A problémamegoldó képesség komponens képességeinek feltérképezése és fejlesztése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
115497
típus K
Vezető kutató Molnár Gyöngyvér
magyar cím A problémamegoldó képesség komponens képességeinek feltérképezése és fejlesztése
Angol cím Defining and enhancing the component skills of problem solving
magyar kulcsszavak problémamegoldás, komponens képességek, technológia alapú újgenerációs pedagógiai értékelés
angol kulcsszavak problem-solving, compontent skills, technology-based new generation educational assessment
megadott besorolás
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Neveléstudomány
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Neveléstudományi Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Csapó Beno
projekt kezdete 2015-10-01
projekt vége 2019-09-30
aktuális összeg (MFt) 14.208
FTE (kutatóév egyenérték) 1.70
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projektben sikeresen kidolgoztunk egy tág életkori intervallumban alkalmazható, a technológia adta lehetőségeket teljes mértékben kihasználó harmadik generációs, azonnali visszacsatolást biztosító interaktív problémamegoldó gondolkodás mérésére alkalmas értékelő rendszert. Elkészült a rendszer több nyelvre (pl.: kínai, arab) történő adaptációja, megvalósult azok kipróbálása. A feladatbank alapú rendszer többször, nagy mintán történő alkalmazásával nemcsak hazai, hanem nemzetközi kontextusban is feltérképeztük a diákok dinamikusan változó környezetben történő problémamegoldó képességének fejlődését és a fejlődését leginkább meghatározó tényezőket. Utóbbi munka számos második és harmadik generációs online teszt kidolgozását is követelte, amelyek egy részénél (pl. internetes információkeresési hatékonyság, kollaboratív problémamegoldó képesség teszt) a mérés-értékelés terén teljesen új és innovatív technológiai megoldásokat is alkalmaztunk, csakúgy, mint a diákok által alkalmazott problémamegoldó stratégiák feltérképezése során (egy új matematikai modellt és eljárást dolgozunk ki a logfilék elemezhető formára hozására, majd a transzformált adatbázison mintakeresésen alapuló innovatív eljárásokat alkalmaztunk). A kutatási eredmények alapján a sikerességet kultúra függetlenül egyértelműen leginkább meghatározó kognitív képességre, az induktív gondolkodás fejlesztésére kidolgoztunk egy számítógép-alapú fejlesztő programot, aminek hatásvizsgálatára nemzetközi szinten került sor.
kutatási eredmények (angolul)
A third-generation assessment system measuring interactive problem-solving on a wide age range was successfully developed. The system fully exploits technology and gives instant feedback. Adaptations of the system into several languages (e.g, Chinese and Arabic) were made and their testing has been carried out. Multiple, large-scale applications of the item bank-based system resulted in mapping both in national and international contexts the development of students’ problem-solving skills in a dynamically changing environment together with its component skills. Detecting the component skills of problem solving required the development of numerous second- and third-generation online tests, part of which (for example, online information-search efficiency and collaborative problem-solving tests) brought about the invention and implementation of brand new, innovative technological applications in the field of assessment. Similarly, while mapping the problem-solving strategies applied by the students, innovative methods based on pattern-seeking were employed on the transformed data base after a new mathematical model and method had been devised for creating analysable log files. Based on the research results, to develop inductive reasoning, which had proved to be the ability clearly determining the success regardless of cultural background, a computer-based development programme was created, the examination of the effect of which was administered in an international context.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115497
