Különböző talajtípusok defláció érzékenységének in situ szélcsatorna kísérletekre alapozott vizsgálata, on site és off site hatások  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
116981
típus K
Vezető kutató M. Tóthné dr. Farsang Andrea
magyar cím Különböző talajtípusok defláció érzékenységének in situ szélcsatorna kísérletekre alapozott vizsgálata, on site és off site hatások
Angol cím Wind erosion sensitivity examination of different soil types using in situ wind tunnel experiments, on site and off site effects
magyar kulcsszavak szélerózió, in situ szélcsatorna kísérletek, szediment csapda tervezése, defláció érzékenység
angol kulcsszavak wind erosion, in situ wind tunnel measurement, develop a sediment trapping system, wind erosion sensitivity map
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Földrajz
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Barta Károly
Bartus Máté
Csányi Katalin Tímea
Gál Norbert
Mezosi Gábor
Szatmári József
projekt kezdete 2015-09-01
projekt vége 2021-02-28
aktuális összeg (MFt) 12.372
FTE (kutatóév egyenérték) 11.03
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatás központjába Magyarország nagy mezőgazdasági potenciállal rendelkező dél-alföldi területein található talajváltozatok vizsgálatát helyeztük abból a szempontból, hogy in situ körélmények között végzett szélcsatorna kísérletekkel számszerűsítsük a különböző szélesemények által okozott talajveszteség mértékét. A terepen kimért, adott talajtani tulajdonságokhoz, felszínborításhoz, agrotechnikához, és nedvességtartalomhoz kötött kritikus indítósebesség „katalógus” elkészítését tervezzük, mely jó szolgálatot tesz a későbbiekben szélerózió modellezést végző kutatóknak.
Mérési eredményeinket felhasználjuk a defláció veszélyeztetettség nagy- illetve közepes-léptékű modellezésére, védekezési optimalizációs javaslatok elkészítésére. A modellezés elméleti hátterét a német DIN 19706 szabvány, a TEAM-modell (Texas Tech Erosion Model), valamint a WEPS (Wind Erosion Prediction System) modell alkotja.
A nemzetközi szakirodalomban fellelhető, terepi széleróziós kísérletben használt csapdázók korábbi vályog fizikai féleségű talajokon végzett kísérleteink alkalmával nem jó hatásfokkal működtek. Fő célkitűzéseink közé tartozik egy alkalmas csapdázó kifejlesztése, mely egy horizontális aktív csapda, különböző magasságokban mintáz, izokinetikus, nedves csapdázó, és bármely mérvadó szemcseméret tartományra vonatkozóan jó hatásfokú.
A mezőgazdasági területekről távozó finomabb részecskék (pl. por) dinamikája humán egészségügyi kockázat megítélése szempontjából is fontos. Terepi méréseink és modell eredményeink alapján becslést adunk a különböző talajtípusokra jellemző poremisszió mértékéről, és annak kémiai összetételéről.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A széleróziós események talajdegradáló hatásairól legpontosabb eredményeket terepi, elsősorban természetes széleseményekhez kapcsolódó vizsgálatokkal szerezhetünk. Ezek gyakorlati kivitelezése azonban igen sok nehézségbe ütközik. Egy mobil, terepi szélcsatorna berendezés segítségével azonban az eddig laboratóriumi szélcsatorna méréseket eredeti helyzetű talajokon végzett mérésekkel egészíthetjük ki.
A széleróziós modellezés fontos bementi adata a talajtípusokra megadott küszöb sebesség érték. Célunk egy terepen mért adatokon alapuló, a különböző talajtani tulajdonságokhoz kötött kritikus indítósebesség „katalógus” készítése, mely alkalmas a gyakorlatban a különböző talajváltozatok defláció érzékenységének megállapítására, valamint jó szolgálatot tehet a szélerózió modellezést végző kutatóknak.
