Analytic Philosophy and Phenomenology: their Relations in Historical Perspective  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112542
Type K
Principal investigator Ambrus, Gergely
Title in Hungarian Az analitikus filozófia és a fenomenológia kapcsolatai – történeti perspektívában
Title in English Analytic Philosophy and Phenomenology: their Relations in Historical Perspective
Keywords in Hungarian az analitikus filozófia és a fenomenológia történeti kapcsolatai, analitikus elmefilozófia, kognitív tudomány, a poszt-kognitivista paradigma, fenomenológiai elme
Keywords in English history of analytic philosophy and phenomenology, analytic philosophy of mind, cognitive science, the phenomenological mind and the post-cognitivist paradigm
Discipline
Philosophy (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Philosophy
Panel Social Sciences Committee Chairs
Department or equivalent Institute of Philosophy (Eötvös Loránd University)
Participants Bárány, Tibor
Farkas, Katalin
Kondor, Zsuzsanna
Schmal, Dániel
Schwendtner, Tibor
Szummer, Csaba
Ullmann, Tamás
Starting date 2014-09-01
Closing date 2019-06-30
Funding (in million HUF) 7.631
FTE (full time equivalent) 4.55
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási projektet a következő nagy témák köré szerveztük: I. A korai analitikus filozófia és a fenomenológia kapcsolatai; II. Bécsi Kör, logikai empirizmus és fenomenológia; III. Hétköznapinyelv-filozófia és fenomenológia; IV. Kortárs analitikus elmefilozófia, kognitív tudományok és az elme fenomenológiai megközelítései (altéma: a pszichoanalízis és a fenomenológia újabb keletű kapcsolatai); ez a felosztás a kutatások időbeli, éves szakaszolásának is hozzávetőleg megfelelt. A kutatási projekt során a résztvevők összes 126 konferencia vagy meghívott előadást tartottak, ezek közül 63 angol, 4 francia, 1 német és 58 magyar nyelven hangzott el, Magyarországon kívül Angliában, Ausztriában, Csehországban, az Egyesült Államokban, Franciaországban, Hollandiában, Lengyelországban, Olaszországban, Németországban, és Romániában. A résztvevők összesen 82 publikációt jegyeznek (ezek közül 6 könyv, 2 tematikus folyóiratszám („Korai analitikus filozófia és fenomenológia”, MFSZ 2016/1; „Austrian Philosophy”, MFSZ 2018/4), 4 szerkesztett kötet, 68 folyóiratcikk vagy könyvfejezet. A publikációk közül 27 angol, 2 francia, 3 német és 50 magyar nyelvű. A projekt keretein belül 5 magyar nyelvű konferenciát szerveztünk (2015: Miskolci Egyetem/MTA; 2016: ELTE; 2017: ELTE ; 2018: Károli Egyetem, 2019: Debreceni Egyetem) és egy nemzetközi konferenciát angolul (2018: ELTE).
