Molecular Mechanisms Underlying the Function of Myosin 16b  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112794
Type K
Principal investigator Nyitrai, Miklós
Title in Hungarian A miozin 16b funckiójának molekuláris mechanizmusai
Title in English Molecular Mechanisms Underlying the Function of Myosin 16b
Keywords in Hungarian fehérje, miozin, aktin, spektroszkópia, mikroszkópia, gyors-kinetika
Keywords in English protein, myosin, actin, spectroscopy, microscopy, rapid kinetics
Discipline
Molecular biology (Council of Medical and Biological Sciences)50 %
Ortelius classification: Molecular design, de novo design
Biophysics (e.g. transport mechanisms, bioenergetics, fluorescence) (Council of Medical and Biological Sciences)30 %
Ortelius classification: Molecular biophysics
General biochemistry and metabolism (Council of Medical and Biological Sciences)20 %
Ortelius classification: Enzimology
Panel Molecular and Structural Biology and Biochemistry
Department or equivalent Institute of Biophysics (University of Pécs)
Participants Barkó, Szilvia
Bódis, Emoke
Bugyi, Beáta
Kengyel, András
Lukács, András
Tóth, Mónika
Varnyuné Kis-Bicskei, Nikolett
Starting date 2015-01-01
Closing date 2019-06-30
Funding (in million HUF) 34.992
FTE (full time equivalent) 7.42
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunk célja a miozin 16 motorfehérje szerkezetének, kinetikájának, interakcióinak és szabályozásának a megismerése volt in vitro körülmények között, izolált rendszerben. Ehhez az N-terminális ankyrin domént, valamint a C-terminális farok domént klónoztuk, expresszáltuk és kidolgoztunk protokollokat a sikeres tisztításukhoz. Az ankyrin domén szerepét a motor funkcióra modell rendszerben vizsgáltuk vázizom és nemizom miozin 2 motor fehérjék felhasználásával. Kimutattuk, hogy az ankyrin domén képes kötődni a motor doménhez és fokozza annak aktin-aktivált ATPáz aktivitását, feltehetőleg az ADP kibocsátás kinetikai lépésének gyorsításán keresztül, ezáltal fontos szerepe lehet a motorfunkció szabályozásában. Szintén igazoltuk és pontosítottuk azt korábbi feltételezést, hogy az ankyrin domén nagy affinitással kötődik a protein foszfatáz katalítikus alegységekhez, viszont csökkenti azok defoszforilációs aktivitását, ezáltal feltehetőleg ezen fehérjék transzportjában játszhat szerepet. Különböző spektroszkópiai módszerekkel karakterizáltuk a miozin 16 farok domén rendezetlen szerkezetét, valamint kimutattuk kötődését az N-terminális ankyrin doménhez. Eredményeink alapján valószínűsíthető, hogy az ankyrin domén a visszahajló farok doménnel kapcsolódva részt vehet egy a funkció szempontjából fontos, kompakt molekulaszerkezet kialakításában. Eredményeink hozzájárulhatnak a miozin 16 alaposabb megismeréséhez, ezáltal az élettani folyamatokban betöltött szerepének tisztázásához.
Results in English
The aim of the project was to describe the structure, kinetics, interactions and regulation of the myosin 16 motor protein in vivo, in isolated systems. Primarily, we cloned and expressed the N-terminal ankyrin domain and the C-terminal tail domain and we developed protocols for the succesful purification. The role of the ankyrin domain was observed in model systems, where we used skeletal- and non-muscle myosin 2 motor proteins. We revealed, that the ankyrin domain binds to the motor domain and enhance the actin-activated ATPase activity, possibly, through the increase of the ADP-release in the kinetic cycle, thus it can play an important role in the regulation of the motor function. We also confirmed and clarified the previous assumption, that the ankyrin domain strongly binds to the protein phosphatase catalytic subunits, but it decreases the dephosphorylation activity, thus it may participate more likely in the transportation of these proteins. We characterized the intrinsically disordered structure of the tail domain using different spectroscopic techniques and we also described an interaction to the N-terminal ankyrin domain. We suppose, that the backfolding of tail domain to the ankyrin domain may participate in the formation of a functionally important compact conformation. Our results contribute to the better understanding of myosin 16, and helps to clarify its role in the physiological processes.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112794
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kengyel A, Bécsi B, Kónya Z, Sellers JR, Erdődi F, Nyitrai M.: Ankyrin domain of myosin 16 influences motor function and decreases protein phosphatase catalytic activity., Eur Biophys J. 44(4): 207–18, 2015