További alapkérdésünk a terepi fújatási kísérletek alkalmával mozgó szediment mennyiségének mind pontosabb meghatározására vonatkozik. Eddigi kísérleteink alkalmával kiderült, hogy a nemzetközi gyakorlatban használt csapdázók homok fizikai féleség esetén ideálisak, valamint fő hibájuk, hogy nem izokinetikusak. Fontos fejlesztési irányunk egy jó hatásfokú csapdázó tervezése és kivitelezése, mely összekötve a szélcsatornában elhelyezett szélsebességmérővel, az áramló levegővel azonos sebességű szívóhatás révén izokinetikusan működik.
A kutatás harmadik alapkérdése, a széleróziós védekezés jövőbeli hazai szabványosításának alapjául is felhasználható, modellezésen alapuló módszer együttest kidolgozása. A modellszámítások célja a területi tervezésben alkalmazható méretarányban a defláció veszélyeztetettség megállapítása, valamint a védekezési eljárások optimalizációja.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az eredeti helyzetben levő, bolygatatlan talajfelszínen végzett szélcsatorna mérésekkel információt nyerünk a különböző talajtani paraméterekkel rendelkező talajok kritikus szélsebesség értékeiről. A terepen kimért, adott talajtani tulajdonságokhoz, felszínborításhoz, agrotechnikához, és nedvességtartalomhoz kötött kritikus indítósebesség „katalógus” készítése jó szolgálatot tesz a későbbiekben szélerózió modellezést végző kutatóknak.
Fő célkitűzéseink közé tartozik egy a terepi széleróziós kutatásokban alkalmazható csapdázó megalkotása, mely bármely talajtípus esetén jó hatásfokú. Elvárásaink az új csapdázóval szemben: horizontális aktív csapda, különböző magasságokban mintázzon, izokinetikus legyen.
A német DIN 19706 (Ermitlung der Erosiongefährdung von Böden durch Wind) széleróziós szabvány hazai adaptációjával a jövőbeli hazai szabványosítás alapjául is felhasználható, a területi tervezésben, hatósági gyakorlatban is alkalmazható módszer együttest dolgozunk ki a defláció veszélyeztetettség megállapítására, valamint a védekezési eljárások optimalizációja céljából.
A terepi széleróziós mérések az „on-site” hatásokon kívül a finomabb részecskék (pl. por) dinamikájának meghatározásával az „off-site” hatásokról is szolgáltat információt (humán egészségügyi kockázat, légzőszervi megbetegedések). A terepi méréseink és modell eredményeink alapján becslést adunk Dél-Alföld mezőgazdasági területeinek talajtípusaira jellemző poremisszió mértékéről, és annak kémiai összetételéről.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Az intenzív talajművelésnek, a klímaváltozás eredményezte szárazodási folyamatoknak, valamint az ehhez nem minden esetben alkalmazkodó agrotechnikának köszönhetően fokozódik talajaink defláció érzékenysége. Mára már egyértelművé vált, hogy a szélerózió nem csupán a homokterületeinken okoz talajdegradációt, hanem a többi fizikai féleségű talajfelszín is érintett lehet, többek között pl. a leromlott szerkezetű csernozjom talajaink is.
Talajaink széleróziós veszélyeztetettsége azonban nem csupán talajvédelmi probléma, hanem gazdasági (tápanyag veszteség), környezetvédelmi, és a mezőgazdasági területek kiporzása kapcsán bizonyos településeken humán-egészségügyi kérdés is.
Jelen kutatás központjába Magyarország nagy mezőgazdasági potenciállal rendelkező dél-alföldi területein található talajváltozatok vizsgálatát helyeztük abból a szempontból, hogy terepi szélcsatornával végzett mérésekkel számszerűsítsük a különböző szélesemények által okozott talajveszteség mértékét, eredeti helyzetben levő, bolygatatlan talajfelszínen végzett mérésekkel szerezzünk információt a különböző fizikai féleségű és humusztartalmú talajok kritikus szélsebesség értékeiről.
A terepi méréseink és modell eredményeink alapján becslést adunk Dél-Alföld mezőgazdasági területeinek talajtípusaira jellemző poremisszió mértékéről, és annak kémiai összetételéről.
