Konzorcium, fő p.: A sugárzási öv energikus elektronsűrűségének származtatása whistler-módusú kórusok frekvenciaváltozási sebességéből  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
116408
típus NN
Vezető kutató Lichtenberger János
magyar cím Konzorcium, fő p.: A sugárzási öv energikus elektronsűrűségének származtatása whistler-módusú kórusok frekvenciaváltozási sebességéből
Angol cím Consortional main: Energetic electron density estimation from frequecy shift of whistler-mode chorus emissions in the Radiation Belt
magyar kulcsszavak VLF kórus, energikus elektronok, sugárzási övek, földi mérések, hullámterjedés, plazmaszféra/plazmavályú
angol kulcsszavak VLF chorus, energetic electrons, radiation belts, ground based measuremenst, wave propagation, plasmasphere/plasmatrough
megadott besorolás
Geofizika, a szilárd Föld fizikája, szeizmológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Geofizika
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Geofizikai és Űrtudományi Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Erhardtné Ferencz Orsolya
Heilig Balázs
Juhász Lilla
Juhász Lilla
Kern Anikó
projekt kezdete 2015-11-01
projekt vége 2018-10-31
aktuális összeg (MFt) 15.810
FTE (kutatóév egyenérték) 3.83
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatás fő célkitűzése a külső sugárzási öv energikus (néhány keV – néhány 100 keV) elekronsűrűségének
meghatározása földi VLF mérések segítségével. Legújabb kutatási eredmények szerint ezen energikus részecskék
gerjesztik – nemlineáris hullám-részecske kölcsönhatáson keresztül – a kórusoknak nevezett, whistler módusú
elektromágneses hullámokat a plazmapauzán kívül, a mágneses egyenlítőnél. Az energikus elektronok sűrűsége
meghatározható a gerjesztett kórus-hullámok amplitúdójából. Másrészt ez az amplitúdó arányos a kórus-elemek
frekvenciaváltozási sebességével.
A kórusok a felszínen a plazmapuzán kívül észlelhetők, ezért a Belgian Institute of Space Aeronomy-val közösen VLF
állomást telepítünk a belga antarktiszi állomáson (L=5.68), amely általában a plazmapauzán kívül helyezkedik el – ilyen
mérés jelenleg sehol sincs a világon. Kidolgozunk egy automatikus eljárást a kórusok detektálására a földi mérési adatban,
majd ezeket a detektált jeleket „visszatranszformáljuk” a az egyenlítői térségbe egy ugyancsak kidolgozandó hullámterjedési
modell segítségével. A transzformált jel frekvenciaváltozási sebességét használjuk a fent leírt módon az elektronsűrűség
meghatározására.
Kidolgozzuk az energikus elektronok energia-eloszlási modelljét, amihez a Cluster és az RBSP műholdak méréseit
használjuk. Ugyanezen műholdak hullám- és részecskemérései alapján elvégezzük a kidolgozott eljárások (kórushullámterjedés,
energikus elektronsűrűség-modell) ellenőrzését.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A sugárzási öv modellek egyik fő megoldatlan problémája a peremfeltételek pontos ismeretének hiánya. Ezen kutatás
alapkérdése az egyik ilyen, alapvető kezdeti paraméter, a közepes energiájú (néhány keV – néhány 100 keV) elektronok
sűrűségének meghatározása. Ez az a részecskepopuláció, amelyből a relativisztikus energiájú elektronok keletkeznek, és
amelyek az űreszközök (főleg az elektronika) biztonságának egyik fő veszélyforrásai. A kiinduló hipotézis az a legújabb
elméleti eredmény, amely szerint ezen részecskék sűrűsége származtatható a whistler-módusú kórus-elemek
frekvenciaváltozási sebességéből. A kutatás legfontosabb specifikuma, hogy ehhez nem műholdas, hanem földi méréseket
használ, lehetővé teszik a módszer folyamatos alkalmazását. A kidolgozandó módszer természetesen alkalmazható
műholdas kórus-mérésekre is.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A sugárzási öv modellek egyik fő megoldatlan problémája a peremfeltételek pontos ismeretének hiánya. Ezen kutatás
