Élet és Tudomány - OTKA cikkpályázat sorozat  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
114496
típus PUB-I
Vezető kutató Gózon Ákos
magyar cím Élet és Tudomány - OTKA cikkpályázat sorozat
Angol cím Élet és Tudomány - OTKA art competition series
magyar kulcsszavak kutatás, tudomány, ismeretterjesztés
angol kulcsszavak research, science, dissemination of know ledge
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Régészet
Biológiai fizika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)40 %
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)20 %
Ortelius tudományág: Földrajz
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
projekt kezdete 2015-01-01
projekt vége 2016-01-31
aktuális összeg (MFt) 3.000
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az Élet és Tudomány - OTKA cikkismertető pályázat célja, hogy az OTKA által támogatásban részesített kutatók (bármely kategóriában OTKA nyilvántartási számmal rendelkezők) alapkutatásait megismertesse a szélesebb nyilvánossággal, az Élet és Tudomány ismeretterjesztő hetilap hasábjain. A kutatók számára cikkismertető pályázati felhívást teszünk közzé, arra kérve őket, hogy pályázzanak kutatásaikról szóló, a lap átlagos terjedelmének és hangvételének megfelelő írással, melyben saját eredményeiket közérthetően fogalmazzák meg. A pályázati felhívásra beérkező pályamunkákat egy, az OTKA Iroda és a lap kiadója, a TIT által közösen felkért szakmai zsűri bírálja el, s a díjazottakat a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében hirdetjük ki és ismerjük el ünnepélyes díjkiosztón. Az elbírálásnál ismeretterjesztő szakmai szempontokat helyezünk elsősorban előtérbe, a kutatás tudományos értékét ugyanis (mivel az OTKA már támogatta) adottnak vesszük. Kiemelt bírálati szempontjaink: a kutatás újszerűségének bemutatása a széles közönségnek; ismeretterjesztő stílus, nyelvezet; szerkezeti felépítés; a cikk illusztrációs anyaga. A pályázatra beérkezett írásokat a lap folytatásos sorozat keretében, több hónapon keresztül folyamatosan megjelenteti, szerkesztett formában, OTKA logóval és a kutatás nyilvántartási számával megjelölve. Az OTKÁ-t mint támogatót az Élet és Tudomány az impresszumában is feltünteti.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az Élet és Tudomány - OTKA cikkismertető pályázat alapkérdése, hogy miként lehet az OTKA által már támogatott, tehát tudományos értelemben a legkiválóbbak közé sorolt alapkutatásokat a nagyközönség számára is érthető, figyelemfelkeltő módon közzétenni, népszerűsíteni.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az Élet és Tudomány - OTKA cikkismertető pályázat jelentősége többrétű:
- Immár hagyományos, sok éve futó pályázati forma, amelyben együttműködik a hazai tudományfinanszírozás alapintézménye és a hazai ismeretterjesztő sajtó egyik legrégebbi és legolvasottabb képviselője, a tudománykommunikáció fejlesztése céljából.
- Lehetővé teszi, hogy az OTKA által már kiemelt alapkutatások széles körben ismertté váljanak, így az adófizetők számára tájékoztatást ad a tudományfinanszírozásra fordított összegek sorsáról.
- Bevonja az ismeretterjesztő szerzők körébe az OTKA által támogatott kutatókat, így a tudománynépszerűsítés szakmai (szerzői, szakértői) bázisát szélesíti.