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Molnár, Gy. & Csapó, B.: Separating the Disciplinary, Application and Reasoning Dimensions of Learning: the Power of Technology-Based Assessment, Springer, Submitted manuscript, 2020
Péter-Szarka, Sz., Gyarmathy, É., Klein, B., Kovács, K., Kövi, Zs., Molnár, Gy., Puskásné Kiss, J., & Pásztor, A: A tehetségazonosítás folyamata, mérőeszközei és eredményei a Magyar Templeton Programban., Géniusz Műhely Kiadványok. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége., 2017
Wu, Hao; Kambeyo, Linus; Molnár Gyöngyvér: The feasibility and reliability of computer-based assessment of inductive reasoning in Namibia and China: A comparison study, D. Molnár Éva és Vígh Tibor (szerk.): XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program és absztraktkötet. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 91. o., 2017
Molnár Gyöngyvér: The effectiveness of different exploration strategies in complex problem solving environments: log file analyses, In: Molnár G, Bús E (szerk.) PÉK 2016. CEA 2016. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2016. pp. 77., 2016
Pásztor Attila, Molnár Gyöngyvér: Online assessment of inductive reasoning at primary school entrance, In: Molnár G, Bús E (szerk.) PÉK 2016. CEA 2016. Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, 2016. pp. 75., 2016
Molnár Gyöngyvér: Problémamegoldó stratégiák és azok változása: logfile-és látensprofil-elemzések, In Zsolnai A, Kasik L (szerk.) A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. ONK: Program és absztraktkötet. Szeged: SZTE Nevtud Int; MTA PedBiz, pp. 309., 2016
Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő: A felsőoktatási tanulmányi alkalmasság vizsgálata: elmélet, megvalósítás, főbb eredmények, In: D. Molnár É, Vígh T (szerk.) 15th Conference on Educational Assessment. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2017. pp. 20., 2017
Molnár Gyöngyvér, Magyar Andrea, Nagy József: Developing word-recognition skills by integrated assessment and instructional system, In: D. Molnár Éva, Vígh Tibor (szerk.) 15th Conference on Educational Assessment. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2017. pp. 43., 2017
Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő: Technology-based diagnostic assessments for identifying early learning difficulties in mathematics, Fritz-Stratmann, A., Räsänen, P. and Haase, V. (Eds.): International Handbook of Mathematical Learning Difficulties. Springer, In Press., 2018
Attila Pásztor, Sirkku Kupiainen, Risto Hotulainen, Gyöngyvér Molnár, Benő Csapó: Comparing Finnish and Hungarian fourth grade students' inductive reasoning skills, In: 9th Biennial Conference of EARLI SIG 1: Assessment and evaluation: Assessment & Learning Analytics. Helsinki, Finnország, 2018.08.29-2018.08.31. Kiadvány: 2018. Paper A_1_3. , 2018
Benő Csapó, Gyöngyvér Molnár, Attila Pásztor: Predictive validity of technology-based school-readiness assessments, In: 9th Biennial Conference of EARLI SIG 1: Assessment and evaluation: Assessment & Learning Analytics. Helsinki, Finnország, 2018.08.29-2018.08.31. Kiadvány: 2018. Paper G_2_1. , 2018
Gyöngyvér Molnár, Hao Wu: Cross-national gender differences in complex problem solving: A comparison study between China and Hungary, In: 9th Biennial Conference of EARLI SIG 1: Assessment and evaluation: Assessment & Learning Analytics. Helsinki, Finnország, 2018.08.29-2018.08.31. Kiadvány: 2018. Paper E_2_1. , 2018
Hao Wu, Gyöngyvér Molnár: Computer-Based Assessment of Chinese Students’ Component Skills of Problem Solving: A Pilot Study, INT J INF EDU TECHNOL 8: (5) pp. 381-386., 2018
Hao Wu, Gyöngyvér Molnár: Interactive problem solving: Assessment and relations to combinatirial and inductive reasoning, J PSYCHOL EDUC RES 26: (1) pp. 90-105., 2018
Hao Wu, Gyöngyvér Molnár: The role of inductive reasoning and combinatorial reasoning in complex problem solving: A comparison study between China and Hungary, In: Vidákovich T, Fűz N (szerk.) PÉK 2018 [CEA 2018] : Program és összefoglalók [Programme and abstracts]. Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, 2018. pp. 101., 2018
