Konzorcium, fő p.: Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
116099
típus K
Vezető kutató Fábri György
magyar cím Konzorcium, fő p.: Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében
Angol cím Consortional main: Career Models and Career Advancement in Research and Development. Different Patterns and Inequalities in Labour Market Opportunities, Personal Network Building and Work-Life Balance
magyar kulcsszavak karriermodell, kutatás-fejlesztés, társadalmi egyenlőtlenség, személyes kapcsolatháló, munka-magánélet egyensúly
angol kulcsszavak career model, research and development, social inequality, personal network, work-life balance
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Szociológia
zsűri Társadalom
Kutatóhely Pszichológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Fényes Zs. Hajnalka
Kereszty Orsolya
projekt kezdete 2016-02-01
projekt vége 2021-06-30
aktuális összeg (MFt) 4.205
FTE (kutatóév egyenérték) 3.23
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk a PhD fokozattal rendelkezők karrierútjait vizsgálta a kutatás-fejlesztés területén több nézőpontból, nevezetesen a karriermodellek, a személyes kapcsolati hálók, a munka-magánélet egyensúlya szempontjából, valamint a nemek és a tudományokterületeken megfigyelhető egyenlőtlenségek szerint. Egyrészt, a kutatói pályák „big data” vizsgálata során négy, minden tudományterületre jellemző tudományos életpályatípus, klaszter került elkülönítésre. Másrészt, feltártuk a kutatók szubjektív értékelése alapján a tudományos előmenetelre ható legfontosabb támogató és hátráltató tényezőket. Harmadrészt, a tartósan külföldön dolgozó magyar kutatók körében három karriertípust határoztunk meg, amelyek közül a leggyakoribb a nem vezetői szinten végzett oktatói és kutatói munka volt, átlagos életkörülmények között. Negyedrészt, a nemek közötti egyenlőtlenségekkel kapcsolatban számos területen azonosítottunk be szisztematikus hátrányokat: vezetővé válás, munka-magánélet, személyes kapcsolathálók, családi állapot, gyermekvállalás. Ötödrészt, a K+F munkáltatói szervezeteit elemezve, megállapítottuk, hogy a tudományos szervezetek csupán egyharmada értékelte prioritásként a szervezetben a női esélyegyenlőséget, és a nemek közötti egyenlőség dominánsan az egyéni felelősség keretein belül értelmeződött. Összességében a fokozatba fektetett tőkék megtérülését a férfiak egyértelműbben érzékelték, a nők elégedettsége mérsékeltebb volt.
kutatási eredmények (angolul)
Our research project investigated the scientific career paths of PhD degree holders from various perspectives: different career models, personal network building, work-life balance, with special attention to inequalities related to gender and fields of science. Firstly, related to the „big data” analysis of careers in academia four career types (clusters) have been identified that are equally valid in various fields of science. Secondly, based on the evaluation of researchers, we have elaborated the enabling and hindering factors determining career advancement in the field of Research, Development & Innovation (RDI) in Hungary. Thirdly, we have investigated the career models of Hungarian researchers working abroad and revealed three main types of which the most common was to work in the field of teaching and researching at a non-supervisory level with average level of income and living standards. Fourthly, related to gender inequality, systemic differences were revealed in terms of leadership, work-life balance, networking, marital status and childbearing. Fifthly, only one-third of employers in the RDI sector evaluated gender equality as a priority, and responsibility for gender equality was perceived mostly on the individual as opposed to organisational level. Overall, male PhD holders perceived a higher return on investment linked to their PhD degree, while satisfaction of female researchers was more moderate in this respect.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=116099