- Sorozat formában rendszeres és speciális, kiemelt megjelenést biztosít az alapkutatásoknak a hazai nyomtatott sajtóban. Ez azért fontos, mert az alapkutatások -- jellegüknél fogva -- általában kevesebb "hír"-rel szolgálnak, mint az alkalmazott vagy technológiai kutatások, így a sajtóba való bekerülésük általában nehezebb, mert az újságírók, szerkesztők nehezebben ismerik fel a kutatásban rejlő hírértéket. A pályázati forma azonban jó figyelemfelkeltő eszköz az alapkutatások iránti érdeklődés felkeltésére.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az Élet és Tudomány - OTKA cikkismertető pályázat célja, hogy az OTKA által támogatásban részesített kutatók (bármely kategóriában OTKA nyilvántartási számmal rendelkezők) alapkutatásait megismertesse a szélesebb nyilvánossággal, az Élet és Tudomány ismeretterjesztő hetilap hasábjain. A kutatók számára cikkismertető pályázati felhívást teszünk közzé, arra kérve őket, hogy pályázzanak kutatásaikról szóló, a lap átlagos terjedelmének és hangvételének megfelelő írással, melyben saját eredményeiket közérthetően fogalmazzák meg. A díjazottakat a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében hirdetjük ki és ismerjük el ünnepélyes díjkiosztón, amely hagyományosan a tudományünnep hivatalos programjában szereplő rendezvény. A pályázatra beérkezett írásokat a lap folytatásos sorozat keretében, több hónapon keresztül folyamatosan megjelenteti, szerkesztett formában.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The aim of the OTKA-ÉT tender is to introduce those basic and experimental reserch projects to the wider public which were
approved and co-financed by OTKA. The articles written by the researchers will be published in Élet és Tudomány, the only
weekly science magazine in Hungary. The call for applications will be announced in Élet és Tudomány and the applications
will be reviewed by senior science writers and leading OTKA experts. The winners will be announced in November 2014, the
award ceremony will be a part of the so called Science Fest in Hungary. All the articles will be published in Élet és
Tudomány.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The most important role of the OTKA-ÉT tender is to introduce the special experimental and basic research projects to the
public in an understandable and popular way.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The OTKA-ÉT tender has been a well known way of science communication in Hungary for many years. It is an example for
the cooperation between a national scientific institution and the scientific media. It makes the best projects in the field of
basic science well known for the public. It improves awareness for scientific results in the public. It assures the presence for
basic science in the printed media for a longer period.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The OTKA-ÉT tender has been a well known way of science communication in Hungary for many years. It is an example for
the cooperation between a national scientific institution and the scientific media. It makes the best projects in the field of
basic science well known for the public. It improves awareness for scientific results in the public. It assures the presence for
basic science in the printed media for a longer period.
Summary and aims of the proposed resesearch for public
The aim of the OTKA-ÉT tender is to introduce those basic and experimental reserch projects to the wider public which were
approved and co-financed by OTKA. The articles written by the researchers will be published in Élet és Tudomány, the only
weekly science magazine in Hungary. The winners will be announced in November 2014, the award ceremony will be a part
of the so called Science Fest in Hungary. All the articles will be published in Élet és Tudomány
.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az OTKA-ÉT cikkpályázatot 2014. nyarán hirdettük meg. Zsűrizés és díjátadás: 2014. október – november folyamán történt. A pályázatra több, mint félszáz, igen magas szakmai színvonalat képviselő pályamunka érkezett. A pályaműveket az Élet és Tudomány illetve az OTKA részéről felkért szakértők bírálták el. A pályázat eredményhirdetése a Tudományünnep rendezvénysorozat keretében, 2014. november végén volt az OTKA Irodán. A pályaművek közzététele sikeresen lezajlott 2014. december – 2015. december 31. között. A kiírásnak megfelelően szigorúan szem előtt tartottuk, hogy olyan kutatók indulhattak ismeretterjesztő cikkekkel, akiknek kutatásait az OTKA illetve az NKFI támogatja vagy korábban támogatta. E tényt a megjelent cikkek mellett feltüntetett logó és a pályázati azonosító szám egyértelművé is tette. A 2014. évi cikkpályázat kapcsán mindösszesen több, mint félszáz tudományos ismeretterjesztő, kutatásismertető, vagy a pályázatot magát bemutató cikk jelent meg az Élet és Tudomány hetilapban, összesen 115 lapoldal terjedelemben, több esetben címlapon is felhívtuk a figyelmet az OTKA pályázati írásunkra. A pályázat időszakában az NKFI / OTKA pályázati támogatás ténye folyamatosan megjelent a lap impresszumában és a konkrét cikkek mellett egyaránt. Az Élet és Tudomány megjelent lapszámaival kapcsolatos kötelespéldány-kötelezettségnek a lap kiadója, a TIT folyamatosan eleget tett.
