budapest, 11—22., 2016
Jakab Gusztáv – Sümegi Pál: Ingoványos terepen – tőzeglápok mélyén., A földgömb 34 (306) 34-45., 2016
Pál Sümegi - Dávid Molnár - Katalin Náfrádi - Dávid Gergely Páll - Gergő Persaits - Szilvia Sávai - Tünde Törőcsik: The Environmental History of Southern Transdanubia during the Medieval and the Ottoman Period in the Liht of Palaeoecological and Geoarchaeological Research., "Per sylvam et per lacus nimios." The Medieval and Ottoman Period in Southern Transdanubia, Southwest Hungary (eds: Gyöngyi Kovács - Csilla Zatykó), Budapest, 2016
Benkő Elek: Udvarházak és kolostorok a pilisi királyi erdőben, In medio regni Hungariae. Szerk. Benkő Elek-Orosz Krisztina. Budapest, 725—753., 2015
Sümegi Pál: Ökorégiók találkozási pontja. A Kárpát-medence környezettörténete., A Természet Világa 2016. évi különszáma, 6-11., 2016
Törőcsik Tünde – Sümegi Pál: Ember, környezet és növényzet kapcsolata a Kárpát-medencében a jégkor végétől napjainkig., Ember és környezet kapcsolata a Kárpát-medencében. A Természet Világa 2016. évi különszáma, 49-57., 2016
Benkő Elek: Udvarházak és szerzetesi közösségek környezetalakító hatása a pilisi királyi erdőben., Ember és környezet kapcsolata a Kárpát-medencében. A Természet Világa 2016. évi különszáma, 72-75., 2016
Sümegi Pál: Mit csinál a geoarcheológus?, Határtalan régészet 2017. június (on line folyóirat), 2017
Jakab Gusztáv, Silye Loránd, Sümegi Pál, Tóth Attila, Sümegi Balázs, Törőcsik Tünde, Benkő Elek:: Szubfosszilis Entzia macrescens (Foraminifera) az erdélyi Székről: a középkori sóbányászat emléke?, A 20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2017. május 25-27. Tata-Tardos, 20-21. (abstract), 2017
Jakab Gusztáv, Sümegi Pál, Benkő Elek: Tógazdálkodás a középkori Magyarországon: fikció vagy valóság?, XLI. Halászati Tudományos Tanácskozás, 2017. június 14-15. Szarvas, 25-26. (abstract), 2017
Jakab, Gusztáv - Silye, Loránd - Sümegi Pál - Törőcsik, Tünde - Tóth, Attila - Sümegi, Balázs - Benkő, Elek: The environmental history of a former salt town in Transylvania (Sic, Northern Romania), ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 69: pp. 185-206., 2018
Törőcsik Tünde - Sümegi Balázs - Sümegi Pál: Az ócsai Selyemrét környezettörténete a jégkor végétől., Rosalia, 10, 81-118., 2018
Jakab Gusztáv - Sümegi Pál - Benkő Elek: A tógazdálkodás emlékei a középkori Magyarországon, Alkalmazkodó vízgazdálkodás: lehetőségek és kockázatok. Szerk.: Jakab, Gusztáv - Tóth Attiláné - Csengeri Erzsébet. Szarvas, 2018
Törőcsik, Tünde - Sümegi, Pál - Sümegi, Balázs - Gulyás, Sándor - Náfrádi, Katalin - Ilon, Gábor - Torma, Andrea: Well radiocarbon-dated peat development: anthropogenic and climatic signals in Late-Glacial and Holocene peat sequence from Western part of the Carpatian Basin, 5th Geoarcheological Conference, Zagreb, 2018
Tapody, Réka Orsolya - Törőcsik, Tünde - Gulyás, Sándor - Sümegi, Balázs - Sümegi, Pál - Demény, Attila: Detrital Events and Hydroclimate Variability in the Eastern part of the Carpathian Basin during the Mid-To-Late Holocene, Szeged, „Paleohydrological Extreme Events” Workshop of the INQUA EXAQUA working group – poster, 2018
Sümegi Pál: Elveszett emlékeink nyomában – a darázskő. A csólyospálosi édesvízi mészkő szelvény legújabb vizsgálatainak eredményei és összehasonlító, Csólyospálos, GEOTOP nap, 2018
Sümegi Pál: Mit csinál a geoarcheológus?, Határtalan régészet 2017. június, 87-89., 2017
Jakab, Gusztáv - Silye, Loránd - Sümegi Pál - Törőcsik, Tünde - Tóth, Attila - Sümegi, Balázs - Benkő, Elek: The environmental history of a former salt town in Transylvania (Sic, Northern Romania), ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 69: pp. 185-206., 2018
