Documents of the Angevin Era XL. (1356)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
113383
Type PUB-F
Principal investigator Rábai, Krisztina
Title in Hungarian Anjou-kori oklevéltár XL. (1356)
Title in English Documents of the Angevin Era XL. (1356)
Keywords in Hungarian oklevelek, középkori történelem, Anjou-dinasztia
Keywords in English charters, medieval history, Angevin-dynasty
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Medieval history
Panel Publications Panel
Department or equivalent Quintus Maximus Kft.
Starting date 2014-08-01
Closing date 2014-10-31
Funding (in million HUF) 0.876
FTE (full time equivalent) 0.20
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kiadandó munka az Anjou-kori oklevéltár sorozat negyvenedik kötete. Elkészültét egy OTKA pályázat (K-72406) támogatta, melynek anyagi keretei nem tették lehetővé az elkészült kötet(ek) kiadását. A megjelenésre váró munka az 1356-os év okleveles anyagának teljességre törekvő feldolgozása. A köteteben található magyar nyelvű tartalmi kivonatok legnagyobb részt a Magyar Nemzeti Levéltár Collectio Diplomatica Hungarica adatbázisában fellelhető oklevelekről készültek, ezen felül külföldi levéltárakban fennmaradt, de magyar vonatkozással bíró oklevelek és olyan elveszett vagy megsemmisült iratok is a kötet anyagát képezik, melyek a fennmaradt okiratok segítségével rekonstruálhatóak, netalán csak kiadott formában maradtak az utókorra. A tartalmi kivonatokat apparatus követi, melyben rögzítésre került az összes szövegformával kapcsolatos archivisztikai és bibliográfiai ismeret, illetve szövegkritikai megjegyzés, valamint egy adott kötet és a sorozat egyes köteteiben található oklevelek közötti kapcsolatok. A kötetet mutató zárja, melyben a személy és helynevek azonosításán túl tárgymutató is található.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Valójában alapkérdésről nem beszélhetünk, csupán egy több éves forrásfeltáró munka eredményét tartalmazó kötet megjelentetéséről van szó.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kiadandó munka önmagában is komoly jelentőséggel bír, hiszen lapjain az 1356-os év teljes okleveles anyaga került rekonstruálásra és vált magyar nyelven olvashatóvá különböző tudományterületek szakemberei és a téma iránt érdeklődők számára. A sorozat egészét, vagyis az Anjou-kori oklevéltár végső célkitűzését tekintve egy újabb, immár a 40. számú kötettel gazdagodhat a kiadvány, így kerülvén közelebb a végcélhoz, vagyis az 1301 és 1387 között kelt teljes - magyar vonatkozással bíró - okleveles anyag feldolgozásához.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az 1980-as években, Kristó Gyula vezetésével indult el az a hatalmas forráskiadó vállalkozás, melynek célja betölteni azt az űrt, mely a hazai történeti kutatást jellemzi a Magyar Királyság 14. századi okleveles anyagának feldolgozása terén. A vállalkozás kezdő dátumaként kitűzött 1301 az utolsó Árpád-házi király halála, a záró dátum a Magyar Királyságot a 14. század jelentős hányadában irányító Anjou-dinasztia utolsó tagjának halála, 1387. Az Anjou-kori oklevéltár sorozat első kötete 1990-ben jelent meg, amelyet azóta számos kötet követett, s ennek köszönhetően napjainkra szinte teljesnek mondható az I. Károly király uralma idején kibocsátott oklevelek feldolgozottsága. A kötetekben található tartalmi kivonatok magyar nyelven íródnak, így téve lehetővé, hogy a korszakkal foglalkozó szakemberek szűk körén kívül minden, a hazája történelme iránt érdeklődő magyar olvasóhoz eljuthasson az a hatalmas ismeretanyag, mely levéltári forrásainkban ránk maradt. A kiadásra váró kötet egyike a Lajos-kor okleveles anyagát feldolgozó köteteknek; benne az 1356-os év teljes fennmaradt, illetve rekonstruálható okleveles anyaga feldolgozásra került. Minden egyes kivonatot jegyzetanyag tesz teljessé, a kötetben található személyek és helyek a névmutatóban kerültek azonosításra, melyhez tárgymutató is társul.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The aim of the present application is the edition of the 40th volume of the series, "Anjou-kori oklevéltár". The completion of this volume was supported by OTKA (Hungarian Scientific Research; K-72406), but the financial background was not satisfactory enough for the publication of the completed volumes. The work - which is waiting for edition - is the elaboration of the diploms from the year 1356. The excerpts of the volume were made from the charters, which can be found in the data base of the Hungarian National Archive, furthermore the work also contains the extracts of some Hungarian-related charters, reserved in different archives abroad; additionaly there are some items, which were reconstructed by the help of other charters or remained only in edited version. The extracts are followed by apparatus, in which readers can find the archivistical and bibliographical knowledge according to the different survived forms of the texts, furtheremore the connections among the charters of a volume and among the diploms of the complete series are recorded. At the end of the volume, there are name- and object indices.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