Results in English
The research project was articulated around the following themes: I. The connections between early analytic philosophy and phenomenology; II. The Vienna Circle, logical empiricism and phenomenology; III. Ordinary-language philosophy and phenomenology; IV. Contemporary analytic philosophy of mind, cognitive sciences and the phenomenological approaches to the mind (subtopic: new connections between psychoanalysis and phenomelogy). The temporal structuring of the research also followed approximately this partitioning. During the research period the participants held 126 conference or invited lectures (63 in English, 4 in French, 1 in German and 58 in Hungarian); in Hungary, England, Austria, Czech Republic, United States, France, The Netherlands, Poland, Italy, Germany and Romania. The participants produced 82 publications related to the project (among these 6 books, 2 thematic journal issus (Early Modern Analytic Philosophy and Phenomenology, Hungarian Phil. Rev. 2016/1, Austrian Philosophy, Hungarian Phil. Rev. 2018/4), 4 edited volumes, 68 papers in journals or book chapters. 27 items were published in English, 2 in French, 3 in German and 50 in Hungarian. Within the frames of the project we have organized 4 thematic conferences in Hungarian (2015: University of Miskolc / Hungarian Academy of Sciences; 2016: ELTE, 2017: Eotvos University, 2018: Károli University, 2019: University of Debrecen), and one international conference in English (2018: ELTE).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112542
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ambrus Gergely: Ayer’s views on the mind-body relation, In: Tuboly Ádám (szerk.) The Historical and Philosophical Significance of Ayer’s Language, Truth and Logic. Palgrave, 2020
Szummer Csaba: Psychedelia Mystica: Quasi-Mystical Experiences Induced by Hallucinogen Substance, Journal of Transpersonal Psychology (megjelenés alatt), 2019
Szummer Csaba: Emlékezeti torzítások és narratív igazság a pszichoanalízisben, Magyar Filozófiai Szemle 63/3. (megjelenés alatt), 2019
Ullmann Tamás: A nyelvfilozófia három útja., Márton Miklós – Tőzsér János (szerk.): Az érzelmek jelentése, a jelentés tapasztalata. Budapest, L’Harmattan. 200-239., 2018
Ullmann Tamás: Szóbeliség, írásbeliség és filozófia, Erdélyi Múzeum LXXX. 2018/4. 1-10., 2018
Ullmann Tamás: Nietzsche és a nyelv, Pongrácz Tibor, Valastyán Tamás (szerk.): Terminusok. Idők, mértékek, alakzatok. Tanulmányok Hévizi Ottó hatvanadik születésnapjára. , Debreceni Egyetemi Kiadó, 231-241., 2019
Ullmann Tamás: Túl a jelentésen. Sematizmus és intencionalitás 2., Budapest, L’Harmattan, 2019
Schwendtner Tibor: A válság szerepe a fiatal Heidegger gondolkodásában, ” Magyar Filozófiai Szemle 63/2 (megjelenés alatt), 2019
Schwendtner Tibor: Die Dilemmata der deutschen Universitätsidee. Jaspers, Heidegger und die humboldtsche Tradition, Csaba Olay, Tibor Schwendtner (Hrsg.) Bildung und Universität. Karl Jaspers’ Universitätsschriften, Alber Verlag, Freiburg (megjelenés alatt), 2019
Csaba Olay, Tibor Schwendtner Hrsg.): Bildung und Universität. Karl Jaspers’ Universitätsschriften, Alber Verlag, Freiburg (megjelenés alatt), 2019
