The role of micro RNA-21 and cathepsins in delayed preconditioning to acute kidney injury  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
114619
Type SNN
Principal investigator Hamar, Péter
Title in Hungarian A mikro RNS-21 és a catepsinek szerepe akut vesekárosodással szembeni késői prekondicionálásban
Title in English The role of micro RNA-21 and cathepsins in delayed preconditioning to acute kidney injury
Keywords in Hungarian akut vesekárosodás, mikro-RNS, miR-21, katepsinek, késleltetett prekondicionálás
Keywords in English acute kidney injury, micro-RNA, miR-21, cathepsins, delayed precondtitining
Discipline
Biological basis of diseases related to the above (Council of Medical and Biological Sciences)70 %
Nephrology, urology (Council of Medical and Biological Sciences)20 %
Ortelius classification: Nephrology
Medical engineering and technology (Council of Medical and Biological Sciences)10 %
Panel Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology
Department or equivalent Institute of Translational Medicine (Semmelweis University)
Participants Buday, Anna
Bukosza, Éva Nóra
Danics, Lea Orsolya
Kaucsár, Tamás
Révész, Csaba
Róka, Beáta
Schvarcz, Csaba András
Szalay, Csaba Imre
Szénási, Gábor
Starting date 2015-10-01
Closing date 2020-12-31
Funding (in million HUF) 30.636
FTE (full time equivalent) 18.13
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az akut vesekárosodás (AVK) a halálozás egyik fő oka az intenzív terápiás osztályokon, ami kivédhető prekondícionálással, egy széles körben ismert módszerrel mely igazoltan véd az ischemiás-reperfúziós (IR) károsodástól. Bár az LPS-sel kiváltott prekondícionálás pontos pathomechanizmusa nem ismert, úgy gondoljuk, hogy az egér modellünkben jól vizsgálható.
A mikroRNS-ek több jelátviteli út fő szabályozói, ezért szerepüket intenzíven vizsgálják számos kórképben. Korábban leírtuk, hogy a miR-21 expressziója az ischemia és a reperfúzió idejével arányosan nőtt AVK-ban, és leírták, hogy a miR-21 a prekondícionálás egyik fő mediátora. Korábban a Hsp70 és -90 szerepét is kimutattuk prekondícionálásban. A miR-21 antiapoptotikus és gyulldás gátló hatású és szerepet játszik a hősokk válasz szabályozásában is.
A katepszineket gyulladásos sejtek szekretálják, és számos mechanizmussal, pl. kemokinek processzálásával elősegítik a gyulladást. A miR-21 specifikusan gátolhatja egyes katepszinek (B,C,D,H,S) expresszióját, ezért feltételezzük a miR-21-katepszin tengely központi szerepét AVK-ban.
Jelen projekt keretében vizsgáljuk, hogy kiváltható-e a prekondícionálás a katepszinek miR-21 mimikkel, vagy siRNS-sel történő csendesítésével. A katepszineket in vivo molekuláris képalkotással fogjuk megjeleníteni, és LPS-prekondícionálás utáni proteomikai változásokat vagy a katepszin csendesítés terápiás hatását és a vizelettel történő katepszin ürítés biomarker értékét fogjuk vizsgálni. A fő effektorok, mint a miR-21 és a katepszinek AVK-ban játszott szerepének, és az általuk szabályozott interaktív hálózatoknak a megismerése új, hatékonyabb terápiás utakat nyithat az AVK kezelésében.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

1. Milyen a miR-21 és katepszin upreguláció mértéke és jelentősége késői prekondícionálás során akut vesekárosodásban?
2. Szabályozza-e a miR-21 a katepszin expressziót?
3. Kiváltható-e prekondícionálás a miR-21 és a katepszin expresszió befolyásolásával akut vesekárosodásban?
4. Felhasználható-e a vizelet katepszin koncentrációja vagy a veseszövet in vivo molekuláris képalkotással mért katepszin aktivációjának mértéke AVK biomarkerként?