Törőcsik, Tünde - Sümegi, Pál - Sümegi, Balázs - Gulyás, Sándor - Náfrádi, Katalin - Ilon, Gábor - Torma, Andrea: Well radiocarbon-dated peat development: anthropogenic and climatic signals in Late-Glacial and Holocene peat sequence from Western part of the Carpatian Basin, 5th Geoarcheological Conference, Zagreb - poster, 2018
Sümegi Pál: Előszó az "Ember és környezet" különszámhoz, A Természet Világa 2016. évi különszáma, 2-6., 2016
Sümegi Pál: Ember és környezet múltbeli kapcsolatának feltárása a Kárpát-medencében - régészeti geológiai, geoarcheológiai és környezettörténeti vizsgálatok és azok szintézise, Szónokyné Ancsin, G. (szerk.) Magyarok a Kárpát-medencében 2. Szeged (Közép-európai monográfiák; 16.), 83-104., 2017
Jakab, G., Sillye, L., Sümegi, P., Törőcsik, T., Tóth, A., Sümegi B. P., Benkő E.: The Environmental History of a former salt town in Transylvania (Sic, Northern Romania), Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 69 (2018) 203-224., 2018
Törőcsik, T., Gulyás, S., Molnár, D., Tapody, R., Sümegi, B. P., Szilágyi, G., Sümegi, P., Novák, Zs.: Probabilistic 14 C Age-Depth Models Aiding the Reconstruction of Holocene Paleoenvironmental Evolution of a Marshland from Southern Hungary, Radiocarbon 60 (2018) 1301-1315., 2018
Jakab, G., Silye, L., Sümegi, P., Tóth, A., Sümegi B. P., Ilona, P., Benkő, E.: Relict Anthropogenic Ecosystem from the Middle Ages: History of a Salt Marsh from Transylvania (Sic, N Romania), Environmental Archaeology 24 (2019), 1-18., 2019
Sümegi Pál: Prológus, In: Bartosiewicz, L. et al. (szerk.) Mikroszkóppal, feltárásokkal, mintavételezéssel, kutatásokkal az archeometria, a geoarcheológia és a régészet szolgálatában. 13-15., 2019
Törőcsik, T., Torma, A., Sümegi, P.: Ember, környezet és növényzet kapcsolata a Kárpát-medencében a jégkor végétől napjainkig, In: Bartosiewicz, L. et al. (szerk.) Mikroszkóppal, feltárásokkal, mintavételezéssel, kutatásokkal az archeometria, a geoarcheológia és a régészet szolgálatában. 217-256., 2019
Sümegi, P., Nyizsalovszki, R., Törőcsik, T., Benyó-Korcsmáros, R., Náfrádi, K., Sümegi, B. P.: Utolsó 2000 évre vonatkozó éghajlati rekonstrukció összehasonlító tőzeglápi vizsgálatok alapján a siroki Nyírjes-tóról (Észak-Magyarország) – adalékok Sirok tájtörténetéhez., In: Tamás, E. - Kókai, S. (szerk.) Kárpát-Pannon térség: Tájak, népek, tevékenységek. Magyar Nemzeti Múzeum Sárospataki Múzeuma, Nyíregyháza – Sárospatak, 317-340., 2019
Sümegi, P. et al.: Periodicities of paleoclimate variations in the first high-resolution non-orbitally tuned grain size record of the past 1 ma from SW Hungary in light of global data, Aeolian Research, 2019
Sümegi Pál: A Kárpát-medence környezeti mozaikosságának és az európai ökorégióknak kapcsolata térben és időben, Interdiszciplinális OTKA K–112318. számú “A középkori Kárpát-medence környezettörténete” című pályázatindító mini-konferencia, MTA BTK Régészeti Intézet, Budapest, 2015
Sümegi, P., Jakab, G., Sümegi, B.P., Törőcsik, T., Tóth, A., Demeter, L., László, K., Győrfi, Z., Bencze, Ü., Papucs, A., Ambrus, L., Frink, J., Benkő, E.: Paleoecology of Late Quaternary peatlands – environmental history from Transylvania, 17th Székelyföldi Geológus Találkozó, Székelykeresztúr, Erdély, 2015
Benkő Elek – Sümegi Pál: Környezettörténeti kutatások a Kárpát – medencében, „Eltűnt korok jövője – innovatív technológiák a régészetben” című konferencia. MTA Székháza, Budapest, 2015
Jakab G., Törőcsik T., Náfrádi K., Benkő E., Király G., Takács G., Sümegi P.: A Kistómalmi láprét (Sopron) kialakulása környezettörténeti vizsgálatok alapján, Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében XI. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 2016
