Mobilitás és a népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5-7. században: Változó társadalmak és identitások.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
113157
típus NN
Vezető kutató Vida Tivadar
magyar cím Mobilitás és a népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5-7. században: Változó társadalmak és identitások.
Angol cím Mobility and Population Transformation in the Carpathian Basin of the 5th to 7th Century A.D.: Changing Societies and Identities.
magyar kulcsszavak mobilitás, stabil izotópok, táplálkozás, társadalom, identitás, hunok, gepidák, langobárdok, avarok
angol kulcsszavak Mobility, Stable Isotops, Diet, Society, Identity, Huns, Gepids, Langobards, Avars
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító régészet
Populációbiológia, antropológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)30 %
Ortelius tudományág: Fizikai antropológia
Ásványtan, kőzettan (Komplex Környezettudományi Kollégium)20 %
Ortelius tudományág: Ásványtan
zsűri Régészet
Kutatóhely Régészettudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Boros Józsefné
Hajdu Tamás
Koncz István
László Orsolya
Mende Balázs Gusztáv
Mitcsenkov-Horváth Eszter
Müller Róbert
Ódor János Gábor
PAP Ildikó
Pap Ildikó Katalin
Pásztor Adrien
Rácz Zsófia
Szécsényi-Nagy Anna
Szeniczey Tamás
Wolff Katalin
projekt kezdete 2014-10-01
projekt vége 2019-06-30
aktuális összeg (MFt) 45.178
FTE (kutatóév egyenérték) 21.01
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt keretében Kárpát-medencei 5-7. századi közösségek bioarchaeologiai kutatása folyt. 26 az avar kori elithez tartozó egyed genetikai analízisére került sor a Duna-Tisza közéről (Kunbábony és köre). A populációgenetikai és filogenetikai analízisek eredményei alapján a vizsgált egyének apai (Y-kromoszóma) és anyai (mtDNS) vonalainak kétharmada belső-ázsiai eredetű, ami mutatja, hogy az avarok inkább családi szerveződésben, és nem katonai alakulatként vándoroltak. Az elit rokonsági alapon szerveződött, s az ázsiai vonalak dominanciája 3-5 generáció után is fennmaradt. A mobilitásra és a táplálkozásra irányuló izotóp vizsgálatokat 557 egyén esetében végeztek (Mözs, Szeleste, Keszthely, Hajdúnánás, Kölked, Budakalász). Az 5. sz.-ban megfigyelhetők a továbbélő antik csoportok, és a betelepülők kulturális dominanciája. A különböző stroncium izotóp értékek befogadó közösségekre utalnak, amelyen belül a népek és hagyományok összeolvadtak. Az 5-6. században nagyobb mértékű a mobilitás a Dunántúlon mint a 7. században. Az O izotóp vizsgálat alátámasztotta a Str által meghatározott migrációt. A nitrogén és szén izotóp jelentős változásokat mutatnak a táplálkozásban az 5-6. században, megnőtt a köles fogyasztása. A 7. században kiegyensúlyozottabb, homogénebb a táplálkozás, de társadalmi csoportok között kimutathatók nagyobb különbségek. A régészeti anyag, a temetkezési szokások, az életmód és az étrend eltérései szoros kapcsolatot mutatnak a népesség és a kultúra változásával.