Hao Wu, Gyöngyvér Molnár: Inductive reasoning and combinatorial reasoning as component skills of complex problem solving: Analyses in European and Asian context, In: 9th Biennial Conference of EARLI SIG 1: Assessment and evaluation: Assessment & Learning Analytics. Helsinki, Finnország, 2018.08.29-2018.08.31. Kiadvány: 2018. Paper E_2_2. , 2018
Mojahed Mousa, Gyöngyvér Molnár: Assessing the 2nd & 3rd years pupils' inductive reasoning by introducing computer-based testing in Palestine, In: 9th Biennial Conference of EARLI SIG 1: Assessment and evaluation: Assessment & Learning Analytics. Helsinki, Finnország, 2018.08.29-2018.08.31. Kiadvány: 2018. Paper G_2_4. , 2018
Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő: The Efficacy and Development of Students' Problem-Solving Strategies During Compulsory Schooling: Logfile Analyses, FRONT PSYCHOL 9: Paper 302. 17 p., 2018
Molnár Gyöngyvér, Magyar Andrea: A szóolvasó készség papíralapú és online értékelő-fejlesztő rendszere, In: Nagy József Nagy József (szerk.) (szerk.) Funkcionális analfabetizmus – Megelőző fejlesztési lehetőségek. Szeged: Mozaik Kiadó, 2018. pp. 123-140., 2018
Pásztor-Kovács Anita, Pásztor Attila, Molnár Gyöngyvér: Kollaboratív problémamegoldó képességet vizsgáló dinamikus teszt fejlesztése, MAGYAR PEDAGÓGIA 118: (1) Paper Pasztor-Kovacs_MPed20181.pdf. , 2018
Risto Hotulainen, Attila Pásztor, Sirkku Kupiainen, Gyöngyvér Molnár, Benő Csapó: Entering school with equal skills? A two-country comparison of early inductive reasoning, In: 9th Biennial Conference of EARLI SIG 1: Assessment and evaluation: Assessment & Learning Analytics. Helsinki, Finnország, 2018.08.29-2018.08.31. Kiadvány: 2018. Paper C_2_3. , 2018
Samuel Greiff, Gyöngyvér Molnár, Romain Martin, Johannes Zimmermann, Benő Csapó: Students' exploration strategies in computer-simulated complex problem environments: A latent class approach, COMPUT EDUC 126: pp. 248-263., 2018
Tongori Ágota, Molnár Gyöngyvér: Az interneten való böngészés hatákonyságának vizsgálata 6-11. évfolyamos diákok körében, MAGYAR PEDAGÓGIA 118: (2) Paper Tongori_MPed20182.pdf. , 2018
Benő Csapó, Gyöngyvér Molnár: Potential for assessing dynamic problem-solving at the beginning of higher education studies, FRONT PSYCHOL 8: Paper 2022. 12 p., 2017
Gyöngyvér Molnár, Benő Csapó: Exploration and learning strategies in an interactive problem-solving environment at the beginning of higher education studies, In: JC Spender, Giovanni Schiuma, Tatiana Gavrilova (szerk.) (szerk.) Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Creativity and Co-creation: IFKAD 2017: 12th edition of the International Forum on Knowledge Asset Dynamics : Proceedings. Szentpétervár: Institute of Knowledge Asset Management; Arts for Business Ltd; University of Basilicata; St. Petersburg University Graduate School of Management, 2017. pp. 283-292., 2017
Hao Wu, Gyöngyvér Molnár: Chinese students’ component skills of problem solving: A pilot study, In: D. Molnár É, Vígh T(szerk.) PÉK 2017 [CEA 2017] XV. PÉK [15th CEA]: program és absztraktkötet. Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, 2017. pp. 46., 2017
Linus Kambeyo, Hao Wu, Gyöngyvér Molnár: The feasibility and reliability of computer based assessment of inductive reasoning in Namibia and China: A comparison study, In: D. Molnár É, Vígh T(szerk.) (szerk.) PÉK 2017 [CEA 2017] : program és absztraktkötet. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2017. pp. 91., 2017
Molnár Gy, Greiff S, Wüstenberg S, Fischer A: Empirical study of computer based assessment of complex problem solving skills, In: Benő Csapó, Joachim Funke (szerk.) (szerk.) The Nature of Problem Solving: Using Research to Inspire 21st Century Learning. Paris: OECD, 2017. pp. 125-140. (Educational Research and Innovation), 2017
Molnár Gyöngyvér: A problémamegoldó és tanulási stratégiák változása 11 és 19 éves kor között: logfile elemzések, MAGYAR PEDAGÓGIA 117: (2) pp. 221-238., 2017