Vizsgálni fogjuk:
1. A katepszinek szerepét az akut vesekárosodás és prekondicionálás gyulladásos folyamataiban.
2. A katepszinek lehetséges szabályozását miR-21-gyel.
3. Az akut vesekárosodás csökkentésének lehetőségét a miR-21 és a katepszin expresszió befolyásolásával
4. A katepszin lehetséges AVK biomarker szerepét in vivo képalkotással és vizelettel történő ürítés mérésével fogjuk meghatározni.
5. Az egér veseszövet és vizelet proteomikai profiljával jellemezzük a miR-21 és katepszin molekuláris jelátviteli útjait prekondícionálásban és vesekárosodásban.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A hipoxiás akut vesekárosodás (AVK) gyakori és jelentős probléma a nefrológiában, ami kiválthat műtét, keringési shock, röntgen kontrasztanyag, invazív kardiológiai beavatkozás vagy vese transzplantáció. A tubulusok epitél sejtjei a legérzékenyebbek hipoxiára, és a reperfúzió után kialakuló gyulladás felerősíti a hipoxiás károsodást.
A mikro RNS-k teljes intracelluláris fehérje hálózatokat szabályozva fontos szerepet játszanak e patológiás folyamatok finomszabályozásában. Saját és mások eredményei szerint ebben a miR-21 kiemelkedő jelentőségű. Az apoptózisban és regerációban részt vevő fehérjéket befolyásolva a miR-21 a prekondícionálás fontos mediátora.
A gyulladásos sejtekből az extracelluláris térbe ürülő katepszinek számos mechanizmussal szabályozzák a gyulladást, pl. a MHC II-vel kiváltott immunválasszal, és számos fehérje, így a TLR receptorok, adhéziós molekulák, és gyulladásos kemokinek processzálásával. Számos katepszin lehet a miR-21 potenciális célfehérjéje. Tehát a miR-21 az ischemiát követő gyulladás „mester regulátora”, és a miR-21-gyel kiváltott prekondícionálás a katepszin hálózat modulálásával jöhet létre.
Legjobb tudásunk szerint nem áll rendelkezésre adat a miRNS-ek katepszin szabályozásáról prekondícionálásban vagy akut vesekárosodásban. A prekondícionálásban és akut vesekárosodásban részt vevő fehérje hálózatokat proteomikával fogjuk vizsgálni, és meghatározzuk a katepszin és a miR-21 expresszió befolyásolásának hatására fellépő proteomikai változásokat ezekben a fehérje hálózatokban. A prekondícionálás akut veseelégtelenség elleni védő-mechanizmusának megértése, és az ischemiával és prekondícionálással aktivált mikroRNS-fehérje hálózatok azonosítása alapot szolgáltathat új diagnosztikus és terápiás eszközök kifejlesztésére.
Az AVK gyakori és súlyos egészségügyi probléma. Jelen pályázat célja a korai diagnózis és hatékony terápia kifejlesztése. A miR-21 és a katepszinek kórélettani szerepét jobban megismerhetjük az expressziójuk befolyásolása révén, ami elvezethet teljesen új terápiák fejlesztéséhez.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Kutatásaink fő célja a vesebetegségek korai diagnózisát és kórélettani alapon történő célzott terápiáját segítő módszerek kidolgozása. Az akut vesekárosodás legfontosabb oka a vese oxigén hiánya. A vesetubulus sejtek a legérzékenyebbek az oxigén hiányára, mert a vizelet összetételének végső kialakításáért felelősek - ami nagyon energiaigényes folyamat. Az oxigén ellátás helyreállítása után a reperfúzió további károsodást okozhat a hipoxiát követő gyulladás révén.
Jelen pályázattal a nemrég azonosított mikroRNS-fehérje hálózatok diagnosztikai és terápiás alkalmazhatóságát tervezzük vizsgálni. A miRNS-ek kis nukleinsavak, amelyek teljes sejten belüli jelátviteli utakat szabályoznak, és ezért nagyon hatékonyak lehetnek terápiás célra. A katepszineket gyulladásos sejtek szekretálják, és fokozzák a gyulladást a vesében. Proteomikai módszerekkel fogjuk vizsgálni azokat a poszt-ischemiás fehérje hálózatokat, amelyeket a miR-21 „mester regulátor” és a katepszinek szabályoznak. A katepszin aktivitást molekuláris képalkotással fogjuk elemezni.
