Az uniós egyenlő bánásmód joganyag implementációja Magyarországon - jogalkotás és jogalkalmazás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
115646
típus K
Vezető kutató Szalayné dr. Sándor Erzsébet
magyar cím Az uniós egyenlő bánásmód joganyag implementációja Magyarországon - jogalkotás és jogalkalmazás
Angol cím The implementation of EU equal treatment law in Hungary – legislation and jurisprudence
magyar kulcsszavak egyenlő bánásmód, Európai Unió, Magyarország, implementáció, joggyakorlat
angol kulcsszavak equal treatment, European Union, Hungary, implementation, jurisprudence
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Európai jog
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely ÁJK Európa Központ (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Kis Kelemen Bence
Mohay Ágoston
Török Tamás Pál
Tóth Norbert
projekt kezdete 2015-09-01
projekt vége 2019-08-31
aktuális összeg (MFt) 8.121
FTE (kutatóév egyenérték) 10.23
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az OTKA kutatás eredményeként az Európai Unió egyenlő bánásmód joganyagának nemzeti jogba, különösen a magyar jogba való beépülésének egyes aspektusait világítottuk át. E téma teljes körű elemzése továbbra is hiányzik a magyar jogirodalomból - ezen a hiányosságon tudnak a kutatás során készült közlemények változást elérni, részlegesen pótolni a hiányzó tanulmányokat. Megállapítható, hogy az uniós egyenlő bánásmód jog ismertsége és megjelenése a joggyakorlatban határozottan emelkedik, főként a belső piac, a szociális és munkajog, és legáltalánosabban az uniós polgárság kapcsán. Az EU egyenlő bánásmód joga, ahogyan az EU-jog hatékonysága általában, nagyban függ a nemzeti jogba való beépülés mértékétől és a kapcsolódó joggyakorlat minőségétől. Magyarország a jogalkotás szintjén erre határozott és felismerhető lépéseket tett. A jogalkalmazásban még vannak értelmezési nehézségek illetve bizonytalanságok és bizonyos szakpolitikák esetében hiányosságok is. Kutatók, oktatók, jogalkotók és jogalkalmazók támaszkodhatnak az eredményekre, de joghallgatók és doktoranduszok is hasznosíthatják azokat: egy tucatnál is több tanulmány valamint egy teljes tanulmánykötet formájában vált illetve válik elérhetővé a négy éves kutatás során feltárt és megvitatott részkérdések egész sora.
kutatási eredmények (angolul)
As a result of the OTKA research we have screened and evaluated numerous aspects of the implementation of European Union equal treatment law into national law, especially Hungarian law. As an overall analysis of this field of law is lacking in Hungarian legal literature, we have undertaken to – at least partly – fill some of the prevalent gaps via the outputs of the research. It can be stated that awareness of and references to EU equal treatment law is definitely on the in practice and jurisprudence, especially in the field of social and labour law, and more generally in connection with EU citizenship. The efficacy of EU equal treatment law (as with practically any field of EU law) depends greatly on the level and quality of national implementation and practice. At the level of law-making, Hungary has taken definitive and recognisable steps to this end. As regards practice and jurisprudence, some challenges of interpretation and – in the case of some policy areas – difficulties or uncertainties of application remain. Researchers, lecturers, legislators and legal practitioners can all rely on the outputs and achievements of our project; but law students and PhD-students in law (and humanities) may also make use of the project results: more then a dozen scientific papers and a full edited volume make the various issues of EU equal treatment law and its implementation identified, discussed analysed during the four-year research project available to the scientific community.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115646