kutatási eredmények (angolul)
Élet és Tudomány (Life and Science) published a series on Hungarian basic research on the fields of Science and Humanities. The aim of our weekly science magazine is to introduce the main trends and up to date results, so this series served these aims very well. Planned dates were: - the traditional article-competition was announced and advertised: Summer, 2014 - the deadline of the articles: the middle of October 2014 - the publication of the results: the end of November 2014 - the publication of the articles: betweeen December 2014 and 31.12.2015. We managed to keep all these deadlines. With the aid of OTKA we could organize a scientific and science media 'championship': the OTKA-ÉT prize. The tradition of this prize goes back to ages. We invited OTKA-researchers to write popular scientific articles. We published all together 115 pages during one year: those articles, photos and illustrations that were sent to us by those researchers who applied for the Élet és Tudomány-OTKA prize for best popular science publication. We succeeded to publish high-quality articles written by leading Hungarian scientists.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=114496
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bereczki Judit: A manipuláció mesterei, 2015/1, 2015
Tuboly Eszter: Netán a metán is életeket menthet?, 2015/2, 2015
Valkonyné Kelemen Ildikó: Mit mutat a gyümölcslégy kollagénmutációja?, 2015/3, 2015
Németh Zoltán, Salma Imre: Honnan jönnek és hova tartanak?, 2015/6, 2015
Gyarmathy Dorottya: IZÉ, 2015/6, 2015
Juriga Dávid, Molnár Kristóf, Jedlovszky-Hajdú Angéla, Zrínyi Miklós: Molekuláris térhálók, 2015/7, 2015
Szlávicz Eszter: Felgyorsult sejtciklusok nyomában, 2015/7, 2015
Kótyuk Eszter: Miért vagyunk mások?, 2015/7, 2015
Domokos György, Mátyus Norbert, Armando Nuzzo: Vestigia-program, 2015/8, 2015
Sávoly Zoltán, Hrács Krisztina: Talajszennyezésről árulkodó fonálférgek, 2015/9, 2015
Varjú Imre: Trombolízis, 2015/9, 2015
Varga György: Porrá lett jégkorszakok, 2015/10, 2015
Gulyás Attila: Szabályozás és kódolás, 2015/11, 2015
Vizi Márta: Kályhásság - A salzburgi kapcsolat, 2015/11, 2015
Csutora Mária: Az élelmiszer-fogyasztás környezeti hatása, 2015/13, 2015
Trupka Zoltán: Az időskori agy kutatása, 2015/14, 2015
Csippán Péter: Nyájak, állatok, lakomák, 2015/14, 2015
Bódis Erika: Betolakodók a Balatonban, 2015/15, 2015
Farkas Alexandra, Kriska György, Herczeg Tamás, Horváth Gábor: Jég és Föld között, 2015/15, 2015
Farkas Alexandra, Bernáth Balázs, Horváth Gábor: Hol vagyok? Merre tartok?, 2015/20, 2015
Bajomi Bálint: 2015/22, Vége a budapesti zuzmósivatagnak, 2015
Barta András, Farkas Alexandra, Horváth Gábor: Útmutató fénytünemények, 2015/25, 2015
Martinecz Bernadett: Vakuval a koponya alatt, 2015/26, 2015
Vargha Lili: Generációs gazdaságtan, 2015/26, 2015
Balogh János, Fóti Szilvia: Az anyag reinkarnációja, 2015/30, 2015
Márfi-Bacsó Renáta, Magyar Judit: Harcban a lisztharmattal, 2015/29, 2015
Vértesy Gábor: Mi történik az acél belsejében?, 2015/30, 2015
Horváth Gábor, Egri Ádám, Barta András, Farkas Alexandra: Napkővel három lépésben, 2015/32, 2015
Gyenge Norbert, Korsós Marianna, Erdélyi Róbert: A napkitörés előrejelezhetőségének új eszközei, 2015/33, 2015
Gáll Erwin: Temetők a Honfoglalás és az Árpádok korából, 2015/34, 2015
Forgács Gábor: Az érvelés mint lehetséges tudomány, 2015/35, 2015
Hegedüs Ramón, Farkas Alexandra, Horváth Gábor: A napkőhasználat légköroptikai feltételei, 2015/36, 2015
Kuna Ágnes: Pozitívan!, 2015/37, 2015
Trupka Zoltán: Gigantikus gammagyűrű az égbolton, 2015/38, 2015
Gianone András, Klestenitz Tibor: Katolikus nagygyűlések Magyarországon, 2015/38, 2015
Farkas Alexandra, Nehéz Dóra, Horváth Gábor: Napkeresés a Planetáriumban, 2015/44, 2015
Száz Dénes, Farkas Alexandra, Blahó Miklós, Kretzer Balázs, Horváth Gábor: Kristályrejtély, 2015/50, 2015
Bajomi Bálint: Törékeny nádszál a mikroszkóp alatt, 2015/50, 2015
Bernáth Balázs, Farkas Alexandra, Horváth Gábor: Alkonyfény iránytű, 2015/10, 2015
vissza »