Wu H, Molnár G: The component skills of problem solving: A Chinese and Hungarian comparison study, In: Molnár Gyöngyvér, Bús Enikő (szerk.) CEA 2016. 14 TH Conference on Educational Assessment. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2016. pp. 111., 2016
Molnár Gyöngyvér: Problémamegoldó stratégiák és azok változása: logfile-és látensprofil-elemzések, In: Zsolnai Anikó, Kasik László (szerk.) (szerk.) A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktkötet. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, 2016. pp. 309., 2016
Molnár Gyöngyvér: Interaktív problémamegoldó környezetben alkalmazott felfedező stra-tégiák hatékonysága és azok változása: logfájl-elemzések, MAGYAR PEDAGÓGIA 116: (4) 427-453, 2016
Benő Csapó, Gyöngyvér Molnár: Factors determining students’ achievements measured at the beginning of university, In: Molnár Gyöngyvér, Bús Enikő (szerk.) (szerk.) PÉK 2016. XIV. Pedagógiai értékelési Konferencia = CEA 2016. 14 TH Conference on Educational Assessment. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2016. pp. 55., 2016
Gyöngyvér Molnár, Ágnes Hódi, Andrea Magyar: Exploring the Opportunities for the Adaptive Assessment of Vocabulary Knowledge in an Educational Context, In: Jeannie Oakes, Kevin G Welner, Michelle Renée Valladares (szerk.) (szerk.) Public Scholarship to Educate Diverse Democracies: 2016 AREA Annual Meeting. Washington, Amerikai Egyesült Államok, 2016.04.08-2016.04.12. Kiadvány: Washington: American Educational Research Association, 2016. pp. 166, 2016
Molnár Gy, Greiff S, Wüstenberg S, Fischer A: Empirical study of computer based assessment of complex problem solving skills, In: Csapó B, Funke J, Schleiher A (szerk.) (szerk.) On the Nature of Problem Solving. Paris: OECD, 2016. pp. 123-143., 2016
Molnár Gyöngyvér: A dinamikus problémamegoldó képesség mint a tudás elsajátításának és alkalmazásának képessége, ISKOLAKULTÚRA 26: (5) 3-16, 2016
Molnár Gyöngyvér: The effectiveness of different exploration strategies in complex problem solving environments: log file analyses, In: Molnár Gyöngyvér, Bús Enikő (szerk.) (szerk.) PÉK 2016. XIV. Pedagógiai értékelési Konferencia = CEA 2016. 14 TH Conference on Educational Assessment. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2016. pp. 77., 2016
Wu H, Molnár G: The component skills of problem solving: A Chinese and Hungarian comparison study, In: Molnár Gyöngyvér, Bús Enikő (szerk.) (szerk.) PÉK 2016. XIV. Pedagógiai értékelési Konferencia = CEA 2016. 14 TH Conference on Educational Assessment. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2016. pp. 111., 2016
Molnár Gyöngyvér: Dinamikus problémamegoldó környezetben alkalmazott felfedező stratégiák: logfile és látens profil elemzések, Magyar Pszichológiai Szemle, benyújtott kézirat, 2016
Molnár Gyöngyvér: Interaktív problémamegoldó környezetben alkalmazott felfedező stratégiák hatékonysága és azok változása: logfájlelemzések, Magyar Pedagógia, megjelenés alatt, 2016
Molnár Gyöngyvér: Developing the eDia: Next steps of a never-ending process, SWEE 2016, 2016
Tongori Ágota: Conclusions and results of an item development process conserning ICT literacy, Molnár Gyöngyvér és Bús Enikő (2016, szerk.): PÉK 2016. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 14. Conference on Educational Assessment. Program; Előadás-összefoglalók, 2016
Kiss Renáta és Hódi Ágnes: The relationship between speech perception and speech comprehension in first and second grade, Molnár Gyöngyvér és Bús Enikő (2016, szerk.): PÉK 2016. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 14. Conference on Educational Assessment. Program; Előadás-összefoglalók, 2016
Pásztor Attila, Molnár Gyöngyvér: Online assessment of inductive reasoning at primary school entrance, In: Molnár Gyöngyvér, Bús Enikő (szerk.) (szerk.) PÉK 2016. XIV. Pedagógiai értékelési Konferencia = CEA 2016. 14 TH Conference on Educational Assessment. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2016. pp. 75., 2016