A német széleróziós szabvány hazai adaptációjával a jövőbeli hazai szabványosítás alapjául is felhasználható, a területi tervezésben, hatósági gyakorlatban is alkalmazható módszer együttest dolgozunk ki a defláció veszélyeztetettség megállapítására, valamint a védekezési eljárások optimalizációja céljából.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The present research focuses on the study of different types of soils having high agricultural potential in the southern The present research focuses on the study of different types of soils having high agricultural potential in the southern Great Hungarian Plain in order to quantify the extent of soil loss caused by different wind events. We intend to quantify these data by using in situ wind tunnel experiments. Based on the field data of our experiments, we plan to create a critical threshold wind velocity “catalogue” where critical threshold wind velocity is determined by concrete soil properties, land cover, agricultural engineering, and soil moisture content. This catalogue is going to help scientists and researchers to conduct wind erosion modeling in the future.
We are going to use the measurement results for modeling large and medium scale wind erosion risk, for exploring possibilities to reduce wind erosion risk values, and for preparing suggestions for protection optimization. The theoretical background of our model currently being developed is based on the German DIN 19706 standard, the TEAM and WEPS models.
One of our main objectives is to develop a suitable trapping system, which is a horizontally active, wet trap which can collect samples at different heights, which is isokinetic, and which operates efficiently at all relevant particle size ranges.
Studying the dynamics of the dust loss of arable lands is also very important in order to estimate human health risk. Based on our field measurements and the results of our models, we are going to estimate the extent of dust emission and its chemical composition characteristic of different types of soils.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

By carrying out measurements on undisturbed topsoil in their original place by employing wind tunnel experiments, we gain information and data about the values of critical wind velocity of soils having different properties. The critical threshold wind velocity “catalogue” we plan to make is going to determined by concrete soil properties based on field data, land cover, agricultural engineering, and soil moisture content. This catalogue is going to help scientists and researchers to conduct wind erosion modeling in the future.
We are going to use the measurement results for modeling large and medium scale wind erosion risk, for exploring possibilities to reduce wind erosion risk values, and for preparing suggestions for land use and conservation optimization.
One of our main objectives is to develop a trapping system suitable for field wind erosion researches. We expect the new trapping system to be a horizontally active, wet trap which can collect samples at different heights, which is isokinetic, and which operates efficiently with all types of soils.
By adapting the German DIN 19706 wind erosion standard system for Hungarian environmental circumstances, we aim at devising a practical method to serve as a base for future national standardization, which can be used for regional land use planning when wind erosion risk calculation and the optimization of protective measurements are needed.
Besides the “on-site” effects of field wind erosion measurements, we can also gather information about the „off-site” effects (human health risk, respiratory diseases) by studying the dynamics of finer particles (eg. dust).

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

By carrying out measurements on undisturbed topsoil in their original place by employing wind tunnel experiments, we gain information and data about the values of critical wind velocity of soils having different properties. The critical threshold wind velocity “catalogue” we plan to make is going to determined by concrete soil properties based on field data, land cover, agricultural engineering, and soil moisture content. This catalogue is going to help scientists and researchers to conduct wind erosion modeling in the future.
We are going to use the measurement results for modeling large and medium scale wind erosion risk, for exploring possibilities to reduce wind erosion risk values, and for preparing suggestions for land use and conservation optimization. The theoretical background of our model currently being developed is based on the German DIN 19706 standard ( Ermitlung Erosiongefährdung von der durch Böden Wind), the TEAM model ( Texas Tech Erosion Model) and WEPS (Wind Erosion Prediction System).
One of our main objectives is to develop a trapping system suitable for field wind erosion researches. We expect the new trapping system to be a horizontally active, wet trap which can collect samples at different heights, which is isokinetic, and which operates efficiently with all types of soils.
By adapting the German DIN 19706 wind erosion standard system for Hungarian environmental circumstances, we aim at devising a practical method to serve as a base for future national standardization, which can be used for regional land use planning when wind erosion risk calculation and the optimization of protective measurements are needed.