kutatási eredmények (angolul)
In the project we conducted bioarchaeological research on 5-7th-century communities in the Carpathian Basin. 26 members of the early Avar period elite or their immediate entourage were selected for paleogenomic analysis. The results of the analyses showed that two third of their paternal (Y chromosome) and maternal (mtDNA) lines originate from Inner Asia, thus suggests that the Avars migrated as an endogamous group of families, not only as military retinue. The Avar elite was organized on a kinship basis, the Inner Asian lines remained for 3 to 5 generations. We conducted isotopic analyses (Sr, N, C and O) in 557 cases (Mözs, Szeleste, Keszthely, Hajdúnánás, Kölked, Budakalász). In the 5th century isotope results suggest the cohabitation of local, late antique and newly- arriving population groups, comunities attest to deliberate cultural amalgamation, whereas burials of largely different (Sr, O) isotope ratios underline a recipient habitus. In Transdanubia the results suggest larger, group-scale migration during the 5-6th centuries, while for the 7th century mobility on the individual level is characteristic. N and C isotope results suggest significant changes in nutrition during this period. The 5th century sees an increase in millet consumption, that gradually declines in the 6-7th centuries. Differences between certain social groups (age, gender, rank) are visible throughout the analyzed period. Strong correlation between archaeological and isotopic data is visible.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=113157
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Wolff, Katalin: Physical Anthropological Examination of the Individual of Grave no. 740 from the Avar Period Cemetery at Budakalász, T. Vida: Die frühbyzantinische Messingkanne mit Jagdszenen von Budakalász (Ungarn). Institut für Archäologie, Budapest, 2017, 263-266., 2017
Rácz Zsófia - Szeniczey Tamás: Children of the Avars. Children graves of the 6th-8th century cemeteries of Kölked (South-West Hungary), Gligor, M., Kogalniceanu R., Soficaru A. (szerk.) Homines, Funera, Astra": Death and Children from Prehistory to the Middle Ages. Alba Iulia 2017, 45., 2017
Szeniczey T., Marcsik A., Molnár E., Buczkó K., Tokai R., Zádori P., Hajdu T.: Metastatic Bone Cancer Case from the 7th c. AD, Hungary – a Multidisciplinary Approach., Sitdikov, G. (ed.) VII Алексеевские чтения, памяти академиков В.П. Алексеева и Т.И. Алексеевой. Kazany 2017, 72., 2017
Marcsik A., Szeniczey T., Bernert Z., Zádori P., Buczkó K., Dallos Z., Dódony I., Molnár E., Takács-Vellai K., Hajdu T.: Multidisciplinary Paleooncological Research on Ancient Populations in Hungary., Sitdikov, G. (ed.) VII Алексеевские чтения, памяти академиков В.П. Алексеева и Т.И. Алексеевой. Kazany 2017, 68., 2017
Wolff, Katalin: Physical Anthropological Examination of the Individual of Grave no. 740 from the Avar Period Cemetery at Budakalász, T. Vida: Die frühbyzantinische Messingkanne mit Jagdszenen von Budakalász (Ungarn). Institut für Archäologie, Budapest, 2017, 263-266., 2017
Vida Tivadar: Being Avar! A Case Study for Changes in the Social Display of Identity in the Early Avar Period, Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim. Eds. J. Drauschke/K. Kühtreiber/E. Kieslinger/Th. Kühtreiber/G. Scharrer/T. Vida, 2018
Vida Tivadar: To the Inner Asian roots of the Avars, G. Bilavschi,D. Aparaschivei (eds.), Studia mediaevalia Europaea et orientalia: miscellanea in honorem professoris emeriti Victor Spinei oblata. Bucureşti, 2018
Tivadar Vida: „They asked to Be Settled in Pannonia…” A Study on Integration and Acculturation – The Case of the Avars. In: Ádám Bollók, Gergely Csiky, Tivadar Vida (szerk.) Zwischen B, Between Byzantium and the Steppe: Archaeological and Historical Studies in Honour of Csanád Bálint on the Occasion of His 70th Birthday, 2016
Vida Tivadar: Pannonia and the Alpine-Adriatic Region in Late Antiquity., Archeologia Barbarica, 3. (Mantova) 125-138., 2019
Vida Tivadar, Corina Knipper: Mobility and population transformation in the Carpathian Basin between the 5th and the 7th century., Archeologia Barbarica, 3. (Mantova) 120-124., 2019
Knipper, Corina – Koncz, Isvtván – Ódor, János Gábor – Mende, Balázs, Gusztáv – Rácz, Zsófia – Kraus, Sandra – van Gyseghem, Robin – Friedrich, Ronny – Vida, Tivadar: Coalescing traditions—Coalescing people: Community formation in Pannonia after the decline of the Roman Empire., PLoS ONE 15(4): e0231760., 2020