Tongori Ágota: Conclusions and results of an item development process conserning ICT literacy, Molnár Gyöngyvér és Bús Enikő (2016, szerk.): PÉK 2016. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 14. Conference on Educational Assessment. Program; Előadás-összefoglalók, 2016
Attila Pásztor, Gyongyver Molnar, Erzsébet Korom, Mária B Németh, Benö Csapó: Online Assessment of Inductive Reasoning and Its Predictive Power on Inquiry Skills in Science, In: Education in the Crossroads of Economy and Politics: Role of Research in the Advancement of Public Good: 17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction: Book of Abstracts. Tampere, Finnország, 2017.08.27-2017.09.02. Kiadvány: 2017. pp. 509, 2017
Benö Csapó, Ágnes Hódi, Renáta Kiss, Attila Pásztor, Attila Rausch, Gyongyver Molnar: Developing Online Diagnostic Instruments for Assessing Pupils’ Skills at the Beginning of Schooling, In: Education in the Crossroads of Economy and Politics: Role of Research in the Advancement of Public Good: 17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction: Book of Abstracts. Tampere, Finnország, 2017.08.27-2017.09.02. Kiadvány: 2017. pp. 508-509., 2017
Benő Csapó, Gyöngyvér Molnár: Assessment-based, personalized learning in primary education, In: JC Spender, Giovanni Schiuma, Tatiana Gavrilova (szerk.) (szerk.) Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Creativity and Co-creation: IFKAD 2017: 12th edition of the International Forum on Knowledge Asset Dynamics : Proceedings. Szentpétervár: Institute of Knowledge Asset Management; Arts for Business Ltd; University of Basilicata; GSOM - St. Petersburg University, 2017. pp. 443-449., 2017
Erzsébet Korom, Erzsébet Antal, Zsófia Gabriella Szabó, Gyöngyvér Molnár, Benő Csapó: A longitudinal study of the development of science knowledge among 4th to 8th grade students, In: Education in the Crossroads of Economy and Politics: Role of Research in the Advancement of Public Good: 17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction: Book of Abstracts. Tampere, Finnország, 2017.08.27-2017.09.02. Kiadvány: 2017. pp. 233, 2017
Gyöngyvér Molnár, Benő Csapó: Exploration and learning strategies in an interactive problem-solving environment at the beginning of higher education studies, In: JC Spender, Giovanni Schiuma, Tatiana Gavrilova (szerk.) (szerk.) Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Creativity and Co-creation: IFKAD 2017: 12th edition of the International Forum on Knowledge Asset Dynamics : Proceedings. Szentpétervár: Institute of Knowledge Asset Management; Arts for Business Ltd; University of Basilicata; GSOM - St. Petersburg University, 2017. pp. 283-292., 2017
Gyongyver Molnar, Benö Csapó: Identifying early difficulties in mathematics: eDia, the online diagnostic assessment tool, In: Education in the Crossroads of Economy and Politics: Role of Research in the Advancement of Public Good: 17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction: Book of Abstracts. Tampere, Finnország, 2017.08.27-2017.09.02. Kiadvány: 2017. pp. 360-361., 2017
Gyongyver Molnar, Eniko Bus, Erzsébet Korom, Benö Csapó: The Relationships between Exploration and Learning Strategies in a Problem-Solving Environment, In: Education in the Crossroads of Economy and Politics: Role of Research in the Advancement of Public Good: 17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction: Book of Abstracts. Tampere, Finnország, 2017.08.27-2017.09.02. Kiadvány: 2017. pp. 90-91., 2017
Molnár Gy, Greiff S, Wüstenberg S, Fischer A: Empirical study of computer based assessment of complex problem solving skills, In: Benő Csapó, Joachim Funke (szerk.) (szerk.) The Nature of Problem Solving: Using Research to Inspire 21st Century Learning. Paris: OECD, 2017. pp. 125-140. (Educational Research and Innovation), 2017
Molnár Gyöngyvér: A problémamegoldó és tanulási stratégiák változása 11 és 19 éves kor között: logfile elemzések, MAGYAR PEDAGÓGIA 117: (2) 221-238, 2017
Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő: A felsőoktatási tanulmányi alkalmasság vizsgálata: elmélet, megvalósítás, főbb eredmények, In: D. Molnár Éva, Vígh Tibor (szerk.) 15th Conference on Educational Assessment. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2017. pp. 20., 2017