Prekondícionálással a vese ischemia utáni 80 %-os halálozást 80 %-os túlélésre fordítottuk. Ennek háttérében azonosítottunk néhány miRNS és fehérje molekulát, amelyek fontos tagjai az akut vesekárosodásban megsérült szabályozó hálózatoknak. Mi voltunk az elsők, akik kis nukleinsav terápiát alkalmaztunk a vesében. Szlován partnereink pedig a cisztein-katepszin kutatás úttörői. A jelen kutatás célja, hogy jobban megértsük ezeknek a molekuláknak a szerepét, lehetővé téve az akut oxigén hiányt követő vesekárosodás hatékonyabb korai felismerését, megelőzését, gyógyítását.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Acute kidney injury (AKI) is a leading cause of death at the intensive care units that can be prevented by preconditioning, a widely known protective measure in IR. Although exact pathomechanisms of LPS-induced preconditioning to AKI are not clear, we believe they can be delineated in our mouse model.
MicroRNAs (miRs) have emerged as major regulators of numerous signaling pathways and therefore their role in pathologic processes is intensively examined. We have found recently that the expression of miR-21 increased with ischemia duration and with reperfusion time in AKI, suggesting that MiR21 is an important mediator of preconditioning. Furthermore, we demonstrated recently a role of Hsp70 and Hsp90 in preconditioning. MiR21 is anti-apoptotic, targeting FAS and may be involved in regulation of the heat shock response.
Cathepsins are secreted by inflammatory cells and promote inflammation by numerous mechanisms including chemokine processing. MiR-21 can target cathepsins (B,C,D,H,S), suggesting that Mir-21-cathepsin axis may have a central role in AKI.
We will investigate if preconditioning could be simulated by cathepsin knockdown with miR-21 mimic or cathepsin-targeting siRNA. Cathepsins will be imaged in vivo and proteomic changes due to LPS preconditioning or cathepsin inhibitory therapies will be analyzed. The biomarker value of urinary cathepsin excretion will be evaluated.
By better understanding of the role of key effectors in AKI such as miR-21 and cathepsins and the interacting network they regulate may pave new ways to more effective therapeutic strategies to AKI.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

1.What is the magnitude and relevance of miR-21 and cathepsin upregulation during delayed preconditioning to acute kidney injury ?
2.Does miR-21 regulate cathepsin expression levels?
3.Can manipulation of miR-21 and/or cathepsin expression achieve preconditioning of the kidney to AKI?
4.Can cathepsins in the urine or cathepsin imaging of the renal tissue serve as biomarkers of AKI ?
We will examine:
1.The role of cathepsins during the inflammatory processes of acute kidney injury
2.Identify possible regulation of cathepsins by miR-21
3.Ameliorate acute kidney injury by influencing miR-21 and/or cathepsin expression
4.Determine in vivo cathepsin imaging and urinary excretion as potential AKI biomarkers
5.The proteomic profile of mouse kidney tissue and mouse urinary proteome to characterize downstream molecular pathways of miR-21 and cathepsin in preconditioning and AKI.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Hypoxic acute kidney injury (AKI) is a common and significant problem in nephrology often induced by surgery, circulatory shock, X-ray contrast material, invasive cardiology or kidney transplantation. Tubular epithelial cells are most sensitive to hypoxia, and inflammation during reperfusion significantly augments hypoxic damage.
Micro RNAs regulating entire intra-cellular protein networks have a major role in the delicate regulation of such pathologic processes. MiR- 21 seems to be of primary importance according to recent data from us and others. Targeting proteins involved in apoptosis and regeneration, miR-21 is an important mediator of preconditioning.