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szalayné Sándor Erzsébet: A megkülönböztetés tilalma és az egyenlő bánásmód elv rendszertani összefüggései és együttes értelmezése a 2009 előtti uniós jogfejlődésben, Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Egyenlő bánásmód irányelvek - Tanulmányok az uniós joganyag tagállami alkalmazásáról, PTE Európa Központ, IDResearch Kft/Publikon Kiadó, 2019
Mohay Ágoston: Az Európai Unió nemzetközi kötelezettségei az egyenlő bánásmód terén, Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Egyenlő bánásmód irányelvek – Tanulmányok az uniós joganyag tagállami alkalmazásáról, PTE Európa Központ, IDResearch Kft/Publikon Kiadó, 2019
Tóth Norbert: Joghézag és analógia az uniós jogban - az ún. Coman-ügy példája, Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Egyenlő bánásmód irányelvek – Tanulmányok az uniós joganyag tagállami alkalmazásáról, PTE Európa Központ, IDResearch Kft/Publikon Kiadó, 2019
Szajbély Katalin - Török Tamás: Az omudsmani intézmény sajátos szerepe az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos uniós szabályozás implementációjában - jogfejlesztés és jogalkalmazás, Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Egyenlő bánásmód irányelvek – Tanulmányok az uniós joganyag tagállami alkalmazásáról, PTE Európa Központ, IDResearch Kft/Publikon Kiadó, 2019
Kis Kelemen Bence: Gyűlöletbeszéd a szólásszabadság és a vállalkozás szabadságának keresztmetszetében, Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Egyenlő bánásmód irányelvek – Tanulmányok az uniós joganyag tagállami alkalmazásáról, PTE Európa Központ, IDResearch Kft/Publikon Kiadó, 2019
Daka Marija: Egyenlő bánásmód és passzív választójog: Bosznia-Hercegovinát érintő ügycsoport az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában, Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Egyenlő bánásmód irányelvek – Tanulmányok az uniós joganyag tagállami alkalmazásáról, PTE Európa Központ, IDResearch Kft/Publikon Kiadó, 2019
Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Egyenlő bánásmód irányelvek – Tanulmányok az uniós joganyag tagállami alkalmazásáról, PTE ÁJK Európa Központ, IDResearch Kft/Publikon Kiadó, Pécs, ISBN 978-615-5457-87-6, 2019
Kádár Tamás: Egyenlő bánásmód az Európai Unióban - eredmények és nyitott kérdések, Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Egyenlő bánásmód irányelvek – Tanulmányok az uniós joganyag tagállami alkalmazásáról, PTE Európa Központ, IDResearch Kft/Publikon Kiadó, 2019
Zaccaria Márton Leó: Az implementációról egy (hosszú) mondatban - egyenlő bánásmód az Mt-ben és azon túl, Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Egyenlő bánásmód irányelvek – Tanulmányok az uniós joganyag tagállami alkalmazásáról, PTE Európa Központ, IDResearch Kft/Publikon Kiadó, 2019
Lattmann Tamás: A megkülönböztetés tilalma a nemzetközi jog, azon belül a nemzetközi humanitárius jog rendszerében, Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Egyenlő bánásmód irányelvek – Tanulmányok az uniós joganyag tagállami alkalmazásáról, PTE Európa Központ, IDResearch Kft/Publikon Kiadó, 2019
Rutai Zsuzsanna: Mit jelent a gyermekrészvétellel összefüggő egyenlő bánásmód követelménye a nemzetközi szervezetek számára?, Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Egyenlő bánásmód irányelvek – Tanulmányok az uniós joganyag tagállami alkalmazásáról, PTE Európa Központ, IDResearch Kft/Publikon Kiadó, 2019
Bethlendi András: A kisebbségek jogai és a kisebbségi jogok közötti különbségről, Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Egyenlő bánásmód irányelvek – Tanulmányok az uniós joganyag tagállami alkalmazásáról, PTE Európa Központ, IDResearch Kft/Publikon Kiadó, 2019
Gyerő Dávid: Egyenlő bánásmód és a vallási identitás szabadsága Romániában, Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Egyenlő bánásmód irányelvek – Tanulmányok az uniós joganyag tagállami alkalmazásáról, PTE Európa Központ, IDResearch Kft/Publikon Kiadó, 2019
Ágoston Mohay - Norbert Tóth: "What’s in a name? Equal treatment, Union citizens and national rules on names and titles", Vienna Journal on International Constitutional Law (ICL Journal), 2017