Molnár Gyöngyvér, Magyar Andrea, Nagy József: Developing word-recognition skills by integrated assessment and instructional system, In: D. Molnár Éva, Vígh Tibor (szerk.) 15th Conference on Educational Assessment. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2017. pp. 43., 2017
Nagy Gyula, Molnár Gyöngyvér: A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai elemzése: tendenciák, szerzők, társszerzőségi együttműködés, MAGYAR PEDAGÓGIA 117: (1) 5-27, 2017
Wu Hao, Molnár Gyöngyvér: Computer-based assessment of thinking skills in China: a pilot study, In: Education in the Crossroads of Economy and Politics: Role of Research in the Advancement of Public Good: 17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction: Book of Abstracts. Tampere, Finnország, 2017.08.27-2017.09.02. Kiadvány: 2017. pp. 100, 2017
Molnár Gyöngyvér and Csapó Benő: The Efficacy and Development of Students’ Problem-Solving Strategies during Compulsory Schooling: Logfile Analyses, Frontiers in Psychology, Submitted manuscript, 2017
Csapó, B. és Molnár, Gy: Potential for Assessing Dynamic Problem-Solving at the Beginning of Higher Education Studies, Frontiers in Psychology, Submitted manuscript, 2017
Samuel Greiff; Gyöngyvér Molnár; Romain Martin; Johannes Zimmermann; Benő Csapó: Students' Exploration Strategies in Computer-Simulated Complex Problem Environments: A Latent Class Approach, Computers & Education. Submitted manuscript, 2017
Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., Molnár Gy: Developing an Online Collaborative Problem Solving Test Environment: The Human–Human Version, Journal of Educational Measurement. Submitted manuscript., 2017
Tóth Alisa, Kárpáti Andrea és Molnár Gyöngyvér: A színpercepció és színértelmezés online mérésének lehetőségei kisiskolás korban, Magyar Pedagógia, beküldött kézirat, 2017
Molnár Gyöngyvér és Magyar Andrea: A szóolvasó készség papíralapú értékelő és online értékelő-fejlesztő tesztrendszere., In: Nagy József (2017, szerk.): A funkcionális analfabéták képzésének befejezési lehetősége. Megjelenés alatt., 2017
Tongori Ágota és Molnár Gyöngyvér: Az IKT műveltség fejlődése: 6-11. évfolyamos diákok interneten való böngészésének hatékonysága, Magyar Pedagógia. Benyújtott kézirat., 2017
Wu, H. & Molnár G.: Computer-based Assessment of Chinese Students’ Component Skills of Problem Solving: A Pilot Study, International Journal of Information and Education Technology, in press, 2017
Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő: Technology-based diagnostic assessments for identifying early learning difficulties in mathematics, Fritz-Stratmann, A., Räsänen, P. and Haase, V. (Eds.): International Handbook of Mathematical Learning Difficulties. Springer, In Press., 2017
Benő Csapó, Gyöngyvér Molnár: Online Diagnostic Assessment in Support of Personalized Teaching and Learning: The eDia System, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 10: 1522, 2019
Wu Hao, Molnár Gyöngyvér: The influence of learning strategies on problem-solving performance: Analyses in European and Asian contexts, In: Molnár, Edit Katalin; Dancs, Katinka (szerk.) XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szegedi Tudományegyetem (2019) pp. 100-100., 2019
Molnár G., Csapó B.: How to Make Learning Visible through Technology: The eDia-Online Diagnostic Assessment System, In: H., Lane; Susan, Zvacek; James, Uhomoibhi (szerk.) CSEDU 2019 : Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education, SCITEPRESS (2019) pp. 122-131., 2019
Molnár Gyöngyvér: Nőtt az egyetemi tanulmányaikat kezdő diákok tanulási potenciálja és problémamegoldó képessége: években mérhető különbségek a diákok között, ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 29: (1) pp. 3-16., 2019
Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő: A diagnosztikus mérési rendszer technológiai keretei: az eDia online platform, ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 29: (4-5) pp. 16-32., 2019
Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő: Making the Psychological Dimension of Learning Visible: Using Technology-Based Assessment to Monitor Students’ Cognitive Development, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 10: 1368, 2019
Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő: Technology-based diagnostic assessments for identifying early learning difficulties in mathematics, In: Fritz, Annemarie; Haase, Vitor Geraldi; Räsänen, Pekka (szerk.) International Handbook of Mathematical Learning Difficulties: From the Laboratory to the Classroom, Springer Nature Switzerland AG (2019) pp. 683-707., 2019
Mousa Mojahed, Molnár Gyöngyvér: The Feasibility of Computer-based Testing in Palestine Among Lower Primary School Students: Assessing Mouse Skills and Inductive Reasoning, Journal of Studies in Education 9: (2) 14517, 2019
Mousa Mojahed, Molnár Gyöngyvér: Applying Computer-based Testing in Palestine: Assessing Fourth and Fifth Graders Inductive Reasoning, Journal of Studies in Education 9: (3) 14799, 2019
Wu Hao, Molnár Gyöngyvér: Cross-national differences in students’ exploration strategies in a computer-simulated interactive problem-solving environment: Logfile analyses, In: Molnár, Edit Katalin; Dancs, Katinka (szerk.) XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szegedi Tudományegyetem (2019) pp. 101-101., 2019
Gyöngyvér Molnár, Benő Csapó: Relationship between students' matriculation examination results and problem-solving competencies, In: Thinking Tomorrow's Education: Learning from the past, in the present and for the future, European Association for Research on Learning and Instruction; RWTH Aachen University (2019) pp. 371-371., 2019
Gyöngyvér Molnár, Moritz Herzog, Benő Csapó: Making the psychological dimension of learning mathematics visible, In: Thinking Tomorrow's Education: Learning from the past, in the present and for the future, European Association for Research on Learning and Instruction; RWTH Aachen University (2019) pp. 320-320., 2019
Gyongyver Molnar: Emerging The Power of Technology-based Diagnostic Assessment for Supporting Personalized Learning: The eDia System, In: BlT's 6th Annual WorId Congress of lnfoTech-2019, (2019) pp. 47-47., 2019
Hao Wu, Gyöngyvér Molnár: The Impact of Learning Strategies on Problem-solving Performance: A Cross-national Comparison Study, In: Thinking Tomorrow's Education: Learning from the past, in the present and for the future, European Association for Research on Learning and Instruction; RWTH Aachen University (2019) pp. 332-332., 2019
Molnár Gyöngyvér, Pásztor Attila, Csapó Benő: The eLea online training platform, In: Molnár, Edit Katalin; Dancs, Katinka (szerk.) XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szegedi Tudományegyetem (2019) pp. 64-64., 2019
Mousa Mojahed, Molnár Gyöngyvér: The efficacy of a computer-based cognitive training program to enhance 4thand 5thgrade students’ inductive reasoning, In: Molnár, Edit Katalin; Dancs, Katinka (szerk.) XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szegedi Tudományegyetem (2019) pp. 65-65., 2019
Pásztor-Kovács Anita, Pásztor Attila, Molnár Gyöngyvér: Önértékelő kérdőív fejlesztése a kollaboratív problémamegoldó képességet leíró modellek egyikének validálására: a kollaboratív komponens vizsgálata, NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2019: (2) pp. 5-21., 2019
Pásztor-Kovács Anita, Pásztor Attila, Molnár Gyöngyvér: Kollaboratív képességeket vizsgáló önértékelő kérdőív fejlesztése, In: Molnár, Edit Katalin; Dancs, Katinka (szerk.) XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szegedi Tudományegyetem (2019) pp. 73-73., 2019
Samuel Greiff, Gyöngyvér Molnár, Romain Martin, Johannes Zimmermann, Benő Csapó: Students' exploration strategies in computer-simulated complex problem environments: A latent class approach, COMPUTERS & EDUCATION 126: pp. 248-263., 2018
Hao Wu, Gyöngyvér Molnár: Computer-Based Assessment of Chinese Students’ Component Skills of Problem Solving: A Pilot Study, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY 8: (5) pp. 381-386., 2018