Schmal Dániel: Elme és tudatosság a fizikai világban, Bagyinszki Á– Mészáros L. (szerk) Apóriák: természettudomány és teológia párbeszédben. Budapest, L’Harmattan Kiadó– Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola.pp. 213-273, 2018
Ambrus Gergely -- Ullmann Tamés (szerk.): Emlékezet, Magyar Filozófiai Szemle 2019/3, 2019
Schmal Dániel: Intellectual Memory and Consciousness in Descartes’s Philosophy of Mind., Society and Politics. 12/2. 28–49., 2018
Schmal Dániel: A polisz mint a szelf metaforája., Laczkó Sándor szerk. Lábjegyzetek Platónhoz – A polisz. Szeged, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány – Magyar Filozófiai Társaság – Státus Kiadó. 2019. 116–127., 2019
Indries Krisztián, Szummer Csaba:: Freud és a felkelő nap országa, Budapest, , L'Harmattan Kiadó, 2018
Szummer Csaba: Dreaming consciousness in phenomenology and Daseinsanalysis., Jahrbuch für phaenomenologische Anthropoligie und Psychotherapie (megjelenés alatt), 2019
Horváth Lajos, Szummer Csaba, Ullmann Tamás (szerk.): Freud és a fenomenológusok, Budapest, L’Harmattan, 2019
Szummer Csaba: Sartre, Merleau-Ponty and the mescaline, Journal of Existential and Phenomenological Theory (megjelenés alatt), 2019
Ambrus Gergely: Moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban, Magyar Filozófiai Szemle 58/3. 25-45., 2014
Ambrus Gergely: Az ítélet tárgya Russellnál: jelentés-elemzés és leíró pszichológia, Magyar Filozófiai Szemle 59/3. 83-106., 2015
Bárány Tibor: Intenzionalitás és felcserélhetetlenség: az „egyszerű mondatok” bonyolult problémája, Általános Nyelvészeti Tanulmányok, XXVI. (szerk. Kelemen János). Akadémiai Kiadó, Budapest, 239–278., 2014
Farkas Katalin: The Boundaries of the Mental, , in: Amy Kind (ed.) Philosophy of Mind in the Twentieth and Twenty-First Centuries, London, Routledge Press, 2018
Schwendtner Tibor: Wissenschaft als Philosophie. Bemerkungen zum Wissenschaftsbegriff von Wilhelm Szilasi, G. Jean, A. Takács (szerk.) Traces de l’étre. Heidegger en France et en Hongrie, L’Harmattan, Paris, 211-219., 2014
Schwendtner Tibor: Önazonosság és praxis Heideggernél, Loboczky János (szerk.) Teória és praxis. Az önformálás filozófiai-etikai dimenziói, EKF Líceum Kiadó, Eger, 75-83., 2014
Schwendtner Tibor: Szilasi Vilmos apriori realizmusa, Márton-Molnár-Tőzsér (szerk.): Realizmus, magyarázat, megértés, L'Harmattan, Budapest, 123-130., 2015
Attila Szabo, Lajos Horvath, Csaba Szummer: Phenomenology and altered states of consciousness: a new framework for analysis?, Psychologia Hungarica Caroliensis 2014/2. 7-29., 2014
Szummer Csaba: A csábítási elmélettől a tudattalan hermeneutikájáig - a pszichoanalízis születése, Magyar Filozófiai Szemle 60/1. 31-49., 2015
Schmal Dániel: Az elme filozófiája a kora újkorban, Budapest, Gondolat., 2015
Farkas Katalin: Know-how and non-propositional intentionality, Alex Grzankowski - Michelle Montague (szerk.) Non-propositional intentionality Oxford University Press. 95-113., 2018
Ambrus Gergely: Kategóriahiba elméletek és a mentális állapotok naturalizálása, Magyar Filozófiai Szemle ( előkészületben), 2019
Kondor Zsuzsanna: Perception and Delusionary Concepts in Science,  Christoph Limbeck-Lilienau, Friedrich Stadler (szerk.),The Philosophy of Perception and Observation. Kirchberg am Wechsel, The Austrian Ludwig Wittgenstein Soc. 118-120., 2017
Ambrus Gergely, Ullmann Tamás: A tudattalan, Magyar Filozófiai Szemle 62/3. 5-9., 2018