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tardos Katalin – Paksi Veronika – Fábri György (szerk.): Tudományos karrierek a 21. század elején, Szeged: Belvedere Meridionale, 2021
Szigeti Fruzsina – Fényes Hajnalka: Nemek szerinti különbségek a PhD-fokozattal rendelkezők demográfiai és szocioökonómiai hátterében és szakmai életútjában egy másodelemzés tükrében, In Katalin Tardos – Veronika Paksi – György Fábri (2021) Tudományos karrierek a 21. század elején. Szeged: Belvedere Meridionale, pp 21-34., 2021
Pálinkó Éva – Rusvai Mónika: Az egyetemi-vállalati együttműködések helye és szerepe a kutatói életpályán, In Katalin Tardos – Veronika Paksi – György Fábri (2021) Tudományos karrierek a 21. század elején. Szeged: Belvedere Meridionale, pp. 191-211., 2021
Zsófia Viktória Vida – István Péter Járay – Balázs Lengyel (in press): PhD students in life sciences can benefit from team cohesion, F1000 Research, 2021
Fábri György: Bizalom a felsőoktatásban, Educatio, 2018
Pálinkó Éva - Rusvai Mónika - Raffael Sára: The Role of Academia–Industry Relationships in Researcher Career Path in Hungary, 6th Central European Higher Education Cooperation (CEHEC) Conference, 2021
Fábri György: A doktori fokozat értéke a munkaerőpiacon – a doktoráltak véleménye alapján, Karrierek a kutatás-fejlesztésben: egyenlőtlenségek a munkaerőpiaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében c. konferencia. E, 2021
Tardos Katalin – Paksi Veronika: A tudományos karriereket támogató és hátráltató tényezők: női és férfiperspektívák, Karrierek a kutatás-fejlesztésben: egyenlőtlenségek a munkaerőpiaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében c. konferencia. E, 2021
Fényes Hajnalka – Paksi Veronika – Tardos Katalin – Markos Valéria – Szigeti Fruzsina: Magyar kutatók külföldön: a női és férfi karrierutak főbb jellemzői, Karrierek a kutatás-fejlesztésben: egyenlőtlenségek a munkaerőpiaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében c. konferencia. E, 2021
Engler Ágnes – Paksi Veronika – Tardos Katalin: A munka-magánélet egyensúlya a műszaki és társadalomtudományi kutatói karrierekben, Karrierek a kutatás-fejlesztésben: egyenlőtlenségek a munkaerőpiaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében c. konferencia. E, 2021
Paksi Veronika – Tardos Katalin: Műszaki és társadalomtudományi kutatók szakmai kapcsolatai, Karrierek a kutatás-fejlesztésben: egyenlőtlenségek a munkaerőpiaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében c. konferencia. E, 2021
Vida Zsófia Viktória – Járay István Péter – Lengyel Balázs: Research collaboration network of Hungarian PhD holders – Does network structure predict scientific success?, Karrierek a kutatás-fejlesztésben: egyenlőtlenségek a munkaerőpiaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében c. konferencia. E, 2021
Fényes Hajnalka, Paksi Veronika, Tardos Katalin, Markos Valéria, Szigeti Fruzsina: Magyar kutatók külföldön: a női és férfi karrierutak főbb jellemzői, Metszetek, 9(4):23-48. DOI 10.18392/metsz/2020/4/2, 2020
Kiss Anna – Soós Sándor: Multivariate Bibliometric Analysis as a Tool of Academic Career Research, Karrierek a kutatás-fejlesztésben: egyenlőtlenségek a munkaerőpiaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében c. konferencia. E, 2021
Soós, S. - Kiss, A: Informetrics and the study of science–society communications: a bibliometric scoping review, Scientometrics, 124, 825–842, 2020