Besides the “on-site” effects of field wind erosion measurements, we can also gather information about the „off-site” effects (human health risk, respiratory diseases) by studying the dynamics of finer particles (eg. dust). On the basis of our field measurements and modeling results, we are going to estimate the extent of dust emission and the chemical composition of soils characteristic of the the arable lands of the southern Great Hungarian Plain.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

The wind erosion susceptibility of soils is increasing due to intensive tillage, climate change induced aridification processes, and inadequate agrotechnical engineering. It has become evident today that wind erosion effects not only sandy soils, but it also causes damage to soils having other physical properties, for example, physically degraded chernozem soils. However, the wind erosion risk of our soils is not only a soil conservation and regeneration problem, but it also presents economic (nutrient loss), environmental and, in certain settlements, human health problems which are due to the dust loss of arable lands.
The present research focuses on the study of different types of soils having high agricultural potential in the southern Great Hungarian Plain in order to quantify the extent of soil loss by using the data of field wind tunnel experiments, and by collecting information about the values of critical wind velocity of soils having different physical properties and humus content by carrying out measurements on undisturbed topsoil in their original place.
On the basis of our field measurements and modeling results, we are going to estimate the extent of dust emission and the chemical composition of soils characteristic of the arable lands of the southern Great Hungarian Plain.
By adapting the German wind erosion standard system for Hungarian environmental circumstances, we aim at devising a practical method to serve as a base for future national standardization, which can be used for regional land use planning when wind erosion risk calculation and the optimization of protective measurements are needed.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az alapvető talajtulajdonságok hogyan befolyásolják a talajok defláció érzékenységét, kritikus indulási sebességét, és mennyi tápanyag és peszticid hagyja el ezáltal a területeket. Kidolgoztunk és szabadalmaztattunk egy új üledékcsapdát (WAST), amely alkalmas a széleróziós terepi mérésekre, és a homok mellett hatékonyan képes megmintázni a finomabb textúrájú vályogtalajok mozgását is. A kifejlesztett csapda aktív horizontális csapda; különböző magasságokban mintáz; izokinetikus, nedves csapda. Jó hatásfokkal mér bármely szokásos részecskeméret-tartományban. Az érintett területeken rendelkezésre álló talajszerkezet és a kritikus indítási sebességi adatok egyesítésével elkészítettük az egyes talajfelületekre vonatkozó kritikus indítási sebességérzékenységi térképet Csongrád megye talajaira. Eredménytérképeink nem csak a különböző talajfelületek széleróziós kockázatának mértékét jelzik, hanem az egyes területeken várható éves széleróziós események számát is. Ennek alapján Csongrád megye területének több mint, 57.5% a szélerózió veszélye. Kutatásunk során szélcsatorna méréseket végeztünk a dél-alföldi csernozjom és homok talajokon a szél által erodált üledék peszticidtartalmára. A mérések azt mutatták, hogy a gördülő frakcióban kimutatható volt a klórpirifosz és a pendimetalin jelentős dúsulása, de a levegőben lebegve szállítódó részecskék is szennyeződhetnek különböző peszticiddekel, ill. bomlástermékeikkel.
kutatási eredmények (angolul)
