Különböző talajtípusok defláció érzékenységének in situ szélcsatorna kísérletekre alapozott vizsgálata, on site és off site hatások  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
116981
típus K
Vezető kutató M. Tóthné dr. Farsang Andrea
magyar cím Különböző talajtípusok defláció érzékenységének in situ szélcsatorna kísérletekre alapozott vizsgálata, on site és off site hatások
Angol cím Wind erosion sensitivity examination of different soil types using in situ wind tunnel experiments, on site and off site effects
magyar kulcsszavak szélerózió, in situ szélcsatorna kísérletek, szediment csapda tervezése, defláció érzékenység
angol kulcsszavak wind erosion, in situ wind tunnel measurement, develop a sediment trapping system, wind erosion sensitivity map
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Földrajz
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Barta Károly
Bartus Máté
Csányi Katalin Tímea
Gál Norbert
Mezosi Gábor
Szatmári József
projekt kezdete 2015-09-01
projekt vége 2021-02-28
aktuális összeg (MFt) 12.372
FTE (kutatóév egyenérték) 11.03
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az alapvető talajtulajdonságok hogyan befolyásolják a talajok defláció érzékenységét, kritikus indulási sebességét, és mennyi tápanyag és peszticid hagyja el ezáltal a területeket. Kidolgoztunk és szabadalmaztattunk egy új üledékcsapdát (WAST), amely alkalmas a széleróziós terepi mérésekre, és a homok mellett hatékonyan képes megmintázni a finomabb textúrájú vályogtalajok mozgását is. A kifejlesztett csapda aktív horizontális csapda; különböző magasságokban mintáz; izokinetikus, nedves csapda. Jó hatásfokkal mér bármely szokásos részecskeméret-tartományban. Az érintett területeken rendelkezésre álló talajszerkezet és a kritikus indítási sebességi adatok egyesítésével elkészítettük az egyes talajfelületekre vonatkozó kritikus indítási sebességérzékenységi térképet Csongrád megye talajaira. Eredménytérképeink nem csak a különböző talajfelületek széleróziós kockázatának mértékét jelzik, hanem az egyes területeken várható éves széleróziós események számát is. Ennek alapján Csongrád megye területének több mint, 57.5% a szélerózió veszélye. Kutatásunk során szélcsatorna méréseket végeztünk a dél-alföldi csernozjom és homok talajokon a szél által erodált üledék peszticidtartalmára. A mérések azt mutatták, hogy a gördülő frakcióban kimutatható volt a klórpirifosz és a pendimetalin jelentős dúsulása, de a levegőben lebegve szállítódó részecskék is szennyeződhetnek különböző peszticiddekel, ill. bomlástermékeikkel.
kutatási eredmények (angolul)
In our research, we sought to answer the question of how basic soil properties affect the sensitivity of soils to deflation, their critical onset rate, and how much nutrient and pesticide they leave the areas. We have developed and patented a new sediment trap (WAST) that is suitable for wind erosion field measurements and can effectively pattern the movement of finer-textured loam soils in addition to sand. The developed trap is an active horizontal trap; pattern at different heights; isokinetic wet trap. It measures with good efficiency in any standard particle size range. By combining the available soil structure in the affected areas and the critical starting speed data, we prepared a critical starting speed sensitivity map for the soils of Csongrád county for each soil surface. Our result maps indicate not only the degree of wind erosion risk of different soil surfaces, but also the number of expected annual wind erosion events in each area. Based on this, the risk of wind erosion is more than 57.5% of the area of ​​Csongrád county. In the course of our research, we performed wind tunnel measurements on the pesticide content of wind-eroded sediment on chernozem and sand soils in the Southern Great Plain. Measurements showed that significant enrichment of chlorpyrifos and pendimethalin could be detected in the rolling fraction, but airborne particles could also be contaminated with various pesticides and their degradation products.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=116981