Csomós Gy., Vida, Zs. V., Lengyel, B: Exploring the changing geographical pattern of international scientific collaborations through the prism of cities, PLOS ONE 15: 11 Paper: e0242468, 20 p, 2020
Csomós Gy., Vida, Zs. V., Lengyel, B: Science cities seek new connections, NATURE 585: 7826 pp. S58-S59., 2020
Tardos Katalin, Paksi Veronika: A tudományos karrierek percepciója és a nemek közötti egyenlőtlenségek, A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. Online, 2020. november 20-21. Absztraktkötet p. 73, 2020
Vida Zs. V., Lengyel B., Járay I. P., Soós S: Research collaboration network of Hungarian PhD holders – How to find the ideal collaboration partner for your scientific career?, Change, Redirection and Development Academic Conference. Pécs, 2020.11.05-06. Book of Abstracts, 137p. ISBN: 978-963-429-601-0, 2020
Vida Zsófia, Járay István Péter, Lengyel Balázs, Soós Sándor: Research collaboration network of Hungarian PhD holders – How to find the ideal collaboration partner for your scientific career? (A Magyar PhD-sok együttműködési hálózat, Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT) XVIII. vándorgyűlése – Magtérségek és perifériák – lehetőségek és fenntartható jövő – konferencia, Innovation and Development, 2020
Vida Zsófia, Lengyel Balázs, Soós Sándor: Research collaboration network of Hungarian PhD holders – How to find the ideal collaboration partner for your scientific career?, 60th ERSA Congress 2020, Networks, Development and Inequalities Special Session– Bolzano 2020.08.25-28 (Covid miatt elmaradt), 2020
Tardos Katalin – Paksi Veronika: The Value of Equality in the Public R&D Sector and the Prospects for its Strengthening, Karrierek a kutatás-fejlesztésben: egyenlőtlenségek a munkaerőpiaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében c. konferencia. B, 2021
Pálinkó Éva – Rusvai Mónika: Az egyetemi - vállalati együttműködések szerepe a kutatói életpályán, Karrierek a kutatás-fejlesztésben: egyenlőtlenségek a munkaerőpiaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében c. konferencia. E, 2021
Vida Zsófia: Distance Types of Scientific Collaborations in the Geographical Space, In: Gál, Zoltán és Kovács, Sándor Zsolt és Páger, Balázs, eds. (2020) Flows of Resources in the Regional Economy in the Age of Digitalisation: Proceedings of the 7th CERS, 2020
Tardos Katalin Paksi Veronika: A tudományos karrierek percepciója és a nemek közötti egyenlőtlenségek, Magyar Szociológiai Társaság Éves Konferenciája, Budapest (online), 2020
Tardos Katalin: A nemek közötti egyenlőség és a munkahelyi esélyegyenlőségi politika a tudományos szférában: a felsővezetői perspektíva, A munka a XXI. században - a Magyar Szociológiai Társaság Éves konferenciája, Budapest, 2019
Paksi Veronika: Munkahelyi kockázatok: a labormunka hatása a gyermekvállalásra a műszaki pályákon, A munka a XXI. században - Magyar Szociológiai Társaság Éves konferenciája, Budapest, 2019
Lengyel Balázs —Vida Zsófia — Soós Sándor: A végzett doktoranduszok karrierje tudománymetriai elemzéssel, A munka a XXI. században - Magyar Szociológiai Társaság Éves Konferenciája, Budapest, 2019
Pálinkó Éva: Beyond the indicators: formulation of the career strategies of scientists, Proceedings of the 21st International Conference on Science and Technology Indicators, 2016
Pálinkó Éva: Attitudes of PhD Holders towards Business Sector in Hungary, 2nd Central European Higher Education Cooperation (CEHEC) Conference, CEU-Corvinus University, 2016, 2016
Tóth Gergő, Lengyel Balázs: Feltalálói hálózatok, mobilitás és az innováció minősége, Tudásáramlás és a tudás megtérülésének egyes vetületei. Férfi és női PhD fokozattal rendelkezők a tudományos pályán c. konferencia, ELTE-MTA KIK_MTA TK, Budapest, 2016
