Comparative neuroimaging investigations of vocal social perception in dogs and humans  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
116181
Type PD
Principal investigator Andics, Attila
Title in Hungarian Szociális hangadások észlelésének összehasonlító agyi képalkotásos vizsgálatai kutyán és emberen
Title in English Comparative neuroimaging investigations of vocal social perception in dogs and humans
Keywords in Hungarian vokalizáció, beszéd, szociális, összehasonlító, észlelés, fMRI, kutya, ember
Keywords in English vocalization, speech, social, comparative, perception, fMRI, dog, human
Discipline
Behaviourism (Council of Medical and Biological Sciences)40 %
Ortelius classification: Animal ethology
Cognition (e.g. learning, memory, emotions, speech) (Council of Medical and Biological Sciences)40 %
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Experimental psychology
Panel Neurosciences
Department or equivalent Department of Ethology (Eötvös Loránd University)
Starting date 2015-10-01
Closing date 2017-12-31
Funding (in million HUF) 22.734
FTE (full time equivalent) 2.40
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az ösztöndíj segítségével 4 közlemény készült el, rangos folyóiratokban ill. kézikönyvben. A PD kutató vezetésével a világon elsőként vizsgálták meg, hogy a kutyák agya hogyan dolgozza fel az emberi beszédet, ez a kutatás a Science-ben jelent meg (Andics és mtsai, 2016). A Trends in Neurosciences c. folyóiratban megjelent tanulmány (Bunford, Andics, Kis, Miklósi & Gácsi, 2017) részletesen elemzi a kutya kognitív-affektív idegtudományi modellállatként történő alkalmazásának módszertani kihívásait. A Neuroscience & Biobehavioral Reviews c. folyóiratban megjelenő áttekintő tanulmány (Andics & Miklósi, 2018) amellett érvel neuroetológiai és pszicholingvisztikai nézőpontokból, hogy a kutya egy megkerülhetetlen modellfaj az emlősök vokális-szociális információ-feldolgozási neurális folyamatainak összehasonlító szemléletű értelmezéséhez, evolúciós kontextusba helyezéséhez, a nyelv evolúciójának jobb megértéséhez. Az Oxford University Press által kiadásra kerülő, a vokalizációk feldolgozásáról szóló kézikönyvbe írt tanulmány (Andics & Faragó, in press) a hangadások észlelésének fajok közti átjárhatóságát tekinti át, egy újszerű, összehasonlító funkcionális nézőpontot vezetve be a hangfeldolgozás kognitív idegtudományi megközelítésébe. További 3 beszédfeldolgozási kutya fMRI kísérletes munka adatgyűjtése és adatelemzése is befejeződött. A pályázat a tervezettnél előbb kerül lezárásra, mivel a PD kutató 2017-ben Lendület kutatócsoport alapítására kapott támogatást az MTA pályázatán.
Results in English
As a result of the PD grant, 4 publications have been produced, in high-impact journals or handbook. With the PD researcher as lead author, dogs’ brain capacity to process human speech has been investigated for the first time, this study was publisghed in Science (Andics et al., 2016). A study in Trends in Neurosciences (Bunford, Andics, Kis, Miklósi & Gácsi, 2017) analyzed in detail the methodological challenges of using the dog model in cognitive-affective neuroscientific studies. A review paper in Neuroscience & Biobehavioral Reviews (Andics & Miklósi, 2018) gives a thorough overview from neuroethological and psycholinguistic perspectives of what makes dogs a highly suitable model species for comparative neuroscientific investigations of mammalian vocal-social processing, for putting these questions in an evolutionary context, and for a better understanding of the emergence of language. A study for the Oxford University Press handbook on vocalization processing analyzes what makes voice perception across species possible or efficient, introducing a novel comparative functional approach to the cognitive neuroscience of vocal processing (Andics & Faragó, in press). Data collection and analysis has been completed for another 3 dog fMRI experiments on speech processing. The grant has been closed earlier than planned, because the PD researcher received an academy grant (MTA Lendület) in 2017 to establish his own research group.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=116181
Decision
Yes

 

List of publications

 
Andics A, Gabor A, Gacsi M, Farago T, Szabo D, Miklosi A: Neural mechanisms for lexical processing in dogs, SCIENCE 353: (6303) 1030-1032, 2016
Andics A, Kis A, Gácsi M, Faragó T, Miklósi Á: Ki beszél mit? fMRI-adaptáció beszélőre és beszédhangokra kutyákban, Magyar Etológiai Társaság XVII. Konferenciája, 2015
Bunford N, Andics A, Kis A, Miklósi Á, Gácsi M: Canis familiaris As a Model for Non-Invasive Comparative Neuroscience, Trends Neurosci. 40(7):438-452, 2017
Andics A, Faragó T: Voice perception across species, In: Belin P, Fruhholz S (eds): The Oxford Handbook of Voice Perception. Oxford University Press, 2018
Andics A, Miklósi Á: Neural processes for vocal social perception: dog-human comparative fMRI studies., Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 85: 54-64., 2018
Andics A, Gabor A, Gacsi M, Farago T, Szabo D, Miklosi A: Measuring the reward value of social sounds in the dog brain using fMRI., Behaviour 2017 conference, 2017
Gábor A, Gácsi M, Świerkosz S, Miklósi Á, Andics A: Attachment-dependent reward response to praise in the dog brain, Human Brain Mapping conference, 2017
Kaszás N, Gábor A, Gácsi M, Miklósi Á, Andics A: A hangalapú személyazonosítási képesség kísérletes vizsgálata kutyákban, Magyar Etológiai Társaság XVIII. Konferenciája, 2016
Gábor A, Gácsi M, Szabó D, Miklósi Á, Kubinyi E, Andics A: Hierarchical processing of spoken words in dogs: an fMRI adaptation study, Magyar Etológiai Társaság XIX. Konferenciája, 2017
Kaszás N, Gábor A, Gácsi M, Miklósi Á, Andics A: A hangalapú személyazonosítási képesség kísérletes vizsgálata kutyákban, Magyar Etológiai Társaság XVIII. Konferenciája, 2016, 2016
Andics A, Gabor A, Gacsi M, Farago T, Szabo D, Miklosi A: Measuring the reward value of social sounds in the dog brain using fMRI, Behaviour 2017 conference, 2017, 2017
Bunford N, Andics A, Kis A, Miklósi Á, Gácsi M: Canis familiaris As a Model for Non-Invasive Comparative Neuroscience, Trends Neurosci. 40(7):438-452, 2017, 2017
Gábor A, Gácsi M, Świerkosz S, Miklósi Á, Andics A: Attachment-dependent reward response to praise in the dog brain, Human Brain Mapping conference, 2017, 2017
Gábor A, Gácsi M, Szabó D, Miklósi Á, Kubinyi E, Andics A: Hierarchical processing of spoken words in dogs: an fMRI adaptation study, Magyar Etológiai Társaság XIX. Konferenciája, 2017, 2017
Andics A, Faragó T: Voice perception across species, In: Belin P, Fruhholz S (eds): The Oxford Handbook of Voice Perception. Oxford University Press, 2018, 2018
Andics A, Miklósi Á: Neural processes for vocal social perception: dog-human comparative fMRI studies, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 85: 54-64., 2018, 2018
Back »