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Farsang Andrea, Szatmári József, Bartus Máté, Barta Károly: Quantification of deflation-induced soil loss on chernozems: Field protocol and sediment trap development based on wind tunnel experiments, Zeitschrift für Geomorphologie (in press), 2021
Farsang Andrea, Szatmári József, Barta Károly, Pető Mihály, Tiszlavicz Ádám, Bartus Máté: Berendezés és mérési elrendezés szálló talajanyag csapdázására = Device and measuring arrangement to trap flying soil material, Szabadalmi Hivatal, 231032 , Benyújtás éve (szabadalom): 2014 , NSZO: G01N 1/24, A01N 1/02, G01F 1/34, G01N 1/00, G01N 1/20, G01N 1/22 , Ügyszám: P1400292 , Benyújtás ors, 2019
Katalin Csányi , Károly Barta , József Szatmári , Lajos Kadenczki, Andrea Farsang: Evaluation of off-site effects of wind-eroded sediments especially the content of pesticides, Journal of Soils and Sediments (under review), 2021
Nhung Thi Ha Pham, Izabella Babcsányi, Andrea Farsang: Ecological risk and enrichment of potentially toxic elements in the soil and eroded sediment in an organic vineyard (Tokaj Nagy-Hill, Hungary), Environmental Geochemistry and Health (under review), 2021
Nhung Thi Ha Pham, Izabella Babcsányi, Péter Balling, Andrea Farsang: Accumulation Patterns and Health Risk Assessment of Potentially Toxic Elements in The Topsoil of Two Sloping Vineyards (Tokaj-Hegyalja, Hungary), Geoderma (under review), 2021
Farsang, Andrea ; Szatmári, József ; Barta, Károly ; Pető, Mihály ; Tiszlavicz, Ádám ; Bartus, Máté: Berendezés és mérési elrendezés szálló talajanyag csapdázására = Device and measuring arrangement to trap flying soil material, Benyújtás éve (szabadalom): 2014 , NSZO: G01N 1/24, A01N 1/02, G01F 1/34, G01N 1/00, G01N 1/20, G01N 1/22 , Ügyszám: P1400292 , Benyújtás országa: Magyarország, 2019
Farsang Andrea, Babcsányi Izabella, Ladányi Zsuzsanna, Perei Katalin, Bodor Attila, Csányi Katalin Tímea, Barta Károly: Evaluating the effects of sewage sludge compost applications on the microbial activity, the nutrient and heavy metal content of a Chernozem soil in a field survey, ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES 13: (19) 982, 2020
Pham, Thi Ha Nhung ; Izabella, Babcsányi ; Andrea, Farsang: The changes in basic soil characteristics and accumulation of heavy metals under impacts of viticulture in acidic vineyard soil at Tállya, Tokaj-Hegyalja, In: Alapi, Tünde; Ilisz, István (szerk.) Proceedings of the 25th International Symposium on Analytical and Environmental Problems Szeged, Magyarország : University of Sze, 2019
Farsang Andrea – Bartus Máté – Barta Károly – Szatmári József: Szerkezetes talajok deflációérzékenységének és talajtani tulajdonságainak öss zefüggései: terepi szélcsatorna kísérletek eredményei Dél-alföldi csernozjom talajokon, Földrajzi Közlemények 2017. 141. 1. pp. 1–13., 2017
Kocsis Mihály, Dunai Attila, Makó András, Farsang Andrea, Mészáros János: Estimation of the drought sensitivity of Hungarian soils based on corn yield responses, JOURNAL OF MAPS 16: (2) pp. 148-154., 2020
Ladányi Zsuzsanna, Csányi Katalin, Farsang Andrea, Perei Katalin, Bodor Attila, Kézér Adrienn, Barta Károly, Babcsányi Izabella: Impact of Low-Dose Municipal Sewage Sludge Compost Treatments on the Nutrient and the Heavy Metal Contents in a Chernozem Topsoil Near Újkígyós, Hungary: A 5-Year Comparison, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 13: (1-2) pp. 25-30., 2020