Szigeti Fruzsina: PhD fokozattal rendelkezők Európában. A fokozat munkaerő-piaci megtérülése és ennek nemek szerinti különbségei, Tudásáramlás és a tudás megtérülésének egyes vetületei. Férfi és női PhD fokozattal rendelkezők a tudományos pályán c. konferencia, ELTE-MTA KIK_MTA TK, Budapest, 2016
Fényes Hajnalka: Tudományos fokozattal rendelkezők Magyarországon. Nemek szerinti különbségek a fokozat megtérülésében, Tudásáramlás és a tudás megtérülésének egyes vetületei. Férfi és női PhD fokozattal rendelkezők a tudományos pályán c. konferencia, ELTE-MTA KIK_MTA TK, Budapest, 2016
Tornyi Zsuzsa Zsófia: Nők a felsőoktatási katedrán - sikeres nők, női sikerek a Debreceni Egyetemen, Tudásáramlás és a tudás megtérülésének egyes vetületei. Férfi és női PhD fokozattal rendelkezők a tudományos pályán c. konferencia, ELTE-MTA KIK_MTA TK, Budapest, 2016
Paksi Veronika: Fiatal kutatók munka-magánélet egyensúlya a műszaki területen, Tudásáramlás és a tudás megtérülésének egyes vetületei. Férfi és női PhD fokozattal rendelkezők a tudományos pályán c. konferencia, ELTE-MTA KIK_MTA TK, Budapest, 2016
Pálinkó Éva: A tudománypolitikai indikátorokon innen. A kutatói életpályák alakulását befolyásoló tényezők, In Jakab András - Körtvélyesi Zsolt (szerk): A Magyar Tudományos Akadémia helyzete és reformlehetőségei. MTA TK JTI kötet. Budapest, Osiris, 2017
Pálinkó Éva: Attitudes of PhD Holders towards the Business Sector in Hungary, In József Berács, Gergely Kováts, Liviu Matei, Pusa Nastase, Mátyás Szabó (Editors): 2nd Central European Higher Education Cooperation Conference (CEHEC) proceedings, Bud, 2017
Pálinkó Éva: Az indikátorokon túl: a PhD-vel rendelkezők karrierstratégiái, Modernitások. A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája Budapest, 2017. október 26., 2017
Paksi Veronika, Tardos Katalin: Az „öreg fiúk klubja”. Nemzetközi szakirodalmi kitekintés a kutatónők network építésre., Modernitások. A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája Budapest, 2017. október 26., 2017
Tardos Katalin, Paksi Veronika: Nemek közötti egyenlő(tlen)ség az üzleti és tudományos életben: hasonlóságok és különbségek, Modernitások. A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája Budapest, 2017. október 26., 2017
Paksi Veronika: Women’s network in academia: an international overview, Karrierstratégiák és család a tudományos pályán c. konferencia. MTATK – MTA KIK – ELTE szervezésében. Budapest, 2017.február 7., 2017
Kiss Anna: Literature review on the methods of scientometrics to models of academic career, Karrierstratégiák és család a tudományos pályán c. konferencia. MTATK – MTA KIK – ELTE szervezésében. Budapest, 2017.február 7., 2017
Pálinkó Éva: Az indikátorokon túl: a PhD-vel rendelkezők karrier-stratégiái, Karrierstratégiák és család a tudományos pályán c. konferencia. MTATK – MTA KIK – ELTE szervezésében. Budapest, 2017.február 7., 2017
Engler Ágnes: Család és karrier a kutatói pályán, Karrierstratégiák és család a tudományos pályán c. konferencia. MTATK – MTA KIK – ELTE szervezésében. Budapest, 2017.február 7., 2017
Tardos Katalin: Diversity Management and Gender Equality in R&D Workplaces: Theoretical Perspectives, Karrierstratégiák és család a tudományos pályán c. konferencia. MTATK – MTA KIK – ELTE szervezésében. Budapest, 2017.február 7., 2017
Soós Sándor: MTA Életpálya Monitor: a Bolyai támogatási program vizsgálatának bemutatása, Bolyai ösztöndíj: Biztos alap a kutatói életpályán, Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat, Budapest, 2017. november 14., 2017
Tardos Katalin – Paksi Veronika: Academic careers and the value of the PhD degree: an introduction to the Special Issue, Kultúra és Közösség, 2018