alapkérdése az egyik ilyen, alapvető kezdeti paraméter, a közepes energiájú (néhány keV – néhány 100 keV) elektronok
sűrűségének meghatározása. Ez az a részecskepopuláció, amelyből a relativisztikus energiájú elektronok keletkeznek, és
amelyek az űreszközök (főleg az elektronika) biztonságának egyik fő veszélyforrásai. A kiinduló hipotézis az a legújabb
elméleti eredmény, amely szerint ezen részecskék sűrűsége származtatható a whistler-módusú kórus-elemek
frekvenciaváltozási sebességéből. A kutatás legfontosabb specifikuma, hogy ehhez nem műholdas, hanem földi méréseket
használ, lehetővé teszik a módszer folyamatos alkalmazását. A kidolgozandó módszer természetesen alkalmazható
műholdas kórus-mérésekre is.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A Föld felsőlégkörében zajlanak azok, az űridőjárásinak nevezett folyamtok, melyeknek fő szereplői a naptevékenységből
származó részecskék. Ezért az utóbbi 10-15 évben az űrfizika-űrkutatás egyik fő területévé az űridőjárási kutatások váltak,
ugyanis napjainkra civilizációnk „űrtevékenység-függővé” vált. Szinte láthatatlanul mindennapi életünk részévé váltak a
műholdak szolgáltatásai, melyekből jelenleg mintegy 3500(!) kering a Föld körül: telekommunikáció -TV, Internet,
(mobil)-telefónia; navigáció (GPS); távérzékelés (mezőgazdaság, környezetvédelem, természeti katasztrófák). Annyira igaz
ez, hogy nem is a szolgáltatás létét, hanem esetleges hiányát, zavarát vesszük már csak észre. Az űridőjárás fő
hajtómotorja a Nap és kisebb részben a galaktikus kozmikus sugárzás. Az űr-időjárás változásainak hatása a Föld
felsőlégkörében főleg az ember alkotta eszközöket (műholdakat) érinti, a sugárzási övekben keletkező és onnan kicsapódó
nagy (sokszor relativisztikus) energiájú töltött részecskék képesek a műholdakat időlegesen vagy
véglegesen megbénítani és ezzel – a műhold cseréjének költségén túlmenő, ami dollár tíz- vagy százmilliókban (!) mérhető
– társadalmi, gazdasági károkat és biztonsági kockázatot okozni, esetenként emberéleteket veszélyeztetni.
Legfrissebb elméleti kutatások nyomán kidolgozunk egy olyan módszert, amelynek segítségével földi mérések segítségével
kiszámolható azoknak a közepes energiájú részecskéknek a sűrűsége, amelyekből a nagyon nagy energiájú részecskék keletkeznek az űridőjárási folyamatokban. Eddig ezen részecskék mennyiségét csak az esetleges műholdas mérések
alapján lehetett megmondani, ez mostantól folyamatosan rendelkezésre áll.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The major objective of this project is derivation of the density of the energetic (a few keV - a few 100 keV) electrons in the
outer radiation belt by ground based VLF measurements. Whistler-mode chorus waves are generated by nonlinear
wave-particle interaction outside of the plasmapause. at the magnetic equator. Recent theoretical and model studies on
generation of whistler-mode choruses revealed that the density of energetic electron can be derived from the wave
amplitude of generated choruses. On the other hand, the wave amplitude is proportional to the frequency sweep rate of
individual chorus elements.
On the ground, VLF choruses can be recorded outside of the plasmapause, therefore we will install a VLF receiver at the
Belgian Antarctic base, Princesse Elisabeth (L=5.68, it is outside of the plasmapause at most of the time)) in cooperation
with Belgian Institute of Space Aeronomy. To date, no such experiment exists.
We will develop an algorithm to detect choruses in the raw VLF signal automatically. The detected signal will be transformed
back to the magnetic equator by a wave propagation model, also developed in the project. Then the frequency sweep rate of
the transformed signal is used to estimate the density of energetic electrons.