Csáky, Veronika – Gerber, Dániel – Koncz, István – Csiky, Gergely – Mende, Balázs G. – Szeifert, Bea – Egyed, Balázs – Pamjav, Horolma – Marcsik, Antónia – Molnár, Erika – Pálfi, György – Gulyás, András – Kovacsóczy, Bernadett – M. Lezsák, Gabriella – Lőrinczy, Gábor – Szécsényi-Nagy, Anna – Vida, Tivadar: Genetic insights into the social organisation of the Avar period elite in the 7th century AD Carpathian Basin, Scientific Reports 10 : 1 Paper: 948 , 14 p., 2020
Csáky, Veronika – Gerber, Dániel – Koncz, István – Csiky, Gergely – Mende, Balázs G. – Szeifert, Bea – Egyed, Balázs – Marcsik, Antónia – Molnár, Erika – Pálfi, György – Gulyás, András – Kovacsóczy, Bernadett – M. Lezsák, Gabriella – Lőrinczy, Gábor – Szécsényi-Nagy, Anna – Vida, Tivadar: Inner Asian maternal genetic origin of the Avar period nomadic elite in the 7th century AD Carpathian Basin., BioRxiv, 2018
Koncz István: Action and interaction between the Gepids and the Langobards in the sixth century., Vida, Tivadar – Quast, Dieter – Rácz, Zsófia – Koncz, István (Hrsg.): Kollaps – Neuordnung – Kontinuität. Gepiden nach dem Untergang des Hunnenreiches. p. 409-430., 2019
Koncz István: About brooches and networks: Some remarks on the female dress in the 6th-century Pannonia., Rácz, Zsófia – Koncz, István – Gulyás, Bence (eds.): "Hadak útján" - 26th Conference of Young Scholars on the Migration Period. Dissertationes Archaeologicae p. 163-175., 2018
Vida, Tivadar: They asked to be settled in Pannonia...": A study on the integration and acculturation - the case of the avars, Ádám, Bollók; Gergely, Csiky; Tivadar, Vida (eds.), Between Byzantium and the Steppe: Archaeological and Historical Studies in Honour of Csanád Bálint on the Occasion of, 2016
Vida, Tivadar: Case studies to mobility and population transformation in the Carpathian Basin in the 5th to the 7th century AD. New scientific methods: isotopes and genes., Le migrazioni nell’alto medioevo. Atti delle settimane LXVI., Spoleto: Centro Italiano di studi sull' Alto Medioevo. Spoleto, 67-84., 2019
Csáky Veronika, Gerber Dániel, Koncz István, Csiky Gergely, Szeifert Bea, Egyed Balázs, Pamjav Horolma, Mende Balázs Gusztáv, Szécsényi-Nagy Anna, Vida Tivadar: Az avar kori elit eredetének és rokoni szerveződésének paleogenetikai vizsgálata, 29th Conference of young scholars on the migration period, November 15-16, 2019, Budapest) Absztraktkötet. Szerkesztők: Sudár Balázs – Türk Attila, p. 92-95., 2019
Csáky, Veronika, Dániel Gerber, Bea Szeifert, Attila Türk, Balázs G. Mende, Tivadar Vida, Anna Szécsényi-Nagy:: Eastern genetic connections of two nomadic populations in the early medieval Carpathian Basin., Nomadic Empires in Eurasia in Archaeological and Interdisciplinary studies. 16-21. September 2019, Ulan-Ude. p. 175-179., 2019
Vida, Tivadar: Survival of the Gepids in the Tisza region during the Avar period., Gepids after the Fall of the Hun Empire Collapse - Reorganization – Continuity. Tagungsakten der Internationalen Konferenz an der E, Budapest, p. 495-512., 2019
Szeniczey, T., Hajdu, T., Marcsik, A.: Skeletal remains of the Gepid period in the Great Hungarian Plain. Literature review., Gál, Sz. S. (ed.): The talking dead (2). Past and present of biological anthropology. The heritage of Török Aurél’s Oeuvre. Bibliotheca Musei Marisiensis, 2019
Szeniczey, T., Marcsik, A., Ács, Zs. et al.: Hyperostosis frontalis interna in ancient populations from the Carpathian Basin – a possible relationship between lifestyle and risk of development, International Journal of Paleopathology 24, 108–118., 2019
Tivadar Vida: „They asked to Be Settled in Pannonia…” A Study on Integration and Acculturation – The Case of the Avars. In: Ádám Bollók, Gergely Csiky, Tivadar Vida (szerk.) Zwischen B, Budapest, 2016
Koncz István: 568 – A historical date and its archaeological consequences, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 66/2 (2015) 315-340., 2016
Koncz István – Ódor János Gábor: Einfach oder anspruchslos? Über das Punktkreisornament im 6. Jahrhundert andhand dreier Fibeln aus dem Komitat Tolna., Archaeológiai Értesítő 141 (2016) 145-156., 2016
Koncz István – Tóth Zsuzsanna: 6th century ivory game pieces from Mosonszentjános, Dissertationes Archaeologicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös Nominatae Series 3. No. 4 (2016) 161-178., 2016

 

Projekt eseményei

 
2015-07-07 13:22:42
Résztvevők változása
2014-09-29 17:05:59
Résztvevők változása
vissza »