Analyzing supply networks - a behavioral approach  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
115542
Type K
Principal investigator Gelei, Andrea
Title in Hungarian Beszállítói hálózatok elemzése - fókuszban a viselkedéselméleti kérdések és eszközök
Title in English Analyzing supply networks - a behavioral approach
Keywords in Hungarian hálózat, beszállítói kapcsolatok, diadikus elemzés, viselkedési kísérlet
Keywords in English network, supplier relationship, dyadic analysis, behavioral experiment,
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Ortelius classification: Industrial relations
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Supply chain management
Panel Social Sciences Committee Chairs
Department or equivalent Department of Logistics and Supply Chain Management (Corvinus University of Budapest)
Participants Dobos, Imre
Esse, Bálint
Nagy, Judit
Sugár, András
Starting date 2015-09-01
Closing date 2019-04-30
Funding (in million HUF) 12.459
FTE (full time equivalent) 3.17
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A hálózati megközelítésből adódóan több elemzési szinten kutattunk. Legjelentősebb a diadikus és a triadikus szint, ezért ezekre térünk most ki. Diadikus szinten a bizalom jelenségét vizsgáltuk. A bizalmat irányítási mechanizmusként értelmeztük, melynek jelentős szerepe lehet magas kockázatú üzleti szituációk (pl. közös innováció) kezelésében. Kutatásunk során sikerült igazolni, hogy a partnerek hajlandók magasabb kockázati szintű üzleti szituációk bevállalására, de csak, ha a felek között a bizalom kölcsönösen magas. Ez felhívja a figyelmet arra, hogy a bizalmat – más kapcsolati jelenséghez hasonlóan – úgy kell vizsgálni, hogy megtartsuk annak kapcsolati kontextusát. Az ún. egyvégű elemzések erre nem alkalmasak, ezért eredményei megkérdőjelezhetők. Egy lehetséges megoldás az ún. diadikus adatelemzés, melyet a hazai szakirodalomban először mutattunk be, majd alkalmaztuk azt, de sor került a módszertan kritikai elemzésére és továbbfejlesztésére is. Triadikus kapcsolati szinten a felek közötti elköteleződést elemeztük. Korábbi kutatások kimutatták, hogy hazai vállalatok együttműködési készsége, elköteleződése más kapcsolatok iránt alacsony, ami egyik oka lehet relatív alacsony innovációs potenciáljuknak. Kutatásunk rámutat, hogy elkötelezett ellátási lánc kapcsolatok a hazai vállalati körben is magasabb innovációs teljesítményhez vezethetnek. Az elköteleződés erősítésével így jelentősen növelhető vállalataink, végső soron a gazdaság egészének innovációs potenciálja.
Results in English
We had a network approach and analysed supplier structures on several analytical levels. Dyadic and triadic level research outcomes are the most important ones, so we discuss here these results. On dyadic level, we focused on trust in supply chain relationships. Trust is a government mechanism that can be used by the partners to manage risky situations (e.g. joint innovations). Our results indicate that trust can be an effective means of governing such situations but only if it is mutually high between partners. This mutuality indicates that relational research has to keep the specific context of the relationship; and that the so-called single-end research results are not necessarily reliable. Dyadic data analysis (DDA) offers a solution for this methodological challenge. We were the first presenting and applying this methodology in Hungary; but we also presented a methodological critique of some basic transformations of the DDA and elaborated new constructs that overcome the problem stemming from these transformations. On triadic level, we focused on commitment between supply chain partners. Committed relationships might lead to better innovation performance. However, this commitment is traditionally low in Hungary. This is a reason for the low innovation performance of Hungarian firms. Our results indicate that committed set of supply chain partnerships can lead to better innovation performance of firms, and the overall economy.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115542
