Publishing of diaries and correspondence of Géza Csáth, monographic processing of his life work  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112816
Type K
Principal investigator Szajbély, Mihály
Title in Hungarian Csáth Géza naplóinak és levelezésének kiadása, életművének monografikus feldolgozása
Title in English Publishing of diaries and correspondence of Géza Csáth, monographic processing of his life work
Keywords in Hungarian Forráskiadások, esettanulmány, monográfia
Keywords in English Resource publications, case study, monograph
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: Hungarian literature
History (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Social history
Panel Literature
Department or equivalent Department of Communication and Media Studies (University of Szeged)
Participants Molnár, Eszter Edina
Varga, Katalin
Starting date 2014-09-01
Closing date 2019-02-28
Funding (in million HUF) 18.628
FTE (full time equivalent) 8.04
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az 1914. szeptember 1-jén indult és 2019. február 28-án zárult kutatás vállalásai megvalósultak. A cél kettős volt. Egyrészt Csáth Géza naplóinak, emlékiratainak és levelezésének feltárása és kiadásra való előkészítése, másrészt a feltárt adatok birtokában a szerző életéről és műveiről megjelent korábbi kismonográfia (Szajbély Mihály: Csáth Géza. Bp. Gondolat K. 1989) átdolgozása. Bár a projekt az elkészült munkák publikálását nem ígérte, ennek ellenére a már korábban sajtó alá rendezett gimnazistakori naplók („Méla akkord: hínak lábat mosni” Naplófeljegyzések 1897-1904, Bp. Magvető K. – PIM, 2013.) után sikerült megjelentetni a kutatás első és második periódusa során sajtó alá rendezett, 1906 és 1919 keletkezett naplókat és emlékiratokat is. (Úr volt rajtam a vágy. Naplók és feljegyzések 1906–1914, Bp. Magvető. K. 2016.; Sötét örvénybe süllyedek. Naplófeljegyzések és visszaemlékezések 1914-1916, Bp. Magvető K. 2017.) A kutatás harmadik és negyedik periódusa, ill. 2019. febr. 28-án zárult hosszabbítása során megtörtént a levelezés sajtó alá rendezése. Elkészült a korábbi kismonográfiánál háromszor terjedelmesebb, Csáth Géza életét és műveit a teljesség igényével bemutató nagymonográfia, mely várhatóan 2019 őszén jelenik meg a Magvető Kiadónál. A levelezés – terjedelme okán – előreláthatólag e-könyv formájában válik majd a hozzáférhetővé, de egy 20-22 íves válogatás várhatóan ugyancsak megjelenik a Magvető Kiadónál 2019 őszén.
Results in English
A kutatás magyar nyelvű anyagon, magyar nyelven folyt, a pályázat angol nyelvű beadása alól mentességet kaptunk. Így értelemszerűen a részbeszámolókat is magyar nyelven készítettük el , és magyar nyelven készült a záróbeszámoló is. Az 1914. szeptember 1-jén indult és 2019. február 28-án zárult kutatás vállalásai megvalósultak. A cél kettős volt. Egyrészt Csáth Géza naplóinak, emlékiratainak és levelezésének feltárása és kiadásra való előkészítése, másrészt a feltárt adatok birtokában a szerző életéről és műveiről megjelent korábbi kismonográfia (Szajbély Mihály: Csáth Géza. Bp. Gondolat K. 1989) átdolgozása. Bár a projekt az elkészült munkák publikálását nem ígérte, ennek ellenére a már korábban sajtó alá rendezett gimnazistakori naplók („Méla akkord: hínak lábat mosni” Naplófeljegyzések 1897-1904, Bp. Magvető K. – PIM, 2013.) után sikerült megjelentetni a kutatás első és második periódusa során sajtó alá rendezett, 1906 és 1919 keletkezett naplókat és emlékiratokat is. (Úr volt rajtam a vágy. Naplók és feljegyzések 1906–1914, Bp. Magvető. K. 2016.; Sötét örvénybe süllyedek. Naplófeljegyzések és visszaemlékezések 1914-1916, Bp. Magvető K. 2017.) A kutatás harmadik és negyedik periódusa, ill. 2019. febr. 28-án zárult hosszabbítása során megtörtént a levelezés sajtó alá rendezése. Elkészült a korábbi kismonográfiánál háromszor terjedelmesebb, Csáth Géza életét és műveit a teljesség igényével bemutató monográfia.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112816
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szajbély Mihály: Hipochondria, anyagi boldogulás és pszichikus impotencia. Csáth (tév)képzetei, Csáth Géza: Úr volt rajtam a vágy. Naplófeljegyzések és visszaemlékezések 1906-1914, 2016
Molnár Eszter Edina, Szajbély Mihály: Csáth Géza: Úr volt rajtam a vágy. Naplófeljegyzések és visszaemlékezések 1906-1914, --, 2016
Molnár Eszter Edina: Adalékok Csáth Géza Az elmebetegségek pszichikus mechanizmusa című könyvéhez, Imágó, 2018
Molnár Eszter Edina: "főbe lövöm magam, hogy elkerüljem a halálra kínoztatást...": Csáth Géza halálhoz való viszonya az első világháború vonatkozásában, Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914-1918), 2015
Szajbély Mihály: Die vergessene musikalische Studie in deutscher Sprache von Géza Csáth, Übersetzungsereignisse: Kultur, Wissenschaft, Geschichte, 100 Jahre Hungarologie in Berlin. Wien 2018. [Praesens Verlag] 311-321, 2018
Molnár Eszter Edina: Morfium, háború, vallás, Csáth Géza: Sötét örvénybe süllyedek. Naplófeljegyzések és visszaemlékezések 1914-1919, 2017
Molnár Eszter Edina: Félelem, hit és elköteleződés összefüggései és ellentmondásai: Csáth Géza az első világháborúban, E nagy tivornyán : Tanulmányok 1916 mikrotörténelméről, 2017
Molnár Eszter Edina: Énféltések Csáth Géza első világháborús személyes forrásaiban, Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig : Válogatás a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola által, 2014
Molnár Eszter Edina: Csáth Géza tragédiája: Psziché és történelem, Aetas, 2014
Back »