Hao Wu, Gyöngyvér Molnár: Interactive problem solving: Assessment and relations to combinatirial and inductive reasoning, JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL RESEARCH 26: (1) pp. 90-105., 2018
Andi Rahmat Saleh, Gyöngyvér Molnár: INDUCTIVE REASONING THROUGH THE GRADES: CASE OF INDONESIA, In: L, Gómez Chova; A, López Martínez; I, Candel Torres (szerk.) EDULEARN18 Proceedings, International Association of Technology, Education and Development (IATED) (2018) pp. 8790-8793., 2018
Wu Hao, Saleh Andi Rahmat, Molnár Gyöngyvér: Comparing Chinese and Indonesian students’ level of thinking skills: A pilot study, In: Vidákovich, Tibor; Fűz, Nóra (szerk.) PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts], SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola (2018) p. 102., 2018
Hao Wu, Gyöngyvér Molnár: The role of inductive reasoning and combinatorial reasoning in complex problem solving: A comparison study between China and Hungary, In: Vidákovich, Tibor; Fűz, Nóra (szerk.) PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts], SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola (2018) pp. 101-101., 2018
Mousa Mojahed, Molnár Gyöngyvér: Introducing computer -based assessment among 2nd-to 4th-grade students in Palestine, In: Vidákovich, Tibor; Fűz, Nóra (szerk.) PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts], SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola (2018) p. 71., 2018
Pásztor-Kovács Anita, Pásztor Attila, Molnár Gyöngyvér: Innovative restricted communicational options for automated coding in an online Human-Human Collaborative Problem Solving instrument, In: Vidákovich, Tibor; Fűz, Nóra (szerk.) PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts], SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola (2018) p. 77., 2018
Molnár Gyöngyvér: Egyetemi tanulmányaikat kezdő hallgatók matematikai gondolkodásnak és problémamegoldó képességének fejlettségi szintje., In: Fehérvári, Anikó; Széll, Krisztián; Misley, Helga (szerk.) Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar; MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság (2018) p. 145., 2018
Rahmat Andi Saleh, Molnár Gyöngyvér: Do boys and girls have different level of skills in inductive reasoning? - Case of Indonesia, In: Fehérvári, Anikó; Széll, Krisztián; Misley, Helga (szerk.) Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar; MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság (2018) p. 364., 2018
Benő Csapó, Gyöngyvér Molnár: Potential for assessing dynamic problem-solving at the beginning of higher education studies, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 8: 2022, 2017
Molnár Gy, Greiff S, Wüstenberg S, Fischer A: Empirical study of computer based assessment of complex problem solving skills, In: Benő, Csapó; Joachim, Funke (szerk.) The Nature of Problem Solving, OECD (2017) pp. 125-140., 2017
Molnár Gyöngyvér: Interaktív problémamegoldó környezetben alkalmazott felfedező stratégiák hatékonysága és azok változása: logfájl-elemzések, MAGYAR PEDAGÓGIA 116: (4) pp. 427-453., 2016
Molnár Gyöngyvér: A dinamikus problémamegoldó képesség mint a tudás elsajátításának és alkalmazásának képessége, ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 26: (5) pp. 3-16., 2016
Molnár Gyöngyvér: Problémamegoldó stratégiák és azok változása: logfile-és látensprofil-elemzések, In: Zsolnai, Anikó; Kasik, László (szerk.) A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése, MTA Pedagógiai Bizottság; SZTE BTK Neveléstudományi Intézet (2016) p. 309., 2016
Pásztor Attila, Molnár Gyöngyvér: Online assessment of inductive reasoning at primary school entrance, In: Molnár, Gyöngyvér; Bús, Enikő (szerk.) PÉK 2016. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia : Előadás-összefoglalók = CEA 2016 14. Conference on Educational Assessment : Program - Abstracts, SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola (2016) p. 75., 2016

 

Projekt eseményei

 
2016-11-22 10:18:46
Résztvevők változása
vissza »