Based on Cluster and RBSP measurements, we will develop a model of energetic electron distribution used in the derivation
of energetic electron densities. Wave and particle measurements from the same satellites will be used to validate the chorus
wave propagation and energetic electron density models.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The biggest source of uncertainty and error in running the current generation of radiation belt codes lies not in the code
implementation, its complexity or degree of self-consistency, but in our current inability to specify the required global inputs
and drivers to these codes. Therefore the fundamental question of this project is the derivation of the density of such a key
input parameter, the density of energetic (a few keV - a few 100 keV) electrons. This is the seed population that undergo
acceleration by wave particle interaction and becoming relativistic electrons. The relativistic electrons can cause temporary
or permanent failure of satellites through damaging of electronics on-board. The initial hypothesis of the research is a recent
theoretical result: the density of energetic electron can be derived from the frequency sweep rate of individual chorus
elements. The most important specific feature of the project is that ground based VLF chorus measurements will be used
allowing us to derive the density of the energetic electron continuously. The method developed in the project can be used for
choruses recorded on satellites.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

One of the major area of space weather investigations is the dynamics of radiation belts, particularly the dynamics of the
outer belt. The energetic electrons (a few keV - a few 100 keV) in the outer belt are accelerated to relativistic energy by
physical processes (radial diffusion, wave-particle interaction). These high energy particles sooner or later will be scattered
or precipitated, but while they are trapped in the radiation belts, they are the major source of danger for space assets,.
Therefore it is of great importance to accurately describe the dynamics of these particles.
The radiation belt codes describes the physical processes accurately enough, the major source of uncertainty in their
prediction is the inaccuracy of initial conditions.
The low energy particles of the solar wind penetrates into the magnetosphere through the magnetic sheet during substorms
and magnetic disturbances, they are accelerated to medium energy during the transport to the inner magnetosphere.
Though their density and energy distribution can be measured by satellites, these measurements are always occasional.
Therefore it is of great importance to use continuous ground based measurements and derive the density of energetic
electrons. This allows the accurate calculation of relativistic electron fluxes.
Space-faring nations (including European Space Agency too) are working on the setup of space situational awareness
programs to establish space security services protecting space assets. The method developed in this project can be an
important element in the forecasting models.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The inner magnetosphere is the area where the physical processes driven by the energetic particles originated from the Sun
interact with the waves propagating there in the wave-particle interaction. This phenomenon is called Space Weather and it
plays an important role in the security of space assets. Our society is highly dependent on space infrastructure. The satellite
services became almost invisibly an integral part of our everyday life, we only notice them when there are drop-out in the
services: telecommunication (TV, Internet, telephone), navigation (GPS), remote sensing (meteorology, agriculture, natural
hazards). The major driver of the space weather is the Sun and in lesser extent the galactic cosmic rays. In the upper
atmosphere, mostly the space assets are affected by the dynamics of the space weather. The relativistic electrons can
damage the electronics of the satellites and put them temporarily or permanently out of service. The economical effect is not
only the cost of the replacement of the satellite that can be several ten or hundred thousands US dollar, but the direct
economical loss or potential hazard on human life and security due to the failure of services.
Based on recent theoretical and model studies we will develop a method to estimate the density of energetic electron from
ground based measurements. This is the seed population, that - taking part in the space weather processes - are
accelerated to very high energy. To date, no such method exist, the density of these particles can only be measured by sporadic satellite measurements.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
VLF mérőállomás telepítése a belga antarktiszi (Princess Elisabeth) bázison Automatikus kórus detektáló eljárás kifejlesztése, amelyhez kidolgoztunk egy hatékonyabb szferik-szűrő eljárást Kidolgoztunk egy eljárást a Van Allen Probes műholdak HOPE energikus elektronok energiáját és veszteségi szög eloszlását mérő műszerében lévő öt részecskedetektor keresztkalibrációjára Kidolgoztunk egy kórus-terjedési modellt a már létező whistler-módusú hullámterjedési modellek alapján. Ennek segítségével visszatranszformálható a földi kórus a keletkezési tartományba Kidolgoztunk egy kétlépcsős kórus-inverziós módszert. Az első lépésben a kórust keltő monokromatikus jelből relativisztikus lineáris hullám-részecske kölcsönhatást alkalmazva megbecsültük a párhuzamos termális momentumot és az átlagos merőleges sebességet. A második lépcsőben nemlineáris hullám-részecske kölcsönhatás alapján származtattuk az optimális hullámamplitúdót Kidolgoztunk egy fél-automatikus eljárást a kórus-nyomok automatikus skálázására Kétféleképpen is kalibráltuk az inverziós modellt, in-situ sűrűségméréseket hasonlítottunk össze in-situ, illetve földön mért kórusok inverziójából kapott sűrűségekkel. Minkét esetben nagyon jó egyezést kaptunk. A második eset egyúttal a terjedési modell igazolását is adta.