Czimbalek L, Kollár V, Kardos R, Lőrinczy D, Nyitrai M, Hild G: The effect of toxofilin on the structure and dynamics of monomeric actin, FEBS Lett. 589(20 Pt B):3085-9., 2015
Türmer K, Orbán J, Gróf P, Nyitrai M: FASCIN and alpha-actinin can regulate the conformation of actin filaments, Biochim Biophys Acta, General Subjects. 1850(9):1855-61, 2015
Veronika Takács-Kollár, Miklós Nyitrai, Gábor Hild: The effect of mouse twinfilin-1 on the structure and dynamics of monomeric actin, BBA – Proteins and Proteomics, 1864(7):840-, 2016
Szilvia Barkó, Dávid Szatmári, Emőke Bódis, Katalin Türmer, Zoltán Ujfalusi, David Popp, Robert C. Robinson, Miklós Nyitrai: Large-scale purification and in vitro characterization of the assembly of MreB from Leptospira interrogans, BBA – General subjects, 2016
Anikó Osteikoetxea-Molnár, Edina Szabó-Meleg, Eszter Angéla Tóth, Ádám Oszvald, Emese Izsépi, Mariann Kremlitzka, Beáta Biri, László Nyitray, Tamás Bozó, Péter Németh, Miklós Kellermayer, Miklós Nyitrai, János Matkó: The growth determinants and transport properties of tunneling nanotube networks between B lymphocyte, Cellular and Molecular Life Sciences, 73(23):4531-4545, 2016
Veronika Takács-Kollár, Miklós Nyitrai, Gábor Hild: Spectroscopic characterization of the effect of mouse twinfilin-1 on actin filaments at different pH values, J. Photochem. Photobiol. B, 164:276-282, 2016
Kengyel, A., Telek, E., Kónya, Z., Bécsi, B., Erdődi, F. Nyitrai, M.: Interactions and Functions of Myosin 16 Domains, Biophysical Journal, Vol. 112, Issue 3, p267a, 2017
Telek, E., Kengyel, A., Nyitrai, M.: Interactions and Functions of the C-terminal Domain of Myosin 16, MBFT XXVI. Congress, Szeged, Hungary, Aug. 22–25, 2017
Holló A., Vékony Zs., Kengyel, A., Nyitrai, M.: The Effect of Myosin 16 Ankyrin domain on the actomyosin system, MBFT XXVI. Congress, Szeged, Hungary, Aug. 22–25, 2017
Kengyel, A., Telek, E., Kónya, Z., Bécsi, B., Erdődi, F. Nyitrai, M.: Interactions and Functions of Myosin 16 Domains, The 32th European Cytoskeletal Forum Meeting, Helsinki, Finland, Jun. 4 – 8, 2017
Kengyel, A., Telek, E., Kónya, Z., Bécsi, B., Erdődi, F. Nyitrai, M.: Biochemical Characterization of Myosin 16 Domains, Hungarian Molecular Life Sciences, Eger, Hungary, Marc. 30. – Apr. 2, 2017
Kengyel A. (Mentors: Nyitrai, M., Sellers, J.): Investigation of Phosphorylation and Dephosphorylation Processes in the Regulation of Conventional Myosin II and Non-conventional Myosin XVI. PhD thesis., Department of Biophysics, University of Pécs, Medical School, 2017
Holló A. (Mentor: Kengyel, A,): The Effect of Myo16 Ankyrin domain on the actomyosin system. Master's thesis., Department of Biophysics, University of Pécs Medical School, 2017
Henriett Halász, Ali Reza Ghadaksaz, Tamás Madarász, Krisztina Huber, Gábor Harami, Eszter Angéla Tóth, Anikó Osteikoetxea-Molnár, Mihály Kovács, Zsolt Balogi, Miklós Nyitrai, János Matkó and Edina Szabó-Meleg: Live cell superresolution-structured illumination microscopy imaging analysis of the intercellular transport of microvesicles and costimulatory proteins via nanotubes bet, Methods and Applications in Fluorescence, 2018
Dávid Szatmári, Bo Xue, Balakrishnan Kannan, Leslie D. Burtnick, Beáta Bugyi, Miklós Nyitrai, Robert C. Robinson: ATP competes with PIP2 for binding to gelsolin, Plos One, 2018
Nikolett Kis-Bicskei, Bálint Bécsi, Ferenc Erdődi, Robert C. Robinson, Beáta Bugyi, Tamás Huber, Miklós Nyitrai, Gábor Csaba Talián: Tropomyosins Regulate the Severing Activity of Gelsolin in Isoform-Dependent and Independent Manners, Biophysical Journal, 2018
Veronika Takács-Kollár, Miklós Nyitrai, Dénes Lőrinczy, Gábor Hild: Calorimetric characterisation of the toxofilin–G-actin complex, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018
Kengyel A., Telek E., Holló A., Nyitrai, M.: Autoregulatory Functions of Myosin 16 Domains, 47th European Muscle Conference, Budapest, Hungary, Aug 30- Sept 3, 2018
Telek, E., Holló, A., Bécsi, B., Kengyel, A., Erdődi, F., Nyitrai, M.: Binding Properties of the Disordered Myosin 16 Tail Domain, Interdisciplinary Doctoral Conference, Pécs, Hungary, May 17-19, 2018
Holló A., Vékony Zs., Kengyel, A., Nyitrai, M.: The Effect of Myosin 16 Ankyrin domain on the actomyosin system, 48th Membrane-transport Conference, Sümeg, Hungary, May 15-18, 2018
Telek E., Holló A., Bécsi B., Kengyel A., Erdődi F., Nyitrai, M.: Binding properties of the disordered Myo16Tail domain, 62st Annual Meeting of the Biophysical Society, San Francisco, CA, USA, Febr. 17-21, 2018
Kengyel A, Bécsi B, Kónya Z, Sellers JR, Erdődi F, Nyitrai M.: Ankyrin domain of myosin 16 influences motor function and decreases protein phosphatase catalytic activity., Eur Biophys J. 44(4): 207–18, 2015
Back »