In our research, we sought to answer the question of how basic soil properties affect the sensitivity of soils to deflation, their critical onset rate, and how much nutrient and pesticide they leave the areas. We have developed and patented a new sediment trap (WAST) that is suitable for wind erosion field measurements and can effectively pattern the movement of finer-textured loam soils in addition to sand. The developed trap is an active horizontal trap; pattern at different heights; isokinetic wet trap. It measures with good efficiency in any standard particle size range. By combining the available soil structure in the affected areas and the critical starting speed data, we prepared a critical starting speed sensitivity map for the soils of Csongrád county for each soil surface. Our result maps indicate not only the degree of wind erosion risk of different soil surfaces, but also the number of expected annual wind erosion events in each area. Based on this, the risk of wind erosion is more than 57.5% of the area of ​​Csongrád county. In the course of our research, we performed wind tunnel measurements on the pesticide content of wind-eroded sediment on chernozem and sand soils in the Southern Great Plain. Measurements showed that significant enrichment of chlorpyrifos and pendimethalin could be detected in the rolling fraction, but airborne particles could also be contaminated with various pesticides and their degradation products.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=116981
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Farsang Andrea, Szatmári József, Bartus Máté, Barta Károly: Quantification of deflation-induced soil loss on chernozems: Field protocol and sediment trap development based on wind tunnel experiments, Zeitschrift für Geomorphologie (in press), 2021
Farsang Andrea, Szatmári József, Barta Károly, Pető Mihály, Tiszlavicz Ádám, Bartus Máté: Berendezés és mérési elrendezés szálló talajanyag csapdázására = Device and measuring arrangement to trap flying soil material, Szabadalmi Hivatal, 231032 , Benyújtás éve (szabadalom): 2014 , NSZO: G01N 1/24, A01N 1/02, G01F 1/34, G01N 1/00, G01N 1/20, G01N 1/22 , Ügyszám: P1400292 , Benyújtás ors, 2019
Katalin Csányi , Károly Barta , József Szatmári , Lajos Kadenczki, Andrea Farsang: Evaluation of off-site effects of wind-eroded sediments especially the content of pesticides, Journal of Soils and Sediments (under review), 2021
Nhung Thi Ha Pham, Izabella Babcsányi, Andrea Farsang: Ecological risk and enrichment of potentially toxic elements in the soil and eroded sediment in an organic vineyard (Tokaj Nagy-Hill, Hungary), Environmental Geochemistry and Health (under review), 2021
Nhung Thi Ha Pham, Izabella Babcsányi, Péter Balling, Andrea Farsang: Accumulation Patterns and Health Risk Assessment of Potentially Toxic Elements in The Topsoil of Two Sloping Vineyards (Tokaj-Hegyalja, Hungary), Geoderma (under review), 2021
Farsang, Andrea ; Szatmári, József ; Barta, Károly ; Pető, Mihály ; Tiszlavicz, Ádám ; Bartus, Máté: Berendezés és mérési elrendezés szálló talajanyag csapdázására = Device and measuring arrangement to trap flying soil material, Benyújtás éve (szabadalom): 2014 , NSZO: G01N 1/24, A01N 1/02, G01F 1/34, G01N 1/00, G01N 1/20, G01N 1/22 , Ügyszám: P1400292 , Benyújtás országa: Magyarország, 2019
Farsang Andrea, Babcsányi Izabella, Ladányi Zsuzsanna, Perei Katalin, Bodor Attila, Csányi Katalin Tímea, Barta Károly: Evaluating the effects of sewage sludge compost applications on the microbial activity, the nutrient and heavy metal content of a Chernozem soil in a field survey, ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES 13: (19) 982, 2020
Pham, Thi Ha Nhung ; Izabella, Babcsányi ; Andrea, Farsang: The changes in basic soil characteristics and accumulation of heavy metals under impacts of viticulture in acidic vineyard soil at Tállya, Tokaj-Hegyalja, In: Alapi, Tünde; Ilisz, István (szerk.) Proceedings of the 25th International Symposium on Analytical and Environmental Problems Szeged, Magyarország : University of Sze, 2019
Farsang Andrea – Bartus Máté – Barta Károly – Szatmári József: Szerkezetes talajok deflációérzékenységének és talajtani tulajdonságainak öss zefüggései: terepi szélcsatorna kísérletek eredményei Dél-alföldi csernozjom talajokon, Földrajzi Közlemények 2017. 141. 1. pp. 1–13., 2017