Izabella Babcsányi , Ferenc Kovács , Szabolcs Juhász , Péter Balling , Nhung Pham Thi Ha , Zalán Tobak , and Andrea Farsang: Assessing the impact of soil erosion on plant vigor (NDVI) and the spatial patterns of soil-bound Cu, Zn and B micro- and N, P macronutrients in a sloping vineyard (Tokaj, Hungary), EGU General Assembly Conference Abstracts: EGU21-8445, 2021
Samdandorj Manaljav, Andrea Farsang, Péter Balling , and Izabella Babcsányi: Assessing soil characteristics and potentially toxic elements (Fe, Mn, Ni, Cu, Cr, Pb, Zn) in the topsoil and the vine leaves (Vitis vinifera) in a sloping vineyard (Tállya, NE Hungary), EGU General Assembly Conference Abstracts: EGU21-8055,, 2021
Katalin, Csányi ; Károly, Barta ; Andrea, Farsang: Dust load of agricultural origin, with particular regard to its toxic element content, Alapi, Tünde; Ilisz, István (szerk.) Proceedings of the 25th International Symposium on Analytical and Environmental Problems Szeged, Magyarország : University of Szeged,, 2019
Nhung, Thi-Ha Pham ; Izabella, Babcsányi ; Andrea, Farsang: The changes in basic soil characteristics and accumulation of heavy metals under impacts of viticulture in acidic vineyard soil at Tállya, Tokaj-Hegyalja, Alapi, Tünde; Ilisz, István (szerk.) Proceedings of the 25th International Symposium on Analytical and Environmental Problems Szeged, Magyarország : University of Szeged,, 2019
Babcsányi, Izabella ; Thi, Ha Pham Nhung ; Balling, Péter ; Csőke, Péter ; Fekete, István ; Farsang, Andrea: Réz és cink mikrotápanyagok dúsulása és erózió általi elmozdulása Tokaj-hegyaljai szőlőültetvények feltalajában, In: Majdik, Kornélia (szerk.) 25th International Conference on Chemistry = XXV. Nemzetközi Vegyészkonferencia Kolozsvár, Románia : Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társa, 2019
Bartus, Máté ✉ ; Barta, Károly ; Szatmári, József ; Farsang, Andrea: Csongrád megye talajainak szélcsatorna kísérletekre alapozott szélerózió veszélyeztetettség becslése, AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 68 : 2 pp. 225-242. , 18 p., 2019
Farsang, Andrea (szerk.) ; Ladányi, Zsuzsanna (szerk.) ; Mucsi, László (szerk.): Klímaváltozás okozta kihívások: Globálistól lokálisig, Szeged, Magyarország : SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet ISBN: 9789633067345, 2020
Farsang, Andrea ; Csányi, Katalin: A mezőgazdasági eredetű porok off site hatásainak értékelése a klímaváltozás tükrében, In: Farsang, A.; Ladányi, Zs.; Mucsi, L. (szerk.) Klímaváltozás okozta kihívások : Globálistól lokálisig. pp. 179-190. , 12 p., 2020
Katalin, Csányi ; Károly, Barta ; József, Szatmári ; Andrea, Farsang: Wind Erosion Contribution to Pesticide Transport, EGU General Assembly Conference Abstracts (2020) Paper: EGU2020-22201, 2020
Izabella, Babcsányi ; Nhung, Thi Ha Pham ; Péter, Balling ; Zalán, Tobak ; Andrea, Farsang: Accumulation of micronutrients (Cu, Zn) in vineyard soils and transport via soil erosion, EGU General Assembly Conference Abstracts (2020) Paper: EGU2020-21339, 2020
Nhung, Thi Ha Pham ; Izabella, Babcsányi ; Andrea, Farsang: Soil contamination and ecological risk of heavy metals in alkaline vineyard soil, EGU General Assembly Conference Abstracts (2020) Paper: EGU2020-1587, 2020
Katalin Csányi, Andrea Farsang: The off-site effects of dust from agricultural origin, Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-14867, 2018 EGU General Assembly, 2018