Decision
Yes

 

List of publications

 
Gelei Andrea, Dobos Imre: Bizalomkutatás üzleti kapcsolatokban, Typotex Kiadó, 2019
Gelei Andrea, Dobos Imre: Effective and Efficient Forecasting of sporadic products, PERIODICA POLYTECHNICA-SOCIAL AND MANAGEMENT SCIENCES 0: (0) pp. 0-0., 2019
Dobos Imre, Gelei Andrea: An empirically supported methodological critique of double entry in dyadic data analysis, STATISTIKA: STATISTICS AND ECONOMY JOURNAL 0: (0) pp. 0-0., 2019
Gelei Andrea, Dobos Imre: Várakozások és cselekvések bizalmi szituációkban, SZIGMA 0: (0) pp. 0-0., 2019
Gelei Andrea - Kenesei Zsófia: Elkötelezett kapcsolatok és nemzetköziesedés – vállalataink innovációs teljesítményének két fontos forrása, Statisztikai Szemle, 2017
Gelei Andrea - Sugár András: The challenge of researching dyadic phenomena – the comparison of dyadic data analysis and traditional statistical method, Statisztikai Szemle, 95: (Special Number: 21) pp. 78-100.; http://www.ksh.hu/statszemle, 2017
Dobos Imre - Gelei Andrea: A diadikus adatelemzés empíriával alátámasztott kritikája, Statisztikai Szemle, 96 (1). pp. 27-44. ISSN 0039-0690, DOI: 10.20311/stat2018.01.hu0027, 2018
Gelei Andrea - Dobos Imre - Dudás Levente: Bizalom és megbízhatóság – egy módosított ismételt bizalomjáték eredménye, Statisztikai Szemle, 96: (8-9) pp. 769-793., 2018
Gelei Andrea - Dobos Imre - Dudás Levente: Modelling relationship between trust and trustworthiness using a finite repeated trust game, European Operations Management Association (EurOMA) Conference Proceedings, Budapest, Magyarország, 2018.06.24-2018.06.26., 2018
Gelei Andrea - Jámbor Zsófia: Vállalkozások hosszú távú üzleti kapcsolatai Magyarországon, LOGISZTIKAI TRENDEK ÉS LEGJOBB GYAKORLATOK (ISSN: 2416-0555) III: (1) pp. 44-46., 2017
Dobos Imre, Gelei Andrea: A diadikus adatelemzés empíriával alátámasztott kritikája, STATISZTIKAI SZEMLE 96: (1) pp. 27-44., 2018
Gelei Andrea, Dobos Imre, Dudás Levente: Bizalom és megbízhatóság - egy módosított ismételt bizalomjáték eredménye, STATISZTIKAI SZEMLE 96: (8-9) pp. 769-793., 2018
Dobos Imre, Dudás Levente, Gelei Andrea: A bizalomjáték egy dinamizált változatának statisztikai elemzése, In: Mádi-Nagy Gergely (szerk.) (szerk.) XXXII. Magyar Operációkutatási Konferencia . Cegléd, Magyarország, 2017.06.14-2017.06.16. Kiadvány: Cegléd: Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért, 2017. pp. 1, 2017
Gelei Andrea, Kenesei Zsófia: Elkötelezett kapcsolatok és nemzetköziesedés – vállalataink innovációs teljesítményének két fontos forrása, STATISZTIKAI SZEMLE 95: (8-9) pp. 823-846., 2017
Gelei Andrea, Sugár András: The challenge of researching dyadic phenomena – the comparison of dyadic data analysis and traditional statistical method, STATISZTIKAI SZEMLE 95: (Special Number: 21) pp. 78-100., 2017
Gelei Andrea, Dobos Imre: Bizalom az üzleti kapcsolatokban, KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 63: (3) pp. 330-349., 2016
Gelei Andrea, Dobos Imre: Mutual trustworthiness as a governance mechanism in business relationships—A dyadic data analysis, ACTA OECON 66: (4) pp. 661-684., 2016
Gelei Andrea, Dobos Imre, Bódi-Schubert Anikó: Üzleti kapcsolatok kutatása, Budapest: Akadémiai Kiadó, 134 p., 2016
Gelei Andrea, Kenesei Zsófia: The Effect of Relation-Specific Investments in the Supply Chain Triad on Innovation Performance, MANAGEMENT (SLOVENIA)) 11: (2) pp. 123-138., 2016
Gelei Andrea, Sugár András: Diadikus jelenségek kutatási kihívásai - a diadikus adatelemzés és a hagyományos statisztikai megoldások összehasonlítása, STATISZTIKAI SZEMLE 94: (10) pp. 977-1003., 2016
Gelei Andrea: Beszállítói hálók kutatása, BCE Gazdálkodástudományi Ka, 15. Kutatási Hírlevél, 2017
Gelei Andrea - Dobos Imre - Bódi-Schubert Anikó: Üzleti kapcsolatok kutatása, Akadémiai Kiadó, 2016