Cathepsins released into the extracellular space by inflammatory cells regulate inflammation by numerous mechanisms including MHC II mediated immune response, and processing numerous proteins such as TLR receptors, adhesion molecules and inflammatory chemokines. Several cathepsins have been listed as potential targets of miR-21. Thus, miR-21 may be a master regulator of the inflammatory processes following ischemia, and miR-21-mediated preconditioning may be achieved by the modulation of the cathepsin network.
To our best knowledge there is no data available about the role of miRNA regulation of cathepsins in preconditioning or acute kidney injury. We will study the protein network involved in preconditioning and acute kidney injury by proteomics and evaluate proteomic changes due to perturbing this network by influencing miR-21 and cathepsin expression. Understanding the protective mechanisms of preconditioning against acute kidney injury and identification of the miRNA-protein network activated during ischemia and preconditioning may provide grounds for the development of novel diagnostic and therapeutic tools.
AKI is a frequent and severe health issue. The present application intends to support early diagnosis and effective therapy. By influencing their expression, we could gain a better insight into the pathophysiologic role of miRNA-21 and cathepsins allowing the establishment of entirely new therapies.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Our major goal is to develop tools for early diagnosis and pathophysiology based targeted therapy of renal disorders. Renal oxygen deficiency is one of the most important causes of acute kidney damage. Tubular cells of the kidney are the most sensitive to the lack of oxygen because they are responsible for the final formation of urine – a very energy demanding process. Following restoration of oxygen supply reperfusion injury can cause further damage due to inflammation of the kidney.
In the present proposal we aim to examine the diagnostic/therapeutic potentials of recently identified microRNA (miRNA) – protein network. MiRNAs are small nucleic acids regulating entire intracellular molecular cascades and thus may be very effective in therapy. Cathepsins are secreted by inflammatory cells and promote inflammation of the post-ischemic kidney. We will investigate the post-ischemic protein network by proteomics controlled by the master regulator micro RNA (miR-21) and different cathepsins. We will also analyze cathepsin activity by in vivo molecular imaging.
We could revert 80% death to 80% survival after renal ischemia by preconditioning. In the background we identified some microRNA and protein molecules, which are important members of the regulatory network damaged in acute kidney injury. We were first to apply small nucleic acid therapy to the kidney and have pioneered cysteine cathepsin research. The aim of the present research is to better understand the role of these molecules, enabling earlier diagnosis and better prevention or treatment of renal damage following acute oxygen deprivation.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Korábbi OTKA kutatásaink során bemutattuk az endotoxin (LPS) előkezelés vese akut (ischemiás) károsodásával szemben kifejtett védő hatását (késői prekondicionálás). Jelen, OTKA kutatásaink ezen védő hatás mechanizmusainak megismerésére irányult. Laborunkban beállítottuk az endotoxin (LPS) egér modellt, valamint közöltük a vese akut károsodásának biomarkerével (NGAL) kapcsolatos megfigyeléseinket, ami segített jelen kutatásban a vese-károsodás mértékének gyors, érzékeny és specifikus nyomon követésében. Az LPS kezelt egerek veseszövet mintáiból a kathepsin aktivitás alapján a legnagyobb különbséget mutató minták proteomikai (MS) vizsgálata után a több mint kétszeres expresszió növekedést vagy csökkenést mutató fehérjéket vizsgáltuk. Útvonal analízis segítségével az akut fázis fehérjék expresszió változása volt a legkifejezettebb amit a vese-minták qPCR vizsgálatával is verifikáltunk. Az akut fázis fehérjék vesében történő expressziója meglepő, bár korábbi irodalmi adatok alátámasztják ezen megfigyelésünket. A cathepsin fehérjék expresszió változását is megerősítette a MS vizsgálat. Mikro RNS (miRNS) mikro-array (miArray) vizsgálattal számos új miRNS részvételét azonosítottuk az LPS indukálta vese prekondicionálásban. Ezen eredmények egy részét sikerült qPCR-el validálni. A vese ischemiás károsodásában korábban leírt miR-ek (21, 146) mellett új miR-eket azonosítottunk.