Csányi Katalin, Barta Károly, Szatmári József, Farsang Andrea: A mezőgazdasági eredetű porok potenciális környezeti hatásai, különös tekintettel a növényvédőszer maradványok hatásaira, Talajhasználat - funkcióképesség Talajtani Vándorgyűlés 2018. augusztus 29 – szeptember 1. Pécs, Program és Absztrakt füzet pp. 106, 2018
Andrea, Farsang ; Katalin, Perei ; Adrienn, Kézér ; Benjamin, Pálffy ; Károly, Barta ; Katalin, Csányi ; Zsuzsanna, Ladányi: Impact of sewage sludge disposal on bacterial activity, nutrient and heavy metal content of Chernozem soils, Southeastern Hungary, GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 21 Paper: EGU2019-15854 , 1 p. (2019), 2019
Csányi, Katalin ; Barta, Károly ; Szatmári, József ; Farsang, Andrea: A mezőgazdasági eredetű porok lehetséges környezeti hatásai, különös tekintettel a peszticidekre, In: Gábor, Rákhely; Cecília, Hodúr; Balázs, Lemmer; Zoltán, Jákói (szerk.) II. Sustainable Raw Materials International Project Week And Scientific Conference : Book of Ab, 2019
Katalin Csányi, Károly Barta, József Szatmári, and Andrea Farsang: Potential environmental impacts of powders of agricultural origin, with particular regard to the effects of pesticide, Southern Hungary, Geophysical Research Abstracts Vol. 21, EGU2019-16167, 2019, 2019
Bartus Máté, Barta Károly, Szatmári József, Farsang Andrea: Csongrád megye talajainak szélcsatorna kísérletekre alapozott szélerózió veszélyeztetettség becslése, Agrokémia és Talajtan, in press, 2019
Babcsányi, Izabella ; Farsang, Andrea ; Imfeld, Gwenaël: A vízgyűjtő léptékű talajerózió hatására bekövetkező rézátrendeződés és rézkilépés szőlőművelés alatt álló területeken, Bakacsi, Zs; Kovács, Zs; Koós, S (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés : Absztrakt és program füzet : Talajhasználat - funkcióképesség Magyar Talajtani Társaság, (2018) pp. 84-, 2018
Farsang Andrea, Barta Károly, Szatmári József, Bartus Máté: Szerkezetes talajok defláció érzékenységének laboratóriumi és terepi szélcsatorna vizsgálatokra alapozott összehasonlító értékelése, Magyar Földrajzi Napok 2016.08.25-27. Eger, Absztraktkötet p.91, 2016
Farsang Andrea, Barta Károly, Szatmári József, Bartus Máté: Szélerózió okozta humusz- és tápanyag áthalmozás in-situ szélcsatorna kísérleteken alapuló értékelése Dél-alföldi csernozjom talajokon, Talajtani Vándorgyűlés 2016.09.1-3. Debrecen, Absztraktkötet p. 46., 2016
Farsang Andrea, Szatmári József, Barta Károly, Bartus Máté, Nádasi János: Mezőgazdasági területek felporzás okozta potenciális környezet-egészségügyi hatásai, Rakonczai János, Blanka Viktória, Ladányi Zsuzsanna (szerk.) Tovább egy zöldebb úton. SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, 2015. pp. 90-96. (ISBN:978-963-306-3, 2015
Bartus M., Szatmári J., Barta K., Farsang A.: Modeling wind erosion hazard control efficiency with an emphasis on shelterbelt system and plot size planning, Zeitschrift für Geomorphologie, NF Volume 61 Issue 2 (2017), p. 123 - 133, 2017
Farsang Andrea – Bartus Máté – Barta Károly – Szatmári József: Szerkezetes talajok deflációérzékenységének és talajtani tulajdonságainak öss zefüggései: terepi szélcsatorna kísérletek eredményei Dél-alföldi csernozjom talajokon, Földrajzi Közlemények 2017. 141. 1. pp. 1–13., 2017
Farsang A, Barta K, Szatmári J., Bartus M.: Szélerózió okozta humusz- és tápanyag áthalmozás terepi szélcsatorna kísérleteken alapuló értékelése Dél-alföldi csernozjom talajokon, TALAJVÉDELEM : (1) 317-327, 2017
Gál N, M Tóth T, Földes T, Farsang A: Modellezett vízelöntés talajszerkezetre gyakorolt hatásának komputertomográfiás vizsgálata, AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 64: (1) 13-27, 2015

 

Projekt eseményei

 
2017-11-22 14:28:50
Résztvevők változása
vissza »