Ambrus Gergely Friedrich Stadler (szerk. és bev.): Austrian Philosophy, Magyar Filozófiai Szemle 62/4. p. 222, 2018
Ambrus Gergely: Carnap and Wittgenstein on Psychological Sentences: 1928-1932. Some Further Aspects of the Priority Dispute over Physicalism, Vienna Circle Institute Yearbook 2019, Wien–New York, Springer (megjelenés alatt), 2019
Ambrus Gergely: Schlick on the Meaning of »Good«. Damböck, Ch., Tuboly, A. (szerk.): The Socio-Ethical Dimension of Knowledge: The Mission of Logical Empiricism. Wien–New York, Springer, 2019, Damböck, Ch. (szerk.): The Socio-Ethical Dimension of Knowledge: The Mission of Logical Empiricism. Wien–New York, Springer. (megjelenés alatt), 2019
Bárány Tibor: A narratívák hasznáról és káráról, Műút Portál, 2017
Bárány Tibor: Magasművészet az antinómiák korában, Magyar Filozófiai Szemle 62/1. 130-162., 2018
Kondor Zsuzsa: A reprezentáció fenomenológiája, Bernáth L. – Márton M. (szerk.) Tudomány vagy tapasztalat? A fenomenológia és a naturalizmus szerepe a filozófiai elméletalkotásban, Fakultás Kiadó. 84-103., 2018
Csaba Szummer, Lajos Horváth, Attila Szabó, Ede Frecska, Kristóf Orzói (szerk.): The hyperassociative mind: The psychedelic experience and Merleau-Ponty’s 'wild being'., Journal of Psychedelic Studies 1. 1–10., 2017
Horváth, L., Szummer, C., and Szabo, A.: „Weak phantasy and visionary phantasy: the phenomenological significance of altered states of consciousness., Phenomenology and the Cognitive Sciences, 17/1. 117-129., 2018
Ullmann Tamás: A narratív identitástól a hasadt szubjektumig, Uő: Nyelv, közösség, végesség, identitás. Budapest, L’Harmattan. (megjelenés alatt), 2019
Ullmann Tamás: Kollektív képzetek, nyelvi jelentés és institúció, Socio.hu, 2019
Ullmann Tamás: A fantázia három modellje., Molnár Gábor (szerk.): A fantázia erőterei. L'Harmattan (megjelenés alatt), 2019
Ambrus Gergely: Austrian Identity Theory and Russellian Monism: Schlick, Russell and Chalmers, Magyar Filozófiai Szemle 2019/4. 97-116., 2018
Kondor Zsuzsanna: Perceiving and Organizing the World, A. Benedek Nyíri (Eds.) Image and Metaphor in the New Century, Budapest: Hungarian Academy of Sciences and Budapest University of Technology and Economics. 187-196, 2019
Kondor Zsuzsanna: Neural-based vs. Enactive Approaches to Consciousness and Social Cognition., AVANT. The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard, 2019 (elbírálás alatt), 2019
Farkas Katalin: Objectual knowledge (megjelenés alatt), Jonathan Knowles - Thomas Raleigh (szerk.) New Essays on Acquaintance. Oxford University Press, 2018
Schwendtner Tibor: A német egyetemeszme dilemmái: Heidegger, Jaspers és a humboldti hagyomány, ” In: Ollé János (szerk.) Egyetem. Eszme és valóság, Líceum Kiadó, Eger, 2017
Ambrus Gergely: Schlick and Russellan Monism, Magyar Filozófiai Szemle, 2018
Ambrus Gergely, Ullmann Tamás: A tudattalan, Magyar Filozófiai Szemle, 2018
Ambrus Gergely Friedrich Stadler (szerk. és bev.): Austrian Philosophy, Magyar Filozófiai Szemle, 2018
Ambrus Gergely: Carnap and Wittgenstein on Psychological Sentences: 1928-1932. Some Further Aspects of the Priority Dispute over Physicalism, Vienna Circle Institute Yearbook 2019, Wien–New York, Springer, 2019