Results in English
The role of micro RNA-21 and cathepsins in the late preconditioning against acute kidney injury During our former OTKA research we have demonstrated the protective effects of endotoxin (LPS) pretreatment against the acute (ischemic) kidney injury (late preconditioning). The aim of the present OTKA research was to understand the mechanisms of this protective effect. First, we set up the LPS mouse model. Also, we reported specifications of a biomarker: NGAL, which helped the present studies to quickly, sensitively and specifically follow the extent of kidney injury. Kidney tissue samples of LPS treated mice with the largest difference in cathepsin activity a proteomic study (MS) was carried out and proteins with > 2-fold expression increase or decrease were further investigated. Pathway analysis demonstrated that the expression change of acute phase proteins was the most pronounced and this was verified with qPCR studies of the kidney samples. The expression of the acute phase proteins in the kidney was surprising, however former literature data support our observations. The changes in expression of cathepsin proteins were also confirmed by the MS study. We detected the involvement of numerous miRNAs in LPS-induced kidney preconditioning with Mikro RNa (miRNa) mikro-array (miArray). Several of these miRNAs were validated with qPCR. New miRs were identified in addition to the formerly described miRs (21, 146) in kidney ischemic injury.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=114619
Decision
Yes

 

List of publications

 
Révész, Cs.; Wasik, A.A.; Godó, M.; Tod, P.; Lehtonen, S.; Szénási, G.; Hamar, P.: Cold Saline Perfusion before Ischemia-Reperfusion Is Harmful to the Kidney and Is Associated with the Loss of Ezrin, a Cytoskeletal Protein, in Rats., Biomedicines 2021, 9, 30., 2021
Róka Beáta, Tod Pál, Kaucsár Tamás, Vizovišek Matej, Vidmar Robert, Turk Boris, Fonović Marko, Szénási Gábor, Hamar Péter: The Acute Phase Response Is a Prominent Renal Proteome Change in Sepsis in Mice, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 21: (1) 200, 2020
Tod P, Bukosza EN, Róka B, Kaucsár T, Fintha A, Krenács T, Szénási G, Hamar P: Post-Ischemic Renal Fibrosis Progression Is Halted by Delayed Contralateral Nephrectomy: The Involvement of Macrophage Activation, Int J Mol Sci.;21(11):3825. doi: 10.3390/ijms21113825., 2020
Tod P, Róka B, Kaucsár T, Szatmári K, Vizovišek M, Vidmar R, Fonovič M, Szénási G, Hamar P: Time-Dependent miRNA Profile during Septic Acute Kidney Injury in Mice, Int J Mol Sci.;21(15):5316., 2020
Bukosza EN, Kornauth C, Hummel K, Schachner H, Huttary N, Krieger S, Nöbauer K, Oszwald A, Razzazi Fazeli E, Kratochwill K, Aufricht C, Szénási G, Hamar P, Gebeshuber CA: ECM Characterization Reveals a Massive Activation of Acute Phase Response during FSGS, Int J Mol Sci.;21(6):2095., 2020
Nagy CT, Koncsos G, Varga ZV, Baranyai T, Tuza S, Kassai F, Ernyey AJ, Gyertyán I, Király K, Oláh A, Radovits T, Merkely B, Bukosza N, Szénási G, Hamar P, Mathé D, Szigeti K, Pelyhe C, Jelemenský M, Onódi Z, Helyes Z, Schulz R, Giricz Z, Ferdinandy P.: Selegiline reduces adiposity induced by high-fat, high-sucrose diet in male rats., Br J Pharmacol, 2018
