Újkőkori közösségek a Balkán és Közép-Európa érintkezési övezetében a Kr. e. 6. évezred második felében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112366
típus K
Vezető kutató Oross Krisztián
magyar cím Újkőkori közösségek a Balkán és Közép-Európa érintkezési övezetében a Kr. e. 6. évezred második felében
Angol cím Neolithic communities in the contact zone between the Balkans and Central Europe in the second half of the 6th millennium BC
magyar kulcsszavak neolitikum, Dél-Dunántúl, településszerkezetek, településhálózat
angol kulcsszavak Neolithic, southern Transdanubia, intrasite settlement patterns, settlement network
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Régészet
zsűri Régészet
Kutatóhely Régészeti Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Gortva Gergely
Jakucs János
Jakucs János
Marton Tibor
Nyerges Éva Ágnes
Serlegi Gábor
Vágvölgyi Bence
projekt kezdete 2015-01-01
projekt vége 2019-12-31
aktuális összeg (MFt) 27.928
FTE (kutatóév egyenérték) 9.79
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás mindhárom, előzetesen rögzített szintjén sikerült megvalósítani legfőbb célkitűzéseinket. Alapvető feldolgozó jellegű munkákat végeztünk el korábban ásatással kutatott lelőhelyek leletegyüttesein (Szederkény, Tolna-Mözs-Szarvas-dűlő, Balatonszárszó, Keszthely), megvalósítottuk a tervezett kis felületű ásatást is (Tolna-Mözs-Községi-Csádés-földek). Kiemelkedő eredményeket hoztak az abszolút kronológiai és kerámia petrográfiai vizsgálatok. A terepbejárások által megvalósult mikroregionális vizsgálatsorokat roncsolásmentes geofizikai kutatásokkal egészítettük ki. A kutatás kifejezetten sokoldalúan vizsgálta az Észak-Balkán és Közép-Európa kulturális érintkezési övezetét az újkőkor egy olyan, megközelítőleg 500 évig tartó időszakában, amely kulcsfontosságú a kontinentális Európa további fejlődése szempontjából. Sikerült olyan regionális mintázatokat felvázolni a Dél-Dunántúl Kr. e. 6. évezredi településhálózatában és anyagi kultúrájában, melyek ismerete alapjaiban járul hozzá Közép-Európa neolitizációs folyamatának megértéséhez.
kutatási eredmények (angolul)
The project sucessfully met its objectives on all three main scales pointed out in the project proposal. Substantial work was carried out with the evaluation of assemblages from previously excavated extended sites (Szederkény, Tolna-Mözs-Szarvas-dűlő, Balatonszárszó, Keszthely), the planned small-scale excavation could also be carried out (Tolna-Mözs-Községi-Csádés-földek). Programmes on absolute chronology and ceramic petrography provided outstanding results. The micro-regional research through field surveys was completed with non-destructive geomagnetic surveys. The project investigated a 500-year-long period of the contact zone between the northern Balkans and central Europe in many ways, an era which proved to be decisive for the further development of continental Europe. Regional patterns were successfully outlined in the settlement network and material culture of late 6th millennium cal BC southern Transdabubia, that contribute profoundly to the understanding of the central European Neolithisation process.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112366
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Marton Tibor, Kreiter Attila, Füzesi András, Louise Gomart, Gortva Gergely, Gucsi László, Oross Krisztián, Pető Ákos, Serlegi Gábor, M. Virág Zsuzsanna, Jakucs János: Változó tradíciók: A kerámiastílus, -előállítás és -használat tér- és időbeli mintázatai a Kr. e. 6. évezred második felében a Délkelet-Dunántúlon és a környező régiókban, MAGYAR RÉGÉSZET 9(1), 1-11., 2020
Marton Tibor, Kreiter Attila, Füzesi András, Gomart Louise, Gortva Gergely, Gucsi László, Oross Krisztián, Pető Ákos, Serlegi Gábor, M. Virág Zsuzsanna, Jakucs János: Transforming traditions of Material Culture: Spatial and chronological patterns in ceramic styles, pottery production and pottery consumption in southern Transdanubia and the adjacent regions during the later sixth millennium BC, HUNGARIAN ARCHAEOLOGY 9 : 1 pp. 1-11., 2020
Jakucs, J ; Voicsek, V: A Kr. e. 6. évezred második felének új kutatási eredményei Baranya megyében, JANUS PANNONIUS MÚZEUM ÉVKÖNYVE 54, 133-177., 2017
Marton Tibor, Oross Krisztián: Mérnöki tudomány az újkőkorban, HATÁRTALAN RÉGÉSZET 3: (4) p. 10., 2018
Vágvölgyi B, Serlegi G, Marton T, Jakucs J, Gortva G, Oross K: Landscapes Between Settlements: Off-Site Areas And The Modeling Of Roman Age Settlement Structures In Central Pannonia, In: Kateřina, Kleinová (szerk.) 24th EAA Annual Meeting : Reflecting Futures. Barcelona, 5-8 September 2018., Universidad de Barcelona; European Association of Archaeologists (2018) p. 643., 2018
Jakucs J, Oross K: At the Gates of the Balkans – Prehistoric communities of the Baranya, Janus Pannonius Múzeum; MTA BTK Régészeti Intézet, 2017
Serlegi G, Vágvölgyi B, Fábián Sz, Gortva G, Jakucs J, Marton T, Oross K: Az emberi megtelepedési stratégia hidrológiai aspektusai a Dél-Dunántúlon, In: Zatykó, Csilla; Szilágyi, Magdona; Szabó, Máté (szerk.) Történeti táj – tájrégészet: eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban. Absztrakt kötet., MTA BTK Régészeti Intézet (2017) pp. 30-30., 2017
Vágvölgyi B, Serlegi G, Marton T, Gortva G, Jakucs J, Kolonits L, Vas G, Oross K: Transforming stratigraphy into 3D shapes: scrutinising a Neolithic house, In: Jos, Bazelmans (szerk.) Building Bridges : Abstract book of the 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 2017, European Association of Archaeologists (2017) pp. 96-96., 2017

 

Projekt eseményei

 
2016-05-27 13:20:51
Résztvevők változása
2015-11-18 13:17:36
Résztvevők változása
vissza »