Kocsis Mihály, Dunai Attila, Makó András, Farsang Andrea, Mészáros János: Estimation of the drought sensitivity of Hungarian soils based on corn yield responses, JOURNAL OF MAPS 16: (2) pp. 148-154., 2020
Ladányi Zsuzsanna, Csányi Katalin, Farsang Andrea, Perei Katalin, Bodor Attila, Kézér Adrienn, Barta Károly, Babcsányi Izabella: Impact of Low-Dose Municipal Sewage Sludge Compost Treatments on the Nutrient and the Heavy Metal Contents in a Chernozem Topsoil Near Újkígyós, Hungary: A 5-Year Comparison, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 13: (1-2) pp. 25-30., 2020
Izabella Babcsányi , Ferenc Kovács , Szabolcs Juhász , Péter Balling , Nhung Pham Thi Ha , Zalán Tobak , and Andrea Farsang: Assessing the impact of soil erosion on plant vigor (NDVI) and the spatial patterns of soil-bound Cu, Zn and B micro- and N, P macronutrients in a sloping vineyard (Tokaj, Hungary), EGU General Assembly Conference Abstracts: EGU21-8445, 2021
Samdandorj Manaljav, Andrea Farsang, Péter Balling , and Izabella Babcsányi: Assessing soil characteristics and potentially toxic elements (Fe, Mn, Ni, Cu, Cr, Pb, Zn) in the topsoil and the vine leaves (Vitis vinifera) in a sloping vineyard (Tállya, NE Hungary), EGU General Assembly Conference Abstracts: EGU21-8055,, 2021
Katalin, Csányi ; Károly, Barta ; Andrea, Farsang: Dust load of agricultural origin, with particular regard to its toxic element content, Alapi, Tünde; Ilisz, István (szerk.) Proceedings of the 25th International Symposium on Analytical and Environmental Problems Szeged, Magyarország : University of Szeged,, 2019
Nhung, Thi-Ha Pham ; Izabella, Babcsányi ; Andrea, Farsang: The changes in basic soil characteristics and accumulation of heavy metals under impacts of viticulture in acidic vineyard soil at Tállya, Tokaj-Hegyalja, Alapi, Tünde; Ilisz, István (szerk.) Proceedings of the 25th International Symposium on Analytical and Environmental Problems Szeged, Magyarország : University of Szeged,, 2019
Babcsányi, Izabella ; Thi, Ha Pham Nhung ; Balling, Péter ; Csőke, Péter ; Fekete, István ; Farsang, Andrea: Réz és cink mikrotápanyagok dúsulása és erózió általi elmozdulása Tokaj-hegyaljai szőlőültetvények feltalajában, In: Majdik, Kornélia (szerk.) 25th International Conference on Chemistry = XXV. Nemzetközi Vegyészkonferencia Kolozsvár, Románia : Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társa, 2019
Bartus, Máté ✉ ; Barta, Károly ; Szatmári, József ; Farsang, Andrea: Csongrád megye talajainak szélcsatorna kísérletekre alapozott szélerózió veszélyeztetettség becslése, AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 68 : 2 pp. 225-242. , 18 p., 2019
Farsang, Andrea (szerk.) ; Ladányi, Zsuzsanna (szerk.) ; Mucsi, László (szerk.): Klímaváltozás okozta kihívások: Globálistól lokálisig, Szeged, Magyarország : SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet ISBN: 9789633067345, 2020
Farsang, Andrea ; Csányi, Katalin: A mezőgazdasági eredetű porok off site hatásainak értékelése a klímaváltozás tükrében, In: Farsang, A.; Ladányi, Zs.; Mucsi, L. (szerk.) Klímaváltozás okozta kihívások : Globálistól lokálisig. pp. 179-190. , 12 p., 2020
Katalin, Csányi ; Károly, Barta ; József, Szatmári ; Andrea, Farsang: Wind Erosion Contribution to Pesticide Transport, EGU General Assembly Conference Abstracts (2020) Paper: EGU2020-22201, 2020
Izabella, Babcsányi ; Nhung, Thi Ha Pham ; Péter, Balling ; Zalán, Tobak ; Andrea, Farsang: Accumulation of micronutrients (Cu, Zn) in vineyard soils and transport via soil erosion, EGU General Assembly Conference Abstracts (2020) Paper: EGU2020-21339, 2020
Nhung, Thi Ha Pham ; Izabella, Babcsányi ; Andrea, Farsang: Soil contamination and ecological risk of heavy metals in alkaline vineyard soil, EGU General Assembly Conference Abstracts (2020) Paper: EGU2020-1587, 2020