Bukosza, E.N., Kaucsár, T., Godó, M., Lajtár, E., Tod, P., Koncsos, G., Varga, V.Z., Baranyai, T., Nguyen, M.T., Schachner, H., Sőti, C., Ferdinandy, P., Giricz, Z., Szénási, G., Hamar, P.: Glomerular Collagen Deposition and Lipocalin-2 Expression Are Early Signs of Renal Injury in Prediabetic Obese Rats, INT J MOL SCI. (2019); pii: E4266, 2019
Baska F, Sipos A, Őrfi Z, Nemes Z, Dobos J, Szántai-Kis Cs, Szabó E, Szénási G, Dézsi L, Hamar P, Cserepes M. T., Tóvári J, Garamvölgyi R, Krekó M, Őrfi L.: Discovery and development of extreme selective inhibitors of the ITD and D835Y mutant FLT3 kinases, EUR J OF MED CHEM; Paper: 111710, 2019
Péter Hamar, Tamás Kaucsár, Pál Tod, Beáta Róka, Mária Godó, Henrietta Sárközy, Norbert Kiss, Gábor Szénási: The lncRNA profile in control and ischemically injured kidneys of old mice, FASEB JOURNAL 33: (1) p. lb1-872.4., 2019
Kaucsar T, Godo M, Revesz C, Kovacs M, Mocsai A, Kiss N, Albert M, Krenacs T, Szenasi G, Hamar P: Urine/Plasma Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin Ratio Is a Sensitive and Specific Marker of Subclinical Acute Kidney Injury in Mice, PLOS ONE 11: (1), 2016
Szalay CI, Erdelyi K, Kokeny G, Lajtar E, Godo M, Revesz C, Kaucsar T, Kiss N, Sarkozy M, Csont T, Krenacs T, Szenasi G, Pacher P, Hamar P: Oxidative/Nitrative Stress and Inflammation Drive Progression of Doxorubicin-Induced Renal Fibrosis in Rats as Revealed by Comparing a Normal and a Fibrosis-Resistant Rat Strain, PLOS ONE 10: (6), 2015
Kölling M, Kaucsar T, Schauerte C, Hübner A, Dettling A, Park JK, Busch M, Wulff X, Meier M, Scherf K, Bukosza N, Szénási G, Godó M, Sharma A, Heuser M, Hamar P, Bang C, Haller H, Thum T, Lorenzen JM.: Therapeutic miR-21 Silencing Ameliorates Diabetic Kidney Disease in Mice., Mol Ther, 2017
Wittrup A, Ai A, Liu X, Hamar P, Trifonova R, Charisse K, Manoharan M, Kirchhausen T, Lieberman J: Visualizing lipid-formulated siRNA release from endosomes and target gene knockdown, NAT BIOTECHNOL 33: (8) 870-+, 2015
Gilboa-Geffen A, Hamar P, Le MTN, Wheeler LA, Trifonova R, Petrocca F, Wittrup A, Lieberman J: Gene Knockdown by EpCAM Aptamer – siRNA Chimeras Suppresses Epithelial Breast Cancers and Their Tumor-Initiating Cells, MOL CANCER THER 14: (10) 1, 2015
Kaucsar T, Godo M, Revesz C, Kovacs M, Mocsai A, Kiss N, Albert M, Krenacs T, Szenasi G, Hamar P: Urine/Plasma Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin Ratio Is a Sensitive and Specific Marker of Subclinical Acute Kidney Injury in Mice, PLOS ONE 11: (1) , 2016
Gilboa-Geffen A, Hamar P, Le MTN, Wheeler LA, Trifonova R, Petrocca F, Wittrup A, Lieberman J: Gene Knockdown by EpCAM Aptamer – siRNA Chimeras Suppresses Epithelial Breast Cancers and Their Tumor-Initiating Cells, MOL CANCER THER 14: (10) 1, 2015
Szalay CI, Erdelyi K, Kokeny G, Lajtar E, Godo M, Revesz C, Kaucsar T, Kiss N, Sarkozy M, Csont T, Krenacs T, Szenasi G, Pacher P, Hamar P: Oxidative/Nitrative Stress and Inflammation Drive Progression of Doxorubicin-Induced Renal Fibrosis in Rats as Revealed by Comparing a Normal and a Fibrosis-Resistant Rat Strain, PLOS ONE 10: (6) , 2015