kutatási eredmények (angolul)
We have installed a VLF receiver at the Belgian Antarctic base, Princess Elisabeth We have developed an automatic algorithm to detect chorus events. The algorithm is based on our existing whistler detector algorithm, but a new ‘cleaning’ algorithm was developed to suppress the sferics impulses We have developed a procedure to intercalibrate the five detectors of HOPE instrument on Van Allen Probes to increase the reliability of pitch angle distribution (PAD) measurements. Based on existing whistler mode wave propagation models, we developed a model that was able to invert the propagation of chorus waves from their generation region (magnetic equator) to the ground. The developed algorithm has been successfully validated with in-situ measurements. We have developed a two-phase chorus inversion method. The first phase is a method to derive the parallel thermal momentum and the average perpendicular velocity. In the second phase, assuming nonlinear wave growth, with the obtained velocities, the optimal wave amplitude is derived. We have developed a semi-automatic algorithm for scaling the chorus elements. This algorithm is based on searching for the maximum wave amplitude at the given frequency for the chorus element. We validated the inversion model, for the validation, we used in-situ particle measurements as well as ground based and in-situ wave measurements. The agreement on the measured and estimated data are excellent
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=116408
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
János Lichtenberger, Anders Jorgensen, Dávid Koronczay, Csaba Ferencz, Dániel Hamar, Péter Steinbach, Mark Clilverd, Craig Rodger, Lilla Juhász, Dmitry Sannikov and Nina Cherneva: Plasmaspheric electron densities: the importance in modelling radiation belts and in SSA operation, Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-8650, 2016, 2016
János Lichtenberger: Accurate determination of initial parameters for whistler inversion, VERSIM - RBS, 19 - 24 September 2016, Hermanus RSA, 2016
David Koronczay, Janos Lichtenberger, Lilla Juhasz, Szilard Pasztor, Peter Steinbach, Csaba Ferencz: Plasmaspheric electron densities derived from VLF transmitter signals, VERSIM - RBS, 19 - 24 Se ptember 2016, Hermanus RSA, 2016
János Lichtenberger, Anders Jorgensen, Dávid Koronczay, Balázs Heilig, Csaba Ferencz, Péter Steinbach, Mark Clilverd, Craig Rodger, Lilla Juhász, Andrew Collier, Dmitry Sannikov and Nina Cherneva: Plasmaspheric electron densities and plasmasphere models for space weather investigations, VERSIM - RBS, 19 - 24 September 2016, Hermanus RSA, 2016
David Koronczay, Janos Lichtenberger, Peter Steinbach, Csaba Ferencz, Mark Clilverd, Craig Rodger, Dmitry Sannikov and Nina Cherneva: L - value distributions and source regions of AWDANET whistlers, VERSIM - RBS, 19 - 24 September 2016, Hermanus RSA, 2016
Péter STEINBACH, János LICHTENBERGER, Dávid KORONCZAY, Csaba FERENCZ, Craig RODGER, Mark CLILVERD, Andrew B. COLLIER: Occurrence of two - hop whistlers in the AWD results – a new aspect in whistler statistics, VERSIM, 19 - 23 September 2016, Hermanus RSA, 2016