Katalin Csányi, Andrea Farsang: The off-site effects of dust from agricultural origin, Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-14867, 2018 EGU General Assembly, 2018
Csányi Katalin, Barta Károly, Szatmári József, Farsang Andrea: A mezőgazdasági eredetű porok potenciális környezeti hatásai, különös tekintettel a növényvédőszer maradványok hatásaira, Talajhasználat - funkcióképesség Talajtani Vándorgyűlés 2018. augusztus 29 – szeptember 1. Pécs, Program és Absztrakt füzet pp. 106, 2018
Andrea, Farsang ; Katalin, Perei ; Adrienn, Kézér ; Benjamin, Pálffy ; Károly, Barta ; Katalin, Csányi ; Zsuzsanna, Ladányi: Impact of sewage sludge disposal on bacterial activity, nutrient and heavy metal content of Chernozem soils, Southeastern Hungary, GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 21 Paper: EGU2019-15854 , 1 p. (2019), 2019
Csányi, Katalin ; Barta, Károly ; Szatmári, József ; Farsang, Andrea: A mezőgazdasági eredetű porok lehetséges környezeti hatásai, különös tekintettel a peszticidekre, In: Gábor, Rákhely; Cecília, Hodúr; Balázs, Lemmer; Zoltán, Jákói (szerk.) II. Sustainable Raw Materials International Project Week And Scientific Conference : Book of Ab, 2019
Katalin Csányi, Károly Barta, József Szatmári, and Andrea Farsang: Potential environmental impacts of powders of agricultural origin, with particular regard to the effects of pesticide, Southern Hungary, Geophysical Research Abstracts Vol. 21, EGU2019-16167, 2019, 2019
Bartus Máté, Barta Károly, Szatmári József, Farsang Andrea: Csongrád megye talajainak szélcsatorna kísérletekre alapozott szélerózió veszélyeztetettség becslése, Agrokémia és Talajtan, in press, 2019
Babcsányi, Izabella ; Farsang, Andrea ; Imfeld, Gwenaël: A vízgyűjtő léptékű talajerózió hatására bekövetkező rézátrendeződés és rézkilépés szőlőművelés alatt álló területeken, Bakacsi, Zs; Kovács, Zs; Koós, S (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés : Absztrakt és program füzet : Talajhasználat - funkcióképesség Magyar Talajtani Társaság, (2018) pp. 84-, 2018
Farsang Andrea, Barta Károly, Szatmári József, Bartus Máté: Szerkezetes talajok defláció érzékenységének laboratóriumi és terepi szélcsatorna vizsgálatokra alapozott összehasonlító értékelése, Magyar Földrajzi Napok 2016.08.25-27. Eger, Absztraktkötet p.91, 2016
Farsang Andrea, Barta Károly, Szatmári József, Bartus Máté: Szélerózió okozta humusz- és tápanyag áthalmozás in-situ szélcsatorna kísérleteken alapuló értékelése Dél-alföldi csernozjom talajokon, Talajtani Vándorgyűlés 2016.09.1-3. Debrecen, Absztraktkötet p. 46., 2016
Farsang Andrea, Szatmári József, Barta Károly, Bartus Máté, Nádasi János: Mezőgazdasági területek felporzás okozta potenciális környezet-egészségügyi hatásai, Rakonczai János, Blanka Viktória, Ladányi Zsuzsanna (szerk.) Tovább egy zöldebb úton. SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, 2015. pp. 90-96. (ISBN:978-963-306-3, 2015
Bartus M., Szatmári J., Barta K., Farsang A.: Modeling wind erosion hazard control efficiency with an emphasis on shelterbelt system and plot size planning, Zeitschrift für Geomorphologie, NF Volume 61 Issue 2 (2017), p. 123 - 133, 2017
Farsang Andrea – Bartus Máté – Barta Károly – Szatmári József: Szerkezetes talajok deflációérzékenységének és talajtani tulajdonságainak öss zefüggései: terepi szélcsatorna kísérletek eredményei Dél-alföldi csernozjom talajokon, Földrajzi Közlemények 2017. 141. 1. pp. 1–13., 2017
Farsang A, Barta K, Szatmári J., Bartus M.: Szélerózió okozta humusz- és tápanyag áthalmozás terepi szélcsatorna kísérleteken alapuló értékelése Dél-alföldi csernozjom talajokon, TALAJVÉDELEM : (1) 317-327, 2017
Gál N, M Tóth T, Földes T, Farsang A: Modellezett vízelöntés talajszerkezetre gyakorolt hatásának komputertomográfiás vizsgálata, AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 64: (1) 13-27, 2015

 

Projekt eseményei

 
2017-11-22 14:28:50
Résztvevők változása
vissza »