Ambrus Gergely: Schlick on the Meaning of »Good«. Damböck, Ch. (szerk.): The Socio-Ethical Dimension of Knowledge: The Mission of Logical Empiricism. Wien–New York, Springer, 2019, Damböck, Ch. (szerk.): The Socio-Ethical Dimension of Knowledge: The Mission of Logical Empiricism. Wien–New York, Springer., 2019
Báraány Tibor: A narratívák hasznáról és káráról, Műút Portál, 2017
Bárány Tibor: Magasművészet az antinómiák korában, Magyar Filozófiai Szemle, 2018
Bárány Tibor: Kiskáté. Kortárs filozófiai kiskönyvtár, Műút-könyvek, Miskolc, 2017
Kondor Zsuzsa: Representation and Extension in Consciousness Studies, . Avant. The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard. 8/1. 209-227., 2018
Kondor Zsuzsa: A reprezentáció fenomenológiája, Bernáth L. – Márton M. (szerk.) Tudomány vagy tapasztalat? A fenomenológia és a naturalizmus szerepe a filozófiai elméletalkotásban, Fakultás Kiadó, 2018
Kondor Zsuzsa: Neural-based vs. Enactive Approaches to Consciousness and Social Cognition., AVANT. Trends in Interdisciplinary Studies, 2017
Csaba Szummer, Lajos Horváth, Attila Szabó, Ede Frecska, Kristóf Orzói (szerk.): The hyperassociative mind: The psychedelic experience and Merleau-Ponty’s 'wild being'., Journal of Psychedelic Studies, 1, 1–10., 2017
Horváth, L., Szummer, C., and Szabo, A.: „Weak phantasy and visionary phantasy: the phenomenological significance of altered states of consciousness., Phenom. Cogn. Sci., 2018
Indries Krisztián, Szummer Csaba: Freud és a felkelő nap országa. A pszichoanalízis Japánban., Budapest, L’Harmattan (megjelenés előtt), 2019
Ullmann Tamás: Les modèles de’inconscient., Studia Phaenomenologica (megjelenés előtt), 2018
Ullmann Tamás: A narratív identitástól a hasadt szubjektumig, Uő: Nyelv, közösség, végesség, identitás. Budapest, L’Harmattan., 2018
Ullmann Tamás: Kollektív képzetek, nyelvi jelentés és institúció, Replika, 2019
Ullmann Tamás: A fantázia három modellje., Molnár Gábor (szerk.): A fantázia erőterei., 2019
Schmal Dániel (vál. ford, előszó): Nicolas Malebranche: Értekezés a természetről és a kegyelemről, Budapest., Gondolat, 2017
Schmal Dániel: Locke és Leibniz a személyes azonosságról., Elpisz. 10/2. 57–72., 2017
Schmal Dániel: Le concept de représentation chez Malebranche et Spinoza., Raffaele Carbone – Chantal Jaquet – Pierre-François Moreau (szerk.): Spinoza–Malebranche: À la croisée des interprétations. Lyon, ENS Éditions. 2018, 91–109, 2017
Ambrus Gergely: Moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban, Magyar Filozófiai Szemle (58/3), 25-45. old, 2014
Ambrus Gergely: Elme és ontológia: Russell útja Brentanótól és Meinongtól a naturalizmus felé, Márton Miklós, Molnár Gábor, Tőzsér János, (szerk.) Megértés, magyarázat, realizmus. Budapest: L’Harmattan, 131-156. old., 2015
Ambrus Gergely: Az ítélet tárgya Russellnál: jelentés-elemzés és leíró pszichológia, Magyar Filozófiai Szemle (59/3), 2015
Bárány Tibor: Intenzionalitás és felcserélhetetlenség: az „egyszerű mondatok” bonyolult problémája, Általános Nyelvészeti Tanulmányok, XXVI. (szerk. Kelemen János). Akadémiai Kiadó, Budapest, 239–278. old., 2014
Farkas Katalin: The Boundaries of the Mental (megjelenés előtt), , in: Amy Kind (ed.) Philosophy of Mind in the Twentieth and Twenty-First Centuries, London, Routledge Press, 2015