Kiss Anna: Methods of scientometrics to model academic careers – A literature review, Kultúra és Közösség, 2018
Engler Ágnes – Takács-Miklósi Márta – Tornyi Zsuzsa Zsófi: A munka-magánélet egyensúlya a női kutatói karrierútban, Kultúra és Közösség, 2018
Paksi Veronika – Tardos Katalin: Networks in science: women’s research collaborations and the old boys’ club, Kultúra és Közösség, 2018
Fábri György: A doktori fokozat értéke a munkaerőpiacon – a doktoráltak véleménye alapján, Kultúra és Közösség, 2018
Szigeti Fruzsina – Fényes Hajnalka: PhD graduates in Europe. Gender differences in the PhD degree’s labour market benefits., Kultúra és Közösség, 2018
Fényes Hajnalka: Mennyit ér egy tudományos fokozat – különös tekintettel a tudományos eredményesség és előmenetel nemi különbségeire, Szociológia Szemle, 2018
Soós Sándor: MTA Életpálya Monitor: Életpálya-mintázatok a Bolyai-nyertesek körében: egy széleskörű empirikus vizsgálat tanulságai, MTA Bolyai nap, 2018. június 28. MTA Székház, 2018
Pálinkó Éva: Az akadémiai és vállalkozói szféra közötti együttműködés feltételei a kutatói oldalon. NKFIH K 116099, „Átrendeződő értékek” a Magyar Szociológiai Társaság éves vándorgyűlése, Szeged, 2018. október 18‒20., 2018
Pálinkó Éva: Az ipar-akadémia együttműködés, mint a kutatói életpálya része. NKFIH K 116099 előzetes eredmények, részeredmények, Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia „VERSENYKÉPESSÉG ÉS INNOVÁCIÓ” Kecskemét, 2018. szeptember 27-28., 2018
Soós Sándor - Kiss Anna: Multivariate Bibliometric Analysis as a Tool of Understanding the Patterns of Academic Career Paths, 23rd International Conference on Science and Technology Indicators (STI 2018), Leiden, The Netherlands, 12—14. 09. 2018., 2018
Kiss Anna: Utilizing a national scientific bibliography in science policy: the Hungarian MTMT and career research on Doctorate Holders, Working with national bibliographic databases for research output, international workshop, Uni Antwerp, Belgium, 2018. 09. 10—11., 2018
Paksi Veronika - Tardos Katalin - Fábri György: Doktoráltak életpályája Magyarországon. Előzetes eredmények egy kvalitatív kutatásból, Átrendeződő értékek A Magyar Szociológiai Társaság éves vándorgyűlése. 2018. október 18‒20. Szeged, 2018
Tardos Katalin - Paksi Veronika: Az esélyegyenlőség értéke és fejlesztésének lehetőségei az állami K+F szférában, Átrendeződő értékek A Magyar Szociológiai Társaság éves vándorgyűlése. 2018. október 18‒20. Szeged, 2018, 2018
Fábri György: A PhD értéke a munkaerőpiacon – a doktoráltak véleménye szerint, Átrendeződő értékek A Magyar Szociológiai Társaság éves vándorgyűlése. 2018. október 18‒20. Szeged., 2018
Paksi Veronika - Tardos Katalin: Nők a tudományban. Friss európai és hazai kutatási eredmények, A társadalmi nemek és a testvértudományok. Magyar Tudomány Ünnepe.  WJLF 2018.11.16, 2018
Paksi Veronika - Groó Dóra: Nők a tudományban – az európai és magyarországi helyzet, In: Fazekas, K; Szabó-Morvai, Á (szerk.) Munkaerőpiaci tükör, 2017 Budapest, Magyarország : MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi I, 2018
Csomós Gábor and Lengyel Balázs: Mapping the efficiency of international scientific collaboration between cities worldwide, Journal of Information Science, 2019
Fábry György: Bizalom a felsőoktatásban, Educatio, 2018
Pálinkó Éva: Academy—Industry Relationships in Hungary, Central European Higher Education Cooperation Conference Proceedings, Proceedings of the 4th and 5th CEHEC conference / CIHES Working Paper Series, No.15, pp.72-79., 2020
Lengyel, Balázs—Vida, Zsófia—Soós, Sándor: A végzett doktoranduszok karrierje tudománymetriai elemzéssel, Magyar Szociológiai Társaság Vándorgyűlése, Budapest, 2019. október 24—26., 2019