Elisabeth Sándor-Szalay: The principle of equal treatment and the protection of minorities in Hungary - interconnections in practice, Anti-Discrimination Law Review (megjelenés alatt), 2018
Elisabeth Sándor-Szalay: Gleichbehandlungsgebot und Minderheitenschutz - eine Analyse des ungarischen Unterrichtswesens, Europäisches Journal für Minderheitenfragen (előkészületben), 2018
Szalayné Sándor Erzsébet: Az egyenlő bánásmód elve az uniós jogban, MTA TK JTI - Internetes Jogtudományi Enciklopédia (előkészületben), 2018
Szalayné Sándor Erzsébet: Az általános jogelvek az uniós jogban, MTA TK JTI Internetes Jogtudományi Enciklopédia (előkészületben), 2018
Szalayné Sándor Erzsébet: A kisebbségi keretegyezmény jelene - 2017, Kisebbségi Szemle, 2017
Ágoston Mohay - Norbert Tóth: Case C-438/14 Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff, Pécs Journal of International and European Law 2017/1, 2017
Török Tamás: Az uniós egyenlő bánásmód joganyag érvényesítésének tagállami letéteményesei: az egyenlő bánásmód szervezetek Európában és Magyarországon, Európai Jog (megjelenés alatt), 2019
Szalayné Sándor Erzsébet: Az egyenlő bánásmód értelmezése az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában, Európai Jog (megjelenés alatt), 2018
Elisabeth Sándor-Szalay: Gleichbehandlungsgebot und Minderheitenschutz - eine Analyse des ungarischen Unterrichtswesens, Europäisches Journal für Minderheitenfragen (előkészületben), 2019
Szalayné Sándor Erzsébet: Az egyenlő bánásmód elve az uniós jogban, MTA TK JTI - Internetes Jogtudományi Enciklopédia (előkészületben), 2019
Szalayné Sándor Erzsébet: Az általános jogelvek az uniós jogban, MTA TK JTI Internetes Jogtudományi Enciklopédia (előkészületben), 2019
Szalayné Sándor Erzsébet: A kisebbségi keretegyezmény húsz év után - tapasztalatok a negyedik monitoring ciklus végén, Kisebbségi Szemle, 2017
Szajbély Katalin - Török Tamás: Az Európai Unió második felmérése a kisebbségekről és a hátrányos megkülönböztetésről - tények és tanulságok, Közjogi Szemle, 2018
Szalayné Sándor Erzsébet: A nemzetközi jogi kisebbségvédelem színe és fonákja - 20 éves a Kisebbségi Keretegyezmény, Közjogi Szemle, 2018
Elisabeth Sándor-Szalay: The principle of equal treatment and the protection of minorities in Hungary - interconnections in practice, Anti-Discrimination Law Review (megjelenés alatt), 2020
Elisabeth Sándor-Szalay: Gleichbehandlungsgebot und Minderheitenschutz - eine Analyse des ungarischen Unterrichtswesens, Europäisches Journal für Minderheitenfragen (előkészületben), 2020
Szalayné Sándor Erzsébet: Az egyenlő bánásmód elve az uniós jogban, MTA TK JTI - Internetes Jogtudományi Enciklopédia (előkészületben), 2020
Szalayné Sándor Erzsébet: Az általános jogelvek az uniós jogban, MTA TK JTI Internetes Jogtudományi Enciklopédia (előkészületben), 2020
Daka Marija: Az egyenlő bánásmód követelménye az Európai Unió jogában és az Emberi Jogok Európai Egyezményében, JURA, 2016
Mohay Ágoston: Az uniós egyenlő bánásmód joganyag és implementációja a magyar jogban, Tilk Péter (szerk): Az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya, 2016
Tóth Norbert: A nemesi címek és az uniós polgárság összefüggései különös tekintettel az Európai Unió Bíróságának a Wolffersdorff-ügyben hozott ítéletére (közlésre leadva), Jogtudományi Közlöny, 2016
Ágoston Mohay - Norbert Tóth: What's in a name? Equal treatment, Union citizens and national rules on names and titles, European Constitutional Law Review, 2016
Török Tamás: Az uniós egyenlő bánásmód joganyag érvényesítésének tagállami letéteményesei: az egyenlő bánásmód szervezetek Európában és Magyarországon, Európai Jog (megjelenés alatt), 2017
Szalayné Sándor Erzsébet: Az egyenlő bánásmód értelmezése az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában, Európai Jog (megjelenés alatt), 2017

 

Projekt eseményei

 
2017-10-10 16:34:57
Résztvevők változása
2016-02-19 14:02:24
Résztvevők változása
vissza »