Kondor Zsuzsanna: Theoretical Controversies – Terminological Biases: Consciousness Revisited, Studies in Logic Grammar and Rhetoric (54), 143-160. old., 2015
Kondor Zsuzsanna: Do We Have a Visual Mind?, András Benedek, Kristóf Nyíri (szerk.) Beyond Words: Pictures, Parables, Paradoxes. Frankfurt: Peter Lang Verlag, 91-97. old., 2015
Schwendtner Tibor: Wissenschaft als Philosophie. Bemerkungen zum Wissenschaftsbegriff von Wilhelm Szilasi, G. Jean, A. Takács (szerk.) Traces de l’étre. Heidegger en France et en Hongrie, L’Harmattan, Paris, 211-219. old., 2014
Schwendtner Tibor: Önazonosság és praxis Heideggernél, Loboczky János (szerk.) Teória és praxis. Az önformálás filozófiai-etikai dimenziói, EKF Líceum Kiadó, Eger, 75-83. old., 2014
Schwendtner Tibor: Szilasi Vilmos apriori realizmusa, Márton-Molnár-Tőzsér (szerk.): Realizmus, magyarázat, megértés, L'Harmattan, Budapest, 2123-130. old., 2015
Attila Szabo, Lajos Horvath, Csaba Szummer: Phenomenology and altered states of consciousness: a new framework for analysis?, Psychologia Hungarica Caroliensis 2014/2: 7-29 old., 2014
Szummer Csaba: A pszichoanalízis heterogenitása és termékeny homályossága, Márton Miklós, Molnár János, Tőzsér János (szerk.) Megértés, magyarázat, realizmus. Budapest, L’Harmattan, 101-118. old., 2015
Szummer Csaba: A csábítási elmélettől a kokain segítségével a tudattalan hermeneutikájáig - a pszichoanalízis születése, Magyar Filozófiai Szemle (59/3) (megjelenés előtt), 2015
Ullmann Tamás: A másik elme fenomenológiája, Márton Miklós, Tőzsér János (szerk.) Más elmék. Budapest: L’Harmattan (megjelenés előtt), 2015
Schmal Dániel: Visual Perception and the Cartesian Concept of Mind: Descartes and the Camera obscura, Claus Zittel et alii (szerk.) Conflicting Values of Inquiry: Ideologies of Epistemology in Early Modern Europe. Leiden, Brill Publishers. 69–91. old., 2015
Schmal Dániel: Az elme filozófiája a kora újkorban., Budapest, Gondolat., 2015
Ambrus Gergely: Tudományos elmefilozófia. A parallelizmustól a materializmusig., Budapest: L’Harmattan, 319. p., 2015
Ambrus Gergely: Korai analitikus filozófia és fenomenológia, Magyar Filozófiai Szemle, 60, 2016/1. tematikus blokk szerkesztése., 2016
Ambrus Gergely: „Naturalizált kísértetek?, Korunk, 2016/6. 39-49., 2016
Bárány Tibor (szerk.) Zvolenszky Zsófia, Tőzsér János (társzerk.): Metafora, relevancia, jelentés, Loisir Kiadó, Budapest, [236 p.], 2015
Farkas Katalin: Know-how and non-propositional intentionality, Alex Grzankowski - Michelle Montague (szerk.) Non-propositional intentionality Oxford University Press (megjelenés előtt), 2016
Schwendtner Tibro: Autentikus tudomány és nevelő állam. Heidegger ’33-as egyetemi reformtervei, Gedő Éva, Schwendtner, Tibor (szerk.): Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok. L’Harmattan, Budapest. 101-117., 2016
Szummer Csaba: A csábítási elmélettől a tudattalan hermeneutikájáig - a pszichoanalízis születése, Magyar Filozófiai Szemle 60(1). 31-50., 2016
Szummer Csaba: Pszichedelikumok és spiritualitás, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó. 130 p., 2015
Szummer Csaa: A pszichedelikus élmény változatai, PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 3:(2) pp. 12-30., 2015
Ullmann Tamás: A tudattalan modelljei. Fenomenológia, pszichoanalízis és kognitív tudományok, Magyar Filozófiai Szemle 2016/1. 9-30., 2016