Gelei Andrea - Kenesei Zsófia: The Effect of Relation-Specific Investments in the Supply Chain Triad on Innovation Performance, Management, 11(2), 123-138., 2016
Gelei Andrea - Dobos Imre: Bizalom az üzleti kapcsolatokban – A diadikus adatelemzés egy alkalmazása, Közgazdasági Szemle; LXIII. évfolyam., március, 330-349. old., 2016
Gelei Andrea - Kenesei Zsófia: The effect of relationship heaviness of supply chain triads on the performance of the focal firm, Adamantios Diamantopoulos, Bodo B Schlegelmilch, Arnold Schuh, Udo Wagner (szerk.) “Convergence and Divergence in the New Europe: Marketing Challenges and Issues”: PROCEE, 2015
Gelei Andrea - Horváth Péter: A logisztika lehetőségei és ellentmondásai hálózatokban, A Magyar Logisztikai, Beszerzési s Készletezési Társaság 23. Kongresszusának konferenciakiadványa, 2015
Gelei, A. – Sillanpää, I. – Khuram, S.: Patterns of dynamic changes in supply management – a triadic approach, 25th IPSERA Annual Conference Proceedings, Dortmund, Germany, 2016 Mar 20 - 23 Mar; Paper No. 87;, 2016
Shahzad, K. – Sillanpää, I. – Sillanpää, E. – Imeri, S.: Benchmarking Supplier Development: An Empirical Case Study of Validating a Framework to Improve Buyer-Supplier Relationship, Management and Production Engineering Review, 7(1), 56-70., 2016
Sillanpää, E. – Junnonen, J. M. – Sillanpää, I. – Saari, A.: ): A Customer’s Possibilities to Increase the Performance of a Service Provider by Adding Value and Deepening the Partnership in Facility Management Service, Management and Production Engineering Review, 7(2), 50-61., 2016
Gelei Andrea: Új OTKA kutatás Karunkon: Beszállítói hálózatok elemzése – fókuszban a viselkedéselméleti kérdések, A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának 5. Kutatási Hírlevele, 2015
Gelei Andrea - Dobos Imre: Mutual trustworthiness as a governance mechanism in business relationships—A dyadic data analysis, Acta Oeconomica, 2016
Dobos Imre: A diadikus adatelemzés módszertanának egy kritikai vizsgálata: A kettős adatbevitel és felcserélhető eset, Szigma, 2016
Gelei Andrea - Sugár András: Diadikus jelenségek kutatási kihívásai - a diadikus adatelemzés és a hagyományos statisztikai megoldások összehasonlítása, Statisztikai Szemle, 2016
Gelei Andrea - Nagy Judit: Mapping the basic structures of the extended supply network, IMP Group conference papers, Poznan, 31st August - 2nd September 2016, 2016
Gelei Andrea - Nagy Judit: Ellátási hálózatok alapvető struktúrái, Varga Bálint (szerk.): Logisztikai Évkönyv 2017. Kiadó: Magyar Logisztikai Egyesület. 93 – 104. old. ISSN 1218-3849, 2017
Gelei Andrea - Jámbor Zsófia: Long term relationships of Hungarian companies, János Tibor Karlovitz (ed.): Essays in Economics and Business Studies. Komárno: International Research Institute, 2017. pp. 101-110. (ISBN: 978-80-89691-42-5), 2017
Gelei Andrea - Jámbor Zsófia: Managing interdependencies – Organizational design solutions for purchasing and new product development, Dirk-Jan F. Kamann (ed.): Book of Abstracts IPSERA 2017 – Abstracts of the 26th Conference of the International Purchasing and Supply Education and Research Association;, 2017
Dobos Imre - Dudás Levente - Gelei Andrea: A bizalomjáték egy dinamizált változatának statisztikai elemzése, Mádi-Nagy Gergely (szerk.): Book of Abstract (http://www.bolyai.hu/mok17.htm), 2017
Gelei Andrea: Építsünk agilisan, 24. MLBKT Kongresszus 2016. november 10., Siófok honlapja, 2016
Nagy Judit - Losonci Dávid: Hármas értékteremtés – Duális Logisztikai menedzsment mesterképzés a Corvinuson, 24. MLBKT Kongresszus 2016. november 10., Siófok honlapja, 2016
Andrea Gelei, Imre Dobos, Levente Dudás: Modelling relationship between trust and trustworthiness using a finite repeated trust game, In: Vastag, Gyula; Koltai, Tamás; Monostory, László (szerk.) Proceedings of the EurOMA 2018, European Operations Management Association (EurOMA) (2018) p. 17., 2018
Gelei Andrea - Dobos Imre: Transactional and relational trust - a finite dynamized Trust Game, 25th IPSERA Annual Conference Proceedings, 2019
Back »