Sümegi, P. - Törőcsik, T. – Bodor, E. – Sümegi, B.P. – Jakab, G. – Bíró, N.: A császártöltési Vörös-mocsár fejlődéstörténete, Kozárd, MTA Őslénytani és rétegtani Szakosztály szervezésében, 2016
Sümegi, P., Jakab, G., Pál-Molnár, E., Törőcsik, T., Sümegi, B.P., Bíró, N., Molnár, M., Tapody R.O., Benkő, E., Sófalvi, A.: Evolution history of Kerek (Round) lake at Homoródszentpál, Kovászna, XVIII. Székelyföldi Geológus Találkozó, Sepsiszentgyörgyi Sikló Egyesület szervezésében, 2016
Sümegi, P., Törőcsik, T., Jakab, G., Sümegi, B.P., Tóth, A., Demeter, L., László, K., Győrfi, Z., Bencze, Ü., Papucs, A., Ambrus, L. Frink, J., Benkő, E.: The environmental history of Csíki Basin – paleoecological investigation in Székelyföld, XIX. Székelyföldi Geológus Találkozó, Borszék, 2017
Törőcsik Tünde – Sümegi Pál: Pollen alapú növénytermesztési rekonstrukció a Kárpát-medencében a magyar honfoglalás korában, Magyarok a Kárpát – medencében 2. tudományos nemzetközi konferencia, Ópusztaszer, 2017
Törőcsik, T., Sümegi, P., Sümegi, B.P., gulyás, S., Náfrádi, K., Vári, T. Zs., Ilon, G., Torma, A.: Well radiocarbon-dated peat development: anthropogenic and climatic signals in Late-Glacial and Holocene peat sequence from Western part of the Carpatian Basin, Szeged, „Paleohydrological Extreme Events” Workshop of the INQUA EXAQUA working group - poster, 2018
Tapody, R.O., Törőcsik, T., Gulyás, S., Sümegi, B.P., Sümegi, P., Demény, A.: Detrital Events and Hydroclimate Variability in the Eastern part of the Carpathian Basin during the Mid-To-Late Holocene, Szeged, „Paleohydrological Extreme Events” Workshop of the INQUA EXAQUA working group – poster, 2018
Sümegi Pál: Elveszett emlékeink nyomában – a Darázskő. A csólyospálosi édesvízi mészkő szelvény legújabb vizsgálatainak eredményei és összehasonlító értékelése, GEOTOP nap, 40 éves az első alföldi természetvédelmi szempontból védetté nyilvánított földtani szelvény, Kiskunsági Nemzeti Park, 2018
Sümegi, P., Sümegi B.P., Tapody, R.O., Törőcsik, T., Vári T.Zs., Jakab, G., Benkő, E.: Holocene environmental history of Transylvania, XIX. Székelyföldi Geológus Találkozó, Sepsiszentgyörgy, 2018
Törőcsik Tünde - Sümegi Pál: Pollen alapú növénytermesztési rekonstrukció a Kárpát-medencében a népvándorlás korától a középkor végéig, Tudományok határterülete: a középkori Kárpát-medence környezettörténete” konferencia, MTA Székház, MTA BTK Régészeti Intézet szervezésében, 2018
Sümegi P., Nyizsalovszki, R., Törőcsik, T., Benyó-Korcsmáros, R., Náfrádi, K., Sümegi B.P.: Utolsó 2000 évre vonatkozó éghajlati rekonstrukció összehasonlító tőzeglápi vizsgálatok alapján a siroki Nyírjes-tóról – adalékok Sirok tájtörténetéhez, Kárpát-Pannon térség: tájak, népek, tevékenységek” konferencia, Sárospataki Múzeum szervezésében, Sárospataki Rákóczi vár, 2019
Törőcsik, T., Gulyás, S., Molnár, D., Tapody, R., Sümegi, B.P., Szilágyi, G., Molnár, M., Jakab, G. Sümegi, P.: Holocene paleoenvironmental evolution of a marshland from the souhter part of the Danube-Tisza Interfluve, S Hungary, 6th International Conference on Medieval Archaeology, Zagreb, 2019
Benkő Elek: Benkő Elek: Udvarházak és kolostorok a pilisi királyi erdőben, In medio regni Hungariae. Szerk. Benkő Elek-Orosz Krisztina. Budapest, 725—753., 2015
Zatykó Csilla: People beyond Landscapes: past, present and future of Hungarian landscape archaeology., Antaeus 33 (2015) 371-390., 2015

 

Projekt eseményei

 
2018-12-15 08:53:25
Résztvevők változása
2018-12-04 10:30:21
Résztvevők változása
2017-09-26 10:21:59
Résztvevők változása
2015-11-20 09:56:36
Résztvevők változása
vissza »