Péter STEINBACH, János LICHTENBERGER, Orsolya FERENCZ, Csaba FERENCZ: Fingerprints of sub - ionospheric propagation in whistler fine structures – results of a UWB modelling approach, VERSIM, 19 - 24 September 2016, Hermanus RSA, 2016
János Lichtenberger, Anders Jorgensen, Dávid Koronczay, Csaba Ferencz, Dániel Hamar, Péter Steinbach, Mark Clilverd, Craig Rodger, Lilla Juhász, Dmitry Sannikov and Nina Cherneva:: Modelling and monitoring the plasmasphere: towards an operational Space Weather tool - advances in the PLASMON project, 13th European Space Weather Week, Belgium, Oostende, 2016 November 14-18, 2016
Dávid Koronczay, János Lichtenberger, Lilla Juhász, Anders Jorgensen, Csaba Ferencz, Péter Steinbach, Mark Clilverd, Craig Rodger, Lilla Juhász, Dmitry Sannikov and Nina Cherneva:: Refining AWDANet performance: a decade of whistlers, 13th European Space Weather Week, Belgium, Oostende, 2016 November 14-18, 2016, 2016
János Lichtenberger, Ondrej Santolik, János Solymosi, Luděk Graclík, Fabien Darrouzet, Andrei Demekhov, Alexander Kudrin, Nikolai Lehtinen: Developing a VLF transmitter for LEO satellites: Probing Of Plasmasphere and RADiation Belts - the POPRAD proposal, 13th European Space Weather Week, Belgium, Oostende, 2016 November 14-18, 2016, 2016
David Koronczay, Janos Lichtenberger, Peter Steinbach, Csaba Ferencz, Mark Clilverd, Craig Rodger, Fabien Darrouzet, Dmitry Sannikov and Nina Cherneva: When do lightning strokes become whistlers detectable on the ground?, European Geosciences Union General Assembly 2017 Vienna | Austria | 23–28 April 2017, 2017
L. Juhász, J. Lichtenberger, Y. Omura , R. H. W. Friedel: INTER-CALIBRATION OF VAP-HOPE PARTICLE DETECTORS TO OBTAIN THE ANISOTROPY OF ELECTRON PITCH ANGLE DISTRIBUTION, XXXIInd International Union of Radio Science General Assembly and Scientific Symposium, Kanada, Montreal, Augusztus 19-16., 2017, 2017
N. Bergeot , J.-M. Chevalier, F. Darrouzet, J. Rasson, J. Lichtenberger, C. Bruyninx: GEOSPACE ENVIRONMENT MONITORING AT THE PRINCESS ELISABETH ANTARCTIC (PEA) STATION: INSTRUMENTATION AND FIRST RESULTS, XXXIInd International Union of Radio Science General Assembly and Scientific Symposium, Kanada, Montreal, Augusztus 19-16., 2017, 2017
János Lichtenberger, Ondrej Santolik, János Solymosi, Luděk Graclík, Fabien Darrouzet, Andrei Demekhov, Alexander Kudrin, Nikolai Lehtinen: DEVELOPING A VLF TRANSMITTER FOR LEO SATELLITES: PROBING OF PLASMASPHERE AND RADIATION BELTS - THE POPRAD CONCEPT, XXXIInd International Union of Radio Science General Assembly and Scientific Symposium, Kanada, Montreal, Augusztus 19-16., 2017, 2017
János Lichtenberger, Dávid Koronczay, Csaba Ferencz, Dániel Hamar, Péter Steinbach, Mark Clilverd, Craig Rodger, Lilla Juhász, Dmitry Sannikov and Nina Cherneva: Improved whistler inversion method for monitoring the electron density in the plasmasphere, XXXIInd International Union of Radio Science General Assembly and Scientific Symposium, Kanada, Montreal, Augusztus 19-16., 2017, 2017
David Koronczay, Janos Lichtenberger, Lilla Juhasz: ANALYSIS OF DUCTED VLF TRANSMITTER IMPULSES OBSERVED IN SPACE, XXXIInd International Union of Radio Science General Assembly and Scientific Symposium, Kanada, Montreal, Augusztus 19-16., 2017, 2017