Wittrup A, Ai A, Liu X, Hamar P, Trifonova R, Charisse K, Manoharan M, Kirchhausen T, Lieberman J: Visualizing lipid-formulated siRNA release from endosomes and target gene knockdown, NAT BIOTECHNOL 33: (8) 870-+, 2015
Koncsos G, Varga ZV, Baranyai T, Boengler K, Rohrbach S, Li L, Schluter KD, Schreckenberg R, Radovits T, Oláh A, Mátyás C, Lux Á, Al-Khrasani M, Komlódi T, Bukosza N, Máthé D, Deres L, Barteková M, Rajtík T, Adameová A, Szigeti K, Hamar P, Helyes Z, Tretter L, Pacher P, Merkely B, Giricz Z, Schulz R, Ferdinandy P.: Diastolic dysfunction in prediabetic male rats: role of mitochondrial oxidative stress., Am J Physiol Heart Circ Physiol, 2016
Hamar P, Kerjaschki D.: Blood capillary rarefaction and lymphatic capillary neoangiogenesis are key contributors to renal allograft fibrosis in an ACE inhibition rat model., Am J Physiol Heart Circ Physiol., 2016
Lorenzen J, Kölling M, Kaucsar T, Schauerte C, Hübner A, Dettling A, Park JK, Busch M, Wulff X, Meier M, Scherf K, Bukosza N, Szénási G, Godó M, Sharma A, Heuser M, Hamar P, Bang C, Haller H, Thum T: Therapeutic miR-21 silencing ameliorates diabetic kidney disease in mice, Molecular Therapy, 2016
Hosszu A, Antal Zs, Hodrea J, Koszegi S, Lenart L, Banki NF, Wagner L, Denes A, Hamar P, Vannay A, Degrell P, Szabo AJ, Fekete A: Sigma-1R agonism is protective against renal ischemia/reperfusion injury, J Am Soc Nephrol, 2016
Gasparics Á, Kökény G, Fintha A, Bencs R, Mózes MM, Ágoston EI, Buday A, Ivics Z, Hamar P, Győrffy B, Rosivall L, Sebe A: Alterations in SCAI Expression during Cell Plasticity, Fibrosis and Cancer., Pathol Oncol Res, 2017
Kölling M, Kaucsar T, Schauerte C, Hübner A, Dettling A, Park JK, Busch M, Wulff X, Meier M, Scherf K, Bukosza N, Szénási G, Godó M, Sharma A, Heuser M, Hamar P, Bang C, Haller H, Thum T, Lorenzen JM.: Therapeutic miR-21 Silencing Ameliorates Diabetic Kidney Disease in Mice., Mol Ther, 2017
Gasparics Á, Kökény G, Fintha A, Bencs R, Mózes MM, Ágoston EI, Buday A, Ivics Z, Hamar P, Győrffy B, Rosivall L, Sebe A: Alterations in SCAI Expression during Cell Plasticity, Fibrosis and Cancer., Pathol Oncol Res, 2018
Kölling M, Kaucsar T, Schauerte C, Hübner A, Dettling A, Park JK, Busch M, Wulff X, Meier M, Scherf K, Bukosza N, Szénási G, Godó M, Sharma A, Heuser M, Hamar P, Bang C, Haller H, Thum T, Lorenzen JM.: Therapeutic miR-21 Silencing Ameliorates Diabetic Kidney Disease in Mice., Mol Ther, 2017
Hosszu A, Antal Zs, Hodrea J, Koszegi S, Lenart L, Banki NF, Wagner L, Denes A, Hamar P, Vannay A, Degrell P, Szabo AJ, Fekete A: Sigma-1R agonism is protective against renal ischemia/reperfusion injury, J Am Soc Nephrol, 2016
Gasparics Á, Kökény G, Fintha A, Bencs R, Mózes MM, Ágoston EI, Buday A, Ivics Z, Hamar P, Győrffy B, Rosivall L, Sebe A: Alterations in SCAI Expression during Cell Plasticity, Fibrosis and Cancer., Pathol Oncol Res, 2018

 

Events of the project

 
2017-12-21 07:34:51
Résztvevők változása
Back »