Ullmann Tamás: Hogyan működik a tudattalan?, Kellék (55). 143-176., 2016
Kondor Zsuzsanna: Do We Have a Visual Mind?, András Benedek, Kristóf Nyíri (szerk.) Beyond Words: Pictures, Parables, Paradoxes. Frankfurt: Peter Lang Verlag, 91-97., 2015
Bárány Tibor (szerk.) Zvolenszky Zsófia, Tőzsér János (társszerk.): Metafora, relevancia, jelentés, Loisir Kiadó, Budapest, [236 p.], 2015
Schwendtner Tibor: Autentikus tudomány és nevelő állam. Heidegger ’33-as egyetemi reformtervei, Gedő Éva, Schwendtner, Tibor (szerk.): Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok. L’Harmattan, Budapest. 101-117., 2016
Szummer Csaba: A pszichedelikus élmény változatai, Psychologia Hungarica Caroliensis (2). 12-30., 2015
Ambtrus Gergely, Ullmann Tamással (szerk.): Szabadság, Magyar Filozófiai Szemle 60/2 (2016). 1-175., 2016
Ambrus Gergely, Ullmann Tamás: Szabadság, Magyar Filozófiai Szemle 60/2. 5-9, 2016
Ambrus Gergely: Kategóriahiba elméletek és a mentális állapotok naturalizálása, Magyar Filozófiai Szemle ( előkészületben), 2017
Bárány Tibor: Ízlésviták – mi végre? (Peter Kivy: De Gustibus. Arguing about taste and why we do it), Műút Portál, 2017. március 25, 2017
Farkas Katalin: Objectual knowledge (megjelenés alatt), Jonathan Knowles - Thomas Raleigh (szerk.) New Essays on Acquaintance. Oxford University Press, 2017
Farkas Katalin: Virtue epistemology and knowing how, Synthese (elbírálás alatt), 2018
Kondor Zsuzsanna: Perception and Delusionary Concepts in Science,  Christoph Limbeck-Lilienau és Friedrich Stadler (szerk.),The Philosophy of Perception and Observation. Kirchberg am Wechsel, The Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2017
Kondor Zsuzsanna: A virtualitás szerepe a kognitív folyamatokban, Magyar Tudomány 2017/8., 2017
Kondor Zsuzsanna: Representation and Extension in Consciousness Studies, várható megjelenés: in Avant, 2017
Horváth Lajos , Szabó Attila, Szummer Csaba: Weak phantasy and visionary phantasy: The phenomenological significance of altered states of consciousness, Phenomenology and the Cognitive Sciences. 1-13., 2017
Szummer Csaba, Horváth Lajos, Szabó Attila, Frecska Ede, Orzói Kristóf: The hyperassociative mind: The psychedelic experience and Merleau-Ponty’s “wild being”, Journal of Psychedelic Studies1: (2) pp. 1-10., 2017
Ullmann Tamás: Phenomenology of experience and the problem of unconscious., Markus Gabriel – Csaba Olay – Sebastian Ostritsch (szerk.): Welt und Unendlichkeit. Ein deutsch-ungarischer Dialog in memoriam László Tengelyi. Freiburg/München, Karl Alb, 2017
Ullmann Tamás: Képzelet és tudattalan. A fenomenológia és a pszichoanalízis találkozása., Fehér M. István – Lengyel Zsuzsanna Mariann, Kiss Andrea-Laura, Bognár László (szerk.) Imagináció a filozófiában. Budapest, L’Harmattan. 79-105., 2017
Schmal Dániel: A Dioptrika helye a descartes-i filozófiában, in René Descartes, Dioptrika. Ford. Kékedi Bálint, Schmal Dániel, Tóth Zita Veronika. Budapest, Gondolat. 109–119., 2016
Schmal Dániel: A vitalizmus és az öntudatlan percepció problémája a 17. században, Magyar Filozófiai Szemle. 60/3. 79–95., 2016
Schwendtner Tibor: A német egyetemeszme dilemmái: Heidegger, Jaspers és a humboldti hagyomány, ” In: Ollé János (szerk.) Egyetem. Eszme és valóság, Líceum Kiadó, Eger., 2017
Back »