M. Vellante, A. Del Corpo, B. Heilig, J. Reda, E. Pietropaolo, A. M. Jorgensen, and J. Lichtenberger: AN ANALYSIS OF PLASMA MASS DENSITY MEASUREMENTS IN THE INNER MAGNETOSPHERE INFERRED BY FIELD LINE RESONANCE FREQUENCIES DETECTED AT THE EUROPEAN MAGNETOMETER NETWORK, XXXIInd International Union of Radio Science General Assembly and Scientific Symposium, Kanada, Montreal, Augusztus 19-16., 2017, 2017
Anders M. Jorgensen, Janos Lichtenberger, Balazs Heilig, Massimo Vellante, Peter J. Chi: Assimilation of Ground-Based Observations Into a Plasmasphere Model, XXXIInd International Union of Radio Science General Assembly and Scientific Symposium, Kanada, Montreal, Augusztus 19-16., 2017, 2017
David Koronczay, Janos Lichtenberger, Peter Steinbach, Csaba Ferencz, Mark Clilverd, Craig Rodger, Fabien Darrouzet, Dmitry Sannikov and Nina Cherneva: COMPARISON OF WHISTLER TRANSMISSION RATES AT VARIOUS GEOGRAPHIC LOCATIONS, XXXIInd International Union of Radio Science General Assembly and Scientific Symposium, Kanada, Montreal, Augusztus 19-16., 2017, 2017
Dávid Koronczay, János Lichtenberger, Lilla Juhász, Péter Steinbach, Csaba Ferencz: Plasmaspheric density measurements based on guided VLF wave propagation, H-Space 2017, 3rd International Conference on Research, Technology and Education of Space, Budapest, Magyarország, 2017.02.09-10., 2017
L. Juhász, J. Lichtenberger, Y. Omura , R. H. W. Friedel: INTER-CALIBRATION OF VAP-HOPE PARTICLE DETECTORS TO OBTAIN THE ANISOTROPY OF ELECTRON PITCH ANGLE DISTRIBUTION, https://ieeexplore.ieee.org/document/8104988, 2017
Dávid Koronczay, János Lichtenberger, Lilla Juhász, Péter Steinbach, George Hospodarsky: VLF Transmitters as Tools for Monitoring the Plasmasphere, https://arxiv.org/pdf/1807.01498, 2018
Arpad Kis, Shuichi Matsukiyo, Fumiko Otsuka, Tohru Hada, Istvan Lemperger, Iannis Dandouras, Veronika Barta, Gabor Facsko: Effect of Upstream ULF Waves on the Energetic Ion Diffusion at the Earth’s Foreshock. II. Observations, http://real.mtak.hu/id/eprint/88194, 2018
Fumiko Otsuka, Shuichi Matsukiyo, Arpad Kis, Kento Nakanishi, Tohru Hada: Effect of Upstream ULF Waves on the Energetic Ion Diffusion at the Earthʼs Foreshock. I. Theory and Simulation, http://real.mtak.hu/id/eprint/88189, 2018
K.A. Berényi, V. Barta , Á. Kis: Midlatitude ionospheric F2-layer response to eruptive solar events-caused geomagnetic disturbances over Hungary during the maximum of the solar cycle 24: A case study, http://real.mtak.hu/id/eprint/88196, 2018
Lilla Juhasz ,Yoshiharu Omura, Janos Lichtenberger, Reinhard H. Friedel: Evaluation of plasma properties from chorus waves observed at the generation region, https://arxiv.org/abs/1811.09586, 2018
Arpad Kis, Lemperger Istvan, Voros Zoltan, Szalay Sandor, Shuichi Matsukiyo: Scattering, injection and acceleration of field aligned beam ions at quasi-parallel shock: a hybrid simulation study, http://real.mtak.hu/id/eprint/880, 2018

 

Projekt eseményei

 
2017-07-18 15:14:13
Résztvevők változása
2017-06-15 13:22:14
Résztvevők változása
vissza »