In fact, there is no fundamental question. The aim is the edition of a volume, which contains the result of a four-years long research project.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The work has a huge significance in itself also, as the archival material of the year 1356 was reconstructed completly and became accessable for scientists of different disciplines and others in Hungarian language on its pages. In the aspect of the complete series of "Anjou-kori oklevéltár", considering its final purpose, the publication of the extracts of every single Hungarian-related charter, date from 1301 until 1387, the editon of the 40th volume would be also beneficial.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

A monumental research-editing enterprise has started in the 1980-ies, under the leadership of Gyula Kristó, which aim is to plug the vacuum on the field of Hungarian medieval historical research, by the elaboration of the archival sources of the 14th century Hungarian Kingdom. The starting point of the task is 1301, when the last member of the Árpád-dynasty died, the closing date is 1387, when the last member of the Anjou-dynasty - rulers of the Kingdom in the 14th century- died. The first volume of the series, "Anjou-kori oklevéltár", was published in 1990 and was followed by several volumes during the last 24 years. Nowadays, we can say, that the elaboration of diploms, dated back the period of Charles I has been completed. Basicaly, the extracts of the series are written in Hungarian, consequently not only a few scientists can use them, but also a wide-ranging group of Hungarian people, inside and beyond our borders, whom we have considered as the primary target group and the natural public of this kind of work: university and school teachers, university students and specialists in the humanities and social sciences (archaeology, linguistics, legal history, military history, the history of the arts, local history, etc.). The present volume, which is the object of the application, worked up the archival material of the year 1356. After every single excerpt, there is a note; at the end of the volume, there is an index of names, where people and places are identified, furthermore an object index is also attached.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázatban vállaltakkal összhangban megtörtént az Anjou-kori oklevéltár XL. kötet kiadása. A teljesítés mindenben megfelel a tervezetnek. A nyomdából kikerült köteteknek a szaktudományt művelő intézetek, tanszékek (ELTE-BTK Történeti Intézet, SZTE-BTK Történeti Intézet, Miskolci Egyetem-BTK Történettudományi Intézet, PTE-BTK Történettudományi Intézet, DE-BTK Történelmi Intézet, PPKE-BTK Történettudományi Intézet, KRE-BTK Történettudományi Intézet, MTA Történettudományi Intézet, MTA Könyvtár) részére való eljuttatása részben megtörtént (az szegedi egyetemi és városi könyvtárba már eljutott a kötet), részben folyamatban van. Emellett eleget tettünk a kötelespéldány szolgáltatásról szóló rendeletben foglaltaknak is. Az OTKA irodához a szakmai beszámoló postázásával egyidejűleg juttatjuk el a szükséges példányt.
Results in English
To correspond with the commitment - we have made -, the volume 'Anjou-kori oklevéltár' 40th volume has already published. The process of sending the published volume to those institutes and departments (ELTE-BTK Történeti Intézet, SZTE-BTK Történeti Intézet, Miskolci Egyetem-BTK Történettudományi Intézet, PTE-BTK Történettudományi Intézet, DE-BTK Történelmi Intézet, PPKE-BTK Történettudományi Intézet, KRE-BTK Történettudományi Intézet, MTA Történettudományi Intézet, MTA Könyvtár), which are involved in historical science, partly has completed, but partly is in progress. Furthermore, we have already accomplished, which is registered in the regulation of liable issue. One volume will be posted to the address of OTKA office with the printed version of the present scientific report.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=113383
Decision
Yes

 

List of publications

 
Rábai Krisztina: Anjou-kori oklevéltár, Szeged, 2014
Back »