Paksi Veronika és Tardos Katalin: Kihívások és válaszok a STEM területeken. Kutatónők karriertapasztalatai a magánélet tükrében, ADA Konferencia 2019 Debreceni Egyetem Informatikai Kar, 2019. 05. 24., 2019
Paksi Veronika és Tardos Katalin: Kihívások és válaszok a STEM területeken: Kutatónők karriertapasztalatai a magánélet tükrében, HAT Alapítvány. Budapest, 2019. 06. 13.;, 2019
Pálinkó, Éva: Academy—Industry Relationships in Hungary, Central European Higher Education Cooperation Conference. 5th CEHEC conference. 2019.04.11-12 CEU es Corvinus, 2019
Paksi Veronika and Groó Dóra: Women in science – in Europe and Hungary., In: Fazekas, K; Szabó-Morvai, Á (eds.) Labor Market Yearbook, 2017, 69-70. Budapest, Hungary: Institute of Economics, Centre for Economic and regional Studies, Hungarian, 2019
Paksi Veronika: A labormunka kockázata a gyermekvállalásra, A Társadalomtudományi Kutatóközpont – MTA Kiváló Kutatóhely konferenciasorozata., 2020
Paksi Veronika: Azért szül később, mert karrierista? Mérnöknők dilemmái a gyermekvállalás kapcsán, Kutatók Éjszakája 2019. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2019. szeptember 27., 2019
Horváthné Vida Zsófia Viktória: Távolság a tudományos együttműködési hálózatokban, Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktori Tanácsa és a Földtudományi Doktori Iskola, 2019
Pálinkó Éva: Az ipar-akadémia együttműködés, mint a kutatói életpálya része. NKFIH K 116099 előzetes eredmények, részeredmények, Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia „VERSENYKÉPESSÉG ÉS INNOVÁCIÓ” Kecskemét, 2018. szeptember 27-28., 2018
Soós Sándor - Kiss Anna: Multivariate Bibliometric Analysis as a Tool of Understanding the Patterns of Academic Career Paths, 23rd International Conference on Science and Technology Indicators (STI 2018), Leiden, The Netherlands, 12—14. 09. 2018., 2018
Vida Zsófia: Távolság a tudományos együttműködési hálózatokban. Tanulmányok a tudományelemzés mai gyakorlatából, MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest, 2020
Lengyel, Balázs—Vida, Zsófia—Soós, Sándor: A végzett doktoranduszok karrierje tudománymetriai elemzéssel, Magyar Szociológiai Társaság Vándorgyűlése, Budapest, 2019. október 24—26., 2019
Paksi Veronika és Tardos Katalin: Kihívások és válaszok a STEM területeken. Kutatónők karriertapasztalatai a magánélet tükrében, ADA Konferencia 2019 Debreceni Egyetem Informatikai Kar, 2019. 05. 24., 2019
Pálinkó, Éva: Academy—Industry Relationships in Hungary, Central European Higher Education Cooperation Conference. 5th CEHEC conference. 2019.04.11-12 CEU es Corvinus. Book of abstrtract p. 71., 2019
Csomós György - Lengyel Balázs: Mapping the efficiency of international scientific collaboration between cities worldwide, Journal of Information Science, 2019
Tardos Katalin – Paksi Veronika: Tudományos karrierutak kutatói értékelése: női és férfiperspektívák, A.Gergely András – Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor – Kovács Éva – Paksi Veronika (szerk.) (2020) Kultúra, közösség és társadalom: Tanulmányok Tibori Timea tiszteletére. B, 2020
Tardos Katalin - Paksi Veronika: Diversity Management and Gender Equality Outcomes in Research, Development & Innovation Organisations: Lessons for Practitioners, Szociológiai Szemle, 28(4): 166-190., 2019
Paksi Veronika: PhD and Childbearing? Work-Life Balance of Female Phd-Students in the Field Of Engineering (doctoral thesis draft), még nem nyilvános, 2021
Asztalos Alexandra Nikolett: Női vezetők vizsgálata a hazai munkaerőpiacon (BA szakdolgozat, témavezető: Engler Ágnes), Debreceni Egyetem BTK, 2020
Szűcs Nóra: Karrierutak és lehetőségek a LEGO-ban (BA szakdolgozat, témavezető: Engler Ágnes), Debreceni Egyetem BTK, 2017
vissza »